Halvårsrapport Informasjon om fondene med porteføljer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer."

Transkript

1 Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer.

2 Fondsinformasjon pr Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet 2 DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 2 (I) DnB NOR Likviditet 2 (II) DnB NOR Likviditet 2 (III) DnB NOR Likviditet 2 (IV) DnB NOR Likviditet 2 (V) DnB NOR Pengemarked (I) DnB NOR Pengemarked (II) Banklikviditet Global Banklikviditet Norge Norske aksjefond DnB NOR Navigator DnB NOR Navigator (I) DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR OBX DnB NOR SMB Avanse Norge (I) Avanse Norge (II) Internasjonale aksjefond forts. Avanse Nord Amerika Avanse Norden MLIM UBN Global SmallCap Obligasjonsfond DnB NOR Aktiv Likviditet DnB NOR Aktiv Rente DnB NOR AM Lang Statsobligasjon DnB NOR AM Obligasjon 2 DnB NOR AM Obligasjon 4 DnB NOR Global Credit DnB NOR Kredittobligasjon DnB NOR Lang Obligasjon 2 DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Obligasjon (II) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 2 (I) DnB NOR Obligasjon 2 (II) DnB NOR Obligasjon 2 (III) DnB NOR Obligasjon 2 (IV) DnB NOR Statsobligasjon (I) DnB NOR Statsobligasjon (III) Kombinasjonsfond DnB NOR 21 DnB NOR 22 DnB NOR Global Allokering DnB NOR Kombi Bedrift DnB NOR Kombi Vekst DnB NOR Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass DnB NOR Optimal DnB NOR Sikring I Internasjonale aksjefond DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Asia DnB NOR Barnefond DnB NOR Europa (I) DnB NOR Europa (II) DnB NOR European Small Cap DnB NOR Finans DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Eiendom DnB NOR Global Emerging Markets DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Global Selektiv (I) DnB NOR Global Selektiv (II) DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Health Care DnB NOR Japan DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Telecom DnB NOR USA DnB NOR Øst-Europa

3 DnB NOR Lang Likviditet Fondet passer for Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 6-18 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Investeringsstrategi Fondet er investert i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet -365 dager. Inntil 25 av fondets verdi kan investeres i obligasjoner med flytende rentebinding. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent ,4 6,5 6 6,9 6,1 5,8 6 4,4 4 4,19 4 2,4 2 2,8 3,57 3,95 4,41 4,64 4,85 4,75 3,2 3,22 2,5 2, år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,47 4,87 11,11 17,18 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,47 4,87 3,57 3,22 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,28 4,76 3,47 3,11 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2),2,11,1,11 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST2X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.).3 Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

4 DnB NOR Lang Likviditet Aksjer Annet Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok Sep 3 Mnd 28 Fra Nok Sep 3 Mnd 28 FRA Mar 3 mnd 29 FRA Mar 3 mnd 29 Antall Valuta (9 ) (16 ) 32 (9 ) sverdi (323 28) (247 81) (33 321) (323 28) (247 81) (33 321) (.1) (.1) (.1) Sum Aksjer Annet VPnr Pålydende verdi Kursverdi (138 64) ( ) (145 88) Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak ( ) 2.44 AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/9 Elkem ASA FRN 9/8 Hafslund ASA FRN 2/1 Hafslund ASA FRN 3/12 Hafslund ASA FRN 4/9 Hafslund ASA FRN 9/8 Norgesgruppen ASA FRN 3/9 Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 6/1 Schibsted Finans As Steen & Strøm ASA FRN 5/1 Steen og Strøm ASA Steen og Strøm Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 5/11 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/12 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/ ( ) (23 923) (6 339) (563 86) (32 892) (27 47) (99 784) (13 998) ( ) ( ) (18 72) (6 75) ( ) ( ) (8 668) Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET ( ) ( ) (125 71) (15 818) ( ) ( ) ( ) 699 (36 61) ( ) 7.76 Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak Sparebank 1 Gruppen AS FRN 6/ Sparebank 1 Gruppen AS FRN 12/ Sparebank 1 Gruppen AS FRN 12/ FORRETNINGSBANKER Bank 1 AS Bank Landkreditt FRN 5/11 Romsdals Fellesbank ASA FRN 5/14 Storebrand bank FRN 8/5/217 Storebrand Bank ASA FRN 7/15 Sub Storebrand Bank ASA FRN 9/8 StoreBrand Bank ASA Sum FORRETNINGSBANKER KOMMUNER Gjøvik Kommune Sum KOMMUNER LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER M.V Sparebank 1 Livsforsikring Urealisert av andels kapital (14 867) (14 867) (36 684) (36 684).4 PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt /5/29 Eiendomskreditt AS FRN 9/8 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 1/ ( ) (59 44) (2 77) Sum PRIVATE KREDITTFORETAK (666 35) (14 17) (49 416) (29 124) (41 472) (94 82) (619 94) (4 82) 4 95 (7 77) (983 24) 9.65 Sum LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER M.V Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi As Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk /9 BKK Lyse Energi AS Lyse Energi AS Norwegian Property ASA FRN Sunnhordland Kraftlag Troms Kraft AS Tussa Kraft AS Vardar AS /8 Sum Selvstendige kommunefortak Forts. neste side Risikoklasse Neste rentereg

5 DnB NOR Lang Likviditet forts. VPnr Pålydende verdi Kursverdi (55 582) ( ) (74 257) (4 642) (43 125) (38 88) ( ) (51 338) (19 66) ( ) (32 88) ( ) (58 634) ( ) (1 178) ( ) (165 11) (96 988) (34) ( ) (9 983) (23 872) (38 973) (52 391) (74 972) (29 343) ( ) (53 888) (25 41) ( ) (2 63) (16 672) (6 256) (36 742) ( ) (9 47) (84 143) (19 548) (85 56) (78 428) (53 364) (66 898) ( ) ( ) (57 942) ( ) (122) ( ) Sum STATSFORVALTNINGEN ( ) 3.84 Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 3/11 Fionia Bank AS FRN 6/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 4/11 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Sparbank VEST FRN 5/ ( ) ( ) (341 16) (2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS FRN 6/1 Entra Eiendom AS FRN 7/8 Entra Eiendom Entra Eiendom Entra Eiendom Statkraft AS Statkraft SF FRN 6/9 Statkraft SF FRN 6/11 Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK SPAREBANKER Aurskog Sparebank Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 Haugesund Sparebank FRN 3/15 Holla og lunde Sparebank FRN 5/1 Indre Sogn Sparebank FRN 1/11 Kvinnherad Sparebank FRN 5/11 Rørosbanken FRN 2/9 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandens Sparebank Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 3/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/9 Sparebank 1 SR-BANK FRN Sparebanken Ø st FRN 3/11 Sparebanken Ø ST Sparebanken Møre 4.3 2/9 Sparebanken Midt Norge FRN 3/15 Sparebanken Midt Norge Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge /13 Sparebanken Nord-Norge FRN Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Pluss FRN 3/17 Sparebanken Pluss FRN 6/9 Sparebanken Rana FRN 5/9 Sparebanken Rana FRN 6/14 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland FRN 3/17 call 3/12 Sparebanken Rogaland /5/9 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 6 28/11/28 Sparebanken Sør FRN 3/17 Sparebanken Vest FRN 2/1 Sparebanken Vest FRN 12/8 Sparebanken Vest Sparebanken Volda Ø rsta FRN 4/11 Toten Sparebank Totens Sparebank FRN 11/14 Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat Norsk Stat Sum Utenlandsk sektor UTENLANDSKE BANKER 138 Roskilde bank FRN 4/ Roskilde Bank AS FRN 3/11 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Urealisert av andels kapital (77 285) ( ) ( ) Risikoklasse Neste rentereg

6 DnB NOR Lang Likviditet 2 Fondet passer for DnB NOR Lang Likviditet 2 passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker stor grad av sikkerhet for plassering av større beløp. Fondet er spesialtilpasset kommunenes og pensjonskassenes behov for sikker plassering av overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2-12 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Investeringsstrategi Fondet investerer i svært sikre verdipapirer med høy kredittverdighet utstedt av staten, kommuner, banker og kredittforetak. Fondet kan ikke investere i industrilån, ansvarlige lån og finansieringsselskaper. Fondet skal følge en konservativ investeringsprofil ved valg av verdipapirer utstedt av norske utstedere med høy kredittkvalitet. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i statseller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent ,5 6,6 6 7, 6,1 6 5,5 4,3 4 4,9 4 2,6 2 2, 1, ,46 3,88 4,38 4,59 4,82 4,72 3,6 3,6 2, år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,47 4,9 1,73 16,29 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,47 4,9 3,46 3,6 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,28 4,76 3,47 3,11 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2),2,14 -,2 -,5 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST2X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.).25 Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

7 DnB NOR Lang Likviditet 2 VPnr Pålydende verdi Kursverdi FORRETNINGSBANKER Bank 1 AS FRN 3/1/11 Bank 1 AS FRN 11/1 Bank 1 AS Bank 1 FRN Bank Landkreditt FRN 4/12 Storebrand Bank ASA FRN 12/8 StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA (57 132) (38 28) (51 47) (52 647) (41 9) (16 869) (34 545) (4 116) (33 555) Sum FORRETNINGSBANKER (42 9) PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt /5/29 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 1/8 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 6/1 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 9/1 Terra Boligkreditt FRN 3/ (88 226) (19 427) 718 ( ) (32 631) (22 51) Sum PRIVATE KREDITTFORETAK ( ) 1.73 SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 9/1 Aurskog Sparebank Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 Hønefoss Sparebank FRN Helgeland Sparebank FRN 9/8 Helgeland Sparebank Indre sogn Sparebank FRN 2/1 Jernbanep. Spb. FRN 2/11 Modum Sparebank FRN 4/11 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN Rygge-Vaaler Sparebank FRN 4/1 Sandnes Sparebank FRN 3/1 Sandnes Sparebank FRN 6/1 Sandnes Sparebank Sparebank 1 Midt-Norge Sparebanken Ø ST Sparebanken Hardanger FRN 5/11 Sparebanken Hedmark Sparebanken Møre Sparebanken Midt Norge Sparebanken Nord-Norge FRN 2/1 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Rogaland /5/9 Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebanken Sogn Og Fjordane Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Volda Ø rsta FRN 4/11 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 8/5/212 SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank Strømmen Sparebank FRN 5/9 Totens Sparebank FRN 2/11 Totens Sparebank FRN 9/ (63 232) (52 67) (95 33) (9 459) (88 139) (1 219) (12 48) (19 81) (83 964) (35 185) (21 924) (49 467) (21 6) (13 972) (52 253) (37 33) (6 6) (16 42) (55 612) (3 754) (77 69) (19 41) (1 246) (1 778) (12 434) (2 85) (22 682) (38 1) (28 968) (31 563) ( ) ( ) (57 76) (1 478) (86 567) (16 31) ( ) (41) (1 197) (66 197) (76 435) (17 64) (85 531) (14 514) (1 6) (19 765) (265 51) 5.3 Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 9/9 Amagerbanken AS FRN 3/11 Fionia Bank AS FRN 6/11 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Vestjysk Bank AS 2/1 FRN Sum Utenlandsk sektor Forts. neste side Urealisert av andels kapital Risikoklasse Neste rentereg

8 DnB NOR Lang Likviditet 2 forts. VPnr UTENLANDSKE BANKER 138 Roskilde bank FRN 4/ Roskilde Bank AS FRN 3/11 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Pålydende verdi Kursverdi Urealisert av andels kapital (49 375) (85 489) ( ) ( ) Risikoklasse Neste rentereg

9 DnB NOR Likviditet (II) Fondet passer for DnB NOR Likviditet (II) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2-12 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Investeringsstrategi Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet (IV) og investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet -12 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent ,7 6,8 8 7,1 6, ,8 4, ,8 2 1,9 2, ,36 4,21 3,58 4,6 4,84 4,79 8 år 9 år 1 år 3,81 3,14 3,5 2, år 4 år 5 år 6 år 7 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,47 4,92 11,11 16,21 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,47 4,92 3,58 3,5 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,48 4,96 3,59 3,7 -,1 -,3 -,1 -,2 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2) 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.).3 Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

10 DnB NOR Likviditet (II) Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet (IV) Antall Valuta sverdi Sum Andeler Verdipapirfond Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital DnB NOR Likviditet (IV) Aksjer Annet Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 FRA Mar 3 mnd 29 FRA Mar 3 mnd 29 Antall Valuta sverdi (345 ) ( ) ( ) (.2) Sum Aksjer Annet VPnr Pålydende verdi Kursverdi (29 96) (37 678) Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak ( ).92 AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/9 Elkem ASA FRN 9/8 Hafslund ASA FRN 2/1 Hafslund ASA FRN 4/9 Hafslund ASA FRN 9/8 Norgesgruppen ASA FRN 3/9 Nortura Olav Thon Eiendomsselskap Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 6/1 Schibsted Finans AS FRN 1/8 Steen & Strøm ASA FRN 5/1 Steen og Strøm ASA Tine Norske Meierier Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 4/9 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 7/ (397 46) ( ) (58 364) (267 24) (8 294) (1 457) (62 189) 1 71 (238 41) (21 9) (9 563) (46 639) Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET ( ) 6.68 FORRETNINGSBANKER Bank 1 AS FRN 6/9 Bank 1 AS FRN 11/1 Bank 1 FRN Bank Bolig- Og Næ ringsbanken FRN 3/16 Landkreditt FRN 2/1 Landkreditt FRN 4/12 Landkreditt 3 7/8 Nordea Bank Norge ASA FRN Romsdals Fellesbank ASA FRN 7/9 Storebrand bank FRN 8/5/217 Storebrand Bank ASA FRN 1/1 Storebrand Bank ASA FRN 7/15 Sub Storebrand Bank ASA FRN 12/8 Storebrand Bank ASA FRN 9/ (19 722) ( ) ( ) (125 71) (812 77) (31 475) ( ) (14 775) (11 297) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum FORRETNINGSBANKER ( ) (11 29) (21 594) (237) (33 4) ( ) (48 821) ( ) (35 759) (65 718) ( ) Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak Sparebank 1 Gruppen AS FRN 6/ Storebrand ASA FRN 9/ KOMMUNER Ø ste Toten Kommune Gjerdrum Kommune Ringsaker Kommune Sum KOMMUNER PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt /5/21 BN Boligkreditt /5/29 Eiendomskreditt AS FRN 3/1 Eiendomskreditt AS FRN 9/8 Eiendomskreditt AS FRN 9/1 Forts. neste side Urealisert av andels- Risiko kapital klasse Neste rentereg

11 DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Pålydende verdi Kursverdi ( ) (12 83) (23 617) (55 224) ( ) (35 82) (46 959) 5 63 (427 97) (981 84) (6 42) (2 313) (7 77) Sum Selvstendige kommunefortak ( ) 1.11 SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom Entra Eiendom AS FRN 6/1 Entra Eiendom AS FRN 7/8 Entra Eiendom Entra Eiendom Entra Eiendom Posten Norge AS FRN Statkraft AS Statkraft SF FRN 6/ (8 639) ( ) (121 5) ( ) ( ) (27 849) (68 37) (41 829) ( ) Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK ( ) (29 73) ( ) ( ) (3 399) (17 642) (7 415) (3 686) (132 29) ( ) (25 61) (24 49) ( ) (672 14) (26 55) (17 93) (17 297) (487 62) (2 487) ( ) (26 41) ( ) (17 958) (164 56) (42 174) ( ) (21 946) (5 89) ( ) (95 814) (17 193) Eiendomskreditt FRN 3/16 Kommunalbanken ASA FRN Call 4/17 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 1/8 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 2/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 9/1 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 1/9 Kredittforeningen FRN 3/9 Terra Boligkreditt FRN 6/9 Terra Boligkreditt FRN 6/16 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi As Agder Energi AS FRN 3/9 Bergens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk /9 BKK E- Co Energi AS FRN 4/1 E-Co Energi Lyse Energi AS Lyse Energi Norwegian Property ASA FRN Osterøy Bruselskap Sunnhordland Kraftlag Trønderenergi Troms Kraft AS Troms Kraft AS Tussa Kraft AS SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa FRN Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 DnB Nor Bank ASA FRN Fron Sparebank FRN 2/1 Gjensidige Nor Sparebank FRN 14/9/9 Høland Sparebank FRN 8/8 Hønefoss Sparebank FRN 4/9 Hønefoss Sparebank FRN Helgeland Sparebank FRN 2/1 Helgeland Sparebank FRN 9/8 Helgeland Sparebank FRN 9/9 Helgeland Sparebank FRN 9/1 Holla og Lunde Sparebank FRN 8/12 Holla og Lunde Sparebank FRN 9/1 Indre Sogn Sparebank FRN 1/11 Indre Sogn Sparebank FRN 2/9 Jernbanep. Spb. FRN 2/11 Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank Jevnaker Sparebank FRN 11/8 Kvinnherad Sparebank FRN 2/9 Kvinnherad Sparebank FRN 5/11 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 3/9 Lillestrøm Sparebank FRN 4/1 Lillestrøm Sparebank FRN 1/1 Lillestrøm Sparebank FRN Narvik Sparebank FRN 3/1 Nes Prestegjelds Sparebank FRN 9/8 Rørosbanken FRN 2/9 Rørosbanken FRN Rygge Vaaler Sparebank FRN 1/1 Rygge Vaaler Sparebank FRN 9/8 Forts. neste side Urealisert av ( ) ( ) (43 136) (698 96) (315 78) (15 989) (1 539) ( ) andelskapital Risikoklasse Neste rentereg

12 DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Pålydende verdi Kursverdi ( ) STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat (24) (17 193) ( ) Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 9/9 Amagerbanken AS FRN 3/11 Fionia Bank AS FRN 6/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 4/11 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Sparbank VEST FRN 5/ (125 59) ( ) ( ) ( ) (32 ) ( ) Sum Utenlandsk sektor ( ) (173 1) ( ) ( ) ( ) ( ) Rygge-Vaaler Sparebank FRN 4/1 Sandnes Sparebank FRN 8/12 Sandsvæ r Sparebank FRN 3/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/9 Sparebank 1 SR-BANK FRN Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 3/11 Sparebanken Ø ST Sparebanken Hardanger FRN 1/8 Sparebanken Møre FRN 6/11 Sparebanken Møre 4.3 2/9 Sparebanken Midt Norge FRN 3/15 Sparebanken Midt Norge FRN 11/9 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge FRN 12/8 Sparebanken Nord-Norge FRN Sparebanken Nordvest FRN 6/15 Sparebanken Nordvest FRN 9/1 Sparebanken Pluss FRN 3/9 Sparebanken Pluss FRN 3/17 Sparebanken Pluss FRN 11/1 Sparebanken Rana FRN 1/9 Sparebanken Rogaland FRN 3/17 call 3/12 Sparebanken Rogaland FRN 7/1 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 6 28/11/28 Sparebanken Sør FRN 3/17 Sparebanken Sør FRN 5/1 Sparebanken Sør FRN 1/8 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/9 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/1 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 8/9 Sparebanken Vest FRN 2/1 Sparebanken Vest FRN 12/8 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Volda Ø rsta FRN 4/11 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 8/5/212 Sparebank1 Hallingdal FRN 4/9 SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank Strømmen Sparebank FRN 5/9 Time Sparebank FRN 2/1 Time Sparebank FRN 9/8 Totens Sparebank FRN 11/14 Vestfold Sparebank Sum SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER 138 Roskilde bank FRN 4/ Roskilde Bank AS FRN 3/11 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Urealisert av (7 175) ( ) (3 669) ( ) (6 554) ( ) (24 625) (3 418) ( ) ( ) (66 928) ( ) (11 873) ( ) (18 44) ( ) (27 646) ( ) (692 61) ( ) ( ) ( ) (84 143) (19 548) (85 56) ( ) (99 432) (132 17) ( ) 1 92 ( ) (11 37) (83 122) (95 3) ( ) ( ) (462 24) (12 165) (799 42) ( ) (2 955) (7 237) (2 675) (71 72) (36 891) andelskapital Risikoklasse Neste rentereg

13 DnB NOR Likviditet (IV) Fondet passer for DnB NOR Likviditet (IV) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2-12 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Investeringsstrategi Fondet investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet -12 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent ,3 6,7 8 7,1 6, ,5 4,5 4, ,4 2 2,8 3,67 4,4 4,46 4,7 4,92 4,9 8 år 9 år 1 år 3,27 3,26 2,5 2, år 4 år 5 år 6 år 7 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,51 5,1 11,41 17,39 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,51 5,1 3,67 3,26 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,48 4,96 3,59 3,7 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2),3,5,8,19 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.). Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

14 DnB NOR Likviditet (IV) Aksjer Annet Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 FRA Mar 3 mnd 29 FRA Mar 3 mnd 29 Antall Valuta (345 ) 628 sverdi ( ) ( ) (.2) Sum Aksjer Annet VPnr Pålydende verdi Kursverdi (29 96) (37 678) Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak ( ).92 AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/9 Elkem ASA FRN 9/8 Hafslund ASA FRN 2/1 Hafslund ASA FRN 4/9 Hafslund ASA FRN 9/8 Norgesgruppen ASA FRN 3/9 Nortura Olav Thon Eiendomsselskap Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 6/1 Schibsted Finans AS FRN 1/8 Steen & Strøm ASA FRN 5/1 Steen og Strøm ASA Tine Norske Meierier Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 4/9 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 7/ (397 46) ( ) (58 364) (267 24) (8 294) (1 457) (62 189) 1 71 (238 41) (21 9) (9 563) (46 639) Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET ( ) 6.68 FORRETNINGSBANKER Bank 1 AS FRN 6/9 Bank 1 AS FRN 11/1 Bank 1 FRN Bank Bolig- Og Næ ringsbanken FRN 3/16 Landkreditt FRN 2/1 Landkreditt FRN 4/12 Landkreditt 3 7/8 Nordea Bank Norge ASA FRN Romsdals Fellesbank ASA FRN 7/9 Storebrand bank FRN 8/5/217 Storebrand Bank ASA FRN 1/1 Storebrand Bank ASA FRN 7/15 Sub Storebrand Bank ASA FRN 12/8 Storebrand Bank ASA FRN 9/ (19 722) ( ) ( ) (125 71) (812 77) (31 475) ( ) (14 775) (11 297) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum FORRETNINGSBANKER ( ) (11 29) (21 594) (237) (33 4) 1.6 PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt /5/21 BN Boligkreditt /5/29 Eiendomskreditt AS FRN 3/1 Eiendomskreditt AS FRN 9/8 Eiendomskreditt AS FRN 9/1 Eiendomskreditt FRN 3/16 Kommunalbanken ASA FRN Call 4/17 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 1/8 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 2/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 9/1 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 1/9 Kredittforeningen FRN 3/9 Terra Boligkreditt FRN 6/9 Terra Boligkreditt FRN 6/ ( ) (48 821) ( ) (35 759) (65 718) ( ) ( ) ( ) (43 136) (698 96) (315 78) (15 989) (1 539) ( ) Sum PRIVATE KREDITTFORETAK ( ) 9.57 Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak Sparebank 1 Gruppen AS FRN 6/ Storebrand ASA FRN 9/ KOMMUNER Ø ste Toten Kommune Gjerdrum Kommune Ringsaker Kommune Sum KOMMUNER Forts. neste side Urealisert av andels kapital Risikoklasse Neste rentereg

15 DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Pålydende verdi Kursverdi (12 83) (23 617) (55 224) ( ) (35 82) (46 959) 5 63 (427 97) (981 84) (6 42) (2 313) (7 77) Sum Selvstendige kommunefortak ( ) 1.11 SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom Entra Eiendom AS FRN 6/1 Entra Eiendom AS FRN 7/8 Entra Eiendom Entra Eiendom Entra Eiendom Posten Norge AS FRN Statkraft AS Statkraft SF FRN 6/ (8 639) ( ) (121 5) ( ) ( ) (27 849) (68 37) (41 829) ( ) Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK ( ) (29 73) ( ) ( ) (3 399) (17 642) (7 415) (3 686) (132 29) ( ) (25 61) (24 49) ( ) (672 14) (26 55) (17 93) (17 297) (487 62) (2 487) ( ) (26 41) ( ) (17 958) (164 56) (42 174) ( ) (21 946) (5 89) ( ) (95 814) (17 193) (7 175) ( ) (3 669) ( ) (6 554) ( ) (24 625) (3 418) ( ) Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi As Agder Energi AS FRN 3/9 Bergens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk /9 BKK E- Co Energi AS FRN 4/1 E-Co Energi Lyse Energi AS Lyse Energi Norwegian Property ASA FRN Osterøy Bruselskap Sunnhordland Kraftlag Trønderenergi Troms Kraft AS Troms Kraft AS Tussa Kraft AS SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa FRN Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 DnB Nor Bank ASA FRN Fron Sparebank FRN 2/1 Gjensidige Nor Sparebank FRN 14/9/9 Høland Sparebank FRN 8/8 Hønefoss Sparebank FRN 4/9 Hønefoss Sparebank FRN Helgeland Sparebank FRN 2/1 Helgeland Sparebank FRN 9/8 Helgeland Sparebank FRN 9/9 Helgeland Sparebank FRN 9/1 Holla og Lunde Sparebank FRN 8/12 Holla og Lunde Sparebank FRN 9/1 Indre Sogn Sparebank FRN 1/11 Indre Sogn Sparebank FRN 2/9 Jernbanep. Spb. FRN 2/11 Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank Jevnaker Sparebank FRN 11/8 Kvinnherad Sparebank FRN 2/9 Kvinnherad Sparebank FRN 5/11 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 3/9 Lillestrøm Sparebank FRN 4/1 Lillestrøm Sparebank FRN 1/1 Lillestrøm Sparebank FRN Narvik Sparebank FRN 3/1 Nes Prestegjelds Sparebank FRN 9/8 Rørosbanken FRN 2/9 Rørosbanken FRN Rygge Vaaler Sparebank FRN 1/1 Rygge Vaaler Sparebank FRN 9/8 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 4/1 Sandnes Sparebank FRN 8/12 Sandsvæ r Sparebank FRN 3/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/9 Sparebank 1 SR-BANK FRN Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 3/11 Sparebanken Ø ST Sparebanken Hardanger FRN 1/8 Sparebanken Møre FRN 6/11 Sparebanken Møre 4.3 2/9 Forts. neste side Urealisert av andels kapital Risikoklasse Neste rentereg

16 DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Pålydende verdi Kursverdi ( ) STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat (24) (17 193) ( ) Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 9/9 Amagerbanken AS FRN 3/11 Fionia Bank AS FRN 6/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 4/11 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Sparbank VEST FRN 5/ (125 59) ( ) ( ) ( ) (32 ) ( ) Sum Utenlandsk sektor ( ) (173 1) ( ) ( ) ( ) ( ) Sparebanken Midt Norge FRN 3/15 Sparebanken Midt Norge FRN 11/9 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge FRN 12/8 Sparebanken Nord-Norge FRN Sparebanken Nordvest FRN 6/15 Sparebanken Nordvest FRN 9/1 Sparebanken Pluss FRN 3/9 Sparebanken Pluss FRN 3/17 Sparebanken Pluss FRN 11/1 Sparebanken Rana FRN 1/9 Sparebanken Rogaland FRN 3/17 call 3/12 Sparebanken Rogaland FRN 7/1 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 6 28/11/28 Sparebanken Sør FRN 3/17 Sparebanken Sør FRN 5/1 Sparebanken Sør FRN 1/8 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/9 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/1 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 8/9 Sparebanken Vest FRN 2/1 Sparebanken Vest FRN 12/8 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Volda Ø rsta FRN 4/11 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 8/5/212 Sparebank1 Hallingdal FRN 4/9 SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank Strømmen Sparebank FRN 5/9 Time Sparebank FRN 2/1 Time Sparebank FRN 9/8 Totens Sparebank FRN 11/14 Vestfold Sparebank Sum SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER 138 Roskilde bank FRN 4/ Roskilde Bank AS FRN 3/11 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Urealisert av ( ) (66 928) ( ) (11 873) ( ) (18 44) ( ) (27 646) ( ) (692 61) ( ) ( ) ( ) (84 143) (19 548) (85 56) ( ) (99 432) (132 17) ( ) 1 92 ( ) (11 37) (83 122) (95 3) ( ) ( ) (462 24) (12 165) (799 42) ( ) (2 955) (7 237) (2 675) (71 72) (36 891) andelskapital Risikoklasse Neste rentereg

17 DnB NOR Likviditet 2 (I) Fondet passer for DnB NOR Likviditet 2 (I) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2-12 måneder. Risiko Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 1. Risikoprofil Lav Høy Avkastning Årlig avkastning i prosent Investeringsstrategi Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet 2 (IV). Fondet er investert i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil normalt ligge i intervallet -12 dager. Inntil 25 av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 2 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har meget lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav. Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent ,4 6,5 6,8 6, ,7 4,4 4, ,6 2 1,8 1, ,54 2,7 3,66 4,17 4,44 4,67 4,67 3,8 2, år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert Hittil i år 1 år 5 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden 2,73 5,21 11,1 15,86 Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2) 2,73 5,21 3,54 2,99 Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) 2,48 4,96 3,59 3,7 Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2),24,25 -,4 -,8 1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Kostnader Utbytte Kjøpsomkostninger Ingen Innløsningsomkostninger Ingen Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.).35 Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.

18 DnB NOR Likviditet 2 (I) Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet 2 (IV) Antall Valuta sverdi Sum Andeler Verdipapirfond Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital DnB NOR Likviditet 2 (IV) Aksjer Annet Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 Fra Nok DES 3 Mnd 28 FRA Mar 3 mnd 29 FRA Mar 3 mnd 29 Antall Valuta sverdi (17 ) (33 ) 6 (61 164) ( ) (61 164) ( ) (.1) (.1) Sum Aksjer Annet VPnr Pålydende verdi Kursverdi ( ) (71 842) ( ) Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET ( ) 2.74 FORRETNINGSBANKER Bank 1 FRN Bank Bank Landkreditt FRN 3/9 Landkreditt FRN 9/8 Landkreditt FRN 9/9 Landkreditt 3 7/8 Nordea Bank Norge ASA FRN Romsdals Fellesbank ASA FRN 7/9 Storebrand Bank ASA FRN 1/1 Storebrand Bank ASA FRN 12/8 Storebrand Bank ASA FRN 9/8 Storebrand Bank StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA FRN 8/9 StoreBrand Bank ASA (789 77) (85 646) (125 71) (9 895) (81 66) (59 1) (41 119) (127 44) (83 888) ( ) 629 ( ) (65 826) (78 994) ( ) AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Obos Obos Bolig og Sparelag FRN 2/11 Bolig og Sparelag FRN 3/1 Bolig og Sparelag Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER Sør-Trøndelag fylkeskommune Urealisert av andels- Risiko kapital klasse Sum FYLKESKOMMUNER KOMMUNER Bergen Kommune Gran Kommune Kvinesdal Kommune Lillehammer Kommune Lillehammer Kommune Lillehammer Kommune Stange Kommune Stange Kommune TromsøKommun Trysil Kommune Ullensaker Kommune VadsøKommune Verdal Kommune 6.64 Vestre Toten Kommune (62 24) (2 83) (27 667) (11 15) (12 54) (4 293) (33 369) (6 642) (2 162) (4 776) (4 179) Sum KOMMUNER ( ) 5.86 PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/5/28 BN Boligkreditt /5/29 Eiendomskreditt AS FRN 9/ ( ) (837 21) (254 25) Forts. neste side Neste rentereg

19 DnB NOR Likviditet 2 (IV) forts. VPnr Eiendomskreditt AS FRN 9/9 Eiendomskreditt AS 3.6 6/9 Eiendomskreditt AS Kredittforeningen for Sparebanken FRN 4/9 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 1/8 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/9 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 6/1 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 1/9 Kredittforeningen FRN 3/9 Kredittforeningen FRN 3/11 Spb 1 Boligkreditt Terra Boligkreditt A Terra Boligkreditt FRN 6/9 Terra Boligkreditt FRN 12/9 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK Selvstendige kommunefortak Osterøy Bruselskap Sum Selvstendige kommunefortak SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 9/8 Aurskog Sparebank FRN 9/1 Aurskog Sparebank Dnb Nor Bank Asa Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 9/1 DnB Nor Bank ASA FRN Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 3/9 Fana Sparebank Fana Sparebank Fron Sparebank FRN 1/9 Gjerpen og Solum Sparebank FRN 9/8 Høland Sparebank FRN 8/8 Høland Sparebank FRN Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 9/8 Helgeland Sparebank FRN 9/9 Helgeland Sparebank FRN 9/1 Helgeland Sparebank FRN Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank 6, Indre sogn Sparebank FRN 2/1 Indre Sogn Sparebank FRN 1/11 Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank FRN 11/8 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 3/9 Lillestrøm Sparebank /8 Narvik Sparebank FRN 3/1 Nes Prestegjelds Sparebank FRN 9/8 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN 2/9 Rørosbanken FRN Sandens Sparebank Sandnes Sparebank FRN 3/1 Sandnes Sparebank FRN 5/9 Sandnes Sparebank FRN 6/1 Sandnes Sparebank 3.5 1/8 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 5/9 Sandsvæ r Sparebank FRN 5/1 Sandsvæ r Sparebank FRN 1/8 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 3/9 Sparebanken Ø st FRN Sparebanken Ø ST Sparebanken Grenland FRN Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 2/9 Sparebanken Møre 4.3 2/9 Sparebanken Møre Sparebanken Midt Norge FRN 11/9 Sparebanken Midt Norge /8 Forts. neste side Pålydende verdi Kursverdi Urealisert av ( ) (99 97) ( ) (53 778) (57 479) (62 962) (139 63) andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg ( ) (39 48) ( ) ( ) 772 (285 99) ( ) ( ) (97 754) (5 64) (8 341) (146 87) (55 677) (46 944) (49 823) (81 445) (38 488) (66 92) (2 429) (68 468) ( ) (97 812) (28 952) (11 98) (59 429) (51 769) (99 689) (25 25) (34 144) (8 979) (29 811) (21 946) (296 81) (84 758) (349 36) (54 893) (47 28) (373 29) (132 4) (1 587) ( ) (9 455) (151 8) (44 678) (58 236) (223 94)

20 DnB NOR Likviditet 2 (IV) forts. VPnr Pålydende verdi Kursverdi ( ) STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat Norsk Stat (816) (29 34) (842 62) Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 9/9 Skandinaviska Enskilda Banken FRN 11/8 Sparbank Vest A/S FRN 3/9 Swedbank Ab Swedbank FRN Vestjysk Bank AS 2/1 FRN ( ) (4 ) (18 952) (23 469) ( ) Sum Utenlandsk sektor (51 59) ( ) ( ) Sparebanken Midt Norge Sparebanken Midt-Norge 6/1 FRN Sparebanken Nord-Norge FRN 2/1 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/9 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Pluss FRN 3/9 Sparebanken Pluss FRN Sparebanken Pluss FRN 12/9 Sparebanken Pluss FRN Sparebanken Rogaland /8 Sparebanken Rogaland /5/9 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 6 28/11/28 Sparebanken Sør FRN 2/9 Sparebanken Sør FRN 5/1 Sparebanken Sør FRN 1/8 Sparebanken Sør FRN Sparebanken Sør FRN Sparebanken Sør Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2/9 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 8/8 Sparebanken Sogn Og Fjordane Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Adjust /12/8 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vestfold FRN 1/9 Sparebanken Vestfold SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank Spb 1 Hallingdal FRN 3/1 Strømmen Sparebank FRN 5/9 Time Sparebank FRN 9/8 Totens Sparebank FRN 9/8 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN 3.9 6/1 Sum SPAREBANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital Urealisert av (29 565) (75 53) (236 7) (53 888) (37 561) ( ) (45 114) (33 158) (18 79) (3 5) (57 ) ( ) ( ) (85 56) 2 42 ( ) (4 528) ( ) (418 79) (16 39) (12 457) (68 33) (35 459) (79 566) (66 71) ( ) ( ) ( ) (49 318) ( ) (713 45) ( ) (4 433) (1 886) (54 818) ( ) (213 92) andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Årsrapport for fondene 2007

Årsrapport for fondene 2007 Årsrapport for fondene 2007 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning 2007 DnB NOR Kapitalforvaltning AS har nå vært gjennom sitt tredje hele driftsår etter fusjonen mellom fondsforvaltnings-

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Fond Årsrapport for fondene 2009 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning for fondene 2009 Året 2009 vil gå inn i historien som et av de beste børsårene på mange år. En stabilisering

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Statsobligasjon (III)

Prospekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Statsobligasjon (III) Prospekt for Obligasjonsfond DnB NOR Statsobligasjon (III) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport januar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport januar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport januar 2016 En god start på året SKAGEN Avkastning økte med 0,34 prosentpoeng i januar. Indeksen økte med 0,35 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle de utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,14 % i mars. Indeksens avkastning i samme periode var 0,05 %. Fondets effektive rente

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,18 % 0,02 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,52

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene å rsrappor t 2015 for KLPfondene Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og Ansvarlig KLP inviterte i 2015 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

dnbnor.no /kapitalforvaltning ÅRSRAPPORT FOR FONDENE 2010 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter

dnbnor.no /kapitalforvaltning ÅRSRAPPORT FOR FONDENE 2010 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter dnbnor.no /kapitalforvaltning ÅRSRAPPORT FOR FONDENE 2010 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning for fondene 2010 I 2010 fortsatte gjeninnhentingen av verdensøkonomien etter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Juni SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i juni SKAGEN Høyrente Institusjon 0,51% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer