HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33"

Transkript

1 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 7 Danske Invest Norge Vekst 8 Danske Invest Horisont Aksje 10 Danske Invest Horisont Rente 11 Danske Invest Banksikkerhet 12 Danske Invest Norsk Likviditet I 14 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 16 Danske Invest Norsk Obligasjon 18 Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 20 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning 24 Danica Pensjon Norge Aksjer 25 Danica Pensjon Norge Obligasjon 26 UNIFOR Aksje 27 UNIFOR Rente 28 SPV Aksje 29 SPV Rente 30 Disclaimer 31 Kunngjøring om vedtektsendring i Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Capital AS som forvalter Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon har fått Finanstilsynets godkjennelse til å gjennomføre følgende vedtektsendringer: Det følger av fondets vedtekter at fondet har samtykke fra Kredittilsynet til å fravike følgende alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondsloven: Verdipapirfondsloven 4-6. Avvik fra denne plasseringsregel innebærer at Fondet inntil 100 % av fondets eiendeler kan plasseres i andre finansielle instrumenter. Verdipapirfondsloven 4-9. Avvik fra denne plasseringsregel innebærer at Fondets plasseringer kan overstige 10 % av obligasjonene eller 10 % av pengemarkedsinstrumentene fra én og samme utsteder. Fondets plasseringer kan likevel ikke overstige 10 % av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene (samlet sett) fra én og samme utsteder. Fond som har en slik særskilt plasseringsstrategi avviker fra UCITS direktivet, og defineres som non-ucits fond. Fondets vedtekter vil bli endret slik at de nevnte unntak fra verdipapirfondsloven 4-6 og 4-9 vil bortfalle. Ved å følge plasseringsreglene i verdipapirfondsloven 4-6 er fondets plassering i andre finansielle instrumenter begrenset til 10 % av fondets eiendeler. Ved å følge plasseringsreglene i verdipapirfondsloven 4-9 kan fondets plassering fra en og samme utsteder ikke overstige 10 % av obligasjonene eller 10 % av pengemarkedsinstrumentene. Fondet vil etter dette defineres som et UCITS-fond. Endringene trer i kraft 1. september Kunngjøring om vedtektsendring i Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Danske Capital AS som forvalter Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon har fått Finanstilsynets godkjennelse til å gjennomføre følgende vedtektsendringer: Det følger av fondets vedtekter at fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike følgende alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondsloven: Verdipapirfondsloven 4-6. Avvik fra denne plasseringsregel innebærer at Fondet inntil 100 % av fondets eiendeler kan plasseres i andre finansielle instrumenter. Verdipapirfondsloven 4-9. Avvik fra denne plasseringsregel innebærer at Fondets plasseringer kan overstige 10 % av obligasjonene eller 10 % av pengemarkedsinstrumentene fra én og samme utsteder. Fondets plasseringer kan likevel ikke overstige 10 % av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene (samlet sett) fra én og samme utsteder. Fond som har en slik særskilt plasseringsstrategi avviker fra UCITS direktivet, og defineres som non-ucits fond. Fondets vedtekter vil bli endret slik at de nevnte unntak fra verdipapirfondsloven 4-6 og 4-9 vil bortfalle. Ved å følge plasseringsreglene i verdipapirfondsloven 4-6 er fondets plassering i andre finansielle instrumenter begrenset til 10 % av fondets eiendeler. Ved å følge plasseringsreglene i verdipapirfondsloven 4-9 kan fondets plassering fra en og samme utsteder ikke overstige 10 % av obligasjonene eller 10 % av pengemarkedsinstrumentene. Fondet vil etter dette defineres som et UCITS-fond. Endringene trer i kraft 1. september DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

3 x morten rasten Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kjære andelseier Ved starten av 2010 var bildet av den globale økonomien blandet. Usikkerheten i finansmarkedene hadde avtatt, den negative utviklingen i verdensøkonomien hadde snudd og markedsstemningen på Oslo Børs var forholdsvis god. Samtidig var det knyttet usikkerhet til reduksjon av myndighetenes hjelpepakker, og et fokus på enkeltlands gjeldssituasjon. Det var de negative forholdene som ble de store samtaleemnene for første halvår, ved at gjeldskrisen i de såkalte PIIGS landene, Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania var i fokus. Hvor Hellas sine problemer er de som har kommet tydeligst frem. Det hele utviklet seg fra bekymring til panikk i mai, og EU og IMF kom Hellas til unnsetning med en hjelpepakke på 110 mrd. euro. Litt senere kom det ytterligere en hjelpepakke på bordet (750 mrd. euro) som var av en slik størrelse at Spania, Portugal, Irland og Italia sine finansieringsbehov bør være dekket opp de neste 3 årene. I tillegg har strammere regulering av amerikanske storbanker og økonomisk innstramning i Kina vært temaer som har opptatt markedene først halvår. Til tross for de store utfordringene i Europa har makroøkonomiske indikatorer vist bra fremgang gjennom våren. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) reviderte i mai opp sine vekstanslag for alle regioner, og spådde solid global vekst både i 2010 og Avkastning på fondene Første halvdel av året har vært preget av usikkerhet i aksjemarkedene. Oslo Børs gikk inn i 2010 på ca. 370 og har siden svingt mellom 393 til rett i overkant av 330. Fra årsskiftet er Oslo Børs ned 11,7 %. Globalt er den amerikanske S&P 500 indeksen ned 6,6 % og den globale indeksen MSCI World ned 9,5 %, begge målt i USD. Våre fond har også fått merke usikkerheten i markedene, og de norske aktivt forvaltede aksjefondene var ned mellom 9,75 % og 11,4 % første halvår. Dette var allikevel bedre enn Oslo Børs Fondsindeks som var ned 12,2 % i samme periode. Våre andelseiere i Danske Invest Horsiont Aksje, som har en bredere global eksponering og hvor forvalter til enhver tid velger de regioner og land som vi har mest tro på, har hatt en avkastning på -6,4 %, mot indeksens -5,6 %. Mindreavkastningen skyldes at fondet har hatt en overvekt mot det norske markedet som har falt mye. Rentefondene har også latt seg påvirke av den urolige stemningen første halvår. Allokeringsfondet, Danske Invest Horisont Rente, leverte en avkastning på 1,7 %, mot indeksens 1,1 %. Når det gjelder våre norske pengemarkedsfond leverte de en avkastning på mellom 0,9 % og 1,1 %, mot indeksens 1,1 %. Obligasjonsfondene leverte en avkastning på mellom 2,1 % og 2,3 %, mot indeksens 4,1 %. Mindreavkastningen for våre obligasjonsfond, skyldes i hovedsak at risikopremiene (spreadene) har økt, og fondene har vært eksponert mot kreditt. Utsikter for fremtiden Vi vurderer generelt, at de nødvendige tiltak nå er kommet på plass for å sikre finansieringen av landene syd i Europa, slik at de ikke kommer i en posisjon hvor de misligholder sine forpliktelser med det første. Samtidig skal man være klar over at det kan dukke opp nye utfordringer som må håndteres. Vårt syn er at frykten og nervøsiteten i markedet gradvis bør avta, men at den økonomiske tilstanden globalt fremdeles er uviss og vi er inne i en periode med stor usikkerhet når det gjelder den videre retningen på markedene. Dersom nervøsiteten og frykten avtar globalt vil dette trolig bidra til å løfte både det norske og internasjonale aksjemarkedet. Når det gjelder rentemarkedet tror vi at de fleste sentralbanker ikke kommer til å heve rentene mer i 2010, dette tror vi også er tilfelle for Norges Bank. Når det gjelder kredittpremiene til norske banker tror vi de har kommet nok ut. Så lenge vi ikke får en kraftig eskalering av krisen forventer vi at disse premiene vil trekke inn i annet halvår. Morten Rasten, Adm. direktør DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

4 Danske Invest Norge I Danske Invest Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,7 % 0,09% Fred. Olsen Energy OSE ,8 % 0,09% Norsk Hydro OSE ,7 % 0,07% Norsk Hydro Rights 9/ OSE ,3 % 0,00% Prosafe OSE ,2 % 0,07% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,4 % 0,04% Seadrill Ltd. OSE ,7 % 0,03% Siem Offshore Inc. OSE ,0 % 0,20% Solstad Offshore OSE ,4 % 0,12% Songa Offshore OSE ,2 % 0,02% Statoil OSE ,8 % 0,01% Subsea 7 Inc. OSE ,6 % 0,11% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,8 % 0,17% Energi ,5 % Yara International OSE ,7 % 0,02% Materialer ,7 % Kongsberg Gruppen OSE ,6 % 0,23% Orkla OSE ,2 % 0,03% Renewable Energy Corp. OSE ,4 % 0,03% Veidekke OSE ,5 % 0,10% Kapitalvarer ,7 % Norwegian Air Shuttle OSE ,5 % 0,24% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 % 0,13% Transport ,3 % Schibsted OSE ,5 % 0,09% Media ,5 % Austevoll Seafood OSE ,3 % 0,07% Lerøy Seafood Group OSE ,5 % 0,08% Marine Harvest OSE ,7 % 0,06% Drikkevarer, mat og tobakk ,5 % Photocure OSE ,0 % 0,43% Pronova Biopharma OSE ,6 % 0,06% Farmasi og bioteknologi ,7 % DnB NOR OSE ,3 % 0,01% Sparebank 1 Smn OSE ,0 % 0,23% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,0 % 0,06% Banker ,2 % Storebrand OSE ,1 % 0,07% Forsikring ,1 % Atea OSE ,0 % 0,10% Edb Business Partner OSE ,7 % 0,16% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,9 % 0,03% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Hafslund B OSE ,8 % 0,13% Forsyningsselskaper ,8 % Sum Verdipapirer ,6 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Fond -10,40% 21,46% -9,07% -21,71% 3,45% 33,00% Indeks (OSEFX) -12,23% 16,48% -29,85% -38,62% -17,06% 10,92% (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 2,00% kr 3.848,09 kr 3.859, kr 4.294,74 kr 4.307,67 4 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

5 Danske Invest Norge II Danske Invest Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,7 % 0,06% Fred. Olsen Energy OSE ,7 % 0,06% Norsk Hydro OSE ,2 % 0,06% Norsk Hydro Rights 9/ OSE ,3 % 0,00% Prosafe OSE ,1 % 0,05% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,4 % 0,03% Seadrill Ltd. OSE ,6 % 0,03% Siem Offshore Inc. OSE ,0 % 0,15% Solstad Offshore OSE ,4 % 0,09% Songa Offshore OSE ,2 % 0,02% Statoil OSE ,8 % 0,01% Subsea 7 Inc. OSE ,6 % 0,08% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,8 % 0,12% Energi ,7 % Yara International OSE ,2 % 0,02% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,5 % 0,17% Orkla OSE ,2 % 0,02% Renewable Energy Corp. OSE ,3 % 0,02% Veidekke OSE ,5 % 0,07% Kapitalvarer ,5 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,17% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 % 0,10% Transport ,2 % Schibsted OSE ,5 % 0,07% Media ,5 % Austevoll Seafood OSE ,2 % 0,05% Lerøy Seafood Group OSE ,5 % 0,06% Marine Harvest OSE ,7 % 0,04% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Photocure OSE ,0 % 0,31% Pronova Biopharma OSE ,6 % 0,04% Farmasi og bioteknologi ,6 % DnB NOR OSE ,2 % 0,01% Sparebank 1 Smn OSE ,0 % 0,17% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,9 % 0,04% Banker ,1 % Storebrand OSE ,1 % 0,05% Forsikring ,1 % Atea OSE ,0 % 0,07% Edb Business Partner OSE ,7 % 0,12% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,9 % 0,02% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Hafslund B OSE ,7 % 0,10% Forsyningsselskaper ,7 % Sum Verdipapirer ,5 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond -9,99% 22,40% -6,65% -19,35% 6,86% 38,56% Indeks (OSEFX) -12,23% 16,48% -29,85% -38,62% -17,06% 10,92% (maks): 1,50% (maks): 0,30% Provisjon: 1,25% kr 4.394,60 kr 4.407, kr 4.882,55 kr 4.897,24 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

6 Danske Invest norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,4 % 0,36% Fred. Olsen Energy OSE ,5 % 0,28% Norsk Hydro OSE ,2 % 0,24% Norsk Hydro Rights 9/ OSE ,2 % 0,00% Prosafe OSE ,9 % 0,19% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,2 % 0,07% Seadrill Ltd. OSE ,3 % 0,11% Siem Offshore Inc. OSE ,0 % 0,73% Solstad Offshore OSE , ,4 % 0,42% Songa Offshore OSE ,1 % 0,05% Statoil OSE ,5 % 0,04% Subsea 7 Inc. OSE ,8 % 0,41% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,7 % 0,58% Energi ,3 % Yara International OSE ,1 % 0,10% Materialer ,1 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,45% Orkla OSE ,3 % 0,10% Renewable Energy Corp. OSE ,3 % 0,10% Veidekke OSE ,5 % 0,36% Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,82% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 % 0,46% Transport ,2 % Schibsted OSE ,4 % 0,31% Media ,4 % Austevoll Seafood OSE ,1 % 0,21% Lerøy Seafood Group OSE ,2 % 0,23% Marine Harvest OSE ,7 % 0,21% Drikkevarer, mat og tobakk ,0 % Photocure OSE ,7 % 1,01% Pronova Biopharma OSE ,4 % 0,11% Farmasi og bioteknologi ,0 % DnB NOR OSE ,1 % 0,04% Sparebank 1 Smn OSE ,7 % 0,71% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,16% Banker ,5 % Storebrand OSE ,0 % 0,25% Forsikring ,0 % Atea OSE ,0 % 0,33% Edb Business Partner OSE ,6 % 0,46% Programvare og tjenester ,5 % Telenor OSE ,7 % 0,11% Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Hafslund B OSE ,7 % 0,45% Forsyningsselskaper ,7 % Sum Verdipapirer ,5 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond -11,35% 20,61% -9,79% -20,32% 6,03% 40,93% Indeks (OSEFX) -12,23% 16,48% -29,85% -38,62% -17,06% 10,92% (maks): 0,30% (maks): 0,30% Provisjon: 0,90% kr 2.391,30 kr 2.398, kr 2.697,57 kr 2.705,68 6 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

7 Danske Invest norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,7 % 0,04% Fred. Olsen Energy OSE ,7 % 0,04% Norsk Hydro OSE ,2 % 0,04% Norsk Hydro Rights 9/ OSE ,3 % 0,00% Prosafe OSE ,2 % 0,03% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,3 % 0,02% Seadrill Ltd. OSE ,7 % 0,02% Siem Offshore Inc. OSE ,0 % 0,10% Solstad Offshore OSE ,0 % 0,05% Songa Offshore OSE ,1 % 0,01% Statoil OSE ,8 % 0,00% Subsea 7 Inc. OSE ,6 % 0,06% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,7 % 0,08% Energi ,2 % Yara International OSE ,2 % 0,01% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,5 % 0,12% Orkla OSE ,2 % 0,01% Renewable Energy Corp. OSE ,4 % 0,02% Veidekke OSE ,5 % 0,05% Kapitalvarer ,6 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,12% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 % 0,07% Transport ,2 % Schibsted OSE ,5 % 0,05% Media ,5 % Austevoll Seafood OSE ,2 % 0,03% Lerøy Seafood Group OSE ,5 % 0,04% Marine Harvest OSE ,7 % 0,03% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Photocure OSE ,8 % 0,17% Pronova Biopharma OSE ,6 % 0,03% Farmasi og bioteknologi ,5 % DnB NOR OSE ,2 % 0,01% Sparebank 1 Smn OSE ,9 % 0,11% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,0 % 0,03% Banker ,1 % Storebrand OSE ,1 % 0,04% Forsikring ,1 % Atea OSE ,0 % 0,05% Edb Business Partner OSE ,7 % 0,08% Programvare og tjenester ,6 % Telenor OSE ,9 % 0,01% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Hafslund B OSE ,5 % 0,06% Forsyningsselskaper ,5 % Sum Verdipapirer ,9 % Kontanter ,9 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond -9,75% 22,67% -7,57% -18,01% Indeks (OSEFX) -12,23% 16,48% -29,85% -38,62% (maks): 0,20% (maks): 0,20% Provisjon: 0,90% kr 1.018,27 kr 1.020, kr 1.128,28 kr 1.130,54 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

8 Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Norge Vekst er et aksjefond som i vesentlig grad investerer i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men inntil 10% av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Invest Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,1 % 0,09% Det Norske Oljeselskap OSE ,4 % 0,37% Dockwise Ltd. OSE ,9 % 0,20% Eoc Limited OSE ,3 % 0,13% North Energy OSE ,6 % 0,45% Prosafe OSE ,0 % 0,06% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,0 % 0,10% Questerre Energy Corp. OSE ,0 % 0,42% Seadrill Ltd. OSE ,7 % 0,04% Siem Offshore Inc. OSE ,4 % 0,25% Solstad Offshore OSE ,9 % 0,08% Statoil OSE ,8 % 0,01% Subsea 7 Inc. OSE ,7 % 0,07% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,6 % 0,20% Energi ,4 % Yara International OSE ,4 % 0,03% Materialer ,4 % Akva Group OSE ,7 % 0,74% Kongsberg Gruppen OSE ,6 % 0,10% Orkla OSE ,3 % 0,03% Renewable Energy Corp. OSE ,4 % 0,03% Kapitalvarer ,0 % Norwegian Air Shuttle OSE ,1 % 0,11% Transport OSE ,1 % Austevoll Seafood OSE ,9 % 0,15% Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,13% Drikkevarer, mat og tobakk OSE ,3 % Clavis Pharma OSE ,9 % 0,97% Navamedic OSE ,4 % 3,12% Probio ,6 % 2,81% Helsevern - utstyr og tjenester OSE ,9 % Algeta OSE ,3 % 0,03% Photocure OSE ,5 % 0,22% Pronova Biopharma OSE ,8 % 0,16% Farmasi og bioteknologi OSE ,6 % Bank ,8 % 1,80% DnB NOR OSE ,8 % 0,02% Banker OSE ,6 % Protector Forsikring OSE ,7 % 1,21% Forsikring ,7 % Atea OSE ,6 % 0,25% Bouvet OSE ,5 % 1,00% Edb Business Partner OSE ,9 % 0,20% Programvare og tjenester OSE ,0 % 2Vk Invest As ,1 % 6,65% Fara OSE ,5 % 1,90% Komplett OSE ,6 % 0,91% Q-Free OSE ,8 % 0,89% Teknologisk utstyr ,9 % Nordic Semiconductor OSE ,9 % 0,34% Halvledere og halvlederutstyr ,9 % Telenor OSE ,9 % 0,03% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % 8 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

9 Danske Invest Norge Vekst Fond -10,31% 24,40% -14,76% -33,56% -17,11% 7,45% Indeks (OSESX) -7,70% 15,99% -26,45% -41,47% -17,95% 22,83% (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 1,75% kr 7.743,13 kr 7.766, kr 8.633,25 kr 8.659,23 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

10 Danske invest Horisont Aksje Danske Invest Horisont Aksje er et fond i fond som plasserer i globale aksjemarkeder med hovedvekt på Europa, Nord-Amerika, fremvoksende markeder og Norge. Fondet plasserer i underfond av kjente leverandører som Fidelity, Danske Invest og Aberdeen Asset Management. Fondets målsetning er å oppnå en bedre avkastning enn en sammensatt referanseindeks bestående av 50 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 50 % Morgan Stanley World Index. Fondets risikoprofil vil over tid være lavere enn svingningene i det norske markedet, men høyere enn en global aksjeindeks. Fondets risikoprofil er middels/ høy. Selskap Antall Kostpris Markeds- Urealisert andeler verdi gevinst/tap % Fond Danske Invest Europe Small Cap ,09% Europa ,09% Danske Invest Stockpicking ,21% Fidelity Funds Global Sector Fund ,26% Global ,47% Danske Invest Norge II ,86% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I ,12% Danske Invest Norge Vekst ,12% Norge ,11% Danske Invest Global Emerging Markets ,21% Nye Markeder ,21% BlackRock US Basic Value Fund A ,64% USA ,64% Sum verdipapirer ,51% Kontanter ,46% Fordringer ,12% Påløpte renter ,01% Annen gjeld ,09% Skyldig andelseiere 0,00% Skyldig forvaltningsprovisjon 0,00% Total portefølje ,00% Fond -6,44% 17,74% 6,51% -12,94% 9,84% 32,14% Indeks (OSEFX) -5,57% 14,27% -14,52% -29,45% -11,21% 8,70% (maks): 2,00% (maks): 0,0% Provisjon: inntil 1,1 % pa** kr 1.464,90 kr 1.464, kr 1.565,81 kr 1.565,81 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i DI Horisont Aksje utgjør inntil 2,0 % p.a. 10 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

11 danske invest horisont rente Danske Invest Horisont Rente er et fond i fond som plasser i globale rentemarkeder, men med hovedfokus på Norge. Fondet har også adgang til å investere inntil 30 % av verdien i enkeltpapirer. Fondets målsetning er over tid å gi 0,5 % - 1 % bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondets risikoprofil er middels i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Fondets mål-durasjon på 0,25 år med et durasjonsintervall mellom 0 og 5 år. Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert andeler verdi gevinst/tap % Fond Danske Invest Norsk Likviditet ,40% Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon ,98% Norge ,38% Blaker Sparebank 07/17 FRN Call Subord ,64% BN Bank 10/ ,33% DnB NOR Bank ASA 08/18 FRN ,66% Seljord Spb 07/17 FRN C SUB ,65% Sparebanken Møre 08/18 FRN Call Subord ,65% Spb 1 Nord-Norge 08/18 FRN C SUB ,67% Spb 1 SR-Bank 08/18 FRN C SUB ,65% Spb Bien AS 09/19 FRN C SUB ,45% Åfjord Spb 09/19 FRN C SUB ,73% Obligasjoner ,43% IRS ,01% IRS ,08% IRS ,05% Swaps ,15% Sum verdipapirer ,66% Kontanter ,48% Fordringer ,06% Påløpte renter ,16% Annen gjeld ,04% Skyldig andelseiere - 0,00% Skyldig forvaltningsprovisjon - 0,00% Total portefølje ,00% Fond 1,71% Indeks (ST1X) 1,07% (maks): 0,00% (maks): 0,00% Provisjon: 0,50% ** kr 1.045,98 kr 1.045, kr 1.028,42 kr 1.028,42 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i DI Horisont Rente utgjør inntil 0,8 % p.a. DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

12 Danske Invest Banksikkerhet Danske Invest Banksikkerhet er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og industriselskaper. Alle papirene i porteføljen vil til enhver tid tilfredsstille Norges Banks krav til sikkerhetsstillelse, dette medfører at fondet er godkjent for deponering i Norges Bank. Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X). Fondet har lav renterisiko, med en måldurasjon på 0,25 år og et durasjonsintervall mellom 0 og 0,5 år. ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,34 Bamble og Langesund Sparebank ,44% ,09% 20 NO ,02 DnB NOR OSE ,45% ,26% 20 NO ,20 Gjerpen og Solum Sparebank OSE ,42% ,26% 20 NO ,43 Gjerstad Sparebank ,14% ,10% 20 NO ,06 Gran Sparebank ,41% ,16% 20 NO ,81 Holla og Lunde Sparebank ,16% ,28% 20 NO ,23 Høland Sparebank ,99% ,10% 20 NO ,07 Hønefoss Sparebank ,73% ,24% 20 NO ,73 Klæbu Sparebank ,40% ,24% 20 NO ,55 Kvinesdal Sparebank OSE ,58% ,06% 20 NO ,48 Kvinesdal Sparebank OSE ,80% ,23% 20 NO ,39 Kvinnherad Sparebank ,66% ,05% 20 NO ,40 Lillestrøm Sparebank OSE ,39% ,11% 20 NO ,63 Modum Sparebank OSE ,37% ,31% 20 NO ,06 Nesset Sparebank ,67% ,09% 20 NO ,99 Nøtterø Sparebank OSE ,78% ,70% 20 NO ,48 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,95% ,10% 20 NO ,26 Sparebank 1 Sr-Bank OSE ,33% ,42% 20 NO ,67 Sparebank 1 Vestfold OSE ,44% ,56% 20 NO ,68 Sparebanken Midt-Norge OSE ,45% ,53% 20 NO ,20 Sparebanken Midt-Norge OSE ,72% ,26% 20 NO ,03 Sparebanken Midt-Norge OSE ,77% ,00% 20 NO ,18 Sparebanken Nord-Norge OSE ,77% ,03% 20 NO ,97 Sparebanken Pluss OSE ,65% ,47% 20 NO ,72 Sparebanken Pluss OSE ,67% ,41% 20 NO ,03 Sparebanken Pluss OSE ,99% ,03% 20 NO ,43 Sparebanken Pluss OSE ,40% ,11% 20 NO ,40 Sparebanken Rogaland OSE ,50% ,11% 20 NO ,57 Sparebanken Sør OSE ,48% ,41% 20 NO ,25 Sparebanken Vest OSE ,71% ,45% 20 NO ,12 Sparebanken Vest OSE ,32% ,07% 20 NO ,50 Sparebanken Øst OSE ,86% ,04% 20 NO ,74 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,75% ,26% 20 NO ,37 Strømmen Sparebank OSE ,71% ,03% 20 NO ,20 Totens Sparebank OSE ,42% ,05% 20 NO ,62 Vegårshei Sparebank ,30% ,10% 20 Sparebanker ,74% NO ,02 Amagerbanken ,87% ,11% 0 NO ,10 Gjensidige Bank OSE ,89% ,06% 20 NO ,40 Skandinaviska Enskilda Banken OSE ,66% ,23% 20 Forretningsbanker ,40% Sum Verdipapirer ,13% Kontanter ,30% Tilgode/skyldig meglere ,50% Påløpte renter ,07% Annen Gjeld 0 0,00% Skyldig andelseiere 0 0,00% Skyldig forvaltningsprovisjon ,01% Total portefølje ,00% 12 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

13 Danske Invest Banksikkerhet Fond 0,99% 3,17% Indeks (ST1X) 1,07% 1,85% (maks): 0,0% (maks): 0,0% Provisjon: 0,10% kr 1.027,82 kr 1.027, kr 1.017,76 kr 1.017,76 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

14 Danske Invest Norsk Likviditet I Danske Invest Norsk Likviditet I er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet kan investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 120 dager. ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,50 Andebu Sparebank ,77% ,27% 20 NO ,97 Arendal og Omegns Sparekasse OSE ,31% ,51% 20 NO ,90 Askim Sparebank ,74% ,54% 20 NO ,17 Birkenes Sparebank ,84% ,27% 20 NO ,72 Bjugn Sparebank ,71% ,36% 20 NO ,21 Bø Sparebank ,94% ,54% 20 NO ,05 Etne Sparebank ,16% ,54% 20 NO ,42 Etne Sparebank ,13% ,28% 20 NO ,35 Fron Sparebank ,92% ,80% 20 NO ,10 Gjerpen og Solum Sparebank OSE ,88% ,69% 20 NO ,06 Gran Sparebank ,41% ,72% 20 NO ,88 Gran Sparebank ,12% ,38% 20 NO ,10 Grong Sparebank ,11% ,54% 20 NO ,88 Grue Sparebank ,68% ,51% 20 NO ,85 Halden Sparebank OSE ,88% ,27% 20 NO ,17 Hegra Sparebank ,80% ,80% 20 NO ,33 Helgeland Sparebank OSE ,52% ,08% 20 NO ,13 Helgeland Sparebank OSE ,73% ,53% 20 NO ,23 Hjartdal og Gransherad Sparebank ,46% ,28% 20 NO ,78 Holla Sparebank OSE ,96% ,82% 20 NO ,32 Høland Sparebank ,85% ,27% 20 NO ,00 Hønefoss Sparebank ,59% ,13% 20 NO ,16 Indre Sogn Sparebank ,58% ,83% 20 NO ,57 Lillesands Sparebank ,85% ,55% 20 NO ,13 Lillesands Sparebank ,68% ,54% 20 NO ,54 Lom og Skjåk Sparebank ,58% ,60% 20 NO ,15 Lom og Skjåk Sparebank OSE ,18% ,47% 20 NO ,09 Marker Sparebank ,68% ,72% 20 NO ,01 Meldal Sparebank ,82% ,28% 20 NO ,63 Modum Sparebank OSE ,37% ,22% 20 NO ,92 Nordmøre Sparebank OSE ,50% ,55% 20 NO ,80 Nøtterø Sparebank ,26% ,62% 20 NO ,19 Nøtterø Sparebank OSE ,07% ,91% 20 NO ,35 Opdals Sparebank ,89% ,22% 20 NO ,96 Opdals Sparebank ,62% ,27% 20 NO ,76 Orkdal Sparebank ,53% ,36% 20 NO ,85 Orkdal Sparebank ,96% ,82% 20 NO ,81 Rindal Sparebank ,82% ,56% 20 NO ,29 Rygge-Vaaler Sparebank ,76% ,55% 20 NO ,70 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,73% ,27% 20 NO ,02 Selbu Sparebank ,83% ,27% 20 NO ,01 Skudenes og Aakra Sparebank OSE ,48% ,19% 20 NO ,82 Soknedal Sparebank ,57% ,16% 20 NO ,38 Soknedal Sparebank ,18% ,53% 20 NO ,55 Sparebank 1 Hallingdal OSE ,83% ,27% 20 NO ,29 Sparebank 1 Hallingdal OSE ,60% ,46% 20 NO ,26 Sparebank 1 Sr-Bank OSE ,33% ,56% 20 NO ,65 Sparebank 1 Sr-Bank OSE ,69% ,56% 100 NO ,67 Sparebank 1 Vestfold OSE ,44% ,63% 20 NO ,13 Sparebanken Bien OSE ,74% ,80% 20 NO ,99 Sparebanken Hedmark ,11% ,54% 20 NO ,19 Sparebanken Jevnaker Lunner OSE ,58% ,91% 20 NO ,68 Sparebanken Midt-Norge OSE ,45% ,27% 20 NO ,03 Sparebanken Midt-Norge OSE ,77% ,53% 20 NO ,60 Sparebanken Møre OSE ,05% ,09% 20 NO ,18 Sparebanken Nord-Norge OSE ,77% ,53% 20 NO ,18 Sparebanken Nordvest OSE ,40% ,27% 20 NO ,68 Sparebanken Nordvest OSE ,82% ,27% 20 NO ,97 Sparebanken Pluss OSE ,65% ,09% 20 NO ,19 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,60% ,38% 20 NO ,93 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,57% ,53% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

15 Danske Invest Norsk Likviditet I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,25 Sparebanken Vest OSE ,71% ,54% 20 NO ,62 Sparebanken Vestfold OSE ,65% ,11% 20 NO ,25 Sparebanken Vestfold OSE ,32% ,90% 20 NO ,36 Sparebanken Volda Ørsta OSE ,06% ,54% 20 NO ,45 Sparebanken Øst OSE ,81% ,27% 20 NO ,50 Sparebanken Øst OSE ,86% ,04% 20 NO ,74 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,75% ,41% 20 NO ,81 Spydeberg Sparebank OSE ,82% ,17% 20 NO ,38 Spydeberg Sparebank ,14% ,28% 20 NO ,03 Strømmen Sparebank ,66% ,97% 20 NO ,49 Sunndal Sparebank ,20% ,80% 20 NO ,92 Surnadal og Stangvik Sparebank ,56% ,19% 20 NO ,24 Time Sparebank ,75% ,55% 20 NO ,80 Tolga-Os Sparebank ,81% ,27% 20 NO ,20 Totens Sparebank OSE ,42% ,63% 20 Sparebanker ,05% NO ,02 Amagerbanken A/S ,87% ,08% 0 NO ,62 Bank 1 Oslo As ,74% ,36% 20 NO ,30 Bolig- og Næringsbanken OSE ,21% ,81% 100 NO ,95 Bolig- og Næringsbanken OSE ,00% ,82% 100 NO ,17 Danske Andelskassers Bank ,16% ,34% 100 NO ,02 Gjensidige Bank OSE ,86% ,36% 20 NO ,10 Gjensidige Bank OSE ,89% ,36% 20 NO ,55 Landkreditt Bank OSE ,75% ,55% 20 NO ,46 Ringkjøbing Bank OSE ,46% ,05% 100 NO ,00 Roskilde Bank ,00% ,00% 100 NO ,30 Storebrand Bank OSE ,48% ,52% 100 NO ,61 Svenska Handelsbanken ,71% ,54% 20 NO ,19 Svenska Handelsbanken ,38% ,27% 20 NO ,68 Voss Veksel- Og Landmandsbank ,09% ,21% 20 Forretningsbanker ,27% NO ,87 Bolig- og Næringskreditt OSE ,46% ,37% 20 XS ,55 General Electric Capital Corporation OSE ,30% ,11% 100 Kredittforetak ,48% NO ,93 Storebrand OSE ,01% ,74% 20 NO ,25 Terra Gruppen ,10% ,82% 20 Finansieringsselskap ,56% NO ,98 Avinor OSE ,08% ,55% 100 NO ,96 Norgesgruppen OSE ,19% ,36% 100 NO ,99 Norgesgruppen OSE ,30% ,36% 100 NO ,55 Norsk Rikskringkasting ,77% ,18% 100 NO ,15 Nortura OSE ,97% ,05% 100 NO ,87 Nortura ,02% ,09% 100 NO ,20 Nortura ,26% ,36% 100 NO ,28 Steen & Strøm OSE ,34% ,09% 100 NO ,45 Steen & Strøm OSE ,30% ,63% 100 NO ,08 Sunnhordland Kraftlag ,30% ,09% 100 Industriselskap ,75% Sum Verdipapirer ,11% Kontanter ,41% Tilgode/skyldig meglere ,46% Påløpte renter ,06% Annen Gjeld 0 0,00% Skyldig andelseiere 0 0,00% Skyldig forvaltningsprovisjon ,04% Total portefølje ,00% Fond 0,89% 3,80% 7,40% 12,83% 16,76% 19,63% Indeks (ST1X) 1,07% 1,85% 6,67% 11,96% 15,91% 18,56% (maks): 0,25% (maks): 0,10% Provisjon: 0,50% kr 1.090,96 kr 1.092, kr 1.081,36 kr 1.082,44 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

½-årsrapport ODIN Rentefond

½-årsrapport ODIN Rentefond .9.9 - ½-årsrapport Rentefond Første halvår endte med en oppgang på, prosent for Rente. Fondets referanseindeks endte i samme perioder opp,9 prosent. Det har vært et godt første halvår for Rente. Det er

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Carnegie Kapitalforvaltning AS c Carnegie Kapitalforvaltning AS Halvårsrapport Verdipapirfond Innhold Markedskommentar første halvår 1 Fondenes avkastning 2 Rentemarkedet 4 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2014 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer