HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33"

Transkript

1 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 7 Danske Invest Norge Vekst 8 Danske Invest Horisont Aksje 10 Danske Invest Horisont Rente 11 Danske Invest Banksikkerhet 12 Danske Invest Norsk Likviditet I 14 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 16 Danske Invest Norsk Obligasjon 18 Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 20 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning 24 Danica Pensjon Norge Aksjer 25 Danica Pensjon Norge Obligasjon 26 UNIFOR Aksje 27 UNIFOR Rente 28 SPV Aksje 29 SPV Rente 30 Disclaimer 31 Kunngjøring om vedtektsendring i Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Capital AS som forvalter Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon har fått Finanstilsynets godkjennelse til å gjennomføre følgende vedtektsendringer: Det følger av fondets vedtekter at fondet har samtykke fra Kredittilsynet til å fravike følgende alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondsloven: Verdipapirfondsloven 4-6. Avvik fra denne plasseringsregel innebærer at Fondet inntil 100 % av fondets eiendeler kan plasseres i andre finansielle instrumenter. Verdipapirfondsloven 4-9. Avvik fra denne plasseringsregel innebærer at Fondets plasseringer kan overstige 10 % av obligasjonene eller 10 % av pengemarkedsinstrumentene fra én og samme utsteder. Fondets plasseringer kan likevel ikke overstige 10 % av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene (samlet sett) fra én og samme utsteder. Fond som har en slik særskilt plasseringsstrategi avviker fra UCITS direktivet, og defineres som non-ucits fond. Fondets vedtekter vil bli endret slik at de nevnte unntak fra verdipapirfondsloven 4-6 og 4-9 vil bortfalle. Ved å følge plasseringsreglene i verdipapirfondsloven 4-6 er fondets plassering i andre finansielle instrumenter begrenset til 10 % av fondets eiendeler. Ved å følge plasseringsreglene i verdipapirfondsloven 4-9 kan fondets plassering fra en og samme utsteder ikke overstige 10 % av obligasjonene eller 10 % av pengemarkedsinstrumentene. Fondet vil etter dette defineres som et UCITS-fond. Endringene trer i kraft 1. september Kunngjøring om vedtektsendring i Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Danske Capital AS som forvalter Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon har fått Finanstilsynets godkjennelse til å gjennomføre følgende vedtektsendringer: Det følger av fondets vedtekter at fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike følgende alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondsloven: Verdipapirfondsloven 4-6. Avvik fra denne plasseringsregel innebærer at Fondet inntil 100 % av fondets eiendeler kan plasseres i andre finansielle instrumenter. Verdipapirfondsloven 4-9. Avvik fra denne plasseringsregel innebærer at Fondets plasseringer kan overstige 10 % av obligasjonene eller 10 % av pengemarkedsinstrumentene fra én og samme utsteder. Fondets plasseringer kan likevel ikke overstige 10 % av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene (samlet sett) fra én og samme utsteder. Fond som har en slik særskilt plasseringsstrategi avviker fra UCITS direktivet, og defineres som non-ucits fond. Fondets vedtekter vil bli endret slik at de nevnte unntak fra verdipapirfondsloven 4-6 og 4-9 vil bortfalle. Ved å følge plasseringsreglene i verdipapirfondsloven 4-6 er fondets plassering i andre finansielle instrumenter begrenset til 10 % av fondets eiendeler. Ved å følge plasseringsreglene i verdipapirfondsloven 4-9 kan fondets plassering fra en og samme utsteder ikke overstige 10 % av obligasjonene eller 10 % av pengemarkedsinstrumentene. Fondet vil etter dette defineres som et UCITS-fond. Endringene trer i kraft 1. september DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

3 x morten rasten Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kjære andelseier Ved starten av 2010 var bildet av den globale økonomien blandet. Usikkerheten i finansmarkedene hadde avtatt, den negative utviklingen i verdensøkonomien hadde snudd og markedsstemningen på Oslo Børs var forholdsvis god. Samtidig var det knyttet usikkerhet til reduksjon av myndighetenes hjelpepakker, og et fokus på enkeltlands gjeldssituasjon. Det var de negative forholdene som ble de store samtaleemnene for første halvår, ved at gjeldskrisen i de såkalte PIIGS landene, Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania var i fokus. Hvor Hellas sine problemer er de som har kommet tydeligst frem. Det hele utviklet seg fra bekymring til panikk i mai, og EU og IMF kom Hellas til unnsetning med en hjelpepakke på 110 mrd. euro. Litt senere kom det ytterligere en hjelpepakke på bordet (750 mrd. euro) som var av en slik størrelse at Spania, Portugal, Irland og Italia sine finansieringsbehov bør være dekket opp de neste 3 årene. I tillegg har strammere regulering av amerikanske storbanker og økonomisk innstramning i Kina vært temaer som har opptatt markedene først halvår. Til tross for de store utfordringene i Europa har makroøkonomiske indikatorer vist bra fremgang gjennom våren. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) reviderte i mai opp sine vekstanslag for alle regioner, og spådde solid global vekst både i 2010 og Avkastning på fondene Første halvdel av året har vært preget av usikkerhet i aksjemarkedene. Oslo Børs gikk inn i 2010 på ca. 370 og har siden svingt mellom 393 til rett i overkant av 330. Fra årsskiftet er Oslo Børs ned 11,7 %. Globalt er den amerikanske S&P 500 indeksen ned 6,6 % og den globale indeksen MSCI World ned 9,5 %, begge målt i USD. Våre fond har også fått merke usikkerheten i markedene, og de norske aktivt forvaltede aksjefondene var ned mellom 9,75 % og 11,4 % første halvår. Dette var allikevel bedre enn Oslo Børs Fondsindeks som var ned 12,2 % i samme periode. Våre andelseiere i Danske Invest Horsiont Aksje, som har en bredere global eksponering og hvor forvalter til enhver tid velger de regioner og land som vi har mest tro på, har hatt en avkastning på -6,4 %, mot indeksens -5,6 %. Mindreavkastningen skyldes at fondet har hatt en overvekt mot det norske markedet som har falt mye. Rentefondene har også latt seg påvirke av den urolige stemningen første halvår. Allokeringsfondet, Danske Invest Horisont Rente, leverte en avkastning på 1,7 %, mot indeksens 1,1 %. Når det gjelder våre norske pengemarkedsfond leverte de en avkastning på mellom 0,9 % og 1,1 %, mot indeksens 1,1 %. Obligasjonsfondene leverte en avkastning på mellom 2,1 % og 2,3 %, mot indeksens 4,1 %. Mindreavkastningen for våre obligasjonsfond, skyldes i hovedsak at risikopremiene (spreadene) har økt, og fondene har vært eksponert mot kreditt. Utsikter for fremtiden Vi vurderer generelt, at de nødvendige tiltak nå er kommet på plass for å sikre finansieringen av landene syd i Europa, slik at de ikke kommer i en posisjon hvor de misligholder sine forpliktelser med det første. Samtidig skal man være klar over at det kan dukke opp nye utfordringer som må håndteres. Vårt syn er at frykten og nervøsiteten i markedet gradvis bør avta, men at den økonomiske tilstanden globalt fremdeles er uviss og vi er inne i en periode med stor usikkerhet når det gjelder den videre retningen på markedene. Dersom nervøsiteten og frykten avtar globalt vil dette trolig bidra til å løfte både det norske og internasjonale aksjemarkedet. Når det gjelder rentemarkedet tror vi at de fleste sentralbanker ikke kommer til å heve rentene mer i 2010, dette tror vi også er tilfelle for Norges Bank. Når det gjelder kredittpremiene til norske banker tror vi de har kommet nok ut. Så lenge vi ikke får en kraftig eskalering av krisen forventer vi at disse premiene vil trekke inn i annet halvår. Morten Rasten, Adm. direktør DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

4 Danske Invest Norge I Danske Invest Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,7 % 0,09% Fred. Olsen Energy OSE ,8 % 0,09% Norsk Hydro OSE ,7 % 0,07% Norsk Hydro Rights 9/ OSE ,3 % 0,00% Prosafe OSE ,2 % 0,07% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,4 % 0,04% Seadrill Ltd. OSE ,7 % 0,03% Siem Offshore Inc. OSE ,0 % 0,20% Solstad Offshore OSE ,4 % 0,12% Songa Offshore OSE ,2 % 0,02% Statoil OSE ,8 % 0,01% Subsea 7 Inc. OSE ,6 % 0,11% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,8 % 0,17% Energi ,5 % Yara International OSE ,7 % 0,02% Materialer ,7 % Kongsberg Gruppen OSE ,6 % 0,23% Orkla OSE ,2 % 0,03% Renewable Energy Corp. OSE ,4 % 0,03% Veidekke OSE ,5 % 0,10% Kapitalvarer ,7 % Norwegian Air Shuttle OSE ,5 % 0,24% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 % 0,13% Transport ,3 % Schibsted OSE ,5 % 0,09% Media ,5 % Austevoll Seafood OSE ,3 % 0,07% Lerøy Seafood Group OSE ,5 % 0,08% Marine Harvest OSE ,7 % 0,06% Drikkevarer, mat og tobakk ,5 % Photocure OSE ,0 % 0,43% Pronova Biopharma OSE ,6 % 0,06% Farmasi og bioteknologi ,7 % DnB NOR OSE ,3 % 0,01% Sparebank 1 Smn OSE ,0 % 0,23% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,0 % 0,06% Banker ,2 % Storebrand OSE ,1 % 0,07% Forsikring ,1 % Atea OSE ,0 % 0,10% Edb Business Partner OSE ,7 % 0,16% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,9 % 0,03% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Hafslund B OSE ,8 % 0,13% Forsyningsselskaper ,8 % Sum Verdipapirer ,6 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Fond -10,40% 21,46% -9,07% -21,71% 3,45% 33,00% Indeks (OSEFX) -12,23% 16,48% -29,85% -38,62% -17,06% 10,92% (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 2,00% kr 3.848,09 kr 3.859, kr 4.294,74 kr 4.307,67 4 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

5 Danske Invest Norge II Danske Invest Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,7 % 0,06% Fred. Olsen Energy OSE ,7 % 0,06% Norsk Hydro OSE ,2 % 0,06% Norsk Hydro Rights 9/ OSE ,3 % 0,00% Prosafe OSE ,1 % 0,05% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,4 % 0,03% Seadrill Ltd. OSE ,6 % 0,03% Siem Offshore Inc. OSE ,0 % 0,15% Solstad Offshore OSE ,4 % 0,09% Songa Offshore OSE ,2 % 0,02% Statoil OSE ,8 % 0,01% Subsea 7 Inc. OSE ,6 % 0,08% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,8 % 0,12% Energi ,7 % Yara International OSE ,2 % 0,02% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,5 % 0,17% Orkla OSE ,2 % 0,02% Renewable Energy Corp. OSE ,3 % 0,02% Veidekke OSE ,5 % 0,07% Kapitalvarer ,5 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,17% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 % 0,10% Transport ,2 % Schibsted OSE ,5 % 0,07% Media ,5 % Austevoll Seafood OSE ,2 % 0,05% Lerøy Seafood Group OSE ,5 % 0,06% Marine Harvest OSE ,7 % 0,04% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Photocure OSE ,0 % 0,31% Pronova Biopharma OSE ,6 % 0,04% Farmasi og bioteknologi ,6 % DnB NOR OSE ,2 % 0,01% Sparebank 1 Smn OSE ,0 % 0,17% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,9 % 0,04% Banker ,1 % Storebrand OSE ,1 % 0,05% Forsikring ,1 % Atea OSE ,0 % 0,07% Edb Business Partner OSE ,7 % 0,12% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,9 % 0,02% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Hafslund B OSE ,7 % 0,10% Forsyningsselskaper ,7 % Sum Verdipapirer ,5 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond -9,99% 22,40% -6,65% -19,35% 6,86% 38,56% Indeks (OSEFX) -12,23% 16,48% -29,85% -38,62% -17,06% 10,92% (maks): 1,50% (maks): 0,30% Provisjon: 1,25% kr 4.394,60 kr 4.407, kr 4.882,55 kr 4.897,24 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

6 Danske Invest norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,4 % 0,36% Fred. Olsen Energy OSE ,5 % 0,28% Norsk Hydro OSE ,2 % 0,24% Norsk Hydro Rights 9/ OSE ,2 % 0,00% Prosafe OSE ,9 % 0,19% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,2 % 0,07% Seadrill Ltd. OSE ,3 % 0,11% Siem Offshore Inc. OSE ,0 % 0,73% Solstad Offshore OSE , ,4 % 0,42% Songa Offshore OSE ,1 % 0,05% Statoil OSE ,5 % 0,04% Subsea 7 Inc. OSE ,8 % 0,41% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,7 % 0,58% Energi ,3 % Yara International OSE ,1 % 0,10% Materialer ,1 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,45% Orkla OSE ,3 % 0,10% Renewable Energy Corp. OSE ,3 % 0,10% Veidekke OSE ,5 % 0,36% Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,82% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 % 0,46% Transport ,2 % Schibsted OSE ,4 % 0,31% Media ,4 % Austevoll Seafood OSE ,1 % 0,21% Lerøy Seafood Group OSE ,2 % 0,23% Marine Harvest OSE ,7 % 0,21% Drikkevarer, mat og tobakk ,0 % Photocure OSE ,7 % 1,01% Pronova Biopharma OSE ,4 % 0,11% Farmasi og bioteknologi ,0 % DnB NOR OSE ,1 % 0,04% Sparebank 1 Smn OSE ,7 % 0,71% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,16% Banker ,5 % Storebrand OSE ,0 % 0,25% Forsikring ,0 % Atea OSE ,0 % 0,33% Edb Business Partner OSE ,6 % 0,46% Programvare og tjenester ,5 % Telenor OSE ,7 % 0,11% Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Hafslund B OSE ,7 % 0,45% Forsyningsselskaper ,7 % Sum Verdipapirer ,5 % Kontanter ,3 % Tilgode/skyldig meglere ,3 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond -11,35% 20,61% -9,79% -20,32% 6,03% 40,93% Indeks (OSEFX) -12,23% 16,48% -29,85% -38,62% -17,06% 10,92% (maks): 0,30% (maks): 0,30% Provisjon: 0,90% kr 2.391,30 kr 2.398, kr 2.697,57 kr 2.705,68 6 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

7 Danske Invest norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,7 % 0,04% Fred. Olsen Energy OSE ,7 % 0,04% Norsk Hydro OSE ,2 % 0,04% Norsk Hydro Rights 9/ OSE ,3 % 0,00% Prosafe OSE ,2 % 0,03% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,3 % 0,02% Seadrill Ltd. OSE ,7 % 0,02% Siem Offshore Inc. OSE ,0 % 0,10% Solstad Offshore OSE ,0 % 0,05% Songa Offshore OSE ,1 % 0,01% Statoil OSE ,8 % 0,00% Subsea 7 Inc. OSE ,6 % 0,06% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,7 % 0,08% Energi ,2 % Yara International OSE ,2 % 0,01% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,5 % 0,12% Orkla OSE ,2 % 0,01% Renewable Energy Corp. OSE ,4 % 0,02% Veidekke OSE ,5 % 0,05% Kapitalvarer ,6 % Norwegian Air Shuttle OSE ,4 % 0,12% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 % 0,07% Transport ,2 % Schibsted OSE ,5 % 0,05% Media ,5 % Austevoll Seafood OSE ,2 % 0,03% Lerøy Seafood Group OSE ,5 % 0,04% Marine Harvest OSE ,7 % 0,03% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Photocure OSE ,8 % 0,17% Pronova Biopharma OSE ,6 % 0,03% Farmasi og bioteknologi ,5 % DnB NOR OSE ,2 % 0,01% Sparebank 1 Smn OSE ,9 % 0,11% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,0 % 0,03% Banker ,1 % Storebrand OSE ,1 % 0,04% Forsikring ,1 % Atea OSE ,0 % 0,05% Edb Business Partner OSE ,7 % 0,08% Programvare og tjenester ,6 % Telenor OSE ,9 % 0,01% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Hafslund B OSE ,5 % 0,06% Forsyningsselskaper ,5 % Sum Verdipapirer ,9 % Kontanter ,9 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond -9,75% 22,67% -7,57% -18,01% Indeks (OSEFX) -12,23% 16,48% -29,85% -38,62% (maks): 0,20% (maks): 0,20% Provisjon: 0,90% kr 1.018,27 kr 1.020, kr 1.128,28 kr 1.130,54 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

8 Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Norge Vekst er et aksjefond som i vesentlig grad investerer i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men inntil 10% av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Invest Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt. Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,1 % 0,09% Det Norske Oljeselskap OSE ,4 % 0,37% Dockwise Ltd. OSE ,9 % 0,20% Eoc Limited OSE ,3 % 0,13% North Energy OSE ,6 % 0,45% Prosafe OSE ,0 % 0,06% Prosafe Production Public Ltd. OSE ,0 % 0,10% Questerre Energy Corp. OSE ,0 % 0,42% Seadrill Ltd. OSE ,7 % 0,04% Siem Offshore Inc. OSE ,4 % 0,25% Solstad Offshore OSE ,9 % 0,08% Statoil OSE ,8 % 0,01% Subsea 7 Inc. OSE ,7 % 0,07% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,6 % 0,20% Energi ,4 % Yara International OSE ,4 % 0,03% Materialer ,4 % Akva Group OSE ,7 % 0,74% Kongsberg Gruppen OSE ,6 % 0,10% Orkla OSE ,3 % 0,03% Renewable Energy Corp. OSE ,4 % 0,03% Kapitalvarer ,0 % Norwegian Air Shuttle OSE ,1 % 0,11% Transport OSE ,1 % Austevoll Seafood OSE ,9 % 0,15% Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,13% Drikkevarer, mat og tobakk OSE ,3 % Clavis Pharma OSE ,9 % 0,97% Navamedic OSE ,4 % 3,12% Probio ,6 % 2,81% Helsevern - utstyr og tjenester OSE ,9 % Algeta OSE ,3 % 0,03% Photocure OSE ,5 % 0,22% Pronova Biopharma OSE ,8 % 0,16% Farmasi og bioteknologi OSE ,6 % Bank ,8 % 1,80% DnB NOR OSE ,8 % 0,02% Banker OSE ,6 % Protector Forsikring OSE ,7 % 1,21% Forsikring ,7 % Atea OSE ,6 % 0,25% Bouvet OSE ,5 % 1,00% Edb Business Partner OSE ,9 % 0,20% Programvare og tjenester OSE ,0 % 2Vk Invest As ,1 % 6,65% Fara OSE ,5 % 1,90% Komplett OSE ,6 % 0,91% Q-Free OSE ,8 % 0,89% Teknologisk utstyr ,9 % Nordic Semiconductor OSE ,9 % 0,34% Halvledere og halvlederutstyr ,9 % Telenor OSE ,9 % 0,03% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % 8 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

9 Danske Invest Norge Vekst Fond -10,31% 24,40% -14,76% -33,56% -17,11% 7,45% Indeks (OSESX) -7,70% 15,99% -26,45% -41,47% -17,95% 22,83% (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 1,75% kr 7.743,13 kr 7.766, kr 8.633,25 kr 8.659,23 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

10 Danske invest Horisont Aksje Danske Invest Horisont Aksje er et fond i fond som plasserer i globale aksjemarkeder med hovedvekt på Europa, Nord-Amerika, fremvoksende markeder og Norge. Fondet plasserer i underfond av kjente leverandører som Fidelity, Danske Invest og Aberdeen Asset Management. Fondets målsetning er å oppnå en bedre avkastning enn en sammensatt referanseindeks bestående av 50 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 50 % Morgan Stanley World Index. Fondets risikoprofil vil over tid være lavere enn svingningene i det norske markedet, men høyere enn en global aksjeindeks. Fondets risikoprofil er middels/ høy. Selskap Antall Kostpris Markeds- Urealisert andeler verdi gevinst/tap % Fond Danske Invest Europe Small Cap ,09% Europa ,09% Danske Invest Stockpicking ,21% Fidelity Funds Global Sector Fund ,26% Global ,47% Danske Invest Norge II ,86% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I ,12% Danske Invest Norge Vekst ,12% Norge ,11% Danske Invest Global Emerging Markets ,21% Nye Markeder ,21% BlackRock US Basic Value Fund A ,64% USA ,64% Sum verdipapirer ,51% Kontanter ,46% Fordringer ,12% Påløpte renter ,01% Annen gjeld ,09% Skyldig andelseiere 0,00% Skyldig forvaltningsprovisjon 0,00% Total portefølje ,00% Fond -6,44% 17,74% 6,51% -12,94% 9,84% 32,14% Indeks (OSEFX) -5,57% 14,27% -14,52% -29,45% -11,21% 8,70% (maks): 2,00% (maks): 0,0% Provisjon: inntil 1,1 % pa** kr 1.464,90 kr 1.464, kr 1.565,81 kr 1.565,81 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i DI Horisont Aksje utgjør inntil 2,0 % p.a. 10 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

11 danske invest horisont rente Danske Invest Horisont Rente er et fond i fond som plasser i globale rentemarkeder, men med hovedfokus på Norge. Fondet har også adgang til å investere inntil 30 % av verdien i enkeltpapirer. Fondets målsetning er over tid å gi 0,5 % - 1 % bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondets risikoprofil er middels i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Fondets mål-durasjon på 0,25 år med et durasjonsintervall mellom 0 og 5 år. Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert andeler verdi gevinst/tap % Fond Danske Invest Norsk Likviditet ,40% Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon ,98% Norge ,38% Blaker Sparebank 07/17 FRN Call Subord ,64% BN Bank 10/ ,33% DnB NOR Bank ASA 08/18 FRN ,66% Seljord Spb 07/17 FRN C SUB ,65% Sparebanken Møre 08/18 FRN Call Subord ,65% Spb 1 Nord-Norge 08/18 FRN C SUB ,67% Spb 1 SR-Bank 08/18 FRN C SUB ,65% Spb Bien AS 09/19 FRN C SUB ,45% Åfjord Spb 09/19 FRN C SUB ,73% Obligasjoner ,43% IRS ,01% IRS ,08% IRS ,05% Swaps ,15% Sum verdipapirer ,66% Kontanter ,48% Fordringer ,06% Påløpte renter ,16% Annen gjeld ,04% Skyldig andelseiere - 0,00% Skyldig forvaltningsprovisjon - 0,00% Total portefølje ,00% Fond 1,71% Indeks (ST1X) 1,07% (maks): 0,00% (maks): 0,00% Provisjon: 0,50% ** kr 1.045,98 kr 1.045, kr 1.028,42 kr 1.028,42 ** For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i DI Horisont Rente utgjør inntil 0,8 % p.a. DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

12 Danske Invest Banksikkerhet Danske Invest Banksikkerhet er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og industriselskaper. Alle papirene i porteføljen vil til enhver tid tilfredsstille Norges Banks krav til sikkerhetsstillelse, dette medfører at fondet er godkjent for deponering i Norges Bank. Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X). Fondet har lav renterisiko, med en måldurasjon på 0,25 år og et durasjonsintervall mellom 0 og 0,5 år. ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,34 Bamble og Langesund Sparebank ,44% ,09% 20 NO ,02 DnB NOR OSE ,45% ,26% 20 NO ,20 Gjerpen og Solum Sparebank OSE ,42% ,26% 20 NO ,43 Gjerstad Sparebank ,14% ,10% 20 NO ,06 Gran Sparebank ,41% ,16% 20 NO ,81 Holla og Lunde Sparebank ,16% ,28% 20 NO ,23 Høland Sparebank ,99% ,10% 20 NO ,07 Hønefoss Sparebank ,73% ,24% 20 NO ,73 Klæbu Sparebank ,40% ,24% 20 NO ,55 Kvinesdal Sparebank OSE ,58% ,06% 20 NO ,48 Kvinesdal Sparebank OSE ,80% ,23% 20 NO ,39 Kvinnherad Sparebank ,66% ,05% 20 NO ,40 Lillestrøm Sparebank OSE ,39% ,11% 20 NO ,63 Modum Sparebank OSE ,37% ,31% 20 NO ,06 Nesset Sparebank ,67% ,09% 20 NO ,99 Nøtterø Sparebank OSE ,78% ,70% 20 NO ,48 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,95% ,10% 20 NO ,26 Sparebank 1 Sr-Bank OSE ,33% ,42% 20 NO ,67 Sparebank 1 Vestfold OSE ,44% ,56% 20 NO ,68 Sparebanken Midt-Norge OSE ,45% ,53% 20 NO ,20 Sparebanken Midt-Norge OSE ,72% ,26% 20 NO ,03 Sparebanken Midt-Norge OSE ,77% ,00% 20 NO ,18 Sparebanken Nord-Norge OSE ,77% ,03% 20 NO ,97 Sparebanken Pluss OSE ,65% ,47% 20 NO ,72 Sparebanken Pluss OSE ,67% ,41% 20 NO ,03 Sparebanken Pluss OSE ,99% ,03% 20 NO ,43 Sparebanken Pluss OSE ,40% ,11% 20 NO ,40 Sparebanken Rogaland OSE ,50% ,11% 20 NO ,57 Sparebanken Sør OSE ,48% ,41% 20 NO ,25 Sparebanken Vest OSE ,71% ,45% 20 NO ,12 Sparebanken Vest OSE ,32% ,07% 20 NO ,50 Sparebanken Øst OSE ,86% ,04% 20 NO ,74 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,75% ,26% 20 NO ,37 Strømmen Sparebank OSE ,71% ,03% 20 NO ,20 Totens Sparebank OSE ,42% ,05% 20 NO ,62 Vegårshei Sparebank ,30% ,10% 20 Sparebanker ,74% NO ,02 Amagerbanken ,87% ,11% 0 NO ,10 Gjensidige Bank OSE ,89% ,06% 20 NO ,40 Skandinaviska Enskilda Banken OSE ,66% ,23% 20 Forretningsbanker ,40% Sum Verdipapirer ,13% Kontanter ,30% Tilgode/skyldig meglere ,50% Påløpte renter ,07% Annen Gjeld 0 0,00% Skyldig andelseiere 0 0,00% Skyldig forvaltningsprovisjon ,01% Total portefølje ,00% 12 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

13 Danske Invest Banksikkerhet Fond 0,99% 3,17% Indeks (ST1X) 1,07% 1,85% (maks): 0,0% (maks): 0,0% Provisjon: 0,10% kr 1.027,82 kr 1.027, kr 1.017,76 kr 1.017,76 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

14 Danske Invest Norsk Likviditet I Danske Invest Norsk Likviditet I er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet kan investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 120 dager. ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,50 Andebu Sparebank ,77% ,27% 20 NO ,97 Arendal og Omegns Sparekasse OSE ,31% ,51% 20 NO ,90 Askim Sparebank ,74% ,54% 20 NO ,17 Birkenes Sparebank ,84% ,27% 20 NO ,72 Bjugn Sparebank ,71% ,36% 20 NO ,21 Bø Sparebank ,94% ,54% 20 NO ,05 Etne Sparebank ,16% ,54% 20 NO ,42 Etne Sparebank ,13% ,28% 20 NO ,35 Fron Sparebank ,92% ,80% 20 NO ,10 Gjerpen og Solum Sparebank OSE ,88% ,69% 20 NO ,06 Gran Sparebank ,41% ,72% 20 NO ,88 Gran Sparebank ,12% ,38% 20 NO ,10 Grong Sparebank ,11% ,54% 20 NO ,88 Grue Sparebank ,68% ,51% 20 NO ,85 Halden Sparebank OSE ,88% ,27% 20 NO ,17 Hegra Sparebank ,80% ,80% 20 NO ,33 Helgeland Sparebank OSE ,52% ,08% 20 NO ,13 Helgeland Sparebank OSE ,73% ,53% 20 NO ,23 Hjartdal og Gransherad Sparebank ,46% ,28% 20 NO ,78 Holla Sparebank OSE ,96% ,82% 20 NO ,32 Høland Sparebank ,85% ,27% 20 NO ,00 Hønefoss Sparebank ,59% ,13% 20 NO ,16 Indre Sogn Sparebank ,58% ,83% 20 NO ,57 Lillesands Sparebank ,85% ,55% 20 NO ,13 Lillesands Sparebank ,68% ,54% 20 NO ,54 Lom og Skjåk Sparebank ,58% ,60% 20 NO ,15 Lom og Skjåk Sparebank OSE ,18% ,47% 20 NO ,09 Marker Sparebank ,68% ,72% 20 NO ,01 Meldal Sparebank ,82% ,28% 20 NO ,63 Modum Sparebank OSE ,37% ,22% 20 NO ,92 Nordmøre Sparebank OSE ,50% ,55% 20 NO ,80 Nøtterø Sparebank ,26% ,62% 20 NO ,19 Nøtterø Sparebank OSE ,07% ,91% 20 NO ,35 Opdals Sparebank ,89% ,22% 20 NO ,96 Opdals Sparebank ,62% ,27% 20 NO ,76 Orkdal Sparebank ,53% ,36% 20 NO ,85 Orkdal Sparebank ,96% ,82% 20 NO ,81 Rindal Sparebank ,82% ,56% 20 NO ,29 Rygge-Vaaler Sparebank ,76% ,55% 20 NO ,70 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,73% ,27% 20 NO ,02 Selbu Sparebank ,83% ,27% 20 NO ,01 Skudenes og Aakra Sparebank OSE ,48% ,19% 20 NO ,82 Soknedal Sparebank ,57% ,16% 20 NO ,38 Soknedal Sparebank ,18% ,53% 20 NO ,55 Sparebank 1 Hallingdal OSE ,83% ,27% 20 NO ,29 Sparebank 1 Hallingdal OSE ,60% ,46% 20 NO ,26 Sparebank 1 Sr-Bank OSE ,33% ,56% 20 NO ,65 Sparebank 1 Sr-Bank OSE ,69% ,56% 100 NO ,67 Sparebank 1 Vestfold OSE ,44% ,63% 20 NO ,13 Sparebanken Bien OSE ,74% ,80% 20 NO ,99 Sparebanken Hedmark ,11% ,54% 20 NO ,19 Sparebanken Jevnaker Lunner OSE ,58% ,91% 20 NO ,68 Sparebanken Midt-Norge OSE ,45% ,27% 20 NO ,03 Sparebanken Midt-Norge OSE ,77% ,53% 20 NO ,60 Sparebanken Møre OSE ,05% ,09% 20 NO ,18 Sparebanken Nord-Norge OSE ,77% ,53% 20 NO ,18 Sparebanken Nordvest OSE ,40% ,27% 20 NO ,68 Sparebanken Nordvest OSE ,82% ,27% 20 NO ,97 Sparebanken Pluss OSE ,65% ,09% 20 NO ,19 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,60% ,38% 20 NO ,93 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,57% ,53% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010

15 Danske Invest Norsk Likviditet I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,25 Sparebanken Vest OSE ,71% ,54% 20 NO ,62 Sparebanken Vestfold OSE ,65% ,11% 20 NO ,25 Sparebanken Vestfold OSE ,32% ,90% 20 NO ,36 Sparebanken Volda Ørsta OSE ,06% ,54% 20 NO ,45 Sparebanken Øst OSE ,81% ,27% 20 NO ,50 Sparebanken Øst OSE ,86% ,04% 20 NO ,74 Sparebankenes Kredittselskap OSE ,75% ,41% 20 NO ,81 Spydeberg Sparebank OSE ,82% ,17% 20 NO ,38 Spydeberg Sparebank ,14% ,28% 20 NO ,03 Strømmen Sparebank ,66% ,97% 20 NO ,49 Sunndal Sparebank ,20% ,80% 20 NO ,92 Surnadal og Stangvik Sparebank ,56% ,19% 20 NO ,24 Time Sparebank ,75% ,55% 20 NO ,80 Tolga-Os Sparebank ,81% ,27% 20 NO ,20 Totens Sparebank OSE ,42% ,63% 20 Sparebanker ,05% NO ,02 Amagerbanken A/S ,87% ,08% 0 NO ,62 Bank 1 Oslo As ,74% ,36% 20 NO ,30 Bolig- og Næringsbanken OSE ,21% ,81% 100 NO ,95 Bolig- og Næringsbanken OSE ,00% ,82% 100 NO ,17 Danske Andelskassers Bank ,16% ,34% 100 NO ,02 Gjensidige Bank OSE ,86% ,36% 20 NO ,10 Gjensidige Bank OSE ,89% ,36% 20 NO ,55 Landkreditt Bank OSE ,75% ,55% 20 NO ,46 Ringkjøbing Bank OSE ,46% ,05% 100 NO ,00 Roskilde Bank ,00% ,00% 100 NO ,30 Storebrand Bank OSE ,48% ,52% 100 NO ,61 Svenska Handelsbanken ,71% ,54% 20 NO ,19 Svenska Handelsbanken ,38% ,27% 20 NO ,68 Voss Veksel- Og Landmandsbank ,09% ,21% 20 Forretningsbanker ,27% NO ,87 Bolig- og Næringskreditt OSE ,46% ,37% 20 XS ,55 General Electric Capital Corporation OSE ,30% ,11% 100 Kredittforetak ,48% NO ,93 Storebrand OSE ,01% ,74% 20 NO ,25 Terra Gruppen ,10% ,82% 20 Finansieringsselskap ,56% NO ,98 Avinor OSE ,08% ,55% 100 NO ,96 Norgesgruppen OSE ,19% ,36% 100 NO ,99 Norgesgruppen OSE ,30% ,36% 100 NO ,55 Norsk Rikskringkasting ,77% ,18% 100 NO ,15 Nortura OSE ,97% ,05% 100 NO ,87 Nortura ,02% ,09% 100 NO ,20 Nortura ,26% ,36% 100 NO ,28 Steen & Strøm OSE ,34% ,09% 100 NO ,45 Steen & Strøm OSE ,30% ,63% 100 NO ,08 Sunnhordland Kraftlag ,30% ,09% 100 Industriselskap ,75% Sum Verdipapirer ,11% Kontanter ,41% Tilgode/skyldig meglere ,46% Påløpte renter ,06% Annen Gjeld 0 0,00% Skyldig andelseiere 0 0,00% Skyldig forvaltningsprovisjon ,04% Total portefølje ,00% Fond 0,89% 3,80% 7,40% 12,83% 16,76% 19,63% Indeks (ST1X) 1,07% 1,85% 6,67% 11,96% 15,91% 18,56% (maks): 0,25% (maks): 0,10% Provisjon: 0,50% kr 1.090,96 kr 1.092, kr 1.081,36 kr 1.082,44 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax: 6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Bamble og Langesund Sparebank Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 20 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Investeringsprofil Aksjer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Verdipapir Markedsverdi i NOK Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Grunnfondsbevis Cultura Sparebank 750 000 SPAREBANKEN

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER I år som i fjor vinner BNP Paribas. Banken har vært en gjenganger på toppen av våre rentebarometre år etter år. Postbanken som vinner klassen for lån 2 millioner i år havner

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK I år som i fjor er DinBANK vinneren. Den åpne, glade og ujålete banken som de kaller seg, lever opp til sitt rykte for andre år på rad. Her er det et enkelt bankkonsept, uten jåleri,

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Grunnfondsbevisseminaret

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer?

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån. Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre

Detaljer

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017 Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217 Selskapene fra Hordaland Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd.

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer