HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 33"

Transkript

1 x HALVÅRSRAPPORT 211 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Kjære andelseier 2 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 7 Danske Invest Norge Vekst 8 Danske Invest Horisont Aksje 1 Danske Invest Horisont Rente 11 Danske Invest Banksikkerhet 12 Danske Invest Norsk Likviditet I 14 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 16 Danske Invest Norsk Obligasjon 18 Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 2 Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning 24 Danica Pensjon Norge Aksjer 25 Danica Pensjon Norge Obligasjon 26 UNIFOR Aksje 27 UNIFOR Rente 28 SPV Aksje 29 SPV Rente 3 Disclaimer 31 2 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

3 x morten rasten Administrerende Direktør Danske Capital AS KOMMENTAR FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Kjære andelseier Første halvår 211 har vært til forveksling lik fjoråret. Til tross for at selskapene på Oslo Børs har levert gode resultater har de mange internasjonale hendelsene dratt kursene ned. Internasjonalt har gjeldskrisen i Europa tatt stor plass i nyhetsbildet sammen med den store naturkatastrofen som traff Japan i mars og urolighetene i Midtøsten. Nok en gang var det den uoversiktlige gjeldsituasjonen i Europa, og da spesielt Hellas, som har påvirket de europeiske børsene. Mange løsninger har blitt diskutert, og betalingsutsettelse, forlengelse av løpetiden på gjelden og konkurs er alle alternativer som nevnes ofte. I tillegg har det vært usikkerhet om ratingbyråene, som S&P og Moodys, vil karakterisere valgte løsning som en konkurs med de følger dette vil få for finansmarkedene. Første halvdel av 211 ebbet ut samtidig med at den greske nasjonalforsamlingen vedtok innstramninger som trolig vil føre til at de får utbetalt resten av redningspakken fra EU og IMF. Uansett forventer vi å høre mer om den greske gjeldssituasjonen også i andre halvår. De økonomiske anslagene fra USA har også blitt nedjustert, og BNP veksten for inneværende år anslås nå i intervallet 2,7-2,9 prosent, mot tidligere 3,1-3,3 prosent. Den amerikanske sentralbanksjefen har blant annet nevnt midlertidige leveranseproblemer fra Japan, på bakgrunn av naturkatastrofen, og høye oljepriser som grunner til den noe svakere veksten. Til tross for fortsatt usikkerhet spesielt i Europa, kom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med en rapport i mai som viser at det globale oppsvinget i verdensøkonomien fortsetter. De skriver også at den globale inflasjonen har steget kraftig i de fleste OECD land, men at de kun ser for seg svak oppgang i underliggende inflasjon. Rapporten drar også frem noen faktorer som kan få prognosene til å slå feil. Faktorene som dras frem er en videre oppgang i oljeprisen som kan føre til stigning i kjerneinflasjon, hurtigere nedbremsning i Kina, en uavklart gjeldssituasjon i Japan og USA, samt at fornyet svakhet i boligmarkedet kan true den videre veksten. Avkastning på fondene Første halvår har nok en gang vært preget av usikkerhet i aksjemarkedene. Oslo Børs gikk inn i 211 på indeksnivå rundt 44 og har siden svingt mellom 4 og 45. Fra årsskiftet er Oslo Børs ned 4,4 prosent. Den amerikanske S&P indeksen er opp 5 prosent og den globale indeksen MSCI World opp 4 prosent, begge målt i USD, men på bakgrunn av styrkingen av den norske kronen mot dollar, har en norsk investor også i disse markedene hatt en negativ avkastning. Til tross for den urolige starten på året har flertallet av våre fond hatt en god utvikling sammenlignet med sine respektive referanseindekser. Våre brede norske aktivt forvaltede aksjefond har levert en meravkastning på mellom 1,87 prosent og 2,51 prosent første halvår sammenlignet med Oslo Børs Fondsindeks som var ned 6,24 prosent i samme periode. Det norske vekstfondet har levert en meravkastning på 6,62 prosent mot sin indeks som er ned 12,24 prosent. Andelseiere i fondet Danske Invest Horsiont Aksje, som har en bredere global eksponering og hvor forvalter til enhver tid velger de regioner og land som vi har mest tro på, har hatt en avkastning på -5,7 prosent, mot indeksens -4,95 prosent. Mindreavkastningen skyldes i hovedsak at utenlandske underfond har levert svakere enn sin indeks. Våre rentefond er også blitt påvirket av den urolige stemningen første halvår. Vårt allokeringsfond, Danske Invest Horisont Rente, leverte en avkastning på 1,62 prosent, mot indeksens 1,2 prosent. Når det gjelder våre norske pengemarkedsfond leverte de en avkastning på mellom 1,21 prosent og 1,67 prosent, mot indeksens 1,18 prosent. Obligasjonsfondene leverte en avkastning på mellom 1,76 prosent og 1,96 prosent, mot indeksens 1,95 prosent. Utsikter for fremtiden Vi tror at gjeldssituasjonen i Europa fremdeles vil ta mye plass i nyhetsbildet, men at det blir funnet løsninger som ikke vil påvirke den globale veksten mer negativt. Det er fare for at Hellas på et eller annet tidspunkt vil gå konkurs, men da forhåpentligvis på en mer kontrollert måte enn det pessimistene i markedet tror og på en måte som ikke vil gi følgeeffekter til andre euroland. Vi mener at nervøsiteten trolig vil avta utover høsten og at aksjemarkedene vil stige. Ser vi på Oslo Børs så er det i dag priset inn betydelig usikkerhet i kursene. Vi tror at denne usikkerheten vil avta og vi har derfor en positiv, holdning til aksjer ved halvårsskiftet. Vi ser for oss første renteøkning fra Norges Bank nå i august. Banken har endret rentepolitikken sin noe ved å vektlegge utviklingen i økonomien i større grad enn det den tidligere sentralbanksjefen gjorde. Mindre vekt på inflasjon og press i den norske økonomien legger derfor til rette for flere renteøkninger fremover. Vi tror ikke at USA vil øke sin folio rente på en god stund som følge av høy ledighet og svak vekst. I Eurosonen har ECB større utfordringer ved tiltagende inflasjon, svak vekst samlet sett, og store forskjeller medlemslandene imellom. Det er fortsatt stor usikkerhet om statsgjeldssituasjonen i mange av de vestlige økonomiene, og da særlig Hellas. Vi tror denne krisen vil være med på å prege og skape et volatilt rentemarked også i andre halvår 211. Morten Rasten Adm. direktør DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 3

4 Danske Invest Norge I Danske Invest Norge I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 1 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. 8 73,99% 6 47,5% 39,22% 4 35,36% 3,66% 22,95% 2 13,% 7,26% -14,56% -31,4% -49,42% -4,39% Tegningsprovisjon (maks): 2,% Innløsningsprovisjon (maks):,3% Forvaltningsprovisjon: 2,% Ant. Andeler Innl. Kurs 5.49,23 kr 5.28,25 kr Basiskurs 5.64,42 kr 5.296,14 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Bw Offshore Ltd. OSE ,3 %,1% Fred. Olsen Energy OSE ,9 %,9% Norsk Hydro OSE ,7 %,4% Petroleum Geo-Services OSE ,2 %,8% Prosafe OSE ,5 %,7% Seadrill Ltd. OSE ,8 %,2% Siem Offshore Inc. OSE ,6 %,16% Solstad Offshore OSE ,9 %,9% Statoil OSE ,9 %,1% Subsea 7 S.A. OSE ,7 %,7% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,3 %,11% Energi ,8 % Yara International OSE ,2 %,3% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 %,13% Orkla OSE ,7 %,2% Renewable Energy Corp. OSE ,2 %,5% Veidekke OSE ,6 %,1% Kapitalvarer ,3 % Norwegian Air Shuttle OSE ,3 %,4% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 %,1% Transport ,1 % Royal Caribbean Cruises OSE ,8 %,2% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,8 % Schibsted OSE ,9 %,9% Media ,9 % Austevoll Seafood OSE , %,7% Lerøy Seafood Group OSE ,3 %,8% Marine Harvest OSE ,3 %,6% Drikkevarer, mat og tobakk ,6 % Photocure OSE ,2 %,51% Pronova Biopharma OSE ,3 %,4% Farmasi og bioteknologi ,5 % DnB NOR OSE ,8 %,1% Sparebank 1 Smn OSE ,8 %,16% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,9 %,6% Banker ,5 % Gjensidige Forsikring OSE ,5 %,6% Forsikring ,5 % Atea OSE ,2 %,9% EDB Ergogroup OSE ,6 %,7% Programvare og tjenester ,8 % Telenor OSE ,7 %,1% Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Hafslund B OSE ,1 %,9% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter , % Tilgode/skyldig meglere ,6 % Påløpte renter 11.84, % Annen Gjeld ,4 % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon, % Total portefølje , % 4 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

5 Danske Invest Norge II Danske Invest Norge II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 1 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. 8 74,99% 6 48,28% 4,2% 4 36,51% 31,43% 24,2% 2 13,41% 8,43% -12,9% -3,43% -48,48% -3,96% Tegningsprovisjon (maks): 1,5% Innløsningsprovisjon (maks):,3% Forvaltningsprovisjon: 1,25% Ant. Andeler Innl. Kurs 5.823,89 kr 6.64,24 kr Basiskurs 5.841,41 kr 6.82,49 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Bw Offshore Ltd. OSE ,3 %,1% Fred. Olsen Energy OSE ,9 %,5% Norsk Hydro OSE ,7 %,2% Petroleum Geo-Services OSE ,2 %,4% Prosafe OSE ,5 %,3% Seadrill Ltd. OSE ,7 %,1% Siem Offshore Inc. OSE ,6 %,8% Solstad Offshore OSE ,9 %,4% Statoil OSE ,9 %,% Subsea 7 S.A. OSE ,7 %,4% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,3 %,6% Energi ,7 % Yara International OSE ,2 %,2% Materialer ,2 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 %,6% Orkla OSE ,7 %,1% Renewable Energy Corp. OSE ,2 %,3% Veidekke OSE ,5 %,5% Kapitalvarer ,3 % Norwegian Air Shuttle OSE ,3 %,19% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 %,5% Transport ,1 % Royal Caribbean Cruises OSE ,8 %,1% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,8 % Schibsted OSE ,9 %,4% Media ,9 % Austevoll Seafood OSE , %,3% Lerøy Seafood Group OSE ,3 %,4% Marine Harvest OSE ,2 %,3% Drikkevarer, mat og tobakk ,5 % Photocure OSE ,2 %,25% Pronova Biopharma OSE ,3 %,2% Farmasi og bioteknologi ,5 % DnB NOR OSE ,9 %,1% Sparebank 1 Smn OSE ,8 %,8% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,9 %,3% Banker ,6 % Gjensidige Forsikring OSE ,5 %,3% Forsikring ,5 % Atea OSE ,2 %,4% EDB Ergogroup OSE ,6 %,3% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,7 %,1% Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Hafslund B OSE ,1 %,5% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,6 % Kontanter ,1 % Tilgode/skyldig meglere ,9 % Påløpte renter 7.294, % Annen Gjeld ,7 % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon, % Total portefølje , % DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 5

6 Danske Invest norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 1 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt. 8 76,59% 6 48,8% 4,54% 4 37,61% 37,62% 21,64% 2 14,41% 11,4% -12,95% -3,31% -49,55% -3,73% Tegningsprovisjon (maks):,3% Innløsningsprovisjon (maks):,3% Forvaltningsprovisjon:,9% Ant. Andeler Innl. Kurs 3.158,82 kr 3.281,3 kr Basiskurs 3.168,33 kr 3.291,17 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Bw Offshore Ltd. OSE ,2 %,3% Fred. Olsen Energy OSE ,4 %,31% Norsk Hydro OSE ,4 %,16% Petroleum Geo-Services OSE , %,3% Prosafe OSE ,3 %,23% Seadrill Ltd. OSE ,9 %,9% Siem Offshore Inc. OSE ,6 %,64% Solstad Offshore OSE ,9 %,34% Statoil OSE ,7 %,4% Subsea 7 S.A. OSE ,4 %,29% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,2 %,44% Energi , % Yara International OSE , %,13% Materialer , % Kongsberg Gruppen OSE ,5 %,5% Orkla OSE ,7 %,8% Renewable Energy Corp. OSE ,2 %,22% Veidekke OSE ,3 %,34% Kapitalvarer ,7 % Norwegian Air Shuttle OSE ,2 % 1,56% Wilh. Wilhelmsen OSE ,7 %,37% Transport , % Royal Caribbean Cruises OSE ,7 %,7% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,7 % Schibsted OSE ,8 %,35% Media ,8 % Statoil Fuel & Retail OSE ,9 %,2% Detaljhandel ,9 % Austevoll Seafood OSE ,9 %,25% Lerøy Seafood Group OSE ,2 %,3% Marine Harvest OSE ,1 %,23% Drikkevarer, mat og tobakk ,3 % Photocure OSE ,2 % 2,2% Pronova Biopharma OSE ,2 %,11% Farmasi og bioteknologi ,4 % DnB NOR OSE ,9 %,7% Sparebank 1 Smn OSE ,6 %,57% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,8 %,2% Banker ,2 % Gjensidige Forsikring OSE ,6 %,23% Forsikring ,6 % Atea OSE ,1 %,33% EDB Ergogroup OSE ,5 %,24% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,6 %,5% Telekommunikasjon og tjenester ,6 % Hafslund B OSE ,1 %,36% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,9 % Tilgode/skyldig meglere ,4 % Påløpte renter , % Annen Gjeld ,1 % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon % Total portefølje , % 6 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

7 Danske Invest norske Aksjer Institusjon II Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er et bredt aksjefond for investeringer i norske verdipapirer, med hovedvekt på aksjer i større selskaper notert på Oslo Børs. Investeringsfilosofien er å evaluere og velge aksjer som har en gunstig priset verdiskaping som tilfredsstiller våre krav til risiko. Inntil 1 % av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Fondets målsetning over tid er å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som er fondets referanseindeks. Fondets risiko vil over tid være tilnærmet lik risikoen i det norske aksjemarkedet generelt ,% 9,33% -48,71% ,3% ,11% ,88% Tegningsprovisjon (maks):,2% Innløsningsprovisjon (maks):,2% Forvaltningsprovisjon:,9% Ant. Andeler Innl. Kurs 1.345,96 kr 1.4,32 kr Basiskurs 1.348,65 kr 1.43,13 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Bw Offshore Ltd. OSE ,3 %,3% Fred. Olsen Energy OSE ,9 %,25% Norsk Hydro OSE ,7 %,11% Petroleum Geo-Services OSE ,2 %,21% Prosafe OSE ,5 %,18% Seadrill Ltd. OSE ,8 %,6% Siem Offshore Inc. OSE ,6 %,43% Solstad Offshore OSE ,9 %,23% Statoil OSE ,9 %,2% Subsea 7 S.A. OSE ,7 %,2% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,3 %,3% Energi ,7 % Yara International OSE ,3 %,9% Materialer ,3 % Kongsberg Gruppen OSE ,8 %,35% Orkla OSE ,7 %,6% Renewable Energy Corp. OSE ,2 %,14% Veidekke OSE ,5 %,26% Kapitalvarer ,2 % Norwegian Air Shuttle OSE ,3 % 1,7% Wilh. Wilhelmsen OSE ,8 %,26% Transport ,1 % Royal Caribbean Cruises OSE ,8 %,4% Hotell-, underholdning og restaurantvirksomhet ,8 % Schibsted OSE , %,24% Media , % Austevoll Seafood OSE , %,17% Lerøy Seafood Group OSE ,3 %,21% Marine Harvest OSE ,2 %,16% Drikkevarer, mat og tobakk ,5 % Photocure OSE ,2 % 1,38% Pronova Biopharma OSE ,3 %,1% Farmasi og bioteknologi ,5 % DnB NOR OSE ,2 %,4% Sparebank 1 Smn OSE ,8 %,43% Sparebank 1 Sr Bank OSE ,9 %,15% Banker ,8 % Gjensidige Forsikring OSE ,6 %,15% Forsikring ,6 % Atea OSE ,1 %,22% EDB Ergogroup OSE ,5 %,16% Programvare og tjenester ,7 % Telenor OSE ,7 %,4% Telekommunikasjon og tjenester ,7 % Hafslund B OSE ,1 %,25% Forsyningsselskaper ,1 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,4 % Tilgode/skyldig meglere ,6 % Påløpte renter 11.48, % Annen Gjeld ,8 % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon, % Total portefølje , % DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211 7

8 Danske Invest Norge Vekst Danske Invest Norge Vekst er et aksjefond som i vesentlig grad investerer i små og mellomstore norske bedrifter, samt selskaper med vekstprofil. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men inntil 1% av fondets midler kan plasseres i ikke børsnoterte verdipapirer. Danske Invest Norge Vekst investerer i liten grad i nystartet virksomhet eller andre selskaper med særlig høy risiko. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs SMB-indeks (OSESX), som er fondets referanseindeks. Da den finansielle risikoen ofte er noe høyere, og likviditeten (omsetteligheten) til aksjene i perioder er lavere for små og mellomstore bedrifter enn for større selskaper, vil fondets risiko normalt være noe høyere enn risikoen i aksjemarkedet generelt ,17% ,54% -44,38% ,81% 5,62% 48,8% 48,79% 24,31% 14,35% 2,77% -55,49% -5,62% Tegningsprovisjon (maks): 2,% Innløsningsprovisjon (maks):,3% Forvaltningsprovisjon: 1,75% Ant. Andeler Innl. Kurs 9.317,4 kr 9.872,54 kr Basiskurs 9.345,44 kr 9.92,24 kr Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Acergy S.A. OSE ,1 %,9% Det Norske Oljeselskap OSE ,4 %,37% Dockwise Ltd. OSE ,9 %,2% Eoc Limited OSE ,3 %,13% North Energy OSE ,6 %,45% Prosafe OSE , %,6% Prosafe Production Public Ltd. OSE , %,1% Questerre Energy Corp. OSE , %,42% Seadrill Ltd. OSE ,7 %,4% Siem Offshore Inc. OSE ,4 %,25% Solstad Offshore OSE ,9 %,8% Statoil OSE ,8 %,1% Subsea 7 Inc. OSE ,7 %,7% Tgs Nopec Geophysical Company OSE ,6 %,2% Energi ,4 % Yara International OSE ,4 %,3% Materialer ,4 % Akva Group OSE ,7 %,74% Kongsberg Gruppen OSE ,6 %,1% Orkla OSE ,3 %,3% Renewable Energy Corp. OSE ,4 %,3% Kapitalvarer , % Norwegian Air Shuttle OSE ,1 %,11% Transport OSE ,1 % Austevoll Seafood OSE ,9 %,15% Lerøy Seafood Group OSE ,4 %,13% Drikkevarer, mat og tobakk OSE ,3 % Clavis Pharma OSE ,9 %,97% Navamedic OSE ,4 % 3,12% Probio ,6 % 2,81% Helsevern - utstyr og tjenester OSE ,9 % Algeta OSE ,3 %,3% Photocure OSE ,5 %,22% Pronova Biopharma OSE ,8 %,16% Farmasi og bioteknologi OSE ,6 % Bank ,8 % 1,8% DnB NOR OSE ,8 %,2% Banker OSE ,6 % Protector Forsikring OSE ,7 % 1,21% Forsikring ,7 % Atea OSE ,6 %,25% Bouvet OSE ,5 % 1,% Edb Business Partner OSE ,9 %,2% Programvare og tjenester OSE , % 2Vk Invest As ,1 % 6,65% Fara OSE ,5 % 1,9% Komplett OSE ,6 %,91% Q-Free OSE ,8 %,89% Teknologisk utstyr ,9 % Nordic Semiconductor OSE ,9 %,34% Halvledere og halvlederutstyr ,9 % 8 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

9 Danske Invest Norge Vekst Selskap Børs Antall Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Aksjekap. verdi gevinst/tap andel i % Telenor OSE ,9 %,3% Telekommunikasjon og tjenester ,9 % Sum Verdipapirer ,8 % Kontanter ,2 % Tilgode/skyldig meglere ,2 % Påløpte renter 1.688, % Annen Gjeld, % Skyldig andelseiere, % Skyldig forvaltningsprovisjon ,2 % Total portefølje , %

10 Danske invest Horisont Aksje Danske Invest Horisont Aksje er et fond i fond som plasserer i globale aksjemarkeder med hovedvekt på Europa, Nord-Amerika, fremvoksende markeder og Norge. Fondet plasserer i underfond av kjente leverandører som Blackrock, Danske Invest og Aberdeen Asset Management. Fondets målsetning er å oppnå en bedre avkastning enn en sammensatt referanseindeks bestående av 5 % Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) og 5 % Morgan Stanley World Index. Fondets risikoprofil vil over tid være lavere enn svingningene i det norske markedet, men høyere enn en global aksjeindeks. Fondets risikoprofil er middels / høy ,66% 23,4% 3,9% ,6% ,96% ,3% ,7% Tegningsprovisjon (maks): 2,% Innløsningsprovisjon (maks):,% Forvaltningsprovisjon: 1,6% For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i Danske Invest Horisont Aksje utgjør inntill 2,% p.a. Ant. Andeler Innl. Kurs 1.746,86 kr 1.852,35 kr Basiskurs 1.746,86 kr 1.852,35 kr Fond Antall Kostpris Markeds- Urealisert andeler verdi gevinst/tap % Fond Danske Invest Europe Small Cap ,67% Europa ,67% Danske Invest Global Stockpicking ,58% Fidelity Global Opportunities Fund ,8% Global ,66% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I ,76% Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II ,1% Norge ,85% Danske Invest Global Emerging Markets ,% Nye Markeder ,% Blackrock US Basic ,96% USA ,96% Sum verdipapirer ,14% Kontanter ,88% Fordringer ,6% Påløpte renter ,1% Annen gjeld ,9% Skyldig andelseiere -,% Skyldig forvaltningsprovisjon -,% Total portefølje ,% 1 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

11 danske invest horisont rente Danske Invest Horisont Rente er et fond i fond som plasser i globale rentemarkeder, men med hovedfokus på Norge. Fondet har også adgang til å investere inntil 3% av verdien i enkeltpapirer. Fondets målsetning er over tid å gi,5% - 1% bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondets risikoprofil er middels i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Fondets måldurasjon på,25 år med et durasjonsintervall mellom og 5 år. 4, 3,46% 3, 2, 1,, ,94% ,62% Tegningsprovisjon (maks):,2% Innløsningsprovisjon (maks):,% Forvaltningsprovisjon:,5% For fond i fond kommer i tillegg forvaltningsprovisjon i underliggende fondsinvesteringer. Samlet forvaltningsprovisjon i Danske Invest Horisont Rente utgjør inntill,8% p.a. Ant. Andeler Innl. Kurs 1.66,62 kr 1.49,61 kr Basiskurs 1.66,62 kr 1.49,61 kr Verdipapir Antall Kostpris Markeds- Urealisert andeler verdi gevinst/tap % Fond Danske Invest Norsk Likviditet ,41% Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon ,54% T. Rowe Price - Global High Yield Bond Fund ,36% Fond ,31% Bien Spb AS 9/19 FRN C SUB ,21% Blaker Sparebank 7/17 FRN Call Subord ,48% BN Bank ASA 1/2 FRN C SUB ,2% DnB NOR Bank ASA 8/18 FRN C SUB ,1% Seljord Spb 7/17 FRN STEP C SUB ,1% Sparebanken Møre 8/18 FRN Call Subord ,1% Spb 1 Nord-Norge 8/18 FRN STEP C SUB ,3% Spb 1 SR-Bank 6/17 FRN STEP C SUB ,96% Spb 1 SR-Bank 8/18 FRN STEP C SUB ,1% Spb Sør 6/17 FRN C SUB ,29% Storebrand Bank ASA 7/17 FRN C SUB ,19% Åfjord Spb 9/19 FRN STEP C SUB ,32% Obligasjoner ,33% IRS ,% IRS ,% IRS ,% IRS ,1% IRS ,3% IRS ,1% IRS ,% Swaps ,1% Sum verdipapirer ,63% Kontanter ,44% Fordringer ,3% Påløpte renter ,9% Annen gjeld ,% Skyldig andelseiere -,% Skyldig forvaltningsprovisjon -,% Total portefølje ,% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

12 Danske Invest Banksikkerhet Danske Invest Banksikkerhet er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og industriselskaper. Alle papirene i porteføljen vil til enhver tid tilfredsstille Norges Banks krav til sikkerhetsstillelse, dette medfører at fondet er godkjent for deponering i Norges Bank. Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanse-indeks er Oslo Børs,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X). Fondet har lav renterisiko, med en mål-durasjon på,25 år og et durasjonsintervall mellom og,5 år. 4,93% 5 3,75% ,87% ,67% Tegningsprovisjon (maks):,% Innløsningsprovisjon (maks):,% Forvaltningsprovisjon:,1% Ant. Andeler Innl. Kurs 1.28,24 kr 1.11,38 kr Basiskurs 1.28,24 kr 1.11,38 kr ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,51 Bamble og Langesund Sparebank ,95% ,93% 2 NO ,66 Bø Sparebank ,83% ,97% 2 NO ,27 DnB NOR Bank OSE ,36% ,18% 2 NO ,38 Gjerpen og Solum Sparebank OSE ,81% ,17% 1 NO ,71 Gjerstad Sparebank ,83% ,93% 1 NO ,23 Gran Sparebank ,85% ,86% 1 NO ,39 Helgeland Sparebank OSE ,67% ,52% 2 NO ,82 Helgeland Sparebank OSE ,86% ,92% 2 NO ,17 Holla og Lunde Sparebank ,81% ,19% 2 NO ,51 Høland Sparebank ,74% ,93% 2 NO ,21 Hønefoss Sparebank ,9% ,16% 2 NO ,9 Klæbu Sparebank ,85% ,16% 2 NO ,69 Kvinesdal Sparebank OSE ,86% ,93% 2 NO ,64 Kvinesdal Sparebank OSE ,48% ,15% 2 NO ,54 Kvinnherad Sparebank ,86% ,93% 2 NO ,76 Lillesands Sparebank ,88% ,91% 2 NO ,42 Nesset Sparebank ,5% ,94% 2 NO ,64 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,63% ,96% 2 NO1487 4,41 Sparebanken Midt-Norge OSE ,57% ,17% 2 NO ,24 Sparebanken Midt-Norge OSE ,68% ,89% 2 NO ,38 Sparebanken Nord-Norge OSE ,67% ,8% 2 NO ,91 Sparebanken Nordvest OSE ,73% ,54% 2 NO ,36 Sparebanken Pluss OSE ,61% ,96% 2 NO ,79 Sparebanken Pluss OSE ,4% ,74% 2 NO , Sparebanken Rogaland OSE ,69% ,15% 2 NO ,62 Sparebanken Rogaland OSE ,58% ,39% 2 NO ,88 Sparebanken Sør OSE ,99% ,68% 2 NO ,43 Sparebanken Vest OSE ,17% ,89% 2 NO , Sparebanken Øst OSE ,89% ,45% 2 NO ,61 Sparebanken Øst OSE ,81% ,96% 2 NO ,11 Stadsbygd Sparebank ,91% ,7% 2 NO ,4 Totens Sparebank OSE ,83% ,93% 2 NO ,74 Vegårshei Sparebank ,97% ,93% 2 Sparebanker ,29% NO ,17 Bolig- og Næringsbanken OSE ,82% ,83% 2 NO ,54 Skandinaviska Enskilda Banken OSE ,43% ,93% 2 Forretningsbanker ,76% NO ,28 Klp Kommunekreditt OSE ,52% ,9% 1 NO ,11 Kommunalbanken OSE ,88% ,92% 2 NO ,95 Sparebank 1 Boligkreditt ,97% ,82% 2 NO ,17 Sparebank 1 Boligkreditt OSE ,27% ,76% 1 NO ,54 Sparebank 1 Næringskreditt ,52% ,92% 1 NO ,23 Sparebanken Øst Boligkreditt OSE ,38% ,95% 1 NO ,24 Terra Boligkreditt OSE ,3% ,96% 1 Kredittforetak ,24% 12 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

13 Danske Invest Banksikkerhet ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,13 Sparebank 1 Gruppen OSE ,87% ,7% 2 Finansieringsselskap ,7% Sum Verdipapirer ,35% Kontanter ,15% Tilgode/skyldig meglere,% Påløpte renter ,51% Annen Gjeld ,1% Skyldig andelseiere,% Skyldig forvaltningsprovisjon,% Total portefølje ,% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

14 Danske Invest Norsk Likviditet I Danske Invest Norsk Likviditet I er et generelt pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet kan investere i verdipapirer utstedt av industriselskaper, samt ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referansein-deks. Fondet har en lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 12 dager. 8 7,38% 7 6,61% 6,26% 5,85% 6 4,98% 5 4,39% 4 3,16% 3 2,7% 2,27% 2,38% 2,58% 2 1,21% Tegningsprovisjon (maks):,25% Innløsningsprovisjon (maks):,1% Forvaltningsprovisjon:,5% Ant. Andeler Innl. Kurs 1.88,91 kr 1.75,89 kr Basiskurs 1.9, kr 1 76,96 kr ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,79 Andebu Sparebank ,77% ,92% 2 NO ,14 Arendal og Omegns Sparekasse ,79% ,63% 2 NO ,86 Askim Sparebank OSE ,58% ,61% 2 NO ,7 Bamble og Langesund Sparebank OSE ,68% ,22% 2 NO ,66 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,75% ,61% 2 NO ,31 Bud, Fræna og Hustad Sparebank OSE ,56% ,32% 2 NO ,66 Bø Sparebank ,83% ,19% 2 NO ,61 Eidsberg Sparebank ,6% ,22% 2 NO ,31 Halden Sparebank OSE ,64% ,21% 2 NO ,98 Helgeland Sparebank OSE ,85% ,6% 2 NO1667 3,65 Hjartdal og Gransherad Sparebank OSE ,74% ,92% 2 NO ,96 Hjelmeland Sparebank OSE ,74% ,31% 2 NO ,2 Holla Sparebank OSE ,9% ,61% 2 NO ,51 Høland Sparebank ,74% ,23% 2 NO ,77 Høland Sparebank OSE ,71% ,15% 2 NO ,59 Indre Sogn Sparebank OSE ,83% ,92% 2 NO ,41 Indre Sogn Sparebank ,74% ,49% 2 NO ,81 Klepp Sparebank OSE ,73% ,81% 2 NO ,64 Kvinesdal Sparebank OSE ,48% ,92% 2 NO ,2 Kvinnherad Sparebank ,87% ,92% 2 NO ,76 Lillesands Sparebank ,88% ,92% 2 NO ,44 Marker Sparebank ,53% ,24% 2 NO ,37 Meldal Sparebank ,77% ,32% 2 NO ,31 Narvik Sparebank OSE ,83% ,17% 2 NO ,59 Opdals Sparebank ,74% ,61% 2 NO ,1 Opdals Sparebank OSE ,83% ,54% 2 NO ,75 Orkdal Sparebank OSE ,67% ,84% 2 NO ,17 Rindal Sparebank ,9% ,63% 2 NO ,81 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,71% ,44% 2 NO ,24 Selbu Sparebank OSE ,79% ,63% 2 NO ,56 Skudenes og Aakra Sparebank ,79% ,31% 2 NO ,25 Sparebank 1 Vestfold OSE ,97% ,92% 2 NO ,75 Sparebanken Møre OSE ,66% ,14% 2 NO ,76 Sparebanken Møre ,68% ,6% 2 NO ,5 Sparebanken Pluss OSE ,86% ,61% 2 NO ,96 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,8% ,53% 2 NO ,81 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,74% ,61% 2 NO ,23 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,52% ,91% 2 NO ,93 Sparebanken Telespar ,78% ,61% 2 NO ,65 Sparebanken Vest OSE ,96% ,4% 2 NO ,52 Sparebanken Vest OSE ,4% ,92% 2 NO ,94 Sparebanken Vest OSE ,7% ,35% 2 NO ,65 Sparebanken Øst OSE ,79% ,18% 2 NO ,66 Spydeberg Sparebank ,83% ,31% 2 14 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

15 xdanske Invest Norsk Likviditet I ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,48 Stadsbygd Sparebank ,83% ,91% 2 NO ,66 Sunndal Sparebank ,81% ,61% 2 NO ,2 Surnadal og Stangvik Sparebank ,94% ,67% 2 NO ,15 Surnadal og Stangvik Sparebank ,99% ,61% 2 NO ,78 Søgne og Greipstad Sparebank ,74% ,31% 2 NO ,64 Søgne og Greipstad Sparebank ,71% ,22% 2 NO ,82 Tinn Sparebank OSE ,56% ,92% 2 NO ,81 Tolga-Os Sparebank ,62% ,11% 2 NO ,11 Ørland Sparebank ,99% ,31% 2 NO ,99 Ørskog Sparebank ,57% ,62% 2 NO ,38 Aasen Sparebank ,% ,92% 2 NO ,2 Aasen Sparebank ,57% ,62% 2 Sparebanker ,94% NO ,77 Bank 1 Oslo OSE ,96% ,61% 2 NO ,3 Bank 1 Oslo ,32% ,83% 2 NO ,91 Gjensidige Bank ,71% ,53% 2 NO ,54 Skandinaviska Enskilda Banken OSE ,43% ,94% 2 NO ,2 Skandinaviska Enskilda Banken OSE ,65% ,82% 2 NO ,19 Storebrand Bank OSE ,7% ,8% 2 NO ,28 Swedbank OSE ,68% ,76% 2 Forretningsbanker ,57% NO ,11 Kommunalbanken OSE ,88% ,39% 2 NO ,5 Kredittforeningen for Sparebanker ,99% ,5% 2 NO ,2 Sparebank 1 Boligkreditt ,15% ,53% 2 Kredittforetak ,97% NO ,13 Sparebank 1 Gruppen OSE ,87% ,53% 2 NO ,27 Sparebank 1 Gruppen ,97% ,61% 2 Finansieringsselskap ,14% NO ,99 Aurskog-Høland Kommune ,77% ,12% 2 NO ,99 Eide Kommune ,77% ,49% 2 NO ,99 Fet Kommune ,77% ,98% 2 NO ,99 Giske Kommune ,77% ,67% 2 NO ,99 Gjerdrum Kommune ,77% ,55% 2 NO ,99 Leikanger Kommune ,77% ,12% 2 NO ,99 Notodden Kommune ,77% ,79% 2 NO ,99 Sokndal Kommune ,77% ,79% 2 Kommunal garanti ,52% 3,79 Sparebank 1 Oslo ,83% ,57% 3,7 Bjugn Sparebank ,8% ,58% 3,6 Melhus Sparebank ,71% ,58% 3,5 Ørland Sparebank ,52% ,58% 3,2 Sparebank 1 Ringerike ,28% ,58% 3,46 Spareskillingsbanken Kristiansand ,99% ,53% 3,75 Stadsbygd Sparebank ,86% ,58% Bankinnskudd ,% Sum Verdipapirer ,14% Kontanter ,7% Tilgode/skyldig meglere ,31% Påløpte renter ,86% Annen Gjeld ,2% Skyldig andelseiere,% Skyldig forvaltningsprovisjon,% Total portefølje ,% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

16 Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon er et pengemarkedsfond med lav risiko som investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner og finansinstitusjoner. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av industriselskaper. Fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn Oslo Børs Statsindeks med 3 måneders løpetid (ST1X), som er fondets referanseindeks. Fondet har en meget lav risikoprofil. Fondet investerer i en portefølje av sertifikater og obligasjoner med maksimal rentebinding på inntil ett år. Fondets gjennomsnittlige varighet skal ikke overstige 12 dager ,43% 6,77% 6,56% 4,92% 4,51% 4,62% 3,99% 2,81% 2,71% ,1% 2,1% ,53% Tegningsprovisjon (maks):,25% Innløsningsprovisjon (maks):,1% Forvaltningsprovisjon: *,2% * Forvaltningsprovisjon Norsk Likviditet Institusjon: Fra andel 1 - til andel 9 999,2 % Fra andel 1 - til andel ,14 % Fra andel 5 - til andel ,1 % Fra andel 75 - til andel ,8 % Fra andel 1 - til andel ,7 % Fra andel 2 - til andel ,6 % Fra andel 4 - til andel,4 % Rabatten som følge av differensieringen refunderes andelseierne minimum en gang i året i form av nye andeler i fondet. Ant. Andeler Innl. Kurs 1.12,58 kr 997,29 kr Basiskurs 1.13,6 kr 998,29 kr ISIN Kupong Utsteder Børs Rente- Forfall Yield Pålydende Kostpris Markeds- Urealisert % Fond Risikoi % regulering verdi gevinst/tap vekt NO ,79 Andebu Sparebank ,77% ,92% 2 NO ,14 Arendal og Omegns Sparekasse ,79% ,63% 2 NO ,86 Askim Sparebank OSE ,58% ,61% 2 NO ,7 Bamble og Langesund Sparebank OSE ,68% ,22% 2 NO ,66 Bud, Fræna og Hustad Sparebank ,75% ,61% 2 NO ,31 Bud, Fræna og Hustad Sparebank OSE ,56% ,32% 2 NO ,66 Bø Sparebank ,83% ,19% 2 NO ,61 Eidsberg Sparebank ,6% ,22% 2 NO ,31 Halden Sparebank OSE ,64% ,21% 2 NO ,98 Helgeland Sparebank OSE ,85% ,6% 2 NO1667 3,65 Hjartdal og Gransherad Sparebank OSE ,74% ,92% 2 NO ,96 Hjelmeland Sparebank OSE ,74% ,31% 2 NO ,2 Holla Sparebank OSE ,9% ,61% 2 NO ,51 Høland Sparebank ,74% ,23% 2 NO ,77 Høland Sparebank OSE ,71% ,15% 2 NO ,59 Indre Sogn Sparebank OSE ,83% ,92% 2 NO ,41 Indre Sogn Sparebank ,74% ,49% 2 NO ,81 Klepp Sparebank OSE ,73% ,81% 2 NO ,64 Kvinesdal Sparebank OSE ,48% ,92% 2 NO ,2 Kvinnherad Sparebank ,87% ,92% 2 NO ,76 Lillesands Sparebank ,88% ,92% 2 NO ,44 Marker Sparebank ,53% ,24% 2 NO ,37 Meldal Sparebank ,77% ,32% 2 NO ,31 Narvik Sparebank OSE ,83% ,17% 2 NO ,59 Opdals Sparebank ,74% ,61% 2 NO ,1 Opdals Sparebank OSE ,83% ,54% 2 NO ,75 Orkdal Sparebank OSE ,67% ,84% 2 NO ,17 Rindal Sparebank ,9% ,63% 2 NO ,81 Rygge-Vaaler Sparebank OSE ,71% ,44% 2 NO ,24 Selbu Sparebank OSE ,79% ,63% 2 NO ,56 Skudenes og Aakra Sparebank ,79% ,31% 2 NO ,25 Sparebank 1 Vestfold OSE ,97% ,92% 2 NO ,75 Sparebanken Møre OSE ,66% ,14% 2 NO ,76 Sparebanken Møre ,68% ,6% 2 NO ,5 Sparebanken Pluss OSE ,86% ,61% 2 NO ,96 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,8% ,53% 2 NO ,81 Sparebanken Sogn og Fjordane OSE ,74% ,61% 2 16 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 211

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33

HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 x HALVÅRSRAPPORT 2010 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2010 33 INNHOLD Kunngjøring om vedtektsendringer 2 Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax:

HALVÅRSRAPPORT. Danske INVEST / halvårsrapport Tel: Fax: 6 Danske INVEST / halvårsrapport 1 Danske INVEST / halvårsrapport 1 1 Returadresse: Danske Capital AS PB, 7 Sentrum NO-7 OSLO, Norway Tel: 8 4 98 Fax: 8 4 98 1 www.danskeinvest.no HALVÅRSRAPPORT 1 Danske

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 7 Danske

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr

Revision Deloitte AS Dronning Eufemias gate Oslo Revisornr Halvårsrapport 2017 2 Halvårsrapport 2017 Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder Lone L.

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Bamble og Langesund Sparebank Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030

Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Verdipapir Markedsverdi i NOK Aksjer Aksjer Emerging Market Mango Capital Fund -Illiquid Asset 83 977 Danske Invest Global Emerging Markets 157 775 030 Grunnfondsbevis Cultura Sparebank 750 000 SPAREBANKEN

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 20 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Investeringsprofil Aksjer

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 20 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 20 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 28 Noter 48 Revisors beretning 54 morten rasten Administrerende

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Innhold. 3 Tilbakeblikk

Innhold. 3 Tilbakeblikk Halvårsrapport 2016 2 Halvårsrapport 2016 Innhold Danske Capital AS PB, 1170 Sentrum NO-0107 OSLO, Norway Telefon 85 40 98 00 www.danskeinvest.no Styret i Danske Capital AS Morten Rasten, styrets leder

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal Runar Sandanger Sparebanken Møre Europa Massive likviditetstiltak ga kortsiktige resultater, men det er fremdeles dyrt og dyrere for flere

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2015

KVARTALSRAPPORT. pr. 31. mars 2015 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK I år som i fjor er DinBANK vinneren. Den åpne, glade og ujålete banken som de kaller seg, lever opp til sitt rykte for andre år på rad. Her er det et enkelt bankkonsept, uten jåleri,

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer