REFERAT STYREMØTE #05/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYREMØTE #05/13"

Transkript

1 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: E-pst: Org.nr Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Stavanger, REFERAT STYREMØTE #05/13 Tid/ Sted: Mandag kl.10:00 16:30 i Stavanger Tilstede: David Byberg, Einar Waldeland (referent), Rune Hafslund, Sigrun S. Almberg, Endre Grøvik Ingen kmmentarer til sakslisten eller saker til eventuelt. Sak 05/13 1 Referat Styremøte #04/13 trsdag 13. juni Einar sender gdkjent referat #04/13 til medlemmene. Sak 05/13 2 Sak 05/13 3 Pst Ut/Inn - Gjennmgått Interne styresaker - Dagens styremøte - Styret vedtar å dekke - Reise til Stavanger fr styremedlemmene - Middag m kvelden fr styret - Overnatting fra september fr styremedlemmene sm har behv fr det. - Medlemskap Følgende tas pp sm medlemmer: - Peter Skghlt, Danmark. Asssiert medlemskap - Pål Erik Ga, NTNU, Trndheim. Ordinært medlemsskap. - Francisca Crreas Vidaurre, St.Olav, Trndheim. Ordinært medlemsskap. Verv NFMF: Leder R Hafslund Sekretær E Waldeland Kasserer E Grøvik Webredaktør D Byberg Internasjnal kntakt (EFOMP/IOMP/NACP): S S Almberg Web-designer på R Sylvarnes HMT-kntakt: S Danielsen Revisr: I Krneliussen Valgkmite: B L Rekstad, J M Dimmen Arbeidsgrupper: Fagkmitè: M L Stkkan, J Heggdal, J F Unhjem, S Kuttner Utdanningsråd: AC Martinsen, L H Djupvik, T Strås, T P Hellebust, J A Skjelvareid Bedømmelsesråd: S Tveiten, B Knst, C A Jensen

2 Side 2 7/ Einar sender ut velkmstbrev g faktura. - Kasserer: - Status: krus med NFMF lg er bestilt. - Kntingent 2013 er nå utsendt. Purring kmmer i slutten av september. - Mammut-prgrammet kan ikke installeres på egen server. Styret bevilger inntil kr fr serverbasert løsning. - Arbeidsmøte Revisjn Strålevernfrskriften - NFMF mttk invitasjn til møte 11. juni - Rune deltk på møte. Det har kmmet referat fra møtet. - Strålevernet arbeider videre med innspillene fra møtet. - Statens strålevern - NFMF ved leder har mttatt Årsmelding 2012 i psten. - Kngens frtjenestmedalje - Vidar Jetne g Arne Skretting mttk denne hhv. i mars g juni Rune/ NFMF var invitert til seminar til ære fr Arne Skretting; Takk til Taran sm deltk på vegne av freningen g verrakte blmster g krus. - Histrisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk - Trnd S. g Vidar J. jbber med saken. Sigrun følger pp. - Høringer - Vi har fått tilsendt t høringer. Rune følger pp m freningen skal gjøre ne med dette. - Referansegruppe Helsedirektratet; Referansegruppe Nasjnal strategi - Einar Waldeland var representant fra NFMF - Nasjnal kreftstrategi er publisert 04. juni 2013 g ligger nå på våre nettsider. - Saken avsluttes. - Stillingsannnser - Vi har fått tilbakemeldinger på at stillingsannnsene er dyre, spesielt fr avdelinger sm har mange annnser årlig. - Styret vedtar at hver avdeling/kstnadssted får halv pris f..m 2. annnse pr kalenderår. - Vedtaket er gjeldende fra 1.januar Einar sender ut infrmasjn til ledere i Nrge. - Arkiv - Rune skal sende alle gamle referat til David. Sak 05/13 4 Internasjnal kntakt EFOMP/ IOMP/ ESTRO - Status til styret m aktuelle saker: - IOMP; - E-pst / : Internatinal day f medical physics: - Vi legger ut infrmasjn m denne dagen (7.nvember) på nettsidene (David) 2

3 Side 3 7/ NACP - E-pst : empw Ny link til Medical Physics Wrld: Linken legges i referatmailen (Einar) g på nettsidene (David). - ESTRO; - EFOMP - Fått spørsmål m aktuelle temaer fr arbeidet videre. - Vi melder tilbake til ESTRO: prtnterapi. - Har vært valg. Sigrun pptrer på vegne av freningen. - Eurpean prject - EUTEMPE-RX = Eurpean Training and Educatin fr Medical Physicists in Radilgy - Paula Tri (F) blir nrdisk representant i dette eurpeiske prsjektet (fr arrangering av kurs etc.). prjects-wrking-grups/249-eutempe-rx-prject - Sigrun er nrsk medlem g Nrge stiller med sekretær i NACP cuncil (frem til mars 2014) - Nrge tar ver ansvaret sm web-redaktør etter dette. - Annual reprt mttatt fra president fr NACP Sendes ut til medlemmene sammen med referatet (Einar) - Opprettelse av nye fagkmiteer Det diskuteres pprettelse av en egen MR- g NM-kmite. Sigrun følger pp. - Sigrun deltk på cuncilmeeting i København 07. juni 2013 Referat ikke klart enda. - Nye NACP-nettsider er klar Nyhetssak på nettet (David) - Varian-award; Vinner er kunngjrt på våre nettsider - Radilgical Physics Cmmittee: - NACP sympsium 2017 NFMF kan gi en garanti på inntil 500 fr kursarrangering på enkeltsøknader. RPC bør arbeide fr egen øknmi sm kan stille med garanti. Sigrun følger pp dialgen. Einar er freløpig ansvarlig fr denne saken Styret arbeider ut fra et arrangement i Osl 2017 med temaet: Bridging imaging and treatment. Det settes sammen ppstartskmite sammensatt fra miljøene ved OUS g UiO. Sak 05/13 5 Intern sertifisering - Retningslinjer g Utdanningsprgram Vi venter på respns g evaluerer til høsten. Sak 05/13 6 HMT - Freningsside; NR

4 Side 4 7/ Innleveringsfrist 23. august Bidrag: Lederens hjørne, g 2 artikler m kngens frtjenestmedalje til Vidar Jetne g Arne Skretting NR Innleveringsfrist ca 04. ktber Fagkmité arbeider med å sørge fr artikler innen strålebehandling. Bidrag: Lederens hjørne g temasidene - Signe Danielsen utnevnes sm ny HMT-kntakt. Videre vil HMT-kntakt settes pp på valg hvert annet år. Sak 05/13 7 MedFys - MedFys2014 Vedtak på styremøte #06/12-7: Det blir ikke arrangert rdinært MedFys i 2014 pga NACP, men styret vil arbeide videre med et evt nrsk årsmøtearrangement. MedFys-seminar 2014 Tid/ Sted: 03. mars 2014 Htell Radissn Blue Vedtak: Styret innvilget på møte 04/13 kr til seminaret. Retningslinjene fr MedFys skal gjelde fr dekning av utgifter til inviterte fredragshldere. Sigrun er med i arrangementskmiteen. Det arbeides med å sende ut infrmasjn til medlemmene tidlig nvember. Sigrun følger pp. Det arbeides med å finne en spnsr til seminaret. Det vil være rm fr 50 rdinære medlemmer på seminaret. NACP-sympsium mai 2014 Turku, Finland Rll-up Engelsk versjn til Finland (David) Legges ut sm nyhetssak på nettsidene (David) Reise, 2 vernattinger g knferanseavgift dekkes fr styremedlemmene g leder av fagkmite. - MedFys2015 Basert på medlemsundersøkelsen i vår arrangeres MedFys på Kvitfjell i 2015 g Einar melder hvedresultatene fra undersøkelsen tilbake til medlemmene. Einar melder tilbake til Trmsø-miljøet. Det arbeides med å pprette en arrangementskmite. Einar arbeider med et revidert MedFys-mandat til styremøtet i januar. 4

5 Side 5 7/ Sak 05/13 8 Vårmøte Nrdisk møte Nrsk Stråleterapimøte - Samarbeid NRF, NRF g NFMF Møte mellm ledere i de tre freninger, neste møte avtalt til 22. mars 2014 i Osl - Vårmøte 2014 heretter Høstmøte 2014 Vårmøte blir nå Høstmøte. Hans Flaata arbeider med å engasjere PCO g finne kngresslkale Planlagt samarbeidsmøte i ktber 2013; Rune får dekket reise av styret fr å delta på styringsgruppemøte med prsjektleder. Vil kreve innsats fra våre medlemmer slik sm tidligere - Nrdic Cngress 2013 i Bergen Gjennmført mai 2013, Samarbeid mellm NRaF, NRF g NFMF, Evaluering i arr. kmiteen 20. juni 2013, psitiv Rekneskap g rapprt skal levers styringsgruppe innen 3 mndr. PCO har bedt spnsrer/ utstillere m tilbakemelding/ evaluering liten respns, men psitiv. - Nrsk Stråleterapimøte I Stavanger 10. september Ligger på nettsidene under Nyheter Sak 05/13 9 Nettsider - Status: Medlemsfrum: David har det mtrent klart til lansering. Ressursbank vil gså bli tilgjengelig. Styret ppfrdrer medlemmene til å sende ut lkale nyheter. Einar sender ut ppfrdring i referatmailen. Sak 05/13 10 Priritering av arbeidet i styret - Regnskap/ Medlemsprgram (Einar/ Endre) - Nettsidene (David) - Intern sertifisering, evalueres til høsten (Sigrun g Rune) - Seminar 2014 (Einar/ Endre g Sigrun) - MedFys2015 (Einar) - NACP 2017 (Einar) - Engelsk rll-up (David) Sak 05/13 11 Neste møter fr styret - Trsdag 31. ktber 2013 kl Trsdag 05. desember 2013 kl Dktrgradspris, reisestipend, frist 01. desember - Trsdag 23. januar 2014 kl

6 Side 6 7/ Frberedelser før innkalling til Årsmøte, frist 02. februar Årsmøte - Mandag 03. mars 2014 kl Værnes 6

REFERAT STYREMØTE #07/13

REFERAT STYREMØTE #07/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 05.12.13 REFERAT STYREMØTE #07/13 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #05/12

REFERAT STYREMØTE #05/12 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 06.09.12 REFERAT STYREMØTE #05/12 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

Side 2 4/12 2014. - Historisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk

Side 2 4/12 2014. - Historisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 28.10.14 REFERAT STYREMØTE #07/14 Tid/ Sted: Tirsdag

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #03/12

REFERAT STYREMØTE #03/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 26.04.12 REFERAT STYREMØTE #03/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/12

REFERAT STYREMØTE #02/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 08.03.2012 REFERAT STYREMØTE #02/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/12

REFERAT STYREMØTE #01/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 05.01.12 REFERAT STYREMØTE #01/12 Tid/

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering NORME Nrsk Råd fr Misjn g Evangelisering ÅRSRAPPORT 2011 2012 Styret har i periden hatt følgende sammensetting: Rlf Kjøde (leder), Andreas Nrdli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westbrg

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i 2012. Vi feiret 30 år sm egen

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Lederkonferansen 2014

Lederkonferansen 2014 Lederknferansen 2014 Lederknferansen 2014 1. 2. desember Scandic Hamar Htell Vangsvegen 121, 2318 Hamar Tirsdag 1. desember kl. 1200 Kl. 1300 Kl. 1320 Lunsj Åpning av lederknferansen Infrmasjn fra styret

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag

Styremøte nr 4-2015 Bodø Travlag Styremøte nr 4-2015 Bdø Travlag Tid (dat, fra kl til kl): 18.4.2015 Sted: Bdø Travbane Innkalt av (avd g navn): Else Ordstyrer: Else Bersvendsen Referent: Merete Jhansen Deltakere: Tr Anders Jensvll,,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede The internatinal assciatin f Lins Clubs District 104 A, Nrway Distriktsguvernør Halvdan Rkstad LC Sørreisa Mtt: LIONS hjelper med stlthet g glede Hnningsvåg 20.09.2014. Referat fra Distriktsrådsmøtet nr.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: 26.9.2014 Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 7.10.2014 kl. 13-15 i Eckhffs hjørne,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer