HALVÅRSRAPPORT Forvalters kommentar til 1. halvår FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked

2 Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor er vi fornøyde med at investorene i alle våre fire fond har hatt positiv avkastning i perioden. Spesielt glade, og litt stolte, er vi over at begge Fortes rentefond, FORTE Pengemarked og FORTE Obligasjon, har gitt best avkastning av alle tilsvarende rentefond listet på Oslo Børs i siste halvår og siste 12 måneder (siden oppstart for FORTE Obligasjon). FORTE Globals utvikling har også vært tilfredsstillende med avkastning i øvre kvartil blant sammenlignbare fond. FORTE Norge fikk imidlertid ikke godt nok igjen for sin portefølje bestående i hovedsak av de store og tunge norske selskapene. Allikevel ble kapitalen også her preservert med en bra avkastning. Året startet med nytt håp og forventninger om en myk landing for eurokrisen, noe som fikk fart på børsene og reduserte påslagene for kredittrisiko i rentemarkedet. I aksjemarkedet var det spesielt de små og mindre likvide selskapene som etter hard medfart i fjor dro nytte av denne oppgangen. Andre vesentlige bidrag til den positive stemningen var gode arbeidsmarkedtall fra USA og lettelser i Kinas stramme økonomiske politikk. Etter første kvartal dabbet imidlertid de amerikanske nøkkeltallene av, Kina meldte om reduserte produksjonstall og krisen i Europa forverret seg med økt forventning til gresk exit fra euroen og forsterket bankkrise i Spania. Oljeprisen og aksjemarkedet falt dermed ganske dramatisk. Dette var situasjonen frem til slutten av halvåret, da det tyvende EU-toppmøtet etter starten på Eurokrisen ble avholdt. Basert på manglende resultater fra foregående møter var markedets forventinger denne gang temmelig labre. Dette var imidlertid første gang Merkel var foruten sin tidligere støttespiller, Sarkozy, og stående nesten alene måtte hun til slutt gi etter for press fra øvrige land i eurosonen. Resultatet ble blant annet at spanske banker nå vil få tilført sårt trengt kapital fra det europeiske hjelpefond uten at det øker Spanias statsgjeld. Den umiddelbare bankkrisen i europa kan være avverget, og det vil nå kunne bli lettere å ta fatt på nødvendig restruktureringer for å håndtere den store statsgjelden i mange euroland. Dette vil ta lang tid og nye utfordringer vil ganske sikkert dukke opp underveis. Ut fra dette ser vi for oss et fortsatt turbulent marked i annet halvår 2012, men på bakgrunn av dagens lave verdivurderinger og en fortsatt moderat vekst forventer vi en solid avkastning for året som helhet. Jon-Steinar Eide (sign.) Forvalter, Fortefondene

3 Halvårsrapport FORTE Norge Forte Norge 1.halvår 6,9 % Ref.indeks (OSEFX) 1.halvår 8,5 % Basiskurs ,6568 Innløsningskurs ,2486 Tegningskurs ,2486 Antall andeler Forvaltningshonorar 1.halvår 2,0 % Forvaltningskostnad 1.halvår Øvrige kostnader 1.halvår Kurtasje til meglere 1.halvår FORTE Norge investerer hovedsakelig i modne og etablerte selskaper som handles på Oslo Børs, og som våre forvaltere vurderer som underpriset. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at aksjene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av selskapene. Børsnoterte fond (ETFer) vil tidvis brukes til å øke eksponeringen mot markedet og i andre perioder for å kurssikre porteføljen. VERDIPAPIR TYPE MARKED BEHOLDNING KOSTPRIS MARKEDSVERDI Algeta Aksje Oslo Børs Atea Aksje Oslo Børs Cermaq Aksje Oslo Børs Det norske Oljeselskap Aksje Oslo Børs DNB Aksje Oslo Børs Electromagn. Geoserv. Aksje Oslo Børs Gjensidige Forsikring Aksje Oslo Børs Golden Ocean Group Aksje Oslo Børs Kongsberg Gruppen Aksje Oslo Børs Marine Harvest Aksje Oslo Børs Nordic Semiconductor Aksje Oslo Børs Norsk Hydro Aksje Oslo Børs Norske Skogindustrier Aksje Oslo Børs Norwegian Energy Co. Aksje Oslo Børs Orkla Aksje Oslo Børs Renewable Energy Aksje Oslo Børs Royal Carrib. Cruises Aksje Oslo Børs Schibsted Aksje Oslo Børs Seadrill Aksje Oslo Børs Songa Offshore Aksje Oslo Børs Statoil Aksje Oslo Børs Stolt-Nielsen Aksje Oslo Børs Storebrand Aksje Oslo Børs Subsea 7 Aksje Oslo Børs Telenor Aksje Oslo Børs Tomra Aksje Oslo Børs Yara Aksje Oslo Børs DNB OBX Bull Aksjefond Oslo Børs XACT BULL Aksjefond Oslo Børs SUM VERDIPAPIRER Kontanter, DNB Skyldig forvaltningshonorar Erklært, ikke utbetalt utbytte -454 SUM MARKEDSVERDI

4 Halvårsrapport FORTE Global Forte Global 1.halvår 4,1 % Ref.indeks (MSCI ACW, NOK) 1.halvår 5,6 % Basiskurs ,6034 Innløsningskurs ,1254 Tegningskurs ,5594 Antall andeler Forvaltningshonorar 1.halvår 2,0 % Forvaltningskostnad 1.halvår Øvrige kostnader 1.halvår Rabatt fra underfond 1.halvår Kurtasje til meglere 1.halvår FORTE Global investerer hovedsakelig i andre verdipapirfond fordelt mellom ulike bransjer og geografiske mandater over hele verden. Fondene som det investeres i skal ha minimum fire av fem stjerner i Morningstars rangering blant de fleste aksjefond i verden. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at investeringene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av fondenes investeringsstrategi, historisk avkastning i forhold til den risiko som tas og fondenes forvalter. Børsnoterte fond (ETFer) vil tidvis brukes til å øke eksponeringen mot markedet og i andre perioder for å kurssikre porteføljen. VERDIPAPIR TYPE MARKED BEHOLDNING KOSTPRIS MARKEDSVERDI Carnegie WorldWide Etisk Aksjefond, nok Oslo Børs 1 751, DNB Norden III Aksjefond, nok Oslo Børs 2 035, Fondfinans Farmasi Aksjefond, nok Oslo Børs 136, XACT Derivat BULL Aksjefond, nok Oslo Børs , Franklin European Mid Cap Aksjefond, eur Direkte 9 154, Templeton Technology Aksjefond, eur Direkte , Aberdeen Asian Small Cap Aksjefond, usd Direkte 7 504, Aberdeen Emerging Market Eq. Aksjefond, usd Direkte 4 383, Aberdeen Latin Amerika Aksjefond, usd Direkte 61, Nevsky Eastern European Aksjefond, usd Direkte 3 308, SUM VERDIPAPIRER Kontanter, DNB Skydig forvaltningshonorar Opptjent returprovisjon fra underfond SUM MARKEDSVERDI

5 Halvårsrapport FORTE Obligasjon Forte Obligasjon, 1.halvår 2,24 % Ref.indeks (ST4X) 1.halvår 0,73 % Basiskurs ,8956 Innløsningskurs ,5839 Tegningskurs ,2073 Antall andeler Forvaltningshonorar 1.halvår 0,5 % Forvaltningskostnad 1.halvår Øvrige kostnader 1.halvår Porteføljerente, yield 4,42 % Durasjon / rentefølsomhet 3,54 FORTE Obligasjon investerer i rentebærende obligasjoner utstedt i norske kroner. Minst 90 % av investeringene i porteføljen skal være såkalt. investment grade, (AAA BBB) og inntil 10 % kan være high yield (BB B) i henholdt til kvalifiseringer gitt av internasjonale ratingsbyråer. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid (durasjon) skal ligge mellom 2 og 4 år. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at investeringene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av kvaliteten på gjeldspapirene og dets utsteder. VERDIPAPIR MARKED TYPE BEHOLDNING KOSTPRIS MARKEDSVERDI Bank 1 Oslo AS 11/16 Obligasjon Oslo Børs Bolig- og Næringskreditt 10/15 Obligasjon Oslo Børs Bolig- og Næringskreditt 12/17 Obligasjon Oslo Børs DnB NOR Bank ASA 11/17 Obligasjon Oslo Børs Helgeland Sparebank 11/16 Obligasjon Oslo Børs Kredittforeningen for Sparebanker11/16 Obligasjon Oslo Børs Kvinnherad Sparebank 09/19 Obligasjon Oslo Børs Landkreditt Bank 10/14 Obligasjon Oslo Børs OBOS 12/17 Obligasjon Oslo Børs Sandnes Sparebank 06/16 Obligasjon Oslo Børs Sparebank 1 Nord Norge 10/15 Obligasjon Oslo Børs Sparebank 1 Ringerike 10/15 Obligasjon Oslo Børs Sparebank 1 SMN 06/16 Obligasjon Oslo Børs Sparebank 1 SR Bank 10/16 Obligasjon Oslo Børs Sparebank1 Buskerud Vestfold 11/16 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken 1 Rogaland 10/20 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken Hedmark 11/16 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken Pluss 11/16 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken Sogn og Fjordane 11/16 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken Sør 06/16 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken Sør 12/18 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken Vest 07/14 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken Vest 10/20 Obligasjon Oslo Børs Sparebanken Øst 10/16 Obligasjon Oslo Børs Storebrand Bank ASA 09/16 Obligasjon Oslo Børs SUM VERDIPAPIRER Bankkonto, DNB Skyldig honorarer SUM MARKEDSVERDI

6 Halvårsrapport FORTE Pengemarked Forte Pengemarked 1.halvår 2,24 % Ref.indeks (ST1X) 1.halvår 0,73 % Basiskurs ,4322 Innløsningskurs ,4322 Tegningskurs ,4322 Antall andeler Forvaltningshonorar 1.halvår 0,3 % Forvaltningskostnad 1.halvår Øvrige kostnader 1.halvår Porteføljerente, yield 2,86 % Durasjon / rentefølsomhet 1,46 Gjennomsnttlig rentebindingstid 3 mnd FORTE Pengemarked investerer hovedsakelig i pengemarkeds instrumenter med flytende rente, (FRN) utstedt i norske kroner av utsteder med meget god kreditkvalitet. Alle investeringer i porteføljen skal være såkalt investment grade, i henhold til kvalifiseringer av internasjonal ratingsbyråer. Porteføljens vektede gjennomsnittlige løpetid på underliggende lån (durasjon) skal være kortere enn 1,5 år. Dette begrenser kurssvingningene i fondet. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at investeringene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av kvaliteten på gjeldspapirene og dets utsteder. VERDIPAPIR BEHOLDNING TYPE MARKED KOSTPRIS MARKEDSVERDI Aasen Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Arendal og Omegn Sparekasse 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Aurskog Sparebank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Aurskog Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Bamble og Langesund Sparebank 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Bamble og Langesund Sparebank 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Bank 1 Oslo AS 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs BN Bank ASA 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs BN Bank ASA 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Fana Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Fornebu Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Hegra Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Helgeland Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Hjelmeland Sparebank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Indre Sogn Sparebank 12/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Kredittforeningen for Sparebanker 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Kvinnherad Sparebank 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Landkreditt Bank 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Larvik Brunlanes Sparebank 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Lillesand Sparebank 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Lillesand Sparebank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Lillestrøm Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Marker Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Melhus Sparebank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Nes Prestegjeld Sparebank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs OBOS 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Orkdal Sparebank 12/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Pareto Bank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sandnes Sparebank 05/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Seljord Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Soknedal Sparebank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebank 1 Ringerike Hadeland 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken 1 Buskerud-Vestfold 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken 1 Gudbrandsdal 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken 1 Hallingdal 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken 1 Modum 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken 1 Nordvest 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken 1 Nordvest 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken Narvik 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken Pluss 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken Sogn og Fjordane 05/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken Sogn og Fjordane 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken Vest 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Sparebanken Øst 12/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Søgne og Greipstad Sparebank 08/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Time Sparebank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Tinn Sparebank 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Totens Sparebank 10/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Totens Sparebank 11/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs Ørland Sparebank 09/ Flytende rente lån (FRN) Oslo Børs SUM VERDIPAPIRER Kontanter, DNB Skyldig forvaltningshonorar Forfalt kupongrente SUM MARKEDSVERDI

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Han leder Norges beste bank

Han leder Norges beste bank 01 FEB 14 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Se årets kåring: Han leder Norges beste bank Flere kreftpasienter på venteliste i Helse-Norge

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer