Innkalling til styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte"

Transkript

1 Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag kl Sted: Helsedirektoratet, rom 203, 2. etg Husk legitimasjon SAKER Sak Tema Ansv 1 Referat fra Status og fremdriftsplan for samarbeidsprosjektet mellom Helsedirektoratet og FMH v/ Anne Sofie Lauritsen ASL 3 Årsmelding og regnskap 2011 SK 4 Søknad til Helsedirektoratet om økonomisk støtte RHS 5 Oppsummering årskonferansen 2012 KT 6 Årskonferansen 2013 Alle 7 Redaksjonskomite, status Kom 8 Skadeforebyggende forum, vurdere medlemskap SK 9 Yammer som kommunikasjonsverktøy? RS 10 Oppdatering av FMH sine hjemmesider RS 11 IFEH og EFEH litt info RHS 12 Eventuelt Alle Hilsen Randi

2 Referat fra styremøte i FMH Tilstede: Randi Helland Stråtveit, Rune Skatt, Kristin Tørum, Svein Kvakland, Astrid Rutherford, Anne Sofie Lauritzen (sak 2) Forfall Birgitte Henriksen, Trond Mathiassen Tid: Mandag 17. september 2012, kl Sted: Helsedirektoratet Referent: Kristin Tørum SAKER: Sak Tema Vedtak / oppfølging 1 Referat fra Ingen merknader 2 Status og fremdriftsplan for samarbeidsprosjektet mellom Helsedirektoratet og FMH v/ Anne Sofie Lauritsen Samarbeidsavtale mellom FMH og Anne Sofie Lauritsen som leder for prosjekt for revidering av veileder for skole og barnehager, kompetanseutvikling og standardisering av arbeidsmåter innen miljørettet helsevern Avtalens varighet går til Anne Sofie ga en informasjon om status i arbeidet så langt Grunnlaget er workshop i februar og årskonferansen Det er nedsatt en arbeidsgruppe som består av FMH, miljørettet helsevern Oslo kommune, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Det siste møtet var , neste planlagt møte er Det er mulig det blir et møte i oktober. Det vil mest sannsynlig bli utarbeidet to nye veiledere o Helse og miljø i skole o Helse og miljø i barnehage Veiledere vil bli sendt på høring Det skal nedsettes ad-hoc grupper for utvalgte tema som det skal fokuseres nærmere på: o Standardisering av skjema og sjekklister (forslag: MIA- gruppen, FMH styret) o Psykososialt miljø (Forslag: Sandefjord kommune) o Mat, ernæring og fysisk aktivitet (forslag: Hdir) o Styrking av tilsynet og samarbeid

3 mellom etatene (Forslag: Re kommune) o Juridiske avklaringer (Hdir) o Fylkesmannen og fylkeskommunens rolle jfr ny folkehelselov (Hdir) Standardisering av skjema og sjekklister. Det ble sendt ut en e- post per miclis ved møtet. Her oppfordres alle til å gi innspill til Anne Sofie innen 5. oktober Styret ble bedt om å gi skriftlig innspill til arbeidet så langt, før neste møte i FMH Foreløpige innspill: det bør lages en brosjyre som omtaler forskriften og henvise til aktuelle veiledere, tilsynsmetodikk må inngå i veilederen, vi må si noe om ad- hoc gruppene, høringsinstanser Det ble bestemt at Anne- Sofie skal delta på starten av alle styremøter i FMH. 3 Årsmelding og regnskap 2011 Svein Kvakland ga en orientering Årsmeldingen og regnskapet for 2011 ble tatt til orientering. 4 Søknad til Helsedirektoratet om økonomisk støtte Styret har bestemt at det skal søkes om støtte til følgende: Samarbeidsprosjekt skoler og barnehager, FMH og Hdir, videreføring, kr ,- o Legge ved avtalen med Anne Sofie o Vise til gjenstående midler i 2012 o Totalt 900 timer a kr. 500,- + moms Årskonferansen 2013, kr ,- Tidsskriftet, kr ,- Samarbeid Hdir om sjekklister og tilsyn (jfr. sak 12 B), møte med Finn), kr ,- Frist: 1. oktober Ansvar for søknad: Randi 5 Oppsummering årskonferansen 2012 Styret er i stor grad fornøyd med gjennomføringen av årets konferanse.

4 Det ble gitt en orientering av Astrid og Kristin Kristin ferdigstiller rapporten om oppsummering av årskonferansen Årskonferansen 2013 Bodø er foreslått som aktuelt sted, med Helse- og miljøtilsyn Salten som vertskommune. Aktuelle tidspunkt: mai juni Aktuelt: Når datoen er fastsatt bør det sendes ut informasjon om konferansen til aktuelle samarbeidspartnere Det bør vurderes å legge til rette for sightseeing ettermiddagen før første konferansedag, dette er frivillig å delta på Programkomite: Trond, Astrid, Randi, Kristin (frem til ca januar 2013) og representant vertskommune Tema: Legionella er aktuelt, se for øvrig på oppsummeringsrapporten for årskonferansen Første møte: Mandag 22. oktober kl , Skype. Videre arbeid: Randi er kontaktperson mot HMTS Salten. 7 Redaksjonskomite, status Det ble gitt en orientering av Svein Nytt trykkeri er ok. Det er mulig at neste nummer likevel blir trykt på det gamle trykkeriet. Neste nummer er straks i trykken. Svein ga videre beskjed om at han har restlager at Miljø & Helse, dette kan sendes ut ved etterspørsel. 8 Skadeforebyggende forum, vurdere medlemskap Styret er positive til medlemsskap. Svein sjekker pris og medlemsfordeler. Svein ga en orientering

5 9 Yammer som kommunikasjonsverktøy? Rune ga en orientering og demonstrasjon av det nye verktøyet 10 Oppdatering av FMH sine hjemmesider Enighet om at styret prøver ut systemet. Dette kan være en viktig mulighet for å ha et diskusjonsområde. Eventuelle spørsmål rettes til Rune. Rune fortsetter dette arbeidet. Viktig at alle sender tips om saker, innhold etc. til Rune 11 IFEH og EFEH litt info Astrid og Randi skal delta på et møte i Zagreb i oktober 12 Eventuelt A) Fullmakt til styreleder B) Møte med Finn Martinsen C) Utsending av medlemskontigenten D) Folkehelsekonferanse 4. og 5. oktober E) Kommende møter A) Styret gir Randi Helland Stråtveit som styreleder fullmakt til å forvalte forumets bankkonti i tillegg til nestleder og økonomiansvarlig Svein Kvakland som har fullmakt i dag B) Helsedirektoratet ønsker at FMH kan bidra til å lage sjekklister for tilsyn, samt bidra til å spre noen gode modeller videre. Det er også ønskelig at FMH konkretiserer det som står i folkehelseloven om å ha oversikt (dokumentasjon, oppfølging av tilsyn, sjekklister). FMH oppfordres til å søke om tilskudd til dette. Det ble diskutert å gjennomføre et arbeidsseminar for FMH styret og evt. andre i Alta, november. Forslag om fly med SAS kl nov, retur med Norwegian 23.nov kl 1130 evt. SAS (Oslo- Alta). Hotell i Alta, møterom Alta helsesenter (er booket). Datoer sjekkes med Birgitte og Trond. Seminaret vurderes gjennomført uavhengig av tilskudd jfr. økonomi i FMH. Sjekklister skoler og barnehager kan også evt. vurderes her. C) Svein informerer om at det jobbes med å utarbeide en elektronisk løsning. Så snart

6 dette er på plass så vil faktura til medlemmer bli sendt ut D) Astrid og Randi deltar på folkehelsekonferansen E) Følgende ble fastsatt: Styremøte FMH , kl 14-15, Skype Programkomite årskonferansen (Trond, Astrid, Randi, Kristin) kl 14-15, Skype Mulig arbeidsseminar i Alta nov. Birgitte og Trond bes om å sjekke datoer.

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 8. juni 2009 Tilstede fra AU Tore Skovdahl, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ola Øvstedal Til stede fra gruppene: Kristen Treekrem (ski), Gunnar Klemetsdal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros

Referat Møte. rskap. TELEMARK Administrasjonen DATO STED TILSTEDE. Navn IKKE. Bogen Jon Atle. Kristian HIT. Holmberg Eli Ducros TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Referat Møte regionalt partner rskap DATO STED REFERENT 14. mars 2012 Skagerakk Arena Anne Karin Andersen/Lene Sjølie Navn REGIONALT Kristian Bogen Jon Atle Holmberg

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Dato: Mandag 3. tirsdag 4.12.07 Sted: Norsk Kommunalteknisk Forening, Munkedamsveien 3B, 5. etasje Tilstede: Eva Lian, Annette Gundersen, Ingrid Trømborg, John Firing,

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole)

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) FAU Bønes Skole Dato: 10.04.2013 Referat fra FAU 10. april 2013 Til: Kopi: FAU, Bønes skole Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) Møteleder: Svenn Kjetil Haveland Referent:

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 5. november 2014 TID: 10:00 STED: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Tove Øines Daglig leder Møtt Seline Kopperud Nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Kristin Vamsæter Barneansvarlig Møtt Eline Flugstad Rygg

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer