HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33"

Transkript

1 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

2 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 8 Danske Invest Norge Vekst 10 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning 11 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer 12 Danske Invest Norsk Likviditet 14 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 16 Danske Invest Banksikkerhet 18 Danske Invest Norsk Obligasjon 20 Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 22 Danske Invest Horisont Aksje 23 Investeringsprofil Aksjer 24 Investeringsprofil Renter 25 Vekterfond Trygg 26 Vekterfond Balansert 27 Vekterfond Offensiv 28 Vekterfond Aksjer I 29 Vekterfond Aksjer II 30 Danica Pensjon Norge Aksjer 31 Danica Pensjon Norge Obligasjon Kjære andelseier Mens 2008 var preget av store verditap, har første halvdel av 2009 vært preget av stigende aksjemarkeder og bedre kredittmarkeder. Til tross for at vi fortsatt står overfor mange utfordringer i den globale økonomien har det norske aksjemarkedet i 2009 steget med 25,2 %, og hele 50,0 % siden bunnen i november Momentet i oppgangen har vært sterkt, og det er derfor nærliggende å anta at det kan komme korreksjoner. Til tross for at den negative nyhetsflommen fra tidligere i år har bremset opp, er det naturlig å anta at det fortsatt vil komme flere dårlige makro- og selskapsnyheter gjennom høsten. Målt som tradisjonell prising, er både aksje- og kredittmarkedene fortsatt rimelige, og vi er fortsatt forsiktige optimister på vegne av den langsiktige fondssparer. Men rimelig prising til tross, det er ofte markedsstemningen som påvirker markedet i det korte bildet. Dette kan resultere i at vi fortsatt vil ha et marked som kjennetegnes ved store svingninger også fremover viste oss viktigheten av å ha en bredt sammensatt portefølje som er tilpasset den risikoevnen og horisonten man har på sin sparing, og vi tror også at fremtiden vil vise dette. Avkastning på fondene Med bakgrunn i god avkastning relativt til mange av våre konkurrenter de siste årene, har flere av våre fond gjennom året fått gode rangeringer av Morningstar og i finanspressen. Dette er en kombinasjon av dyktige forvaltere, gode prosesser og fokus på risikohåndtering. Fondsindeksen ved Oslo Børs steg i løpet av året med 28,2 % etter et fall på 57,4 % i 2008 og en oppgang på hhv 10,2 % og 38,9 % i 2007 og Avkastningen på våre aktivt forvaltede aksjefond var ved utgangen av juni mye opp som en konsekvens av det sterke markedet, og klarte seg bra relativt til indeksene og konkurrenter. Avkastningen varierte mellom 30,4 % og 28,4 %, og meravkastningen sammenlignet med Oslo Børs er et resultat av riktige aksjevalg. Vårt kombinasjonsfond Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning, ga en positiv avkastning på 3,5 % mot den sammensatte referanseindeksens -43,8 % i 2008, men har så langt i år ikke hatt eksponeringen mot aksjemarkedet i den perioden markedet steg som mest. Dette har resultert i en avkastning på -1,2 %, mot referanseindeksen på 21,0 %. Til tross for en svak avkastning i 2009, har fondet allikevel vist robusthet de siste årene. Bevaring av kapitalen i nedgangstider er viktig, og gir et godt utgangspunkt for å være med når markedene igjen snur. Så langt i 2009 har fondets strategi imidlertid ikke klart og time denne oppgangen. Fondet har derfor ikke fått med seg den sterke oppgangen frem til nå, men er i skrivende stund fullt eksponert i aksjer. Avkastningen på våre obligasjonsfond er betydelig bedre enn sine respektive indekser, og har i tillegg en hyggelig absolutt avkastning. I 2008 hadde obligasjonsfondene en avkastning på hhv. 8,5 % og 9,4 %, og ved utgangen av juni var denne 3,7 % og 4,4 % på disse 2 obligasjonsfondene. Til sammenligningen var indeksen 2,2 %. Pengemarkedsfondene ga en avkastning ved utgangen av juni 2009 på hhv. 2,9 % og 2,5 %, mot referanseindeksen som var 1,3 %. Vårt nyetablerte pengemarkedsfond, Banksikkerhet, som er tilpasset bankenes behov for deponerbare fond i Norges Bank, hadde en avkastning på 2,7 % mot indeksens 1,3 %. For de av våre kunder som har valgt et fond med en bredere eksponering mot det globale aksjemarkedet, og der forvalteren aktivt velger de regioner og land vi har mest tro på, har vårt fond, Danske Invest Horisont Aksje, gitt en god meravkastning i forhold til sin referanseindeks som er 50 2 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

3 x André Vatsgar Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR % Oslo Børs (OSEFX) og 50 % verdensindeksen (Morgan Stanley World Index). Fondet har gitt en avkastning på 17,6 %, som er hele 5,4 % over den sammensatte referanseindeksen. Utsiktene for 2009 Ved årsskiftet så vi den kraftigste økonomiske oppbremsningen i den globale veksten siden andre verdenskrig. Spesielt i fjerde kvartal 2008 ble de finansielle markedene hardt rammet, og gjennom 2009 har dette blitt bekreftet med mange dystre økonomiske nøkkeltall. Til tross for en gryende optimisme, og noen lyspunkter i både makro- og selskapstall, forventer vi at nedkjølingen i den globale økonomiske veksten vil fortsette i Den økonomiske veksten forventes å være negativ i alle de store vestlige landene, mens veksten i utviklingslandene forventes å bidra positivt. Vi forventer derfor at 2009 blir et meget svakt år for den globale økonomien, hvor vi vil se den laveste veksten på over 30 år. Vi forventer at krisen gradvis avtar i styrke i løpet av året, men usikkerheten er stor. Vi tror at den langsiktige investoren fortsatt bør være eksponert i aksjemarkedet også fremover, til tross for at vi allerede har hatt en fantastisk oppgang i Vi ser imidlertid for oss en normalisering av avkastningen og fortsatt store svingninger. Ved å spare jevnt i fond, gjerne med en spareavtale i ett eller flere fond fordelt på aksjer og renter, vil man redusere denne market timing risikoen samt svingningene i totalporteføljen. Med bakgrunn i det økende behovet våre andelseiere har for godt diversifiserte porteføljer og aktivt forvaltede fond, har vi nå etablert et søster fond til Danske Invest Horisont Aksje. Dette fondet skal i all vesentlighet investere i norske penge- og obligasjonsfond, globale kredittfond med eksponering mot Investment Grade, High Yield og Emerging Markets Debt. Fondet skal forvaltes aktivt basert på forvalterens markedssyn, og med utgangspunkt i å skape en god absoluttavkastning og over tid være godt diversifisert. Informasjon om Danske Invest Horisont Rente, samt våre andre fond, finnes på fondenes web-side; Vi ønsker også å benytte anledningen til å informere om en ny webside som omhandler verdipapirfond og fondssparing, og som er utgitt av Verdipapirfondenes Forening (VFF). Mer informasjon om denne siden kan finnes på web-side; Dersom du ønsker rådgivning angående sparing, er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Mer informasjon om sparing finnes også under fanen Sparing på Med vennlig hilsen André Vatsgar, Adm. direktør KUNNGJØRING Kredittilsynet har godkjent vedtektsendringer for flere av våre fond. Se det enkelte fonds informasjonssider for mere informasjon. DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

4 Danske Invest Norge I Danske Invest Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,5 % 0,12% Aker OSE ,9 % 0,03% Fred. Olsen Energy OSE ,1 % 0,10% Norsk Hydro OSE ,4 % 0,04% Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,08% Prosafe OSE ,5 % 0,07% Prosafe Production Public OSE ,5 % 0,05% Seadrill OSE ,6 % 0,04% Siem Offshore OSE ,4 % 0,23% Solstad Offshore OSE ,0 % 0,19% Songa Offshore OSE ,5 % 0,08% Statoilhydro OSE ,5 % 0,00% Subsea 7 OSE ,9 % 0,10% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,2 % 0,06% Energi ,9 % Yara International OSE ,2 % 0,05% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,31% Orkla OSE ,5 % 0,06% Renewable Energy Corp. OSE ,8 % 0,04% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,4 % 0,00% Veidekke OSE ,5 % 0,12% Kapitalvarer ,0 % Norwegian Air Shuttle OSE ,6 % 0,36% Transport ,6 % Schibsted OSE ,4 % 0,07% Schibsted Rights 2/ OSE ,3 % 0,12% Media ,7 % Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,09% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Pronova Biopharma OSE ,9 % 0,06% Farmasi og bioteknologi ,9 % DnB NOR OSE ,5 % 0,02% Sparebank 1 Smn OSE ,1 % 0,24% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,08% Banker ,3 % Storebrand OSE ,6 % 0,12% Forsikring ,6 % Atea OSE ,0 % 0,14% Edb Business Partner OSE ,9 % 0,17% Programvare og tjenester ,9 % Tandberg OSE ,3 % 0,09% Teknologisk utstyr ,3 % Telenor OSE ,4 % 0,04% Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Hafslund B OSE ,1 % 0,17% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,1 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Fond 28,35% -25,13% -35,54% -14,83% 9,50% 53,67% Indeks (OSEFX) 28,19% -39,78% -47,30% -28,79% -4,77% 31,85% teg. Provisjon Innl. Provisjon forv. (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 2,00% kr 3.168,23 kr 3.177, kr 2.468,42 kr 2.475,85 4 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

5 Danske Invest Norge II Danske Invest Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,5 % 0,05% Aker OSE ,9 % 0,01% Fred. Olsen Energy OSE ,1 % 0,04% Norsk Hydro OSE ,5 % 0,02% Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,03% Prosafe OSE ,6 % 0,03% Prosafe Production Public OSE ,5 % 0,02% Seadrill OSE ,7 % 0,02% Siem Offshore OSE ,3 % 0,10% Solstad Offshore OSE ,9 % 0,08% Songa Offshore OSE ,5 % 0,04% Statoilhydro OSE ,5 % 0,00% Subsea 7 OSE ,9 % 0,04% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,2 % 0,03% Energi ,0 % Yara International OSE ,2 % 0,02% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,14% Orkla OSE ,5 % 0,03% Renewable Energy Corp. OSE ,7 % 0,02% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,4 % 0,00% Veidekke OSE ,5 % 0,05% Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,5 % 0,16% Transport ,5 % Schibsted OSE ,3 % 0,03% Schibsted Rights 2/ OSE ,3 % 0,05% Media ,7 % Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,04% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Pronova Biopharma OSE ,9 % 0,03% Farmasi og bioteknologi ,9 % DnB NOR OSE ,5 % 0,01% Sparebank 1 Smn OSE ,0 % 0,10% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,04% Banker ,2 % Storebrand OSE ,6 % 0,05% Forsikring ,6 % Atea OSE ,0 % 0,06% Edb Business Partner OSE ,9 % 0,07% Programvare og tjenester ,8 % Tandberg OSE ,2 % 0,04% Teknologisk utstyr ,2 % Telenor OSE ,4 % 0,02% Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Hafslund B OSE ,0 % 0,07% Forsyningsselskaper ,0 % Sum Verdipapirer ,0 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond 28,68% -23,74% -34,11% -12,70% 13,20% 60,21% Indeks (OSEFX) 28,19% -39,78% -47,30% -28,79% -4,77% 31,85% (maks): 1,50% (maks): 0,30% Provisjon: 1,25% kr 3.590,27 kr 3.601, kr 2.790,18 kr 2.798,57 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

6 Danske Invest norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer.. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,3 % 0,30% Aker OSE ,7 % 0,05% Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,19% Norsk Hydro OSE ,7 % 0,08% Petroleum Geo-Services OSE ,4 % 0,12% Prosafe OSE ,9 % 0,09% Prosafe Production Public OSE ,3 % 0,07% Seadrill OSE ,1 % 0,10% Siem Offshore OSE ,2 % 0,42% Solstad Offshore OSE ,7 % 0,34% Songa Offshore OSE ,5 % 0,17% Statoilhydro OSE ,0 % 0,02% Subsea 7 OSE ,7 % 0,20% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,1 % 0,11% Energi ,6 % Yara International OSE ,8 % 0,10% Materialer ,8 % Kongsberg Gruppen OSE ,7 % 0,42% Orkla OSE ,8 % 0,11% Renewable Energy Corp. OSE ,6 % 0,07% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,4 % 0,00% Veidekke OSE ,4 % 0,22% Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,3 % 0,61% Transport ,3 % Schibsted OSE ,8 % 0,08% Schibsted Rights 2/ OSE ,2 % 0,14% Media ,0 % Lerøy Seafood Group OSE ,3 % 0,16% Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % Pronova Biopharma OSE ,9 % 0,12% Farmasi og bioteknologi ,9 % DnB NOR OSE ,4 % 0,05% Sparebank 1 Smn OSE ,7 % 0,41% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,16% Banker ,8 % Storebrand OSE ,6 % 0,25% Forsikring ,6 % Atea OSE ,0 % 0,26% Edb Business Partner OSE ,8 % 0,33% Programvare og tjenester ,8 % Tandberg OSE ,1 % 0,17% Teknologisk utstyr ,1 % Telenor OSE ,9 % 0,08% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Hafslund B OSE ,0 % 0,35% Forsyningsselskaper ,0 % Sum Verdipapirer ,9 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond 29,79% -25,21% -33,93% -12,08% 16,85% 68,55% Indeks (OSEFX) 28,19% -39,78% -47,30% -28,79% -4,77% 31,85% (maks): 0,30% (maks): 0,30% Provisjon: 0,90% kr 1.982,72 kr 1.988, kr 1.527,58 kr 1.532,18 6 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

7 Danske Invest norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,5 % 0,02% Aker OSE ,9 % 0,00% Fred. Olsen Energy OSE ,1 % 0,01% Norsk Hydro OSE ,4 % 0,00% Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,01% Prosafe OSE ,5 % 0,01% Prosafe Production Public OSE ,4 % 0,01% Seadrill OSE ,6 % 0,01% Siem Offshore OSE ,4 % 0,03% Solstad Offshore OSE ,0 % 0,03% Songa Offshore OSE ,5 % 0,01% Statoilhydro OSE ,5 % 0,00% Subsea 7 OSE ,9 % 0,01% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,2 % 0,01% Energi ,7 % Yara International OSE ,1 % 0,01% Materialer ,1 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,04% Orkla OSE ,4 % 0,01% Renewable Energy Corp. OSE ,8 % 0,01% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,3 % 0,00% Veidekke OSE ,5 % 0,02% Kapitalvarer ,8 % Norwegian Air Shuttle OSE ,5 % 0,05% Transport ,5 % Schibsted OSE ,4 % 0,01% Schibsted Rights 2/ OSE ,3 % 0,01% Media ,6 % Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,01% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Pronova Biopharma OSE ,9 % 0,01% Farmasi og bioteknologi ,9 % DnB NOR OSE ,4 % 0,00% Sparebank 1 Smn OSE ,1 % 0,03% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,01% Banker ,2 % Storebrand OSE ,6 % 0,02% Forsikring ,6 % Atea OSE ,0 % 0,02% Edb Business Partner OSE ,9 % 0,02% Programvare og tjenester ,9 % Tandberg OSE ,3 % 0,01% Teknologisk utstyr ,3 % Telenor OSE ,3 % 0,01% Telekommunikasjon og tjenester ,3 % Hafslund B OSE ,1 % 0,02% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,4 % Kontanter ,4 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,3 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond 28,97% -24,65% -33,16% Indeks (OSEFX) 28,19% -39,78% -47,30% (maks): 0,20% (maks): 0,20% Provisjon: 0,90% kr 830,07 kr 831, kr 643,61 kr 644,90 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

8 Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Norge Vekst er et aksjefond som investerer i vesentlig grad i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Invest Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,4 % 0,05% Aker OSE ,4 % 0,04% Biofuel Energy OSE ,6 % 2,86% Bjørge OSE ,4 % 1,32% Bv Energi OSE ,0 % 3,23% Det Norske Oljeselskap OSE ,3 % 0,33% Dockwise OSE ,7 % 0,12% Eoc Limited OSE ,4 % 0,18% Fred. Olsen Energy OSE ,5 % 0,01% Prosafe OSE ,7 % 0,06% Prosafe Production Public OSE ,9 % 0,08% Seadrill OSE ,1 % 0,06% Seametric International OSE ,1 % 1,00% Sevan Marine OSE ,5 % 0,04% Solstad Offshore OSE ,0 % 0,16% Songa Offshore OSE ,1 % 0,02% Statoilhydro OSE ,1 % 0,01% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,6 % 0,15% Energi ,9 % Yara International OSE ,1 % 0,04% Materialer ,1 % Akva Group OSE ,9 % 0,74% Hexagon Composites OSE ,5 % 0,25% Kongsberg Gruppen OSE ,0 % 0,06% Luxo Escrow -> ,0 % 4,29% Orkla OSE ,0 % 0,02% Renewable Energy Corp. OSE ,4 % 0,03% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,4 % 0,00% Kapitalvarer ,2 % Norwegian Air Shuttle OSE ,8 % 0,14% Transport ,8 % Lerøy Seafood Group OSE ,3 % 0,12% Synnøve Finden OSE ,1 % 1,65% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Navamedic OSE ,1 % 4,07% Probio ,2 % 3,74% Helsevern - utstyr og tjenester ,3 % Pronova Biopharma OSE ,7 % 0,14% Farmasi og bioteknologi ,7 % Bank2 OSE ,4 % 2,06% DnB NOR OSE ,5 % 0,01% Banker ,8 % Gothia Financial Group ,4 % 0,89% Finansieringsselskaper ,4 % Protector Forsikring OSE ,2 % 1,22% Storebrand OSE ,0 % 0,02% Forsikring ,2 % Atea OSE ,4 % 0,26% Bouvet OSE ,4 % 1,00% Edb Business Partner OSE ,4 % 0,22% Norwegian Energy Company OSE ,7 % 0,16% Vizrt OSE ,5 % 0,18% Programvare og tjenester ,3 % 2Vk Invest ,1 % 6,65% Fara OSE ,3 % 2,03% Komplett OSE ,5 % 0,90% Q-Free OSE ,9 % 0,94% Tandberg OSE ,6 % 0,08% Teknologisk utstyr ,5 % Nordic Semiconductor OSE ,9 % 0,79% Halvledere og halvlederutstyr ,9 % Telenor OSE ,5 % 0,03% Telekommunikasjon og tjenester ,5 % Sum Verdipapirer ,9 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % 8 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

9 Danske Invest Norge Vekst Fond 30,36% -31,48% -46,59% -33,37% -13,62% 36,65% Indeks (OSESX) 29,03% -36,59% -49,54% -29,25% 5,90% 81,89% (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 1,75% kr 6.224,51 kr 6.243, kr 4.774,68 kr 4.789,05 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

10 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning er et kombinasjonsfond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. Basert på forvalters markedssyn allokeres fondets midler mellom de to aktivaklassene, inntil 100 % eksponering i en aktivaklasse er mulig. Fondet har adgang til å investere i både norske og utenlandske papirer, men hovedvekten vil ligge på norske papirer. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke-børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn en vektet referanseindeks bestående av 70 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) og 30 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). Avhengig av forvalterens markedssyn vil fondet tidvis inneha svingninger som et aksjefond og tidvis inneha svingninger som et rentemarked. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,6 % 0,03% Aker Solutions OSE ,8 % 0,02% Dno International OSE ,1 % 0,03% Fred. Olsen Energy OSE ,2 % 0,02% Frontline OSE ,3 % 0,03% Norsk Hydro OSE ,5 % 0,01% Petroleum Geo-Services OSE ,1 % 0,03% Prosafe OSE ,2 % 0,03% Seadrill OSE ,8 % 0,01% Sevan Marine OSE ,7 % 0,02% Statoilhydro OSE ,3 % 0,00% Subsea 7 OSE ,6 % 0,02% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,9 % 0,03% Energi ,1 % Norske Skogindustrier OSE ,8 % 0,03% Yara International OSE ,2 % 0,01% Materialer ,0 % Orkla OSE ,1 % 0,01% Renewable Energy Corp. OSE ,5 % 0,01% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,6 % 0,00% Kapitalvarer ,2 % Golden Ocean Group OSE ,5 % 0,02% Transport ,5 % Royal Caribbean Cruises OSE ,3 % 0,03% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,3 % Schibsted OSE ,0 % 0,01% Media ,0 % Marine Harvest OSE ,7 % 0,02% Drikkevarer, mat og tobakk ,7 % DnB NOR OSE ,6 % 0,01% Banker ,6 % Storebrand OSE ,4 % 0,03% Forsikring ,4 % Tandberg OSE ,6 % 0,03% Teknologisk utstyr ,6 % Telenor OSE ,4 % 0,01% Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere - 0,0 % Påløpte renter ,1 % Annen Gjeld - 0,0 % Skyldig andelseiere - 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond -1,16% 2,06% -8,14% 1,06% 20,11% 54,43% Indeks* 20,96% -24,96% -30,72% -13,87% 6,31% 36,06% (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 1,75% kr 3.104,19 kr 3.113, kr 3.140,76 kr 3.150,21 * Indeksen er en vektet indeksverdi bestående av 70% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 30% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). 10 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

Han leder Norges beste bank

Han leder Norges beste bank 01 FEB 14 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Se årets kåring: Han leder Norges beste bank Flere kreftpasienter på venteliste i Helse-Norge

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån. Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre

Detaljer

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER I år som i fjor vinner BNP Paribas. Banken har vært en gjenganger på toppen av våre rentebarometre år etter år. Postbanken som vinner klassen for lån 2 millioner i år havner

Detaljer