REFERAT STYREMØTE #01/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYREMØTE #01/13"

Transkript

1 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: E-post: Org.nr Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, REFERAT STYREMØTE #01/13 Tid/ Sted: Torsdag kl. 10:00 11:30 Telefonmøte Tilstede: Ingen forfall David Byberg, Einar Waldeland (referent), Endre Grøvik, Rune Hafslund, Sigrun S. Almberg Ingen kommentarer til sakslisten eller saker til eventuelt. Sak 01/13 1 Referat Styremøte #07/12 torsdag 05. desember Godkjent. - Einar sender godkjent referat #07/12 til medlemmene. Sak 01/13 2 Sak 01/13 3 Post Ut/Inn - Gjennomgått. Interne styresaker - Søknad om medlemskap - Følgende opptas som ordinær medlem: - Camilla Stokkevåg, HUS - Eivind Rørvik, NTNU, opptas som studentmedlem. - Doktorgradspris - S. Almberg, K. Eilertsen og Jan Rødal vil motta pris under MedFys Einar leder sesjonen. - Rune lager diplom til Sigrun, Karsten og Jan. - Rune deler ut gavekrus og diplom før foredragene holdes onsdag Verv NFMF: Arbeidsgrupper: Leder R Hafslund Sekretær E Waldeland Kasserer E Grøvik Webredaktør D Byberg Internasjonal kontakt (EFOMP/IOMP/NACP): S S Almberg Web-designer på R Sylvarnes HMT-kontakt: R Hafslund Revisor: I Korneliussen Valgkomite: A D Wanderås, A S A Larsen Fagkomitè: J Heggdal, ML Stokkan, JF Unhjem, H K Sæther Utdanningsråd: AC Martinsen, L H Djupvik, T Storås, T P Hellebust, DR Olsen Bedømmelsesråd: M Hjelstuen, B Konst, S Tveiten

2 Side 2 6/ Kasserer - Endre jobber med kontingent og regnskapsprogram. - Mal for reiseregning er nå lagt ut på nettsidene. - Referansegruppe Helsedirektoratet; Referansegruppe Nasjonal strategi - Einar Waldeland er representant fra NFMF - Frist for fullført strategi er utsatt til 22.mars Roll-up med foreningsinformasjon - David jobber med saken og vil ha den klar til Kvitfjell. - Neste styremøte på Kvitfjell - Søndag 03. februar Sak 01/13 4 Internasjonal kontakt EFOMP/ IOMP/ ESTRO NACP - Status - IOMP - Siste utgave av Medical Physics World har nå kommet ut. Link legges ved utsendelse av forrige styremøtereferat. - Medical Physics Int. skal lanseres som journal Int. Conference skal foregå september i Brighton. - EFOMP - Serbia new member after electronic ballot - ESTRO - Intet nytt å melde - Sigrun er norsk medlem og Norge stiller med sekretær i NACP council frem til mars 2014 (deretter web-master). - Det har kommet to søkere til Elekta-award - Council meeting in Copenhagen vår 2013 o o Styret prioriterer arbeid i NACP. Sigrun får klarsignal til å delta fra styret. - Radiolgical Physics Committee o Link: https://sites.google.com/site/nacprpc/ o Komitémedlemmer: Anja Almén (Ledare) (Sverige) Paula Toroi (Finland) Stine Groth-Pedersen (Danmark) Eivind Larsen (Norge) (Ny etter Samuel Kuttner) - Det har kommet spm om dekning av utgifter for E. Larsen til deltakelse på styremøte i RPC i tilknytning til Nordisk Kongress. Styret ber om at dette primært dekkes av RPC, men vil gi garanti for dekning av reise til Bergen og en overnatting. Sak 01/13 5 Intern sertifisering - Samarbeid med Statens strålevern o Intet skjedd siden siste styremøte, Rune ansvarlig for å følge opp 2

3 Side 3 6/ Retningslinjer og Utdanningsprogram: o Sigrun og Rune hadde møte med UR og BR 12. desember 2012 på Gardermoen. o Alt er nå publisert på nettsidene. o Reviderte retningslinjer og kommentarer fra UR og BR blir presentert på MedFys2013 Sak 01/13 6 HMT - Foreningsside; Informasjon ved Rune: NR o Kom ut i desember o Bidrag: Lederens hjørne, Reisereferat fra kurset, School of MRI, i Antwerpen, med bilde av kursdeltakeren/ referent Solveig S Hammonds og Invitasjon til MedFys 2012 NR o Innleveringsfrist 29.jan o Forslag til bidrag: Lederens hjørne og abstrakt for doktorgradsprisene. NR o Styret vedtok på møte 07/12-6 at vi fortsetter tradisjonen med temanummer, fagkomité er ansvarlig for å sørge for innlegg - Gavekrus til bidragsytere for temanummeret. - Det var 3 artikler med bidrag for Tromsø, Oslo og Bergen - Sigrun får oversikt over krusutdelinger og tar ansvar for dette på MedFys. Sak 01/13 7 MedFys - MedFys2013 o Mandag 04.- Onsdag 06. februar 2013 ved Gudbrandsgard Hotell o Arrangementkomiteen; I S Knudsen (leder), Linda H Djupvik, K Bolstad, S Kuttner o Det er nå 95 påmeldte deltakere! o Info: Styremedlemmer og medlemmer i Fagkomiteen legger ut for MedFys2013 og sender regning til Endre o Workshop Det blir to seminarer; ett innen stråleterapi og ett innen diagnostikk Det er nå 9 påmeldt på CT og 8 på IMRT/VMAT - MedFys2014 o Vedtak på styremøte #06/12-7: Det blir ikke arrangert ordinært MedFys i 2014 pga NACP, men styret vil arbeide videre med et evt norsk årsmøtearrangement. o Mål for MedFys vi bør sette tydelige mål for MedFys og synliggjøre disse. Tas opp som sak på Kvitfjell 3

4 Side 4 6/ Årsmøtet 2013 o Mandag 04. februar 2013 kl ved Gudbrandsgard Hotell Innkalling til årsmøtet 2013 skal sendes ut til medlemmene, sammen med årsberetning, referat fra 2012, budsjett 2013 (til info), 2014 (til godkjenning) og 2015 (til orientering). Styret gir klarsignal til dette. Einar sender ut til medlemmene når han får dette oversendt fra Rune. o Ettersendinger: Innstilling fra valgkomité (Anne arbeider med saken) Regnskap og revisjonsberetning Sak 01/13 8 Vårmøte Nordisk møte Norsk Stråleterapimøte - Samarbeid NoRoFo, NRF og NFMF o Nytt møte avtalt med Anna og Gaute 12. mars 2013 i Oslo o Intet nytt siden siste møte - Vårmøtene o Vårmøte2014 NoRaFo kan være med som arrangør. Styret vedtok på styremøte #07/12 at vi samarbeider som før og starter opp planleggingene så fort som mulig. Rune har i e-post videreformidlet dette til NoRaFo og NRF. - Nordic Congress 2013 i Bergen o mai 2013, Samarbeid mellom NoRaFo, NRF og NFMF, o Nasjonal programkomité: Anne Catrine Martinsen (NFMF), Eli Eikefjord, Håkon Hjemly, Jarle Rørvik, Karen Rosendahl, Kirsten Bolstad (NFMF), Nils-Einar Kløw, Solveig Hofvind. Navn på alle finnes på nettsidene. Status fra Rune : o Det planlegges mange workshops på dag 0 (tirsdagen) o Jenny Dimmen hjelper oss med å ringe potensielle sponsorer og utstillere o Nytt møte i arr.- komite og programkomité torsdag 17. januar - Norsk Stråleterapimøte o På vent; planlegges til høsten Sak 01/13 9 Nettsider - David jobber med saken. Sak 01/13 10 Prioritering av arbeidet i styret - Nettsidene (David) - Intern sertifisering (Sigrun og Rune) 4

5 Side 5 6/ Nordisk Kongress Regnskap 2012 (Endre) - Roll-up (David) - Workshop (Rune) Sak 01/13 11 Neste møter for styret Neste styremøter: - Søndag 03. februar 2013 Kvitfjell kl Styremedlemmer får dekket opphold fra lørdag til mandag (2 netter), kfr. vedtak sak 03/ Torsdag 07. mars 2013 kl Torsdag 18. april 2013 kl Tirsdag 21. mai 2013 NC2013, Bergen - Vi planlegger felles arrangement om kvelden for alle styrene 5

REFERAT STYREMØTE #03/12

REFERAT STYREMØTE #03/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 26.04.12 REFERAT STYREMØTE #03/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/12

REFERAT STYREMØTE #01/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 05.01.12 REFERAT STYREMØTE #01/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/12

REFERAT STYREMØTE #02/12 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 08.03.2012 REFERAT STYREMØTE #02/12 Tid/

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #05/12

REFERAT STYREMØTE #05/12 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 06.09.12 REFERAT STYREMØTE #05/12 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #05/13

REFERAT STYREMØTE #05/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Stavanger, 09.09.13 REFERAT STYREMØTE #05/13 Tid/ Sted:

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012

VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012 VELKOMMEN til ÅRSMØTE 2012 i Mandag 06. februar 2012 kl. 17:30 18:30 Gudbrandsgard Hotell, Kvitfjell Saksliste (utsendt 0 desember 2011): 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap for 2011 til godkjenning 6. Kontingent

Detaljer

Side 2 4/12 2014. - Historisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk

Side 2 4/12 2014. - Historisk tilbakeblikk på utviklinga av medisinsk fysikk Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 28.10.14 REFERAT STYREMØTE #07/14 Tid/ Sted: Tirsdag

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #07/13

REFERAT STYREMØTE #07/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 05.12.13 REFERAT STYREMØTE #07/13 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård

Midt-Norge kommunerevisorforening. Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård Midt-Norge kommunerevisorforening Styremøte PROTOKOLL Møtetittel: Styremøte 01/2013 Tid/sted: Torsdag 14.2.2013, kl. 10.00 15.00 Sandstein i 5.etg Bytorget. Trondheim Deltagere: Monika Sundt, Kathrine

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

Møtetid- / sted : Torsdag 21.august 2003 kl. 14:30 18:30, Hurtigruta (Bodø Svolvær) Fredag 22.august 2003 kl. 09:30 12:00, Rainbow Hotel Svolvær

Møtetid- / sted : Torsdag 21.august 2003 kl. 14:30 18:30, Hurtigruta (Bodø Svolvær) Fredag 22.august 2003 kl. 09:30 12:00, Rainbow Hotel Svolvær Styremøte nr. 7-2003 Tilstede Kopi Sekretær : Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Mårten Skajaa, Olsen, Aronsen, Jan Petter Bergan, Skjønnås : Sture Medby, Toril Reitan : Knut E Helland Møtetid- / sted

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer