HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33"

Transkript

1 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

2 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 8 Danske Invest Norge Vekst 10 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning 11 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Aksjer 12 Danske Invest Norsk Likviditet 14 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 16 Danske Invest Banksikkerhet 18 Danske Invest Norsk Obligasjon 20 Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 22 Danske Invest Horisont Aksje 23 Investeringsprofil Aksjer 24 Investeringsprofil Renter 25 Vekterfond Trygg 26 Vekterfond Balansert 27 Vekterfond Offensiv 28 Vekterfond Aksjer I 29 Vekterfond Aksjer II 30 Danica Pensjon Norge Aksjer 31 Danica Pensjon Norge Obligasjon Kjære andelseier Mens 2008 var preget av store verditap, har første halvdel av 2009 vært preget av stigende aksjemarkeder og bedre kredittmarkeder. Til tross for at vi fortsatt står overfor mange utfordringer i den globale økonomien har det norske aksjemarkedet i 2009 steget med 25,2 %, og hele 50,0 % siden bunnen i november Momentet i oppgangen har vært sterkt, og det er derfor nærliggende å anta at det kan komme korreksjoner. Til tross for at den negative nyhetsflommen fra tidligere i år har bremset opp, er det naturlig å anta at det fortsatt vil komme flere dårlige makro- og selskapsnyheter gjennom høsten. Målt som tradisjonell prising, er både aksje- og kredittmarkedene fortsatt rimelige, og vi er fortsatt forsiktige optimister på vegne av den langsiktige fondssparer. Men rimelig prising til tross, det er ofte markedsstemningen som påvirker markedet i det korte bildet. Dette kan resultere i at vi fortsatt vil ha et marked som kjennetegnes ved store svingninger også fremover viste oss viktigheten av å ha en bredt sammensatt portefølje som er tilpasset den risikoevnen og horisonten man har på sin sparing, og vi tror også at fremtiden vil vise dette. Avkastning på fondene Med bakgrunn i god avkastning relativt til mange av våre konkurrenter de siste årene, har flere av våre fond gjennom året fått gode rangeringer av Morningstar og i finanspressen. Dette er en kombinasjon av dyktige forvaltere, gode prosesser og fokus på risikohåndtering. Fondsindeksen ved Oslo Børs steg i løpet av året med 28,2 % etter et fall på 57,4 % i 2008 og en oppgang på hhv 10,2 % og 38,9 % i 2007 og Avkastningen på våre aktivt forvaltede aksjefond var ved utgangen av juni mye opp som en konsekvens av det sterke markedet, og klarte seg bra relativt til indeksene og konkurrenter. Avkastningen varierte mellom 30,4 % og 28,4 %, og meravkastningen sammenlignet med Oslo Børs er et resultat av riktige aksjevalg. Vårt kombinasjonsfond Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning, ga en positiv avkastning på 3,5 % mot den sammensatte referanseindeksens -43,8 % i 2008, men har så langt i år ikke hatt eksponeringen mot aksjemarkedet i den perioden markedet steg som mest. Dette har resultert i en avkastning på -1,2 %, mot referanseindeksen på 21,0 %. Til tross for en svak avkastning i 2009, har fondet allikevel vist robusthet de siste årene. Bevaring av kapitalen i nedgangstider er viktig, og gir et godt utgangspunkt for å være med når markedene igjen snur. Så langt i 2009 har fondets strategi imidlertid ikke klart og time denne oppgangen. Fondet har derfor ikke fått med seg den sterke oppgangen frem til nå, men er i skrivende stund fullt eksponert i aksjer. Avkastningen på våre obligasjonsfond er betydelig bedre enn sine respektive indekser, og har i tillegg en hyggelig absolutt avkastning. I 2008 hadde obligasjonsfondene en avkastning på hhv. 8,5 % og 9,4 %, og ved utgangen av juni var denne 3,7 % og 4,4 % på disse 2 obligasjonsfondene. Til sammenligningen var indeksen 2,2 %. Pengemarkedsfondene ga en avkastning ved utgangen av juni 2009 på hhv. 2,9 % og 2,5 %, mot referanseindeksen som var 1,3 %. Vårt nyetablerte pengemarkedsfond, Banksikkerhet, som er tilpasset bankenes behov for deponerbare fond i Norges Bank, hadde en avkastning på 2,7 % mot indeksens 1,3 %. For de av våre kunder som har valgt et fond med en bredere eksponering mot det globale aksjemarkedet, og der forvalteren aktivt velger de regioner og land vi har mest tro på, har vårt fond, Danske Invest Horisont Aksje, gitt en god meravkastning i forhold til sin referanseindeks som er 50 2 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

3 x André Vatsgar Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR % Oslo Børs (OSEFX) og 50 % verdensindeksen (Morgan Stanley World Index). Fondet har gitt en avkastning på 17,6 %, som er hele 5,4 % over den sammensatte referanseindeksen. Utsiktene for 2009 Ved årsskiftet så vi den kraftigste økonomiske oppbremsningen i den globale veksten siden andre verdenskrig. Spesielt i fjerde kvartal 2008 ble de finansielle markedene hardt rammet, og gjennom 2009 har dette blitt bekreftet med mange dystre økonomiske nøkkeltall. Til tross for en gryende optimisme, og noen lyspunkter i både makro- og selskapstall, forventer vi at nedkjølingen i den globale økonomiske veksten vil fortsette i Den økonomiske veksten forventes å være negativ i alle de store vestlige landene, mens veksten i utviklingslandene forventes å bidra positivt. Vi forventer derfor at 2009 blir et meget svakt år for den globale økonomien, hvor vi vil se den laveste veksten på over 30 år. Vi forventer at krisen gradvis avtar i styrke i løpet av året, men usikkerheten er stor. Vi tror at den langsiktige investoren fortsatt bør være eksponert i aksjemarkedet også fremover, til tross for at vi allerede har hatt en fantastisk oppgang i Vi ser imidlertid for oss en normalisering av avkastningen og fortsatt store svingninger. Ved å spare jevnt i fond, gjerne med en spareavtale i ett eller flere fond fordelt på aksjer og renter, vil man redusere denne market timing risikoen samt svingningene i totalporteføljen. Med bakgrunn i det økende behovet våre andelseiere har for godt diversifiserte porteføljer og aktivt forvaltede fond, har vi nå etablert et søster fond til Danske Invest Horisont Aksje. Dette fondet skal i all vesentlighet investere i norske penge- og obligasjonsfond, globale kredittfond med eksponering mot Investment Grade, High Yield og Emerging Markets Debt. Fondet skal forvaltes aktivt basert på forvalterens markedssyn, og med utgangspunkt i å skape en god absoluttavkastning og over tid være godt diversifisert. Informasjon om Danske Invest Horisont Rente, samt våre andre fond, finnes på fondenes web-side; Vi ønsker også å benytte anledningen til å informere om en ny webside som omhandler verdipapirfond og fondssparing, og som er utgitt av Verdipapirfondenes Forening (VFF). Mer informasjon om denne siden kan finnes på web-side; Dersom du ønsker rådgivning angående sparing, er du alltid velkommen til å ringe en rådgiver hos vår distributør Fokus Bank på telefon Mer informasjon om sparing finnes også under fanen Sparing på Med vennlig hilsen André Vatsgar, Adm. direktør KUNNGJØRING Kredittilsynet har godkjent vedtektsendringer for flere av våre fond. Se det enkelte fonds informasjonssider for mere informasjon. DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

4 Danske Invest Norge I Danske Invest Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,5 % 0,12% Aker OSE ,9 % 0,03% Fred. Olsen Energy OSE ,1 % 0,10% Norsk Hydro OSE ,4 % 0,04% Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,08% Prosafe OSE ,5 % 0,07% Prosafe Production Public OSE ,5 % 0,05% Seadrill OSE ,6 % 0,04% Siem Offshore OSE ,4 % 0,23% Solstad Offshore OSE ,0 % 0,19% Songa Offshore OSE ,5 % 0,08% Statoilhydro OSE ,5 % 0,00% Subsea 7 OSE ,9 % 0,10% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,2 % 0,06% Energi ,9 % Yara International OSE ,2 % 0,05% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,31% Orkla OSE ,5 % 0,06% Renewable Energy Corp. OSE ,8 % 0,04% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,4 % 0,00% Veidekke OSE ,5 % 0,12% Kapitalvarer ,0 % Norwegian Air Shuttle OSE ,6 % 0,36% Transport ,6 % Schibsted OSE ,4 % 0,07% Schibsted Rights 2/ OSE ,3 % 0,12% Media ,7 % Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,09% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Pronova Biopharma OSE ,9 % 0,06% Farmasi og bioteknologi ,9 % DnB NOR OSE ,5 % 0,02% Sparebank 1 Smn OSE ,1 % 0,24% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,08% Banker ,3 % Storebrand OSE ,6 % 0,12% Forsikring ,6 % Atea OSE ,0 % 0,14% Edb Business Partner OSE ,9 % 0,17% Programvare og tjenester ,9 % Tandberg OSE ,3 % 0,09% Teknologisk utstyr ,3 % Telenor OSE ,4 % 0,04% Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Hafslund B OSE ,1 % 0,17% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,1 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje ,0 % Fond 28,35% -25,13% -35,54% -14,83% 9,50% 53,67% Indeks (OSEFX) 28,19% -39,78% -47,30% -28,79% -4,77% 31,85% teg. Provisjon Innl. Provisjon forv. (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 2,00% kr 3.168,23 kr 3.177, kr 2.468,42 kr 2.475,85 4 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

5 Danske Invest Norge II Danske Invest Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,5 % 0,05% Aker OSE ,9 % 0,01% Fred. Olsen Energy OSE ,1 % 0,04% Norsk Hydro OSE ,5 % 0,02% Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,03% Prosafe OSE ,6 % 0,03% Prosafe Production Public OSE ,5 % 0,02% Seadrill OSE ,7 % 0,02% Siem Offshore OSE ,3 % 0,10% Solstad Offshore OSE ,9 % 0,08% Songa Offshore OSE ,5 % 0,04% Statoilhydro OSE ,5 % 0,00% Subsea 7 OSE ,9 % 0,04% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,2 % 0,03% Energi ,0 % Yara International OSE ,2 % 0,02% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,14% Orkla OSE ,5 % 0,03% Renewable Energy Corp. OSE ,7 % 0,02% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,4 % 0,00% Veidekke OSE ,5 % 0,05% Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,5 % 0,16% Transport ,5 % Schibsted OSE ,3 % 0,03% Schibsted Rights 2/ OSE ,3 % 0,05% Media ,7 % Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,04% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Pronova Biopharma OSE ,9 % 0,03% Farmasi og bioteknologi ,9 % DnB NOR OSE ,5 % 0,01% Sparebank 1 Smn OSE ,0 % 0,10% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,04% Banker ,2 % Storebrand OSE ,6 % 0,05% Forsikring ,6 % Atea OSE ,0 % 0,06% Edb Business Partner OSE ,9 % 0,07% Programvare og tjenester ,8 % Tandberg OSE ,2 % 0,04% Teknologisk utstyr ,2 % Telenor OSE ,4 % 0,02% Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Hafslund B OSE ,0 % 0,07% Forsyningsselskaper ,0 % Sum Verdipapirer ,0 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond 28,68% -23,74% -34,11% -12,70% 13,20% 60,21% Indeks (OSEFX) 28,19% -39,78% -47,30% -28,79% -4,77% 31,85% (maks): 1,50% (maks): 0,30% Provisjon: 1,25% kr 3.590,27 kr 3.601, kr 2.790,18 kr 2.798,57 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

6 Danske Invest norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer.. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,3 % 0,30% Aker OSE ,7 % 0,05% Fred. Olsen Energy OSE ,9 % 0,19% Norsk Hydro OSE ,7 % 0,08% Petroleum Geo-Services OSE ,4 % 0,12% Prosafe OSE ,9 % 0,09% Prosafe Production Public OSE ,3 % 0,07% Seadrill OSE ,1 % 0,10% Siem Offshore OSE ,2 % 0,42% Solstad Offshore OSE ,7 % 0,34% Songa Offshore OSE ,5 % 0,17% Statoilhydro OSE ,0 % 0,02% Subsea 7 OSE ,7 % 0,20% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,1 % 0,11% Energi ,6 % Yara International OSE ,8 % 0,10% Materialer ,8 % Kongsberg Gruppen OSE ,7 % 0,42% Orkla OSE ,8 % 0,11% Renewable Energy Corp. OSE ,6 % 0,07% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,4 % 0,00% Veidekke OSE ,4 % 0,22% Kapitalvarer ,9 % Norwegian Air Shuttle OSE ,3 % 0,61% Transport ,3 % Schibsted OSE ,8 % 0,08% Schibsted Rights 2/ OSE ,2 % 0,14% Media ,0 % Lerøy Seafood Group OSE ,3 % 0,16% Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % Pronova Biopharma OSE ,9 % 0,12% Farmasi og bioteknologi ,9 % DnB NOR OSE ,4 % 0,05% Sparebank 1 Smn OSE ,7 % 0,41% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,16% Banker ,8 % Storebrand OSE ,6 % 0,25% Forsikring ,6 % Atea OSE ,0 % 0,26% Edb Business Partner OSE ,8 % 0,33% Programvare og tjenester ,8 % Tandberg OSE ,1 % 0,17% Teknologisk utstyr ,1 % Telenor OSE ,9 % 0,08% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Hafslund B OSE ,0 % 0,35% Forsyningsselskaper ,0 % Sum Verdipapirer ,9 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond 29,79% -25,21% -33,93% -12,08% 16,85% 68,55% Indeks (OSEFX) 28,19% -39,78% -47,30% -28,79% -4,77% 31,85% (maks): 0,30% (maks): 0,30% Provisjon: 0,90% kr 1.982,72 kr 1.988, kr 1.527,58 kr 1.532,18 6 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

7 Danske Invest norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,5 % 0,02% Aker OSE ,9 % 0,00% Fred. Olsen Energy OSE ,1 % 0,01% Norsk Hydro OSE ,4 % 0,00% Petroleum Geo-Services OSE ,8 % 0,01% Prosafe OSE ,5 % 0,01% Prosafe Production Public OSE ,4 % 0,01% Seadrill OSE ,6 % 0,01% Siem Offshore OSE ,4 % 0,03% Solstad Offshore OSE ,0 % 0,03% Songa Offshore OSE ,5 % 0,01% Statoilhydro OSE ,5 % 0,00% Subsea 7 OSE ,9 % 0,01% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,2 % 0,01% Energi ,7 % Yara International OSE ,1 % 0,01% Materialer ,1 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 % 0,04% Orkla OSE ,4 % 0,01% Renewable Energy Corp. OSE ,8 % 0,01% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,3 % 0,00% Veidekke OSE ,5 % 0,02% Kapitalvarer ,8 % Norwegian Air Shuttle OSE ,5 % 0,05% Transport ,5 % Schibsted OSE ,4 % 0,01% Schibsted Rights 2/ OSE ,3 % 0,01% Media ,6 % Lerøy Seafood Group OSE ,4 % 0,01% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Pronova Biopharma OSE ,9 % 0,01% Farmasi og bioteknologi ,9 % DnB NOR OSE ,4 % 0,00% Sparebank 1 Smn OSE ,1 % 0,03% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,7 % 0,01% Banker ,2 % Storebrand OSE ,6 % 0,02% Forsikring ,6 % Atea OSE ,0 % 0,02% Edb Business Partner OSE ,9 % 0,02% Programvare og tjenester ,9 % Tandberg OSE ,3 % 0,01% Teknologisk utstyr ,3 % Telenor OSE ,3 % 0,01% Telekommunikasjon og tjenester ,3 % Hafslund B OSE ,1 % 0,02% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,4 % Kontanter ,4 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,3 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond 28,97% -24,65% -33,16% Indeks (OSEFX) 28,19% -39,78% -47,30% (maks): 0,20% (maks): 0,20% Provisjon: 0,90% kr 830,07 kr 831, kr 643,61 kr 644,90 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

8 Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Norge Vekst er et aksjefond som investerer i vesentlig grad i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Invest Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,4 % 0,05% Aker OSE ,4 % 0,04% Biofuel Energy OSE ,6 % 2,86% Bjørge OSE ,4 % 1,32% Bv Energi OSE ,0 % 3,23% Det Norske Oljeselskap OSE ,3 % 0,33% Dockwise OSE ,7 % 0,12% Eoc Limited OSE ,4 % 0,18% Fred. Olsen Energy OSE ,5 % 0,01% Prosafe OSE ,7 % 0,06% Prosafe Production Public OSE ,9 % 0,08% Seadrill OSE ,1 % 0,06% Seametric International OSE ,1 % 1,00% Sevan Marine OSE ,5 % 0,04% Solstad Offshore OSE ,0 % 0,16% Songa Offshore OSE ,1 % 0,02% Statoilhydro OSE ,1 % 0,01% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,6 % 0,15% Energi ,9 % Yara International OSE ,1 % 0,04% Materialer ,1 % Akva Group OSE ,9 % 0,74% Hexagon Composites OSE ,5 % 0,25% Kongsberg Gruppen OSE ,0 % 0,06% Luxo Escrow -> ,0 % 4,29% Orkla OSE ,0 % 0,02% Renewable Energy Corp. OSE ,4 % 0,03% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,4 % 0,00% Kapitalvarer ,2 % Norwegian Air Shuttle OSE ,8 % 0,14% Transport ,8 % Lerøy Seafood Group OSE ,3 % 0,12% Synnøve Finden OSE ,1 % 1,65% Drikkevarer, mat og tobakk ,4 % Navamedic OSE ,1 % 4,07% Probio ,2 % 3,74% Helsevern - utstyr og tjenester ,3 % Pronova Biopharma OSE ,7 % 0,14% Farmasi og bioteknologi ,7 % Bank2 OSE ,4 % 2,06% DnB NOR OSE ,5 % 0,01% Banker ,8 % Gothia Financial Group ,4 % 0,89% Finansieringsselskaper ,4 % Protector Forsikring OSE ,2 % 1,22% Storebrand OSE ,0 % 0,02% Forsikring ,2 % Atea OSE ,4 % 0,26% Bouvet OSE ,4 % 1,00% Edb Business Partner OSE ,4 % 0,22% Norwegian Energy Company OSE ,7 % 0,16% Vizrt OSE ,5 % 0,18% Programvare og tjenester ,3 % 2Vk Invest ,1 % 6,65% Fara OSE ,3 % 2,03% Komplett OSE ,5 % 0,90% Q-Free OSE ,9 % 0,94% Tandberg OSE ,6 % 0,08% Teknologisk utstyr ,5 % Nordic Semiconductor OSE ,9 % 0,79% Halvledere og halvlederutstyr ,9 % Telenor OSE ,5 % 0,03% Telekommunikasjon og tjenester ,5 % Sum Verdipapirer ,9 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere 0 0,0 % Påløpte renter ,0 % Annen Gjeld 0 0,0 % Skyldig andelseiere 0 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % 8 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

9 Danske Invest Norge Vekst Fond 30,36% -31,48% -46,59% -33,37% -13,62% 36,65% Indeks (OSESX) 29,03% -36,59% -49,54% -29,25% 5,90% 81,89% (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 1,75% kr 6.224,51 kr 6.243, kr 4.774,68 kr 4.789,05 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

10 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning er et kombinasjonsfond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. Basert på forvalters markedssyn allokeres fondets midler mellom de to aktivaklassene, inntil 100 % eksponering i en aktivaklasse er mulig. Fondet har adgang til å investere i både norske og utenlandske papirer, men hovedvekten vil ligge på norske papirer. Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i ikke-børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn en vektet referanseindeks bestående av 70 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) og 30 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). Avhengig av forvalterens markedssyn vil fondet tidvis inneha svingninger som et aksjefond og tidvis inneha svingninger som et rentemarked. Selskap Børs antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy OSE ,6 % 0,03% Aker Solutions OSE ,8 % 0,02% Dno International OSE ,1 % 0,03% Fred. Olsen Energy OSE ,2 % 0,02% Frontline OSE ,3 % 0,03% Norsk Hydro OSE ,5 % 0,01% Petroleum Geo-Services OSE ,1 % 0,03% Prosafe OSE ,2 % 0,03% Seadrill OSE ,8 % 0,01% Sevan Marine OSE ,7 % 0,02% Statoilhydro OSE ,3 % 0,00% Subsea 7 OSE ,6 % 0,02% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,9 % 0,03% Energi ,1 % Norske Skogindustrier OSE ,8 % 0,03% Yara International OSE ,2 % 0,01% Materialer ,0 % Orkla OSE ,1 % 0,01% Renewable Energy Corp. OSE ,5 % 0,01% Renewable Energy Corp. Rights 13/ OSE ,6 % 0,00% Kapitalvarer ,2 % Golden Ocean Group OSE ,5 % 0,02% Transport ,5 % Royal Caribbean Cruises OSE ,3 % 0,03% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,3 % Schibsted OSE ,0 % 0,01% Media ,0 % Marine Harvest OSE ,7 % 0,02% Drikkevarer, mat og tobakk ,7 % DnB NOR OSE ,6 % 0,01% Banker ,6 % Storebrand OSE ,4 % 0,03% Forsikring ,4 % Tandberg OSE ,6 % 0,03% Teknologisk utstyr ,6 % Telenor OSE ,4 % 0,01% Telekommunikasjon og tjenester ,4 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere - 0,0 % Påløpte renter ,1 % Annen Gjeld - 0,0 % Skyldig andelseiere - 0,0 % Skyldig forvaltningsprovisjon ,1 % Total portefølje ,0 % Fond -1,16% 2,06% -8,14% 1,06% 20,11% 54,43% Indeks* 20,96% -24,96% -30,72% -13,87% 6,31% 36,06% (maks): 2,00% (maks): 0,30% Provisjon: 1,75% kr 3.104,19 kr 3.113, kr 3.140,76 kr 3.150,21 * Indeksen er en vektet indeksverdi bestående av 70% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 30% Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid (ST4X). 10 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 33 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax: 6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 20 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Investeringsprofil Aksjer

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Bamble og Langesund Sparebank Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1

Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 Årsrapport 2014 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2014 4 Innkalling til valgmøte 7 Investeringsprofil Aksjer 8 Investeringsprofil Renter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER I år som i fjor vinner BNP Paribas. Banken har vært en gjenganger på toppen av våre rentebarometre år etter år. Postbanken som vinner klassen for lån 2 millioner i år havner

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK I år som i fjor er DinBANK vinneren. Den åpne, glade og ujålete banken som de kaller seg, lever opp til sitt rykte for andre år på rad. Her er det et enkelt bankkonsept, uten jåleri,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport ÅRSRAPPORT 2011

Danske Invest. Danske invest / Årsrapport ÅRSRAPPORT 2011 Danske Invest Danske invest / Årsrapport 2011 1 ÅRSRAPPORT 2011 2 Danske INVEST / Årsrapport 2011 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2011 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer