4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006."

Transkript

1 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr Kr. 678,1 mill.. Pr Kr. 797,5 mill.. Pr Kr. 721,2 mill.. Pr Kr. 732,6 mill.. Pr Kr. 823,2 mill.. Pr Kr. 846,6 mill.. Kursverdien på vår aksjeportefølje er i 2006 nominelt øket med kr. 145,1 mill.. Korrigert for aksjekjøp, aksjesalg og mottatt utbytte er verdien øket med kr. 171,8 mill., tilsvarende 25,3%. Til sammenligning kan nevnes at Oslo Børs hovedindeks er øket med 32,4%. Dersom vi ser bort fra våre aksjer i General Electric, som ikke er notert på Oslo Børs, er aksjeporteføljen øket med 32,4%. I løpet av de siste 5 år er verdien på våre aksjer i andre selskaper øket med 134,8%, korrigert som ovenfor, mens Oslo Børs hovedindeks er øket med 124,9%. Historisk har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper øket fra kr. 387,0 mill. pr til kr. 823,2 mill. pr Vår aksjeporteføljes kostpris er pr kr. 378,2 mill.. Urealisert kursgevinst utgjør således kr. 468,4 mill.. I 2006 er det kjøpt aksjer i Statoil, Orkla, Yara, Norsk Hydro, Sevan Marine, Wilhelmsen A, Norske Skog, DNO og diverse andre selskaper til samlet kostpris kr. 42,6 mill.. Det er også solgt aksjer i General Electric, Hafslund B, Norsk Hydro, Smedvig A og B, Cermaq og andre selskaper til salgspris kr. 43,7 mill.. Regnskapsmessig gevinst er kr. 25,5 mill.. Hittil i 2007 er det kjøpt aksjer i Aker, Fred Olsen Energy, BW Offshore og andre selskaper til samlet kostpris kr. 6,7 mill.. Det er også solgt aksjer i Norsk Hydro, General Electric, Yara, Hafslund B og Cermaq til salgspris kr.11,9 mill.. Regnskapsmessig gevinst er kr. 7,7 mill.. Det er i 2006 kjøpt aksjer i eget selskap, etter splitt 3 for 1 i generalforsamlingen , til kostpris kr. 0,9 mill.. Pr eier vi aksjer i eget selskap. Aksjenes kostpris er kr.11,0 mill. (kr. 52,34 pr.aksje). Aksjenes markedsverdi er kr. 26,3 mill. (kr.125,50 pr.aksje). Vår kontantbeholdning er pr kr. 143,8 mill., mot kr. 153,2 mill. pr Pr. i dag kr. 153,5 mill.. Av vår aksjeportefølje utgjør i dag Norsk Hydro 21%, General Electric 15%, Norske Skog 14%, Orkla 11%, Statoil 8%, Yara 7% og Henneseid 4%. Disse selskaper utgjør til sammen 80% av den totale kursverdi. Resultatregnskap ( i kr.) 4.kv Leieinntekter Kraftsalgsinntekter Gevinst v/eiendomssalg Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt Resultat pr.aksje i kr. 7,82 20,00 33,80 2,93 Utvannet resultat pr.aksje i kr. 7,82 20,00 33,80 2,93 Resultatet for 4. kvartal 2006 inneholder blant annet en nettogevinst ved salg av aksjer på kr. 1,9 mill., mot kr. 39,8 mill. for 4. kvartal Dessuten inneholder resultatet for 4. kvartal 2006 mottatt utbytte fra andre selskaper på kr. 1,5 mill., mot kr. 1,1 mill. i 4. kvartal Nedgangen i resultatet for 4. kvartal 2006 skyldes Side 1

2 lavere aksjesalgsgevinster. Resultatet for Resultatet for året 2006 inneholder en bokført nettogevinst ved salg av aksjer på kr. 25,5 mill. og mottatt utbytte fra andre selskaper på kr. 25,6 mill., mot henholdsvis kr. 109,5 mill. og kr. 24,4 mill. i Nedgangen i resultatet for 2006 skyldes i hovedsak lavere aksjesalg. Resultatet for 2005 inneholdt også en gevinst ved eiendomssalg på kr. 7,5 mill., mot kr. 1,3 mill i Resultatet for 2007 kan bli svakere enn resultatet for 2006 på grunn av lavere aksjesalg. Styret foreslår å utbetale et utbytte på kr. 4,75 pr. aksje for 2006, mot kr. 4,17 for Dette innebærer en økning på 13,9%. Vi minner om at våre aksjer ble splittet 3 for 1 i generalforsamlingen Regnskapet er utarbeidet etter de samme prinsipper som årsregnskapet for Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til delårsrapporteringsstandarden. Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består i det alt vesentlige av finansvirksomhet, dessuten kraftproduksjon samt eiendomsutleie. Vi deltar ikke lenger i møllevirksomhet. Selskapet eier fortsatt møllebygninger og silo i Skien med tilhørende tomteareaer på ca. 38 mål. Bygningene, som er forsikret for kr. 190 mill., og det meste av tomtearealet er stilt vederlagsfritt til disposisjon for Norgesmøllene AS frem til år Norgesmøllene AS har deretter fortsatt rett til å leie i ytterligere 20 år til markedspris. Balansekonto ( i kr.) Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Avsetning og forpliktelser Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling ( i kr.) Kontantstr. fra operasjonelle aktiviteter Kontantstr. fra investeringsaktiviteter Kontantstr. fra finansieringsaktiviteter (27 468) (30 763) Endring i kontanter Beholdning av kontanter Beholdning av kontanter Endringer i egenkapitalen ( i kr.) Egenkapital Kjøp egne aksjer Salg egne aksjer Andre endringer -1-2 Periodens resultat Avsatt til utbytte (31 277) (27 468) Egenkapital pr Skien, 31. januar Styret i Skiens Aktiemølle ASA. AKSJER I ANDRE SELSKAPER PR SKIENS AKTIEMØLLE AKSJESELSKAP Eierandel Antall Aksje- Samlet Kost- Utbytte i % aksjer kurs verdi **) pris 2006 LIGNINGSNOTERTE AKSJER Awilco Heavy Transport ** , Side 2

3 Broerne 6 ** 20, , Eiendomsspar ** , Henneseid 15, , Saga Oil , Diverse andre aksjer ** UTVALG OBX-MEST LIKVIDE AKSJER Aker , Awilco offshore , DnB NOR , DNO , Fred Olsen Energy , Norsk Hydro , Norske Skog , Orkla , Pan Fish , ProSafe , Statoil , Storebrand , Telenor , Yara , OB MATCH-MIDDELS LIKVIDE AKSJER Bergesen W. Gas , Bonheur , Borgestad , Cermaq , Domstein , Hafslund B , Lerøy Seafood , Odfjell A , Olav Thon Eiendom , P4 Radio PhotoCure , REC , Rieber & Søn , Scana Industrier , Schibsted , Sevan Marine , Veidekke , Visma Wilh.Wilhelmsen A , OB STANDARD-MINST LIKVIDE AKSJER Arendals Fossekompani , Gyldendal , Solvang , Wilh.Wilhelmsen B , UTENLANDSKE AKSJER L.M.Ericsson B EØS , Nokia EØS , SAS EØS , Svenska Cell EØS , General ElectricUS , RCCL LIB , BW Offsh BE , Golar LNG BE , Siem Offsh CAYMAN , Subsea 7 CAYMAN , SUM SAMTLIGE AKSJER Side 3

4 4.kv ,43 6,43 Side 4

5 Side 5

6 Side 6