LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE"

Transkript

1 Halvårsrapport 2015

2 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT 16 EIKA PENGEMARKED 18 EIKA SPAREBANK 20 EIKA LIKVIDITET 22 EIKA OBLIGASJON 23 2/23

3 Sparing på Det går nesten ikke en dag uten at vi hører eller leser om det lave rentenivået i Norge (og i store deler av resten av verden). Det siste halve året har renten falt ytterlige, fra et allerede historisk lavt nivå. Våre svenske naboer har negative styringsrenter og overrasket markedet rett før sommeren med å senke styringsrenten ytterlige. Det gjorde også Norges Bank i slutten av juni. Norske banker fulgte raskt opp og kaptes om å bli den første banken til å senke renten på boliglån, kun minutter etter at Norges Bank hadde offentligjort sin beslutning. Boligkjøperne jubler og allerede høye boligpriser stiger ytterligere. Men er det egentlig grunn til å juble? Så lave renter har vi da vitterlig av en årsak. Årsaken er dessverre at utsiktene i økonomiene fremover er svake. Og for Norges del - meget svake. Statsminister Erna Solberg snakker om at Norge nå går fra særstilling til omstilling. Særstilling - fordi vi i flere år har opplevd en høy etterspørsel etter olje og gass som har gitt Norge og norsk næringsliv enorme inntekter. Samtidig har vi nytt godt av et lavt rentenivå på grunn av internasjonale forhold. Vi har solgt våre varer og tjenester dyrt og importert varer og tjenester billig. Omstilling - fordi den tiden helt klart er forbi. Foran oss ligger det krav om betydelig omstillingsevne, spesielt innen olje- og gassnæringen, men også for svært mange andre bedrifter og næringer som har levert varer og tjenester til olje- og gassindustrien. Det blir kort og godt tøffere tider for svært mange av oss. Da hjelper det med lave renter som holder rentekostnadene nede, enten du er bedriftseier eller privatperson med boliglån. Hva med sparepengene dine i et slikt lavrenteregime? Nesten daglig får vi mer eller mindre gode råd om hva vi bør gjøre. Gjennomgangsmelodien ser ut til å være: Sett sparepengene i aksjefond. Det er liten tvil om at norske privatpersoner generelt har for ensidig sparing i bank og eiendom. Med ca milliarder på bankkonto til nesten 0 % rente, er det klart det finnes rom for alternativer. Men bildet er mer nyansert enn som så. Vi mener sparingen bør skje i 3 steg: Steg 1 er å prioritere å betale ned på boliglånet slik at man har en fornuftig gjeldsgrad, både i forhold til boligens verdi og i forhold til husholdningens samlede inntekt. Steg 2 er å skaffe seg en sparekonto i bank en såkalt bufferkonto. Dette er en konto som gjør at du kan møte uforutsette utgifter når de kommer. For de oppstår garantert før eller siden. Bufferkontoen bør være på minimum to netto månedslønninger. Først når steg 1 og 2 av sparingen din er på plass, bør du starte steg 3 - fondssparing. Vår anbefaling for fondssparing er å gå gradvis inn, gjerne gjennom en spareavtale. Når den tiden kommer at du har behov for sparepengene dine, anbefaler vi å gå gradvis ut, gjerne gjennom en uttaksavtale. Saldoen på fondssparing vil svinge mye mer enn ved banksparing. Det er derfor viktig at man har lang horisont på den delen av sparingen som går til fondssparing. Har du ikke lang sparehorisont er sannsynligvis banksparing det beste alternativet for deg. Eika Gruppen og 74 lokalbanker som utgjør Eika Alliansen, jobber målbevisst med rådgiving til sine kunder om livsplanlegging og betydningen av langsiktig sparing. Mange kunder bruker et fast månedlig beløp på treningsstudio gjerne med en PT (Personlig Trener) for å holde seg i god fysisk form. Vi mener like mange bør bruke et fast månedlig beløp på å komme i god Spareform. I den lokale Eika-banken finnes det mange dyktige PS er (Personlige Sparerådgivere) som hjelper deg med å sette opp et spareprogram som er tilpasset akkurat deg og din økonomi! Bevisstheten rundt sparing øker og bare i løpet av det siste året økte antallet spareavtaler i Eika-bankene med 12 %. Det er en interessant observasjon at antallet spareavtaler blant kvinner har økt med 16 % siste år, mot 10 % øking blant menn. Et klart resultat av Eika-bankens personlige sparerådgivning rettet spesielt mot kvinner og pensjon. Samlet sparebeløp fra spareavtaler økte med hele 35 % fra året før. Den kraftige økningen i sparebeløp er en direkte konsekvens av gode råd kundene får i lokalbankene: Bruk den økte likviditeten du får ved lavere rente på boliglånet til økt, månedlig sparing, ikke økt forbruk. Vi er glade for at mange, og da særlig kvinner, følger dette rådet. Ha en riktig god sommer. Bjørn Slåtto, Administrerende direktør Oslo, juli /23

4 Det blåser i Øst Første del av 2015 ble et godt halvår i aksjemarkedene. Hele 31 av de 33 største globale aksjeindeksene leverte positiv avkastning. I Asia bidrar fremdeles Kinas sterke økonomiske vekst til økt industriproduksjon i de omkringliggende land. Årlig BNP-vekst i Kina er redusert til ca. 7 %, og markedene forventer at veksten kan falle ytterligere som følge av avtagende innenlandsk etterspørsel og redusert konkurransekraft ovenfor andre asiatiske land. Kinesiske myndigheter har tidligere vist stor evne og vilje til å iverksette tiltak for å opprettholde den økonomiske veksten, og vi tror at vi i flere år vil se en stabil økonomisk vekst i Kina langt over veksten i velutviklede økonomier. Stabilitet er derimot ikke kjennetegnet for de kinesiske børsene. Begrenset mulighet for private investeringer drev aksjeprisingen i landet kraftig opp, og har nå blitt etterfulgt av et kraftig børsfall. Vi tror ikke dette fallet vil påvirke realøkonomien i landet, all den tid børsmarkedet er lite og delvis lukket. I de vestlige landene har tiltagende vekst i Europa, fallende arbeidsledighet i USA og fortsatt ekspansiv sentralbankpolitikk i flere land, vært de viktigste driverne for økte aksjeverdier. Den europeiske sentralbanken ECB har iverksatt kvantitative lettelser som skal øke likviditeten, og etter hvert utlånsveksten, i den finansielle sektoren i EU. Likviditetsprogrammet ligner på det som FED har hatt suksess med i USA de senere årene. Vi forventer at også EUområdene vil oppleve at rimelig og økt likviditet vil resultere i økt investeringsvilje og fallende arbeidsledighet. Norges Bank senket styringsrenten i desember forrige år, og signaliserte ytterligere rentekutt dersom sentralbanken så tegn til at en vedvarende lav oljepris ville tynge den norske økonomien. Prisen på Nordsjøolje har siden vært i intervallet $53 - $70 pr. fat. Dette har resultert i at oljenæringen har iverksatt en kraftig nedbemanning som kan resultere i at om lag oljerelaterte arbeidsplasser forsvinner i Norge inneværende år. Vi ser at industriselskaper i andre bransjer melder at de forventer fall i ordretilgang de neste 12 månedene pga redusert innenlandsk vekst. Norges Banks rentekutt i juni kom derfor ikke overraskende på rentemarkedet. Sentralbanken varslet at det er omtrent 70 % sannsynlighet for at Norges Bank vil redusere styringsrenten med ytterligere 0,25 %. Vi tror dette kuttet vil gjennomføres i fjerde kvartal, og medføre at vi går ut av året med en norsk styringsrente på rekordlave 0,75 %. FED var den sentralbanken som kuttet styringsrenten mest aggressivt etter Den amerikanske sentralbanken fulgte opp med lavere lange renter og økt kapitaltilførsel til finanssystemet for å sikre tiltagende og bærekraftig økonomisk vekst. Tiltakene har gitt ønsket effekt, og har blant annet vært med på å senke arbeidsledigheten i USA fra nærmere 10 % i 2009 til dagens nivå på 5,5 %. Vi forventer at FED vil øke den korte renten sakte, men tror at denne bevegelsen vil drive de mellomlange og lange rentene videre opp i USA. Andre land som Norge og EU, som er mange kvartaler unna å øke den korte styringsrenten, vil oppleve at også deres lange renter vil bli presset opp av FEDs renteheving. Diskusjonen rundt Hellas gjeldsproblemer tok en ny vending ved utgangen av juni, da den greske delegasjonen overraskende avbrøt forhandlingene med landets kreditorer. Samme helg vedtok det greske parlamentet å avholde en folkeavstemning hvor landets innbyggere ble bedt om å ta stilling til kreditorenes utkast til nye lånevilkår. Tre dager senere kunngjorde greske myndigheter at de ikke ville betale et avdrag på 1,5 milliarder euro til IMF siste dag i juni. Folkeavstemningen 5. juli resulterte i et klart nei til kreditorenes avtaleforslag. Til tross for dette anser vi 20. juli som den viktigste datoen for Hellas videre økonomiske fremtid. Årsaken er at dersom Hellas også misligholder avbetalingen til ESB den 20. juli, vil den europeiske sentralbanken mest sannsynlig svare med å stoppe likviditetslånene til de greske bankene. Dette er overføringer de greske bankene er avhengig av for å kunne utbetale kontanter til greske kunder. Bortfall av likviditetslånene vil lamme det greske bankvesenet i løpet av få dager. Skadene av en gresk konkurs vil etter vår mening ikke få store konsekvenser for europeiske banker, da disse har redusert eksponeringen mot Hellas betydelig etter krisens begynnelse i Ved inngangen til andre halvår eier utenlandske banker kun ca. 1 % av Hellas totale utestående gjeld. Den lave andelen gjør at vi ikke er veldig bekymret for at Hellas gjeldsproblemer vil tynge de europeiske aksjemarkedene på lengre sikt, men anser samtidig at økt usikkerhet rundt Hellas evne og vilje til å betjene sin gjeld kan øke svingningene i aksjemarkedene i det korte bildet inntil en god løsning er på plass. Stig Erik Brekke, Investeringsdirektør Oslo, juli /23

5 EIKA NORGE Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 4 258, ,12 Kjøpskurs pr. andel 4 345, ,26 Salgskurs pr. andel 4 237, ,50 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) Norge 100,0 % Energi Materialer Banker Transport Telekom Kapitalvarer Mat, drikkevarer og tobakk Forbrukstjenester Forsikring Programvare og Tjenester 19,1 % DnB ASA 13,0 % Yara International 9,6 % Telenor 9,2 % Statoil ASA 9,2 % Norsk Hydro 8,3 % Marine Harvest ASA 5,7 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,4 % Subsea 7 S.A. 3,2 % Norwegian Air Shuttle ASA 3,0 % Storebrand 7,3 % 7,1 % 6,7 % 6,6 % 3,8 % 3,7 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % Siste 6 mnd *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,7 % -54,1 % Eika Norge OSEFX (%) -25,8 % -17,0 % 16,4 % 11,5 % 18,2 % 18,3 % 44,6 % 32,4 % 18,4 % 20,6 % 1 29,7 % 24,2 % 8,0 % 5,7 % 5,9 % 8,0 % 51,9 % 40,5 % 88,3 % 64,8 % Siste 5 år Siste 10 år 20,4 % 16,3 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI District Offshore ,00 NOK ,28 % 0,60 % Oslo Børs DNO ASA ,36 NOK ,76 % 0,09 % Oslo Børs Dolphin Group ASA ,70 NOK ,53 % 1,05 % Oslo Børs Frontline 2012 Ltd ,00 NOK ,89 % 0,03 % Oslo Børs OTC Ganger Rolf ,00 NOK ,08 % 0,05 % Oslo Børs Høegh LNG Holdings Ltd ,00 NOK ,80 % 0,46 % Oslo Børs Kværner ASA ,93 NOK ,41 % 0,44 % Oslo Børs North Energy ASA ,41 NOK ,09 % 0,79 % Oslo Børs Odfjell Drilling Ltd ,54 NOK ,61 % 0,66 % Oslo Børs Petroleum Geo Services ,19 NOK ,61 % 0,25 % Oslo Børs Statoil ASA ,10 NOK ,61 % 0,02 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,75 NOK ,41 % 0,19 % Oslo Børs SUM ,10 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,06 % 0,53 % Oslo Børs Norsk Hydro ,05 NOK ,86 % 0,08 % Oslo Børs Yara International ,40 NOK ,11 % 0,09 % Oslo Børs SUM ,03 % KAPITALVARER Akva Group ASA ,30 NOK ,91 % 1,89 % Oslo Børs Hexagon Composites ,90 NOK ,67 % 0,69 % Oslo Børs Kongsberg Gruppen ,50 NOK ,53 % 0,20 % Oslo Børs RenoNorden ASA ,00 NOK ,03 % 1,27 % Oslo Børs Veidekke ,50 NOK ,18 % 0,26 % Oslo Børs SUM ,32 % KOMERSIELLE OG PROFESJONELLE TJENESTER Multiconsult AS ,50 NOK ,32 % 0,18 % Oslo Børs TRANSPORT Golden Ocean Group Ltd ,50 NOK ,44 % 0,12 % Oslo Børs Norwegian Air Shuttle ASA ,90 NOK ,36 % 0,41 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,46 % 0,46 % Oslo Børs The Containership Company AS ,05 NOK ,00 % 3,79 % Oslo Børs OTC Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - A ,50 NOK ,77 % 0,18 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,24 % 1,57 % Oslo Børs SUM ,26 % VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR Ekornes ,00 NOK ,24 % 0,50 % Oslo Børs FORBRUKSTJENESTER Royal Caribbean Cruises Ltd ,50 NOK ,43 % 0,04 % Oslo Børs MEDIA Schibsted ASA - A ,80 NOK ,35 % 0,07 % Oslo Børs Schibsted ASA - B ,00 NOK ,32 % 0,07 % Oslo Børs SUM ,67 % VAREHANDEL XXL ASA ,50 NOK ,21 % 0,26 % Oslo Børs MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Austevoll Seafood ASA ,10 NOK ,05 % 0,35 % Oslo Børs Marine Harvest ASA ,90 NOK ,71 % 0,13 % Oslo Børs SUM ,76 % FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Bionor Pharma ,22 NOK ,33 % 0,84 % Oslo Børs PhotoCure ,10 NOK ,04 % 1,90 % Oslo Børs SUM ,37 % BANK/FORSIKRING DnB ASA ,80 NOK ,35 % 0,05 % Oslo Børs Norwegian Finans Holding ASA ,00 NOK ,92 % 0,26 % Oslo Børs OTC Sparebanken Nord-Norge ,30 NOK ,34 % 0,45 % Oslo Børs Storebrand ,34 NOK ,25 % 0,32 % Oslo Børs SUM ,86 % PROGRAMVARE OG TJENESTER Bouvet ASA ,50 NOK ,28 % 2,09 % Oslo Børs Opera Software ,60 NOK ,72 % 0,25 % Oslo Børs SUM ,01 % MASKINVARE OG UTSTYR Q-Free ,70 NOK ,17 % 1,85 % Oslo Børs HALVLEDERE OG UTSTYR Nordic Semiconductor ,15 NOK ,31 % 0,21 % Oslo Børs REC Silicon ASA ,68 NOK ,66 % 0,24 % Oslo Børs SUM ,97 % 5/23

6 VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP Telekom AINMT Scandinavia Holdings AS ,00 NOK ,51 % 4,29 % Unotert Telenor ,80 NOK ,72 % 0,04 % Oslo Børs SUM ,23 % FORBRUKSVARER Hafslund A ,00 NOK ,13 % 0,03 % Oslo Børs Hafslund B ,25 NOK ,35 % 0,11 % Oslo Børs SUM ,48 % SUM VERDIPAPIRER ,42 % BANKINNSKUDD ,06 % ANDRE TILGANGER ,48 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 6/23

7 EIKA UTBYTTE Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 159,78 135,59 Kjøpskurs pr. andel 164,72 139,78 Salgskurs pr. andel 159,00 134,91 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 3,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks VINX Financials NOK NI (VINX40NOKNI) *Fondet byttet referanseindeks i Tidligere referanseindeks var SHB Bank Indeks NOK. Norge Danmark Sverige Finland 5,8 % 4,6 % 3,4 % 76,9 % Bank Eiendom Forsikring Finans 4,7 % 3,7 % 0,5 % 81,8 % Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Midt-Norge Helgeland Sparebank Sparebanken Sør Sparebanken Øst Sparebanken Vest Totens Sparebank Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebanken Møre SpareBank 1 Ringerike Hadeland *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,1 % ,8 % 6,5 % ,4 % 4,7 % ,5 % 4,5 % 4,4 % 4,3 % Siste 6 måneder 4,2 % Eika Utbytte (%) Referanseindeks -44,4 % -50,3 % -5,6 % -10,6 % -17,1 % -18,7 % 26,8 % 24,3 % 4,0 % 31,3 % 18,1 % 21,6 % 45,4 % 40,9 % 4,5 % 23,5 % 40,8 % 57,1 % 19,2 % 20,3 % 11,5 % 10,2 % Siste 5 år Siste 10 år 11,4 % 5,6 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP BANKER Aktia Bank OYJ ,05 EUR ,95 % 0,11 % Helsinki Børs Aurskog Sparebank ,00 NOK ,31 % 0,54 % Oslo Børs Den Danske Bank ,47 DKK ,75 % 0,01 % København Børs DnB ASA ,80 NOK ,80 % 0,01 % Oslo Børs Helgeland Sparebank ,00 NOK ,55 % 2,86 % Oslo Børs Høland og Setskog Sparebank ,00 NOK ,22 % 1,20 % Oslo Børs Indre Sogn Sparebank ,50 NOK ,58 % 6,63 % Oslo Børs Jæren Sparebank ,00 NOK ,00 % 1,97 % Oslo Børs Melhus Sparebank ,00 NOK ,73 % 4,22 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,92 SEK ,04 % 0,00 % Stockholm Børs Sandnes Sparebank ,50 NOK ,08 % 2,15 % Oslo Børs Skue Sparebank ,75 NOK ,09 % 9,09 % Oslo Børs Spar Nord Bank A/S ,66 DKK ,94 % 0,04 % København Børs Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg ,00 NOK ,76 % 3,01 % Oslo Børs SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,50 NOK ,29 % 0,88 % Oslo Børs Sparebank 1 SR-Bank ASA ,25 NOK ,27 % 0,05 % Oslo Børs Sparebank 1 Østfold Akershus ,00 NOK ,43 % 1,70 % Oslo Børs Sparebank1 Buskerud-Vestfold ,50 NOK ,33 % 3,66 % Oslo Børs Sparebanken Midt-Norge ,50 NOK ,86 % 0,39 % Oslo Børs Sparebanken Møre ,00 NOK ,34 % 0,94 % Oslo Børs Sparebanken Nord-Norge ,30 NOK ,18 % 0,95 % Oslo Børs Sparebanken Sør ,00 NOK ,42 % 2,87 % Oslo Børs Sparebanken Vest ,50 NOK ,52 % 1,28 % Oslo Børs Sparebanken Øst ,50 NOK ,74 % 2,01 % Oslo Børs Sydbank ,57 DKK ,12 % 0,02 % København Børs Totens Sparebank ,00 NOK ,52 % 4,07 % Oslo Børs SUM ,82 % DIVERSIFISERT FINANS Investor AB - A ,04 SEK ,53 % 0,00 % Stockholm Børs FORSIKRING Gjensidige Forsikring ASA ,40 NOK ,63 % 0,00 % Oslo Børs Protector Forsikring ASA ,75 NOK ,60 % 0,05 % Oslo Børs Sampo Oyj ,16 EUR ,85 % 0,00 % Helsinki Børs Storebrand ,34 NOK ,67 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,75 % EIENDOM Akelius Residdential AB-Pref ,46 SEK ,84 % 0,41 % Stockholm Børs Heimstaden - Pref ,30 SEK ,53 % 0,38 % Unotert Norwegian Property ASA ,70 NOK ,13 % 0,10 % Oslo Børs Olav Thon Eiendomsselskap ,50 NOK ,92 % 0,03 % Oslo Børs Sponda ,92 EUR ,60 % 0,04 % Helsinki Børs Tribona AB ,27 SEK ,68 % 0,23 % Stockholm Børs SUM ,70 % SUM VERDIPAPIRER ,81 % BANKINNSKUDD ,62 % ANDRE TILGANGER ,43 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 7/23

8 EIKA NORDEN Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 5 279, ,07 Kjøpskurs pr. andel 5 386, ,28 Salgskurs pr. andel 5 252, ,95 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks VINX Banchmark Cap NOK NI (VINXBCAPNOKNI) Sverige Norge Danmark Finland Sveits Kapitalvarer Banker Varehandel Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Maskinvare og Utstyr 33,7 % Biler og Komponenter 29,6 % Varige forbruksvarer og klær 21,6 % Materialer 9,9 % Transport 1,9 Mat, Drikkevarer og Tobakk 17,5 % 11,0 % 9,2 % 8,4 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 5,7 % 5,4 % 4,3 % Novo Nordisk B-aksjer Autoliv Inc. Pandora AS Den Danske Bank Hennes & Mauritz B XXL ASA Nordic Semiconductor Nordea Bank AB (publ) Trelleborg AB Volvo AB - B *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,4 % ,2 % 6,6 % ,4 % 4,1 % ,0 % 3,6 % 3,4 % 3,4 % Siste 6 mnd 3,4 % Eika Norden VINXBCAPNOKNI (%) -48,7 % -39,5 % -20,7 % -15,9 % 6,3 % 1,4 % 31,6 % 15,3 % 31,0 % 11,0 % 10,6 % 47,0 % 26,8 % 26,8 % 28,4 % 24,8 % 15,4 % 34,7 % 38,5 % 19,3 % 18,6 % 63,0 % Siste 5 år Siste 10 år 20,0 % 12,3 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI DHT Holdings Inc ,95 USD ,01 % 0,72 % NYSE Petroleum Geo Services ,19 NOK ,50 % 0,07 % Oslo Børs SUM ,51 % 0,00 % MATERIALER Norsk Hydro ,05 NOK ,56 % 0,03 % Oslo Børs Novozymes A/S B-aksjer ,53 DKK ,20 % 0,03 % København Børs Yara International ,40 NOK ,93 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,68 % 0,00 % KAPITALVARER ABB AB ,49 SEK ,94 % 0,01 % Stockholm Børs Alimak Group AB ,91 SEK ,55 % 0,17 % Stockholm Børs Assa Abloy - B ,82 SEK ,57 % 0,04 % Stockholm Børs Atlas Copco AB - B ,55 SEK ,23 % 0,02 % Stockholm Børs FLSmidth & Co A/S ,09 DKK ,48 % 0,10 % København Børs Haldex ,69 SEK ,06 % 0,30 % Stockholm Børs Kone Oyj - B aksje ,04 EUR ,50 % 0,04 % Helsinki Børs Metso OYJ ,29 EUR ,27 % 0,05 % Helsinki Børs Valmet Corp ,07 EUR ,69 % 0,07 % Helsinki Børs Trelleborg AB ,17 SEK ,43 % 0,12 % Stockholm Børs Veidekke ,50 NOK ,74 % 0,19 % Oslo Børs Volvo AB - B ,44 SEK ,41 % 0,03 % Stockholm Børs SUM ,87 % 0,00 % KOMERSIELLE OG PROFESJONELLE TJENESTER Multiconsult AS ,50 NOK ,11 % 0,05 % Oslo Børs TRANSPORT A.P. Møller B - Maersk A/S ,70 DKK ,12 % 0,01 % København Børs DSV ,89 DKK ,54 % 0,04 % København Børs Norwegian Air Shuttle ASA ,90 NOK ,04 % 0,23 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,67 % 0,42 % Oslo Børs SUM ,37 % 0,00 % BILER OG KOMPONENTER Autoliv Inc ,67 SEK ,21 % 0,10 % Stockholm Børs VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR Pandora AS ,02 DKK ,62 % 0,08 % København Børs FORBRUKSTJENESTER Royal Caribbean Cruises Ltd ,50 NOK ,84 % 0,01 % Oslo Børs VAREHANDEL Europris ASA ,10 NOK ,92 % 0,18 % Oslo Børs Hennes & Mauritz B ,27 SEK ,16 % 0,01 % Stockholm Børs XXL ASA ,50 NOK ,08 % 0,43 % Oslo Børs SUM ,16 % 0,00 % MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Carlsberg B ,44 DKK ,80 % 0,04 % København Børs Marine Harvest ASA ,90 NOK ,48 % 0,05 % Oslo Børs SUM ,28 % 0,00 % HELSEUTSTYR OG TJENESTER Elekta B ,24 SEK ,49 % 0,03 % Stockholm Børs FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Novo Nordisk B-aksjer ,98 DKK ,40 % 0,01 % København Børs BANKER/FINANS/FORSIKRING Den Danske Bank ,47 DKK ,44 % 0,03 % København Børs DnB ASA ,80 NOK ,06 % 0,01 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,92 SEK ,47 % 0,01 % Stockholm Børs Investor AB - B ,52 SEK ,50 % 0,01 % Stockholm Børs Sampo Oyj ,16 EUR ,90 % 0,02 % Helsinki Børs SUM ,37 % 0,00 % MASKINVARE OG UTSTYR Hexagon AB ,47 SEK ,24 % 0,03 % Stockholm Børs LM Ericsson - B ,34 SEK ,36 % 0,02 % Stockholm Børs Nokia FI ,21 EUR ,51 % 0,02 % Helsinki Børs SUM ,11 % 0,00 % HALVLEDERE OG UTSTYR Nordic Semiconductor ,15 NOK ,62 % 0,52 % Oslo Børs SUM VERDIPAPIRER ,64 % BANKINNSKUDD ,60 % ANDRE TILGANGER ,24 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 8/23

9 EIKA ALPHA Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 2 946, ,51 Kjøpskurs pr. andel 2 976, ,01 Salgskurs pr. andel 2 932, ,25 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 1,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,0 % - 4,0 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) Norge Annet Sverige Danmark Finland 8,4 % 8,0 % 7,5 % 2,6 % 67,9 % Energi Banker Materialer Kapitalvarer Varehandel Mat, Drikkevarer og Tobakk Halvledere og utstyr Transport Telekom Varige forbruksvarer og klær 14,5 % 10,8 % 8,3 % 7,0 % 6,1 % 5,8 % 5,2 % 3,3 % 2,8 % 23,7 % Statoil ASA DnB ASA Nordic Semiconductor XXL ASA Norsk Hydro DHT Holdings Inc Volvo AB - B Subsea 7 S.A Norwegian Air Shuttle ASA Austevoll Seafood ASA *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,6 % ,2 % 5,8 % ,1 % 5,0 % ,6 % 3,4 % 3,4 % 3,1 % Siste 6 mnd 3,0 % Eika Alpha (%) OSEBX (%) -51,8 % -54,1 % -23,7 % -12,5 % 59,7 % 40,5 % 24,6 % 32,4 % 13,8 % 11,5 % 54,2 % 1 64,8 % 23,6 % 18,3 % 18,3 % 15,4 % 24,9 % 23,6 % 4,4 % 5,0 % 7,4 % 9,2 % Siste 5 år Siste 10 år 7,8 % 9,4 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI DHT Holdings Inc ,95 USD ,66 % 0,43 % NYSE Dolphin Group ASA ,70 NOK ,81 % 0,24 % Oslo Børs Frontline 2012 Ltd ,00 NOK ,38 % 0,00 % Oslo Børs OTC Høegh LNG Holdings Ltd ,00 NOK ,90 % 0,07 % Oslo Børs Navios Maritime Acquisitions ,16 USD ,95 % 0,54 % NYSE Petroleum Geo Services ,19 NOK ,01 % 0,02 % Oslo Børs Statoil ASA ,10 NOK ,67 % 0,00 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,75 NOK ,42 % 0,03 % Oslo Børs SUM ,80 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,90 % 0,11 % Oslo Børs Norsk Hydro ,05 NOK ,00 % 0,02 % Oslo Børs Yara International ,40 NOK ,93 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,83 % KAPITALVARER Akva Group ASA ,30 NOK ,61 % 0,81 % Oslo Børs RenoNorden ASA ,00 NOK ,02 % 0,19 % Oslo Børs Veidekke ,50 NOK ,28 % 0,02 % Oslo Børs Volvo AB - B ,44 SEK ,46 % 0,01 % Stockholm Børs SUM ,37 % KOMERSIELLE OG PROFESJONELLE TJENESTER Multiconsult AS ,50 NOK ,74 % 0,06 % Oslo Børs TRANSPORT Golden Ocean Group Ltd ,50 NOK ,32 % 0,01 % Oslo Børs Norwegian Air Shuttle ASA ,90 NOK ,10 % 0,06 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - A ,50 NOK ,74 % 0,03 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,10 % 0,11 % Oslo Børs SUM ,26 % BILER OG KOMPONENTER Autoliv Inc ,67 SEK ,75 % 0,00 % Stockholm Børs VAREHANDEL Europris ASA ,10 NOK ,87 % 0,06 % Oslo Børs Pandora AS ,02 DKK ,81 % 0,01 % København Børs XXL ASA ,50 NOK ,15 % 0,09 % Oslo Børs SUM ,83 % MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Austevoll Seafood ASA ,10 NOK ,03 % 0,08 % Oslo Børs Carlsberg B ,44 DKK ,70 % 0,00 % København Børs Marine Harvest ASA ,90 NOK ,44 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,17 % FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER PhotoCure ,10 NOK ,21 % 0,33 % Oslo Børs BANK OG FORSIKRING Den Danske Bank ,47 DKK ,01 % 0,00 % København Børs DnB ASA ,80 NOK ,25 % 0,01 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,92 SEK ,82 % 0,00 % Stockholm Børs Norwegian Finans Holding ASA ,00 NOK ,49 % 0,10 % Oslo Børs OTC Sampo Oyj ,16 EUR ,64 % 0,00 % Helsinki Børs SUM ,21 % HALVLEDERE OG UTSTYR Nordic Semiconductor ,15 NOK ,82 % 0,14 % Oslo Børs TELEKOM NextGenTel Holding ASA ,00 NOK ,91 % 0,22 % Oslo Børs Telenor ,80 NOK ,46 % 0,00 % Oslo Børs SUM ,37 % 0,00 % SUM AKSJER ,36 % VERDIPAPIR FORFALLSDATO PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDSPRIS PÅLØPT RENTE MARKEDSVERDI MARKEDSVERDI INKL. PÅLØP. RENTE UREALISERT GEVINST/TAP ANDEL (%) AV FONDET RISIKOKL. FOBLIGASJONER, NORSKE Transeuro Energy Corp SUM RENTEPAPIRER ,00 n/a ,05 % 0,05 % 5 SUM VERDIPAPIRER BANKINNSKUDD ANDRE TILGANGER SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,40 % 6,13 % -0,53 % 100,00 % 9/23

10 EIKA SPAR Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 5 159, ,48 Kjøpskurs pr. andel 5 159, ,48 Salgskurs pr. andel 5 159, ,48 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 2,00 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Sammensatt indeks*) *) 50 % Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX), 50 % MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) Norge USA Sverige Tyskland Storbritannia Danmark Frankrike Kina Energi Banker 48,9 % Materialer 21,1 % Telekom 9,2 % Kapitalvarer 5,4 % Mat, Drikkevarer og Tobakk 4,9 % Transport 3,1 % Forsikring 1,8 % Programvare og Tjenester 0,5 % Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester 1 14,4 % 10,9 % 10,3 % 7,8 % 7,8 % 6,4 % 6,0 % 4,7 % 4,1 % 4,0 % Statoil ASA DnB ASA Telenor Yara International Norsk Hydro Citigroup Inc. Johnson & Johnson Deere & Co McDonald's Corp Marine Harvest ASA ,2 % ,1 % 5,9 % ,4 % 3,3 % ,4 % 2,2 % 2,2 % 2,1 % Siste 6 mnd 2,1 % *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Eika Spar (%) Referanseindeks (%) -52,8 % -54,1 % -7,9 % -7,4 % 45,3 % 40,5 % 38,2 % 32,4 % 9,2 % 11,5 % 45,5 % 64,8 % 18,3 % 11,3 % 15,4 % 11,8 % 30,8 % 31,0 % 13,6 % 16,9 % 9,8 % 8,6 % Siste 5 år Siste 10 år 13,3 % 10,9 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP FORBRUKSVARER Kingfisher PLC ,81 GBP ,14 % 0,21 % London Stock Exc ENERGI Høegh LNG Holdings Ltd ,00 NOK ,67 % 0,36 % Oslo Børs Petroleum Geo Services ,19 NOK ,52 % 0,32 % Oslo Børs Schlumberger Ltd ,03 USD ,80 % 0,00 % NYSE Statoil ASA ,10 NOK ,28 % 0,03 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,75 NOK ,15 % 0,16 % Oslo Børs SUM ,42 % 0,00 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,48 % 0,50 % Oslo Børs Norsk Hydro ,05 NOK ,35 % 0,09 % Oslo Børs Yara International ,40 NOK ,47 % 0,09 % Oslo Børs SUM ,30 % 0,00 % KAPITALVARER China Yuchai Intl Ltd ,39 USD ,56 % 0,21 % NYSE Deere & Co ,30 USD ,23 % 0,01 % NYSE Kongsberg Gruppen ,50 NOK ,11 % 0,23 % Oslo Børs Veidekke ,50 NOK ,09 % 0,17 % Oslo Børs Volvo AB - B ,44 SEK ,82 % 0,02 % Stockholm Børs SUM ,81 % 0,00 % TRANSPORT FedEx Corp ,60 USD ,14 % 0,01 % NYSE Norwegian Air Shuttle ASA ,90 NOK ,73 % 0,28 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,21 % 0,30 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,00 % 0,93 % Oslo Børs SUM ,08 % 0,00 % BILER OG KOMPONENTER Autoliv Inc ,67 SEK ,83 % 0,04 % Stockholm Børs Porche Automobil Holding SE ,26 EUR ,94 % 0,04 % Den Tyske Børsen SUM ,77 % 0,00 % FORBRUKSTJENESTER McDonald s Corp ,69 USD ,19 % 0,01 % NYSE Royal Caribbean Cruises Ltd ,50 NOK ,14 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,33 % 0,00 % VAREHANDEL Hennes & Mauritz B ,27 SEK ,93 % 0,01 % Stockholm Børs MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Austevoll Seafood ASA ,10 NOK ,20 % 0,27 % Oslo Børs Carlsberg B ,44 DKK ,33 % 0,03 % København Børs Danone ,68 EUR ,80 % 0,01 % Paris Børsen Marine Harvest ASA ,90 NOK ,16 % 0,10 % Oslo Børs SUM ,49 % 0,00 % HELSEUTSTYR OG TJENESTER Varian Medical Systems Inc ,52 USD ,94 % 0,05 % NYSE FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Johnson & Johnson ,28 USD ,24 % 0,00 % NYSE Novo Nordisk B-aksjer ,98 DKK ,82 % 0,00 % København Børs SUM ,06 % 0,00 % BANK/FINANS/FORSIKRING DnB ASA ,80 NOK ,15 % 0,06 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,92 SEK ,93 % 0,01 % Stockholm Børs Standard Chartered Plc ,57 GBP ,91 % 0,01 % London Stock Exc Citigroup Inc ,32 USD ,43 % 0,00 % NYSE Allianz SE-REG ,68 EUR ,63 % 0,01 % Den Tyske Børsen Hannover Ruck RE ,13 EUR ,83 % 0,04 % Den Tyske Børsen Storebrand ,34 NOK ,31 % 0,17 % Oslo Børs SUM ,19 % 0,00 % PROGRAMVARE OG TJENESTER Google INC C-shares ,07 USD ,09 % 0,00 % NASDAQ IBM Corp ,96 USD ,04 % 0,00 % NYSE SUM ,13 % 0,00 % MASKINVARE OG UTSTYR Apple Computer Inc ,88 USD ,10 % 0,00 % NASDAQ LM Ericsson - B ,34 SEK ,71 % 0,01 % Stockholm Børs SUM ,81 % 0,00 % TELEKOM Telenor ,80 NOK ,95 % 0,04 % Oslo Børs Vodafone Group PLC ,32 GBP ,92 % 0,00 % London Stock Exc SUM ,87 % 0,00 % 10/23 SUM VERDIPAPIRER ,26 % BANKINNSKUDD ,10 % ANDRE TILGANGER ,36 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 %

11 EIKA GLOBAL Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 386, ,82 Kjøpskurs pr. andel 1 414, ,59 Salgskurs pr. andel 1 379, ,24 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 300 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks MSCI Daily TR Net World NOK (NDDUWI) USA Tyskland Storbritannia Sveits Kina Sverige Frankrike Japan 13,8 % 9,5 % 5,9 % 5,3 % 5,2 % 4,0 % 3,7 % 48,1 % Kapitalvarer Maskinvare og Utstyr Forsikring Materialer Programvare og Tjenester Mat, Drikkevarer og Tobakk Biler og Komponenter Diversifisert Finans Farmasi, Bioteknologi og Livstjenester Forbrukstjenester 13,6 % 11,5 % 9, 9,6 % 6,2 % 6,2 % 5,8 % 5,7 % 4,9 % 4,5 % 4,8 % Porche Automobil Holding SE LM Ericcson - B Citigroup Inc Johnson & Johnson McDonaldʼs Corp Syngenta AG-REG Danone GLC New Energy Holdings Ltd Fanuc Corp Paccar Inc ,7 % ,2 % 4,9 % ,5 % 4,0 % ,0 % 4,0 % 3,7 % 3,6 % Siste 6 mnd 3,6 % *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,8 % -28,2 % Eika Global (%) NDDUWI (%) -5,9 % -3,2 % 6,9 % 1,1 % 7,3 % 0,3 % 16,4 % 17,7 % 8,2 % 8,8 % 7,7 % 13,8 % 12,3 % 8,8 % 7,7 % 31,7 % 32,6 % 38,1 % 19,6 % 29,6 % 7,8 % 7,4 % Siste 5 år Siste 10 år 13,1 % 7,9 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP FORBRUKSVARER Kingfisher PLC ,81 GBP ,98 % 0,32 % London Stock Exc ENERGI Schlumberger Ltd ,03 USD ,47 % 0,00 % NYSE MATERIALER Dow Chemical Company ,32 USD ,20 % 0,01 % NYSE Syngenta AG-REG ,58 CHF ,07 % 0,02 % Zurich SUM ,27 % KAPITALVARER China Yuchai Intl Ltd ,39 USD ,56 % 0,35 % NYSE Deere & Co ,3 USD ,47 % 0,01 % NYSE Fanuc Corp ,02 JPY ,66 % 0,01 % Tokyo Stock Exch Paccar Inc ,55 USD ,65 % 0,02 % NASDAQ Parker Hannifin Corp ,54 USD ,25 % 0,01 % NYSE SUM ,59 % TRANSPORT FedEx Corp ,6 USD ,74 % 0,01 % NYSE BILER OG KOMPONENTER Porche Automobil Holding SE ,26 EUR ,75 % 0,06 % Den Tyske Børsen MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK McDonald s Corp ,69 USD ,08 % 0,01 % NYSE Danone ,68 EUR ,03 % 0,01 % Paris Børsen Nestle SA-REG ,04 CHF ,81 % 0,00 % Zurich SUM ,92 % HELSEUTSTYR OG TJENESTER Fresenius Medical Care AG & Co ,63 EUR ,48 % 0,01 % Den Tyske Børsen Varian Medical Systems Inc ,52 USD ,02 % 0,04 % NYSE SUM ,50 % 0,05 % FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Johnson & Johnson ,28 USD ,53 % 0,00 % BANK, FINANS OG FORSIKRING Standard Chartered Plc ,57 GBP ,28 % 0,01 % London Stock Exc Citigroup Inc ,32 USD ,94 % 0,00 % NYSE Allianz SE-REG ,68 EUR ,95 % 0,00 % Den Tyske Børsen American International Group Inc ,94 USD ,10 % 0,01 % Den Tyske Børsen Hannover Ruck RE ,13 EUR ,09 % 0,02 % Den Tyske Børsen Muenchener Rueckver AG - Reg ,18 EUR ,54 % 0,01 % Den Tyske Børsen SUM ,90 % PROGRAMVARE OG TJENESTER Google INC C-shares ,07 USD ,35 % 0,00 % NASDAQ IBM Corp ,96 USD ,91 % 0,00 % NYSE SUM ,26 % MASKINVARE OG UTSTYR Apple Computer Inc ,88 USD ,14 % 0,00 % NASDAQ Flextronics International ,72 USD ,24 % 0,06 % NASDAQ LM Ericsson - B ,34 SEK ,20 % 0,02 % Stockholm Børs SUM ,58 % HALVLEDERE OG UTSTYR GCL New Energy Holdings Ltd ,81 HKD ,72 % 0,15 % Hong Kong Børsen TELEKOM Vodafone Group PLC ,32 GBP ,28 % 0,00 % London Stock Exc SUM VERDIPAPIRER ,50 % BANKINNSKUDD ,57 % ANDRE TILGANGER ,07 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 11/23

12 EIKA BALANSERT Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 3 294, ,03 Kjøpskurs pr. andel 3 362, ,48 Salgskurs pr. andel 3 278, ,49 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 1000 Tegningsprovisjon 2,00 % Innløsningsprovisjon 0,50 % Forvaltningsprovisjon 1,50 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale 300 Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Sammensatt indeks* *50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50 % ST1X. Norge Sverige Danmark Finland Bermuda Marshall Islands Canada Kypros USA 1 17,4 % 8,0 % 2,3 % 1,2 % 1,1 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % Komersielle Banker 64,4 % Kommuner Fondsobligasjoner Obligasjoner med fortrinnsrett Industri Olje, Gass og Forbruksdrivstoff Sparebanker Farmasi Energi Maskiner 8,4 % Novo Nordisk B-aksjer 7,6 % Nordea Bank AB 6,3 % Autoliv Inc 6,3 % Hennes & Mauritz B 4,6 % Carlsberg B 4,5 % DNB ASA 4,5 % Statoil ASA 4,1 % Nordea Eiendomskreditt AS 4,0 % SpareBank 1 Nord-Norge 3,9 % Sparebanken Øst *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Eika Balansert (%) Referanseindeks (%)* ,1 % ,3 % 2,4 % ,2 % 2,2 % ,9 % 1,8 % 1,7 % 1,5 % Siste 6 mnd 1,5 % -21,4 % -18,6 % -4,5 % -8,5 % -6,4 % 3,3 % 23,3 % 16,0 % 15,8 % 16,5 % 14,8 % 17,0 % 15,1 % 15,3 % 8,6 % 18,0 % 18,8 % 6,6 % 9,8 % 5,2 % 5,6 % 34,3 % Siste 5 år Siste 10 år 9,2 % 8,4 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP ENERGI Bonheur ,00 NOK ,19 % 0,10 % Oslo Børs District Offshore ,00 NOK ,10 % 0,22 % Oslo Børs EAM Solar ASA ,50 NOK ,36 % 2,94 % Oslo Axess Frontline 2012 Ltd ,00 NOK ,30 % 0,00 % Oslo Børs OTC Høegh LNG Holdings Ltd ,00 NOK ,24 % 0,20 % Oslo Børs Kværner ASA ,93 NOK ,22 % 0,23 % Oslo Børs Navios Maritime Acquisitions ,16 akus ,83 % 1,00 % US: NYSE Norse Energy Corp ASA ,00 NOK ,00 % 0,62 % DELISTET Petroleum Geo Services ,19 NOK ,78 % 0,12 % Oslo Børs ProSafe SE ,20 NOK ,85 % 0,18 % Oslo Børs Statoil ASA ,10 NOK ,82 % 0,01 % Oslo Børs Subsea 7 S.A ,75 NOK ,42 % 0,02 % Oslo Børs SUM ,11 % MATERIALER Borregaard ASA ,50 NOK ,43 % 0,36 % Oslo Børs Norsk Hydro ,05 NOK ,28 % 0,03 % Oslo Børs Yara International ,40 NOK ,90 % 0,01 % Oslo Børs SUM ,61 % KAPITALVARER Alimak Group AB ,91 SEK ,81 % 0,28 % Stockholm Børs Assa Abloy - B ,82 SEK ,47 % 0,01 % Stockholm Børs Atlas Copco AB - B ,55 SEK ,21 % 0,02 % Stockholm Børs Kone Oyj - B aksje ,04 EUR ,96 % 0,02 % Helsinki Børs Kongsberg Gruppen ,50 NOK ,72 % 0,06 % Oslo Børs Skanska AB - B ,09 SEK ,15 % 0,02 % Stockholm Børs Valmet Corp ,07 EUR ,23 % 0,02 % Helsinki Børs Volvo AB - B ,44 SEK ,55 % 0,01 % Stockholm Børs SUM ,10 % KOMERSIELLE OG PROFESJONELLE TJENESTER Multiconsult AS ,50 NOK ,23 % 0,13 % Oslo Børs TRANSPORT Golden Ocean Group Ltd ,50 NOK ,07 % 0,02 % Oslo Børs Norwegian Air Shuttle ASA ,90 NOK ,69 % 0,08 % Oslo Børs Stolt-Nielsen Ltd ,00 NOK ,67 % 0,12 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - A ,50 NOK ,38 % 0,09 % Oslo Børs Wilh. Wilhelmsen Holding ASA - B ,00 NOK ,99 % 0,67 % Oslo Børs SUM ,80 % BILER OG KOMPONENTER Autoliv Inc ,67 SEK ,47 % 0,04 % Stockholm Børs VARIGE FORBRUKSVARER OG KLÆR Ekornes ,00 NOK ,07 % 0,03 % Oslo Børs VAREHANDEL Hennes & Mauritz B ,27 SEK ,28 % 0,01 % Stockholm Børs MAT, DRIKKEVARER OG TOBAKK Austevoll Seafood ASA ,10 NOK ,98 % 0,16 % Oslo Børs Carlsberg B ,44 DKK ,24 % 0,04 % København Børs Marine Harvest ASA ,90 NOK ,07 % 0,04 % Oslo Børs SUM ,29 % HUSHOLDNINGSVARER Svenska Cellulosa B ,62 SEK ,36 % 0,00 % Stockholm Børs FARMASI, BIOTEKNOLOGI OG LIVSTJENESTER Novo Nordisk B-aksjer ,98 DKK ,16 % 0,01 % København Børs BANK/FINANS/FORSIKRING Den Danske Bank ,47 DKK ,31 % 0,01 % København Børs DnB ASA ,80 NOK ,93 % 0,01 % Oslo Børs Nordea Bank AB (publ) ,92 SEK ,38 % 0,01 % Stockholm Børs Skandinavia Enskilda Banken ser. A ,38 SEK ,48 % 0,00 % Stockholm Børs Sparebanken Møre ,00 NOK ,55 % 0,35 % Oslo Børs Sparebanken Nord-Norge ,30 NOK ,80 % 0,27 % Oslo Børs Aker ASA - A ,00 NOK ,63 % 0,07 % Oslo Børs Investor AB - B ,52 SEK ,92 % 0,01 % Stockholm Børs Sampo Oyj ,16 EUR ,60 % 0,00 % Helsinki Børs Storebrand ,34 NOK ,81 % 0,08 % Oslo Børs SUM ,41 % EIENDOM Heimstaden - Pref ,30 SEK ,87 % 1,83 % Unotert MASKINVARE OG UTSTYR LM Ericsson - B ,34 SEK ,62 % 0,00 % Stockholm Børs Nokia FI ,21 EUR ,57 % 0,00 % Helsinki Børs SUM ,19 % 12/23

13 VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDS VALUTA MARKEDS UREALISERT ANDEL AV EIERANDEL BØRS KURS VERDI GEVINST/TAP FONDET SELSKAP TELEKOM Telenor ,80 NOK ,19 % 0,01 % Oslo Børs TeliaSonera ,22 SEK ,45 % 0,00 % Stockholm Børs SUM ,64 % FORBRUKSVARER Hafslund B ,25 NOK ,35 % 0,11 % Oslo Børs SUM AKSJER ,94 % VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDSVERDI MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL (%) RISIKO DATO PRIS RENTE INK. PÅLØPT RENTE GEVINST/TAP AV FONDET KL.*** FYLKESKOMMUNER Akershus fylkeskommune ,34 % , ,73 % 2 Hordaland fylkeskommune ,26 % , ,87 % 2 Sør-Trøndelag fylkeskommune ,56 % , ,88 % 2 SUM ,48 % KOMMUNER Asker kommune ,77 % , ,88 % 2 Askøy kommune ,86 % , ,88 % 2 Bamble kommune ,35 % , ,73 % 2 Namsos kommune ,43 % , ,73 % 2 Oslo kommune ,65 % , ,14 % 2 Skien kommune ,66 % , ,88 % 2 Tromsø kommune ,72 % , ,02 % 2 Trondheim kommune ,63 % , ,32 % 2 SUM ,58 % OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT DNB Boligkreditt AS ,86 % , ,88 % 3 Eiendomskreditt AS ,43 % , ,73 % 3 KLP Kommunekreditt AS ,91 % , ,73 % 3 Landkreditt Boligkreditt AS ,00 % , ,58 % 3 Nordea Eiendomskreditt AS ,05 % , ,04 % 3 Nordea Eiendomskreditt AS ,08 % , ,74 % 3 SpareBank 1 Boligkreditt AS ,97 % , ,88 % 3 Sparebanken Sør Boligkreditt AS ,00 % , ,73 % 3 SUM ,31 % FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo Akershus AS ,76 % , ,73 % 3 OBOS-banken AS ,86 % , ,87 % 3 SUM ,60 % SPAREBANKER Aurskog Sparebank ,57 % , ,59 % 3 Marker Sparebank ,17 % , ,73 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge ,42 % , ,73 % 3 SpareBank 1 SMN ,35 % , ,90 % 3 Sparebanken Sør ,40 % , ,73 % 3 Sparebanken Øst ,01 % , ,88 % 3 SUM ,56 % ANSVARLIGE LÅN Jernbanepersonalets Sparebank ,31 % , ,44 % 4 FONDSOBLIGASJONER Bank 1 Oslo Akershus AS ,86 % , ,59 % 4 DNB Bank ASA ,78 % , ,00 % 4 Eika Boligkreditt AS ,73 % , ,82 % 4 Helgeland Sparebank ,50 % , ,76 % 4 SpareBank 1 BV ,88 % , ,60 % 4 SpareBank 1 Nord-Norge ,10 % , ,84 % 4 SpareBank 1 SMN ,07 % , ,59 % 4 Sparebanken Møre ,20 % , ,72 % 4 Sparebanken Vest ,51 % , ,72 % 4 Sparebanken Øst ,96 % , ,67 % 4 SUM ,31 % KRAFTSELSKAP BKK AS ,47 % , ,73 % 5 E-CO Energi Holding AS ,42 % , ,88 % 5 Hafslund ASA ,10 % , ,77 % 5 Statnett SF ,00 % , ,83 % 5 SUM ,21 % EIENDOM DigiPlex Fet AS ,35 % , ,66 % 5 ENERGI Aker Solutions ASA ,66 % , ,56 % 5 Beerenberg Holdco II AS ,30 % , ,45 % 5 Bonheur ASA ,01 % , ,37 % 5 Farstad Shipping ASA ,89 % , ,55 % 5 Fram Exploration ASA ,00 % , ,01 % 5 Fred Olsen Energy ASA ,49 % , ,43 % 5 Prosafe SE ,17 % , ,37 % 5 Seadrill Ltd ,11 % , ,49 % 5 Teekay Corporation ,20 % , ,44 % 5 Teekay Offshore Partners LP ,75 % , ,35 % 5 Transeuro Energy Corp ,00 % ,00 NA ,01 % 5 SUM ,03 % MATERIALER II Dannemora Mineral AB ,75 % ,28 NA ,00 % 5 Northland Resources SE ,00 % ,58 NA ,00 % 5 SUM NA ,00 % INDUSTRI AB Stena Metall Finans ,86 % , ,37 % 5 Borgestad ASA ,47 % , ,19 % 5 Color Group AS ,78 % , ,38 % 5 Color Group AS ,86 % , ,11 % 5 Kistefos AS ,50 % , ,15 % 5 Kistefos AS ,63 % , ,28 % 5 Klaveness Ship Holding AS ,17 % , ,37 % 5 Northland Resources AB (publ) ,00 % ,77 NA ,01 % 5 Stolt-Nielsen Limited ,07 % , ,37 % 5 StormGeo Holding AS ,25 % , ,75 % 5 Tine SA ,97 % , ,90 % 5 Viking Supply Ships A/S ,57 % , ,25 % 5 Volstad Subsea AS ,97 % , ,47 % 5 SUM ,60 % 13/23

14 VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDSVERDI MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL (%) RISIKO DATO PRIS RENTE INK. PÅLØPT RENTE GEVINST/TAP AV FONDET KL.*** KONSUMVARE Austevoll Seafood ASA ,46 % , ,30 % 5 Marine Harvest ASA ,86 % , ,45 % 5 SUM ,75 % IT Cegal Blueback AS ,79 % , ,33 % 5 Crayon Group Holding AS ,45 % , ,36 % 5 SUM ,69 % ENERGI - OLJESERVICE Norse Energy Corp. ASA ,00 % ,57 n/a ,00 % 5 DHT Holdings Inc ,50 % , ,21 % 5 SUM ,21 % ENERGIUTSTYR OG TJENESTER EOAL Cyprus Holdings Limited ,00 % ,08 n/a ,00 % 5 HELSEUTSTYR & TJENESTER Curato Holding AS ,76 % , ,64 % 5 Weifa ASA ,46 % , ,22 % 5 SUM ,86 % DIVERSIFISERTE FINANSTJENESTER Aker ASA ,38 % , ,60 % 5 Aker ASA ,41 % , ,00 % 5 Aker ASA ,91 % , ,59 % 5 SUM ,19 % SUM RENTEPAPIR ,48 % SUM VERDIPAPIRER ,59 % BANKINNSKUDD ,36 % ANDRE TILGANGER ,04 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Fondsobligasjoner og ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap 14/23

15 EIKA PENSJON FForvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 755, ,85 Kjøpskurs pr. andel 1 755, ,85 Salgskurs pr. andel 1 755, ,85 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) 0 Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 1,25 % Nei Minste tegningsbeløp spareavtale - Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Sammensatt indeks * * 20 % Barclay (Lehman) Capital Global Aggregate 40 % Morgan Stanley Capital International World Index 20 % VINX Benchmark Cap NOK Net Index 20 % Oslo Børs Hovedindeks Eika Pensjon (%) Referanseindeks (%) *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr ,1 % -6,0 % 13,6 % 11,5 % Eika Global Eika Norden Eika Norge Eika Sparebank PIMCO Global Investment Grade Credi Eika Kreditt 19,2 % 17,0 % 10,2 % 7,6 % 3,0 % 39,2 % 2013 Siste 6 mnd 26,4 % 26,0 % 13,4 % 17,9 % 6,3 % 7,0 % Siste 4 år 13,7 % TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR ANTALL KOSTPRIS MARKEDSKURS VALUTA MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL (%) GEVINST/TAP AV FONDET RENTEFOND Eika Sparebank , ,91 NOK ,22 % Eika Kreditt , ,55 NOK ,09 % PIMCO Global Investment Grade Credit , ,24 NOK ,64 % SUM ,95 % AKSJEFOND Eika Norge , ,95 NOK ,08 % Eika Norden , ,09 NOK ,23 % Eika Global , ,23 NOK ,29 % SUM ,60 % SUM VERDIPAPIRER ,54 % BANKINNSKUDD ,73 % ANDRE TILGANGER ,27 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % 15/23

16 EIKA KREDITT Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 031, ,50 Herav avkastning 27,95 27,67 Kjøpskurs pr. andel 1 033, ,57 Salgskurs pr. andel 1 029, ,42 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 0,20 % Innløsningsprovisjon 0,20 % Forvaltningsprovisjon 0,80 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 12 mnd. (ST3X) Norge Annet Sverige Danmark 68,3 % 18,3 % 6,9 % 1,9 % Energi Industri Fondsobligasjoner Kommuner Eiendom Ansvarlige lån Diversifiserte Finanstjenester Obligasjoner med fortrinnsrett Konsumvare Helseutstyr og Tjenester 6,8 % 5,1 % 4,8 % 4,7 % 4,3 % 3,6 % 3,5 % 19,5 % 18,8 % 18,0 % Aker ASA Seadrill Ltd KLP Gjensidig Forsikringsselskap Sparebank 1 Nord-Norge Prosafe SE Curato Holding AS Oslo Kommune Stolt-Nielsen Limited Sparebanken Møre StormGeo Holding AS 4,7 % 2,9 % 2,9 % 2,7 % 2,7 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Eika Kreditt (%) ST3X (%) Fondet ble startet Siste 6 mnd 4,1 % 1,9 % 3,8 % 0,5 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL (%) RISIKO DATO PRIS RENTE VERDI INK. PÅLØPT GEVINST/ AV FONDET KL.*** TAP FYLKESKOMMUNER Hordaland fylkeskommune ,26 % , ,66 % 2 KOMMUNER Herøy kommune ,43 % , ,38 % 2 Oslo kommune ,65 % , ,02 % 2 Sandnes kommune ,23 % , ,66 % 2 Tønsberg kommune ,60 % , ,80 % 2 SUM ,86 % OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT DNB Boligkreditt AS ,00 % , ,63 % 3 Nordea Eiendomskreditt AS ,86 % , ,39 % 3 SpareBank 1 Boligkreditt AS ,50 % , ,00 % 3 SpareBank 1 Boligkreditt AS ,97 % , ,39 % 3 SUM ,41 % ANSVARLIGE LÅN KLP Gjensidig Forsikringsselskap ,25 % , ,96 % 4 Nordax Bank AB ,53 % , ,34 % 4 Protector Forsikring ASA ,51 % , ,52 % 4 SUM ,82 % FONDSOBLIGASJONER Danske Bank AS ,88 % , ,21 % 4 DNB Bank ASA ,78 % , ,00 % 4 Drangedal Sparebank ,61 % , ,27 % 4 Eika Boligkreditt AS ,73 % , ,70 % 4 Helgeland Sparebank ,50 % , ,43 % 4 Landkreditt Bank AS ,51 % , ,99 % 4 SpareBank 1 BV ,88 % , ,43 % 4 SpareBank 1 Nord-Norge ,10 % , ,81 % 4 SpareBank 1 SMN ,07 % , ,99 % 4 Sparebanken Møre ,20 % , ,01 % 4 Sparebanken Sør ,05 % , ,00 % 4 Sparebanken Vest ,51 % , ,72 % 4 Sparebanken Øst ,96 % , ,54 % 4 Surnadal Sparebank ,51 % , ,43 % 4 Totens Sparebank ,41 % , ,55 % 4 SUM ,08 % KRAFTSELSKAP BKK AS ,06 % , ,11 % 5 EIENDOM DigiPlex Fet AS ,35 % , ,53 % 5 Handelseiendom II AS ,42 % , ,54 % 5 Host Hoteleiendom AS ,32 % ,41 % 5 Nordlys AB ,55 % , ,59 % 5 Stendörren Fastigheter AB ,93 % , ,07 % 5 SUM ,14 % ENERGI Aker Solutions ASA ,66 % , ,41 % 5 Beerenberg Holdco II AS ,30 % , ,82 % 5 Bonheur ASA ,01 % , ,97 % 5 Det Norske Oljeselskap ASA ,25 % , ,62 % 5 DNO ASA ,75 % , ,00 % 5 Farstad Shipping ASA ,89 % , ,10 % 5 Fram Exploration ASA ,00 % , ,17 % 5 Petroleum Geo-Services ASA ,38 % , ,03 % 5 Polarcus Ltd (Cayman Islands) ,00 % , ,45 % 5 Polarcus Ltd (Cayman Islands) ,51 % , ,76 % 5 Prosafe SE ,17 % , ,70 % 5 Seadrill Ltd ,25 % , ,96 % 5 Teekay Corporation ,20 % , ,94 % 5 Transeuro Energy Corp ,00 % ,00 NA ,01 % 5 SUM ,94 % 16/23

17 VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL (%) RISIKO DATO PRIS RENTE VERDI INK. PÅLØPT GEVINST/ AV FONDET KL.*** TAP INDUSTRI AB Stena Metall Finans ,41 % , ,96 % 5 Avinor AS ,56 % , ,44 % 5 Borgestad ASA ,47 % , ,28 % 5 BW Offshore Limited ,47 % , ,38 % 5 Color Group AS ,86 % , ,54 % 5 Fred Olsen Energy ASA ,49 % , ,17 % 5 Forchem OY ,90 % , ,97 % 5 Kistefos AS ,63 % , ,26 % 5 Klaveness Ship Holding AS ,17 % , ,26 % 5 LM Group Holding A/S ,00 % , ,83 % 5 Silk Bidco ,50 % , ,24 % 5 Stolt-Nielsen Limited ,07 % , ,05 % 5 StormGeo Holding AS ,25 % , ,00 % 5 Teekay Offshore Partners ,00 % , ,91 % 5 Viking Supply Ships A/S ,57 % , ,71 % 5 Volstad Subsea AS ,97 % , ,29 % 5 SUM ,29 % KONSUMVARE Austevoll Seafood ASA ,46 % , ,71 % 5 Marine Harvest ASA ,86 % , ,43 % 5 The North Alliance AS ,32 % , ,55 % 5 YA Holding AB (publ) ,78 % , ,92 % 5 SUM ,61 % IT Cegal Blueback AS ,79 % , ,25 % 5 Crayon Group Holding AS ,45 % , ,83 % 5 VIZRT GROUP AS ,41 % , ,13 % 5 SUM ,21 % HELSEUTSTYR OG TJENESTER Curato Holding AS ,76 % , ,10 % 5 Weifa ASA ,46 % , ,41 % 5 SUM ,51 % DIVERSIFISERTE FINANSTJENESTER Aker ASA ,38 % , ,47 % 5 Aker ASA ,41 % , ,16 % 5 Aker ASA ,91 % , ,11 % 5 SUM ,74 % SUM RENTEPAPIRER ,38 % VALUTA FORWARDS EUR Forward , ,25 % NOK Forward , ,98 % SEK Forward , ,75 % USD Forward , ,96 % SUM ,02 % SUM VERDIPAPIRER ,38 % BANKINNSKUDD ,83 % ANDRE TILGANGER ,22 % SUM FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Fondsobligasjoner og ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap 17/23

18 EIKA PENGEMARKED Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 025, ,50 Årets avkastning 9,03 12,04 Kjøpskurs pr. andel 1 025, ,50 Salgskurs pr. andel 1 025, ,50 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 0,40 % Ja Minste tegningsbeløp spareavtale Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X) Norge Sparebanker Kommuner Kraftselskap 100 % vektet Industri Eiendom Forretningsbanker Obligasjoner med fortrinnsrett Fylkeskommuner Kredittforetak 100,0 % Konsumvare 5,6 % 4,5 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,0 % 1,8 % 1,4 % 30,1 % 22,8 % Sør-Trøndelag fylkeskommune Oslo kommune Tine SA Sandnes kommune Klepp Kommune Klæbu Sparebank E-CO Energi Holding AS Askim og Spydeberg Sparebank Sunnhordland Kraftlag AS Jæren Sparebank *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Eika Pengemarked II (%) ST1X (%) 3,1 % 2,8 % 2,7 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % Siste 6 mnd 2,3 % 2,0 % 2,8 % 2,7 % 2,1 % 3,1 % 2,3 % 1,5 % 2,7 % 1,6 % 2,4 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 3,2 % 2,4 % 4,0 % 4,4 % 4,0 % 4,0 % 5,9 % 6,0 % Siste 5 år Siste 10 år 3,1 % 3,5 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL (%) RISIKO DATO PRIS RENTE VERDI INK. PÅLØPT GEVINST/ AV FONDET KL.*** TAP FYLKESKOMMUNER Sør-Trøndelag fylkeskommune ,56 % , ,91 % 2 Sør-Trøndelag fylkeskommune ,57 % , ,18 % 2 SUM ,09 % KOMMUNER Asker kommune ,77 % , ,82 % 2 Askøy kommune ,86 % , ,46 % 2 Bergen kommune ,60 % , ,45 % 2 Drammen kommune ,63 % , ,82 % 2 Klepp Kommune ,53 % , ,19 % 2 Lillehammer kommune ,33 % , ,45 % 2 Oslo kommune ,62 % , ,78 % 2 Sandnes kommune ,23 % , ,54 % 2 Sør-Trøndelag fylkeskommune ,57 % , ,00 % 2 Trondheim kommune ,68 % , ,82 % 2 Tønsberg kommune ,45 % , ,82 % 2 Østre Toten kommune ,62 % , ,82 % 2 Ås kommune ,26 % , ,82 % 2 SUM ,79 % OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT DNB Boligkreditt AS ,86 % , ,91 % 3 Eiendomskreditt AS ,43 % , ,10 % 3 Nordea Eiendomskreditt AS ,86 % , ,64 % 3 SUM ,65 % FORRETNINGSBANKER KLP Banken AS ,85 % , ,48 % 3 Santander Consumer Bank AS ,75 % , ,92 % 3 ya Bank AS ,51 % , ,27 % 3 SUM ,67 % SPAREBANKER Aasen Sparebank ,71 % , ,91 % 3 Arendal og Omegns Sparekasse ,11 % , ,91 % 3 Askim og Spydeberg Sparebank ,18 % , ,10 % 3 Askim og Spydeberg Sparebank ,64 % , ,09 % 3 Drangedal Sparebank ,47 % , ,91 % 3 Fornebu Sparebank ,46 % , ,91 % 3 Hegra Sparebank ,39 % , ,91 % 3 Hønefoss Sparebank ,25 % , ,11 % 3 Jæren Sparebank ,56 % , ,55 % 3 Jæren Sparebank ,70 % , ,74 % 3 Jæren Sparebank ,25 % , ,73 % 3 Klæbu Sparebank ,58 % , ,21 % 3 Lillestrøm Sparebank ,37 % , ,47 % 3 Nesset Sparebank ,09 % , ,91 % 3 Ofoten Sparebank ,48 % , ,91 % 3 Rørosbanken Røros Sparebank ,22 % , ,91 % 3 Sandnes Sparebank ,70 % , ,73 % 3 Selbu Sparebank ,15 % , ,28 % 3 SpareBank 1 Gudbrandsdal ,65 % , ,73 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge ,78 % , ,66 % 3 SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,08 % , ,49 % 3 SpareBank 1 SMN ,40 % , ,45 % 3 Sparebank 1 Søre Sunnmøre ,46 % , ,09 % 3 Sparebanken Sør ,81 % , ,84 % 3 Sparebanken Vest ,63 % , ,82 % 3 Sunndal Sparebank ,86 % , ,91 % 3 Søgne og Greipstad Sparebank ,93 % , ,91 % 3 SUM ,19 % KREDITTFORETAK Brage Finans AS ,57 % , ,83 % 3 FINANSIERINGSSELSKAP Landkreditt Finans AS ,68 % , ,10 % 3 KRAFTSELSKAP BKK AS ,40 % , ,28 % 5 E-CO Energi Holding AS ,42 % , ,18 % 5 Sunnhordland Kraftlag AS ,50 % , ,18 % 5 SUM ,64 % 18/23

19 VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL (%) RISIKO DATO PRIS RENTE VERDI INK. PÅLØPT GEVINST/ AV FONDET KL.*** TAP PLASSERINGSKONTI Bjugn Sparebank 11/ ,25 % , ,03 % 3 Bjugn Sparebank 14/ ,35 % , ,94 % 3 Grong Sparebank 13/14 (2) 2,25 % , ,58 % 3 Hegra Spb særvilkårskonto ,90 % , ,92 % 3 Melhus Særinnskudd 2,20 % ,85 % 3 Oppdalsbanken særinnsk T PMII 2,00 % ,22 % 3 Orkdal Sparebank ,75% ,75 % , ,35 % 3 Sparebanken DIN innskuddskonto 2,30 % ,01 % 3 Spb 1 SMN Fastrenteinnskudd 2,20 % ,53 % 3 SpareSmart.no Firmakonto 2,55 % ,36 % 3 Stadsbygd Sparebank 14/ ,80 % , ,30 % 3 Surnadal Sparebank 15/16 2,0% ,00 % , ,97 % 3 Ørland Sparebank ,35% ,35 % , ,34 % 3 SUM ,40 % EIENDOM OBOS BBL ,81 % , ,47 % 5 Olav Thon Eiendomsselskap ASA ,51 % , ,27 % 5 Thon Holding AS ,07 % , ,91 % 5 SUM ,65 % INDUSTRI Avinor AS ,34 % , ,82 % 5 Tine SA ,90 % , ,73 % 5 SUM ,55 % KONSUMVARE NorgesGruppen ASA ,21 % , ,46 % 5 SUM VERDIPAPIRER ,06 % BANKINNSKUDD ,05 % ANDRE TILGANGER ,11 % SUM ,00 % *** Forklaring risikoklasser: 1. Stat og statsgaranterte 2. Fylker og kommuner 3. Bank og finansinstitusjoner 4. Fondsobligasjoner og ansvarlige lån bank og finansinstitusjoner 5. Industriselskap 19/23

20 EIKA SPAREBANK Forvaltningskapital (i mill. NOK) Kurs pr. andel 1 013, ,95 Årets avkastning 10,22 14,45 Kjøpskurs pr. andel 1 013, ,95 Salgskurs pr. andel 1 013, ,95 Antall andeler Minste tegningsbeløp (NOK) Tegningsprovisjon 0,00 % Innløsningsprovisjon 0,00 % Forvaltningsprovisjon 0,15 % Nei Minste tegningsbeløp spareavtale - Fondets stiftelsesdato Fondets referanseindeks Statsobligasjonsindeks med 0,25 års durasjon (ST1X) Norge 100,0 % Sparebanker Kommuner Forretningsbanker Fylkeskommuner SpareBank 1 BV SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Østfold Akershus Jæren Sparebank Aurskog Sparebank Tønsberg kommune 60,1 % Fana Sparebank 12,4 % Odal Sparebank 2,1 % Ofoten Sparebank 1,7 % Oslo kommune 3,3 % 2,8 % 2,7 % 2,4 % 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr Eika Sparebank (%) ST1X (%) Siste 6 mnd 0,9 % 0,5 % 1,5 % 1,3 % 2,1 % 2,0 % 1,6 % 2,1 % 2,9 % 2,7 % 2,9 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,9 % 3,4 % 4,6 % 4,4 % 4,2 % 4,8 % Siste 5 år Siste 10 år 6,0 % 5,9 % 3,2 % 3,6 % GEOGRAFISK FORDELING BRANSJEFORDELING TI STØRSTE POSTER ÅRLIG AVKASTNING ANNUALISERT AVKASTNING* VERDIPAPIR FORFALLS KUPONG PÅLYDENDE KOSTPRIS MARKEDS PÅLØPT MARKEDS MARKEDSVERDI UREALISERT ANDEL (%) RISIKO DATO PRIS RENTE VERDI INKL. PÅLØPT GEVINST/TAP AV FONDET KL.*** RENTE FYLKESKOMMUNER Sør-Trøndelag fylkeskommune ,56 % , ,72 % 2 KOMMUNER Arendal kommune ,66 % , ,72 % 2 Bergen kommune ,60 % , ,72 % 2 Drammen kommune ,63 % , ,80 % 2 Kongsberg kommune ,34 % , ,44 % 2 Oslo kommune ,62 % , ,83 % 2 Sandnes kommune ,23 % , ,72 % 2 Tønsberg kommune ,60 % , ,15 % 2 SUM ,38 % FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo Akershus AS ,76 % , ,15 % 3 KLP Banken AS ,78 % , ,01 % 3 SUM ,16 % SPAREBANKER Aasen Sparebank ,71 % , ,86 % 3 Aasen Sparebank ,66 % , ,90 % 3 Arendal og Omegns Sparekasse ,03 % , ,72 % 3 Askim og Spydeberg Sparebank ,01 % , ,43 % 3 Aurskog Sparebank ,57 % , ,17 % 3 Berg Sparebank ,25 % , ,72 % 3 Berg Sparebank ,92 % , ,50 % 3 Bien Sparebank AS ,86 % , ,72 % 3 Bien Sparebank AS ,02 % , ,87 % 3 Drangedal Sparebank ,47 % , ,08 % 3 Drangedal Sparebank ,78 % , ,50 % 3 Eidsberg Sparebank ,02 % , ,08 % 3 Etne Sparebank ,41 % , ,73 % 3 Fana Sparebank ,94 % , ,97 % 3 Flekkefjord Sparebank ,75 % , ,72 % 3 Fornebu Sparebank ,39 % , ,72 % 3 Gjerstad Sparebank ,95 % , ,50 % 3 Grong Sparebank ,81 % , ,09 % 3 Haltdalen Sparebank ,31 % , ,58 % 3 Harstad Sparebank ,00 % , ,08 % 3 Hegra Sparebank ,39 % , ,72 % 3 Helgeland Sparebank ,60 % , ,36 % 3 Hjartdal og Gransherad Sparebank ,30 % , ,02 % 3 Hjelmeland Sparebank ,62 % , ,09 % 3 Hønefoss Sparebank ,25 % , ,46 % 3 Jæren Sparebank ,56 % , ,73 % 3 Jæren Sparebank ,70 % , ,59 % 3 Jæren Sparebank ,25 % , ,09 % 3 Klæbu Sparebank ,58 % , ,80 % 3 Lillestrøm Sparebank ,37 % , ,87 % 3 Marker Sparebank ,17 % , ,80 % 3 Meldal Sparebank ,02 % , ,50 % 3 Nesset Sparebank ,09 % , ,86 % 3 Odal Sparebank ,34 % , ,08 % 3 Odal Sparebank ,36 % , ,87 % 3 Ofoten Sparebank ,48 % , ,15 % 3 Ofoten Sparebank ,16 % , ,72 % 3 Sandnes Sparebank ,13 % , ,48 % 3 Selbu Sparebank ,66 % , ,72 % 3 Selbu Sparebank ,94 % , ,72 % 3 Skue Sparebank ,46 % , ,08 % 3 Skue Sparebank ,96 % , ,72 % 3 SpareBank 1 BV ,56 % , ,86 % 3 SpareBank 1 BV ,05 % , ,58 % 3 SpareBank 1 BV ,22 % , ,81 % 3 SpareBank 1 Hallingdal Valdres ,12 % , ,87 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge ,56 % , ,37 % 3 SpareBank 1 Nord-Norge ,78 % , ,45 % 3 SpareBank 1 Nordvest ,46 % , ,65 % 3 SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,57 % , ,94 % 3 SpareBank 1 Østfold Akershus ,52 % , ,45 % 3 SpareBank 1 Østfold Akershus ,30 % , ,30 % 3 Sparebanken DIN ,04 % , ,98 % 3 Sparebanken Sør ,71 % , ,47 % 3 Sparebanken Telemark ,78 % , ,73 % 3 Sparebanken Vest ,63 % , ,44 % 3 Sparebanken Øst ,01 % , ,72 % 3 Strømmen Sparebank ,76 % , ,30 % 3 Sunndal Sparebank ,86 % , ,22 % 3 Søgne og Greipstad Sparebank ,39 % , ,58 % 3 Totens Sparebank ,71 % , ,22 % 3 SUM ,31 % 20/23

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Global børsvekst kan doble oljefondet

Global børsvekst kan doble oljefondet Nordens Nyheter nr. 6 - oktober 2013 Global børsvekst kan doble oljefondet NNordens Nyheter Størst i verden på klassifikasjon Konkurransetilsyn ene i Sør-Korea, USA, EU og Kina har nå godkjent fusjonen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer