Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016"

Transkript

1 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks. Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 4-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Fondet har to andelsklasser: Andelsklasse A reinvesterer utbytte Andelsklasse B gir en årlig utbetaling. -6,00% -8,00% -10,00% Fondet Indeks Nøkkeltall siden oppstart Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks Akkumulert avkastning 40,22 % 43,97 % Siste måned 3,50 % 1,28 % Annualisert avkastning 12,31 % 13,33 % Hittil i år -4,18 % -6,14 % Standardavvik 9,62 % 9,85 % Siste 12 måneder -1,62 % -3,72 % Sharpe Ratio 1,07 1,15 3 år 5 år Ti største investeringer og bransjefordeling i % Austevoll Seafood ASA Investor B Norsk Hydro Teliasonera Wilh. Wilhelmsen Carrefour Sparebank 1 SR-Bank Sparebanken Nord-Norge Eurazeo SA Volkswagen AG Nøkkelinformasjon 3,4 3,4 3,4 3,9 3,9 4,2 4,2 5,0 4,9 6,7 Aksjer Renter Telekom 6,7 % Bankinnskudd 8,4 % Industri 6,7 % Helsevern Energi 3,3 % 4,9 % Materialer 13,3 % Annet 3,9 % Finansielle tjenester 28,3% Konsumentvarer 24,4 % Fondsnavn SR-Utbytte Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) Fondskategori Aksjefond Forvaltningshonorar 1,75 % Andelsklasse A 1402,25 Startdato 02.mai.13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1290,00 Forvaltningskapital (i hele tusen) Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK Referanseindeks 50%OSEBX og 50% MSCI (NOK) Org.nr Morningstarticker A F00000PTU9 Morningstarticker B F00000PTUA

2 Kommentar fra forvalterne SR-Utbytte Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling Porteføljeforvalter Dag Sønsterud Porteføljeforvalter Trond Tjensvold Daglig leder/porteføljeforvalter Helge H. Helgø Makro:Amerikanske bedrifter rapporterer om litt bedre utsikter, selv om de fortsatt ser relativt lav vekst. Bedriftene rapporterer også om lavere overskudd i forhold til tidligere, noe som i hovedsak relateres til oljesektoren i USA. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg, og det ble skapt nye jobber i USA i mars. På den andre siden så reduserer sentralbanken Federal Reserve sine vekstforventninger for 2016, fordi de forventer lavere global vekst. Av den grunn har de planlagte renteoppgangene i USA blitt skjøvet ut i tid. I Europa fortsetter ledigheten å falle, selv om den fortsatt er høy. I mars falt ledigheten fra 10,4 % til 10,3 % måneden før, og ned fra 12,2 % for to år siden. Den europeiske sentralbanken (ECB) hadde rentemøte i mars, og ECB er misfornøyde med at både veksten og inflasjonen er for lav. Løsningen er ytterligere kutt i renten til -0,4 %, samt en økning i såkalte kvantitative lettelser fra 65 milliarder pr måned til 80 milliarder pr måned. Disse pengene «trykker» ECB og brukes til å kjøpe obligasjoner. Målet er at det skal bedre likviditeten i markedet, samt å senke rentene som selskaper og husholdninger betaler for sine lån og for så å stimulere til økt aktivitet. Norges Bank hadde også rentemøte i mars. Der ble det besluttet å kutte styringsrenten fra 0,75 % til 0,5 %. Lavere vekstutsikter for Norge, lavere renter hos våre handelspartnere samt utsikter til at inflasjonen på sikt skal falle er faktorer som vektlegges. Arbeidsledigheten fortsetter også å øke, og de siste tallene fra statistisk sentralbyrå viser at ledigheten nå er kommet opp i 4,8 %. Aksjer:Etter noen måneder med store svingninger både på Oslo Børs og de største internasjonale børsene, opplevde vi noe mer stabile markeder i mars. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,9 %, mens verdensindeksen målt i NOK steg med 1,6 %. Det har vært få selskapsspesifikke nyheter den siste tiden, med unntak for sjømatselskapene. Høye laksepriser og forventninger om begrenset tilbudsvekst har bidratt til ytterligere kursoppgang. I tillegg meldte Austevoll Seafood om at de ville betale ekstraordinært utbytte i mai. Selv etter siste tids kursoppgang er det vår vurdering at sjømatsektoren fortsatt er attraktivt priset for en langsiktig investor. Oljerelaterte selskaper har steget mye siden midten av januar, som følge av en sterk økning i oljeprisen i samme periode. OPEC-medlemmene møtes den 17. april, og en eventuell beslutning om produksjonskutt vil kunne bidra til ytterligere oljeprisoppgang. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det ikke oppnås enighet, og det vil i så fall bidra til fall i både oljepris og prising av oljerelaterte selskaper. Vår portefølje prises nå til 12,9 ganger årets inntjening, 1,36 ganger bokførte verdier og vi forventer å motta utbytter på ca. 4 % i Det er fortsatt vår vurdering at dette er attraktive nivåer for en langsiktig investor. En av våre investeringer: Norsk Hydro (NHY) er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden. Selskapet har ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinent. Selskapet ble etablert 1905 og har utviklet seg fra å være et norsk industrielt konglomerat til å bli et globalt integrert aluminiumsselskap (etter utskillelsen av Yara i 2004 og sammenslåing av olje og gassvirksomheten med Statoil i 2007). Norsk Hydro er Norges nest største produsent av vannkraft, som hovedsakelig brukes i selskapets aluminiumsverk. Den norske stat har negativ kontroll som største eier med 34,26% av selskapet. Det globale markedet for aluminium har lenge vært preget av sterk konkurranse og lave priser. Mange av produsentene taper penger med dagens pris. NHY har en sterk balanse og ligger lavt på den globale kostnadskurven. Verdens forbruk er stigende, og aluminium når stadig nye bruksområder. Som ett eksempel har moderne biler flere deler i aluminium enn tidligere både på grunn av holdbarhet og lav vekt. Vi tror at økt etterspørsel vil øke prisene slik at produsentene får en tilfredsstillende avkastning på kapitalen. NHY er godt posisjonert med relativt lave produksjonskostnader og en sterk balanse. Vi finner dagens verdsettelse av selskapet attraktiv. Selskapet handles på P/E 18,9 og P/B på 0,89 og et forventet utbytte på 3,1 % basert på inneværende års estimater. Disclaimer Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.

3 Markedsrapport SR-Kombinasjon Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder Investeringer i SR-Kombinasjon passer for deg som vil ta del i aksjemarkedets muligheter, og samtidig ønsker stor grad av stabilitet og trygghet for at verdiene beholdes. Normalt investeres ca. 50% i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer. Gevinstsikring og reinvestering sikrer at risikonivå ikke endres med tiden. 4,00% 3,00% 2,00% Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra fundamentale økonomiske forhold. Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-5 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% Fondet har to andelsklasser: Andelsklasse A reinvesterer utbytte Andelsklasse B gir en årlig utbetaling. -5,00% -6,00% -7,00% Fondet Indeks Nøkkeltall siden oppstart Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks Akkumulert avkastning 19,07 % 22,98 % Siste måned 2,32% 0,70 % Annualisert avkastning 6,18 % 7,36 % Hittil i år -4,32 % -2,87 % Standardavvik 5,92 % 4,95 % Siste 12 måneder -2,98 % -1,13 % Sharpe Ratio 0,71 1,08 3 år 5 år Ti største investeringer og bransjefordeling i % Austevoll Seafood ASA Investor B Norsk Hydro Teliasonera Carrefour Wilh. Wilhelmsen Sparebank 1 SR-Bank Sparebanken Nord-Norge Stada Arzneimittel AG Statoil ASA Nøkkelinformasjon 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,3 2,8 2,9 Fondsnavn SR-Kombinasjon Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) Fondskategori Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar 1,25 % Andelsklasse A 1190,70 Startdato 02.mai.13 Handelsdager Alle virkedager Andelsklasse B 1090,49 Forvaltningskapital (i hele tusen) Opprinnelsesland Norge Avregningsvaluta (NAV) NOK Referanseindeks 50% ST3X, 25%OSEBX og 25% MSCI (NOK) Org.nr Morningstarticker A F00000PTUB Morningstarticker B F00000PTUC 3,6 Aksjer Renter Telekom. 4,0 % Materiale 7,9 % Energi 3,0 % Industri 3,8 Konsumentvarer 14,0 % HelsevernAnnet 2,0 % 8,9 % Ansvarlig lån 7,0 % Fondsobl. 3,2 % Industriobl. 29,4 % Finansielle tjenester 16,9 %

4 Kommentar fra forvalterne SR-Kombinasjon Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling Porteføljeforvalter Dag Sønsterud Porteføljeforvalter Trond Tjensvold Daglig leder/porteføljeforvalter Helge H. Helgø Makro:Amerikanske bedrifter rapporterer om litt bedre utsikter, selv om de fortsatt ser relativt lav vekst. Bedriftene rapporterer også om lavere overskudd i forhold til tidligere, noe som i hovedsak relateres til oljesektoren i USA. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg, og det ble skapt nye jobber i USA i mars. På den andre siden så reduserer sentralbanken Federal Reserve sine vekstforventninger for 2016, fordi de forventer lavere global vekst. Av den grunn har de planlagte renteoppgangene i USA blitt skjøvet ut i tid. I Europa fortsetter ledigheten å falle, selv om den fortsatt er høy. I mars falt ledigheten fra 10,4 % til 10,3 % måneden før, og ned fra 12,2 % for to år siden. Den europeiske sentralbanken (ECB) hadde rentemøte i mars, og ECB er misfornøyde med at både veksten og inflasjonen erfor lav. Løsningen er ytterligere kutt i renten til -0,4 %, samt en økning i såkalte kvantitative lettelser fra 65 milliarder pr måned til 80 milliarder pr måned. Disse pengene «trykker» ECB og brukes til å kjøpe obligasjoner. Målet er at det skal bedre likviditeten i markedet, samt å senke rentene som selskaper og husholdninger betaler for sine lån og for så å stimulere til økt aktivitet. Norges Bank hadde også rentemøte i mars. Der ble det besluttet å kutte styringsrenten fra 0,75 % til 0,5 %. Lavere vekstutsikterfor Norge, lavere renter hos våre handelspartnere samt utsikter til at inflasjonen på sikt skal falle er faktorer som vektlegges. Arbeidsledigheten fortsetter også å øke, og de siste tallene fra statistisk sentralbyrå viser at ledigheten nå er kommet opp i 4,8 %. Aksjer:Etter noen måneder med store svingninger både på Oslo Børs og de største internasjonale børsene, opplevde vi noe mer stabile markeder i mars. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,9 %, mens verdensindeksen målt i NOK steg med 1,6 %. Det har vært få selskapsspesifikke nyheter den siste tiden, med unntak for sjømatselskapene. Høye laksepriser og forventninger om begrenset tilbudsvekst har bidratt til ytterligere kursoppgang. I tillegg meldte Austevoll Seafood om at de ville betale ekstraordinært utbytte i mai. Selv etter siste tids kursoppgang er detvår vurdering at sjømatsektoren fortsatt er attraktivt priset for en langsiktig investor. Oljerelaterte selskaper har steget mye siden midten av januar, som følge av en sterk økning i oljeprisen i samme periode. OPEC-medlemmene møtes den 17. april, og en eventuell beslutning om produksjonskutt vil kunne bidra til ytterligere oljeprisoppgang. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det ikke oppnås enighet, og det vil i så fall bidra til fall ibåde oljepris og prising av oljerelaterte selskaper. Vår portefølje prises nå til 12,9 ganger årets inntjening, 1,36 ganger bokførte verdier og vi forventer å motta utbytter på ca. 4 % i Det er fortsatt vår vurdering at dette er attraktive nivåer for en langsiktig investor. En av våre investeringer: Norsk Hydro (NHY) er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden. Selskapet har ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinent. Selskapet ble etablert 1905 og har utviklet seg fra å være et norsk industrielt konglomerat til å bli et globalt integrert aluminiumsselskap (etter utskillelsen av Yara i 2004 og sammenslåing av olje og gassvirksomheten med Statoil i 2007). Norsk Hydro er Norges nest største produsent av vannkraft, som hovedsakelig brukes i selskapets aluminiumsverk. Den norske stat har negativ kontroll som største eier med 34,26%av selskapet. Det globale markedet for aluminium har lenge vært preget av sterk konkurranse og lave priser. Mange av produsentene taper pengermed dagens pris. NHY har en sterk balanse og ligger lavt på den globale kostnadskurven. Verdens forbruk er stigende, og aluminium når stadig nye bruksområder. Som ett eksempel har moderne biler flere deler i aluminium enn tidligere både på grunn av holdbarhet og lav vekt. Vi tror at økt etterspørsel vil øke prisene slik at produsentene får en tilfredsstillende avkastning på kapitalen. NHY er godt posisjonert med relativt lave produksjonskostnader og en sterk balanse. Vi finner dagens verdsettelse av selskapet attraktiv. Selskapet handles på P/E18,9 og P/B på 0,89 og et forventet utbytte på 3,1 % basert på inneværende års estimater. Renter: Etter en utfordrende start på 2016 i det norske obligasjonsmarkedet snudde stemningen i mars måned. Vår portefølje fikk en litenoppgang i kursene og løpende renteinntekter. Sentralbanken i Europa senket renten og økte samtidig rammen for tilbakekjøp av obligasjoner til å også inkludere selskapsobligasjoner med lav risiko. Effekten var en positiv utvikling i det europeiske obligasjonsmarkedet. I tillegg har vi observert en betydelig tegning i amerikanske høyrentefond etter en periode med store uttak. Vårt inntrykk er at den store pengestrømmen ut av norske selskapsobligasjoner harstoppet opp. Dette har bidratt til en mer positiv utvikling i det norske markedet. Oljeprisen har kommet opp fra lave nivåer, og stabilisert seg rundt 40 USD per fat. Vi observerer fortsatt en betydelig todeling i markedet mellom selskapene som er direkte eksponert mot olje og de som ikke er det. Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Disclaimer Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.

5 Markedsrapport SR-Rente Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder Investeringer i SR-Rente passer for deg som vil ha avkastning noe over bankrente. Vår strategi går ut på å skape god risikojustert avkastning utover beste bankrente, og samtidig minimere faren for absolutte tap i renteporteføljene og renteporteføljenes enkeltinvesteringer. Investeringer foretas i: 1) obligasjoner utstedt av industriforetak, 2) ansvarlige lån og fondsobligasjoner utstedt av banker, 3) ordinære bankobligasjoner og 4) boligkreditt selskaper. Renteinvesteringene har normalt flytende rente, som normalt vil følge utviklingen i 3 mndnibor rente, med et risikopåslag. SR-Rente vil hovedsakelig være investert i norske rentepapirer utstedt i NOK. En investering i renteporteføljen gjøres normalt for midler med horisont på måneder. 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% -3,00% -3,50% Fondet Indeks Nøkkeltall siden oppstart Fond Indeks Avkastning i perioder Fond Indeks Akkumulert avkastning 1,51 % 4,26 % Siste måned 0,79 % 0,13 % Annualisert avkastning 0,51 % 1,44 % Hittil i år -3,93 % 0,33 % Standardavvik 3,27 % 0,36 % Siste 12 måneder -5,40 % 1,06 % 3 år 5 år Ti største investeringer og bransjefordeling i % MARINE HARVEST ASA 13/18 FRN C AS TALLINK GRUPP 13/18 FRN DFDS A/S 13/18 FRN 3,3 3,0 2,9 Bankinnskudd 3,7 % Fondsobl. 6,7 % Kraftverk % Annet 0,5 % AKER ASA 13/20 FRN 2,8 GOLAR LNG PARTNERS LP 12/17 FRN AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 15/21 FRN 2,6 2,6 Ansvarlig lån 17,2 % AB STENA METALL FINANS 13/18 FRN Innskudd SRBANK (3mnd N + 0.6%) AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 12/17 FRN 2,5 Industriobl. 69,5 % OCEAN YIELD ASA 15/20 FRN C Nøkkelinformasjon Fondsnavn SR-Rente Minsteinnskudd 500 Netto andelsverdi (NAV) ,54 Fondskategori Rentefond Forvaltningshonorar 0,55 % Avregningsvaluta (NAV) NOK Startdato 02.mai.13 Handelsdager Alle virkedager Morningstarticker F00000PTUD Forvaltningskapital (i hele tusen) Opprinnelsesland Norge Referanseindeks ST3X Org.nr

6 Kommentar fra forvalterne SR-Rente Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling Porteføljeforvalter Dag Sønsterud Porteføljeforvalter Trond Tjensvold Daglig leder/porteføljeforvalter Helge H. Helgø Makro:Amerikanske bedrifter rapporterer om litt bedre utsikter, selv om de fortsatt ser relativt lav vekst. Bedriftene rapporterer også om lavere overskudd i forhold til tidligere, noe som i hovedsak relateres til oljesektoren i USA. Arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg, og det ble skapt nye jobber i USA i mars. På den andre siden så reduserer sentralbanken Federal Reserve sine vekstforventninger for 2016, fordi de forventer lavere global vekst. Av den grunn har de planlagte renteoppgangene i USA blitt skjøvet ut i tid. I Europa fortsetter ledigheten å falle, selv om den fortsatt er høy. I mars falt ledigheten fra 10,4 % til 10,3 % måneden før, og ned fra 12,2 % for to år siden. Den europeiske sentralbanken (ECB) hadde rentemøte i mars, og ECB er misfornøyde med at både veksten og inflasjonen er for lav. Løsningen er ytterligere kutt i renten til -0,4 %, samt en økning i såkalte kvantitative lettelser fra 65 milliarder pr måned til 80 milliarder pr måned. Disse pengene «trykker» ECB og brukes til å kjøpe obligasjoner. Målet er at det skal bedre likviditeten i markedet, samt å senke rentene som selskaper og husholdninger betaler for sine lån og for så å stimulere til økt aktivitet. Norges Bank hadde også rentemøte i mars. Der ble det besluttet å kutte styringsrenten fra 0,75 % til 0,5 %. Lavere vekstutsikter for Norge, lavere renter hos våre handelspartnere samt utsikter til at inflasjonen på sikt skal falle er faktorer som vektlegges. Arbeidsledigheten fortsetter også å øke, og de siste tallene fra statistisk sentralbyrå viser at ledigheten nå er kommet opp i 4,8 %. Renter: Etter en utfordrende start på 2016 i det norske obligasjonsmarkedet snudde stemningen i mars måned. Vår portefølje fikk en liten oppgang i kursene og løpende renteinntekter. Porteføljen hadde en avkastning i mars måned på +0,79 %, noe som gir en avkastning hittil i år på -3,93 %. Renteporteføljen har per 31. mars 2016 en effektiv rente på 8,30 % pro anno med en løpetid på 2,56 år. Sentralbanken i Europa senket renten og økte samtidig rammen for tilbakekjøp av obligasjoner til å også inkludere selskapsobligasjoner med lav risiko. Effekten var en positiv utvikling i det europeiske obligasjonsmarkedet. I tillegg har vi observert en betydelig tegning i amerikanske høyrentefond etter en periode med store uttak. Vårt inntrykk er at den store pengestrømmen ut av norske selskapsobligasjoner har stoppet opp. Dette har bidratt til en mer positiv utvikling i det norske markedet. Oljeprisen har kommet opp fra lave nivåer, og stabilisert seg rundt 40 USD per fat. Vi observerer fortsatt en betydelig todeling i markedet mellom selskapene som er direkte eksponert mot olje og de som ikke er det. Vi er tro mot vår filosofi om å ta en akseptabel kredittrisiko for å gi en god risikojustert avkastning over tid. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Disclaimer Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i denne rapporten eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten er ikke å anse som tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte August 2017

Markedsrapport SR-Utbytte August 2017 Markedsrapport SR-Utbytte August 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Juni 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Juni 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Juni 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte April 2017

Markedsrapport SR-Utbytte April 2017 Markedsrapport SR-Utbytte April 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Desember 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Desember 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Desember 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte November 2017

Markedsrapport SR-Utbytte November 2017 Markedsrapport SR-Utbytte November 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte September 2017

Markedsrapport SR-Utbytte September 2017 Markedsrapport SR-Utbytte September 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Oktober 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Oktober 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Oktober 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Desember 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Desember 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Desember 2016 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Februar 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Februar 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Februar 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mai 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Mai 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Mai 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte April 2016

Markedsrapport SR-Utbytte April 2016 Markedsrapport SR-Utbytte April 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Februar 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Februar 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Februar 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

SR-Forvaltning AS. SR-Forvaltning AS. Investeringsfilosofi

SR-Forvaltning AS. SR-Forvaltning AS. Investeringsfilosofi SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank og tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble lansert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Rapport om Finansforvaltningen 2016

Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondet v/bjarte Dybvik Stavanger, 3. februar 2017 Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondets finansielle eiendeler har i 2016 hatt en verdiøkning på 8,1 mill kr. Det betyr at det

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,14 % i mars. Indeksens avkastning i samme periode var 0,05 %. Fondets effektive rente

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,1 Endring sist uke -1, % Endring i år 1,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,9 Siste % sist uke %

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015 Januar 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,18 % i januar. Indeksens avkastning i samme periode var 0,11 %. De norske interbankrentene

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer