VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012"

Transkript

1 VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012 i Mandag 06. februar 2012 kl. 17:30 18:30 Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell

2 Saksliste (utsendt 0 desember 2011): 4. Årsberetning Regnskap for 2011 til godkjenning 6. Kontingent for Budsjett for 2012, 2013 (til godkjenning) og 2014(til orientering) 8. Valg 9. Lovendring 10. Aktuelle saker -bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2013, nye nettsider, mva-sak Eventuelt komm. til referat fra årsmøtet 2011 og nye retningslinjer for reisestipend Vedlegg: Lovendringsforslag Referat fra årsmøtet 2011 Vedlegg (ettersendt 24. januar 2012): Innstilling fra valgkomité Årsberetning 2011 Budsjettoversikt 2012/20113/ 2014

3 FORSLAG: Møteleder: Rune Hafslund Referent: Einar Waldeland

4 Er det noen medlemmer som har fullmakter? Kan innkallingen godkjennes?

5 4. Årsberetning 2011 (ettersendt) Årsberetning 2011 Styret har hatt følgende sammensetning: Rune Hafslund (leder) Endre Grøvik (Hilde Sæther) (kasserer) Einar Waldeland (sekretær) Sigrun Saur Almberg (styremedlem, internasjonal kontakt) David Byberg (Anne Strand Alfredsen Larsen) (styremedlem/ Nett-ansvarlig) Navn i parentes var styremedlemmer før årsmøtet i Uppsala. Referat fra årsmøtet ble sendt til medlemmene via e-post i 05. mai 2011 og ble vedlagt innkalling til Årsmøtet 201

6 4. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011(forts.) Arbeidet til styret Intern sertifisering spesielt utdanningsprogrammet Nettsidene Medlemssider i HMT Merverdiavgiftsaken MedFys2012 Forberede mindre lovendringsforslag til Årsmøtet 2012

7 4. Årsberetning 2011 (forts) Medlemmer Endring Ordinære Assosierte Studenter Firma Totalt Foreningen har mistet totalt 15 medlemmer grunnet mottatt utmeldinger/ utmeldt grunnet manglende betaling av kontingent -1

8 Årsberetning 2011 (forts.) Innhold for øvrig: Regnskap/ Budsjett Råd og komiteer MedFys-dager Nasjonalt samarbeid Vårmøte - Nordisk kongress Internasjonale saker Søknad om Reisestipend NFMF Doktorgradspris Profilering av medisinsk fysikk Intern sertifisering NFMF nettside Medlemsbladet HMT Høringsuttalelser/ Kontakt mot myndigheter KOMMENTARER?

9 4. Årsberetning Regnskap for 2011 Revisjonsberetning for NFMF

10 4. Årsberetning Regnskap for 2011 Revisjonsberetning/ Balanse

11 Regnskap for 2011 til godkjenning Konto Inntekter Sum totale inntekter Utgifter Sum totale kostnader Underskudd i driftsregnskapet Inngående balanse Underskudd i resultatregnskapet Utgående balanse Tekst Kontingent Medfys Vårmøte Nordisk kongress Stillingsannonser Renter Reisestipend Doktorgradspris Profileringspris Reise og arbeid i styret Fagkomité Sertifisering (utd.rådet) EFOMP/IOMP NACP HMT Internasjonale møter Nettsider Profilering av foreningen Medfys Vårmøte Nordisk kongress 2013 Diverse Godkjent budsjett Regnskap 2011, samlet , , , , , ,1 973, , , , , , , ,16 Samlet årsresultat ,86 *Inntekter i forbindelse med MedFys2012 gjelder primært sponsorinntekter, samt salg av utstilling og annonsering. Dette resulterer i et overskudd i regnskapsåret 201 Da utgiftene med MedFys2012 vil gjøre seg gjeldende i 2012 resulterer i et underskudd i regnskapsåret 201 Dette kommer frem i det reviderte budsjettet for 201 *Regnskapet er ført med transaksjons-prinsippet KOMMENTARER? KAN REGNSKAP 2011 GODKJENNES?

12 4. 5. Årsberetning 2011 Regnskap for Kontingent for 2013 KONTINGENT 2013 Styret foreslår følgende : Ordinært medlem kr. 300 Assosiert medlem (x0.5) Studentmedlem kr. kr fastlagt i NFMF lover fastlagt i NFMF lover Firma/ organisasjon/ etc. kr. 000 (styret fastsetter kontingent) til godkjenning!

13 Årsberetning 2011 Regnskap for 2011 Kontingent for Budsjett Budsjett for en orientering Budsjett for til godkjenning Budsjett for en orientering

14 Budsjettoversikt for 2012, 2013, 2014 Konto Inntekter Sum totale inntekter Utgifter Tekst Kontingent Medfys Vårmøte Nordisk kongress Stillingsannonser Renter Reisestipend Doktorgradspris Profileringspris Reise og arbeid i styret Fagkomité Sertifisering (utd.rådet) EFOMP/IOMP NACP HMT Internasjonale møter Nettsider Profilering av foreningen Medfys Vårmøte Nordisk kongress 2013 Diverse Sum totale kostnader Underskudd i driftsregnskapet Inngående balanse Underskudd i resultatregnskapet Utgående balanse Godkjent budsjett Revidert budsjett Budsjett 2013 til godkjenning Budsjett 2014 til orientering , , , , , , , ,

15 Budsjett for 2013 til godkjenning Konto Inntekter Sum totale inntekter Utgifter Tekst Kontingent Medfys Vårmøte Nordisk kongress Stillingsannonser Renter Reisestipend Doktorgradspris Profileringspris Reise og arbeid i styret Fagkomité Sertifisering (utd.rådet) EFOMP/IOMP NACP HMT Internasjonale møter Nettsider Profilering av foreningen Medfys Vårmøte Nordisk kongress 2013 Diverse Sum totale kostnader Underskudd i driftsregnskapet Inngående balanse Underskudd i resultatregnskapet Utgående balanse Godkjent budsjett Revidert budsjett Budsjett 2013 til godkjenning Budsjett 2014 til orientering , , , , , , , , KOMMENTARER? KAN BUDSKJETT 2013 GODKJENNES?

16 Årsberetning 2011 Regnskap for 2011 Kontingent for 2013 Budsjett for 2012, 2013 og 2013 Valg

17 Valgkomiteens innstilling til NFMFs årsmøte 2012 Mandag Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Valgkomité: Anne Wanderås og Anna SA Larsen Styret Verv 2011 Leder Rune Hafslund StyreEinar Waldeland medlem Sigrun Saur Almberg David Byberg Endre Grøvik Innstilling 2012 (på valg) (på valg) (på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) Rune Hafslund (gjenvalg, 1 år) Einar Waldeland (gjenvalg, 2 år) Sigrun Saur Almberg (gjenvalg, 2 år) David Byberg Endre Grøvik.

18 Valgkomiteens innstilling til NFMFs årsmøte 2012 Mandag Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Valgkomité: Anne Wanderås og Anna SA Larsen Fagkomité: Verv 2011 Leder Jan Heggdal Hilde S Andresen Marianne L Stokkan Eva Friberg Innstilling 2012 (ikke på valg) (ikke på valg (på valg) (på valg). Jan Heggdal Hilde S Andersen Marianne L Stokkan (gjenvalg, 2 år) Jan Frede Unhjem (ny, 2 år)

19 Valgkomiteens innstilling til NFMFs årsmøte 2012 Mandag Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Valgkomité: Anne Wanderås og Anna SA Larsen Utdanningsråd: Verv 2011 Leder: Anne Catrine Martinsen Linda Holth Dag Rune Olsen Tryggve Storås Taran P Hellebust Verv 2012 (ikke på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) (på valg) (på valg). Anne Catrine Martinsen Linda Holth Dag Rune Olsen Tryggve Storås (gjenvalg, 2 år) Taran P. Hellebust (gjenvalg, 2 år) Bedømmelseskomité: Verv 2010 Leder: Jon-Erik Holtedahl (på valg) Bente Konst (på valg) Mari Hjelstuen (ikke på valg) Verv 2011 Mari Hjelstuen Bente Konst Steinar Tveiten. (valg for 1 år) (gjenvalg 2 år) (ny, 2år)

20 Valgkomiteens innstilling til NFMFs årsmøte 2012 Mandag Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Valgkomité: Anne Wanderås og Anna SA Larsen Verv 2011 Anne Wanderås Anne S A Larsen Valgkomité: Innstilling 2012 (på valg) (ikke på valg). Anne Wanderås (gjenvalg 1 år) Anne S A Larsen Revisor: Verv 2011 Ida Korneliussen Innstilling 2012 (på valg) Ida Korneliussen Takk til Eva og Jon-Erik! Og takk til alle som har påtatt seg verv.. (gjenvalg 1 år)

21 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring 0 desember 2011: forslag sendt medlemmene 05. desember 2011: endret forslag i 3 sendt medlemmene 06. desember 2011: nytt innspill fra medlem ad 3 og setningformulering.

22 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 2 Opprinnelig ordlyd 2: 2 ORGANISASJON Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt årsmøtet. Foreningen er tilsluttet de internasjonale organisasjonene for medisinsk fysikk: European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) og International Organisation for Medical Physics (IOMP). Forslag ny ordlyd 2: 2 ORGANISASJON Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt årsmøtet. Foreningen har formalisert nordisk samarbeid gjennom paraplyorganisasjonen Nordic Association for Clinical Physics (NACP). Foreningen er tilsluttet de internasjonale organisasjonene for medisinsk fysikk: European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) og International Organisation for Medical Physics (IOMP).

23 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 3 Forslag ny ordlyd 3: 3 MEDLEMSKAP, OG STEMMERETT OG UTMELDING NFMF skiller mellom ordinært og assosiert medlemskap på grunn av tilknytning til de internasjonale organisasjonene innen medisinsk fysikk. Søknader om medlemskap behandles av styret. Ordinært medlem De som ved sin virksomhet er tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk og som har en avsluttet universitetsutdanning på mastergradsnivå (cand. real, cand. scient, siv. ing.) kan opptas som ordinært medlem. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Assosiert medlem Enhver som arbeider innen fagfeltet medisinsk fysikk kan opptas som assosiert medlem. Assosierte medlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler halv kontingent. Studentmedlem Studenter, som studerer fag innen medisinsk fysikk på et universitet, kan opptas som studentmedlemmer. Studentmedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler ingen kontingent. Firma-/ Organisasjons-/ Institusjons-medlem Firmaer, organisasjoner og institusjoner med tilknytning til fagfeltet medisinsk fysikk kan bli medlemmer med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret fastsetter kontingenten. Ved foreningens faglige møter kan firmaet/ organisasjonen/ institusjonen delta med opp til tre deltakere til medlemspris. Utmelding Medlemskap bør sies opp skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen.

24 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 3 Forslag ny ordlyd 3: 3 MEDLEMSKAP, OG STEMMERETT OG UTMELDING FORSLAG TIL ENDRING ETTER UTSENDT ENDRINGSFORSLAG: Utmelding Medlemskap bør sies opp skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen. ENDRES TIL: Utmelding Utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen.

25 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 4 Forslag ny ordlyd 4: 4 ÅRSMØTE Ordinært årsmøte skal avholdes årlig, fortrinnsvis i tilknytning til et faglig møte. I særlige tilfelle kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slikt årsmøte kan også innkalles dersom minst 30% av medlemmene ber om det. Innkallelse med forslag til dagsorden sendes 4 uker før møtet. Årsberetning skal vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være innsendt slik at det kan varsles i innkallelsen. Ordinært årsmøte skal behandle årsberetning, regnskap og budsjett, fastsette kontingent og velge styre og andre tillitsvalgte. Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant frammøtte stemmeberettigede, inklusive fullmakter og skriftlige forhåndsstemmer. Fullmakter gjelder bare i de saker som er spesifisert i innkallelsen. Fullmakter skal godkjennes av styret.

26 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring PARAGRAF 8 Opprinnelig ordlyd 8: 8 UTMELDING Medlemskap bør sies opp skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen. Forslag til endring: Hele paragrafen strykes fordi utmelding er tett med i 3

27 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg Lovendring 98 ENDRING AV LOVENE Lovendringer kan bare avgjøres på årsmøtet. Forslag til endring skal sendes medlemmene 2 måneder i forveien. For vedtak om lovendring kreves 2/3 flertall blant frammøtte stemmeberettigede og eventuelt skriftlige forhåndsstemmer. Fullmakter godtas ikke. Paragrafnummer endres til OPPLØSNING AV FORENINGEN Vedtak om oppløsning av foreningen skal gjøres på 2 separate årsmøter med minst 2 måneders mellomrom. Det ene av disse møtene skal være det ordinære årsmøtet. Det kreves minst 3/4 flertall av de frammøtte stemmeberettigede, inklusive forhåndsstemmer, begge ganger for at oppløsningen skal være gyldig. Fordeling av foreningens aktiva må fastsettes på de to oppløsningsmøtene. Paragrafnummer endres til 9

28 Årsberetning 2010 Regnskap for 2010 Kontingent for 2012 Budsjett for 2011, 2012 og 2013 Valg 10. Aktuelle saker - bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2013, nye nettsider, mvasak

29 INTERN SERTIFISERING Pr : 41godkjent som medisinske fysikere. 21 godkjent som medisinsk fysiker spesialist innen stråleterapi, strålevern, MR og røntgen Startet opp, siden 0 januar 2009 All informasjon ligger på nettsidene Stor revisjon av retningslinjene i 2010 Ingen utdanningsprogram godkjent Få tilbakemeldinger fra medlemmene Utdanningsråd arbeider med forslag til nasjonalt utdanningsprogram Styrets forslag videre framdrift: forslag til utdanningsprogram ut til høring blant medlemmene Nye retningslinjer inkl. utdanningsprogram må ut på nettsidene vår 2012 Være pådriver for at utdanningsinstitusjoner blir godkjent Kontakte myndigheter når vi har noe å vise, gjerne i samråd med Statens strålevern

30 MEDFYS Årsmøte Styret har reservert GudbrandGard Hotell på Kvitfjell tidlig i februar. Arrangementkomité må få fornyet mandat og opprettes 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: Vårmøte 2012 i Oslo MedFys 2013 / Nordisk Kongress 2013 NACP Symposium 2014 i Finland / Vårmøte 2014 MedFys 2015 / Nordisk Kongress 2015 MedFys 2016 / Vårmøte 2016 NACP Symposium 2017 i Norge

31 NYE NETTSIDER Nye web-sider i november 2010 Prioritert oppgave Stor jobb å flytte over til nye sider Rune S er fortsatt systemadministrator TILBAKEMELDINGER MOTTAS MED TAKK! Hva savner du?

32 MERVERDI-SAK Ideel forening Endre vil sørge for at NFMF registreres i Merverdiavgiftregisteret i 2012 fordi avgiftspliktig omsetning overskrider kr i løpet av 12 måneder dette betyr at NFMF må ta mva på stillingsannonser, utstillingsplass og sponsorer. Oppfølging: Hva er avgiftspliktig under MedFysdagene?

33 Annet under Aktuelle saker Oppgaver for styret: Fremtidige Vårmøter/ samarbeid Norsk Stråleterapimøte/ samarbeid Vårmøte 2012 Nordisk møte 2013 MedFys 2013 Regler/ ansvar tildeling av gavekrus HMT innlegg til hvert nummer - egne temasider i nummer 5 Annet som bør taes opp?

34 Årsberetning 2009/10 (sendt ut med innkalling) Regnskap for 2009 Kontingent for 2011 Budsjett for 2010 og 2011 Valg Lovendringsforslag Aktuelle saker - bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2011, nye nettsider, mva-saken Eventuelt EVENTUELT Innmeldte saker? Komm. til referat fra årsmøtet 2011 Nye retningslinjer for reisestipend Annet?

35 Reisestipend (revidert på styremøte #07/11 den 0 desember 2011) NFMF har som målsetting å stimulere medlemmene til kompetanseoppbygging innen fagområdet medisinsk fysikk ved å gi økonomisk støtte til deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og konferanser, til gjesteopphold på andre institusjoner, utveksling av fagpersonell mv. Midler fra foreiningen er ment som et tilskudd, og vil vanligvis ikke være fullfinansierende for søknaden. Aktuelle søkere: Personer med ordinært medlemskap i NFMF kan søke stipend, inklusiv stipend til MedFys-dagene. Studentmedlemmer som skal ha en presentasjon, der de fortrinnsvis presenterer sitt mastergradsarbeid, gis anledning å søke om stipend til å dekke konferanseavgiften på MedFys-dagene. Tildelingskriterier: Styret i NFMF avgjør søknadene etter følgende tildelingskriterier i prioritert rekkefølge: Deltakelse på kurs/ konferanser som ledd i kompetanseoppbygging for å oppnå tittelen medisinsk fysiker. Deltaking på MedFys for å presentere eget arbeid. Gjesteopphold, utveksling av fagpersonell. Relevante søkere som tidligere ikke har fått midler, kan prioriteres framfor søkere som har fått midler. Søknadsfrister: juni og desember hvert år Om søknaden: Søknad om reisestipend skal inneholde: omtale av formålet med søknaden. kopi av relevante kursplaner, konferansefoldere mv. budsjett for søknaden. Søknadsbeløp Styret bestemmer hvor mange søkere som får midler, og fordeling av midlene mellom disse. Vanligvis vil halvparten av budsjetterte midler bli utdelt ved hver av de to årlige søknadsrundene. Økonomisk ramme Årsmøtet vedtar i budsjettet ramme for tildeling av midler. 4. Habilitet Dersom styremedlemmer selv er søkere eller er medforfatter på arbeid det er søkt støtte til, skal ikke vedkommende være med på behandling av søknadene. 5. Bestemmelser i styret Styret skal behandle søknadene innen en måned etter søknadsfristen. Alle søknader blir skriftlig besvart med innvilgelse (og innvilget beløp) eller avslag. Det kan gis opptil 4 studentstipend til MedFys hvert år. Formidling: NFMF forutsetter at søkeren skriver et referat for hvordan stipendet ble benyttet, og lager et sammendrag som vil kunne publiseres på våre nettsider, samt på medlemssidene i HMT. Referat/sammendrag og regnskap med kvitteringer må være foreningen i hende før reise/oppholdsutgifter blir refundert. I spesielle tilfeller kan halve stipendet utbetales forskuddsvis. Reiseregninger må sendes inn innen tre måneder etter avsluttet reise for å bli utbetalte. Vi håper at referatet kan være til informasjon for våre medlemmer, slik at det blant annet kan være med på å vise tilbake til hvilken faglig utvikling man kan delta i. Referatet bør inneholde noe om hovedtema som ble tatt opp, hvem som er målgruppen, kort om organiseringen og en egen vurdering. Det bør ikke være lenger enn 400 ord, og man kan gjerne legge ved bilder.

36 Årsberetning 2009/10 (sendt ut med innkalling) Regnskap for 2009 Kontingent for 2011 Budsjett for 2010 og 2011 Valg Lovendringsforslag Aktuelle saker - bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2011, nye nettsider, mva-saken Eventuelt EVENTUELT Annet?

37 Takk for nå! Vi møtes til middag!

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 040213 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 020214 ÅRSMØTEREFERAT 2015 Norsk Forening

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/12

REFERAT STYREMØTE #02/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 08.03.2012 REFERAT STYREMØTE #02/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/12

REFERAT STYREMØTE #01/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 05.01.12 REFERAT STYREMØTE #01/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/13

REFERAT STYREMØTE #01/13 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 03.01.13 REFERAT STYREMØTE #01/13 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #06/13

REFERAT STYREMØTE #06/13 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 07.11.13 REFERAT STYREMØTE #06/13 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #03/12

REFERAT STYREMØTE #03/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 26.04.12 REFERAT STYREMØTE #03/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #07/12

REFERAT STYREMØTE #07/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 05.12.12 REFERAT STYREMØTE #07/12 Tilstede:

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 070217 ÅRSMØTEREFERAT 2017 Norsk Forening

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #07/15

REFERAT STYREMØTE #07/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #04/15

REFERAT STYREMØTE #04/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #10/15

REFERAT STYREMØTE #10/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/16

REFERAT STYREMØTE #01/16 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #08/15

REFERAT STYREMØTE #08/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #05/15

REFERAT STYREMØTE #05/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #04/12

REFERAT STYREMØTE #04/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 7.juni 2012 REFERAT STYREMØTE #04/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/16

REFERAT STYREMØTE #02/16 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Kvitfjell,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #05/12

REFERAT STYREMØTE #05/12 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 06.09.12 REFERAT STYREMØTE #05/12 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/17

REFERAT STYREMØTE #02/17 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Til NFMF-medlemmene Stiftet 1976 Oslo,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #06/16

REFERAT STYREMØTE #06/16 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo,

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #10/16

REFERAT STYREMØTE #10/16 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo,

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 1 av 7 Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 2 av 7 1. Lillestrøm Rasekattklubb (LIRAK) ble stiftet 9.4.1979 og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #06/12

REFERAT STYREMØTE #06/12 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 11.10.12 REFERAT STYREMØTE #06/12 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #07/13

REFERAT STYREMØTE #07/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 05.12.13 REFERAT STYREMØTE #07/13 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert VEDTEKTER oppdatert 12.2013 1 Foreningens navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Norske Tindevegledere / NORSKE TINDEVEGLEDERE med kortformen NORTIND 1.2 Foreningens adresse er forretningsførers adresse.

Detaljer

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen Oslo 17. mars 2017 Til alle medlemmer av NFDV: Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen NFDVs lover, slik de fremgår av foreningens nettsider, er ikke i samsvar med praksis de siste årene og

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer