VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012"

Transkript

1 VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012 i Mandag 06. februar 2012 kl. 17:30 18:30 Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell

2 Saksliste (utsendt 0 desember 2011): 4. Årsberetning Regnskap for 2011 til godkjenning 6. Kontingent for Budsjett for 2012, 2013 (til godkjenning) og 2014(til orientering) 8. Valg 9. Lovendring 10. Aktuelle saker -bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2013, nye nettsider, mva-sak Eventuelt komm. til referat fra årsmøtet 2011 og nye retningslinjer for reisestipend Vedlegg: Lovendringsforslag Referat fra årsmøtet 2011 Vedlegg (ettersendt 24. januar 2012): Innstilling fra valgkomité Årsberetning 2011 Budsjettoversikt 2012/20113/ 2014

3 FORSLAG: Møteleder: Rune Hafslund Referent: Einar Waldeland

4 Er det noen medlemmer som har fullmakter? Kan innkallingen godkjennes?

5 4. Årsberetning 2011 (ettersendt) Årsberetning 2011 Styret har hatt følgende sammensetning: Rune Hafslund (leder) Endre Grøvik (Hilde Sæther) (kasserer) Einar Waldeland (sekretær) Sigrun Saur Almberg (styremedlem, internasjonal kontakt) David Byberg (Anne Strand Alfredsen Larsen) (styremedlem/ Nett-ansvarlig) Navn i parentes var styremedlemmer før årsmøtet i Uppsala. Referat fra årsmøtet ble sendt til medlemmene via e-post i 05. mai 2011 og ble vedlagt innkalling til Årsmøtet 201

6 4. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011(forts.) Arbeidet til styret Intern sertifisering spesielt utdanningsprogrammet Nettsidene Medlemssider i HMT Merverdiavgiftsaken MedFys2012 Forberede mindre lovendringsforslag til Årsmøtet 2012

7 4. Årsberetning 2011 (forts) Medlemmer Endring Ordinære Assosierte Studenter Firma Totalt Foreningen har mistet totalt 15 medlemmer grunnet mottatt utmeldinger/ utmeldt grunnet manglende betaling av kontingent -1

8 Årsberetning 2011 (forts.) Innhold for øvrig: Regnskap/ Budsjett Råd og komiteer MedFys-dager Nasjonalt samarbeid Vårmøte - Nordisk kongress Internasjonale saker Søknad om Reisestipend NFMF Doktorgradspris Profilering av medisinsk fysikk Intern sertifisering NFMF nettside Medlemsbladet HMT Høringsuttalelser/ Kontakt mot myndigheter KOMMENTARER?

9 4. Årsberetning Regnskap for 2011 Revisjonsberetning for NFMF

10 4. Årsberetning Regnskap for 2011 Revisjonsberetning/ Balanse

11 Regnskap for 2011 til godkjenning Konto Inntekter Sum totale inntekter Utgifter Sum totale kostnader Underskudd i driftsregnskapet Inngående balanse Underskudd i resultatregnskapet Utgående balanse Tekst Kontingent Medfys Vårmøte Nordisk kongress Stillingsannonser Renter Reisestipend Doktorgradspris Profileringspris Reise og arbeid i styret Fagkomité Sertifisering (utd.rådet) EFOMP/IOMP NACP HMT Internasjonale møter Nettsider Profilering av foreningen Medfys Vårmøte Nordisk kongress 2013 Diverse Godkjent budsjett Regnskap 2011, samlet , , , , , ,1 973, , , , , , , ,16 Samlet årsresultat ,86 *Inntekter i forbindelse med MedFys2012 gjelder primært sponsorinntekter, samt salg av utstilling og annonsering. Dette resulterer i et overskudd i regnskapsåret 201 Da utgiftene med MedFys2012 vil gjøre seg gjeldende i 2012 resulterer i et underskudd i regnskapsåret 201 Dette kommer frem i det reviderte budsjettet for 201 *Regnskapet er ført med transaksjons-prinsippet KOMMENTARER? KAN REGNSKAP 2011 GODKJENNES?

12 4. 5. Årsberetning 2011 Regnskap for Kontingent for 2013 KONTINGENT 2013 Styret foreslår følgende : Ordinært medlem kr. 300 Assosiert medlem (x0.5) Studentmedlem kr. kr fastlagt i NFMF lover fastlagt i NFMF lover Firma/ organisasjon/ etc. kr. 000 (styret fastsetter kontingent) til godkjenning!

13 Årsberetning 2011 Regnskap for 2011 Kontingent for Budsjett Budsjett for en orientering Budsjett for til godkjenning Budsjett for en orientering

14 Budsjettoversikt for 2012, 2013, 2014 Konto Inntekter Sum totale inntekter Utgifter Tekst Kontingent Medfys Vårmøte Nordisk kongress Stillingsannonser Renter Reisestipend Doktorgradspris Profileringspris Reise og arbeid i styret Fagkomité Sertifisering (utd.rådet) EFOMP/IOMP NACP HMT Internasjonale møter Nettsider Profilering av foreningen Medfys Vårmøte Nordisk kongress 2013 Diverse Sum totale kostnader Underskudd i driftsregnskapet Inngående balanse Underskudd i resultatregnskapet Utgående balanse Godkjent budsjett Revidert budsjett Budsjett 2013 til godkjenning Budsjett 2014 til orientering , , , , , , , ,

15 Budsjett for 2013 til godkjenning Konto Inntekter Sum totale inntekter Utgifter Tekst Kontingent Medfys Vårmøte Nordisk kongress Stillingsannonser Renter Reisestipend Doktorgradspris Profileringspris Reise og arbeid i styret Fagkomité Sertifisering (utd.rådet) EFOMP/IOMP NACP HMT Internasjonale møter Nettsider Profilering av foreningen Medfys Vårmøte Nordisk kongress 2013 Diverse Sum totale kostnader Underskudd i driftsregnskapet Inngående balanse Underskudd i resultatregnskapet Utgående balanse Godkjent budsjett Revidert budsjett Budsjett 2013 til godkjenning Budsjett 2014 til orientering , , , , , , , , KOMMENTARER? KAN BUDSKJETT 2013 GODKJENNES?

16 Årsberetning 2011 Regnskap for 2011 Kontingent for 2013 Budsjett for 2012, 2013 og 2013 Valg

17 Valgkomiteens innstilling til NFMFs årsmøte 2012 Mandag Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Valgkomité: Anne Wanderås og Anna SA Larsen Styret Verv 2011 Leder Rune Hafslund StyreEinar Waldeland medlem Sigrun Saur Almberg David Byberg Endre Grøvik Innstilling 2012 (på valg) (på valg) (på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) Rune Hafslund (gjenvalg, 1 år) Einar Waldeland (gjenvalg, 2 år) Sigrun Saur Almberg (gjenvalg, 2 år) David Byberg Endre Grøvik.

18 Valgkomiteens innstilling til NFMFs årsmøte 2012 Mandag Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Valgkomité: Anne Wanderås og Anna SA Larsen Fagkomité: Verv 2011 Leder Jan Heggdal Hilde S Andresen Marianne L Stokkan Eva Friberg Innstilling 2012 (ikke på valg) (ikke på valg (på valg) (på valg). Jan Heggdal Hilde S Andersen Marianne L Stokkan (gjenvalg, 2 år) Jan Frede Unhjem (ny, 2 år)

19 Valgkomiteens innstilling til NFMFs årsmøte 2012 Mandag Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Valgkomité: Anne Wanderås og Anna SA Larsen Utdanningsråd: Verv 2011 Leder: Anne Catrine Martinsen Linda Holth Dag Rune Olsen Tryggve Storås Taran P Hellebust Verv 2012 (ikke på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) (på valg) (på valg). Anne Catrine Martinsen Linda Holth Dag Rune Olsen Tryggve Storås (gjenvalg, 2 år) Taran P. Hellebust (gjenvalg, 2 år) Bedømmelseskomité: Verv 2010 Leder: Jon-Erik Holtedahl (på valg) Bente Konst (på valg) Mari Hjelstuen (ikke på valg) Verv 2011 Mari Hjelstuen Bente Konst Steinar Tveiten. (valg for 1 år) (gjenvalg 2 år) (ny, 2år)

20 Valgkomiteens innstilling til NFMFs årsmøte 2012 Mandag Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Valgkomité: Anne Wanderås og Anna SA Larsen Verv 2011 Anne Wanderås Anne S A Larsen Valgkomité: Innstilling 2012 (på valg) (ikke på valg). Anne Wanderås (gjenvalg 1 år) Anne S A Larsen Revisor: Verv 2011 Ida Korneliussen Innstilling 2012 (på valg) Ida Korneliussen Takk til Eva og Jon-Erik! Og takk til alle som har påtatt seg verv.. (gjenvalg 1 år)

21 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring 0 desember 2011: forslag sendt medlemmene 05. desember 2011: endret forslag i 3 sendt medlemmene 06. desember 2011: nytt innspill fra medlem ad 3 og setningformulering.

22 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 2 Opprinnelig ordlyd 2: 2 ORGANISASJON Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt årsmøtet. Foreningen er tilsluttet de internasjonale organisasjonene for medisinsk fysikk: European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) og International Organisation for Medical Physics (IOMP). Forslag ny ordlyd 2: 2 ORGANISASJON Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt årsmøtet. Foreningen har formalisert nordisk samarbeid gjennom paraplyorganisasjonen Nordic Association for Clinical Physics (NACP). Foreningen er tilsluttet de internasjonale organisasjonene for medisinsk fysikk: European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) og International Organisation for Medical Physics (IOMP).

23 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 3 Forslag ny ordlyd 3: 3 MEDLEMSKAP, OG STEMMERETT OG UTMELDING NFMF skiller mellom ordinært og assosiert medlemskap på grunn av tilknytning til de internasjonale organisasjonene innen medisinsk fysikk. Søknader om medlemskap behandles av styret. Ordinært medlem De som ved sin virksomhet er tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk og som har en avsluttet universitetsutdanning på mastergradsnivå (cand. real, cand. scient, siv. ing.) kan opptas som ordinært medlem. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Assosiert medlem Enhver som arbeider innen fagfeltet medisinsk fysikk kan opptas som assosiert medlem. Assosierte medlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler halv kontingent. Studentmedlem Studenter, som studerer fag innen medisinsk fysikk på et universitet, kan opptas som studentmedlemmer. Studentmedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler ingen kontingent. Firma-/ Organisasjons-/ Institusjons-medlem Firmaer, organisasjoner og institusjoner med tilknytning til fagfeltet medisinsk fysikk kan bli medlemmer med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret fastsetter kontingenten. Ved foreningens faglige møter kan firmaet/ organisasjonen/ institusjonen delta med opp til tre deltakere til medlemspris. Utmelding Medlemskap bør sies opp skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen.

24 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 3 Forslag ny ordlyd 3: 3 MEDLEMSKAP, OG STEMMERETT OG UTMELDING FORSLAG TIL ENDRING ETTER UTSENDT ENDRINGSFORSLAG: Utmelding Medlemskap bør sies opp skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen. ENDRES TIL: Utmelding Utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen.

25 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 4 Forslag ny ordlyd 4: 4 ÅRSMØTE Ordinært årsmøte skal avholdes årlig, fortrinnsvis i tilknytning til et faglig møte. I særlige tilfelle kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slikt årsmøte kan også innkalles dersom minst 30% av medlemmene ber om det. Innkallelse med forslag til dagsorden sendes 4 uker før møtet. Årsberetning skal vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være innsendt slik at det kan varsles i innkallelsen. Ordinært årsmøte skal behandle årsberetning, regnskap og budsjett, fastsette kontingent og velge styre og andre tillitsvalgte. Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant frammøtte stemmeberettigede, inklusive fullmakter og skriftlige forhåndsstemmer. Fullmakter gjelder bare i de saker som er spesifisert i innkallelsen. Fullmakter skal godkjennes av styret.

26 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 8 Opprinnelig ordlyd 8: 8 UTMELDING Medlemskap bør sies opp skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen. Forslag til endring: Hele paragrafen strykes fordi utmelding er tett med i 3

27 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring 98 ENDRING AV LOVENE Lovendringer kan bare avgjøres på årsmøtet. Forslag til endring skal sendes medlemmene 2 måneder i forveien. For vedtak om lovendring kreves 2/3 flertall blant frammøtte stemmeberettigede og eventuelt skriftlige forhåndsstemmer. Fullmakter godtas ikke. Paragrafnummer endres til OPPLØSNING AV FORENINGEN Vedtak om oppløsning av foreningen skal gjøres på 2 separate årsmøter med minst 2 måneders mellomrom. Det ene av disse møtene skal være det ordinære årsmøtet. Det kreves minst 3/4 flertall av de frammøtte stemmeberettigede, inklusive forhåndsstemmer, begge ganger for at oppløsningen skal være gyldig. Fordeling av foreningens aktiva må fastsettes på de to oppløsningsmøtene. Paragrafnummer endres til 9

28 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg 10. Aktuelle saker - bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2013, nye nettsider, mvasak

29 INTERN SERTIFISERING Pr : 41godkjent som medisinske fysikere. 21 godkjent som medisinsk fysiker spesialist innen stråleterapi, strålevern, MR og røntgen Startet opp, siden 0 januar 2009 All informasjon ligger på nettsidene Stor revisjon av retningslinjene i 2010 Ingen utdanningsprogram godkjent Få tilbakemeldinger fra medlemmene Utdanningsråd arbeider med forslag til nasjonalt utdanningsprogram Styrets forslag videre framdrift: forslag til utdanningsprogram ut til høring blant medlemmene Nye retningslinjer inkl. utdanningsprogram må ut på nettsidene vår 2012 Være pådriver for at utdanningsinstitusjoner blir godkjent Kontakte myndigheter når vi har noe å vise, gjerne i samråd med Statens strålevern

30 MEDFYS Årsmøte Styret har reservert GudbrandGard Hotell på Kvitfjell tidlig i februar. Arrangementkomité må få fornyet mandat og opprettes 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: Vårmøte 2012 i Oslo MedFys 2013 / Nordisk Kongress 2013 NACP Symposium 2014 i Finland / Vårmøte 2014 MedFys 2015 / Nordisk Kongress 2015 MedFys 2016 / Vårmøte 2016 NACP Symposium 2017 i Norge

31 NYE NETTSIDER Nye web-sider i november 2010 Prioritert oppgave Stor jobb å flytte over til nye sider Rune S er fortsatt systemadministrator TILBAKEMELDINGER MOTTAS MED TAKK! Hva savner du?

32 MERVERDI-SAK Ideel forening Endre vil sørge for at NFMF registreres i Merverdiavgiftregisteret i 2012 fordi avgiftspliktig omsetning overskrider kr i løpet av 12 måneder dette betyr at NFMF må ta mva på stillingsannonser, utstillingsplass og sponsorer. Oppfølging: Hva er avgiftspliktig under MedFysdagene?

33 Annet under Aktuelle saker Oppgaver for styret: Fremtidige Vårmøter/ samarbeid Norsk Stråleterapimøte/ samarbeid Vårmøte 2012 Nordisk møte 2013 MedFys 2013 Regler/ ansvar tildeling av gavekrus HMT innlegg til hvert nummer - egne temasider i nummer 5 Annet som bør taes opp?

34 Årsberetning 2009/10 (sendt ut med innkalling) Regnskap for 2009 Kontingent for 2011 Budsjett for 2010 og 2011 Valg Lovendringsforslag Aktuelle saker - bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2011, nye nettsider, mva-saken Eventuelt EVENTUELT Innmeldte saker? Komm. til referat fra årsmøtet 2011 Nye retningslinjer for reisestipend Annet?

35 Reisestipend (revidert på styremøte #07/11 den 0 desember 2011) NFMF har som målsetting å stimulere medlemmene til kompetanseoppbygging innen fagområdet medisinsk fysikk ved å gi økonomisk støtte til deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og konferanser, til gjesteopphold på andre institusjoner, utveksling av fagpersonell mv. Midler fra foreiningen er ment som et tilskudd, og vil vanligvis ikke være fullfinansierende for søknaden. Aktuelle søkere: Personer med ordinært medlemskap i NFMF kan søke stipend, inklusiv stipend til MedFys-dagene. Studentmedlemmer som skal ha en presentasjon, der de fortrinnsvis presenterer sitt mastergradsarbeid, gis anledning å søke om stipend til å dekke konferanseavgiften på MedFys-dagene. Tildelingskriterier: Styret i NFMF avgjør søknadene etter følgende tildelingskriterier i prioritert rekkefølge: Deltakelse på kurs/ konferanser som ledd i kompetanseoppbygging for å oppnå tittelen medisinsk fysiker. Deltaking på MedFys for å presentere eget arbeid. Gjesteopphold, utveksling av fagpersonell. Relevante søkere som tidligere ikke har fått midler, kan prioriteres framfor søkere som har fått midler. Søknadsfrister: juni og desember hvert år Om søknaden: Søknad om reisestipend skal inneholde: omtale av formålet med søknaden. kopi av relevante kursplaner, konferansefoldere mv. budsjett for søknaden. Søknadsbeløp Styret bestemmer hvor mange søkere som får midler, og fordeling av midlene mellom disse. Vanligvis vil halvparten av budsjetterte midler bli utdelt ved hver av de to årlige søknadsrundene. Økonomisk ramme Årsmøtet vedtar i budsjettet ramme for tildeling av midler. 4. Habilitet Dersom styremedlemmer selv er søkere eller er medforfatter på arbeid det er søkt støtte til, skal ikke vedkommende være med på behandling av søknadene. 5. Bestemmelser i styret Styret skal behandle søknadene innen en måned etter søknadsfristen. Alle søknader blir skriftlig besvart med innvilgelse (og innvilget beløp) eller avslag. Det kan gis opptil 4 studentstipend til MedFys hvert år. Formidling: NFMF forutsetter at søkeren skriver et referat for hvordan stipendet ble benyttet, og lager et sammendrag som vil kunne publiseres på våre nettsider, samt på medlemssidene i HMT. Referat/sammendrag og regnskap med kvitteringer må være foreningen i hende før reise/oppholdsutgifter blir refundert. I spesielle tilfeller kan halve stipendet utbetales forskuddsvis. Reiseregninger må sendes inn innen tre måneder etter avsluttet reise for å bli utbetalte. Vi håper at referatet kan være til informasjon for våre medlemmer, slik at det blant annet kan være med på å vise tilbake til hvilken faglig utvikling man kan delta i. Referatet bør inneholde noe om hovedtema som ble tatt opp, hvem som er målgruppen, kort om organiseringen og en egen vurdering. Det bør ikke være lenger enn 400 ord, og man kan gjerne legge ved bilder.

36 Årsberetning 2009/10 (sendt ut med innkalling) Regnskap for 2009 Kontingent for 2011 Budsjett for 2010 og 2011 Valg Lovendringsforslag Aktuelle saker - bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2011, nye nettsider, mva-saken Eventuelt EVENTUELT Annet?

37 Takk for nå! Vi møtes til middag!

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/12

REFERAT STYREMØTE #01/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 05.01.12 REFERAT STYREMØTE #01/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #03/12

REFERAT STYREMØTE #03/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 26.04.12 REFERAT STYREMØTE #03/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/12

REFERAT STYREMØTE #02/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 08.03.2012 REFERAT STYREMØTE #02/12 Tid/

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer