Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013

2 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND Terra Total WARRENWICKLUND Utbytte 13 NB Aksjefond 15 Terra Vekst 16 Terra UTBYTTE 17 Terra Norden 18 Terra Alpha 19 WARRENWICKLUND Norden 20 TERRA OFFENSIV 21 WARRENWICKLUND World 22 Terra OBLIGASJON 23 Terra KOMBINASJON 24 Terra Pengemarked 26 Terra Pengemarked II 27 Terra LIKVIDITET 28 Terra Sparebank 29 Terra Asia 30 Terra EUROPA 30 Terra Global 31

3 Sagaen om isfolket - Hvem har ansvar for at du skal kunne leve det livet du ønsker, nå og senere i livet? De fleste vil nok svare «jeg» på det spørsmålet og godt er det. Vi nordmenn har historisk vært flinke til å planlegge for fremtiden. På mange måter kan vi nok takke det tøffe klimaet i for det. I riktig gamle dager var vi tvunget til å planlegge hva vi skulle spise og hvordan vi skulle holde oss varme når vinteren kom. Ellers ville vi ikke overleve. Det var en nokså brutal konsekvens av ikke å planlegge for fremtiden, utsette forbruket, eller spare som det også kalles. Rundt Middelhavet var og er det et mer gjestmildt klima året rundt. Konsekvensene av å ikke planlegge godt nok for vinteren var ikke så dramatiske som her oppe i nord. Kan historien være noe av forklaringen på at vi ser enorme problemer i Sør-Europa mens Nord-Europa er vesentlig bedre stilt? Er vi i nord mer vant til å planlegge for fremtiden? Vi skal ikke helt avskrive flaks i form av naturressurser (olje, fisk og vann) som en delvis forklaring, men at det ligger noe i nordmenns nedarvede vaner knyttet til å planlegge for fremtiden, er jeg overbevist om. Staten bestemmer Da er det jo et aldri så lite paradoks at så mange av oss overlater til andre (les staten) å spare på våre vegne. Staten mener for eksempel at vi ikke er i stand til å legge til side penger hver måned for å spare til den årlige ferien. Derfor har vi juni som «skattefri» måned slik at du og jeg skal få råd til ferien vi ønsker oss. Med andre ord: Tvungen sparing bestemt av staten. Tilsvarende gjelder for desember. Her er begrunnelsen at vi skal ha råd til julegaver. Igjen: Tvungen sparing. Tør du å stole på at staten sparer nok til deg slik at du får den pensjonisttilværelsen du ønsker deg? Etter hvert som forventet levealder går opp og pensjonsalder holdes fast eller senkes, blir perioden i livet hvor du skal leve på oppsparte midler stadig lenger. Å spare kan på mange måter sammenlignes med fortidens vedskjul eller stabbur. Det er en risikabel strategi å satse på at staten skal fylle stabburet ditt! Verdens Beste Idé! De fleste av oss har små eller store drømmer. Med sparing kan du oppnå det som for deg er et godt liv. Sparing gir deg trygghet og åpner opp for muligheter du ikke hadde hatt hvis du ikke hadde spart. Ved å spare har du råd til å realisere planene og drømmene dine. Ved å spare kan du være litt tryggere - hvis uforutsette ting skjer. Sparing er selve nøkkelen til å realisere ideer og drømmer. Derfor mener vi at sparing er Verdens Beste Idé. Enklere å være kunde hos oss Vi i finansbransjen har en lei tendens til å gjøre ting komplisert for deg som kunde. Jeg tror ikke det ligger vond vilje bak dette, men snarere en mangel på reell kundeorientering. Vi i Eika Kapitalforvaltning har mange fond vi tilbyr våre kunder. Innholdet i mange av disse fondene er nokså like, noe som gjør det vanskelig for deg som kunde å velge riktig produkt. Nå gjør vi noe med dette. I løpet av høsten vil vi slå sammen de fondene som er nokså like i mandat slik at det blir enklere for deg å være kunde hos oss. I løpet av høsten vil du også få mulighet til å følge fondene dine hver dag på mobiltelefonen. Ha en strålende sommer med velfortjente feriepenger! Bjørn Slåtto, CEO/Managing Director Oslo, 2. juli /32

4 Aksjemarkedet - investeringsalternativ for folk flest? Vi befinner oss i skrivende stund i noe som av denne skribent er beskrevet som et globalt bull marked. Sagt på en mer folkelig måte, har mange av de mest relevante aksjemarkedene for investorer fra, gitt avkastning på mellom 15 og 54 % de siste månedene. Samtidig forventer de fleste aktører at oppgangen skal fortsette om enn i noe lavere hastighet. Mange investorer husker fortsatt godt hvordan aksjemarkedene utviklet seg under krisen i 20, hvor blant annet Oslo Børs falt mer enn 50 % i løpet av sommeren og høsten. Er markeder som kan svinge så mye et godt alternativ for sparepengene dine? Tidshorisonten er viktig Nå, omtrent 5 år etter at krisen startet, er Oslo Børs ennå ikke tilbake til toppnivået på 522,90 som ble nådd 22/5 20. Var du maksimalt uheldig med timingen og kom inn i markedet rundt dette tidspunktet, har du altså fortsatt negativ avkastning på pengene mer enn 5 år etter investeringen. Jeg tror krisen ga oss en påminnelse om at lang horisont er mer enn 5 år, og de fleste er nå enige om at man må ha tidshorisont på minimum 20 år. Ikke særlig attraktivt vil mange si? Risiko betaler seg på lang sikt De aller fleste er ikke så uheldige som eksemplet ovenfor viser. Om du investerte for år siden, mao. 5 år før krisen, ville du nå ha opplevd 2-sifret årlig avkastning i de fleste av våre aksjefond. Altså mer enn en dobling av pengene, selv om du satt passiv under hele krisen. Sammenlignet med bank, som har gitt i overkant av 3 % årlig avkastning, er meravkastningen i denne perioden formidabel. Mange vil tenke at det er umulig å oppnå slik meravkastning i fremtiden, men historien viser at man over tid oppnår en risikopremie på 4-6 % over risikofri rente ved aksjeinvesteringer. Meravkastningen er nettopp en betaling for den risikoen man påtar seg ved å investere i aksjemarkedet. Hvor høy meravkastningen blir, avhenger blant annet av marked, forvalter og timing. Timing er vanskelig! Mange tenker nok at timing er det viktigste elementet for å oppnå god avkastning. Enkle tommelfingerregler kan fungere for å time inn- og uttreden, men risikoen for manglende disiplin er stor. Mange investorer har opplevd å selge seg ut nær bunnen når avisoverskriftene er røde og kun idioter anbefaler aksjer. Derfor viser historien at timing ser lett ut på papiret, men at det i praksis kun er noen få profesjonelle aktører som behersker det. Mye av hemmeligheten ligger i å holde hodet kaldt og ikke bli for emosjonell når det blåser som verst. Hvordan bør vi håndtere risikoen? Forutsetningen for å være investert i aksjemarkedet, er altså at du har en viss horisont på investeringen, ved siden av at du har risikotoleranse som gjør at du tåler å se sparepengene reduseres over kort tid uten å foreta deg noe. Risikoen knyttet til timingen, håndteres best ved gradvis inngang (og utgang) i markedet. Da vil man unngå å kjøpe alt på toppen som i eksemplet over. I våre aksje- og kombinasjonsfond tilbyr vi derfor spareavtaler som håndterer denne timingrisikoen på en utmerket måte. Man får en gradvis inngang hvor mange av andelene i ettertid er kjøpt til attraktive kurser ettersom man får flere andeler for samme beløp jo lavere kursen er. Den beste måten å håndtere svingningsrisikoen på, er å spre investeringene over flere land, sektorer og aksjer. I tillegg bør man vurdere også andre aktivaklasser enn aksjer, som beveger seg forskjellig i ulike markeder. Å gjennomføre dette er nok komplisert for folk flest, men om man investerer i et kombinasjonsfond får man disse egenskapene i porteføljen. I et slikt fond foretar forvalter både timing og allokering. Våre fond i denne kategorien har også gitt 2-sifret årlig avkastning siste år, samtidig som verdiene her har svingt noe mindre enn aksjemarkedet. Undertegnede mener det sjelden er for sent å etablere spareavtale og tenker du på større engangsbeløp, er aksjemarkedene etter min oppfatning fortsatt gunstig priset! Kom i gang! Bjørn Wicklund, Investeringsdirektør Aksjer Oslo, 2. juli /32

5 Fremdeles gode utsikter for vekst i norsk økonomi Første halvdel av 2013 har vært et godt år for investorene i rentemarkedet. Reduserte risikopremier for låntakere i rentemarkedet har drevet kursene på obligasjoner opp, og har således resultert i at avkastningen har vært betydelig høyere enn den løpende renten i fondene. Endringen i risikotillegget skyldes i hovedsak at investorene oppfatter at likviditeten i banksektoren nå er tilnærmet normalisert. Hovedårsakene til dette er rimelig tilgang på kreditt fra sentralbankene, og at hjelpepakkene som ble iverksatt fra myndighetene gir nasjonene og næringslivet den stabilitet tiltakene søkte å oppnå. USAs økonomi nærmer seg normalen Økonomisk data viser at USA så langt er det landet som har kommet lengst i gjenopprettingen av økonomien etter finanskrisen i 20. Husholdningene har bygget ned gjelden, og arbeidsmarkedet viser igjen fallende ledighetstall. Boligmarkedet er også i bedring, noe som igjen vil gi positive impulser til bygg- og anleggssektoren. Det ligger derfor til rette for at sentralbanken i USA kan starte nedtrappingen av de finansielle støttepakkene i løpet av det neste året. På kort sikt kan dette føre til stigende renter da noe av den rimelige likviditeten fra FED trekkes ut av markedet. Totalt sett bør denne inndragningen være positiv, da den indikerer at økonomien nærmer seg normale tilstander igjen. En tidligere antatt reversering av likviditetstilførselen vil også redusere sannsynligheten for feilallokering av penger og dertil muligheter for oppbygging av nye bobler i den amerikanske økonomien. Euroområdets utvikling ligger etter I euroområdet har utviklingen dessverre ikke kommet like langt som i USA. Stigende arbeidsledighet har ført til fallende boligpriser i de fleste europeiske land og økte sosiale utgifter for allerede hardt prøvede nasjoner som Spania, Portugal og Hellas. Nasjonenes svar på dette har vært å starte store reformer for å effektivisere arbeidsmarkedet. Paradoksalt nok vil dette på kort sikt forverre situasjonen i landene. Ungdomsarbeidsledigheten i Spania, Hellas og Sør-Italia har nå passert 45 %, og gir allerede grobunn for sosial uro. Når vi i tillegg vet at de samme nasjonene fremover vil kreve at dagens arbeidstagere må stå lengre i arbeid for å dempe utgiftene til pensjoner, er utsiktene for mange av Europas ungdommer dystre. En renteøkning i euroområdet ligger derfor langt frem i tid. Norsk økonomi fortsatt vekst Her hjemme har høy aktivitet i byggenæringen og petroleumssektoren bidratt til at veksten i den norske økonomien fremdeles er sterk. Arbeidsledigheten fortsetter å holde seg under 3 %, noe som sammen med god lønnsvekst styrker konsumentenes villighet til å opprettholde sitt allerede høye konsum. Stigende boligpriser gjennom 2013 indikerer også at arbeidstakerne i ser lyst på sin økonomiske situasjon de nærmeste årene. Sentralbanken i har som et svar på lavere vekst i økonomien hos våre handelspartnere, kunngjort at de ikke ser for seg å øke bankens styringsrente før i midten av Dette gjøres for å hindre at den norske kronen styrker seg, og således forverre konkurransesituasjonen for norske eksportbedrifter. Utfordringen til sentralbanken de neste årene blir da å balansere mellom stabil kronekurs samtidig som man ikke overoppheter boligmarkedet. Stigende boligpriser har resultert i at norske husholdningers gjeld stiger raskere enn inntektene. Dagens gjeldsbelastning som andel av disponibel inntekt øker dermed fra et allerede historisk høyt nivå. Dette er en utvikling som bekymrer sentralbanken og norske tilsynsmyndigheter. For å dempe denne gjeldsutviklingen, søker man nå å endre reglene som styrer bankenes kapitaldekning. Forslagene går kort fortalt ut på at bankene må øke den kapitalen de stiller som sikkerhet bak hvert enkelt utlån. Dette vil bygge opp bufferne i bankene som skal dekke eventuelle tap på utlån i fremtiden. Det nye regelverket skal således sikre at et kraftig skift i realøkonomien i ikke får store konsekvenser for bankenes soliditet. Det betyr at vi som investerer i obligasjoner ustedet av banker får enda større sikkerhet for våre plasseringer. En annen effekt av nye og strengere regler for bankers kapitaldekning, er at de store bankene må vurdere om de skal hente inn mer egenkapital eller redusere utlånene sine. For de fleste vil det siste være mest aktuelt. Mange av de store selskapene vil derfor søke å hente inn ny lånekapital i obligasjonsmarkedet. For oss som investor byr dette på nye muligheter til å investere direkte i selskaper som tidligere kun hentet kapital fra bankene. Som investor vil det med flere utstedere av lån i markedet, være lettere å rendyrke investeringsstrategier. Eika Kapitalforvaltning vil i andre halvdel av 2013 lansere en ny palett av norske rentefond som hver for seg vil dekke alle utstedergruppene i markedet; boliglån (OMF), bank og finans, industri og høyrente. Informasjon om dette vil finnes på våre nettsider så snart vår nye fondspallett er klar for lansering. Stig Erik Brekke, Investeringsdirektør Renter Oslo, 2. juli /32

6 TERRA NORGE Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 243, ,5459 Kjøpskurs pr. andel 251,64 2,6523 Salgskurs pr. andel 242, ,5282 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon Inntil 1,00 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)* * Kjedet indeks. OSEBX før 1. november 20 0 % Telekom & IT Media Farmasi Halvledere & Utstyr 15,9 %,6 % 9,8 % 9,2 % 5,2 % 3,8 % 3,2 % 2,2 % 28,8 % DnB ASA Schibsted Norwegian Air Shuttle ASA Storebrand Subsea 7 S.A. Petroleum Geo Services Austevoll Seafood ASA Statoil ASA Lerøy Seafood Group Telenor 7,2 % 5,4 % 5,4 % 4,5 % 4,3 % 4,3 % 3,9 % 3,5 % 3,2 % *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Terra Referanseindeks -5-54,1 % -26,0 % -18,8 % 43,4 % 48,4 % 31,3 % 38,4 % 49,6 % 40,5 % 26,8 % 32,4 % 8,5 %,5 % 91,0 % 64,8 % 17,2 % 18,3 % 18,0 % 20,6 %,3 % 6,3 % Siste 5 år -1,5 % Siste år 13,6 % energi Bergesen Worldwide Offshore Ltd ,29 NOK ,39 % 0,16 % Oslo Børs Det Norske Oljeselskap ASA ,30 NOK ,37 % 0, % Oslo Axess District Offshore ,40 NOK ,57 % 0,33 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,00 NOK ,90 % 0,81 % Oslo Børs Høegh LNG Holdings Ltd ,80 NOK , % 0,37 % Oslo Børs Kværner ASA ,71 NOK ,29 % 0,28 % Oslo Børs North Energy ASA ,45 NOK ,44 % 1,13 % Oslo Axess Pacific Drilling S.A ,29 USD ,58 % 0, % NYSE Petroleum Geo Services ,00 NOK ,32 % 0,15 % Oslo Børs Seadrill Ltd ,20 NOK ,46 % 0,01 % Oslo Børs Statoil ASA ,30 NOK ,85 % 0,01 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,54 % 0, % Oslo Børs SUM ,78 % Verdipapirportefølje MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,43 % 0,52 % Oslo Børs Byggma ,00 NOK ,22 % 0,67 % Oslo Børs Yara International ,20 NOK ,54 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,19 % Hexagon Composites ,00 NOK ,18 % 0,93 % Oslo Børs Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,43 % 0,33 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,34 % 0,17 % Oslo Børs Sølvtrans Holding ASA ,90 NOK ,21 % 1,76 % Oslo Børs The Containership Company AS , NOK ,00 % 1,42 % Unotert Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,81 % 0,25 % Oslo Børs Sum ,79 % Varige Forburksvarer og klær BWG Homes ASA ,50 NOK ,33 % 0,72 % Oslo Børs Forbrukstjenester Hurtigruten Group ASA ,57 NOK ,44 % 0,23 % Oslo Børs Royal Caribbean Cruises , NOK ,77 % 0, % Oslo Børs Sum ,21 % Media Schibsted ,40 NOK ,56 % 0, % Oslo Børs Mat, Drikkevarer og Tobakk Austevoll Seafood ASA ,00 NOK ,25 % 0,34 % Oslo Børs Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,52 % 0,22 % Oslo Børs Marine Harvest ASA ,16 NOK ,13 % 0, % Oslo Børs Sum ,90 % Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Algeta ASA ,20 NOK ,51 % 0,14 % Oslo Børs Ayanda Group AS ,00 NOK , % 0,00 % Unotert PhotoCure ,90 NOK ,19 % 0,89 % Oslo Børs Sum ,81 % Banker DnB ASA ,95 NOK ,24 % 0,03 % Oslo Børs Forsikring Storebrand ,30 NOK ,35 % 0,23 % Oslo Børs Programvare og Tjenester Atea ASA ,25 NOK ,23 % 0, % Oslo Børs Bouvet ASA ,00 NOK ,27 % 0,97 % Oslo Børs Opera Software ,00 NOK , % 0,21 % Oslo Børs Sum ,61 % Maskinvare og Utstyr Q-Free ,90 NOK ,41 % 0,92 % Oslo Børs Halvledere & Utstyr Nordic Semiconductor ,70 NOK ,78 % 0,34 % Oslo Børs Renewable Energy Corporation ,23 NOK ,41 % 0,16 % Oslo Børs Sum ,19 % Telekom Telenor ,40 NOK ,22 % 0,01 % Oslo Børs Hafslund A ,00 NOK ,16 % 0,02 % Oslo Børs Hafslund B ,00 NOK ,28 % 0, % Oslo Børs Sum ,44 % SUM VERDIPAPIRER ,21 % bankinnskudd ,33 % ANDRE TILGANGER ,53 % 6/32 SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 %

7 TERRA SMB Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 222,59 200,93 Kjøpskurs pr. andel 229,2689 2,29 Salgskurs pr. andel 220, ,81 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 1,00 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Minste tegningsbeløp spareavtale Fondets etableringsdato Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) 0 % Farmasi Telekom & IT 1 13,0 %,6 %,3 % 7,4 % 5,5 % 2,0 % Ganger Rolf Algeta ASA 27,2 % Sølvtrans Holding ASA Bouvet ASA The Scottish Salmon Co. Ltd. Borregaard ASA AF Gruppen ASA Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B Austevoll Seafood ASA Hexagon Composites *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,4 % 5,3 % 4,8 % 4,5 % 4,2 % 3,7 % 3,7 % 3,0 % -52,4 % -57,4 % Terra SMB OSEFX -28,0 % -18,8 % 47,9 % 53,9 % 36,6 % 39,0 % 44,7 % 39,8 % 1 33,0 % 2,8 %,2 % 90,4 % 70,1 % 23,9 % 2,8 % 20,6 % 8,0 % 6,3 % Siste 5 år -1,8 % Siste år,2 % energi Awilco Drilling Ltd ,00 NOK ,76 % 0,02 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,00 NOK ,64 % 0, % Oslo Børs EAM Solar ASA ,50 NOK ,89 % 0,34 % Oslo Axess Flex LNG Ltd ,35 NOK ,54 % 0, % Oslo Axess Frontline 20 Ltd ,00 NOK , % 0,00 % Unotert Ganger Rolf ,00 NOK ,39 % 0, % Oslo Børs Høegh LNG Holdings Ltd ,80 NOK ,82 % 0,02 % Oslo Børs Kværner ASA ,71 NOK ,43 % 0,02 % Oslo Børs North Atlantic Drilling Ltd ,50 NOK ,98 % 0,01 % Unotert North Energy ASA ,45 NOK ,16 % 0,21 % Oslo Axess Petroleum Geo Services ,00 NOK ,74 % 0,01 % Oslo Børs Sevan Marine ,30 NOK ,20 % 0, % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,51 % 0,00 % Oslo Børs SUM ,15 % Borregaard ASA ,50 NOK ,02 % 0, % Oslo Børs Byggma ,00 NOK ,24 % 0,26 % Oslo Børs SUM ,26 % AF Gruppen ASA ,00 NOK ,73 % 0,03 % Oslo Børs Hexagon Composites ,00 NOK ,98 % 0, % Oslo Børs Infratek ASA , NOK ,45 % 0, % Oslo Børs Kongsberg Gruppen ,00 NOK , % 0,01 % Oslo Børs SUM ,28 % Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,80 % 0,01 % Oslo Børs Norwegian Car Carriers ASA ,55 NOK ,42 % 0, % Oslo Børs Odfjell A ,80 NOK ,30 % 0,03 % Oslo Børs Sølvtrans Holding ASA ,90 NOK ,79 % 0,50 % Oslo Børs Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,66 % 0, % Oslo Børs SUM ,97 % Forbrukstjenester Hurtigruten Group ASA ,57 NOK ,97 % 0, % Oslo Børs Royal Caribbean Cruises , NOK ,27 % 0,00 % Oslo Børs SUM ,24 % Mat, Drikkevarer og Tobakk Austevoll Seafood ASA ,00 NOK , % 0,02 % Oslo Børs Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,13 % 0,01 % Oslo Børs The Scottish Salmon Co. Ltd ,47 NOK ,22 % 0,30 % Oslo Børs SUM ,43 % Husholdningsvarer Hofseth BioCare ASA ,59 NOK ,97 % 0,43 % Oslo Børs Farmasi, Bioteknologi og LIVSTJENESTER Algeta ASA ,20 NOK ,34 % 0,02 % Oslo Børs Ayanda Group AS ,00 NOK ,59 % 0,00 % Unotert Biotec Pharmacon ,25 NOK ,47 % 0,41 % Oslo Børs PCI Biotech Holding ASA ,30 NOK ,61 % 0,40 % Oslo Børs PhotoCure ,90 NOK ,55 % 0,14 % Oslo Børs SUM ,56 % Diversifisert ABG Sundal Collier ,94 NOK ,97 % 0, % Oslo Børs Programvare og Tjenester Bouvet ASA ,00 NOK ,54 % 0,25 % Oslo Børs Vizrt Ltd ,50 NOK ,96 % 0,03 % Oslo Børs SUM ,50 % Maskinvare og Utstyr Q-Free ,90 NOK ,18 % 0, % Oslo Børs SUM VERDIPAPIRER ,51 % bankinnskudd ,03 % ANDRE TILGANGER ,55 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 7/32

8 TERRA SPAR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 3 560, ,27 Kjøpskurs pr. andel 3 560, ,27 Salgskurs pr. andel 3 560, ,27 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon Inntil 3,00% Forvaltningsprovisjon 2,00 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato Sammensatt indeks.* *50 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) 50 % MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) USA Sverige Danmark Tyskland Storbritannia Sveits Italia Finland 23,9 % 5,1 % 5,0 % 3,7 % 3,5 % 2,2 % 2,2 % 1,6 % 48,3 % IT Helse Telekom Industri Statoil ASA 25,7 % DnB ASA 17,9 % Schibsted 14,9 % Petroleum Geo Services,1 % Telenor 8,3 % Google INC 6,8 % Subsea 7 S.A. 5,2 % Norwegian Air Shuttle ASA 3,9 % Home Depot Inc 2,5 % Borregaard ASA *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Terra Spar OSEBX 50 % OSEBX/50 % NDDUWI 03-52,8 % -54,1 % 4,8 % 4,5 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,5 % -7,9 % -7,4 % 40,5 % 48,4 % 27,7 % 38,4 % 45,3 % 40,5 % 38,2 % 32,4 % 9,2 %,5 % 45,5 % 64,8 % 18,3 %,4 % 15,4 %,8 %,6 %,1 % Siste 5 år -2,9 % Siste år 13,0 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,53 % 0,93 % Oslo Børs INDUSTRI Autoliv Inc ,43 SEK ,75 % 0, % Stockholm Pirelli & C. SpA ,23 EUR ,16 % 0, % Milano SUM ,91 % ENERGI Høegh LNG Holdings Ltd ,80 NOK ,56 % 0,47 % Oslo Børs Petroleum Geo Services ,00 NOK ,44 % 0,21 % Oslo Børs ProSafe SE ,35 NOK ,57 % 0, % Oslo Børs Schlumberger Ltd ,64 USD ,03 % 0,00 % NYSE Statoil ASA ,30 NOK ,75 % 0,01 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,95 % 0, % Oslo Børs Tullow Oil PLC ,48 GBP ,63 % 0,02 % Lon. St. Exchange SUM ,93 % Verdipapirportefølje KONSUM/varehandel Deere & Co , USD ,87 % 0,00 % NYSE Volvo AB - B ,29 SEK ,61 % 0,01 % Stockholm Swatch Group AG ,55 CHF ,21 % 0,02 % Zurich McDonald s Corp ,62 USD ,49 % 0,00 % NYSE Schibsted ,40 NOK ,58 % 0, % Oslo Børs Austevoll Seafood ASA ,00 NOK ,70 % 0,23 % Oslo Børs Carlsberg B , DKK ,70 % 0,03 % København Marine Harvest ASA ,16 NOK ,95 % 0, % Oslo Børs Salmar ASA ,00 NOK ,87 % 0,26 % Oslo Børs Wartsila OYJ-B ,96 EUR ,60 % 0,03 % Helsinki Home Depot Inc ,78 USD ,64 % 0,00 % NYSE Marine Harvest ASA ,22 NOK ,98 % 0, % Oslo Børs SUM ,65 % TRANSPORT FedEx Corp ,49 USD ,27 % 0,01 % NYSE Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,83 % 0,30 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,70 % 0,22 % Oslo Børs SUM ,80 % HELSE Varian Medical Systems Inc ,33 USD ,89 % 0, % NYSE Algeta ASA ,20 NOK ,53 % 0,15 % Oslo Børs Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK ,69 % 0,00 % København Pfizer Inc ,23 USD ,92 % 0,00 % NYSE Zimmer Holdings ,85 USD ,30 % 0,00 % NYSE SUM ,33 % FINANS Den Danske Bank ,74 DKK ,59 % 0,02 % København DnB ASA ,95 NOK ,51 % 0,03 % Oslo Børs Sparebank 1 SR-Bank ASA ,50 NOK ,62 % 0,13 % Oslo Børs Allianz SE-REG ,30 EUR ,54 % 0,00 % DAX (Frankfurt) Hannover Ruck RE ,87 EUR ,15 % 0, % DAX (Frankfurt) Olav Thon Eiendomsselskap ,00 NOK , % 0, % Oslo Børs Storebrand ,30 NOK ,47 % 0,18 % Oslo Børs SUM ,92 % IT Atea ASA ,25 NOK ,95 % 0,15 % Oslo Børs Google INC ,24 USD ,01 % 0,00 % NYSE IBM Corp ,88 USD ,34 % 0,00 % NYSE Microsoft Corp ,55 USD ,15 % 0,00 % NASDAQ LM Ericsson B ,75 SEK ,69 % 0,01 % Stockholm SUM ,14 % TELEKOM Telenor ,40 NOK ,33 % 0,02 % Oslo Børs Vodafone Group PLC ,34 GBP ,83 % 0,00 % Lon. St. Exchange SUM ,16 % SUM VERDIPAPIRER ,35 % bankinnskudd ,00 % ANDRE TILGANGER ,35 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % Det er søkt om refusjon av for mye betalt kildeskatt i de nordiske markedene i perioden 20 til 20. Kostnadene i forbindelse med søknaden utgjør NOK /32

9 WARRENWICKLUND NORGE Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 3 246, ,97 Kjøpskurs pr. andel 3 343, ,3599 Salgskurs pr. andel 3 214, ,84 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon Inntil 4,00% Innløsningsprovisjon 1,00 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato..03 Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)* * Kjedet indeks. OSEBX før 1. juli 20 *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr WarrenWicklund Referanseindeks -54,7 % -54,1 % 54,4 % 38,4 % 51,9 % 40,5 % 44,6 % 32,4 % 16,4 %,5 % 0 % Forbrukstjenester IT Media Farmasi Telekom 15,8 %,6 % 9,8 % 6,1 % 5,5 % 5,2 % 3,9 % 3,2 % 28,7 % DnB ASA Schibsted Norwegian Air Shuttle ASA Storebrand Subsea 7 S.A. Petroleum Geo Services Austevoll Seafood ASA Statoil ASA Lerøy Seafood Group Telenor 5,4 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 7,2 % -25,8 % -17,0 % 88,6 % 64,8 % 18,2 % 18,3 % 18,4 % 20,6 %,5 % 6,3 % Siste 5 år -2,7% Siste 9 år 14,5 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,42 % 0,35 % Oslo Børs Byggma ,00 NOK ,25 % 0,50 % Oslo Børs Yara International ,20 NOK ,54 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,21 % Bergesen Worldwide Offshore Ltd ,29 NOK ,44 % 0, % Oslo Børs Det Norske Oljeselskap ASA ,30 NOK ,35 % 0, % Oslo Axess District Offshore ,40 NOK ,56 % 0,22 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,00 NOK ,89 % 0,54 % Oslo Børs Høegh LNG Holdings Ltd ,80 NOK , % 0,25 % Oslo Børs Kværner ASA ,71 NOK ,28 % 0,19 % Oslo Børs North Energy ASA ,45 NOK ,46 % 0,80 % Oslo Axess Pacific Drilling S.A ,29 USD ,60 % 0, % NYSE Petroleum Geo Services ,00 NOK ,28 % 0, % Oslo Børs Seadrill Ltd ,20 NOK ,45 % 0,00 % Oslo Børs Statoil ASA ,30 NOK ,82 % 0,00 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,51 % 0, % Oslo Børs SUM ,70 % Media Schibsted ,40 NOK ,62 % 0, % Oslo Børs IT Atea ASA ,25 NOK ,23 % 0, % Oslo Børs Bouvet ASA ,00 NOK ,28 % 0,66 % Oslo Børs Opera Software ,00 NOK ,14 % 0,14 % Oslo Børs Q-Free ,90 NOK ,42 % 0,62 % Oslo Børs SUM , % Hexagon Composites ,00 NOK ,26 % 0,65 % Oslo Børs Nordic Semiconductor ,70 NOK ,80 % 0,23 % Oslo Børs Renewable Energy Corporation ,23 NOK ,40 % 0, % Oslo Børs SUM ,46 % Farmasi Algeta ASA ,20 NOK ,50 % 0, % Oslo Børs Ayanda Group AS ,00 NOK ,17 % 0,00 % Unotert PhotoCure ,90 NOK ,21 % 0,61 % Oslo Børs SUM ,88 % Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,43 % 0,22 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,33 % 0, % Oslo Børs Sølvtrans Holding ASA ,90 NOK ,24 % 1,22 % Oslo Børs The Containership Company AS , NOK ,01 % 2, % Unotert Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,80 % 0,17 % Oslo Børs SUM ,81 % Forbrukstjenester Hurtigruten Group ASA ,57 NOK ,45 % 0,16 % Oslo Børs Royal Caribbean Cruises , NOK ,86 % 0,03 % Oslo Børs Austevoll Seafood ASA ,00 NOK ,24 % 0,23 % Oslo Børs Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,51 % 0,15 % Oslo Børs Marine Harvest ASA ,16 NOK , % 0, % Oslo Børs Hafslund A ,00 NOK ,17 % 0,01 % Oslo Børs Hafslund B ,00 NOK ,18 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,53 % DnB ASA ,95 NOK ,24 % 0,02 % Oslo Børs Storebrand ,30 NOK ,33 % 0,16 % Oslo Børs SUM ,57 % Telekom Telenor ,40 NOK ,22 % 0,01 % Oslo Børs Vanlige forbruksvarer BWG Homes ASA ,50 NOK ,30 % 0,48 % Oslo Børs SUM VERDIPAPIRER ,37 % bankinnskudd ,14 % ANDRE TILGANGER ,51 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 9/32

10 TERRA TOTAL Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 2 652, ,80 Kjøpskurs pr. andel 2 731, ,5846 Salgskurs pr. andel 2 639, ,3366 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50 % ST1X *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Terra Total Referanseindeks 24,1 % 27,9 % 15,4 %,7 % 2 16,0 % 15,8 % 16,5 % -21,4 % -18,6 % -4,5 % Sverige Danmark Finland USA 13,0 % 4,5 % 3,7 % 1,1 % 77,8 % Industri Konsumvarer Andre sektorer Fondsobligasjoner IT 17,3 %,2 %,4 %,3 % 7,4 % 2,8 % 2,5 % 1,9 % 25,3 % Statoil ASA Carlsberg B Petroleum Geo Services Wartsila OYJ-B Storebrand Den Danske Bank Autoliv Inc. Borregaard ASA Atlas Copco AB - B Volvo AB - B 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % -8,5 % -6,4 % 14,8 % 17,0 % 15,1 % 15,3 % 8,6 % 6,5 % 6,3 % 32,8 % Siste 5 år Siste år 5,4 % 9,8 % materialer Borregaard ASA ,50 NOK ,36 % 0,45 % Oslo Børs Yara International ,20 NOK ,42 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,78 % Assa Abloy - B ,89 SEK ,67 % 0,01 % Stockholm Atlas Copco AB - B ,17 SEK ,33 % 0,02 % Stockholm Infratek ASA , NOK ,35 % 0,35 % Oslo Børs Kongsberg Gruppen ,00 NOK ,34 % 0,02 % Oslo Børs Outotec Oyj ,72 EUR ,47 % 0,13 % Helsinki Skanska AB - B ,75 SEK ,87 % 0,02 % Stockholm Volvo AB - B ,29 SEK ,31 % 0,01 % Stockholm Wartsila OYJ-B ,96 EUR ,58 % 0,03 % Helsinki SUM ,92 % Verdipapirportefølje Archer Ltd ,77 NOK , % 0,02 % Oslo Børs Awilco Drilling Ltd ,00 NOK ,92 % 0,26 % Oslo Børs Bonheur ,00 NOK ,50 % 0, % Oslo Børs District Offshore ,40 NOK ,66 % 0,21 % Oslo Børs EAM Solar ASA ,50 NOK ,37 % 1,45 % Oslo Axess Frontline 20 Ltd ,00 NOK ,44 % 0,00 % Unotert Høegh LNG Holdings Ltd ,80 NOK , % 0,29 % Oslo Børs Kværner ASA ,71 NOK ,65 % 0,22 % Oslo Børs Navios Maritime Acquisitions ,69 USD ,72 % 0,75 % NYSE Norse Energy Corp ASA ,25 NOK , % 0,41 % Oslo Børs Petroleum Geo Services ,00 NOK ,68 % 0, % Oslo Børs ProSafe SE ,35 NOK ,97 % 0, % Oslo Børs Scorpio Tankers ,50 USD ,34 % 0, % NYSE Seadrill Ltd ,20 NOK ,50 % 0,00 % Oslo Børs Statoil ASA ,30 NOK , % 0,01 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,90 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,89 % Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK , % 0,13 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - A ,00 NOK ,20 % 0,03 % Oslo Børs Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,57 % 0,28 % Oslo Børs SUM ,88 % Biler og komponenter Autoliv Inc ,43 SEK ,39 % 0,03 % Stockholm Nokian Renkaat Oyj ,22 EUR , % 0,03 % Helsinki SUM ,44 % Varige forbruksvarer og klær Electrolux AB B ,34 SEK , % 0,02 % Stockholm Media Schibsted ,40 NOK ,84 % 0,03 % Oslo Børs Varehandel Hennes & Mauritz B ,51 SEK ,01 % 0,00 % Stockholm Food & Staples Retailing Kesko ,65 EUR ,31 % 0,02 % Helsinki Mat, Drikkevarer og Tobakk Austevoll Seafood ASA ,00 NOK ,74 % 0, % Oslo Børs Bakkafrost P/F ,75 NOK ,30 % 0,32 % Oslo Børs Carlsberg B , DKK ,84 % 0,03 % København Lerøy Seafood Group ,00 NOK , % 0, % Oslo Børs Salmar ASA ,00 NOK , % 0,14 % Oslo Børs SUM ,03 % Husholdningsvarer Svenska Cellulosa B ,35 SEK ,83 % 0,02 % Stockholm Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK ,17 % 0,00 % København Banker Den Danske Bank ,74 DKK ,44 % 0,01 % København Nordea Bank AB (publ) ,89 SEK ,27 % 0,00 % Stockholm Skandinavia Enskilda Banken ser. A ,02 SEK ,18 % 0,01 % Stockholm Sparebank 1 SR-Bank ASA ,50 NOK , % 0, % Oslo Børs Sparebanken Nord ,00 NOK ,58 % 0,22 % Oslo Børs SUM ,56 % /32

11 Diversifisert Aker ASA - A ,00 NOK ,65 % 0, % Oslo Børs Investor AB - B ,21 SEK ,80 % 0,01 % Stockholm Kinnevik Investment AB-B ,61 SEK ,63 % 0,02 % Stockholm SUM , % Forsikring Gjensidige Forsikring ASA ,35 NOK ,02 % 0,02 % Oslo Børs Storebrand ,30 NOK ,51 % 0, % Oslo Børs SUM ,53 % Programvare og Tjenester Atea ASA ,25 NOK ,49 % 0, % Oslo Børs Maskinvare og Utstyr Nokia FI ,47 EUR ,30 % 0,00 % Helsinki Telekom Telenor ,40 NOK ,69 % 0,00 % Oslo Børs TeliaSonera ,59 SEK ,03 % 0,00 % Stockholm SUM ,72 % Eiendom Tribona AB ,66 SEK ,60 % 0,36 % Stockholm Hafslund B ,00 NOK ,46 % 0, % Oslo Børs SUM AKSJEPORTEFØLJE ,92 % VERDIPAPIR forfalls KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDS UREALISERT ANDEL RISIKO DATO PRIS RENTE VERDI VERDI INKL. GEVINST/ AV KLASSE PÅLØPT RENTE TAP FONDET *** forretningsbanker Storebrand ASA ,15 % , ,70 % 3 Forsikringselskap Storebrand ASA ,65 % , ,93 % 3 Fondsobligasjoner Blaker Sparebank ,34 % , ,24 % 4 Eika Boligkreditt AS ,94 % , ,23 % 4 Helgeland Sparebank ,87 % , ,24 % 4 SpareBank 1 SMN ,50 % , ,34 % 4 SpareBank 1 SR-Bank ASA ,75 % , ,81 % 4 SpareBank 1 A1433Østfold Akershus ,00 % , ,82 % 4 Sparebanken Sogn og Fjordane..29 5,50 % , ,39 % 4 SUM , % Borgestad ASA ,00 % , , % 4 Andre sektorer (bl.a. Industri) Atlantic Offshore AS ,69 % , ,34 % 5 BassDrill Alpha Ltd ,50 % , ,68 % 5 Boa Offshore AS ,42 % , ,80 % 5 BW Offshore Limited ,91 % , ,80 % 5 Det Norske Oljeselskap ASA ,66 % , ,57 % 5 Farstad Shipping ASA ,17 % , ,80 % 5 GasLog Ltd ,19 % , ,57 % 5 Island Offshore Shipholding L.P , % , ,69 % 5 Northland Resources AB (publ) ,00 % , ,59 % 5 Norwegian Energy Company ASA ,76 % - - 0, ,00 % 5 Siem Offshore Inc ,54 % , ,00 % 5 Troms Offshore Supply AS ,25 % , ,83 % 5 Volstad Shipping AS ,78 % , ,69 % 5 SUM ,36 % Eiendom Selvaag Gruppen AS ,02 % , ,58 % 5 Transeuro Energy Corp ,00 % , ,16 % 5 Aker ASA ,76 % , ,95 % 5 Bonheur ASA ,24 % , ,42 % 5 Drill Rigs Holding Inc ,50 % , ,17 % 5 Norse Energy Corp. ASA ,00 % , , % 5 Pacific Drilling ,25 % , ,73 % 5 Seabird Exploration PLC ,00 % , ,46 % 5 Songa Offshore SE ,86 % , ,13 % 5 EOAL Cyprus Holdings Limited ,00 % , ,00 % 5 Songa Offshore SE ,61 % , ,32 % 5 SUM ,45 % II Dannemora Mineral AB ,75 % , ,36 % 5 Norske Skogindustrier ASA ,00 % , ,44 % 5 Northland Resources AB ,00 % , ,19 % 5 SUM ,99 % Konsumvare Hurtigruten ASA ,79 % , ,60 % 5 Marine Harvest ASA ,28 % , ,13 % 5 P/F Bakkafrost ,94 % , ,71 % 5 Marine Harvest ASA ,50 % , ,56 % 5 Morpol ASA ,54 % , ,35 % 5 SUM ,35 % Fortsettelse neste side /32

12 VERDIPAPIR forfalls KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDS UREALISERT ANDEL RISIKO DATO PRIS RENTE VERDI VERDI INKL. GEVINST/ AV KLASSE PÅLØPT RENTE TAP FONDET *** Industri AB Stena Metall ,28 % ,80 % 5 Aker ASA ,76 % ,57 % 5 Aker ASA ,74 % ,42 % 5 Aker Solutions ASA ,01 % ,82 % 5 AS Tallink Grupp ,79 % ,57 % 5 Austevoll Seafood ASA ,77 % ,47 % 5 Braathens Aviation AB (publ) ,00 % ,52 % 5 BWG Homes ASA ,03 % ,59 % 5 Color Group AS ,53 % ,58 % 5 Color Group AS ,00 % ,58 % 5 Color Group AS ,00 % ,34 % 5 Deep Drilling 1 Pte. Ltd ,00 % ,66 % 5 Deep Drilling 7 and 8 PT ,25 % ,76 % 5 Dof Subsea AS ,28 % ,35 % 5 Dof Subsea AS , % ,82 % 5 Dof Subsea AS ,79 % ,68 % 5 Höegh LNG Holdings Ltd ,88 % ,94 % 5 I. M. Skaugen SE..2017,85 % ,71 % 5 Kistefos AS ,38 % ,58 % 5 Navigator Holdings Ltd ,00 % ,72 % 5 NBT AS ,00 % ,48 % 5 Norske Skogindustrier ASA ,75 % ,61 % 5 Norwegian Energy Company ASA ,90 % ,88 % 5 Norwegian Energy Company ASA ,50 % ,00 % 5 Ocean Yield ASA ,35 % ,60 % 5 Odfjell SE ,27 % ,75 % 5 Polarcus Ltd (Cayman Islands) ,00 % ,41 % 5 Renewable Energy Corporation ASA ,14 % ,59 % 5 Renewable Energy Corporation ASA ,75 % ,91 % 5 Ship Finance International Limited ,85 % ,57 % 5 Solstad Offshore ASA ,15 % ,63 % 5 Stolt-Nielsen Limited ,46 % ,17 % 5 Stolt-Nielsen Limited ,50 % ,71 % 5 Klaveness Ship Holding AS ,50 % , ,57 % 5 TTS Group ASA ,00 % ,14 % 5 BWG Homes ASA ,28 % , ,59 % 5 Golar LNG Partners LP , % , ,58 % 5 Norwegian Air Shuttle ASA ,35 % , ,41 % 5 Norwegian Car Carriers ASA ,50 % , ,41 % 5 Odfjell SE ,60 % , ,45 % 5 Viking Supply Ships A/S ,96 % , ,37 % 5 SUM ,31 % SUM RENTEPAPIRER ,74 % BANKINNSKUDD , % ANDRE TILGANGER ,90 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % Verdipapirportefølje *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap /32

13 warrenwicklund utbytte Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 2 441, ,8958 Kjøpskurs pr. andel 2 514,99 2 1,6927 Salgskurs pr. andel 2 417, ,2968 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 1,00 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X) Sverige 91,5 % 8,5 % Industri Telekom & IT Andre sektorer,1 % 9,6 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 4,2 % 1,2 % 24,1 % 2 Statoil ASA Sparebank 1 SR-Bank ASA Awilco Drilling Ltd. Sparebanken Nord- Lerøy Seafood Group Gjensidige Forsikring ASA Borregaard ASA Atea ASA Bouvet ASA Bakkafrost P/F 4,6 % 4,4 % 4,3 % 3,2 % 3,2 % 2,8 % 2,6 % 2,5 % 7,1 % *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr WarrenWicklund Utbytte -39,5 % ST1X -,0 % 35,8 % 2,0 % 34,6 % 2,0 % 21,2 % 4,4 % 5,9 % 20,7 % 2,4 % 14,6 % 1,5 %,8 % 0,8 % 50,2 % Siste 5 år Siste 9 år 1,3 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,79 % 0, % Oslo Børs Byggma ,00 NOK ,87 % 0,72 % Oslo Børs Yara International ,20 NOK ,31 % 0,00 % Oslo Børs SUM ,97 % AF Gruppen ASA ,00 NOK ,34 % 0,02 % Oslo Børs Atlas Copco AB - B ,17 SEK ,52 % 0,00 % Stockholm Infratek ASA , NOK ,36 % 0, % Oslo Børs Kongsberg Gruppen ,00 NOK ,21 % 0,01 % Oslo Børs Skanska AB - B ,75 SEK ,13 % 0,00 % Stockholm Volvo AB - B ,29 SEK ,35 % 0,00 % Stockholm SUM ,91 % Awilco Drilling Ltd ,00 NOK ,38 % 0, % Oslo Børs Bergesen Worldwide Offshore Ltd ,29 NOK ,35 % 0,03 % Oslo Børs Bonheur ,00 NOK ,85 % 0,01 % Oslo Børs Fred Olsen Energy ,00 NOK ,81 % 0,01 % Oslo Børs Kværner ASA ,71 NOK ,73 % 0,02 % Oslo Børs Petroleum Geo Services ,00 NOK , % 0,01 % Oslo Børs Seadrill Ltd ,20 NOK ,25 % 0,00 % Oslo Børs Statoil ASA ,30 NOK , % 0,00 % Oslo Børs SUM ,54 % Mat, Drikkevarer og Tobakk Austevoll Seafood ASA ,00 NOK ,44 % 0,03 % Oslo Børs Bakkafrost P/F ,75 NOK ,49 % 0, % Oslo Børs Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,23 % 0,03 % Oslo Børs SUM ,16 % Banker DnB ASA ,95 NOK ,67 % 0,00 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,89 SEK ,58 % 0,00 % Stockholm Sandnes Sparebank ,75 NOK ,46 % 0,20 % Oslo Børs Sparebank 1 SR-Bank ASA ,50 NOK ,64 % 0,03 % Oslo Børs Sparebanken Møre ,00 NOK ,67 % 0,03 % Oslo Børs Sparebanken Nord ,00 NOK ,26 % 0,13 % Oslo Børs SUM ,28 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - A ,00 NOK ,19 % 0,02 % Oslo Børs Varige forbruksvarer og klær Ekornes ,00 NOK ,46 % 0,03 % Oslo Børs Diversifisert ABG Sundal Collier ,94 NOK ,19 % 0, % Oslo Børs Aker ASA - A ,00 NOK ,89 % 0,01 % Oslo Børs Kinnevik Investment AB-B ,61 SEK ,03 % 0,00 % Stockholm SUM , % Forsikring Gjensidige Forsikring ASA ,35 NOK ,19 % 0,01 % Oslo Børs Protector Forsikring ASA ,90 NOK ,78 % 0, % Oslo Børs SUM ,97 % Eiendom Tribona AB ,66 SEK ,77 % 0, % Stockholm Programvare og Tjenester Atea ASA ,25 NOK ,71 % 0,03 % Oslo Børs Bouvet ASA ,00 NOK ,63 % 0,26 % Oslo Børs SUM ,34 % Telekom Telenor ,40 NOK , % 0,00 % Oslo Børs TeliaSonera ,59 SEK ,14 % 0,01 % Stockholm SUM ,24 % SUM AKSJEPORTEFØLJE ,94 % 13/32

14 *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr VERDIPAPIR forfalls KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDS UREALISERT ANDEL RISIKO DATO PRIS RENTE VERDI VERDI INKL. GEVINST/ AV KLASSE PÅLØPT RENTE TAP FONDET *** materialer ii Norske Skogindustrier ASA ,00 % , ,31 % 5 Northland Resources AB ,00 % ,25 NA ,29 % 5 SUM ,60 % - Oljeservice Seabird Exploration PLC ,00 % , ,73 % 5 Songa Offshore SE ,86 % , ,35 % 5 SUM , % Industri Aker ASA ,76 % , ,37 % 5 Aker ASA ,77 % , ,70 % 5 Dof Subsea AS ,79 % , ,35 % 5 NBT AS ,00 % , ,65 % 5 Norwegian Energy Company ASA ,90 % , ,41 % 5 Norwegian Energy Company ASA ,50 % , ,33 % 5 Renewable Energy Corporation ASA ,75 % , ,44 % 5 BWG Homes ASA ,28 % , ,41 % 5 Norwegian Car Carriers ASA ,50 % , ,41 % 5 SUM , % Andre sektorer (bl.a. Industri) Boa Offshore AS ,42 % , ,37 % 5 Det Norske Oljeselskap ASA ,66 % , ,37 % 5 Norwegian Energy Company ASA ,76 % - - 0, ,00 % 5 Troms Offshore Supply AS ,25 % , ,43 % 5 SUM ,17 % SUM RENTEPAPIRER ,92 % BANKINNSKUDD ,44 % ANDRE TILGANGER ,30 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap Verdipapirportefølje /32

15 nb aksjefond Forvaltningskapital (i mill. NOK) 0 91 Kurs pr. andel 284, ,3132 Kjøpskurs pr. andel 293, ,6426 Salgskurs pr. andel 281, ,8701 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 1,00 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Minste tegningsbeløp spareavtale Fondets etableringsdato Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)* * Kjedet indeks. OSEBX før 1. juli 20 USA 97,4 % 2,6 % Telekom & IT Media Farmasi Halvledere & Utstyr 16,0 %,7 % 9,9 % 7,9 % 6,6 % 3,9 % 3,2 % 2,2 % 28,9 % DnB ASA Schibsted Norwegian Air Shuttle ASA Storebrand Subsea 7 S.A. Petroleum Geo Services Austevoll Seafood ASA Statoil ASA Lerøy Seafood Group Telenor 5,5 % 5,4 % 4,6 % 4,3 % 4,3 % 3,9 % 3,5 % 3,2 % 7,2 % 03 *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr NB Aksjefond Referanseindeks -56,8 % -54,1 % -26,2 % -17,0 % 46,1 % 48,4 % 38,0 % 38,4 % 3 40,5 % 29,1 % 32,4 % 8,5 %,5 % 86,7 % 64,8 % 17,5 % 18,3 % 18,1 % 20,7 %,4 % 6,3 % Siste 5 år -3,7 % Siste år,9 % energi Bergesen Worldwide Offshore Ltd ,29 NOK ,43 % 0,03 % Oslo Børs Det Norske Oljeselskap ASA ,30 NOK ,37 % 0,02 % Oslo Axess District Offshore ,40 NOK ,57 % 0, % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,00 NOK ,91 % 0,14 % Oslo Børs Høegh LNG Holdings Ltd ,80 NOK , % 0, % Oslo Børs Kværner ASA ,71 NOK ,30 % 0, % Oslo Børs North Energy ASA ,45 NOK ,45 % 0,20 % Oslo Axess Pacific Drilling S.A ,29 USD ,59 % 0,02 % NYSE Petroleum Geo Services ,00 NOK ,32 % 0,03 % Oslo Børs Seadrill Ltd ,20 NOK ,46 % 0,00 % Oslo Børs Statoil ASA ,30 NOK ,85 % 0,00 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,56 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,89 % Borregaard ASA ,50 NOK ,45 % 0, % Oslo Børs Byggma ,00 NOK ,22 % 0, % Oslo Børs Yara International ,20 NOK ,54 % 0,00 % Oslo Børs SUM ,21 % Hexagon Composites ,00 NOK ,23 % 0,17 % Oslo Børs Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,47 % 0, % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,35 % 0,03 % Oslo Børs Sølvtrans Holding ASA ,90 NOK ,23 % 0,31 % Oslo Børs The Containership Company AS , NOK ,00 % 0,33 % Unotert Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,81 % 0, % Oslo Børs SUM ,86 % Varige forbruksvarer og klær BWG Homes ASA ,50 NOK ,40 % 0,13 % Oslo Børs Forbrukstjenester Hurtigruten Group ASA ,57 NOK ,45 % 0, % Oslo Børs Royal Caribbean Cruises , NOK ,84 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,29 % Media Schibsted ,40 NOK ,59 % 0,02 % Oslo Børs Mat, Drikkevarer og Tobakk Austevoll Seafood ASA ,00 NOK ,25 % 0, % Oslo Børs Lerøy Seafood Group ,00 NOK ,54 % 0, % Oslo Børs Marine Harvest ASA ,16 NOK ,14 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,93 % Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Algeta ASA ,20 NOK ,53 % 0,02 % Oslo Børs Ayanda Group AS ,00 NOK ,16 % 0,00 % Unotert PhotoCure ,90 NOK ,20 % 0,16 % Oslo Børs SUM ,89 % Banker DnB ASA ,95 NOK ,24 % 0,01 % Oslo Børs Forsikring Storebrand ,30 NOK ,43 % 0, % Oslo Børs Programvare og Tjenester Atea ASA ,25 NOK ,23 % 0,02 % Oslo Børs Bouvet ASA ,00 NOK ,28 % 0,17 % Oslo Børs Opera Software ,00 NOK , % 0, % Oslo Børs SUM ,63 % Maskinvare og Utstyr Q-Free ,90 NOK ,41 % 0,16 % Oslo Børs Halvledere & Utstyr Nordic Semiconductor ,70 NOK ,79 % 0, % Oslo Børs Renewable Energy Corporation ,23 NOK ,41 % 0,03 % Oslo Børs SUM ,20 % Telekom Telenor ,40 NOK ,24 % 0,00 % Oslo Børs Hafslund A ,00 NOK ,30 % 0,01 % Oslo Børs Hafslund B ,00 NOK ,03 % 0,00 % Oslo Børs SUM ,33 % SUM VERDIPAPIRER ,80 % bankinnskudd ,73 % ANDRE TILGANGER ,53 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 15/32

16 terra vekst Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 284, ,3584 Kjøpskurs pr. andel 1 322, ,2492 Salgskurs pr. andel 1 277, ,3766 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) *Fondet endret investeringsstrategi 1. juli 20. Det vises derfor ingen historisk avkastning. Sverige Danmark Finland 40,1 % 28,5 % 15,3 % 14,7 % Farmasi Media Telekom & IT 22,5 % 20,5 % 17,6 % 13,9 %,9 % 3,6 % 2,6 % 1,4 % Den Danske Bank Novo Nordisk B-aksjer DnB ASA Autoliv Inc. LM Ericsson B Carlsberg B Wartsila OYJ-B Hexagon AB Electrolux AB B Konecranes OYJ 4,3 % 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,4 % BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER energi Bergesen Worldwide Offshore Ltd ,29 NOK ,48 % 0, % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,00 NOK ,57 % 0,14 % Oslo Børs Lundin Petroleum AB ,39 SEK ,35 % 0,01 % Stockholm Petroleum Geo Services ,00 NOK ,74 % 0,03 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,72 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,86 % Billerud Korsnäs AB ,39 SEK ,75 % 0, % Stockholm Novozymes A/S B-aksjer ,15 DKK ,20 % 0,01 % København SUM ,95 % Verdipapirportefølje ABB AB ,62 SEK ,53 % 0,01 % Stockholm Assa Abloy - B ,89 SEK ,79 % 0,01 % Stockholm Atlas Copco AB - A ,65 SEK ,59 % 0,00 % Stockholm Atlas Copco AB - B ,17 SEK ,94 % 0,00 % Stockholm Kone Oyj - B aksje , EUR , % 0,00 % Helsinki Konecranes OYJ ,00 EUR , % 0,01 % Helsinki Outotec Oyj ,72 EUR ,88 % 0, % Helsinki Volvo AB - B ,29 SEK , % 0,00 % Stockholm Wartsila OYJ-B ,96 EUR ,48 % 0,01 % Helsinki SUM ,48 % DSV ,89 DKK ,96 % 0,01 % København Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,68 % 0, % Oslo SUM ,64 % Biler og komponenter Autoliv Inc ,43 SEK ,98 % 0,02 % Stockholm Nokian Renkaat Oyj ,22 EUR ,29 % 0,01 % Helsinki SUM ,27 % Varige forbruksvarer og klær BWG Homes ASA ,50 NOK ,34 % 0,13 % Oslo Electrolux AB B ,34 SEK ,29 % 0,01 % Stockholm SUM ,63 % Forbrukstjenester Royal Caribbean Cruises , NOK ,66 % 0,01 % Oslo Media Schibsted ,40 NOK ,59 % 0,02 % Oslo Varehandel Hennes & Mauritz B ,51 SEK ,83 % 0,00 % Stockholm Mat, Drikkevarer og Tobakk Bakkafrost P/F ,75 NOK ,33 % 0, % Oslo Carlsberg B , DKK ,78 % 0,01 % København SUM , % Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Algeta ASA ,20 NOK ,57 % 0,03 % Oslo Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK , % 0,00 % København SUM ,64 % Banker Den Danske Bank ,74 DKK ,28 % 0,01 % København DnB ASA ,95 NOK , % 0,01 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,89 SEK ,61 % 0,00 % Stockholm Skandinavia Enskilda Banken ser. A ,02 SEK ,64 % 0,00 % Stockholm SUM ,57 % Diversifisert Kinnevik Investment AB-B ,61 SEK ,25 % 0,01 % Stockholm Forsikring Storebrand ,30 NOK ,79 % 0, % Oslo Børs Telekom TeliaSonera ,59 SEK ,37 % 0,01 % Stockholm Maskinvare og Utstyr Hexagon AB ,31 SEK ,35 % 0,01 % Stockholm LM Ericsson B ,75 SEK ,79 % 0,00 % Stockholm Nokia FI ,47 EUR ,85 % 0,00 % Helsinki SUM ,99 % SUM VERDIPAPIRER ,64 % bankinnskudd ,63 % ANDRE TILGANGER ,27 % SUM VERDIPAPIRER ,00 % 16/32 Det er søkt om refusjon av for mye betalt kildeskatt i de nordiske markedene i perioden 20 til 20. Kostnadene i forbindelse med søknaden utgjør NOK

17 terra utbytte Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1,79 89,91 Kjøpskurs pr. andel 5, ,63 Salgskurs pr. andel 1, ,4576 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 000 Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato VINX Financials NOK NI (VINX40NOKNI)* * Fondet byttet referanseindeks i 20. Tidligere referanseindeks var SHB Bank Indeks NOK. Sverige Danmark Finland 5,9 % 2,8 % 1,5 % 81,4 % Banker Forsikring Diversifiserte Eiendomsselskaper 4,7 % 3,4 % 2,0 % 81,4 % Sparebanken Øst Sparebanken Nord- Sparebanken Midt- Helgeland Sparebank Sparebanken Vest Totens Sparebank Sandnes Sparebank SpareBank 1 Ringerike Hadeland Sparebanken Pluss Nes Prestegjeld Sparebank 4,4 % 4,4 % 4,3 % 3,9 % 7,5 % 7,3 % 6,6 % *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Terra Utbytte Referanseindeks - -,6 % -44,4 % -50,3 % -17,1 % -18,7 % 24,9 % 26,6 % 26,8 % 24,3 % 31,3 % 45,9 % 58,0 % 45,4 % 40,9 % 18,1 % 21,6 % 4,5 % 23,5 % 21,2 % 24,3 % Siste 5 år -3,7 % Siste år 6,5 % FINANS - DIVERSIFISERT ABG Sundal Collier ,94 NOK ,50 % 0,15 % Oslo Børs Investor AB - A ,41 SEK ,27 % 0,00 % Stockholm Kinnevik Investment AB-B ,61 SEK ,67 % 0,00 % Stockholm sum ,44 % FINANS - BANKER Aurskog Sparebank ,00 NOK ,57 % 1,18 % Oslo Børs Banknordik P/F ,62 DKK ,56 % 0, % København Den Danske Bank ,74 DKK ,24 % 0,00 % København DnB ASA ,95 NOK ,59 % 0,00 % Oslo Børs Helgeland Sparebank ,20 NOK ,44 % 1, % Oslo Børs Hol Sparebank ,00 NOK ,60 % 3,87 % Oslo Børs Høland og Setskog Sparebank ,00 NOK ,96 % 2,76 % Oslo Børs Indre Sogn Sparebank ,00 NOK ,39 % 6,63 % Oslo Børs Klepp Sparebank ,00 NOK ,29 % 5,77 % Oslo Børs Melhus Sparebank ,00 NOK ,57 % 0,80 % Oslo Børs Nes Prestegjeld Sparebank ,00 NOK ,85 % 7,15 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,89 SEK ,80 % 0,00 % Stockholm Sandnes Sparebank ,75 NOK ,02 % 1,21 % Oslo Børs Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg ,50 NOK ,61 % 3,50 % Oslo Børs Sparebank 1 Ringerike Hadeland ,50 NOK ,98 % 0,40 % Oslo Børs Sparebank 1 SR-Bank ASA ,50 NOK ,75 % 0, % Oslo Børs Sparebank 1 Østfold Akershus ,50 NOK ,79 % 0,67 % Oslo Børs Sparebank 1 Buskerud-Vestfold ,80 NOK ,73 % 3,02 % Oslo Børs Sparebanken Midt ,50 NOK ,59 % 0,18 % Oslo Børs Sparebanken Møre ,00 NOK ,63% 0,38 % Oslo Børs Sparebanken Nord ,00 NOK ,31 % 0,51 % Oslo Børs Sparebanken Pluss ,50 NOK ,98 % 3,76 % Oslo Børs Sparebanken Vest ,50 NOK ,37 % 0,57 % Oslo Børs Sparebanken Øst ,60 NOK ,50 % 1,56 % Oslo Børs Totens Sparebank ,20 NOK ,28 % 2,51 % Oslo Børs sum ,40 % FINANS - FORSIKRING Gjensidige Forsikring ASA ,35 NOK ,50 % 0,00 % Oslo Børs Protector Forsikring ASA ,90 NOK ,32 % 0,17 % Oslo Børs Sampo Oyj ,40 EUR ,46 % 0,00 % Helsinki Storebrand ,30 NOK ,46 % 0,02 % Oslo Børs sum ,74 % FINANS - EIENDOMSSELSKAPER Norwegian Property ASA ,70 NOK ,85 % 0,03 % Oslo Børs Tribona AB ,66 SEK ,19 % 0,13 % Stockholm sum , % SUM VERDIPAPIRER ,63 % bankinnskudd ,83 % ANDRE TILGANGER ,45 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % Det er søkt om refusjon av for mye betalt kildeskatt i de nordiske markedene i perioden 20 til 20. Kostnadene i forbindelse med søknaden utgjør NOK /32

18 terra norden Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 3 3, ,49 Kjøpskurs pr. andel 3 4, ,5754 Salgskurs pr. andel 3 293, ,6432 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato..99 VINX Banchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI) Sverige Finland Danmark 39,9 % 28,4 % 15,2 % 14,7 % Farmasi Media Telekom & IT 2 20,4 % 17,6 % 13,9 %,8 % 3,6 % 2,6 % 1,4 % Den Danske Bank DnB ASA Novo Nordisk B-aksjer Autoliv Inc. LM Ericsson B Carlsberg B Wartsila OYJ-B Hexagon AB Electrolux AB B Konecranes OYJ *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,3 % 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % Terra Norden VINXBCAPNOKNI -48,7 % -39,5 % -20,7 % -15,9 % 41,3 % 54,8 % 25,4 % 21,9 % 63,0 % 31,6 % 15,3 % 31,0 % 6,3 % 1,4 % 46,6 % 26,8 % 26,8 % 28,4 % 24,8 % 15,4 %,5 %,0 % Siste 5 år -1,1 % Siste år,8 % energi Bergesen Worldwide Offshore Ltd ,29 NOK ,44 % 0,15 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,00 NOK ,58 % 0,40 % Oslo Børs Lundin Petroleum AB ,39 SEK ,34 % 0,03 % Stockholm Petroleum Geo Services ,00 NOK ,74 % 0, % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,73 % 0, % Oslo Børs SUM ,83 % MATERIALER Billerud Korsnäs AB ,39 SEK ,71 % 0,24 % Stockholm Novozymes A/S B-aksjer ,15 DKK ,20 % 0,01 % København SUM ,91 % Verdipapirportefølje ABB AB ,62 SEK ,54 % 0,01 % Stockholm Assa Abloy - B ,89 SEK ,81 % 0,02 % Stockholm Atlas Copco AB - A ,65 SEK ,59 % 0,01 % Stockholm Atlas Copco AB - B ,17 SEK ,94 % 0,01 % Stockholm Kone Oyj - B aksje , EUR , % 0,01 % Helsinki Konecranes OYJ ,00 EUR , % 0,01 % Helsinki Outotec Oyj ,72 EUR ,88 % 0,30 % Helsinki Volvo AB - B ,29 SEK ,01 % 0,01 % Stockholm Wartsila OYJ-B ,96 EUR ,47 % 0,03 % Helsinki SUM ,40 % DSV ,89 DKK ,96 % 0,01 % København Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,68 % 0,15 % Oslo Børs SUM ,64 % Biler & komponenter Autoliv Inc ,43 SEK ,98 % 0, % Stockholm Nokian Renkaat Oyj ,22 EUR ,29 % 0, % Helsinki SUM ,27 % Forbrukstjenester Royal Caribbean Cruises , NOK ,61 % 0,03 % Oslo Børs Varige forbruksvarer og klær BWG Homes ASA ,50 NOK ,31 % 0,37 % Oslo Børs Electrolux AB B ,34 SEK ,27 % 0, % Stockholm SUM ,58 % Media Schibsted ,40 NOK ,58 % 0, % Oslo Børs Varehandel Hennes & Mauritz B ,51 SEK ,78 % 0,00 % Stockholm Mat, Drikkevarer og Tobakk Bakkafrost P/F ,75 NOK ,33 % 0,34 % Oslo Børs Carlsberg B , DKK ,76 % 0,03 % København SUM , % Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Algeta ASA ,20 NOK ,57 % 0, % Oslo Børs Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK ,00 % 0,00 % København SUM ,57 % Banker Den Danske Bank ,74 DKK ,28 % 0,02 % København DnB ASA ,95 NOK , % 0,01 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,89 SEK ,62 % 0,00 % Stockholm Skandinavia Enskilda Banken ser. A ,02 SEK ,57 % 0,01 % Stockholm SUM ,52 % Diversifisert Kinnevik Investment AB-B ,61 SEK ,25 % 0,03 % Stockholm Forsikring Storebrand ,30 NOK ,79 % 0, % Oslo Børs Maskinvare og Utstyr Hexagon AB ,31 SEK ,34 % 0,03 % Stockholm LM Ericsson B ,75 SEK ,79 % 0,01 % Stockholm Nokia FI ,47 EUR ,85 % 0,01 % Helsinki SUM ,98 % Telekom TeliaSonera ,59 SEK ,37 % 0,01 % Stockholm SUM VERDIPAPIR ,97 % bankinnskudd ,37 % ANDRE TILGANGER ,34% SUM PORTEFØLJE ,00 % 18/32 Det er søkt om refusjon av for mye betalt kildeskatt i de nordiske markedene i perioden 20 til 20. Kostnadene i forbindelse med søknaden utgjør NOK

19 terra alpha Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 2239, ,03 Kjøpskurs pr. andel 2261, ,37 Salgskurs pr. andel 2227, ,4498 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 1,00 % Innløsningsprovisjon Inntil 1,00 % Forvaltningsprovisjon 1,0 % - * Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) *Fondet har variabel forvaltningsgodtgjørelse Danmark Sverige USA 6,6 % 5,3 % 79,7 % Farmasi Telekom & IT Media 16,7 %,2 % 8,4 % 6,2 % 5,8 % 3,6 % 3,6 % DnB ASA 33,7 % Petroleum Geo Services Norwegian Air Shuttle ASA Dolphin Group ASA Opera Software Statoil ASA Subsea 7 S.A. Den Danske Bank Schibsted Volvo AB - B *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,7 % 5,2 % 4,5 % 4,5 % 4,4 % 4,4 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % -51,8 % -54,1 % Terra Alpha OSEBX -23,7 % -,5 % 59,7 % 40,5 % 24,6 % 32,4 % 13,8 %,5 % 53,9 % 64,8 % 23,6 % 18,3 % 18,3 % 15,4 % 6,5 % Siste 5 år -3,7 % Siste 8 år 8,2 % MATERIALER BBorregaard ASA ,50 NOK ,77 % 0,20 % Oslo Børs Norske Skogindustrier ,67 NOK ,84 % 0,32 % Oslo Børs Yara International ,20 NOK ,01 % 0,01 % Oslo Børs sum ,62 % Awilco Drilling Ltd ,00 NOK ,83 % 0,17 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,00 NOK ,50 % 0,42 % Oslo Børs EAM Solar ASA ,50 NOK ,99 % 0,86 % Oslo Axess Frontline 20 Ltd ,00 NOK ,96 % 0,00 % Unotert Høegh LNG Holdings Ltd ,80 NOK , % 0,19 % Oslo Børs Kværner ASA ,71 NOK ,37 % 0, % Oslo Børs Navios Maritime Acquisitions ,69 USD ,95 % 0,45 % NYSE Petroleum Geo Services ,00 NOK ,24 % 0, % Oslo Børs Scorpio Tankers ,50 USD ,58 % 0,14 % NYSE Sevan Marine ,30 NOK ,23 % 0,37 % Oslo Børs Statoil ASA ,30 NOK ,36 % 0,00 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,59 % 0,02 % Oslo Børs sum ,72 % Volvo AB - B ,29 SEK ,56 % 0,01 % Stockholm Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,52 % 0, % Oslo Børs Odfjell B ,00 NOK ,95 % 0,38 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - A ,00 NOK ,00 % 0,00 % Oslo Børs Wilhelm Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,90 % 0,31 % Oslo Børs sum ,37 % Forbrukstjenester Royal Caribbean Cruises , NOK ,41 % 0,01 % Oslo Børs Media Schibsted ,40 NOK ,58 % 0,02 % Oslo Børs Mat, Drikkevarer og Tobakk Austevoll Seafood ASA ,00 NOK ,42 % 0, % Oslo Børs Bakkafrost P/F ,75 NOK ,21 % 0, % Oslo Børs Carlsberg B , DKK ,41 % 0,00 % København Salmar ASA ,00 NOK ,73 % 0, % Oslo Børs sum ,77 % Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Algeta ASA ,20 NOK ,68 % 0, % Oslo Børs Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK ,64 % 0,00 % København PhotoCure ,90 NOK ,85 % 0,47 % Oslo Børs sum ,17 % Banker Den Danske Bank ,74 DKK ,59 % 0,01 % København DnB ASA ,95 NOK ,67 % 0,01 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,89 SEK , % 0,00 % Stockholm sum ,32 % Diversifisert ABG Sundal Collier ,94 NOK ,92 % 0,22 % Oslo Børs Forsikring Storebrand ,30 NOK ,48 % 0, % Oslo Børs Programvare og Tjenester Opera Software ,00 NOK ,43 % 0,15 % Oslo Børs Maskinvare og Utstyr Q-Free ,90 NOK ,40 % 0,31 % Oslo Børs SUM aksjer ,75 % VERDIPAPIR forfalls KUPONG RENTE PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDS UREALISERT ANDEL RISIKO DATO REGULERINGS PRIS RENTE VERDI VERDI INKL. GEVINST/ AV KLASSE TIDSPUNKT PÅLØPT RENTE TAP fondet *** energi Transeuro Energy Corp ,00 % , ,72 % 5 SUM RENTEPAPIRER ,72 % bankinnskudd ,68 % ANDRE TILGANGER ,16 % SUM VERDIPAPIRER ,00 % 19/32

20 warrenwicklund norden Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 382,63 1 4,8639 Kjøpskurs pr. andel 1 423, ,78 Salgskurs pr. andel 1 368, ,9153 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon Inntil 4,00% Innløsningsprovisjon 1,00 % Forvaltningsprovisjon 0,50 % Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets etableringsdato VINX Banchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI)* *Kjedet indeks. MSCI Nordic NOK (NDDUNC) før 1. juli 20 Sverige Danmark Finland 39,3 % 28,2 % 15,1 % 14,4 % Helse Varehandel Media Telekom & IT 20,2 % 19,3 % 17,4 % 13,6 %,8 % 5,5 % 3,7 % 2,6 % 1,4 % Den Danske Bank DnB ASA Novo Nordisk B-aksjer Autoliv Inc. Carlsberg B LM Ericsson B Wartsila OYJ-B Hexagon AB Electrolux AB B Konecranes OYJ *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr WarrenWicklund Norden Referanseindeks 03 4,3 % 3,9 % 3,7 % 3,7 % 3,4 % 3,2 % 3,0 % -44,4 % -40,5 % -19,7 % -15,9 % 36,8 % 38,4 %,2 % 15,8 % 38,6 % 28,5 % 35,5 % 28,9 %,6 % 39,9 % 2 24,4 % 26,0 % 22,8 % 15,4 %,9 %,0 % Siste 5 år -0,9 % Siste år,7 % energi Bergesen Worldwide Offshore Ltd ,29 NOK ,43 % 0,02 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,00 NOK ,59 % 0, % Oslo Børs Lundin Petroleum AB ,39 SEK ,29 % 0,00 % Stockholm Petroleum Geo Services ,00 NOK ,72 % 0,01 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,50 NOK ,72 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,75 % Billerud Korsnäs AB ,39 SEK ,61 % 0,03 % Stockholm Novozymes A/S B-aksjer ,15 DKK ,17 % 0,00 % København SUM ,78 % Verdipapirportefølje ABB AB ,62 SEK ,53 % 0,00 % Stockholm Assa Abloy - B ,89 SEK ,75 % 0,00 % Stockholm Atlas Copco AB - A ,65 SEK ,58 % 0,00 % Stockholm Atlas Copco AB - B ,17 SEK ,93 % 0,00 % Stockholm Kone Oyj - B aksje , EUR , % 0,00 % Helsinki Konecranes OYJ ,00 EUR ,00 % 0,00 % Helsinki Outotec Oyj ,72 EUR ,84 % 0, % Helsinki Volvo AB - B ,29 SEK ,98 % 0,00 % Stockholm Wartsila OYJ-B ,96 EUR ,44 % 0,00 % Helsinki SUM ,15 % DSV ,89 DKK ,96 % 0,00 % København Norwegian Air Shuttle ASA ,40 NOK ,69 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,65 % Biler og komponenter Autoliv Inc ,43 SEK ,89 % 0,01 % Stockholm Nokian Renkaat Oyj ,22 EUR ,26 % 0,00 % Helsinki SUM ,15 % Varige forbruksvarer og klær BWG Homes ASA ,50 NOK ,30 % 0, % Oslo Børs Electrolux AB B ,34 SEK ,23 % 0,00 % Stockholm SUM ,53 % Forbrukstjenester Royal Caribbean Cruises , NOK ,58 % 0,00 % Oslo Børs Media Schibsted ,40 NOK ,55 % 0,01 % Oslo Børs Varehandel Hennes & Mauritz B ,51 SEK ,74 % 0,00 % Stockholm Mat, Drikkevarer og Tobakk Bakkafrost P/F ,75 NOK ,31 % 0, % Oslo Børs Carlsberg B , DKK ,73 % 0,00 % København SUM , % Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Algeta ASA ,20 NOK ,54 % 0,01 % Oslo Børs Novo Nordisk B-aksjer ,32 DKK ,99 % 0 København SUM ,53 % Banker Den Danske Bank ,74 DKK ,27 % 0,00 % København DnB ASA ,95 NOK ,03 % 0,00 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,89 SEK ,61 % 0,00 % Stockholm Skandinavia Enskilda Banken ser. A ,02 SEK ,57 % 0,00 % Stockholm SUM ,48 % Diversifisert Kinnevik Investment AB-B ,61 SEK ,23 % 0,00 % Stockholm Forsikring Storebrand ,30 NOK ,71 % 0,01 % Oslo Børs Maskinvare og Utstyr Hexagon AB ,31 SEK ,31 % 0,00 % Stockholm LM Ericsson B ,75 SEK ,69 % 0,00 % Stockholm Nokia FI ,47 EUR ,80 % 0,00 % Helsinki SUM ,80 % Telekom TeliaSonera ,59 SEK ,36 % 0,00 % Stockholm SUM VERDIPAPIRER ,02 % BANKINNSKUDD ,28 % ANDRE TILGANGER ,29 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 20/32 Det er søkt om refusjon av for mye betalt kildeskatt i de nordiske markedene i perioden 20 til 20. Kostnadene i forbindelse med søknaden utgjør NOK

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2017 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA EGENKAPITALBEVIS 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON EIKA KREDITT

Detaljer

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2016 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON EIKA KREDITT EIKA PENGEMARKED

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax: 6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Nordisk aksjeportefølje per 31. desember 2011

Statens pensjonsfond Norge Nordisk aksjeportefølje per 31. desember 2011 Statens pensjonsfond Norge Nordisk aksjeportefølje per 31. desember 2011 Selskap Antall aksjer Valuta Markedskurs Markedsverdi i mill Eierandel nordiske aksjer totalen Lundin Petroleum 995 000 SEK 169,20

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Nordisk aksjeportefølje per 31. desember 2012 (ikke inkludert bankinnskudd og derivater)

Statens pensjonsfond Norge Nordisk aksjeportefølje per 31. desember 2012 (ikke inkludert bankinnskudd og derivater) Statens pensjonsfond Norge Nordisk aksjeportefølje per 31. desember 2012 (ikke inkludert bankinnskudd og derivater) Selskap Antall aksjer Valuta Markedskurs Eierandel nordiske aksjer A. P. Møller - Mærsk

Detaljer

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017 Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217 Selskapene fra Hordaland Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Agder på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Egder på Børsen 370 365 360 355 350 345 340 335 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Verdipapir Markedsverdi i NOK Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Grunnfondsbevis Cultura Sparebank 750 000 SPAREBANKEN

Detaljer

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 BDO ADVOKATER AS V/HANS OLAV HEMNES 28.05.2015 Hvor er de skattemessig hjemmehørende? Tabellen viser et utvalg av utenlandske selskaper

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 29.apr Sak 8. Redegjørelse for lønn og

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad Aksje Robust og langsiktig aksjesparing Forum 2017 - Oddbjørn Dybvad Våre fond Aksjefond - geografi Norge Norden Europa Global EM USA Sverige Finland Aksjefond - bransje Eiendom Energi Aksje + = Rente

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SPN, Aksjebeholdning. Danmark. Finland. Norge

SPN, Aksjebeholdning. Danmark. Finland. Norge SPN, Aksjebeholdning Danmark Selskap Eierandel AP Møller - Maersk 36 092 531,74 0,55% Carlsberg 338 798 197,64 0,29% Christian Hansen Holding 102 616 34,29 0,08% Coloplast 251 406 158,97 0,12% Dampskibsselskabet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 30.06.10

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer?

Detaljer

Halvårsrapport Verdipapirfond

Halvårsrapport Verdipapirfond Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

VEKK. Verdiskapende, Engasjert, Kompetent og Kundeorientert. ODIN Forum Martin Henrichsen

VEKK. Verdiskapende, Engasjert, Kompetent og Kundeorientert. ODIN Forum Martin Henrichsen VEKK Verdiskapende, Engasjert, Kompetent og Kundeorientert ODIN Forum 2017 - Martin Henrichsen Følg rådgiveren ikke markedssvingningene Oslo Børs har gitt en årlig avkastning på 12,2% pr. år siden 1983

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer