Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13."

Transkript

1 Halvårsrapport 2014

2 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA PENGEMARKED 17 EIKA SPAREBANK 18 EIKA LIKVIDITET 20 EIKA OBLIGASJON 21 2/22

3 Årgangssparing The most powerful force in the universe is compound interest Albert Einstein Hva skal til for å lykkes med sparing? Det er få ting som er så tilfredsstillende som følelsen av å mestre noe: Følelsen av å nå et mål. Følelsen av å beherske noe. Men hva skal til for å mestre din egen sparing? Jeg tror svaret er like enkelt som irriterende: Tid og beløp. - Selvsagt, svarer du. Men hvorfor er det så få, som virkelig lykkes med sin egen sparing? Tid Albert Einstein sa «Den sterkeste kraften i universet er renters rente». Han omtalte renters rente som «verdens 8. underverk». Hvorfor var Einstein så fasinert av renters rente? På grunn av tid. På kort sikt er effekten av renters rente knapt merkbar. På lang sikt er effekten overveldende. Her er et eksempel: Du har en spareavtale i et aksjefond på kr i måneden. Etter 5 år er forventet saldo ca kr. Omtrent kr kommer fra avkasting og kr er summen av dine innskudd. Du fortsetter sparing i 5 år til. Etter år er saldoen vokst til kr. I denne 5 års perioden har sparesaldoen økt med kr mer enn i første. Renters rente-effekten har begynt å jobbe for deg. Fortsetter du slik i for eksempel 30 år, er avkastningen på dine penger de siste 5 årene nesten kr.! I tillegg kommer innskuddene. I første 5 års periode utgjorde avkastningen 25 % av innskuddet. I siste 5 års periode utgjør avkastningen 800 % av innskuddet. Det er derfor Einstein snakket om «Den sterkeste kraften i universet». 900 % 800 % 700 % 600 % 500 % 400 % 300 % 200 % 0 % 0 % Andel av porteføljeøkning som kommer fra avkastningen 23 % 84 % 174 % 308 % 507 % % Er 30 år en urealistisk lang sparehorisont? Ikke når vi snakker om pensjonssparing. Snarere tvert i mot. Og forresten, sparer du kr i måneden i aksjefond er forventet saldo etter 30 år ca 1,5 millioner kr. Det vil sannsynligvis gi en god mestringsfølelse for de fleste av oss. Beløp Det er ikke bare tiden som er viktig når det gjelder sparing. Beløpet du sparer er også viktig i forhold til hva du oppnår. De fleste kan spare mer enn de tror. Det er lurt å starte tidlig. Begynn gjerne med noen Andel få av hundrelapper porteføljeøkning i som måneden kommer og fra gi avkastningen spareavtalen din en årlig «lønnsøkning». La 900 % sparingen følge din inntekt etter hvert som den 800 % 700 øker. % Hvis vi tar samme eksempel som i sted: 600 % Du sparer kroner i måneden og gir 500 % spareavtalen din en «lønnsøkning» på 5 % hvert 400 % 300 år. % Etter 30 år vil sparesaldoen din 308 % være 2,5 200 % millioner kr. Det vil si 1 million 174 % kr høyere enn 0 % 84 % om du ikke 23 «lønnsjusterte» % sparingen din. Er det 0 % rart vi hevder at «Sparing er Verdens Beste Ide»? Svingninger er din venn Svingninger i en aksjekurs eller fondskurs blir ofte sett på som negativt. Det er egentlig litt rart, for i følge finansteori vil reduserte svingninger (lavere risiko) gi lavere avkastning over tid. Når du har lang nok tidshorisont på sparingen er svingninger en god venn. Svingninger bidrar rett og slett til høyere avkastning. Det at aksjemarkedet går opp og ned er noe alle vet. Når Oslo Børs i oktober 20 tangerte tidligere toppnotering hevdet mange at det ville være lurt å selge aksjefondene. Resonnementet var at etter å ha kommet 507 % 805 % Saldo Sparebeløp Avkastning Saldo med 5% årlig økning i sparbeløp tilbake til gammel topp kommer det sikkert en ny nedtur. Hvorfor henger ikke dette resonnementet på greip? Jo, enkelt og greit fordi børsen ikke svinger rundt 0 % avkastning. Det er ikke riktig at det går like mye ned som det går opp på børsene. Nei, børsene svinger rundt 8 % årlig avkastning (Oslo børs ca % siste 30 år). Det er med andre ord vesentlig flere gode enn dårlige dager på børsen. Problemet for oss investorer er det er vanskelig å forutse de dårlige dagene/periodene. Du bør derfor ha en lang horisont når du sparer. Spar jevnt og trutt og få med deg svingningen i markedet. La sparepengene din modnes På samme måte som det finnes årgangsvin, mener vi det burde finnes årgangssparing. Dette er penger vi legger til modning slik at de skal bli bedre til vi skal bruke dem senere i livet. Den viktigste ingrediensen i denne modningsfasen er renters rente. Ha en riktig god sommer! Bjørn Slåtto, CEO/Managing Director Oslo, 2. juli /22

4 Aksjemarkedet en langvarig oppgangsperiode Oppgangen i aksjemarkedene har fortsatt i første halvår og har nå steget nærmest uavbrutt siden årsskiftet 20/. Over en periode på tre og et halvt år har det norske markedet steget med hele 90 %, mens S&P 500 i USA har steget med 78 %. Det er lenge siden vi finner en tilsvarende lang og sterk oppgangsperiode. Hva ligger bak oppgangen? Etter finanskrisen i 2008 og en ny nedgang i 20 hadde aksjemarkedene falt kraftig, drevet av frykt for en varig krise i Europa og ustabilitet i hele det finansielle systemet. Investorene søkte trygge havner med lavere risiko på sine investeringer ved å flytte kapital fra aksjemarkedet til rentemarkedet. Den kraftige kursnedgangen resulterte i at aksjer var lavt priset i forhold til inntjening og bokført egenkapital. Verden går imidlertid videre og godt hjulpet av myndighetenes aktive politikk med lave renter og tilførsel av likviditet, har hjulene gradvis kommet i gang. Økonomiene har stabilisert seg og det er nå stadig klarere tegn til oppgang. I første rekke ledet an av USA, men det er også fortsatt god aktivitet i Kina og øvrige deler av Asia. I Europa ser vi nå at økonomiene i Sør-Europa viser tegn til vekst samtidig som nordligere deler av Europa fortsetter sin gode utvikling. Resultatene til de børsnoterte selskapene har bedret seg. I første omgang på bakgrunn av kostnadseffektivisering, men senere drevet av høyere aktivitet og vekst i omsetningen. Ting går bedre og tiltroen til aksjer er på vei tilbake. Aksjer er attraktivt, men krever langsiktighet Verdiskapningen i økonomiene skjer for en stor del i selskapene. Skal man være med på denne verdiskapningen må man være investert i aksjer. Det er imidlertid viktig å investere med et langsiktig perspektiv. Over tid gir aksjer en forventet meravkastning på 4-6 % i forhold til renteplasseringer, men det krever at man har en lengre tidshorisont fordi det alltid er vanskelig å «time» og forutse en mer kortsiktig kursutvikling. Som sparer løser man utfordringen med hensyn til å «time» markedet ved å spare jevnt og trutt over tid, for eksempel ved en månedlig spareavtale. For å illustrere viktigheten av langsiktighet, kan vi se på hva som har skjedd siden finanskrisen. Var du maksimalt uheldig med «timingen» og investerte på Oslo Børs da indeksen noterte 522,90 rett før finanskrisen i 2008, vil du til tross for en kraftig nedgang i perioden, hatt en avkastning på over 18 % frem til dags dato. Er oppgangen over? Etter en lang periode med kursoppgang er det nærliggende å spørre seg om oppgangsperioden i aksjemarkedene er over. Vi er av den oppfatning at så ikke er tilfelle. Det vil komme perioder med kurskorreksjoner, men vårt syn er at den underliggende oppgangen vil vare en stund til. Bakgrunnen for synet vårt, er at den økonomiske oppgangen fortsatt er i en tidlig fase. I Europa har oppgangen så vidt begynt, mens den er kommet noe lenger i USA. Vi kan for første gang på lenge få en mer synkronisert global vekst der Europa, USA og Kina vokser samtidig. Man kan spørre seg om ikke dette allerede er priset inn i dagens aksjekurser. Ja, en del er priset inn og markedene er klart dyrere enn for ett år siden, men vi er fortsatt et godt stykke unna det vi kan kalle for høy prising. Er det noen skjær i sjøen? Som alltid er det det. Den økonomiske veksten er fortsatt ikke robust og det kan komme nye tilbakeslag. Statsfinansene i flere land er svake selv om de har blitt forbedret de siste årene. Vi forventer et fortsatt lavt rentenivå fremover. Hovedsakelig fordi det vil ta lang tid før veksten i økonomiene er sterk nok til å gi inflasjonspress og renteoppgang av betydning. Konsekvensen av lange perioder med lave renter kan være nye bobler, som f.eks. kraftig stigning i eiendomspriser eller aksjemarkedene. Kombinasjonsfond for å redusere risiko For å redusere risikonivået kan det være fornuftig å fordele aksjeinvesteringene på flere geografiske markeder. Gjennom å investere i f.eks. Eika Spar vil man få en kombinert eksponering mot Norge, Norden og globale markeder. En annen måte å redusere risikoen på er å velge et kombinert aksje- og rentefond som Eika Balansert. Dette fondet gir lavere risiko ved å investere i rentepapirer samtidig som det gir eksponering mot aksjemarkedet og verdiskapningen i bedriftene. Harald Grimsrud, Senior porteføljeforvalter Oslo, 2. juli /22

5 EIKA NORGE Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 4 3, 3 246,60 Kjøpskurs pr. andel 4 207, ,00 Salgskurs pr. andel 4 2, , Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) Norge 0 % Energi Materialer Mat, drikkevarer og tobakk Banker Kapitalvarer Transport Forbrukstjenester Telekom Programvare og tjenester Forsikring,6 % 8,2 % 8,2 % 7,0 % 5,3 % 4,8 % 4,7 % 3,8 % 3,7 % 26,0 % Statoil ASA DnB ASA Yara International Telenor Subsea 7 S.A. Royal Caribbean Cruises Ltd. Norsk Hydro Hexagon Composites Austevoll Seafood ASA Storebrand 5,3 % 4,7 % 4,3 % 4,2 % 3,7 % 8,6 % 8,2 % ,7 % -54,1 % Eika Norge OSEFX (%) -25,8 % -17,0 % 54,4 % 38,4 % 51,9 % 40,5 % 16,4 %,5 % 44,6 % 32,4 % 88,3 % 64,8 % 18,2 % 18,3 % 18,4 % 20,6 % 29,7 % 24,2 %,8 %,5 % Siste 5 år Siste år 20,4 % 16,3 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI District Offshore ,50 NOK ,49 % 0,60 % Oslo Dolphin Group ASA ,16 NOK ,60 % 1,00 % Oslo Ganger Rolf ,00 NOK ,15 % 0,05 % Oslo Høegh LNG Holdings Ltd ,00 NOK ,61 % 0,66 % Oslo Kværner ASA ,60 NOK , % 0,44 % Oslo North Energy ASA ,50 NOK ,32 % 0,84 % Oslo Axess Odfjell Drilling Ltd ,60 NOK ,54 % 0,50 % Oslo Petroleum Geo Services ,00 NOK ,35 % 0,32 % Oslo Statoil ASA ,40 NOK ,59 % 0,02 % Oslo Subsea 7 S.A ,40 NOK ,26 % 0,15 % Oslo SUM ,03 % MATERIALER Borregaard ASA ,40 NOK ,14 % 0,64 % Oslo Byggma ,60 NOK ,28 % 1,54 % Oslo Norsk Hydro ,83 NOK ,96 % 0,08 % Oslo Yara International ,30 NOK ,27 % 0,08 % Oslo SUM ,65 % KAPITALVARER Hexagon Composites ,50 NOK ,93 % 1,07 % Oslo Kongsberg Gruppen ,00 NOK ,25 % 0, % Oslo Veidekke ,00 NOK ,83 % 0,26 % Oslo SUM ,01 % TRANSPORT Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,03 % 0,57 % Oslo Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,26 % 0,34 % Oslo The Containership Company AS ,01 NOK ,00 % 3,79 % Unotert SUM ,29 % VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR Ekornes ,75 NOK ,14 % 0,50 % Oslo FORBRUKSTJENESTER Hurtigruten Group ASA ,18 NOK ,63 % 0,47 % Oslo Royal Caribbean Cruises Ltd ,50 NOK ,19 % 0,08 % Oslo SUM ,82 % MEDIA Schibsted ,50 NOK ,75 % 0, % Oslo MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Austevoll Seafood ASA ,30 NOK ,93 % 0,64 % Oslo Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,91 % 0,32 % Oslo Marine Harvest ASA ,75 NOK ,36 % 0,05 % Oslo SUM ,20 % FARMASI, BIOTEKNOLOGIO OG LIVSTJENESTER Bionor Pharma ,62 NOK ,41 % 0,92 % Oslo PhotoCure ,00 NOK ,68 % 1,91 % Oslo SUM ,09 % BANKER DnB ASA ,20 NOK ,17 % 0,06 % Oslo FORSIKRING Storebrand ,53 NOK ,70 % 0,32 % Oslo PROGRAMVARE OG TJENESTER Bouvet ASA ,50 NOK ,27 % 1,90 % Oslo Opera Software ,80 NOK ,54 % 0,29 % Oslo SUM ,81 % MASKINVARE OG UTSTYR Q-Free ,20 NOK ,39 % 1,88 % Oslo HALVLEDRER & UTSTYR Nordic Semiconductor ,40 NOK ,25 % 0,33 % Oslo REC Silicon ASA ,55 NOK ,48 % 0,24 % Oslo SUM ,73 % TELEKOM Telenor ,70 NOK ,67 % 0,03 % Oslo FORBRUKSVARER Hafslund A ,75 NOK ,14 % 0,03 % Oslo Hafslund B ,50 NOK ,24 % 0,08 % Oslo SUM ,38 % SUM VERDIPAPIRER ,83 % BANKINNSKUDD ,55 % ANDRE TILGANGER ,38 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 5/22

6 EIKA UTBYTTE Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 5,59 1,79 Kjøpskurs pr. andel 9,78 5,14 Salgskurs pr. andel 4,91 1,23 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato VINX Financials NOK NI (VINX40NOKNI)* *Fondet byttet referanseindeks i Tidligere referanseindeks var SHB Bank Indeks NOK. Norge Sverige Danmark Finland 4,3 % 2,1 % 0,8 % 88,5 % Bank Finans Forsikring Eiendom 2,9 % 2,6 % 0,8 % 89,4 % Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Øst Helgeland Sparebank Sparebanken Vest Sparebanken Møre Totens Sparebank Sparebank 1 SR-Bank ASA Sparebanken Sør SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,5 % 4,4 % 4,4 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 8,0 % 7,9 % 7,5 % 7,2 % Eika Utbytte (%) Referanseindeks 07-5,6 % -,6 % -44,4 % 08-5,6 % -50,3 % -,6 % -17,1 % -18,7 % 24,9 % 26,6 % 26,8 % 24,3 % 4,0 % 31,3 % 45,4 % 40,9 % 18,1 % 21,6 % 4,5 % 23,5 % 4,5 % 40,8 % 23,5 % 57,1 % 8,4 % 9,0 % Siste 5 år Siste år 15,9 % 6,1 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* Verdipapirportefølje VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP BANK Aurskog Sparebank ,50 NOK ,60 % 0,55 % Oslo Den Danske Bank ,38 DKK ,05 % - København DnB ASA ,20 NOK ,25 % 0,01 % Oslo Helgeland Sparebank ,00 NOK ,24 % 1,70 % Oslo Høland og Setskog Sparebank ,00 NOK ,49 % 1,88 % Oslo Indre Sogn Sparebank ,50 NOK ,02 % 6,63 % Oslo Klepp Sparebank ,00 NOK ,53 % 6,97 % Oslo Melhus Sparebank ,50 NOK ,37 % 3,02 % Oslo Nordea Bank AB (publ) ,55 SEK ,28 % - Stockholm Sandnes Sparebank ,00 NOK ,01 % 1,48 % Oslo Skue Sparebank ,25 NOK ,61 % 6,72 % Oslo Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,00 NOK ,47 % 3,71 % Oslo SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,00 NOK ,26 % 0,54 % Oslo Sparebank 1 SR-Bank ASA ,75 NOK ,30 % 0,06 % Oslo Sparebank 1 Østfold Akershus ,50 NOK ,08 % 1,03 % Oslo Sparebank1 Buskerud-Vestfold ,50 NOK ,80 % 3,56 % Oslo Sparebanken Midt-Norge ,25 NOK ,01 % 0,26 % Oslo Sparebanken Møre ,50 NOK ,41 % 0,52 % Oslo Sparebanken Nord-Norge ,50 NOK ,93 % 0,51 % Oslo Sparebanken Sør ,00 NOK ,29 % 1,28 % Oslo Sparebanken Vest ,70 NOK ,50 % 0,65 % Oslo Sparebanken Øst ,60 NOK ,52 % 1,82 % Oslo Totens Sparebank ,50 NOK ,39 % 2,71 % Oslo SUM ,41 % FINANS ABG Sundal Collier ,50 NOK ,88 % 0,09 % Oslo Investor AB - A ,96 SEK ,28 % - Stockholm Kinnevik Investment AB-B ,40 SEK ,69 % - Stockholm SUM ,85 % FORSIKRING Gjensidige Forsikring ASA ,00 NOK ,58 % - Oslo Protector Forsikring ASA ,20 NOK ,65 % 0,05 % Oslo Sampo Oyj ,37 EUR ,82 % - Helsinki Storebrand ,53 NOK ,54 % 0,01 % Oslo SUM ,59 % EIENDOM Norwegian Property ASA ,55 NOK ,79 % 0,04 % Oslo SUM VERDIPAPIRER ,64 % BANKINNSKUDD ,76 % ANDRE TILGANGER ,40 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 6/22

7 EIKA NORDEN Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 4 224, ,56 Kjøpskurs pr. andel 4 3, ,67 Salgskurs pr. andel 4 202, ,04 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato VINX Banchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI) Sverige Norge Danmark Finland 39,1 % 25,6 % 17,3 %,1 % Finans Kapitalvarer Maskinvare og Utstyr Materialer Biler og komponenter Energi Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Mat, Drikkevarer og Tobakk Varehandel Transport 9,9 % 6,7 % 6,4 % 5,9 % 5,4 % 4,6 % 4,5 % 3,8 % 20,1 % 18,6 % DnB ASA Novo Nordisk B-aksjer Hennes & Mauritz B Nordea Bank AB (publ) Autoliv Inc. LM Ericsson B Volvo AB - B Den Danske Bank Kone Oyj - B aksje Novozymes A/S B-aksjer ,5 % 5,4 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 3,7 % 3,6 % 3,5 % 3,3 % Eika Norden VINXBCAPNOKNI (%) -48,7 % -39,5 % -20,7 % -15,9 % 25,4 % 21,9 % 63,0 % 31,6 % 15,3 % 31,0 % 6,3 % 1,4 % 47,0 % 26,8 % 26,8 % 28,4 % 24,8 % 15,4 % 34,7 % 38,5 % 5,9 % 9,2 % Siste 5 år Siste år 20,0 % 1 BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI Lundin Petroleum AB ,09 SEK ,95 % 0,05 % Stockholm Petroleum Geo Services ,00 NOK ,77 % 0, % Oslo ProSafe SE ,60 NOK ,27 % 0,02 % Oslo Subsea 7 S.A ,40 NOK ,92 % 0,05 % Oslo SUM ,91 % MATERIALER Billerud Korsnäs AB ,08 SEK ,34 % 0,24 % Stockholm Norsk Hydro ,83 NOK ,03 % 0,01 % Oslo Novozymes A/S B-aksjer ,67 DKK ,32 % 0,04 % København SUM ,69 % KAPITALVARER Assa Abloy - B ,07 SEK ,47 % 0,01 % Stockholm Atlas Copco AB - A ,24 SEK ,39 % 0,01 % Stockholm Atlas Copco AB - B ,84 SEK ,15 % 0,02 % Stockholm Kone Oyj - B aksje ,03 EUR ,49 % 0,06 % Helsinki Konecranes OYJ ,07 EUR ,29 % 0,17 % Helsinki Outotec Oyj ,51 EUR ,25 % 0,40 % Helsinki Skanska AB - B ,97 SEK ,73 % 0,01 % Stockholm Veidekke ,00 NOK ,81 % 0,19 % Oslo Volvo AB - B ,49 SEK ,72 % 0,03 % Stockholm Wartsila OYJ-B ,24 EUR ,28 % 0,02 % Helsinki SUM ,58 % TRANSPORT DSV ,97 DKK ,14 % 0,06 % København Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,69 % 0,23 % Oslo SUM ,83 % BILER OG KOMPONENTER Autoliv Inc ,26 SEK ,48 % 0,07 % Stockholm Nokian Renkaat Oyj ,40 EUR ,88 % 0,06 % Helsinki SUM ,36 % VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR Electrolux AB B , SEK ,30 % 0,03 % Stockholm FORBRUKSTJENESTER Royal Caribbean Cruises Ltd ,50 NOK ,50 % 0,03 % Oslo MEDIA Schibsted ,50 NOK ,88 % 0,05 % Oslo VAREHANDEL Hennes & Mauritz B ,01 SEK ,51 % 0,01 % Stockholm MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Bakkafrost P/F ,50 NOK ,85 % 0,30 % Oslo Carlsberg B ,73 DKK ,77 % 0,03 % København SUM ,62 % HUSHOLDNINGSVARER Svenska Cellulosa B ,80 SEK ,84 % 0,01 % Stockholm FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK ,41 % 0,01 % København FINANS Den Danske Bank ,38 DKK ,64 % 0,02 % København DnB ASA ,20 NOK ,53 % 0,03 % Oslo Nordea Bank AB (publ) ,55 SEK ,48 % 0,01 % Stockholm Skandinavia Enskilda Banken ser. A ,96 SEK ,17 % 0,01 % Stockholm Sparebanken Midt-Norge ,25 NOK ,57 % 0,08 % Oslo Investor AB - B , SEK ,57 % 0,01 % Stockholm Storebrand ,53 NOK ,14 % 0, % Oslo SUM , % MASKINVARE OG UTSTYR Hexagon AB ,71 SEK , % 0,04 % Stockholm LM Ericsson B , SEK ,89 % 0,02 % Stockholm Nokia FI ,45 EUR ,92 % 0,02 % Helsinki SUM ,92 % HALVLEDERE & UTSTYR Nordic Semiconductor ,40 NOK , % 0,22 % Oslo TELEKOM Telenor ,70 NOK ,47 % 0,01 % Oslo SUM VERDIPAPIRER ,04 % BANKINNSKUDD ,08 % ANDRE TILGANGER , % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 7/22

8 EIKA ALPHA Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 2 850, ,06 Kjøpskurs pr. andel 2 879, ,45 Salgskurs pr. andel 2 836, ,86 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 1,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,0 % - 4,0 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato..03 Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) Norge Sverige Danmark USA Annet 6,8 % 6,2 % 5,3 % 2,0 % 73,5 % Energi Finans Transport Mat, Drikkevarer og Tobakk Telekom Programvare og Tjenester Kapitalvarer Media Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Materialer Maskinvare og Utstyr 8,8 % 7,3 % 3,5 % 2,9 % 2,6 % 2,6 % 1,4 % 34,2 % 24,1 % Statoil ASA DnB ASA Den Danske Bank Subsea 7 S.A. Royal Caribbean Cruises Ltd. Petroleum Geo Services Telenor Dolphin Group ASA Nordea Bank AB (publ) Austevoll Seafood ASA ,1 % 6,8 % 4,6 % 4,5 % 4,3 % 4,3 % 4,0 % 3,8 % 3,8 % Eika Alpha (%) -51,8 % -54,1 % OSEBX (%) -23,7 % -,5 % 59,7 % 40,5 % 24,6 % 32,4 %,8 %,5 % 54,2 % 64,8 % 23,6 % 18,3 % 18,3 % 15,4 % 24,9 % 23,6 % 8,5 %,6 % Siste 5 år Siste 9 år 16,5 % 9,9 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI BW LPG Ltd ,00 NOK ,68 % 0,03 % Oslo Deep Sea Supply Emisjon ,70 NOK ,41 % 0,07 % Unotert DHT Holdings Inc ,17 USD ,00 % 0,50 % NYSE Dolphin Group ASA ,16 NOK ,87 % 0,39 % Oslo Frontline 20 Ltd ,50 NOK ,56 % 0,00 % Unotert Høegh LNG Holdings Ltd ,00 NOK ,72 % 0,07 % Oslo Navios Maritime Acquisitions ,76 USD ,33 % 0,54 % NYSE Odfjell Drilling Ltd ,60 NOK ,78 % 0,03 % Oslo Petroleum Geo Services ,00 NOK ,28 % 0,07 % Oslo Statoil ASA ,40 NOK ,08 % 0,00 % Oslo Subsea 7 S.A ,40 NOK ,53 % 0,03 % Oslo SUM ,24 % MATERIALER Borregaard ASA ,40 NOK ,27 % 0, % Oslo Verdipapirportefølje KAPITALVARER Volvo AB - B ,49 SEK ,94 % 0,01 % Stockholm TRANSPORT Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,61 % 0, % Oslo Odfjell B ,00 NOK ,92 % 0,38 % Oslo Royal Caribbean Cruises Ltd ,50 NOK ,31 % 0,01 % Oslo SUM ,84 % MEDIA Schibsted ,50 NOK ,61 % 0,02 % Oslo MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Austevoll Seafood ASA ,30 NOK ,78 % 0, % Oslo Bakkafrost P/F ,50 NOK ,95 % 0,07 % Oslo Carlsberg B ,73 DKK ,54 % 0,00 % København SUM ,27 % FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Bionor Pharma ,62 NOK ,32 % 0,48 % Oslo PhotoCure ,00 NOK ,25 % 0,57 % Oslo SUM ,57 % FINANS Den Danske Bank ,38 DKK ,62 % 0,01 % København DnB ASA ,20 NOK ,82 % 0,01 % Oslo Nordea Bank AB (publ) ,55 SEK ,84 % 0,00 % Stockholm ABG Sundal Collier ,50 NOK ,41 % 0,22 % Oslo Aker ASA - A ,00 NOK ,39 % 0,04 % Oslo Storebrand ,53 NOK ,06 % 0,04 % Oslo SUM ,14 % PROGRAMVARE OG TJENESTER Opera Software ,80 NOK ,54 % 0,07 % Oslo MASKINVARE OG UTSTYR Q-Free ,20 NOK ,39 % 0,30 % Oslo TELEKOM Telenor ,70 NOK ,96 % 0,00 % Oslo SUM AKSJER ,77 % VERDIPAPIR FORFALLS DATO KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDS UREALISERT ANDEL (%) PRIS RENTE VERDI VERDI INKL GEVINST/TAP AV FONDET PÅLØPT RENTE OBLIGASJONER, NORSKE Transeuro Energy Corp ,00 % ,00 n/a ,28 % SUM RENTEPAPIRER ,28 % SUM VERDIPAPIRER ,05 % BANKINNSKUDD ,16 % ANDRE TILGANGER ,21 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 8/22

9 EIKA SPAR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 4 462, ,54 Kjøpskurs pr. andel 4 462, ,54 Salgskurs pr. andel 4 462, ,54 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Sammensatt indeks* *50 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) 50 % MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) Norge USA Danmark Sverige Tyskland Storbritannia Sveits Frankrike Italia Finland 48,2 % Energi 20,7 % Banker 5,2 % Telekom 4,9 % Kapitalvarer 4,0 % Mat, drikkevarer og tobakk 3,7 % Programvare og tjenester 3,6 % Transport 1,9 % Forsikring 1,9 % Forbrukstjenester 1,3 % Materialer 9,9 % 8,7 % 7,7 % 6,7 % 6,7 % 6,1 % 5,9 % 5,7 % 5,1 % 19,1 % Statoil ASA DnB ASA Telenor Subsea 7 S.A. Royal Caribbean Cruises Ltd. Petroleum Geo Services Schlumberger Ltd. Google INC C-shares FedEx Corp. Schibsted ,9 % 6,5 % 5,3 % 3,5 % 3,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % -52,8 % -54,1 % Eika Spar (%) Referanseindeks (%) -7,9 % -7,4 % 27,7 % 38,4 % 45,3 % 40,5 % 38,2 % 32,4 % 9,2 %,5 % 18,3 %,3 % 15,4 %,8 % 30,8 % 31,0 % 7,9 %,0 % 45,5 % 64,8 % Siste 5 år Siste år 19,0 %,2 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI Høegh LNG Holdings Ltd ,00 NOK ,80 % 0,48 % Oslo Petroleum Geo Services ,00 NOK ,46 % 0,24 % Oslo Schlumberger Ltd ,53 USD ,46 % 0,00 % NYSE Statoil ASA ,40 NOK ,84 % 0,02 % Oslo Subsea 7 S.A ,40 NOK ,51 % 0, % Oslo SUM ,07 % MATERIALER Borregaard ASA ,40 NOK ,60 % 0,50 % Oslo Norsk Hydro ,83 NOK ,78 % 0,04 % Oslo Syngenta AG-REG ,02 CHF ,73 % 0,00 % Zurich SUM , % KAPITALVARER China Yuchai Intl Ltd ,17 USD ,47 % 0, % NYSE Deere & Co ,39 USD ,20 % 0,01 % NYSE Kongsberg Gruppen ,00 NOK ,01 % 0,17 % Oslo Volvo AB - B ,49 SEK ,68 % 0,02 % Stockholm Wartsila OYJ-B ,24 EUR ,32 % 0,03 % Helsinki SUM ,68 % TRANSPORT FedEx Corp ,48 USD ,36 % 0,01 % NYSE Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,93 % 0,38 % Oslo Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,84 % 0,29 % Oslo SUM , % BILER OG KOMPONENTER Autoliv Inc ,26 SEK ,64 % 0,04 % Stockholm Pirelli & C. SpA ,45 EUR ,88 % 0,09 % Milano SUM ,52 % VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR Swatch Group AG ,60 CHF ,87 % 0,02 % Zurich FORBRUKSTJENESTER McDonald s Corp ,96 USD ,23 % 0,00 % NYSE Royal Caribbean Cruises Ltd ,50 NOK ,44 % 0,07 % Oslo SUM ,67 % MEDIA Schibsted ,50 NOK ,32 % 0,09 % Oslo VAREHANDEL Home Depot Inc ,63 USD ,15 % 0,00 % NYSE MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Austevoll Seafood ASA ,30 NOK ,38 % 0,23 % Oslo Carlsberg B ,73 DKK ,79 % 0,03 % København Danone ,61 EUR ,97 % 0,01 % Paris Marine Harvest ASA ,75 NOK ,42 % 0,02 % Oslo Salmar ASA ,00 NOK ,16 % 0, % Oslo SUM ,72 % HELSEUTSTYR OG TJENESTER Varian Medical Systems Inc ,00 USD ,21 % 0,05 % NYSE FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK ,73 % 0,00 % København BANKER Den Danske Bank ,38 DKK ,63 % 0,01 % København DnB ASA ,20 NOK ,48 % 0,05 % Oslo Standard Chartered Plc ,29 GBP ,81 % 0,01 % London SUM ,92 % FORSIKRING Allianz SE-REG ,20 EUR ,03 % 0,01 % Frankfurt Hannover Ruck RE ,71 EUR ,99 % 0,04 % Frankfurt Storebrand ,53 NOK ,90 % 0,17 % Oslo SUM ,92 % PROGRAMVARE OG TJENESTER Google INC C-shares ,89 USD ,45 % 0,00 % NASDAQ IBM Corp ,77 USD ,09 % 0,00 % NYSE Microsoft Corp ,80 USD , % 0,00 % NASDAQ SUM ,66 % MASKINVARE OG UTSTYR LM Ericsson B , SEK ,60 % 0,01 % Stockholm TELEKOM Telenor ,70 NOK ,29 % 0,03 % Oslo Vodafone Group PLC ,46 GBP ,85 % 0,00 % London SUM ,74 % SUM VERDIPAPIRER ,42 % BANKINNSKUDD ,81 % ADNRE TILGANGER ,23 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 9/22

10 EIKA GLOBAL Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 5,82 939,61 Kjøpskurs pr. andel 1 8,59 967,80 Salgskurs pr. andel 1 1,24 930,21 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Morgan Stanley Capital International World Index (NTR) USA Sveits Tyskland Storbritannia Italia Frankrike Nederland Sverige Hong Kong,0 % 8,8 % 7,8 % 5,1 % 3,8 % 3,3 % 3,3 % 2,8 % 48,4 % Programvare og Tjenester Kapitalvarer Mat, Drikkevarer og Tobakk Maskinvare og Utstyr Forsikring Materialer Diversifisert Finans Forbrukstjenester Varige forbruksvarer og klær Helseutstyr og tjenester 14,2 % Danone,3 % McDonald's Corp 9,9 % Google INC C-shares 9,0 % Flextronics International 8,8 % Nutreco 7,9 % LM Ericsson B 4,4 % Swatch Group AG 3,5 % Varian Medical Systems Inc. 3,3 % Standard Chartered Plc. 3,2 % Deere & Co 3,8 % 3,5 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % Eika Global (%) -34,8 % -28,2 % NTR (%) -6,9 % -5,9 % -3,2 % 17,5 % 31,7 % 16,4 % 6,9 % 1,1 % 7,3 % 0,3 % 17,7 % 8,2 %,8 % 1 8,8 % 7,7 % 3,8 % 7,4 % 32,6 % 38,1 % Siste 5 år Siste år,7 % 7,7 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI Schlumberger Ltd ,53 USD ,75 % 0,00 % NYSE MATERIALER Antofagasta PLC ,06 GBP ,03 % 0,02 % London Dow Chemical Company ,61 USD ,00 % 0,00 % NYSE Syngenta AG-REG ,02 CHF ,89 % 0,00 % Zurich SUM ,92 % KAPITALVARER China Yuchai Intl Ltd ,17 USD ,98 % 0,32 % NYSE CNH Industrial NV ,00 EUR ,19 % 0,00 % Milano Deere & Co ,39 USD ,16 % 0,01 % NYSE Paccar Inc ,41 USD ,93 % 0,02 % NASDAQ SUM ,26 % TRANSPORT FedEx Corp ,48 USD ,94 % 0,01 % NYSE Verdipapirportefølje BILER OG KOMPONENTER Pirelli & C. SpA ,45 EUR ,88 % 0,07 % Milano VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR Swatch Group AG ,60 CHF ,28 % 0,02 % Zurich FORBRUKSTJENESTER McDonald s Corp ,96 USD ,52 % 0,00 % NYSE VAREHANDEL Home Depot Inc ,63 USD ,83 % 0,00 % NYSE MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Danone ,61 EUR ,75 % 0,01 % Paris Nutreco , EUR ,33 % 0,00 % Amsterdam SUM ,91 % HELSEUTSTYR OG TJENESTER Varian Medical Systems Inc ,00 USD ,23 % 0,04 % NYSE FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Nobel Biocare Holding ,32 CHF ,60 % 0,18 % Zurich BANKER Standard Chartered Plc ,29 GBP ,17 % 0,01 % London DIVERSIFISERT FINANS Citigroup Inc ,92 USD ,19 % 0,00 % NYSE Credit Suisse Group AG ,44 CHF ,22 % 0,00 % Zurich SUM ,41 % FORSIKRING Allianz SE-REG ,20 EUR ,73 % 0,00 % Frankfurt Hannover Ruck RE ,71 EUR ,08 % 0,04 % Frankfurt Muenchener Rueckver AG - Reg ,61 EUR ,02 % 0,01 % Frankfurt SUM ,83 % PROGRAMVARE OG TJENESTER Atmel Corp ,48 USD ,91 % 0,09 % NASDAQ Google INC C-shares ,89 USD ,46 % 0,00 % NASDAQ IBM Corp ,77 USD ,53 % 0,00 % NYSE Microsoft Corp ,80 USD ,91 % 0,00 % NASDAQ Oracle Corp ,62 USD ,36 % 0,00 % NASDAQ SUM ,17 % MASKINVARE OG UTSTYR Flextronics International ,91 USD ,44 % 0,06 % NASDAQ LM Ericsson B , SEK ,28 % 0,01 % Stockholm Netgear Inc ,29 USD ,30 % 0,23 % NASDAQ SUM ,02 % HALVLEDERE & UTSTYR GCL New Energy Holdings Ltd ,04 HKD ,84 % 0,00 % Hong Kong TELEKOM Vodafone Group PLC ,46 GBP ,59 % 0,00 % London SUM VERDIPAPIRER ,32 % BANKINNSKUDD ,65 % ANDRE TILGANGER ,03 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % /22

11 EIKA BALANSERT Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 3 9, ,41 Kjøpskurs pr. andel 3 172, ,98 Salgskurs pr. andel 3 093, ,14 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Sammensatt indeks* *50% VINX Benchmark Cap NOK NI og 50% ST1X Norge Sverige Danmark Finland USA Luxembourg,9 % 5,1 % 2,9 % 1,4 % 0,6 % 73,8 % Banker Energi Industri Kommune Kapitalvarer Mat, Drikkevarer og Tobakk Kraftselskap 0% vektet Diversifisert Finans Materialer Forsikring 2 14,5 % 7,9 % 7,8 % 6,9 % 5,7 % 3,2 % 2,8 % Statoil ASA Tromsø kommune Carlsberg B ProSafe SE Den Danske Bank Sparebanken Sør SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Møre Autoliv Inc. Novo Nordisk B-aksjer 2,2 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 3,7 % Eika Balansert (%) Referanseindeks (%)* ,4 % -18,6 % -4,5 % -8,5 % -6,4 % 3,3 % 15,4 %,7 % 23,3 % 16,0 % 15,8 % 16,5 % 14,8 % 17,0 % 15,1 % 15,3 % 8,6 % 18,0 % 18,8 % 5,8 % 5,0 % 34,3 % Siste 5 år Siste år 14,4 % 9,2 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI Bergesen Worldwide Offshore Ltd ,00 NOK , % 0,02 % Oslo Bonheur ,00 NOK ,42 % 0, % Oslo District Offshore ,50 NOK ,59 % 0,22 % Oslo EAM Solar ASA ,00 NOK ,00 % 2,94 % Oslo Axess Fred Olsen Energy ,00 NOK ,04 % 0,00 % Oslo Frontline 20 Ltd ,50 NOK ,40 % 0,00 % Unotert Høegh LNG Holdings Ltd ,00 NOK ,21 % 0,28 % Oslo Kværner ASA ,60 NOK ,66 % 0,23 % Oslo Navios Maritime Acquisitions ,76 USD ,77 % 1,00 % NYSE Norse Energy Corp ASA ,00 NOK ,00 % 0,62 % Oslo Petroleum Geo Services ,00 NOK ,99 % 0,09 % Oslo ProSafe SE ,60 NOK ,82 % 0,18 % Oslo Statoil ASA ,40 NOK ,66 % 0,01 % Oslo Subsea 7 S.A ,40 NOK ,62 % 0,02 % Oslo SUM ,28 % MATERIALER Borregaard ASA ,40 NOK ,31 % 0,36 % Oslo Byggma ,60 NOK ,15 % 0,72 % Oslo Norsk Hydro ,83 NOK ,73 % 0,01 % Oslo Yara International ,30 NOK ,45 % 0,01 % Oslo SUM ,64 % KAPITALVARER AF Gruppen ASA ,00 NOK , % 0,02 % Oslo Assa Abloy - B ,07 SEK ,65 % 0,01 % Stockholm Atlas Copco AB - B ,84 SEK ,36 % 0,03 % Stockholm Kone Oyj - B aksje ,03 EUR ,71 % 0,01 % Helsinki Kongsberg Gruppen ,00 NOK ,79 % 0,06 % Oslo Outotec Oyj ,51 EUR ,25 % 0, % Helsinki Skanska AB - B ,97 SEK ,16 % 0,02 % Stockholm Volvo AB - B ,49 SEK ,19 % 0,01 % Stockholm Wartsila OYJ-B ,24 EUR ,69 % 0,01 % Helsinki SUM ,90 % TRANSPORT Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,66 % 0, % Oslo Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,87 % 0, % Oslo Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - A ,00 NOK ,38 % 0,07 % Oslo Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,50 NOK ,20 % 0, % Oslo SUM , % BILER OG KOMPONENTER Autoliv Inc ,26 SEK ,42 % 0,03 % Stockholm Nokian Renkaat Oyj ,40 EUR ,78 % 0,03 % Helsinki SUM ,20 % VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR Ekornes ,75 NOK ,06 % 0,03 % Oslo Electrolux AB B , SEK ,80 % 0,02 % Stockholm SUM ,86 % FORBRUKSTJENESTER Royal Caribbean Cruises Ltd ,50 NOK ,24 % 0,00 % Oslo MEDIA Schibsted ,50 NOK ,34 % 0,01 % Oslo VAREHANDEL Hennes & Mauritz B ,01 SEK ,19 % 0,00 % Stockholm MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Austevoll Seafood ASA ,30 NOK ,75 % 0, % Oslo Bakkafrost P/F ,50 NOK , % 0,23 % Oslo Carlsberg B ,73 DKK ,90 % 0,03 % København Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,92 % 0,09 % Oslo Salmar ASA ,00 NOK ,02 % 0, % Oslo SUM ,72 % HUSHOLDNINGSVARER Svenska Cellulosa B ,80 SEK ,64 % 0,01 % Stockholm FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK ,61 % 0,00 % København /22

12 VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP BANKER Den Danske Bank ,38 DKK ,61 % 0,01 % København DnB ASA ,20 NOK ,93 % 0,01 % Oslo Melhus Sparebank ,50 NOK ,18 % 1,22 % Oslo Nordea Bank AB (publ) ,55 SEK ,77 % 0,00 % Stockholm Sandnes Sparebank ,00 NOK , % 0,20 % Oslo Skandinavia Enskilda Banken ser. A ,96 SEK ,84 % 0,01 % Stockholm Skue Sparebank ,25 NOK ,03 % 0,27 % Oslo Sparebank 1 Østfold Akershus ,50 NOK ,03 % 0,03 % Oslo Sparebanken Midt-Norge ,25 NOK ,03 % 0,01 % Oslo Sparebanken Møre ,50 NOK ,73 % 0,45 % Oslo Sparebanken Nord-Norge ,50 NOK ,70 % 0,23 % Oslo Sparebanken Vest ,70 NOK ,03 % 0,02 % Oslo Sparebanken Øst ,60 NOK ,05 % 0,07 % Oslo Totens Sparebank ,50 NOK ,02 % 0,07 % Oslo SUM ,05 % DIVERSIFISERT FINANS ABG Sundal Collier ,50 NOK ,15 % 0,08 % Oslo Aker ASA - A ,00 NOK ,83 % 0,06 % Oslo Investor AB - B , SEK ,83 % 0,01 % Stockholm SUM ,81 % FORSIKRING Gjensidige Forsikring ASA ,00 NOK ,47 % 0,01 % Oslo Protector Forsikring ASA ,20 NOK , % 0,04 % Oslo Storebrand ,53 NOK ,99 % 0,08 % Oslo SUM ,56 % PROGRAMVARE OG TJENESTER Bouvet ASA ,50 NOK ,17 % 0,22 % Oslo MASKINVARE OG UTSTYR Nokia FI ,45 EUR ,46 % 0,00 % Helsinki TELEKOM Telenor ,70 NOK ,71 % 0,00 % Oslo TeliaSonera ,80 SEK ,76 % 0,00 % Stockholm SUM ,47 % FORBRUKSVARER Hafslund B ,50 NOK ,37 % 0, % Oslo SUM AKSJER ,58 % Verdipapirportefølje VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOST PRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL RISK DATO PRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/ AV KL.*** RENTE TAP FONDET KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI Askøy kommune ,16 % , ,01 % 2 Gjøvik kommune ,97 % , ,84 % 2 Namsos kommune ,02 % , ,84 % 2 Stavanger kommune ,67 % , ,01 % 2 Sør-Trøndelag fylkeskommune ,97 % , ,84 % 2 Trondheim kommune ,63 % , ,09 % 2 SUM ,63 % OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT DNB Boligkreditt AS ,17 % , ,01 % 3 Eiendomskreditt AS ,69 % , ,85 % 3 KLP Kommunekreditt AS ,20 % , ,84 % 3 Landkreditt Boligkreditt AS ,42 % , ,68 % 3 Nordea Eiendomskreditt AS ,05 % , ,76 % 3 SpareBank 1 Boligkreditt AS ,22 % , ,01 % 3 Sør Boligkreditt AS ,26 % , ,84 % 3 SUM ,99 % FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo Akershus AS ,02 % , ,85 % 3 SPAREBANKER Marker Sparebank ,40 % , ,84 % 3 Skue Sparebank ,72 % , ,68 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge ,76 % , ,85 % 3 Sparebanken Sør ,83 % , ,85 % 3 Sparebanken Øst ,46 % , ,01 % 3 SUM ,23 % FORSIKRINGSELSKAP Storebrand ASA ,53 % , ,69 % 3 ANSVARLIGE LÅN Bank Norwegian AS ,48 % , ,48 % 4 Protector Forsikring ASA ,77 % , ,18 % 4 SUM ,66 % FONDSOBLIGASJONER Aurskog Sparebank ,58 % , ,33 % 4 Blaker Sparebank ,38 % , ,35 % 4 Eika Boligkreditt AS ,02 % , ,17 % 4 Haugesund Sparebank ,56 % , ,22 % 4 Helgeland Sparebank ,93 % , ,66 % 4 Hjelmeland Sparebank ,53 % , ,25 % 4 Lillestrøm Sparebank ,00 % , ,38 % 4 Meldal Sparebank ,33 % , ,04 % 4 SpareBank 1 Nord-Norge ,58 % , ,65 % 4 SpareBank 1 Nordvest ,63 % , ,08 % 4 SpareBank 1 SMN ,57 % , ,51 % 4 SpareBank 1 SR-Bank ASA ,83 % , ,34 % 4 SpareBank 1 Østfold Akershus ,00 % 0 0 5, ,00 % 4 SpareBank1 BV ,22 % , ,04 % 4 Sparebanken DIN ,83 % , ,04 % 4 Sparebanken Møre ,46 % , ,75 % 4 Sparebanken Sogn og Fjordane ,61 % , ,30 % 4 Sparebanken Sør ,48 % , ,66 % 4 Sparebanken Vest ,79 % , ,35 % 4 Åfjord Sparebank ,48 % , ,04 % 4 SUM ,16 % /22

13 VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOST PRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL RISK DATO PRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/ AV KL.*** RENTE TAP FONDET KRAFTSELSKAP 0% VEKTET BKK AS ,78 % , ,85 % 5 Statkraft AS ,39 % , ,26 % 5 Statnett SF ,00 % , ,96 % 5 Sunnhordaland Kraftlag AS ,35 % , ,84 % 5 SUM ,91 % EIENDOM DigiPlex Fet AS ,83 % , ,59 % 5 Olav Thon Eiendomsselskap ASA ,25 % , ,84 % 5 Selvaag Gruppen AS ,07 % , ,47 % 5 SUM ,90 % ENERGI Dolphin Group ASA ,35 % , ,26 % 5 Farstad Shipping ASA ,24 % , ,59 % 5 Fram Exploration ASA ,00 % , ,02 % 5 Norshore Atlantic BV ,00 % , ,19 % 5 Norwegian Energy Company ASA ,00 % , , % 5 Prosafe SE ,33 % , ,30 % 5 Siem Offshore Inc ,51 % , ,43 % 5 Teekay Offshore Partners L.p ,75 % , ,26 % 5 Transeuro Energy Corp ,00 % ,00 n/a ,06 % 5 SUM ,22 % MATERIALER II Dannemora Mineral AB ,75 % ,40 n/a ,08 % 5 Northland Resources AB ,00 % ,50 n/a ,05 % 5 SUM , % INDUSTRI AB Stena Metall Finans ,31 % , ,60 % 5 Color Group AS ,58 % , ,09 % 5 Dof Subsea AS ,26 % , ,26 % 5 Fjellinjen AS ,30 % , ,46 % 5 Kistefos AS ,24 % , ,18 % 5 Kistefos AS ,07 % , ,56 % 5 Klaveness Ship Holding AS ,55 % , ,60 % 5 NBT AS ,00 % , ,42 % 5 Norske Skogindustrier ASA ,75 % , ,58 % 5 Northland Resources AB (publ) ,00 % , ,27 % 5 Stolt-Nielsen Limited ,57 % , ,75 % 5 StormGeo Holding AS ,51 % , ,43 % 5 Tine SA ,93 % , ,92 % 5 Viking Supply Ships A/S ,07 % 0 0 6, ,00 % 5 Volstad Subsea AS ,23 % , ,42 % 5 VV Holding AS ,00 % , ,25 % 5 SUM ,79 % KONSUMVARE Austevoll Seafood ASA ,79 % , ,35 % 5 Hurtigruten ASA ,77 % , ,54 % 5 Marine Harvest ASA ,31 % , ,52 % 5 NorgesGruppen ASA ,37 % , ,84 % 5 SUM ,25 % IT/TELECOM Crayon Group Holding AS ,00 % , ,42 % 5 AINMT Scandinavia Holdings AS ,75 % , ,32 % 5 SUM ,74 % ENERGI - OLJESERVICE Norse Energy Corp. ASA ,00 % ,03 n/a ,02 % 5 INDUSTRI - TRANSPORT Norwegian Car Carriers AS ,50 % , ,25 % 5 Norges Statsbaner AS ,94 % , ,93 % 5 SUM ,18 % FINANS - EIENDOMSSELSKAPER Borgestad ASA ,00 % , ,77 % 5 ENERGIUTSTYR OG TJENESTER EOAL Cyprus Holdings Limited ,00 % ,06 n/a ,00 % 5 HELSEUTSTYR & TJENESTER Curato Group ,07 % , ,39 % 5 DIVERSIFISERTE FINANSTJENESTER Aker ASA ,82 % , ,26 % 5 Aker ASA ,34 % , ,34 % 5 SUM ,60 % KOMMUNE Tromsø kommune ,97 % , ,18 % 2 Tromsø kommune ,73 % , ,01 % 2 SUM ,19 % SUM RENTEPAPIR ,48 % SUM VERDIPAPIRER ,06 % BANKINNSKUDD ,85 % ANDRE TILGANGER ,91 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte avkastningen på et rentepapir frem til 2. Fylker og kommuner. 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap /22

14 EIKA PENSJON Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 530, ,65 Kjøpskurs pr. andel 1 530, ,65 Salgskurs pr. andel 1 530, ,65 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 0 Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 1,25 % Nei Minste tegningsbeløp spareavtale - Fondets stiftelsesdato Sammensatt Indeks* Eika Pensjon (%) Referanseindeks (%) * Fondets startdato er *20 % Lehman Capital Global Aggregate 40 % Morgan Stanley Capital International World Index 20 % VINX Benchmark Cap NOK Net Index 20 % Oslo Børs Hovedindeks 14,1 % 15,8 % Eika Global Eika Norge Eika Norden PIMCO Global Investment Grade Credi Eika Sparebank Eika Kreditt 19,8 % 17,3 % 9,5 % 9,3 % 3,8 % 37,1 % -,1 % -6,0 %,6 %,5 % 5,1 % 8,4 % 26,4 % 26,0 % Siste 3 år 8,5 % TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET RENTEFOND Eika Kreditt ,46 NOK ,81 % Eika Sparebank ,95 NOK ,26 % PIMCO Global Investment Grade Credi ,95 USD ,49 % SUM ,56 % AKSJEFOND Eika Norge , NOK ,84 % Eika Norden ,07 NOK ,28 % Eika Global ,82 NOK ,09 % SUM ,21 % SUM VERDIPAPIRER ,77 % BANKINNSKUDD ,41 % ANDRE TILGANGER ,18 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % Verdipapirportefølje /22

15 EIKA KREDITT FONDSFAKTA PR Forvaltningskapital (i mill. NOK) 437 Kurs pr. andel 1 035,50 Herav avkastning 27,67 Kjøpskurs pr. andel 1 037,53 Salgskurs pr. andel 1 033,39 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 0,20 % Innløsningsprovisjon 0,20 % Forvaltningsprovisjon 0,80 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 000 Fondets stiftelsesdato Oslo Børs Statsobligasjonsindeks mnd. (ST3X) Fondsobligasjoner Industri 26,3 % 21,6 % SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Møre 2,7 % 2,4 % Energi Konsumvare Eiendom Ansvarlige lån Kraftselskap 0% vektet Diversifiserte Finanstjenester,4 % 7,5 % 6,8 % 5,6 % 5,3 % AB Stena Metall Finans NorgesGruppen ASA Stolt-Nielsen Limited Aker ASA Prosafe SE Color Group AS 2,2 % 2,1 % Eika Kreditt (%) ST3X (%) Fondet ble startet Norge 0 % It Obligasjoner med fortrinnsrett 1,6 % LM Group Holding A/S StormGeo Holding AS 1,9 % 1,9 % 3,6 % 0,8 % Fondet ble startet BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOST PRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL RISK DATO SPRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/ AV KL.*** RENTE TAP FONDET OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT BKLP Kommunekreditt AS ,22 % , ,62 % 3 ANSVARLIGE LÅN Bank Norwegian AS ,48 % , ,74 % 4 Protector Forsikring ASA ,77 % , ,71 % 4 Vestjysk Bank A/S ,15 % , ,55 % 4 SUM ,62 % FONDSOBLIGASJONER Aurskog Sparebank ,58 % , ,91 % 4 Blaker Sparebank ,38 % , ,60 % 4 BN Bank ASA ,83 % , ,46 % 4 Drangedal og Tørdal Sparebank ,06 % , ,43 % 4 Eika Boligkreditt AS ,35 % , ,92 % 4 Haugesund Sparebank ,56 % , ,61 % 4 Helgeland Sparebank ,93 % ,24 n/a ,81 % 4 Hjelmeland Sparebank ,53 % , ,68 % 4 Indre Sogn Sparebank ,32 % , ,23 % 4 Klæbu Sparebank ,98 % , ,70 % 4 Landkreditt Bank AS ,96 % , ,19 % 4 Lillestrøm Sparebank ,00 % ,63 n/a ,03 % 4 Meldal Sparebank ,33 % , ,59 % 4 SpareBank 1 Nord-Norge ,58 % , ,68 % 4 SpareBank 1 Nordvest ,63 % , , % 4 SpareBank 1 SMN ,57 % , ,64 % 4 SpareBank 1 SR-Bank ASA ,83 % , ,69 % 4 SpareBank1 BV ,22 % , ,55 % 4 Sparebanken DIN ,83 % , ,27 % 4 Sparebanken Møre ,46 % , ,41 % 4 Sparebanken Sør ,48 % ,37 n/a ,92 % 4 Sparebanken Vest ,79 % , ,81 % 4 Surnadal Sparebank ,76 % , ,72 % 4 Åfjord Sparebank ,48 % , ,36 % 4 SUM ,33 % KRAFTSELSKAP 0% VEKTET Agder Energi AS ,73 % , ,92 % 5 BKK AS ,78 % , ,16 % 5 Hafslund ASA ,78 % , ,70 % 5 Statkraft AS ,39 % , ,38 % 5 Sunnhordaland Kraftlag AS ,35 % , ,15 % 5 SUM ,31 % EIENDOM DigiPlex Fet AS ,83 % , ,84 % 5 Host Hoteleiendom AS ,82 % , ,46 % 5 Kungsleden AB (publ) ,76 % , ,63 % 5 OBOS BBL , % , ,17 % 5 Olav Thon Eiendomsselskap ASA ,01 % , ,15 % 5 Selvaag Gruppen AS ,07 % , ,59 % 5 SUM ,84 % ENERGI Bonheur ASA ,30 % , ,82 % 5 Dolphin Group ASA ,56 % , ,96 % 5 Dolphin Group ASA ,35 % , ,71 % 5 Farstad Shipping ASA ,02 % , ,83 % 5 Fram Exploration ASA ,00 % , ,43 % 5 Norshore Atlantic BV ,00 % , ,52 % 5 Norwegian Energy Company ASA ,00 % , ,74 % 5 Prosafe SE ,33 % , ,24 % 5 Siem Offshore Inc ,51 % , ,24 % 5 Teekay Corporation ,46 % , ,64 % 5 Teekay Offshore Partners L.p ,75 % , ,17 % 5 Transeuro Energy Corp ,00 % ,00 n/a ,07 % 5 SUM ,37 % 15/22

16 VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOST MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL RISK DATO PRIS SPRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/ AV KL.*** RENTE TAP FONDET INDUSTRI AB Stena Metall Finans ,86 % , ,33 % 5 Boa OCV AS ,25 % , ,62 % 5 Color Group AS ,58 % , ,14 % 5 Fjellinjen AS ,30 % , ,58 % 5 Golar LNG Partners LP ,96 % , ,70 % 5 Havyard Group ASA ,31 % , ,69 % 5 Jacob Holm & Sønner Holding A/S ,17 % , ,27 % 5 Kistefos AS ,24 % , ,24 % 5 Kistefos AS ,07 % , ,31 % 5 Klaveness Ship Holding AS ,55 % , ,66 % 5 LM Group Holding A/S ,00 % , ,95 % 5 Stolt-Nielsen Limited ,57 % , ,29 % 5 StormGeo Holding AS ,51 % , ,90 % 5 Viking Supply Ships A/S ,07 % - - 6, ,00 % 5 Volstad Subsea AS ,23 % , ,18 % 5 VV Holding AS ,00 % ,17 n/a ,69 % 5 SUM ,55 % KONSUMVARE Hurtigruten ASA ,77 % , ,73 % 5 NOA - The North Alliance ,82 % , ,46 % 5 NorgesGruppen ASA ,80 % , ,62 % 5 NorgesGruppen ASA ,40 % , ,69 % 5 Schibsted ASA ,87 % , ,29 % 5 YA Holding ,87 % , ,69 % 5 SUM ,48 % IT Crayon Group Holding AS ,00 % , ,15 % 5 Cegal Holding AS ,25 % , ,15 % 5 SUM ,30 % TELEKOM AINMT Scandinavia Holdings AS ,75 % , ,19 % 5 TRANSPORT INFRASTRUKTUR Norges Statsbaner AS ,94 % , ,09 % 5 HELSEUTSTYR & TJENESTER Curato Group ,07 % , ,53 % 5 DIVERSIFISERTE FINANSTJENESTER Aker ASA ,82 % , ,55 % 5 Aker ASA ,34 % , ,71 % 5 SUM ,26 % VALUTA FORWARDS EUR Forward ,00 % , ,94 % NOK Forward ,00 % , ,53 % SEK Forward ,00 % , ,08 % USD Forward ,00 % , ,54 % SUM ,01 % Verdipapirportefølje SUM VERDIPAPIRER ,48 % BANKINNSKUDD ,25 % ANDRE TILGANGER ,73 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % ***Forklaring risikoklasser: 1.Stat og statsgaranterte 2.Fylker og kommuner 3.Bank og finansinstitusjoner 4.Fondsobligasjoner og ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5.Industriselskap 16/22

17 EIKA PENGEMARKED Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 030, ,88 Årets avkastning,04 15,55 Kjøpskurs pr. andel 1 030, ,88 Salgskurs pr. andel 1 030, ,88 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 0,40 % Nei Minste tegningsbeløp spareavtale - Fondets stiftelsesdato Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X) Norge 0 % Sparebanker Plasseringskonto Kraftselskap 0% vektet Industri Obligasjoner med fortrinnsrett Konsumvare Forretningsbanker Eiendom Diversifiserte Finanstjenester Finansieringsselskap 6,4 % 4,5 % 3,7 % 3,0 % 2,6 % 1,8 % 1,8 % 1,5 % 38,2 % NorgesGruppen ASA 27,0 % Aasen Sparebank Klepp Sparebank BKK AS Sunnhordland Kraftlag AS Marker Sparebank Askim Sparebank Tafjord Kraft AS Selbu Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Eika Pengemarked II (%) ST1X (%) ,0 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,2 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 2,8 % 2,0 % 2,0 % 2,8 % 2,7 % 4,0 % 4,4 % 4,0 % 2,1 % 3,1 % 3,2 % 2,4 % 4,0 % 1,5 % 2,7 % 1,6 % 1,3 % 0,7 % 5,9 % 6,0 % Siste 5 år Siste år 3,8 % 3,5 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOST MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL RISK DATO PRIS SPRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/ AV KL.*** RENTE TAP FONDET OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT BDNB Boligkreditt AS ,17 % , ,86 % 3 Eiendomskreditt AS ,67 % , ,74 % 3 Landkreditt Boligkreditt AS ,41 % , , % 3 SUM ,73 % FORRETNINGSBANKER DNB Bank ASA ,56 % , , % 3 KLP Banken AS ,00 % , ,49 % 3 Nordea Bank Norge ASA ,90 % 0 0 0, ,00 % 3 SUM ,61 % SPAREBANKER Aasen Sparebank ,02 % , ,80 % 3 Arendal og Omegns Sparekasse ,46 % , ,85 % 3 Askim Sparebank ,63 % , ,23 % 3 Bien Sparebank AS ,52 % , , % 3 Bjugn Sparebank ,02 % , , % 3 Blaker Sparebank ,71 % , ,49 % 3 Drangedal og Tørdal Sparebank ,76 % , ,86 % 3 Hegra Sparebank ,87 % , ,86 % 3 Hjelmeland Sparebank ,33 % , ,87 % 3 Klepp Sparebank ,96 % , ,51 % 3 Klepp Sparebank ,85 % , , % 3 Klæbu Sparebank ,88 % , , % 3 Marker Sparebank ,40 % , ,59 % 3 Meldal Sparebank ,36 % , ,85 % 3 Odal Sparebank ,82 % , ,85 % 3 Ofoten Sparebank ,73 % , ,85 % 3 Rindal Sparebank ,08 % , , % 3 Rørosbanken Røros Sparebank ,60 % , ,86 % 3 Selbu Sparebank ,04 % , ,87 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge , % , ,75 % 3 SpareBank 1 SR-Bank ASA , % , , % 3 Sunndal Sparebank ,80 % , ,49 % 3 Søgne og Greipstad Sparebank ,23 % , ,87 % 3 SUM ,17 % FINANSIERINGSSELSKAP Eika Gruppen AS ,74 % , ,75 % 3 Eika Gruppen AS ,98 % , ,75 % 3 SUM ,50 % KRAFTSELSKAP 0% VEKTET Agder Energi AS ,73 % , ,85 % 5 BKK AS ,70 % , ,61 % 5 Tafjord Kraft AS ,37 % , ,91 % 5 SUM ,37 % PLASSERINGSKONTO Bjugn Sparebank / ,20 % , ,05 % Bjugn Sparebank 14/ ,35 % , ,86 % Grong Sparebank /14 3,00 % , ,15 % Hegra Sparebank 14/14 3,2% ,17 % , ,86 % Meldal Sparebank / ,30 % , ,77 % Oppdalsbanken særinnsk T PMII 3, % ,42 % Orkdal Sparebank 14/15 3,0% ,20 % , ,66 % Sparebanken DIN innskuddskonto 3,40 % ,02 % Spb 1 SMN Fastrenteinnskudd 3, % ,02 % Stadsbygd Sparebank særinnsk jan 20 3,30 % ,63 % Surnadal Sparebank 14/15 3,25% ,25 % , ,92 % Ørland Sparebank ,35% ,39 % , ,65 % SUM ,02 % EIENDOM Olav Thon Eiendomsselskap ASA ,01 % , ,85 % 5 INDUSTRI Sunnhordland Kraftlag AS ,17 % , ,61 % 5 Tine SA ,93 % , ,85 % 5 SUM ,46 % KONSUMVARE NorgesGruppen ASA ,07 % , ,97 % 5 DIVERSIFISERTE FINANSTJENESTER Brage Finans AS ,88 % , ,85 % 3 SUM VERDIPAPIRER ,53 % BANKINNSKUDD ,55 % ANDRE TILGANGER ,08 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00% *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Fondsobligasjoner og ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap 17/22

18 EIKA SPAREBANK Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 020, ,73 Årets avkastning 14,45 16,24 Kjøpskurs pr. andel 1 020, ,73 Salgskurs pr. andel 1 020, ,73 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 0,15 % Nei Minste tegningsbeløp spareavtale - Fondets stiftelsesdato Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X) Norge 0 % Sparebanker Plasseringskonto Forretningsbanker Finansieringsselskap 16,6 % 5,5 % 1,2 % 69,2 % SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Vest Sparebanken Møre Time Sparebank SpareBank 1 Hallingdal Valdres Larvikbanken Brunlanes Sparebank SpareBank 1 SR-Bank ASA Odal Sparebank Totens Sparebank Spareskillingsbanken Eika Sparebank (%) ST1X (%) ,1 % 2,9 % 2,4 % 2,2 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 2,5 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,9 % 2,7 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 0,7 % 2,1 % 2,9 % 3,4 % 2,4 % 2,9 % 4,6 % 4,4 % 4,2 % 4,8 % 6,0 % 5,9 % Siste 5 år Siste år 3,6 % 3,6 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOST MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL RISK DATO PRIS SPRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/ AV KL.*** RENTE TAP FONDET FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo Akershus AS ,02 % , ,72 % 3 BN Bank ASA ,93 % , ,65 % 3 DNB Bank ASA ,99 % , ,50 % 3 DNB Bank ASA ,56 % , ,36 % 3 DNB Bank ASA ,36 % , ,37 % 3 KLP Banken AS ,08 % , ,01 % 3 Nordea Bank Norge ASA ,22 % , ,86 % 3 SUM ,47 % Verdipapirportefølje SPAREBANKER Aasen Sparebank ,02 % , ,86 % 3 Aasen Sparebank ,95 % , ,90 % 3 Arendal og Omegns Sparekasse ,27 % , ,86 % 3 Arendal og Omegns Sparekasse ,31 % , ,73 % 3 Berg Sparebank ,75 % , ,72 % 3 Bien Sparebank AS ,52 % , ,87 % 3 Bjugn Sparebank ,02 % , ,29 % 3 Blaker Sparebank ,37 % , ,72 % 3 Blaker Sparebank ,71 % , ,54 % 3 Drangedal og Tørdal Sparebank ,76 % , ,08 % 3 Etne Sparebank ,87 % , ,73 % 3 Fornebu Sparebank ,25 % , ,72 % 3 Grong Sparebank ,06 % , ,09 % 3 Haltdalen Sparebank ,62 % , ,57 % 3 Hegra Sparebank ,87 % , ,72 % 3 Helgeland Sparebank ,86 % , ,36 % 3 Hjartdal og Gransherad Sparebank ,73 % , ,03 % 3 Hjelmeland Sparebank ,63 % , ,36 % 3 Hjelmeland Sparebank ,33 % , ,36 % 3 Hjelmeland Sparebank , % , ,08 % 3 Klepp Sparebank ,96 % , ,58 % 3 Klepp Sparebank ,85 % , ,72 % 3 Klæbu Sparebank ,63 % , ,36 % 3 Klæbu Sparebank ,88 % , ,36 % 3 Larvikbanken Brunlanes Sparebank ,99 % , ,15 % 3 Lillestrøm Sparebank ,85 % , ,18 % 3 Marker Sparebank ,40 % , ,79 % 3 Nesset Sparebank ,55 % , ,50 % 3 Odal Sparebank ,61 % , ,08 % 3 Odal Sparebank ,65 % , ,86 % 4 Ofoten Sparebank ,73 % , ,51 % 3 Orkdal Sparebank ,96 % , ,72 % 3 Rørosbanken Røros Sparebank ,60 % , ,15 % 3 Selbu Sparebank ,17 % , ,72 % 3 Selbu Sparebank ,97 % , ,72 % 3 Skue Sparebank ,72 % , ,72 % 3 Skue Sparebank ,08 % , ,90 % 3 SpareBank 1 Hallingdal Valdres ,94 % , ,41 % 3 SpareBank 1 Hallingdal Valdres ,62 % , ,86 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge ,83 % , ,72 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge ,76 % , ,52 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge ,85 % , ,65 % 3 SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,87 % , ,94 % 3 SpareBank 1 SMN ,38 % , ,07 % 3 SpareBank 1 SMN ,86 % , ,72 % 3 SpareBank 1 SR-Bank ASA ,38 % , ,64 % 3 SpareBank 1 SR-Bank ASA ,84 % , ,33 % 3 SpareBank 1 Østfold Akershus ,80 % , ,30 % 3 SpareBank1 BV ,01 % , ,87 % 3 SpareBank1 BV ,53 % , ,57 % 3 Sparebanken DIN ,00 % , ,93 % 3 Sparebanken Hedmark ,26 % , ,72 % 3 Sparebanken Møre ,05 % , ,43 % 3 Sparebanken Møre ,03 % , ,43 % 3 Sparebanken Sogn og Fjordane ,77 % , ,79 % 3 Sparebanken Sør ,25 % , ,88 % 3 Sparebanken Sør ,25 % , ,50 % 3 Sparebanken Vest ,24 % , ,37 % 3 Sparebanken Vest ,20 % , ,09 % 3 Sparebanken Vest ,17 % , ,58 % 3 Spareskillingsbanken ,03 % , ,80 % 3 Spydeberg Sparebank ,25 % , ,43 % 3 Stadsbygd Sparebank ,49 % , ,72 % 3 Strømmen Sparebank , % , ,30 % 3 Sunndal Sparebank ,80 % , ,29 % 3 Surnadal Sparebank ,32 % , ,65 % 3 Surnadal Sparebank ,21 % , ,08 % 3 Søgne og Greipstad Sparebank ,70 % , ,58 % 3 Time Sparebank ,91 % , ,79 % 3 Time Sparebank ,72 % , ,65 % 3 Totens Sparebank , % , ,21 % 3 Totens Sparebank ,65 % , ,71 % 3 Trøgstad Sparebank ,20 % , ,32 % 3 Åfjord Sparebank ,42 % , ,71 % 3 SUM ,17 % 18/22

19 VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOST MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL RISK DATO PRIS SPRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/ AV KL.*** RENTE TAP FONDET FINANSIERINGSSELSKAP Eika Gruppen AS ,74 % , ,80 % 4 Eika Gruppen AS ,98 % , ,44 % 4 SUM ,24 % PLASSERINGSKONTO Bjugn Sparebank / ,20 % , ,17 % Bjugn Sparebank 14/ ,35 % , ,71 % Grong Sparebank /14 3,15 % , , % Hegra Sparebank 14/14 3,2% ,17 % , ,07 % Meldal Sparebank / ,30 % , ,33 % Oppdalsbanken særinnsk T Spb 3, % ,85 % Orkdal Sparebank 14/15 3,0% ,20 % , ,06 % Sparebanken DIN innskuddskonto 3,40 % ,18 % Spb 1 SMN Fastrenteinnsk for Eika S 3, % ,71 % Stadsbygd Sparebank særinnsk jan 20 3,30 % , % Surnadal Sparebank 14/15 3,25% ,25 % , ,47 % Totens Spb særinnskudd for E Spbank 3,60 % , , % Ørland Sparebank ,35% ,39 % , ,69 % SUM ,60 % SUM VERDIPAPIRER ,48 % BANKINNSKUDD ,49 % ANDRE TILGANGER ,03 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL % *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap 19/22

20 EIKA LIKVIDITET Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 0,01 1 0,84 Årets avkastning 9,37 9,85 Kjøpskurs pr. andel 1 0,01 1 0,84 Salgskurs pr. andel 1 0,01 1 0,84 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 0,20 % Nei Minste tegningsbeløp spareavtale - Fondets stiftelsesdato Statsobligasjon med 0,25 års durasjon (ST1X) Eika Likviditet (%) ST1X (%) *Fondet ble etablert Norge 0 % Obligasjoner med fortrinnsrett Kommuner Fylkeskommuner 63,5 % 29,9 % 3,1 % SSB Boligkreditt AS SpareBank 1 Boligkreditt AS Sør Boligkreditt AS Totens Sparebank Boligkreditt AS DNB Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS Stadshypotek AB Stord kommune Skandiabanken AB (publ) Landkreditt Boligkreditt AS 6,9 % 6,7 % 6,4 % 6,4 % 6,2 % 5,2 % 4,4 % 4,1 % 4,1 % 2,8 % 2,4 % 2,5 % 1,5 % 1,8 % 1,6 % 1,0 % 0,7 % Siste 4 år BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOST MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL RISK DATO PRIS SPRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/ AV KL.*** RENTE TAP FONDET FYLKESKOMMUNER/FYLKESK. GARANTI Nord-Trøndelag fylkeskommune ,99 % , ,79 % 2 Telemark fylkeskommune ,70 % , ,28 % 2 SUM ,07 % Verdipapirportefølje KOMMUNER/KOMMUNAL GARANTI Asker kommune ,38 % , ,77 % 2 Askøy kommune ,90 % , ,56 % 2 Bjugn kommune , % , ,28 % 2 Giske kommune ,02 % , ,05 % 2 Larvik kommune ,27 % , ,09 % 2 Mandal kommune ,70 % , ,04 % 2 Namsos kommune ,02 % , ,56 % 2 Steinkjer Kommune ,91 % , ,56 % 2 Stord kommune , % , , % 2 Sør-Trøndelag fylkeskommune ,97 % , ,28 % 2 Sør-Trøndelag fylkeskommune ,06 % , ,05 % 2 Tromsø kommune ,86 % , ,79 % 2 Trondheim kommune ,06 % , ,85 % 2 SUM ,99 % OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS ,56 % , ,58 % 3 DNB Boligkreditt AS ,03 % , ,17 % 3 Fana Sparebank Boligkreditt AS ,27 % , ,19 % 3 Gjensidige Bank Boligkreditt AS ,27 % , ,96 % 3 Helgeland Boligkreditt AS ,48 % , ,29 % 3 Helgeland Boligkreditt AS ,42 % , ,77 % 3 Helgeland Boligkreditt AS ,60 % , ,29 % 3 Helgeland Boligkreditt AS ,52 % , ,80 % 3 Landkreditt Boligkreditt AS ,42 % , ,29 % 3 Landkreditt Boligkreditt AS ,41 % , ,29 % 3 Landkreditt Boligkreditt AS ,50 % , ,29 % 3 Nordea Eiendomskreditt AS ,30 % , ,57 % 3 Skandiabanken AB (publ) ,93 % , , % 3 SpareBank 1 Boligkreditt AS ,30 % , ,69 % 3 SSB Boligkreditt AS ,32 % , ,08 % 3 SSB Boligkreditt AS ,43 % , ,85 % 3 Stadshypotek AB ,23 % , ,06 % 3 Stadshypotek AB ,50 % , ,34 % 3 Sør Boligkreditt AS ,45 % , ,58 % 3 Sør Boligkreditt AS ,35 % , ,29 % 3 Sør Boligkreditt AS ,26 % , ,57 % 3 Totens Sparebank Boligkreditt AS ,31 % , ,42 % 3 Verd Boligkreditt AS ,46 % , ,09 % 3 SUM ,56 % SUM VERDIPAPIRER ,59 % BANKINNSKUDD ,43 % ANDRE TILGANGER ,02 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte avkastningen på et rentepapir frem til 2. Fylker og kommuner. 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap 20/22

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Han leder Norges beste bank

Han leder Norges beste bank 01 FEB 14 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Se årets kåring: Han leder Norges beste bank Flere kreftpasienter på venteliste i Helse-Norge

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån. Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre

Detaljer

HUN STYRER NORGES BESTE BANK

HUN STYRER NORGES BESTE BANK MEDLEMSMAGASIN NR 1 FEBRUAR 2015 HUN STYRER NORGES BESTE BANK De beste bankene i 2014 er kåret. Hele 16 000 kroner skiller mellom beste til dårligste bank. DETTE MÅ DU VITE OM BARNE- FORSIKRING Vi har

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer