LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA KREDITT 26 EIKA SPAREBANK 29 EIKA PENGEMARKED 32 EIKA LIKVIDITET 34 EIKA OBLIGASJON 36 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 38 NOTE 1 REVISJONSBERETNING 39 2 /40

3 Det året det var så lavt... Vi nordmenn har på mange måter levd på den grønne gren de siste årene. Verden har i stor grad etterspurt våre varer (olje & gass) som vi har eksportert dyrt, samtidig som vi har kunnet importere forbruksvarer billig. Den norske krona har holdt seg sterk, slik at vi har fått mye vare og tjenester for pengene. Kjøpe billig og selge dyrt en god oppskrift for å bygge velstand Dette har, ikke overraskende, ført til høy sysselsetting, høy lønnsvekst, høye boligpriser og høyt forbruk. Men, i samme periode har privatpersoners sparing i aksjer og aksjefond fortsatt vært lav. Det er litt rart egentlig, for det å eie aksjefond er jo det samme som å eie en liten andel av de samme bedriftene som går bra og tjener gode penger i en slik oppgangsperiode. Det er i gode år man skal forberede seg på de dårlige heter det. Er det da slik at det norske folk ikke har spart de siste årene? Neida! Vi har aldri hatt mer penger i banken enn nå. Bare det siste året har innskuddene i bankene fra norske privatpersoner økt med nesten 100 milliarder kroner til i overkant av milliarder kroner milliarder som står og godgjør seg. Eller gjør de det? Siden finanskrisen i 2008 har vi hatt historisk lave renter i Norge. Alle (med unntak av vår egen sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen) har snakket om at renten snart ville stige. Mot slutten av 2014 begynte rentene her hjemme virkelig å røre på seg. Men, ikke oppover slik de fleste hadde spådd Nedover! En rente på 0 % har vist seg å ikke være gulvet. I flere land er innskuddsrenten nå negativ. Man må betale for å ha penger i banken. Slik blir det ikke mye avkastning av. Ofte får vi høre: «En familie i etableringsfasen med huslån og små barn har ikke råd til å spare». Men stemmer det? Svaret bør være et soleklart NEI, hvis banken har gjort jobben sin. Her er et eksempel: En småbarnsfamilie har et boliglån på 2,5 millioner. Ikke uvanlig for noen i etableringsfasen. Det siste året har boliglånsrenten vært ca. 3,9 %. Det er meget lavt i historisk sammenheng. Siden renten begynte å falle mot slutten av 2014, har lånerenten som denne familien betaler falt til ca. 2,9 %. Et helt prosentpoeng ned på bare noen måneder. Renteutgiftene er redusert med ,- i året, eller nesten 2.100,- hver måned (drøyt 1.500,- etter skatt). Og skal vi tro på rentemarkedets spådom om fremtiden, så skal renten falle ytterlige 1 % de nærmeste månedene det tilsvarer nye ,- i sparte renteutgifter for denne familien, i sum ,-! Hadde de ikke råd til å spare før, så har de det hvert fall nå Selv om det sikkert er fristende er det opplagt at hele denne besparelsen i renteutgifter ikke bør gå til økt forbruk. For de med meget høy belåning bør benytte denne muligheten til å betale ekstra ned på lånet. For de mange som har en fornuftig belåningsgrad mener vi at reduserte renteutgifter bør benyttes til å øke sparingen. Hva bør man da spare i? Vel, i banken er innskuddsrenten svært lav og legger vi til skatt på det lille som er av renteinntekter, formueskatt og prisstigning, vet vi at realavkastningen er negativ. Sparepengene dine taper seg i verdi hvert år. Hva med bolig eller annen fast eiendom? Det kan helt klart være smart, men de fleste har allerede en nokså stor andel av sin formue i bolig. Vi anbefaler å spre risikoen og ikke legge alle eggene i en kurv. Du bør ha en sparekonto i banken som gjør deg i stand til å møte uforutsette utgifter. Vi mener også at det er smart å eie sin egen bolig når man har jobb og vet hvor man ønsker å bo. I tillegg til bank og bolig mener vi at flere nordmenn bør få ta del i den verdiskapningen som skjer i bedriftene over tid. Det får man ved å spare i aksjefond i tillegg til i bankinnskudd og ved nedbetaling på boliglånet. Aksjefondssparingen vil selvsagt svinge mye mer i verdi enn for eksempel banksparing, men så er også forventet avkastning over tid lagt høyere i aksjefond enn i bank. Du får betalt for å ta risiko. Slik sparing bør for de fleste skje gjennom en månedlig spareavtale. Da slipper man å forsøke å time markedet. I mitt eksempel med småbarnsfamilien over, vil denne familien sannsynligvis kunne spare 3.000,- i måneden uten å merke endring i sin økonomi, hvis man øker sparingen i takt med at deres renteutgifter faller. Man bygger en finansiell buffer, samtidig som man sprer risikoen. Vi tror vi vil se merkbare endring i Norge i overgangen fra høy oljepris, sterk valuta og høy lønnsvekst, til lavere oljepris, svekket valuta og lavere lønnsvekst. Men - den grønne grenen holder tilsynelatende fortsatt vekten vår. Benytt lave renter til høy sparing! Bjørn Slåtto, Aministrerende direktør Oslo, februar /40

4 Hvor ble alle renter av? Investeringsåret 2014 vil bli husket som året hvor de vestlige sentralbankene senket sine styringsrenter til rekordlave nivåer. Lengst gikk man i euroområdet og i Sverige, hvor man innførte negative innskuddsrenter i sentralbanken som et virkemiddel for å øke investeringslysten til kapitaleierne. Norges Bank valgte å sette ned sin styringsrente og sine renteprognoser for de neste 3 årene på sitt rentemøte i desember, noe som resulterte i et kraftig rentefall i Norge. I skrivende stund er det forventet i markedet at den korte renten i Norge vil falle til under 0,8 % innen vi når sommeren Lav rente skal stimulere den økonomiske veksten, og man ser allerede at bedrifter i mange lavrenteland rapporter om økt inntjening og bedre framtidsutsikter. Verdien av selskapene på Oslo Børs steg med nærmere 5 % gjennom fjoråret, og S&P 500 indeksen i USA steg med over 11 %. Lav rente vil også senke bedriftenes rentekostnader, samt øke verdien av nye investeringer. Det siste ser vi klarest tegn til i USA og Storbritannia, hvor arbeidsledigheten har falt markant de siste to årene. Økt sysselsetting og bedre jobbsikkerhet vil videre resultere i økt privat forbruk, som igjen er med på å øke etterspørselen etter bedriftenes varer. En annen faktor som vil være med på å løfte den økonomiske veksten globalt i 2015 er det kraftige fallet i oljeprisene markedet opplevde gjennom 2. halvår i Økt produksjonsvolum kombinert med moderat etterspørselsvekst presset oljeprisen ned i 3. kvartal, og da OPEC ikke ble enige om felles produksjonskutt på sitt møte i november akselererte prisfallet. Nordsjøoljen omsettes nå til ca. $50 pr. fat, noe som er nærmere 60 % lavere enn det den ble omsatt på ved inngangen til For den globale økonomien, hvor olje utgjør ca. 5 % av kostnadsbildet, vil dette kunne løfte veksten ytterligere gjennom For oljenasjonen Norge er selvfølgelig bildet det motsatte. Lavere oljepris vil medføre lavere aktivitet på den norske sokkelen og kraftige kostnadsbesparelser i oljesektoren. Ringvirkningene vil også bli store for fastlandsøkonomien dersom oljeprisen holder seg lav lenge, noe som vil redusere den økonomiske veksten og øke arbeidsledigheten de neste årene. Eikas markedssyn er at oljeprisen vil stige noe gjennom året, noe som vil bidra til å dempe fallet i den norske økonomien. Vi tror videre at inntjeningsfallet vil bli kraftigst i selskaper som leverer tjenester og produkter til oljeprodusentene, og vi har derfor valgt å investere lite av våre fonds midler i selskaper innen oljeservice. Hvis 2014 var året hvor de vestlige nasjonenes styringsrenter «tok samling i bunn», vil 2015 bli året nasjonene igjen tar ulike veier videre. For USA og Storbritannia vil god økonomisk vekst kombinert med en arbeidsledighet som er nær den forventede langsiktige arbeidsledigheten, fremtvinge at nasjonenes sentralbanker starter med forsiktige rentehevninger. Dette vil kunne bremse det private forbruket og boliginvesteringene, men vi tror at de to lands økonomier vil være robust nok til at den økonomiske veksten vil fortsetter med dagens takt gjennom 2016 og Vi tror også på en styrking av de to lands valutaer i perioden, noe som vil komme norske investorer til gode. I Eurosonen er våre forventinger at lavrenteregimet vil fortsette i flere år. Den lave lånerenten vil sammen med kapitaltilførselen gjennom ECBs kvantitative lettelser sørge for at store mengder kapital vil søke etter investeringsingsmuligheter i Europa. Ser vi på erfaringene fra tilsvarende stimulipakke i den amerikanske økonomien de siste årene, vil ECBs politikk over tid øke den økonomiske veksten, redusere arbeidsledigheten og løfte inntjeningen i europeiske selskaper. Dette vil erfaringsmessig også føre med seg stigende aksjekurser og boligpriser, slik vi opplevde i USA. Forskjellen vil være at det vil ta noe lengre tid før vi ser effektene av ECBs politikk enn det vi så i USA. Forklaring på dette ligger i at enkelte av EUs medlemsland enda ikke har gjennomført nødvendige reformasjoner av arbeidslivsregler eller offentlig sektor, noe som vil hemme effekten av tiltakene. Vi tror det norske makrobildet vil plassere seg et sted mellom USA og EU. Lave oljepriser og stigende arbeidsledighet vil trekke bildet ned, mens lave renter og en svak norsk krone vil dra i den andre retningen. Vi tror nøkkelen vil være oljeprisens utvikling. Blir OPEC og andre oljeproduserende nasjoner enige om et produksjonskutt, vil oljeprisene igjen stige til et nivå hvor aktivitetsfallet i oljesektoren blir moderat. Stig Erik Brekke, Investeringsdirektør Oslo, februar /40

5 Annonse (Vi lager gjerne annonsen, om dere gir oss budskapet) Våre rådgivere hjelper deg med å identifisere både sparemuligheter og sparebehov. Book et møte med banken allerede i dag, så vil du kanskje oppleve at det finnes penger å spare som du ikke en gang visste du hadde. eika.no Valgmøte Andelseiere i fond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning AS innkalles med dette til valgmøte. Møtetidspunkt: 6. mai 2015 kl Sted: Lokalene til Eika Kapitalforvaltning AS i Parkveien 61, Oslo Til behandling foreligger: 1. Valg av møteleder 2. Valg av et styremedlem og en vararepresentant til selskapets styre 3. Eventuelt Andelseiere som vil delta på møtet må senest innen 25. april ha meldt dette skriftlig til Eika Kapitalforvaltning AS. Spørsmål som ønskes tatt opp på møtet må være innsendt skriftlig til Eika Kapitalforvaltning AS innen 25. april Oslo, 24. februar 2015 Styret i Eika Kapitalforvaltning AS Øivind Solvang, Styreformann Påmelding bes sendt skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til Eika Kapitalforvaltning AS, p.b Solli, 0201 Oslo. Telefaks E-post: 5/40

6 ÅRSBERETNING 2014 FOR Eika Alpha, Eika Norden, Eika Norge, Eika Spar, Eika Utbytte, Eika Global, Eika Balansert, Eika Pengemarked, Eika Sparebank, Eika Pensjon, Eika Obligasjon, Eika Likviditet, Eika Kreditt STYRETS BERETNING Eika Kapitalforvaltning AS ble etablert i 1997 og forvaltet ved utgangen av 2014 NOK 9,9 milliarder i verdipapirfond på vegne av andelseiere. Selskapet forvalter totalt 13 verdipapirfond. I løpet av januar 2014 har selskapet forenklet fondsporteføljen betydelig. To nordiske fond ble til ett (Eika Norden), fire internasjonale fond ble til ett (Eika Global) og to pengemarkedsfond ble slått sammen til ett. Arbeidet med å forenkle fondsporteføljen ble sluttført i mars 2014 da tre kombinasjonsfond ble slått sammen til ett (Eika Balansert). For kundene er det nå enklere å orientere seg med tanke på valg av riktige spareprodukter. Selskapets distribusjonssamarbeid med Eika-bankene fungerer godt. 60 banker er nå tilknyttet agent, mens 4 banker med egen konsesjon benytter selskapets investeringsrådgivningsverktøy. Bankenes AFR-rådgivere tilbyr nå investeringsrådgivning til sine kunder, ofte med privat pensjonssparing som utgangspunkt. Eika Kapitalforvaltning har ca spareavtaler i sine verdipapirfond, noe som er en økning på nesten avtaler fra foregående år. Samarbeidet med Danica Pensjon om innskuddspensjon (OTP) har også i 2014 fungert meget tilfredsstillende. Det er i løpet av året inngått avtale om Eika Innskuddspensjon med omlag nye bedrifter. I 2014 har det i det norske markedet vært netto innløsning av aksje- og kombinasjonsfond for ca 1,3 milliarder kroner, mens det har vært en netto tegning i rentefond på i overkant av 102 milliarder kroner, hvor det meste ble tegnet i obligasjonsfond. For Eika Kapitalforvaltning ga dette seg utslag i form av netto tegning innen aksje- og kombinasjonsfond på 0,2 milliarder og tilsvarende 0,7 milliarder i rentefond. Selskapet styrket sin markedsandel innen aksje- og kombinasjonsfond i personmarkedet gjennom året. Et tilnærmet normalt aksjemarked i Norge og internasjonalt bidro til ytterlige volumvekst i våre fond. Kursendringene økte fondsverdiene med 0,9 milliarder kroner, slik at samlet forvaltningskapital i fondene økte med 1,8 milliarder til 9,9 milliarder kroner per utgangen av ADMINISTRATIVE FORHOLD Forretningsfører for alle verdipapirfondene er Eika Kapitalforvaltning AS. Selskapet driver sin virksomhet fra Parkveien 61 i Oslo. Fondenes depotmottaker er DNB BANK ASA, Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. FORVALTNING AV FONDENE NOE SÅ UNORMALT SOM ET TILNÆRMET NORMALT AKSJEMARKED Gjennom 2014 opplevde vi at de fleste vestlige sentralbankene senket sine styringsrenter til rekordlave nivåer. Lav rente skal stimulere den økonomiske veksten, og man ser allerede at bedrifter i mange lavrenteland rapporterer om økt inntjening og bedre framtidsutsikter. Verdien av selskapene på Oslo Børs steg med nærmere 5 % gjennom fjoråret, og S&P 500 indeksen i USA steg med over 11 %. Lave renter vil også senke bedriftenes rentekostnader, samt øke verdien av nye investeringer. En annen faktor som vil være med på å løfte den økonomiske veksten globalt i 2015, er det kraftige fallet i oljeprisene markedet opplevde gjennom 2. halvår i For den globale økonomien, hvor olje utgjør ca. 5 % av kostnadsbildet, vil prisfallet kunne løfte veksten ytterligere gjennom GOD AVKASTNING I EIKAS AKSJE- OG KOMBINASJONSFOND Andelseierne i Eikas aksje- og kombinasjonsfond fikk også ta del i den gode avkastningen på de internasjonale børsene gjennom Eika Global og Eika Norden oppnådde neste 20 % avkastning. Begge disse fondene tjente godt på at den norske kronen svekket seg mot våre handelspartnere gjennom fjoråret. Tilsvarende avkastning ble oppnådd i Eika Utbytte. Fondet søker å investere i norske finans- og sparebanker. Vårt norske aksjefond, Eika Norge, leverte nok et år avkastning godt foran sin referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks. GODE FORVALTNINGSRESULTATER I FONDENE De korte pengemarkedsrentene i Norge falt kraftig gjennom siste del av Dette kom som et resultat av at Norges Bank på årets siste rentemøte valgte å redusere styringsrenten sin til 1,25 %, og samtidig nedjustere rentebanen med ytterligere et kutt i Lav vekst i eurosonen, kraftig fall i oljeprisen og avtagende vekst i Norge var begrunnelsen til sentralbankens rentesenking. Selskapets pengemarkedsfond fortsatte å levere meget gode avkastningsresultater også i 2014, og har plassert seg som det beste og nest beste norske pengemarkedsfond siste 3 år og 5 år. ÅRETS AVKASTNING: Tabellen nedenfor sammenstiller utvalgte nøkkeltall for Eika Kapitalforvaltning AS verdipapirfond per TALL PR FORVALTNINGS KAPITAL AVKASTNING FOND AVKASTNING REF.INDEKS MER / MINDRE AVKASTNING REFERANSEINDEKS AKSJEFOND Eika Alpha ,44% 5,0 % -0,51% Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) Eika Global ,57% 29,6 % -10,05% MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) Eika Norden ,25% 18,6 % 0,66% VINX Benchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI) Eika Spar ,61% 16,9 % -3,32% Sammensatt Indeks (50% OSEBX og 50% NDDUWI) Eika Utbytte ,17% 20,3 % -1,18% VINX Financial NOK NI (VINX40NOKNI) Eika Norge ,02% 5,7 % 2,32% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) KOMBINASJONSFOND Eika Pensjon ,41% 17,9 % -4,45% Sammensatt Indeks *) Eika Balansert ,54% 9,8 % -3,25% Sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% ST1X) PENGEFOND Eika Likviditet ,93% 1,3 % 0,60% Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X) Eika Pengemarked ,43% 1,3 % 1,10% Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X) Eika Sparebank ,53% 1,3 % 1,20% Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X) OBLIGASJONSFOND Eika Obligasjon ,59% 5,1 % -0,48% Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X) Eika Kreditt ,1 % 1,9 % 2,1 % Statsobligasjonsindeks med 1 års durasjon (ST3X) *) 20% Barclays Global Aggregate Credit USD (LGDRTRUH), 40% MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI), 20% VINX Benchmark Cap NOK NI (VINXCAPNOKNI) og 20% Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) 6/40

7 INVESTERINGSMETODIKK Grunnlaget for en investeringsfilosofi med fokus på sammensetning av enkeltaksjer og ikke en referanseindeks, er at aksjemarkedene ikke er effisiente. Vi tror at kunnskap og erfaring gjør det mulig å gjøre gode vurderinger og investeringsbeslutninger. Vår investeringsfilosofi innebærer at vi har fokus på å investere i gode selskaper, snarere enn å ha en portefølje basert på en indeksreferanse. Ut fra dette vil det være en rekke selskaper i referanseindeksene som ikke vil inngå i porteføljene fordi de ikke oppfyller kravet til enten kvalitet eller til prising. Selv om porteføljene således ikke vil følge referanseindeksene med hensyn til sammensetning, vil Eika Kapitalforvalting ha veldiversifiserte porteføljer der vi søker å ha en samlet risiko på linje med eller lavere enn referanseindeksene. Vi søker over- og undereksponering mot aksjer vi har god kunnskap om, mens vi i aksjer som vi ikke har klare synspunkter på vil tendere til å ligge mer nøytralt i forhold til indeks. Selskaper deles ofte inn i verdiorienterte selskaper og vekstselskaper. Eika Kapitalforvaltning vil ha klart større fokus på verdiselskaper. FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING Den potensielle risikoen i finansmarkedene er større enn hva statistiske modeller klarer å fange opp. En helt vesentlig forutsetning for håndtering av risiko vil derfor alltid være å forstå hva man investerer i, enten man investerer i et marked gjennom et godt diversifisert fond, eller direkte i finansielle instrumenter. I Eika Kapitalforvaltning er bærebjelken i selskapets investeringsprosess- og metodikk å ha inngående kjennskap til selskapene og markedene det investeres i, enten det er gjennom egenkapitalinstrumenter eller fremmedkapitalinstrumenter. Fondene skal dertil være forsvarlig diversifisert, hvilket vil si at enkeltstående hendelser i selskaper ikke skal påvirke porteføljene i materiell grad. Risikoen i Eika Kapitalforvaltning sine ulike verdipapirfond er i første rekke bestemt av investeringsmandatet fondet har. Aksjefondene er eksponert først og fremst mot markeds- og selskapsrisiko, mens obligasjons- og pengemarkedsfondene er eksponert overfor kreditt- og renterisiko. Alle fond investerer uavhengig av verdipapirenes størrelse og vekt i referanseindeksen, såkalt aktiv forvaltning. Dette gir fondene i tillegg en selskapsspesifikk risiko i forhold til indekssammensetningen. Der hvor fondene har mulighet til å bruke derivater blir disse fortrinnsvis brukt til risikoreduserende formål, eller for å effektivisere forvaltningen. For de fondene som investerer i utenlandske markeder, vil det også være valutarisiko. For de fondene som har vedtektsfestet mulighet til å benytte derivater vil forvalter kunne benytte derivater for å redusere valutarisikoen. Alle investeringer foretas innenfor de rammer som følger av vedtekter, godkjennelse fra tilsynsmyndigheter og lovverk. Sentralt står verdipapirfondlovens bestemmelser om risikoberegning og risikospredning. Fondene vil normalt ikke påta seg gjeld. FOND STØRSTE ANDEL * STØRSTE ANDEL * TEGNING INNLØSNING Eika Alpha ,08 % ,16 % Eika Balansert ,59 % ,28 % Eika Global ,00 % ,88 % Eika Kreditt ,94 % ,86 % Eika Likviditet ,16 % ,98 % Eika Norden ,83% ,26% Eika Norge ,79 % ,18 % Eika Obligasjon ,83 % ,88 % Eika Pengemarked ,92 % ,28 % Eika Pensjon ,21 % ,58 % Eika Spar ,21 % ,23 % Eika Sparebank ,62 % ,62 % Eika Utbytte ,84 % ,88 % *Andel av gjennomsnittelig forvaltningskapital gjennom året. I år som tidligere år er de største tegningene og innløsningene gjennomført i våre pengemarkedsfond. Eika Pengemarked og Eika Sparebank brukes som en likviditetsplassering av banker. Rutiner i Eika Kapitalforvaltning for tegning og innløsning reduserer risikoen for at det skjer forskjellsbehandling av andelseiere ved gjennomføring av transaksjonene. Rutinene sikrer likebehandling av andelseierne ved blant annet fair priser på nedsalg og gjenværende portefølje, samt opprettholdelse av en balansert portefølje i henhold til fondets mandat og strategi. INTERNKONTROLL Selskapets internkontroll er en kontinuerlig prosess som omfatter alle enheter og prosesser i selskapet. Internkontrollen blir årlig gjennomgått av internrevisor, og rapporten fremlegges for styret i Eika Kapitalforvaltning. Dette er i henhold til forskrift om risikostyring og internkontroll fastsatt av Finanstilsynet. Det gjennomføres daglig kontroll av at fondenes investeringer ligger innenfor de enkelte fonds vedtekter og investeringsmandat, og at forvaltningen skjer i henhold til gjeldende lovgivning. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap fremkommer under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap. FORTSATT DRIFT I henhold til regnskapsloven skal årsberetningen innholde opplysninger om forutsetningen for fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap. Verdiene tilhører i sin helhet andelseierne i de enkelte fond. Styret bekrefter også at forutsetningen om fortsatt drift legges til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet til forvaltningsselskapet. Styret for fondene er bevisst på de samfunnsmessige forventingene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Fondene har ingen ansatte og forurenser ikke det ytre miljø. GJ.SNITTLIG FORV.KAP. Alle fondene er eksponert overfor likviditetsrisiko ved omsetteligheten i de enkelte fondenes verdipapirer. Fond som har en andel av sin portefølje eksponert mot et lite likvid segment av et marked, er i tillegg eksponert overfor en risiko som følge av usikker verdsettelse av virkelig verdi av porteføljens finansielle instrumenter. STORE TEGNINGER OG INNLØSNINGER Store tegninger og innløsninger i perioden har ikke hatt innvirkninger på andelenes verdiutvikling. Se tabell med oversikt over de største tegninger og innløsninger i Oslo 24 feb 2015 Øivind Solvang (Styrets leder) Audun Bø Per Richard Olsen Kenneth Andersen Alexander Miller Bjørn Slåtto (Adm. direktør) 7/40

8 EIKA NORGE FONDSFAKTA PR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 4 020, ,59 Kjøpskurs TERRA pr. andel TOTAL 4 103, ,56 Salgskurs pr. andel 4 000, ,98 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Mulighet for spareavtale? Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) Norge 100,0 % Energi Kapitalvarer Materialer Finans Transport Informasjonsteknikk Dagligvarer Telekom Helsetjeneste Industri 19,6 % DnB ASA 15,8 % Norsk Hydro 15,1 % Statoil ASA 14,1 % Telenor 8,0 % Yara International 7,5 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 6,3 % Subsea 7 S.A. 5,3 % Storebrand 1,3 % Marine Harvest ASA 0,6 % Petroleum Geo Services *NB! Avkastning og annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Ikke en del av årsregnskapet med noter. Ikke revidert Eika Norge OSEFX (%) 07-54,7 % 08-54,1 % ,8 % 7,5 % 11 6,6 % 5,4 % 12 4,8 % 4,5 % 13 3,4 % 3,2 % 14 3,2 % 3,1 % Siste 6 måneder -25,8 % -17,0 % -2,4 % -4,3 % 44,6 % 32,4 % 16,4 % 11,5 % 51,9 % 40,5 % 88,3 % 64,8 % 18,2 % 18,3 % 18,4 % 20,6 % 29,7 % 24,2 % 8,0 % 5,7 % Siste 5 år Siste 10 år 7,8 % 12,2 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER MV. Forvaltningsinntekter Forvaltningsprovisjon Andre kostnader Forvaltningsresultat Skattekostnad 12 Årsresultat Utdelt andelseier Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert BALANSE NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje 3, Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 5, Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Se fellesnote. NOTE 2 FINANSIELL RISIKO Eika Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med et fleksibelt investeringsmandat. Fondet investerte hovedsakelig i selskap notert på norsk børs eller tilsvarende markedsplass, men har anledning til å investere inntil 20 % av forvaltningskapitalen utenfor Norge. Porteføljens sammensetning av aksjer samt sektorfokus, søkes tilpasset den økonomiske sykelen og utsikt for den enkelte sektor. Fondet forvaltes etter et aktivt mandat, og avkastningen kan derfor avvike fra referanseindeksens avkastning. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapir. NOTE 3 VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se neste side. NOTE 4 OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fondets omløpshastighet for 2014 er 32,7 %. NOTE 5 EGENKAPITAL Verdipapirfondets egenkapital pr fremkommer slik: Eika Norge Egenkapital Tegning Innløsning Årets resultat Utdeling utbytte Egenkapital NOTE 6 ANDELER I FONDET Eika Norge Antall andeler , , ,43 Verdi pr. andel 4 020, , ,00 Innløsningskurs 4 000, , ,32 Utdeling utbytte 0 79, ,03 Innløsning av andeler i aksjefond skjer til andelens verdi på innløsningsdagen. Til fradrag i innløsningsbeløpet kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Transaksjonskostnaden utgjør inntil 0,5 % av innløsningssummen. Verdiutviklingen for en andel i fondet i 2014 var 8,02 %. NOTE 7 TEGNINGS- OG INNLØSNINGSPROVISJONER Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Eika Norge Inntil 2,0 % Inntil 0,5 % NOTE 8 FORVALTNINGSPROVISJON Forvaltningsselskapet belaster fondet med en daglig forvaltningsgodtgjørelse tilsvarende 2,0 % p.a. NOTE 9 TRANSAKSJONSKOSTNADER Årets transaksjonskostnader i form av kurtasje utgjør kr NOTE 10 ANDRE KOSTNADER Andre kostnader viser bl.a. oppgjørskostnader for verdipapirer fakturert av depotbank. NOTE 11 HANDLER MELLOM VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV SELSKAPET Det er gjennom året foretatt handler mellom verdipapirfondene selskapet har til forvaltning. Handlene skjer til markedskurs via megler. NOTE 12 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: BETALBAR INNTEKTSSKATT Resultat før skattekostnad Resultat før skatt innfusjonerte fond Resultat før skatt - fusjonert fond TILBAKEFØRT UTBYTTE Mottatt utbytte Skattepliktig utbytte TILBAKEFØRING UREAL.NEDSKRIVNING Netto urealisert gevinst/tap verdipapir TILBAKEFØRING AV REALISERTE GEVINSTER/TAP Netto realiserte gevinst/tap aksjer Netto realiserte gevinst/tap rentepapir 3 % av netto skattefrie inntekter innenfor EØS NETTO INNTEKT ÅRETS SKATTEKOSTNAD SUM SKATTEKOSTNAD 0 0 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Fordel Underskudd til fremføring Ikke balanseført utsatt skattefordel 27% /40 Oslo 24 feb 2015 Øivind Solvang (Styrets leder) Audun Bø Per Richard Olsen Kenneth Andersen Alexander Miller Bjørn Slåtto (Adm. direktør)

9 VERDIPAPIRPORTEFØLJE (NOTE 3) VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS KURS VALUTA VERDI UREALISERT GEVINST/TAP ANDEL AV FONDET INDUSTRI RenoNorden ASA ,80 NOK ,60 % 0,59 % Oslo Børs ENERGI District Offshore ,95 NOK ,78 % 0,60 % Oslo Børs DNO ASA ,98 NOK ,72 % 0,06 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,90 NOK ,52 % 0,67 % Oslo Børs Ganger Rolf ,50 NOK ,10 % 0,05 % Oslo Børs Høegh LNG Holdings Ltd ,25 NOK ,04 % 0,46 % Oslo Børs Kværner ASA ,89 NOK ,82 % 0,44 % Oslo Børs North Energy ASA ,99 NOK ,22 % 0,79 % Oslo Axess Odfjell Drilling Ltd ,30 NOK ,38 % 0,66 % Oslo Børs Petroleum Geo Services ,34 NOK ,09 % 0,44 % Oslo Børs Statoil ASA ,20 NOK ,57 % 0,02 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,55 NOK ,39 % 0,17 % Oslo Børs SUM ,62 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,77 % 0,64 % Oslo Børs Norsk Hydro ,44 NOK ,53 % 0,11 % Oslo Børs Yara Internatinanal ,80 NOK ,84 % 0,07 % Oslo Børs SUM ,14 % KAPITALVARER Hexagon Composites ,80 NOK ,80 % 0,76 % Oslo Børs Kongsberg Gruppen ,00 NOK ,35 % 0,20 % Oslo Børs Schibsted ,70 NOK ,90 % 0,07 % Oslo Børs Veidekke ,75 NOK ,03 % 0,26 % Oslo Børs Royal Caribbean Cruises Ltd ,00 NOK ,51 % 0,04 % Oslo Børs XXL ASA ,25 NOK ,92 % 0,12 % Oslo Børs Ekornes ,00 NOK ,37 % 0,50 % Oslo Børs SUM ,88 % TRANSPORT Norwegian Air Shuttle ASA ,20 NOK ,84 % 0,37 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,95 % 0,35 % Oslo Børs The Containership Company AS ,05 NOK ,00 % 3,79 % Unotert Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - A ,00 NOK ,84 % 0,18 % Oslo Børs Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,39 % 1,57 % Oslo Børs SUM ,02 % DAGLIGVARER Austevoll Seafood ASA ,50 NOK ,95 % 0,40 % Oslo Børs Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,20 % 0,02 % Oslo Børs Marine Harvest ASA ,90 NOK ,17 % 0,10 % Oslo Børs SUM ,32 % HELSETJENESTE Bionor Pharma ,32 NOK ,38 % 0,84 % Oslo Børs PhotoCure ,50 NOK ,88 % 1,90 % Oslo Børs SUM ,25 % FINANS DnB ASA ,70 NOK ,77 % 0,05 % Oslo Børs Sparebanken Midt-Norge ,50 NOK ,48 % 0,25 % Oslo Børs Sparebanken Nord-Norge ,90 NOK ,62 % 0,51 % Oslo Børs Storebrand ,20 NOK ,24 % 0,32 % Oslo Børs SUM ,11 % INFORMASJONSTEKNIKK Bouvet ASA ,00 NOK ,27 % 2,09 % Oslo Børs Opera Software ,00 NOK ,67 % 0,25 % Oslo Børs Q-Free ,00 NOK ,02 % 1,88 % Oslo Børs Nordic Semiconductor ,20 NOK ,79 % 0,30 % Oslo Børs REC Silicon ASA ,78 NOK ,77 % 0,24 % Oslo Børs SUM ,52 % TELEKOM Telenor ,50 NOK ,35 % 0,03 % Oslo Børs KRAFTFORSYNING Hafslund A ,50 NOK ,14 % 0,03 % Oslo Børs Hafslund B ,00 NOK ,25 % 0,08 % Oslo Børs SUM ,39 % SUM VERDIPAPIRER ,20 % BANKINNSKUDD ,33 % ANDRE TILGANGER ,53 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % EIERANDEL SELSKAP BØRS 9/40

10 EIKA UTBYTTE FONDSFAKTA PR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 149,12 129,89 Kjøpskurs TERRA pr. andel TOTAL 153,74 133,91 Salgskurs pr. andel 148,38 129,25 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Mulighet for spareavtale? Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks VINX Financials NOK NI (VINX40NOKNI)* *)Fondet byttet referanseindeks i Tidligere referanseindeks var SHB Bank Indeks NOK. Norge Sverige Danmark Finland 4,7 % 1,6 % 0,6 % 84,1 % Banker Finans 84,6 % 6,3 % Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Møre Helgeland Sparebank Sparebanken Vest SpareBank 1 Ringerike Hadeland Totens Sparebank Sandnes Sparebank DnB ASA Sparebanken Øst *NB! Avkastning og annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Ikke en del av årsregnskapet med noter. Ikke revidert ,4 % 08-50,3 % ,3% 8,3 % 11 7,8% 6,7 % 12 4,8 % 4,6 % 13 4,4 % 4,3 % 14 4,3 % 4,2 % Siste 6 måneder Eika Utbytte (%) Referanseindeks -5,6 % -10,6 % -17,1 % -18,7 % 26,8 % 24,3 % 4,0 % 31,3 % 45,4 % 40,9 % 18,1 % 21,6 % 4,5 % 23,5 % 40,8 % 57,1 % 19,2 % 20,3 % 9,9 % 10,3 % Siste 5 år Siste 10 år 11,4 % 5,6 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER MV. Forvaltningsinntekter Forvaltningsprovisjon Andre kostnader Forvaltningsresultat Skattekostnad 12 Årsresultat Utdelt til andelseiere i året Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert BALANSE NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje 3, Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 5, Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Se fellesnote. NOTE 2 FINANSIELL RISIKO Eika Utbytte er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i nordiske selskaper innen bank, finans og forsikring. Fondet investerer i stor grad i egenkapitalbevis i norske sparebanker. Fondets avkastning kan derfor avvike fra avkastningen til fondets referanseindeks. Fondet har anledning til å investere i andre markeder innen OECD. Fondet er et aksjefond og kjennetegnes typisk av relativt høy svingningsrisiko. Fondet er i første rekke eksponert mot markeds- og selskapsrisiko, samt valutarisiko for den delen av porteføljen som er investert utenfor Norge. NOTE 3 VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se neste side. NOTE 4 OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fondets omløpshastighet for 2014 er 21,2 %. NOTE 5 EGENKAPITAL Verdipapirfondets egenkapital pr fremkommer slik: Eika Utbytte Egenkapital Tegning Innløsning Årets resultat Utbytte til andelseierne ( ) ( ) Egenkapital NOTE 6 ANDELER I FONDET Eika Utbytte Antall andeler , , ,37 Verdi pr. andel 149,12 129,89 97,70 Innløsningskurs 148,38 129,25 97,21 Utbytte pr andel 5,14 6,82 5,67 Innløsning av andeler i aksjefond skjer til andelens verdi på innløsningsdagen. Til fradrag i innløsningsbeløpet kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Transaksjonskostnaden utgjør inntil 0,5 % av innløsningssummen. Verdiutviklingen for en andel i fondet i 2014 var 19,17 %. NOTE 7 TEGNINGS- OG INNLØSNINGSPROVISJONER Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Eika Utbytte Inntil 3,0 % Inntil 0,5 % NOTE 8 FORVALTNINGSPROVISJON Forvaltningsselskapet belaster fondet med en daglig forvaltningsgodtgjørelse tilsvarende 1,5 % p.a. NOTE 9 TRANSAKSJONSKOSTNADER Årets transaksjonskostnader i form av kurtasje utgjør kr NOTE 10 ANDRE KOSTNADER Andre kostnader viser bl.a. oppgjørskostnader for verdipapirer fakturert av depotbank. NOTE 11 HANDLER MELLOM VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV SELSKAPET Det er gjennom året foretatt handler mellom verdipapirfondene selskapet har til forvaltning. Handlene skjer til markedskurs via megler. NOTE 12 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: BETALBAR INNTEKTSSKATT Resultat før skattekostnad TILBAKEFØRT UTBYTTE Mottatt utbytte Skattepliktig utbytte TILBAKEFØRING UREAL.NEDSKRIVNING Netto urealisert gevinst/tap verdipapir TILBAKEFØRING AV REALISERTE GEVINSTER/TAP Netto realiserte gevinster/tap aksjer Netto realiserte gevinst/tap rentepapir 3 % av netto skattefrie inntekter innenfor EØS NETTO INNTEKT ÅRETS SKATTEKOSTNAD: SUM SKATTEKOSTNAD 0 0 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Fordel Underskudd til fremføring Ikke balanseført utsatt skattefordel (27%r) /40 Oslo 24 feb 2015 Øivind Solvang (Styrets leder) Audun Bø Per Richard Olsen Kenneth Andersen Alexander Miller Bjørn Slåtto (Adm. direktør)

11 VERDIPAPIRPORTEFØLJE (NOTE 3) VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS KURS VALUTA VERDI UREALISERT GEVINST/TAP ANDEL AV FONDET BANKER Aurskog Sparebank ,00 NOK ,43 % 0,54 % Oslo Børs Den Danske Bank ,27 DKK ,60 % 0,00 % København DnB ASA ,70 NOK ,25 % 0,01 % Oslo Børs Helgeland Sparebank ,00 NOK ,68 % 2,23 % Oslo Børs Høland og Setskog Sparebank ,00 NOK ,39 % 1,68 % Oslo Børs Indre Sogn Sparebank ,75 NOK ,87 % 6,63 % Oslo Børs Jæren Sparebank ,00 NOK ,30 % 7,53 % Oslo Børs Melhus Sparebank ,00 NOK ,06 % 3,73 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,14 SEK ,29 % 0,00 % Stockholm Sandnes Sparebank ,00 NOK ,27 % 1,98 % Oslo Børs Skue Sparebank ,00 NOK ,37 % 8,28 % Oslo Børs Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,50 NOK ,17 % 3,81 % Oslo Børs SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,00 NOK ,56 % 0,72 % Oslo Børs Sparebank 1 SR-Bank ASA ,50 NOK ,58 % 0,04 % Oslo Børs Sparebank 1 Østfold Akershus ,00 NOK ,84 % 1,21 % Oslo Børs Sparebank1 Buskerud-Vestfold ,00 NOK ,30 % 3,95 % Oslo Børs Sparebanken Midt-Norge ,50 NOK ,25 % 0,37 % Oslo Børs Sparebanken Møre ,00 NOK ,83 % 1,27 % Oslo Børs Sparebanken Nord-Norge ,90 NOK ,29 % 0,71 % Oslo Børs Sparebanken Sør ,00 NOK ,81 % 1,39 % Oslo Børs Sparebanken Vest ,50 NOK ,81 % 1,03 % Oslo Børs Sparebanken Øst ,00 NOK ,23 % 1,37 % Oslo Børs Totens Sparebank ,00 NOK ,44 % 3,22 % Oslo Børs SUM ,60 % FINANS Investor AB - A ,65 SEK ,71 % 0,00 % Stockholm Kinnevik Investment AB-B ,73 SEK ,64 % 0,00 % Stockholm Gjensidige Forsikring ASA ,00 NOK ,86 % 0,00 % Oslo Børs Protector Forsikring ASA ,60 NOK ,48 % 0,05 % Oslo Børs Sampo Oyj ,15 EUR ,62 % 0,00 % Helsinki Akelius Residdential AB-Pref ,94 SEK ,67 % 0,22 % Stockholm Klovern AB ,35 SEK ,27 % 0,00 % Stockholm Norwegian Property ASA ,10 NOK ,01 % 0,06 % Oslo Børs Olav Thon Eiendomsselskap ,50 NOK ,03 % 0,03 % Oslo Børs SUM ,29 % SUM VERDIPAPIRER ,88 % BANKINNSKUDD ,57 % ANDRE TILGANGER ,46 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % EIERANDEL SELSKAP BØRS 11/40

12 EIKA NORDEN FONDSFAKTA PR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 4 757, ,40 Kjøpskurs pr. andel 4 854, ,82 Salgskurs pr. andel 4 733, ,45 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Mulighet for spareavtale? Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks VINX Banchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI) Sverige Norge Danmark Finland 37,1 % 23,0 % 20,3 % 13,1 % Kapitalvarer Finans Informasjonsteknikk Materialer Helsetjeneste Transport Dagligvarer Energi 19,2 % 13,4 % 7,3 % 5,8 % 4,7 % 4,5 % 3,8 % 37,7 % Autoliv Inc. Novo Nordisk B-aksjer Hennes & Mauritz B Den Danske Bank Nordea Bank AB (publ) LM Ericsson B Kone Oyj - B aksje Nokia FI Sampo Oyj Hexagon AB *NB! Avkastning og annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Ikke en del av årsregnskapet med noter. Ikke revidert Eika Norden VINXBCAPNOKNI (%) 07-48,7 % 08-39,5 % ,2 % 5,7 % 11 5,6 % 5,4 % 12 4,1 % 4,0 % 13 4,0 % 3,2 % 14 3,1 % 3,1 % Siste 6 måneder -20,7 % -15,9 % 63,0 % 31,6 % 15,3 % 31,0 % 6,3 % 1,4 % 47,0 % 26,8 % 26,8 % 28,4 % 24,8 % 15,4 % 34,7 % 38,5 % 19,3% 18,6 % 12,6 % 8,5 % Siste 5 år Siste 10 år 15,0 % 11,7 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap Ander porteføljeinntekter 540 Porteføljeresultat FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER MV. Andre Forvaltningsinntekter Forvaltningsprovisjon Andre kostnader Forvaltningsresultat Skattekostnad 14 Årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert BALANSE NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje 4, Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 6, Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Se fellesnote. NOTE 2 FUSJON FOND Verdipapirfondet Eika Norden ble fusjonert med Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden den 2. januar 2014 med Eika Norden som overtakende fond. Fusjonen ble gjennomført til skattemessig kontinuitet. Regnskapsmessig er transaksjonsprinsippet benyttet. Samlet kapitalutvidelse som følge av fusjonen var kr Regnskapsmessig resultat for det fusjonerte fondet ville i 2013 vært kr dersom fusjonen hadde funnet sted Bytteforholdene ble beregnet ut fra siste offentliggjorte markedsverdi før gjennomføring - den 31. desemeber 2013: WarrenWicklund Norden kr 1 626,37 Eika Norden kr 3 989,40 Ingen av fondene var i skatteposisjon på fusjonstidspunktet. NOTE 3 FINANSIELL RISIKO Eika Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i store og mellomstore selskap notert på de nordiske børser eller tilsvarende markedsplass. Porteføljens sammensetning av aksjer søkes tilpasset den økonomiske sykelen og utsikter for den enkelte region. Fondet forvaltes etter et aktivt mandat og avkastningen kan derfor avvike fra referanseindeksens avkastning. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapir. Fondet er et aksjefond og kjennetegnes ved relativt høy svingningsrisiko. Fondet er i første rekke eksponert mot markeds- og selskapsrisiko. Via sine investeringer utenfor Norge, er fondet eksponert mot valutarisiko. NOTE 4 VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se neste side NOTE 5 OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fondets omløpshastighet for 2014 er 49,7 %. NOTE 6 EGENKAPITAL Verdipapirfondets egenkapital pr fremkommer slik: Eika Norden Egenkapital Tegning (se note 2) Innløsning Årets resultat Egenkapital NOTE 7 ANDELER I FONDET Eika Norden Antall andeler , , ,53 Verdi pr. andel 4 757, , ,51 Innløsningskurs 4 733, , ,70 Innløsning av andeler i aksjefond skjer til andelens totale verdi.til fradrag i innløsningsbeløpet kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Transaksjonskostnaden utgjør inntil 0,5 % av innløsningssummen. Verdiutviklingen for en andel i fondet i 2014 var 19,25 %. NOTE 8 TEGNINGS- OG INNLØSNINGSPROVISJONER Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Eika Norden Inntil 2,0 % Inntil 0,5 % NOTE 9 FORVALTNINGSPROVISJON Forvaltningsselskapet belaster fondet med en daglig forvaltningsgodtgjørelse tilsvarende 1,5 % p.a. NOTE 10 TRANSAKSJONSKOSTNADER Årets transaksjonskostnader i form av kurtasje utgjør kr NOTE 11 ANDRE KOSTNADER Andre kostnader viser bl.a. oppgjørskostnader for verdipapirer, fakturert av depotbank. NOTE 12 ANDRE INNTEKTER Andre inntekter viser bl.a. mottatt godtgjørelse i forbindelse med utlån av finansielle instrument gjennom året. NOTE 13 HANDLER MELLOM VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV SELSKAPET Det er gjennom året foretatt handler mellom verdipapirfondene selskapet har til forvaltning. Handlene skjer til markedskurs via megler. NOTE 14 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: BETALBAR INNTEKTSSKATT Resultat før skattekostnad Resultat før skatt innfusjonerte fond Resultat før skatt - fusjonert fond TILBAKEFØRT UTBYTTE Mottatt utbytte Skattepliktig utbytte TILBAKEFØRING UREAL.NEDSKRIVNING Netto urealisert gevinst/tap verdipapir TILBAKEFØRING AV REALISERTE GEVINSTER/TAP Netto realiserte gevinst/tap aksjer Netto realisert gevinst/tap rentepapir 3 % av netto skattefrie inntekter innenfor EØS NETTO INNTEKT ÅRETS SKATTEKOSTNAD: SUM SKATTEKOSTNAD 0 0 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Fordel Underskudd til fremføring Ikke balanseført utsatt skattefordel (27%) /40 Oslo 24 feb 2015 Øivind Solvang (Styrets leder) Audun Bø Per Richard Olsen Kenneth Andersen Alexander Miller Bjørn Slåtto (Adm. direktør)

13 VERDIPAPIRPORTEFØLJE (NOTE 4) VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS KURS VALUTA VERDI UREALISERT GEVINST/TAP ANDEL AV FONDET EIERANDEL SELSKAP BØRS ENERGI DHT Holdings Inc ,63 USD ,03 % 0,72 % NYSE Petroleum Geo Services ,34 NOK ,62 % 0,20 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,55 NOK ,10 % 0,05 % Oslo Børs SUM ,76 % MATERIALER Granges AB ,89 SEK ,32 % 0,00 % Stockholm Norsk Hydro ,44 NOK ,29 % 0,03 % Oslo Børs Novozymes A/S B-aksjer ,46 DKK ,13 % 0,03 % København Yara International ,80 NOK ,50 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,25 % KAPITALVARER Assa Abloy - B ,62 SEK ,61 % 0,01 % Stockholm Atlas Copco AB - A ,36 SEK ,41 % 0,01 % Stockholm Atlas Copco AB - B ,58 SEK ,39 % 0,02 % Stockholm Haldex ,54 SEK ,53 % 0,00 % Stockholm Kone Oyj - B aksje ,11 EUR ,01 % 0,06 % Helsinki Metso OYJ ,88 EUR ,52 % 0,00 % Helsinki Valmet Corp ,45 EUR ,67 % 0,00 % Helsinki Veidekke ,75 NOK ,66 % 0,19 % Oslo Børs Volvo AB - B ,19 SEK ,07 % 0,03 % Stockholm Autoliv Inc ,82 SEK ,23 % 0,10 % Stockholm Wartsila OYJ-B ,50 EUR ,21 % 0,02 % Helsinki Royal Caribbean Cruises Ltd ,00 NOK ,39 % 0,01 % Oslo Børs XXL ASA ,25 NOK ,21 % 0,24 % Oslo Børs Electrolux AB B ,33 SEK ,99 % 0,02 % Stockholm Pandora AS ,59 DKK ,21 % 0,00 % København Hennes & Mauritz B ,12 SEK ,62 % 0,01 % Stockholm SUM ,73 % TRANSPORT DSV ,52 DKK ,10 % 0,06 % København Norwegian Air Shuttle ASA ,20 NOK ,87 % 0,21 % Oslo Børs Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,74 % 0,42 % Oslo Børs SUM ,71 % DAGLIGVARER Carlsberg B ,39 DKK ,62 % 0,04 % København Marine Harvest ASA ,90 NOK ,86 % 0,05 % Oslo Børs SUM ,48 % HELSETJENESTE Novo Nordisk B-aksjer ,07 DKK ,77 % 0,01 % København FINANS Den Danske Bank ,27 DKK ,49 % 0,03 % København DnB ASA ,70 NOK ,49 % 0,02 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,14 SEK ,12 % 0,01 % Stockholm Skandinavia Enskilda Banken ser. A ,43 SEK ,03 % 0,01 % Stockholm Sparebanken Midt-Norge ,50 NOK ,32 % 0,19 % Oslo Børs Investor AB - B ,91 SEK ,60 % 0,01 % Stockholm Sampo Oyj ,15 EUR ,16 % 0,02 % Helsinki SUM ,21 % INFORMASJONSTEKNIKK Opera Software ,00 NOK ,60 % 0,05 % Oslo Børs Hexagon AB ,98 SEK ,13 % 0,04 % Stockholm LM Ericsson B ,44 SEK ,07 % 0,02 % Stockholm Nokia FI ,34 EUR ,21 % 0,02 % Helsinki Nordic Semiconductor ,20 NOK ,34 % 0,34 % Oslo Børs SUM ,35 % SUM VERDIPAPIRER ,26 % BANKINNSKUDD ,11 % ANDRE TILGANGER , ,37 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 13/40

14 EIKA ALPHA FONDSFAKTA PR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 2 744, ,98 Kjøpskurs pr. andel 2 772, ,26 Salgskurs pr. andel 2 730, ,84 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 1,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,0 % - 4,0 % Mulighet for spareavtale? Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) Norge Sverige Annet Danmark 7,8 % 6,6 % 2,9 % 77,9 % Energi Finans Materialer Kapitalvarer Dagligvarer Transport Telekom Informasjonsteknikk Helsetjeneste Industri 1 17,4 % 13,8 % 8,9 % 6,7 % 5,7 % 5,5 % 4,3 % 2,9 % 1,2 % 28,0 % Statoil ASA Norsk Hydro DnB ASA Nordea Bank AB (publ) Telenor Yara International Austevoll Seafood ASA Subsea 7 S.A. DHT Holdings Inc Petroleum Geo Services *NB! Avkastning og annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Ikke en del av årsregnskapet med noter. Ikke revidert ,5 % 6,7 % 11 6,4 % 4,7 % 12 4,5 % 4,1 % 13 3,5 % 3,5 % 14 3,4 % 3,3 % Siste 6 måneder -51,8 % -54,1 % Eika Alpha (%) OSEBX (%) -23,7 % -12,5 % -3,7 % -6,8 % 13,8 % 11,5 % 59,7 % 40,5 % 24,6 % 32,4 % 23,6 % 18,3 % 18,3 % 15,4 % 24,9 % 23,6 % 4,4 % 5,0 % 64,8 % 54,2 % Siste 5 år Siste 10 år 7,8 % 9,4 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER MV. Forvaltningsinntekter Forvaltningsprovisjon Andre kostnader Forvaltningsresultat Skattekostnad 12 Årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert BALANSE NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje 3, Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 5, Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Se fellesnote. NOTE 2 FINANSIELL RISIKO Eika Alpha er et aktivt forvaltet aksjefond med et fleksibelt investeringsmandat. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs, samt enkelte børser eller tilsvarende markedsplasser innen OECD. Porteføljens sammensetning av aksjer søkes tilpasset den økonomiske sykelen og utsikter for de enkelte regioner. Fondets avkastning kan derfor avvike til dels betydelig i forhold til avkastningen til fondets referanseindeks (OSEBX). Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapirer. Eika Alpha har godkjenning fra Finanstilsynet til å investere inntil 15 % av forvaltningskapitalen i ett enkelt selskap. Fondet er et aksjefond og kjennetegnes typisk av relativt høy svigningsrisiko. Eika Alpha er i første rekke eksponert mot markeds- og selskapsrisiko. Fondet er via sine investeringer i utlandet eksponert mot valutarisiko, samt kredittrisiko i forbindelse med fondets renteinvesteringer. NOTE 3 VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se neste side. NOTE 4 OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fondets omløpshastighet for 2014 er 34,2 %. NOTE 5 EGENKAPITAL Verdipapirfondets egenkapital pr fremkommer slik: Eika Alpha Egenkapital Tegning Innløsning Årets resultat Egenkapital NOTE 6 ANDELER I FONDET Eika Alpha Antall andeler , , ,58 Verdi pr. andel 2 744, , ,36 Innløsningskurs 2 730, , ,84 Innløsning av andeler i aksjefond skjer til andelens verdi på innløsningsdagen. Til fradrag i innløsningsbeløpet kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Transaksjonskostnaden utgjør inntil 0,5 % av innløsningssummen. Verdiutvikingen for en andel i fondet i 2014 var 4,44 %. NOTE 7 TEGNINGS- OG INNLØSNINGSPROVISJONER Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Eika Alpha Inntil 1,0 % Inntil 0,5 % NOTE 8 FORVALTNINGSPROVISJON Forvaltningsselskapet belaster fondet med en daglig forvaltningsgodtgjørelse tilsvarende 2,5 % p.a. I tillegg godskrives/belastes en symmetrisk variabel forvaltningsprovisjon på mellom -1,5 % til +1,5 % p.a. avhengig av fondets relative avkastning mot OSEBX. NOTE 9 TRANSAKSJONSKOSTNADER Årets transaksjonskostnader i form av kurtasje utgjør kr NOTE 10 ANDRE KOSTNADER Andre kostnader viser bl.a. oppgjørskostnader for verdipapirer fakturert av depotbank. NOTE 11 HANDLER MELLOM VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV SELSKAPET Det er gjennom året foretatt handler mellom verdipapirfondene selskapet har til forvaltning. Handlene skjer til markedskurs via megler. NOTE 12 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: BETALBAR INNTEKTSSKATT Resultat før skattekostnad Betalt kildeskatt TILBAKEFØRT UTBYTTE Mottatt utbytte Skattepliktig utbytte TILBAKEFØRING UREAL.NEDSKRIVNING Netto urealisert gevinst/tap verdipapir TILBAKEFØRING AV REALISERTE GEVINSTER/TAP Netto realiserte gevinst/tap aksjer Netto realiserte gevinst/tap rentepapir 3 % av netto skattefrie inntekter innenfor EØS NETTO INNTEKT ÅRETS SKATTEKOSTNAD: SUM SKATTEKOSTNAD 0 0 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Fordel Underskudd til fremføring Ikke balanseført utsatt skattefordel (27%) /40 Oslo 24 feb 2015 Øivind Solvang (Styrets leder) Audun Bø Per Richard Olsen Kenneth Andersen Alexander Miller Bjørn Slåtto (Adm. direktør)

15 VERDIPAPIRPORTEFØLJE (NOTE 3) VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS KURS VALUTA VERDI UREALISERT GEVINST/TAP ANDEL AV FONDET EIERANDEL SELSKAP INDUSTRI RenoNorden ASA ,80 NOK ,21 % 0,19 % Oslo Børs ENERGI Deep Sea Supply ,29 NOK ,24 % 0,03 % Oslo Børs DHT Holdings Inc ,63 USD ,42 % 0,43 % NYSE DNO ASA ,98 NOK ,74 % 0,01 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,90 NOK ,44 % 0,29 % Oslo Børs Frontline 2012 Ltd ,50 NOK ,38 % 0,00 % Unotert Høegh LNG Holdings Ltd ,25 NOK ,99 % 0,07 % Oslo Børs 0vios Maritime Acquisitions ,13 USD ,96 % 0,54 % NYSE Odfjell Drilling Ltd ,30 NOK ,47 % 0,11 % Oslo Børs Petroleum Geo Services ,34 NOK ,37 % 0,07 % Oslo Børs Statoil ASA ,20 NOK ,50 % 0,00 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,55 NOK ,56 % 0,03 % Oslo Børs SUM ,07 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,03 % 0,11 % Oslo Børs Norsk Hydro ,44 NOK ,71 % 0,02 % Oslo Børs Yara International ,80 NOK ,16 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,89 % KAPITALVARER Akva Group ASA ,00 NOK ,59 % 0,81 % Oslo Børs Volvo AB - B ,19 SEK ,01 % 0,01 % Stockholm XXL ASA ,25 NOK ,10 % 0,02 % Oslo Børs Royal Caribbean Cruises Ltd ,00 NOK ,25 % 0,00 % Oslo Børs SUM ,95 % TRANSPORT Norwegian Air Shuttle ASA ,20 NOK ,96 % 0,06 % Oslo Børs Odfjell B ,20 NOK ,92 % 0,38 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,89 % 0,05 % Oslo Børs SUM ,77 % DAGLIGVARER Austevoll Seafood ASA ,50 NOK ,58 % 0,08 % Oslo Børs Carlsberg B ,39 DKK ,45 % 0,00 % København Marine Harvest ASA ,90 NOK ,72 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,75 % HELSETJENESTE Bionor Pharma ,32 NOK ,25 % 0,43 % Oslo Børs PhotoCure ,50 NOK ,67 % 0,57 % Oslo Børs SUM ,91 % Finans Den Danske Bank ,27 DKK ,45 % 0,00 % København DnB ASA ,70 NOK ,43 % 0,01 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,14 SEK ,79 % 0,00 % Stockholm ABG Sundal Collier ,85 NOK ,03 % 0,20 % Oslo Børs Storebrand ,20 NOK ,77 % 0,04 % Oslo Børs SUM ,47 % INFORMASJONSTEKNIKK Opera Software ,00 NOK ,32 % 0,05 % Oslo Børs Q-Free ,00 NOK ,05 % 0,30 % Oslo Børs SUM ,37 % TELEKOM Telenor ,50 NOK ,51 % 0,00 % Oslo Børs Telio Holding ASA ,50 NOK ,06 % 0,22 % Oslo Børs SUM ,57 % SUM AKSJER ,96 % BØRS FORFALLS DATO KUPONG REGULER INGS TIDSPUNKT PÅLYDENDE KOSTPRIS EFFEKTIV MARKED ** PRIS ENERGI Transeuro Energy Corp % , ,20 % SUM PAPIRER ,20 % SUM VERDIPAPIRER ,16 % BANKINNSKUDD ,39 % ANDRE TILGANGER ,56 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % ** Effektiv renteeffektiv rente er den gjennomsnittelige årligeavkastningen på et rentepapir frem til renteendringstidspunkt. *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap PÅLØPT VERDI VERDI INKL. PÅLØPT UREALISERT GEVINST /TAP ANDEL RISIKO AV KLASSE FONDET *** 15/40

16 EIKA SPAR FONDSFAKTA PR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 4 699, ,54 Kjøpskurs pr. andel 4 699, ,54 Salgskurs pr. andel 4 699, ,54 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 3,00 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Mulighet for spareavtale? Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Sammensatt index* * 50 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX), 50 % MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) Norge USA Sverige Storbritannia Tyskland Danmark Frankrike Italia Sveits Kina 20,8 % 8,3 % 4,1 % 3,9 % 3,1 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 0,7 % 53,5 % Kapitalvarer Finans Energi Telekom Materialer Dagligvarer Informasjonsteknikk Transport Helsetjeneste 18,6 % 16,3 % 15,8 % 10,1 % 9,7 % 8,4 % 7,3 % 5,3 % 3, 9% Statoil ASA DnB ASA Telenor Yara International Norsk Hydro Microsoft Corp. Subsea 7 S.A. Google INC C-shares Deere & Co IBM Corp. *NB! Avkastning og annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Ikke en del av årsregnskapet med noter. Ikke revidert ,1 % 7,3 % 11 6,4% 4,1 % 12 3,9 % 2,6 % 13 2,5 % 2,4 % 14 2,4 % 2,3 % Siste 6 måneder Eika Spar (%) Referanseindeks (%) -52,8 % -54,1 % -7,9 % -7,4 % 45,3 % 40,5 % 38,2 % 32,4 % 9,2 % 11,5 % 45,5 % 64,8 % 18,3 % 11,3 % 15,4 % 11,8 % 30,8 % 31,0 % 13,6 % 16,9% 5,3 % 6,2 % Siste 5 år Siste 10 år 13,3 % 10,9 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER MV. Forvaltningsinntekter Forvaltningsprovisjon Andre kostnader Forvaltningsresultat Skattekostnad 13 Årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert BALANSE NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje 3, Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 5, Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Se fellesnote. NOTE 2 FINANSIELL RISIKO Eika Spar er et aktivt forvaltet aksjefond med et norsk/internasjonalt investeringsmandat. Minimum 50 % av fondets aksjebeholdning investeres i selskap notert på Oslo Børs. Inntil 50% av fondets aksjebeholdning investeres i øvrige markeder - normalt innen OECD-området. Porteføljens sammensetning av aksjer søkes tilpasset den økonomiske sykelen og utsikt for de enkelte regioner. Fondet forvaltes etter et aktivt mandat og avkastningen kan derfor avvike fra referanseindeksens avkastning. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapir. Fondet er et aksjefond og kjennetegnes typisk av relativt høy svigningsrisiko. Fondet er i første rekke eksponert mot markeds- og selskapsrisiko. Fondet er via sine investeringer i utlandet eksponert mot valutarisiko. NOTE 3 VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se neste side. NOTE 4 OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fondets omløpshastighet for 2014 er 26,4 %. NOTE 5 EGENKAPITAL Verdipapirfondets egenkapital pr fremkommer slik: Eika Spar Egenkapital Tegning Innløsning Årets resultat Egenkapital NOTE 6 ANDELER I FONDET Eika Spar Antall andeler , , ,75 Verdi pr. andel 4 699, , ,13 Innløsningskurs 4 699, , ,13 Innløsning av andeler i aksjefond skjer til andelens verdi på innløsningsdagen. Til fradrag i innløsningsbeløpet kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Transaksjonskostnaden utgjør inntil 0,0 % av innløsningssummen dersom man beholder andelene i minimum ett år etter tegningstidspunktet, i motsatt fall beregnes 3% innløsningsprovisjon. Verdiutvikingen for en andel i fondet i 2014 var 13,61 %. NOTE 7 TEGNINGS- OG INNLØSNINGSPROVISJONER Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Eika Spar Inntil 0,0 % 0,0 % eller 3,0 % NOTE 8 FORVALTNINGSPROVISJON Forvaltningsselskapet belaster fondet med en daglig forvaltningsgodtgjørelse tilsvarende 2,0 % p.a. NOTE 9 TRANSAKSJONSKOSTNADER Årets transaksjonskostnader i form av kurtasje utgjør kr NOTE 10 ANDRE KOSTNADER Andre kostnader viser bl.a. oppgjørskostnader for verdipapirer fakturert av depotbank. NOTE 11 HANDLER MELLOM VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV SELSKAPET Det er gjennom året foretatt handler mellom verdipapirfondene selskapet har til forvaltning. Handlene skjer til markedskurs via megler. NOTE 12 ANNEN GJELD Annen gjeld fordeler seg som følger: Skyldige provisjoner Annen gjeld Sum NOTE 13 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: BETALBAR INNTEKTSSKATT Resultat før skattekostnad TILBAKEFØRT UTBYTTE Mottatt utbytte Skattepliktig utbytte TILBAKEFØRING UREAL.NEDSKRIVNING Netto urealisert gevinst/tap verdipapir TILBAKEFØRING AV REALISERTE GEVINSTER/TAP Netto realiserte gevinst/tap aksjer Netto realiserte gevinst/tap rentepapir 3 % av netto skattefrie inntekter innenfor EØS NETTO INNTEKT ÅRETS SKATTEKOSTNAD: SUM SKATTEKOSTNAD 0 0 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Fordel Underskudd til fremføring Ikke balanseført utsatt skattefordel (27%) /40 Oslo 24 feb 2015 Øivind Solvang (Styrets leder) Audun Bø Per Richard Olsen Kenneth Andersen Alexander Miller Bjørn Slåtto (Adm. direktør)

17 VERDIPAPIRPORTEFØLJE (NOTE 3) VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS KURS VALUTA VERDI UREALISERT GEVINST/TAP ANDEL AV FONDET ENERGI Høegh LNG Holdings Ltd ,25 NOK ,33 % 0,36 % Oslo Børs Petroleum Geo Services ,34 NOK ,91 % 0,33 % Oslo Børs Schlumberger Ltd ,34 USD ,06 % 0,00 % NYSE Statoil ASA ,20 NOK ,05 % 0,03 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,55 NOK ,47 % 0,15 % Oslo Børs SUM ,82 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,79 % 0,50 % Oslo Børs Norsk Hydro ,44 NOK ,84 % 0,07 % Oslo Børs Yara International ,80 NOK ,09 % 0,07 % Oslo Børs SUM ,72 % KAPITALVARER China Yuchai Intl Ltd ,00 USD ,73 % 0,21 % NYSE Deere & Co ,21 USD ,35 % 0,01 % NYSE Kongsberg Gruppen ,00 NOK ,14 % 0,23 % Oslo Børs Volvo AB - B ,19 SEK ,78 % 0,02 % Stockholm Autoliv Inc ,82 SEK ,81 % 0,04 % Stockholm Pirelli & C. SpA ,40 EUR ,83 % 0,09 % Italiensk Børs Schibsted ,70 NOK ,07 % 0,03 % Oslo Børs Hennes & Mauritz B ,12 SEK ,51 % 0,01 % Stockholm Home Depot Inc ,45 USD ,28 % 0,00 % NYSE Swatch Group AG ,59 CHF ,72 % 0,03 % Zurich Royal Caribbean Cruises Ltd ,00 NOK ,40 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,62 % TRANSPORT FedEx Corp ,91 USD ,09 % 0,01 % NYSE Norwegian Air Shuttle ASA ,20 NOK ,78 % 0,28 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,37 % 0,30 % Oslo Børs SUM ,25 % DAGLIGVARER Austevoll Seafood ASA ,50 NOK ,42 % 0,23 % Oslo Børs Carlsberg B ,39 DKK ,50 % 0,03 % København Danone ,54 EUR ,91 % 0,01 % Paris Børsen Marine Harvest ASA ,90 NOK ,33 % 0,05 % Oslo Børs McDonald s Corp ,30 USD ,26 % 0,00 % NYSE SUM ,42 % HELSETJENESTE Varian Medical Systems Inc ,41 USD ,30 % 0,05 % NYSE Novo Nordisk B-aksjer ,07 DKK ,63 % 0,00 % København DnB ASA ,70 NOK ,33 % 0,06 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,14 SEK ,55 % 0,01 % Stockholm Standard Chartered Plc ,11 GBP ,99 % 0,01 % Lon. St. Exhange SUM ,93 % FINANS DnB ASA ,70 NOK ,33 % 0,06 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,14 SEK ,55 % 0,01 % Stockholm Standard Chartered Plc ,11 GBP ,99 % 0,01 % Lon. St. Exhange Allianz SE-REG ,76 EUR ,02 % 0,01 % Den Tyske Børsen Hannover Ruck RE ,88 EUR ,97 % 0,04 % Den Tyske Børsen Storebrand ,20 NOK ,44 % 0,17 % Oslo Børs SUM ,30 % INFORMASJONSTEKNIKK Google INC C-shares ,23 USD ,44 % 0,00 % NASDAQ IBM Corp ,10 USD ,32 % 0,00 % NYSE Microsoft Corp ,16 USD ,58 % 0,00 % NASDAQ SUM ,34 % TELEKOM Telenor ,50 NOK ,36 % 0,04 % Oslo Børs Vodafone Group PLC ,92 GBP ,09 % 0,00 % Lon. St. Exhange LM Ericsson B ,44 SEK ,61 % 0,01 % Stockholm SUM ,06 % SUM VERDIPAPIRER ,46 % BANKINNSKUDD ,97 % ANDRE TILGANGER ,41 % SUM FORVALTNIGNSKAPITAL % EIERANDEL SELSKAP BØRS 17/40

18 EIKA GLOBAL FONDSFAKTA PR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 285, ,21 Kjøpskurs pr. andel 1 311, ,46 Salgskurs pr. andel 1 279, ,46 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % 1,00 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % 0,50 % Mulighet for spareavtale? Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) USA Tyskland Storbritannia Sveits Kina Annet Frankrike Sverige Italia Hong Kong 9,6 % 9,6 % 8,0 % 4,9 % 4,3 % 3,6 % 3,6 % 3,2 % 2,3 % 46,2 % Informasjonsteknikk Kapitalvarer Finans Telekom Materialer Dagligvarer Energi Transport Helsetjeneste Varehandel 9,3 % 8,7 % 8,4 % 4,0 % 3,5 % 3,4 % 2,0 % 20,3 % Standard Chartered Plc. 18,6 % Danone 16,8 % LM Ericsson B Syngenta AG-REG Oracle Corp. Porche Automobil Google INC C-shares Flextronics International Deere & Co Paccar Inc *NB! Avkastning og annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Ikke en del av årsregnskapet med noter. Ikke revidert. 3,8 % 3,6 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % ,8 % 08-28,2 % Siste 6 måneder Eika Global (%) NDDUWI (%) -5,9 % -3,2 % 31,7 % 16,4 % 6,9 % 1,1 % 7,3 % 0,3 % 17,7 % 8,2 % 13,8 % 12,3 % 8,8 % 7,7 % 32,6 % 38,1 % 19,6 % 29,6 % Siste 5 år 15,2 % 20,6 % Siste 10 år 13,1 % 7,9 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap Andre inntekter Porteføljeresultat FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER MV. Forvalningsinntekter Forvaltningsprovisjon Andre kostnader Forvaltningsresultat Årsresultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert BALANSE NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje 4, Opptjente ikke utbetalte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL Andelskapital til pålydende 6, Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Se fellesnote. NOTE 2 FUSJON FOND Verdipapirfondet Eika Global ble fusjonert med Verdipapirfondene Terra Global, Eika Asia og Eika Europa den 2. januar 2014 med Eika Global som det overtakende fond. Fusjonen ble gjennomført til skattemessig kontinuitet. Regnskapsmessig er transaksjonsprinsippet benyttet.samlet kapitalutvidelse som følge av fusjonen var kr Regnskapsmessig resultat for det fusjonerte fondet ville i 2013 vært kr dersom fusjonen hadde funnet sted Bytteforholdene ble beregnet ut fra siste offentliggjorte markedsverdi før gjennomføringen - den : Terra Global kr 955,51 Eika Asia kr 1 621,23 Eika Europa kr 1 698,62 Eika Global kr 1 075,21 Ingen av fondene var i skatteposisjon på fusjonstidspunktet. NOTE 3 FINANSIELL RISIKO Eika Global er et aktiv forvaltet aksjefond som investerer i det globale aksjemarkedet. Investeringsgrad, sektor og regions fokus søkes tilpasset den økonomiske sykelen og utsikt for de enkelte regioner og subsektorer. Fondet forvaltes etter et aktivt mandat og avkastningen kan derfor avvike fra referanseindeksens avkastning. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapir. Fondet er et aksjefond og kjennetegnes typisk av relativt høy svingningsrisiko. Fondet er i første rekke eksponert mot valuta- markeds- og selskapsrisiko. NOTE 4 VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se neste side NOTE 5 OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fondets omløpshastighet for 2014 er 63,5 %. NOTE 6 EGENKAPITAL Verdipapirfondets egenkapital pr fremkommer slik: Eika Global Egenkapital Tegning (se note 2) Innløsning Årets resultat Egenkapital NOTE 7 ANDELER I FONDET Eika Global Antall andeler , , ,66 Verdi pr. andel 1 285, ,21 810,97 Innløsningskurs 1 279, ,46 802,86 Innløsning av andeler i aksjefond skjer til andelens verdi på innløsningsdagen. Til fradrag i innløsningsbeløpet kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Transaksjonskostnaden utgjør inntil 0,5 % av innløsningssummen. Verdiutviklingen for en andel i fondet i 2014 var 19,57 %. NOTE 8 TEGNINGS- OG INNLØSNINGSPROVISJONER Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Eika Global Inntil 2,0 % Inntil 0,5 % NOTE 9 FORVALTNINGSPROVISJON Forvaltningsselskapet belaster fondet med en daglig forvaltningsgodtgjørelse tilsvarende 1,50 % p.a. NOTE 10 TRANSAKSJONSKOSTNADER Årets transaksjonskostnader i form av kurtasje utgjør kr NOTE 11 ANDRE KOSTNADER Andre kostnader viser bl.a. oppgjørskostnader for verdipapirer, fakturert av depotbank. NOTE 12 HANDLER MELLOM VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV SELSKAPET Det er gjennom året foretatt handler mellom verdipapirfondene selskapet har til forvaltning. Handlene skjer til markedskurs via megler. NOTE 13 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: BETALBAR INNTEKTSSKATT Resultat før skattekostnad Resultat før skatt innfusjonerte fond 0 Resultat før skatt - fusjonert fond Ikke skattepliktig inntekt Betalt kildeskatt utenfor EØS TILBAKEFØRT PÅLØPT UTBYTTE Mottatt utbytte Skattepliktig utbytte TILBAKEFØRING UREALISERT NEDSKRIVNING Netto urealisert gevinst/tap verdipapirer (FIFO) TILBAKEFØRING AV REALISERTE GEVINSTER/TAP Netto realiserte gevinst/tap aksjer (FIFO) % av netto skattefrie inntekter innenfor EØS NETTO INNTEKT ÅRETS SKATTEGRUNNLAG ÅRETS SKATTEKOSTNAD Betalbar skatt Korreksjon tidligere år Benyttet kreditfradrag SUM SKATTEKOSTNAD - - Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Fordel Fordel Underskudd til fremføring Ikke balanseført utsatt skattefordel (27%) /40 Oslo 24 feb 2015 Øivind Solvang (Styrets leder) Audun Bø Per Richard Olsen Kenneth Andersen Alexander Miller Bjørn Slåtto (Adm. direktør)

19 VERDIPAPIRPORTEFØLJE (NOTE 4) VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS KURS VALUTA VERDI UREALISERT GEVINST/TAP ANDEL AV FONDET ENERGI C&J Energy Services Inc ,73 USD ,73 % NYSE Schlumberger Ltd ,34 USD ,36 % NYSE SUM ,09 % MATERIALER Antofagasta PLC ,60 GBP ,31 % 0,03 % Lon. St. Exhange Dow Chemical Company ,73 USD ,87 % 0,00 % NYSE Syngenta AG-REG ,11 CHF ,55 % 0,00 % Zurich SUM ,73 % KAPITALVARER China Yuchai Intl Ltd ,00 USD ,95 % 0,35 % NYSE Deere & Co ,21 USD ,49 % 0,01 % NYSE Paccar Inc ,37 USD ,48 % 0,02 % NASDAQ Pirelli & C. SpA ,40 EUR ,21 % 0,10 % Italiensk Børs Porche Automobil ,14 EUR ,53 % 0,04 % Den Tyske Børsen Swatch Group AG ,59 CHF ,99 % 0,03 % Zurich SUM ,65 % TRANSPORT FedEx Corp ,91 USD ,74 % 0,01 % NYSE TNT Express ,12 EUR ,79 % 0,03 % Amsterdam SUM ,53 % VAREHANDEL Home Depot Inc ,45 USD ,07 % 0,00 % NYSE DAGLIGVARER Danone ,54 EUR ,63 % 0,01 % Paris Børsen Nestle SA-REG ,29 CHF ,45 % 0,00 % Zurich McDonald s Corp ,30 USD ,32 % 0,00 % NYSE SUM ,40 % HELSETJENESTE Varian Medical Systems Inc ,41 USD ,41 % 0,04 % NYSE FINANS Standard Chartered Plc ,11 GBP ,84 % 0,01 % Lon. St. Exhange Allianz SE-REG ,76 EUR ,29 % 0,01 % Den Tyske Børsen Hannover Ruck RE ,88 EUR ,14 % 0,04 % Den Tyske Børsen Muenchener Rueckver AG - Reg ,04 EUR ,17 % 0,01 % Den Tyske Børsen Citigroup Inc ,48 USD ,41 % NYSE SUM ,85 % INFORMASJONSTEKNIKK Flextronics International ,56 USD ,52 % 0,06 % NASDAQ GCL New Energy Holdings Ltd ,74 HKD ,94 % 0,00 % Hong Kong Google INC C-shares ,23 USD ,53 % 0,00 % NASDAQ IBM Corp ,10 USD ,48 % 0,00 % NYSE Microsoft Corp ,16 USD ,29 % 0,00 % NASDAQ Oracle Corp ,10 USD ,54 % 0,00 % NASDAQ SUM ,30 % TELEKOM China Mobile Ltd ,42 HKD ,30 % 0,00 % Hong Kong Vodafone Group PLC ,92 GBP ,42 % 0,00 % Lon. St. Exhange LM Ericsson B ,44 SEK ,58 % 0,01 % Stockholm SUM ,30 % SUM VERDIPAPIRER ,33 % BANKINNSKUDD ,80 % ANDRE TILGANGER ,13 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % EIERANDEL SELSKAP BØRS 19/40

20 EIKA BALANSERT FONDSFAKTA PR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 3 132, ,77 Kjøpskurs TERRA pr. andel TOTAL 3 195, ,69 Salgskurs pr. andel 3 116, ,07 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 2,00 % 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Mulighet for spareavtale? Ja Minste tegningsbeløp spareavtale Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Sammensatt indeks* * 50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50 % ST1X Norge Sverige Danmark Annet Finland USA 1 18,6 % 5,6 % 3,5 % 2,6 % 0,2 % Obligasjoner med fortrinnsrett Fondsobligasjoner Kapitalvarer Kommuner/Kommunal garanti 66,7 Energi Finans Kapitalvarer Dagligvarer Industri Sparebanker 7,6% 6,9% 6,5% 5,8% 5,4% 5,1% 4,1% 13,9% 12,5% 11,7% Nordea Bank AB (publ) Hennes & Mauritz B Statoil ASA Autoliv Inc. DnB ASA Novo Nordisk B-aksjer Carlsberg B Transaksjonskonto for fondstegning Marine Harvest ASA Borregaard ASA *NB! Avkastning og annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Ikke en del av årsregnskapet med noter. Ikke revidert. 2,6 % 2,6 % 2,4 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,8 % 1,6 % 3,4 % Eika Balansert (%) Referanseindeks (%)* Siste 6 måneder -21,4 % -18,6 % -4,5 % -8,5 % -6,4 % 3,3 % 23,3 % 16,0 % 15,8 % 16,5 % 14,8 % 17,0 % 15,1 % 15,3 % 8,6 % 18,0 % 18,8 % 6,6 % 9,8 % 0,7 % 4,6 % 34,3 % Siste 5 år Siste 10 år 9,2 % 8,4 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Mottatt aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER MV. Forvaltningsinntekter Forvaltningsprovisjon Andre kostnader , ,25 Forvaltningsresultat Skattekostnad (Kildeskatt) Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert BALANSE NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje 4, Opptjente ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Se fellesnote. NOTE 2 FUSJON FOND Verdipapirfondet Eika Balansert ble fusjonert med Verdipapirfondene Eika Kombinasjon og WarrenWicklund Utbytte med oppgjør den 10. mars 2014 med Eika Balansert som det overtakende fond. Fusjonen ble gjennomført til skattemessig kontinuitet. Regnskapsmessig er transaksjonsprinsippet benyttet. Samlet kapitalutvidelse som følge av fusjonen var kr Regnskapsmessig resultat for det fusjonerte fondet ville i 2014 vært kr og i 2013 kr dersom fusjonen hadde funnet sted Bytteforholdene ble beregnet ut fra siste offentliggjorte markedsverdi før gjennomføringen - den 7. mars 2014: Eika Balansert kr 2 990,06 Eika Kombinasjon kr 1 603,28 Eika Balansert kr 2 990,05 WarrenWicklund Utbytte kr 2 844,85 Fondene var i ulik skatteposisjon på fusjonstidspunktet, noe som ble reflektert i bytteforholdet. Som følge av fusjonen ble latent skatt redusert. Dette ble hensyntatt i bytteforholdet. NOTE 3 FINANSIELL RISIKO Eika Balansert er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i rentepapirer med ulik rating, samt aksjer og egenkapitalbevis i nordiske selskaper. Porteføljens sammensetning av aksjer, egenkapitalbevis og rentepapirer, vil tilpasses den økonomiske sykelen og utsikter for de enkelte regioner. Fondet forvaltes etter et aktivt mandat, og avkastningen kan derfor avvike fra referanseindeksens avkastning. Inntil 10 % av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapirer. Fondet er et kombinasjonsfond og kjennetegnes typisk av middels svingningsrisiko. Fondet er i første rekke eksponert mot markeds- og selskapsrisiko. Fondet er via sine investeringer i utlandet eksponert mot valutarisiko. Fondets renteportefølje vil være eksponert mot renteog kredittrisiko. NOTE 4 VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se neste side. NOTE 5 OMLØPSHASTIGHET Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer. Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året, delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fondets omløpshastighet for 2014 er 47,5 %. NOTE 6 EGENKAPITAL Verdipapirfondets egenkapital pr fremkommer slik: Eika Balansert Egenkapital Tegning(se note 2) Innløsning Årets resultat Egenkapital NOTE 7 ANDELER I FONDET Eika Balansert Antall andeler , , ,68 Verdi pr. andel 3 132, , ,51 Innløsningskurs 3 116, , ,05 Innløsning av andeler i kombinasjonsfond skjer til andelens verdi på innløsningsdagen. Til fradrag i innløsningsbeløpet kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Transaksjonskostnaden utgjør inntil 0,5 % av innløsningssummen. Verdiutviklingen for en andel i fondet i 2014 var 6,54 %. NOTE 8 TEGNINGS- OG INNLØSNINGSPROVISJONER Fond Tegningsprovisjon Innløsningsprovisjon Eika Balansert Inntil 2,0 % Inntil 0,5 % NOTE 9 FORVALTNINGSPROVISJON Forvaltningsselskapet belaster fondet med en daglig forvaltningsgodtgjørelse tilsvarende 1,5 % p.a. NOTE 10 TRANSAKSJONSKOSTNADER Årets transaksjonskostnader i form av kurtasje utgjør kr Transaksjonskostnader i tilknytning til rentepapirene er hensyntatt i verdipapirenes kostpris og salgsvederlag. NOTE 11 ANDRE KOSTNADER Andre kostnader viser bl.a. oppgjørskostnader for verdipapirer, fakturert av depotbank. NOTE 12 HANDLER MELLOM VERDIPAPIRFOND FORVALTET AV SELSKAPET Det er gjennom året foretatt handler mellom verdipapirfondene selskapet har til forvaltning. Handlene skjer til markedskurs via megler. NOTE 13 ANNEN GJELD Annen gjeld fordeler seg som følger: Betalbar skatt Skyldige provisjoner Sum /40 Oslo 24 feb 2015 Øivind Solvang (Styrets leder) Audun Bø Per Richard Olsen Kenneth Andersen Alexander Miller Bjørn Slåtto (Adm. direktør)

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer