Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investering i vårt vidstrakte land - Fylke"

Transkript

1 Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer? Er det forskjeller på de som bor i Nord- og Sør Trøndelag eller Aust- og Vest-Agder? Og hvem er mest forsiktige og mest eventyrlysten i sine investeringsvalg? Akkurat som at det er store forskjeller på aksjer og selskaper, er det minst like store forskjeller på investorer og investeringene deres. Nordnet har i 2015 tatt et blikk på den geografiske fordelingen i Norge, med et vidt antall parametere, for å se om det virkelig er forskjell på Sverre fra Finnmark og Philip fra Oslo. Undersøkelsen er gjort på samtlige av selskapets norske kunder, og deres konti hos Nordnet. Formålet med undersøkelsen er å avdekke geografiske forskjeller på fylkesog landsdelsnivå. Vi har først og fremst sett på interessante nøkkeltall, f.eks. gjennomsnitts- eller medianporteføljen, hvor mye er aksjer, hvor stor del består av kontanter, hvor stor del er belånt, men i tillegg har vi tatt steget litt videre, og sett på risikoen Ola og Kari Nordmann tar ved å holde akkurat de aksjene han/hun har. Risikoen er beregnet ved å se på selskapenes standardavvik det siste året, dvs svingningene i aksjekursen de siste 250 handelsdagene. Dette er for å kunne sammenligne på tvers av selskaper, samt å sammenligne med tall fra tidligere undersøkelser. For å finne risikoen til et helt fylke har vi valgt å se på de 10 mest populære aksjene, dvs de aksjene du finner på flest kontoer. Vi har deretter vektet standardavviket til hvert enkelt selskap opp mot markedsverdien til hvert selskap, sett i forhold til total markedsverdi på alle de 10 mest populære aksjene. Om høy risiko fører til høyere avkastning eller ikke, blir litt for spekulativt å si noe om, da selskaper som f.eks. vokser med % i året kan ha et høyt standardavvik, men gi en stor avkastning samtidig. Østlandet = Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold Sørlandet = Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud Vestlandet = Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge = Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Nord-Norge = Nordland, Troms, Finnmark

2 I tabellen under ser vi størrelsen på median og gjennomsnittsporteføljen i vårt lands 19 fylker, samt det totale vektede gjennomsnittet for hele landet. På grunn av en viss skeivhet i porteføljestørrelsene (mange små, noen veldig store), ser vi at medianporteføljene er systematisk mindre enn gjennomsnittsporteføljene. Østlandsfylket Oppland troner på toppen for medianporteføljen, med fylker i samme geografiske område hakk i hæl. Man kan se en viss geografisk spredning, da Østlandets medianporteføljer er størst, nest størst og tredje størst, mens Nord-Norges er 3 av de 4 med minst størrelse. Når det kommer til gjennomsnittsporteføljene, ser vi at Møre og Romsdal ligger høyest, med rett i overkant av kroner. Igjen ligger 3 østlandsfylker på topp, mens de minste gjennomsnittsporteføljene er litt mer spredd, der vi faktisk ser at de nederste 5 plassene er splittet mellom 4 forskjellige landsdeler (Øst-, Midt-, Sør- og Nord-Norge). Mens vi «bare» så en dobbelt så stor størrelse på medianporteføljen fra toppen til bunnen, er gjennomsnittsporteføljestørrelsen nesten 4 ganger så stor i Møre og Romsdal som i Finnmark. De er kjent for å være flinke med penger i vestlige deler av Midt-Norge, kanskje ikke uten grunn? Medianporteføljen Gjennomsnittsporteføljen Totalt Totalt Oppland Møre og Romsdal Akershus Buskerud Oslo Akershus Rogaland Oslo Vestfold Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Vestfold Buskerud Oppland Sogn og Fjordane Vest-Agder Møre og Romsdal Østfold Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Vest-Agder Hordaland Telemark Telemark Hedmark Troms Aust-Agder Nord-Trøndelag Troms Aust-Agder Østfold Nordland Nordland Hedmark Finnmark Finnmark

3 Den neste tabellen er ikke den mest spennende, men den bekrefter jo tidligere tall, da den korrelerer mye med de to tidligere tabellene. Tallet kontantandel kommer rett og slett fra hvor mye innskudd som er gjort, som ikke er investert eller anvendt, men som kun står på konto. Om dette er fordi man ikke har funnet passende investeringer, eller venter på den neste finanskrisen, er vanskelig å si, men det blir vanskelig å ta mye nytt ut av disse tallene. De største overraskelsene her er vel Vest-Agder og Østfold, som ligger ved siden av hverandre når vi ser på størrelsen på gjennomsnittsporteføljen, men som her har flyttet seg til hver sin ende. Kanskje vi skal være så spenstige å si at Østfoldinger ikke går rundt grøten, de investerer pengene sine med en gang de får dem på konto, mens sørlendingene tar tiden til hjelp og venter på gode investeringer? Belåningen derimot, er veldig interessant. Her er det veldig store forskjeller, da vi ser at Sogn og Fjordane belåner aksjeporteføljen sin neste 3 ganger så mye som bartefolket fra Trondheim. Ikke bare ligger de et hestehode foran resten når det kommer til det absolutte kronebeløpet, men sammen med Nordland på en stødig andreplass leder de konkurransen «Hvem kan ta opp like mye lån som USA?». Finnmarkingene belåner veldig lite, men i prosent er det ikke så langt unna totalen, selv om beløpet i kroner er relativt lite. Kontantandel Belåning snitt Bel.grad i porteføljen Totalt Totalt ,9 % Akershus Sogn og Fjordane ,6 % Rogaland Akershus ,9 % Vest-Agder Møre og Romsdal ,1 % Oslo Nordland ,9 % Møre og Romsdal Østfold ,8 % Oppland Vest-Agder ,3 % Sogn og Fjordane Oslo ,4 % Sør-Trøndelag Hordaland ,0 % Hordaland Buskerud ,8 % Buskerud Oppland ,3 % Vestfold Vestfold ,7 % Troms Hedmark ,0 % Hedmark Rogaland ,3 % Nord-Trøndelag Troms ,4 % Nordland Aust-Agder ,5 % Aust-Agder Nord-Trøndelag ,7 % Telemark Sør-Trøndelag ,6 % Østfold Telemark ,7 % Finnmark Finnmark ,3 %

4 Uten å snakke for mye om de 2 neste tabellene, som viser oss gjennomsnittlig og median størrelse per aksjeposisjon, ser vi her også at vi har en klar «vinner». Møre og Romsdal hadde en stor størrelse på gjennomsnittsporteføljen, så hvis vi kobler disse tallene sammen, skjønner vi da at møringene investerer i færre selskaper, men setter betydelig større beløp inn når de først har peilet seg ut en aksje. Senere i rapporten skal vi ta for oss gjennomsnittlig antall posisjoner per kunde, og da vil dette komme tydeligere frem. Gj.snitt størrelse per pos. Median størrelse per pos. Totalt Totalt Møre og Romsdal Vestfold Buskerud Rogaland Akershus Akershus Oslo Oppland Rogaland Oslo Oppland Sogn og Fjordane Vest-Agder Buskerud Sogn og Fjordane Hordaland Østfold Møre og Romsdal Vestfold Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Vest-Agder Telemark Telemark Hordaland Aust-Agder Troms Troms Nordland Nord-Trøndelag Aust-Agder Østfold Nord-Trøndelag Finnmark Hedmark Nordland Finnmark Hedmark La det bli lys. Og lys ble det. Tabellen under viser oss gjennomsnittlig antall posisjoner pr kunde, hvor vi ser en klar sammenheng mellom tidligere tall. Fylkene med store gjennomsnittsporteføljer og store gjennomsnittsposisjoner, vil naturlig nok sitte med færre posisjoner enn de som har store porteføljer og mindre posisjoner. Som nevnt, ser vi det veldig tydelig i Møre og Romsdal, der de hadde den største gjennomsnittsporteføljen, men også de største gjennomsnittsposisjonene. Nord- Trønderne holder nesten 1 mer aksje per kunde enn i Finnmark, noe som er greit å ha i bakhodet når vi skal ta en titt på risiko per fylke. Landsdelene kommer ikke tydelig frem i disse tallene, da det sannsynligvis er veldig individuelt hvor mange aksjer en person eier, og ikke noe spesielt stor forskjell fra sør til nord. (Selv om vi ser visse trender).

5 Gj.snitt ant.posisjoner pr kunde Totalt 3, Nord-Trøndelag 3, Vestfold 3, Sogn og Fjordane 3, Rogaland 3, Oslo 3, Akershus 3, Troms 3, Aust-Agder 3, Hordaland 3, Buskerud 3, Nordland 3, Sør-Trøndelag 3, Hedmark 3, Oppland 3, Vest-Agder 3, Møre og romsdal 3, Østfold 3, Telemark 3, Finnmark 3, Før vi går over på risikodelen av fylkesrapporten, er det verdt å nevne at det trente øyet oppfattet at Finnmark ligger nederst på samtlige tabeller utenom én, og at Østlandet og Vestlandet (+ Møre) stort sett sitter på de største aksjebeholdningene og kontantandelene. Der tidligere tabeller har vært markert med grønn til gul, vil vi nå introdusere en ny farge, rød, for å understreke fylkene og landsdelene som tar størst risiko.

6 Som skrevet innledningsvis, er risikofaktoren per fylke basert på de 10 mest populære selskapenes standardavvik, vektet mot markedsverdien. Det vil si: Hvis Statoil er den mest populære aksjen i Rogaland, og har 50 % av markedsverdien til de 10 mest populære selskapene i det samme fylket, vil Statoil sitt standardavvik være 50% av fylkets totale standardavvik, her kalt «risikofaktor». Fylkenes risikofaktor varierer fra 23,7 % til 44,5 %. Risikofaktoren for hele landet sett under ett, ligger på 34,6 %, og kan være en slags benchmark for sammenligning. I tabellen til venstre er fylkene sortert etter navn, mens den høyre tabellen er sortert etter høy-lav risikofaktor, med matchende fargekoder. Fylke Risikofaktor 2015 Fylke Risikofaktor 2015 Akershus 31,6 Finnmark 44,5 Aust-Agder 34,5 Rogaland 44,1 Buskerud 33,9 Troms 44,0 Finnmark 44,5 Sogn og Fjordane 42,5 Hedmark 36,2 Hedmark 36,2 Hordaland 34,7 Nord Trøndelag 36,1 Møre og Romsdal 35,3 Oslo 35,5 Nord Trøndelag 36,1 Telemark 35,4 Nordland 33,8 Møre og Romsdal 35,3 Oppland 23,7 Vest-Agder 35,3 Oslo 35,5 Hordaland 34,7 Østfold 34,3 Aust-Agder 34,5 Rogaland 44,1 Østfold 34,3 Sogn og Fjordane 42,5 Buskerud 33,9 Sør Trøndelag 32,9 Nordland 33,8 Telemark 35,4 Sør Trøndelag 32,9 Troms 44,0 Akershus 31,6 Vest-Agder 35,3 Vestfold 29,6 Vestfold 29,6 Oppland 23,7 Vi ser en overveldende glede i Nord-Norge for å ta større risiko enn ellers i landet, da Finnmark inntar toppen med 44,5 % risikofaktor, tett etterfulgt av Rogaland og Troms med henholdsvis 44,1 % og 44 %. Enkeltselskaper skiller seg ikke så mye ut i fylkene med størst standardavvik, men man ser jo en relativt stor andel av DNO og Statoil, som begge har hatt en negativ nedsving det siste året. I tillegg sitter Finnmarkinger i selskaper som North Energy, NEL og Opera, som mildt sagt har hatt spennende utviklinger hvis man ser ett år tilbake i tid. Rogaland scorer kanskje overraskende høyt på risiko, men blir dratt veldig opp av Norwegian Energy Company og Weifa, som

7 begge har krasjlandet det siste året, og faktisk har de høyeste selskapsspesifikke standardavvikene av alle de 38 mest ettertraktede selskapene. I motsatt ende av skalaen ser vi Oppland, som nesten har halvparten så stor risikofaktor som sine landsmenn i nord. I tillegg har fylket en klar margin til nestemann på listen, som er Vestfold. Hovedgrunnen til dette er at de 3 mest populære aksjene, Sparebank 1 Nord-Norge, SMN og SR-Bank, har svært lave standardavvik, og står for nesten 3/4 av markedsverdien på de 10 mest populære selskapene i fylket. Bank og finansinstitusjoner har ikke akkurat hatt et trøblete år, sett bort fra noen rentekutt og nedgang i oljepris, som har holdt kursene veldig stabilt. Vestfold er også et interessant case, da det er det eneste fylket som sitter på 3 unike «aksjer» blant topp 10. som bidrar mye til at risikofaktoren deres er så lav som den er. Der andre fylker har fylt på med lokale selskaper, som viser at man har tro på industrien som foregår i bakgården sin, har Vestfold 3 børsnoterte fond (ETFer) på sin topp 10 liste. Et globalt fond, et europeisk fond og et emerging marketsfond gir veldig god diversifisering, og trekker dermed risikoen ned betraktelig. Av andre fylkesspesifikke selskaper kan vi dra fram Kongsberg Automotive og Kongsberggruppen i Buskerud, Farstad Shipping i Møre og Romsdal, Sparebank1x3 i Oppland, Borregaard i Østfold, Weifa i Rogaland, Salmar + Nordic Semiconductor i Sør-Trøndelag, Yara i Telemark og Biotec Pharmacon i Troms. Landsdelenes risiko kommer nok ikke som noen overraskelse, men blir da veldig mye gjenspeilt i at Nord-Norge og Vest-Norge tar høy risiko, Midt-Norge ligger midt på treet, Øst-Norge og Sør-Norge tar minst risiko. Risikofaktoren ligger mellom 32,3% og 40,7%. Landsdel Risikofaktor 2015 Nord-Norge 40,7 Vest-Norge 40,5 Midt-Norge 34,8 Sør-Norge 33,7 Øst-Norge 32,3

8 Videre i denne rapporten ligger topp 10 mest populære aksjer med noen sammenfallende tall, uten videre kommentarer, dersom det er av interesse. Market value Std.avvik i % Vektet std.avvik i % Selskap Totalt REC SILICON ASA ,71 5,33 NORSK HYDRO ,38 4,84 STATOIL ASA ,10 2,59 TELENOR ASA ,66 1,81 MARINE HARVEST ASA ,39 3,88 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 2,36 DNO ASA ,86 8,53 ORKLA ,23 1,60 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED ,12 2,34 DNB ASA ,14 1, Totalt ,41 34,64 Akershus NORSK HYDRO ,38 4,57 REC SILICON ASA ,71 3,99 STATOIL ASA ,10 2,13 TELENOR ASA ,66 2,40 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 2,33 ORKLA ,23 3,18 MARINE HARVEST ASA ,39 3,18 DNB ASA ,14 1,23 DNO ASA ,86 5,56 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ,56 3,06 Totalt ,84 31,63 Aust-Agder REC SILICON ASA ,71 5,53 SEVAN MARINE AS ,59 1,08 NORSK HYDRO ,38 3,32 STATOIL ASA ,10 4,32 TELENOR ASA ,66 2,64 MARINE HARVEST ASA ,39 4,91 DNO ASA ,86 7,68 ORKLA ,23 1,21 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ,56 1,99 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 1,82 Totalt ,29 34,52 Buskerud REC SILICON ASA ,71 6,52

9 NORSK HYDRO ,38 4,31 STATOIL ASA ,10 1,67 TELENOR ASA ,66 1,34 MARINE HARVEST ASA ,39 3,97 Kongsberg Automotive ASA ,52 4,64 KONGSBERG GRUPPEN ,56 2,75 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 2,19 DNO ASA ,86 5,35 ORKLA ,23 1,19 Totalt ,23 33,92 Finnmark REC SILICON ASA ,71 3,91 STATOIL ASA ,10 6,53 NORTH ENERGY AS ,75 2,11 NORSK HYDRO ,38 2,07 DNO ASA ,86 9,63 MARINE HARVEST ASA ,39 5,34 TELENOR ASA ,66 0,56 NEL ASA ,72 2,94 OPERA SOFTWARE ASA ,04 4,00 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ,56 7,35 Totalt ,16 44,45 Hedmark REC SILICON ASA ,71 5,43 NORSK HYDRO ,38 5,99 DNO ASA ,86 10,44 TELENOR ASA ,66 1,73 STATOIL ASA ,10 1,18 ORKLA ,23 2,07 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 1,81 MARINE HARVEST ASA ,39 4,31 OPERA SOFTWARE ASA ,04 2,35 DNB ASA ,14 0,86 Totalt ,33 36,16 Hordaland NORSK HYDRO ,38 5,09 REC SILICON ASA ,71 4,82 STATOIL ASA ,10 2,52 MARINE HARVEST ASA ,39 5,06 TELENOR ASA ,66 1,31 DNO ASA ,86 9,44 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 2,09 ORKLA ,23 1,36 SONGA OFFSHORE SE ,32 1,72

10 DNB ASA ,14 1,32 Totalt ,61 34,72 Møre og Romsdal NORSK HYDRO ,38 7,00 REC SILICON ASA ,71 4,96 MARINE HARVEST ASA ,39 4,92 STATOIL ASA ,10 1,92 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 2,32 TELENOR ASA ,66 1,40 FARSTAD SHIPPING ,48 2,20 DNO ASA ,86 5,28 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED ,12 4,55 ORKLA ,23 0,81 Totalt ,74 35,34 Nord-Trøndelag REC SILICON ASA ,71 2,94 MARINE HARVEST ASA ,39 6,55 STATOIL ASA ,10 2,64 NORSK HYDRO ,38 3,66 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 3,00 NORSKE SKOG A ,26 2,98 DNO ASA ,86 6,68 TELENOR ASA ,66 0,87 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA ,70 5,44 DNB ASA ,14 1,38 Totalt ,01 36,13 Nordland REC SILICON ASA ,71 7,87 NORSK HYDRO ,38 6,34 STATOIL ASA ,10 2,39 MARINE HARVEST ASA ,39 3,13 TELENOR ASA ,66 2,11 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 1,75 SEADRILL LIMITED ,95 2,93 FRONTLINE LTD NORGE ,59 3,21 DNB ASA ,14 2,83 ORKLA ,23 1,23 Totalt ,96 33,77 Oppland SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,66 8,29 SPAREBANK 1 SMN ,93 4,86 SPAREBANK 1 SR-BANK ,29 3,15 REC SILICON ASA ,71 2,09

11 NORSK HYDRO ,38 1,73 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 1,16 TELENOR ASA ,66 0,68 STATOIL ASA ,10 0,30 MARINE HARVEST ASA ,39 0,80 DNB ASA ,14 0,64 Totalt ,07 23,70 Oslo REC SILICON ASA ,71 4,60 NORSK HYDRO ,38 3,16 STATOIL ASA ,10 2,43 TELENOR ASA ,66 1,86 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 2,20 ORKLA ,23 1,54 MARINE HARVEST ASA ,39 3,91 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ,56 7,45 OPERA SOFTWARE ASA ,04 6,74 DNB ASA ,14 1,55 Totalt ,02 35,45 Østfold REC SILICON ASA ,71 4,13 NORSK HYDRO ,38 4,38 STATOIL ASA ,10 2,38 TELENOR ASA ,66 1,67 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 3,23 ORKLA ,23 2,02 MARINE HARVEST ASA ,39 3,57 BORREGAARD ASA ,93 1,94 DNO ASA ,86 9,17 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED ,12 1,84 Totalt ,19 34,32 Rogaland NORSK HYDRO ,38 6,10 REC SILICON ASA ,71 7,86 STATOIL ASA ,10 4,48 DNO ASA ,39 5,53 MARINE HARVEST ASA ,41 3,18 TELENOR ASA ,66 1,40 WEIFA ASA ,95 11,00 NORWEGIAN ENERGY COMPANY ASA ,84 1,32 SEADRILL LIMITED ,95 2,33 SONGA OFFSHORE SE ,35 0,93 Totalt ,72 44,14

12 Sogn og Fjordane NORSK HYDRO ,38 6,79 REC SILICON ASA ,71 4,01 STATOIL ASA ,10 1,62 MARINE HARVEST ASA ,39 4,69 DNO ASA ,86 18,59 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 1,45 NORDIC MINING ASA ,81 0,88 TELENOR ASA ,66 0,62 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED ,12 2,53 NICKEL MOUNTAIN GROUP (F.D. IGE RESOURCES AB A-AKSJER) ,52 1,35 Totalt ,36 42,52 Sør-Trøndelag REC SILICON ASA ,71 3,33 NORSK HYDRO ,38 2,83 TELENOR ASA ,66 1,79 MARINE HARVEST ASA ,39 3,44 STATOIL ASA ,10 1,79 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 3,98 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA ,97 8,28 DNB ASA ,14 1,36 SALMAR ASA ,96 2,80 NORDIC SEMICONDUCTOR ,78 3,30 Totalt ,90 32,89 Telemark REC SILICON ASA ,71 8,30 NORSK HYDRO ,38 6,83 STATOIL ASA ,10 4,26 YARA INTERNATIONAL ,57 2,79 TELENOR ASA ,66 1,62 ORKLA ,23 1,01 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED ,11 3,66 NEL ASA ,72 2,92 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 2,19 NORSKE SKOG A ,28 1,79 Totalt ,58 35,37 Troms REC SILICON ASA ,71 5,99 STATOIL ASA ,10 2,08 NORSK HYDRO ,38 3,91 MARINE HARVEST ASA ,39 3,16 TELENOR ASA ,66 1,76 DNO ASA ,86 11,91

13 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED ,11 3,31 BIOTEC PHARMACON ASA ,19 4,37 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 2,25 FRONTLINE LTD NORGE ,59 5,23 Totalt ,80 43,97 Vest-Agder REC SILICON ASA ,71 3,33 NORSK HYDRO ,38 7,60 STATOIL ASA ,10 1,80 TELENOR ASA ,66 1,29 DNO ASA ,86 10,94 MARINE HARVEST ASA ,39 2,32 ORKLA ,23 1,49 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,82 3,26 SEADRILL LIMITED ,95 1,80 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED ,11 1,52 Totalt ,21 35,34 Vestfold REC SILICON ASA ,71 9,10 NORSK HYDRO ,38 4,00 DNB OBX ,65 1,67 DB X-TRACK.MSCI WLD TRN IN.ETF ,87 2,25 DB X-TRACK.DJ EO STOXX 50 ETF INHABER-ANTEILE 1C O.N ,47 2,17 STATOIL ASA ,10 1,46 TELENOR ASA ,66 1,51 MARINE HARVEST ASA ,39 2,67 LYXOR ETF MSCI EMERGING MKTS ACTIONS AU ,88 1,37 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED ,11 3,36 Totalt ,21 29,56

Hvem eier hva i Norge?

Hvem eier hva i Norge? Hvem eier hva i Norge? En rapport om aksjebeholdninger og risiko fordelt på fylker. Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor?

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Agder på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Egder på Børsen 370 365 360 355 350 345 340 335 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Bakkafrost P/F, BW LPG Ltd, Det Norske Oljeselskap AS, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Frontline Ltd, Gjensidige Forsikring ASA, Golden Ocean Group Ltd, Marine

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger

- samarbeid og kunnskap om framtidas miljøløsninger Direktoratet for naturforvaltning Viltseksjonen Tungasletta 2 NO-7485 Trondheim Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 643/09-642.31/HBr Trondheim 24. juni 2009 Endret status for antall familiegrupper av gaupe

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Velkommen til eierskiftemøte! Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal i samarbeid med Volda Næringsforum og Ørsta Næringskontor 19.05.2015 Tematisk ramme for møtet: Eldrebølgen medfører at det blir mange

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier:

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier: Nummerplan: E.164 Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00 Serier: Fra Til Antall Kategori 20 00 00 00 39 99 99 99 20 000 000 Geografiske nummer 400 00 000 499 99 999

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer