Kartleggingstest for finansielle rådgivere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartleggingstest for finansielle rådgivere"

Transkript

1 Fagområder: Kunnskapskrav for Spama tester: Kartleggingstest for finansielle rådgivere : Ordinære tester knyttet til grunnkompetanse og autorisasjon av finansielle rådgivere : Kreditt PM : Kreditt BM Kartleggingstest for finansielle rådgivere 01-01: Kartleggingstest finansiell rådgiver - Innhold -finansiell rådgiver- Hensikt: Kartleggingstesten skal avdekke kunnskapsnivå og avklare opplæringsbehov i forhold til kompetansekrav til fagkunnskap for finansielle rådgivere. Med en kartleggingstest får man muligheten til å målrette og effektivisere opplæringen ved å iverksette tiltak etter behov. Kartleggingstesten gir et visst bilde og en god indikasjon for opplæringsbehov innenfor de sentrale fagemnene som kreves. Det er viktig å være klar over at testresultatene skal benyttes for å kartlegge og tilpasse opplæringsbehov ditt, og ikke til kvalifisering/sertifisering. Dette er ingen fullstendig kunnskapstest, men en god oversikt over omtrentlig kunnskapsnivå innenfor de fagemner som kreves for finansielle rådgivere: ens innhold: Oppgavene trekkes fra en stor oppgavebase med et vektet uttrekk slik at alle relevante emner for autorisasjon blir testet. en består av 160 oppgaver fordelt på følgende emner: 1. Personlig økonomi med familierett: o Livsfaseøkonomi, Selvangivelse og skatt, Folketrygd og pensjon, Ekteskap og skilsmisse, Samboere, Arv og skifte, Mindreårige og banken 2. Makroøkonomi 3. Finansmarkeder og produktgrupper: o Porteføljeteori, Sparing i rentemarkedet, Sparing i aksjemarkedet, Banksparing, Sparing i forsikring 4. Etikk og rådgivningsskikk 5. Regelverk: Verdipapirhandelloven og øvrig regelverk en gir tilbakemelding på i alt 16 områder som det er knyttet e-læringskurs

2 til. Forberedelse en er omfattende og krever konsentrert innsats over lengre tid. Du bør derfor ta testen når du føler deg opplagt og har muligheten til å sitte uforstyrret og konsentrert. en skal måle ditt opplæringsbehov så det er viktig at du får vist hva du faktisk kan. Tilgjengelig tid 180 minutter Antall oppgaver 160 Resultat Oppfølging: Resultatene må tolkes i hvert enkelt tilfelle. Man må både se på totalresultatet og på resultatene per emne for å finne en god opplæringsprofil. Det avgjørende i etterkant av kartleggingstesten er å følge opp med et arbeid for å sette sammen relevante tiltak for å dekke eventuelle behov. Totalresultat Totalresultat % Totalresultat % Ved avdekking av kunnskapsbehov innenfor et emne, kan en følge opp med en emnetest for ytterligere spissing av behov, og en ettertest for å sjekke av at man har tilfredsstillende kunnskap etter gjennomført opplæringstiltak, enten det er e-læring, tema dager, gruppetrening eller studier. Tolkning Grønt lys: Totalresultat mellom 80 og 100 % er meget bra og indikerer ingen eller små hull i de aktuelle emnene. Det kan likevel være noe å hente på videre læring og særlig repetisjon på emner man ikke har 100 % på eller der du selv er usikker. Fortsett så å trene på anvendelse av kunnskapen. Gult lys: Totalresultat mellom % er bra og indikerer at du kan mye totalt sett, men det er avdekket behov for mer læring innenfor enkelte emner. Se resultater per emne lenger ned på siden: Rødt lys: Totalresultat 0 59 %. Du har en god del å lære. Resultatet indikerer at det er behov for mer omfattende læring. Se resultater per emne lenger ned på siden: Del resultater Resultat på del emne: % Resultat på del emne: % Resultat på del emne: 0 59 % Demotest Tolkning: Grønt lys: Resultat på del emne: %. Ingen eller små hull. Resultat indikerer ingen eller små hull i det aktuelle emnet. Kunnskapen synes akseptabel ut fra det nivået som forventes. Det kan likevel være noe å hente på videre læring og særlig repetisjon på emner man ikke har 100 % på eller der du selv er usikker. Fortsett så å trene på anvendelse av kunnskapen. Gult lys: Resultat på del emne: %. Noen hull. Du kan mye, men det er avdekket behov for mer læring innenfor det aktuelle emnet. Kartlegg nærmere behov i hvert emne med del tester og sørg for påfyll av kompetanse gjennom e-læring, tema dager eller studier der du har behov. Rødt lys: Resultat på del emne: 0 59 %. Mange og store hull. Resultatet indikerer at det er behov for mer omfattende og gjerne strukturert opplæring. Tema dager, gruppearbeid sammen med e-læring er aktuelle metoder. Viktig at du tar demotesten 003 Demotest før den ordinære kartleggingstesten, slik

3 at du blir kjent med hvordan testen arter seg. Kartleggingstesten er bygget opp og gjennomføres på en litt annen måte enn de andre tstene i SPAMA til 01-69: Ordinære tester finansiell rådgiver: Emneområde 1 Personlig økonomi: Livsfaseøkonomi for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Antall oppgaver Selvangivelse og skatt for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 20 minutter Antall oppgaver Folketrygd og pensjon for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 20 minutter Antall oppgaver Ekteskap og skilsmisse for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 25 minutter Antall oppgaver Samboere for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 25 minutter Antall oppgaver 22

4 01-16 Arv og skifte for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Antall oppgaver Mindreårige og banken for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR 20 Antall oppgaver 21 Emneområde 2 Makroøkonomi: Makroøkonomi for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 20 minutter Antall oppgaver 20 Emneområde 3 Finansmarkeder: Porteføljeteori for finansiell rådgivning Nyttekurver en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 35 minutter Emneområde 3 og 4: 01-32, 42 Sparing i rentemarkedet og renteprodukter en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 40 minutter Antall oppgaver ,43 Sparing i aksjemarkedet og aksjeprodukter en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Antall oppgaver 25

5 Resultatgrense 70 % på totalresultat og 50 % på alle kompetanseområder Emneområde 4 Produktgrupper: Banksparing for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Antall oppgaver Sparing i Forsikring for finansiell rådgivning en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid er nå 30 minutter Antall oppgaver 19 Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk: Etikk og god rådgivningsskikk en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid er 15 minutter Emneområde 6 Regelverk: Rammer og bankklagenemda en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Finansavtaleloven en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR

6 01-62 Verdipapirhandelloven en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 25 minutter Antall oppgaver 18 /delemner Angrerett en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Forsikringsformidlingsloven en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Forsikringsavtaleloven del B en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Lov om verdipapirfond en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Personopplysningsloven en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR

7 01-68 Lov om hvitvasking en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Tilgjengelig tid 20 minutter Taushetsplikt en skal være dekkene etter den offentlig fagplanen til AFR Fagområde: Kreditt PM ligger ikke under finansiell rådgiver Kredittvurdering Antall oppgaver Lånedokumenter Antall oppgaver Panteetablering Antall oppgaver Fagområde: Kreditt BM Kreditt BM Kredittvurdering Regnskapslikt: o Kunne avgjøre om en bedrift er regnskapspliktig eller ikke o Kjenne til informasjonsplikten for bedrifter som ikke er regnskapspliktige o Kunne gruppere bedrifter i henholdsvis store foretak, små foretak og andre Grunnleggende regnskapsforståelse: o Kunne de 10 grunnleggende regnskapsprinsippene o Vurdere om en bedrift følger grunnleggende

8 Tilgjengelig tid 60 minutter Antall oppgaver 55 Beståttgrense regnskapsprinsipper o Kjenne innholdet i regnskapslovens vurderingsregler og de valgmuligheter som foreligger o Kunne vurdere om vurderingsregler er fulgt i ulike tilfeller Regnskapsanalyse: o Kjenne til og forstå bruken av sentrale nøkkeltall o Budsjett o Kjennskap til kvantitative og kvalitative vurderinger o Ha kunnskap for å vurdere et regnskap basert på prinsipper for regnskapsanalyse Andre forhold: o Kjenne til oppbygningen av en årsberetning o Vite hva rettvisende oversikt er o Liste opp viktige elimineringsposter i et konsernregnskap o Kunnskap om oppbygningen av en revisjonsberetning o Kunne identifisere avvik fra en normalberetning 70 % på totalresultat og 50 % på alle kompetanseområder/delemner Kreditt BM - Landbruk Tilgjengelig tid 25 minutter Antall oppgaver 25 Beståttgrense 70 % på totalresultat og 50 % på alle kompetanseområder/delemner Kreditt BM Pantesikkerhet Tilgjengelig tid 50 minutter Antall oppgaver 55 Beståttgrense 70 % på totalresultat og 50 % på alle kompetanseområder/delemner Kreditt BM Mislighold Tilgjengelig tid 45 minutter Antall oppgaver 36 Beståttgrense 70 % på totalresultat og 50 % på alle kompetanseområder/delemner

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015

fagplan for KUnnSKapSpRØVEn 2015 fagplan for KUNNSKAPSPRØVEN 2015 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1. HENSIKT OG MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 6 2. OVERSIKT OVER PRØVENS INNHOLD 6 3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 7 4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere

kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere kreditt privatmarked for autoriserte finansielle rådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 3 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 3 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

kreditt privatmarked for kredittrådgivere

kreditt privatmarked for kredittrådgivere kreditt privatmarked for kredittrådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN I KUNDEMØTER

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 4 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 1.3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 5 1.4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM KUNNSKAPSPRØVEN 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 5 1.3. KRAV TIL BESTÅTT

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Kompetansekrav i finanssektoren

Kompetansekrav i finanssektoren NFT Kompetansekrav 2/2004i finanssektoren Kompetansekrav i finanssektoren av Magne Førre Et utvalg nedsatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig lagt fram en innstilling om kompetansekrav

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x OKOK 1 Brukerveiledning Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til og framdrift

Detaljer