Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring"

Transkript

1 Dato: Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere Terra Forvaltning AS), får du vedlagt dette brevet innkalling til andelseiermøte hvor fusjon og vedtektsendringer skal behandles. Gjennom vedlagt dokumentasjon får du som andelseier innsikt i bakgrunnen for foreslåtte fusjoner og vedtektsendringer, herunder konsekvenser for deg som andelseier, samt beskrivelse av dine rettigheter. Vi anbefaler deg som andelseier å gjøre deg kjent med dokumentasjonen. NAVNEENDRING Våren 2013 skiftet Terra-Gruppen AS, som er eiet av 79 lokalbanker og OBOS, navn til Eika Gruppen AS, og i den forbindelse endret også Terra Forvaltning AS navn til Eika Kapitalforvaltning AS. En naturlig konsekvens er at også våre verdipapirfond skifter navn til Eika. Prosessen med å endre navn er allerede startet og vil være ferdigstilt i løpet av våren. FORENKLING Vi ønsker nå å forenkle fondstilbudet, som historisk har fremkommet som følge av fusjoner Eika Kapitalforvaltning har gjennomført over tid. Gjennom fusjoner har antall fond vi forvalter økt, hvorav fondene i mange tilfeller også er nokså like. FOND SLÅS SAMMEN Forenklingen skjer ved at vi slår sammen fond som i stor grad har en tilnærmet lik investeringsprofil og som forvaltes av det samme forvalterteamet. For deg innebærer dette et enklere og mer oversiktlig fondstilbud. I tillegg vil færre like fond bety en mer effektiv forvaltning og mindre administrasjon. Vi tror også det vil være mer attraktivt for deg å være andelseier i et større fond fremfor i et mindre fond. Videre foreligger forslag til endringer i overtakende verdipapirfonds vedtekter for å gjøre fondene mest mulig tilpasset utviklingen i verdipapirfondmarkedet, i lovgivningen, i bransjestandarder og i rammevilkår. FØLGENDE FOND ER OMFATTET Allerede gjennomført: Norske Aksjefond: NB Aksjefond, Terra Norge, Eika SMB og WarrenWicklund Norge er fusjonert til ett stort norsk aksjefond og har endret navn til Eika Norge. Eika Kapitalforvaltning AS Postboks 2349 Solli 0201 Oslo, Norge Tlf: Kontonr: Org.nr: MVA Page: 1/5

2 Nordiske Aksjefond: Eika Vekst, Eika Norden og WarrenWicklund Norden er fusjonert til ett stort nordisk aksjefond og har endret navn til Eika Norden. Pengemarkedsfond: Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II er fusjonert til ett stort pengemarkedsfond og har endret navn til Eika Pengemarked II. Internasjonale Aksjefond: Terra Global, Eika Europa, Eika Asia og WarrenWicklund World er fusjonert til ett stort globalt aksjefond og har endret navn til Eika Global. Gjenstående: Kombinasjonsfond: Eika Balansert, Eika Kombinasjon og WarrenWicklund Utbytte til ett stort kombinasjonsfond under navnet Eika Balansert. HVA BETYR DETTE FOR DEG NÅ? Verken navneendringene eller fusjonene gjør det påkrevet at du må foreta deg noe, men vi oppfordrer alle andelseiere å sette seg inn i vedlagte dokumentasjon. Som andelseier er du selvsagt innkalt til andelseiermøte for å stemme over den foreslåtte fusjonen. Fusjonen gir deg også formelt en kostnadsfri innløsningsrett, men jevn og langsiktig sparing har vist seg å være både smart og lønnsomt! Derfor tilbyr vi i forbindelse med fusjonene også evt. kostnadsfri inngang i andre Eika-fond. ENKLE OG FORSTÅELIGE SPAREPRODUKTER Vårt mål er å gjøre sparing i fond enkelt og trygt for folk flest. Vi skal levere gode, enkle og forståelige produkter. De sammenslåtte Eika-fondene er viktige bidrag i forhold til å nå dette målet. Snakk gjerne med en investeringsrådgiver i din lokalbank om hvordan din langsiktige spareplan bør se ut. Med vennlig hilsen Eika Kapitalforvaltning AS Bjørn Slåtto Adm. dir Page: 2/5

3 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE I VERDIPAPIRFONDET WARRENWICKLUND UTBYTTE Styret i Eika Kapitalforvaltning AS innkaller herved til andelseiermøte i Verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte den 14. februar 2014 kl 10.30, i Eika Kapitalforvaltning AS sine lokaler i Parkveien 61 i Oslo. Til behandling foreligger: 1 Valg av møteleder og en person til å signere protokollen sammen med møteleder 2 Fusjon Styret i Eika Kapitalforvaltning AS fattet den 11. desember 2013 enstemmig vedtak om å fremme forslag for andelseierne om fusjon av Verdipapirfondet Eika Balansert og Verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte. Etter verdipapirfondloven er fusjon mellom verdipapirfond betinget av at 75 % av representerte andelseiere på andelseiermøte gir tilslutning til fusjonen. Eika Kapitalforvaltning AS forvalter i dag tre Kombinasjonsfond: Verdipapirfondet Eika Kombinasjon, Verdipapirfondet Eika Balansert og Verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte. Styret i Eika Kapitalforvaltning AS foreslår derfor å slå sammen de tre ovennevnte verdipapirfondene, gjennom to fusjoner med Verdipapirfondet Eika Balansert som overtakende verdipapirfond. Fusjonene vil gagne andelseierne ved at forvaltningen blir mer effektiv gjennom å fokusere forvaltningen på ett fond fremfor flere likeartede fond slik situasjonen er i dag. Den ene fusjonen er mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte, som overdragende verdipapirfond, og Verdipapirfondet Eika Balansert som overtakende verdipapirfond. Andelseierne i Verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte skal stemme over denne fusjonen i andelseiermøtet. Denne fusjonen planlegges gjennomført basert på markedskurser fastsatt den 7. mars Andelseierne kan utøve sine rettigheter i verdipapirfondet 10. mars 2014 hvis fusjonen gjennomføres som forutsatt. Den andre fusjonen er mellom Verdipapirfondet Eika Kombinasjon, som overdragende verdipapirfond, og Verdipapirfondet Eika Balansert som overtakende verdipapirfond. Denne fusjonen planlegges gjennomført på samme tidspunkt som den første fusjonen. Page: 3/5

4 Forslagene til fusjon er ikke betinget av at begge fusjonsforslag får tilslutning fra andelseierne. Dersom bare ett av fusjonsforslagene oppnår andelseiernes samtykke, vil denne fusjonen bli gjennomført selv om den andre fusjonen ikke kan gjennomføres. Det er nærmere redegjort for fusjonsforslaget, herunder om gjennomføring av fusjonen, konsekvensene for andelseierne samt en nærmere beskrivelse av andelseiernes rettigheter i forbindelse med fusjonen, i dokumenter som ligger på Andelseierne oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Ved henvendelse til Eika Kapitalforvaltning AS kan man få tilsendt dokumentene pr. post. 3 Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål på andelseiermøtet. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i Eika Kapitalforvaltning AS innen 12. februar *** Gjennomføring av andelseiermøtet: Påmelding til andelseiermøtet gjøres via VPS Investortjenester eller via en link på ved å benytte følgende: Referansenummer.: PINkode: Referansenummer og PINkode er personlig for den enkelte andelseier for dette andelseiermøte. Påmelding kan også skje til Eika Kapitalforvaltning AS v/ Andelseieradministrasjonen, pr. post: postboks 2349 Solli, 0201 OSLO, pr. e-post: pr. faks: eller pr. telefon: Andelseier som ikke selv kan møte på andelseiermøtet, kan avgi forhåndsstemmer eller avgi fullmakt enten via VPS Investortjenester eller via en link på eller ved å sende stemmeskjema/fullmaktsskjema til Eika Kapitalforvaltning AS. Stemmeskjema og fullmaktsskjema kan hentes på Page: 4/5

5 Påmeldinger, fullmakter og forhåndsstemmer må være Eika Kapitalforvaltning AS i hende senest 12. februar Gjeldende antall andeler på dato for innkallingen er avgjørende for faktisk antall stemmer. Andelseiere som i andelseierregisteret til verdipapirfondet er forvalterregistrert (nominee), må ha bekreftelse fra nominee på at de er reell andelseier og antall andeler for at de skal kunne utøve sine andelseierrettigheter direkte overfor Eika Kapitalforvaltning AS. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest på andelseiermøtet. Oslo, den 31. januar 2014 Styret i Eika Kapitalforvaltning AS Page: 5/5

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA den 1. desember 2014 kl. 11:00 hos

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer