Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011"

Transkript

1 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

2 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall og gjennomføring 4 Frister og ansvar 5 Vurderingsform 5 Vanskelighetsgrad 5 er 6 Demotest 6 2. Nyheter og faglige endringer Emneområde 1 personlig økonomi 8 Tema 1: Ny pensjonsreform (fokusområde) Tema 2: Arve- og uskifteregler for ugifte samboere Tema 3: Nye takseringsregler for bolig 2.2. Emneområde 2 Makroøkonomi 9 Tema 4: Konjunkturpolitikken 2.3. Emneområde 3 Finansmarkeder 9 Ingen nyheter i emneområde 3, se fokusområder Emneområde 4 Produktgrupper 9 Tema 5: Nye regler for spesialfond (hedgefond) Tema 6: Opphør for overgangsordningen for IPA og nye regler for IPS 2.5. Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk 10 Tema 7: Navigasjonshjulet (også fokusområde) 2.6. Emneområde 6 Regelverk 11 Tema 8: Lydopptaksforskrift Tema 9: Forbud mot salgsbasert avlønning 2 3. Fokusområder Emneområde 1 Personlig økonomi 13 Tema 1: Ny pensjonsreform se under nyheter emneområde 3.2. Emneområde 2 Makroøkonomi 13 Ingen fokusområder emneområde Emneområde 3 Finansmarkeder 13 Tema 10: Aktiv kontra passiv forvaltning og velfungerende markeder 3.4. Emneområde 4 Produktgrupper 14 Tema 11: Fondskostnader Tema 12: Aktuelt innenfor produkter 3.5. Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk 15 Tema 13: Hvordan anvende etikk i praksis, med spesiell vekt på Navigasjonshjulet (se tema 7 om Navigasjonshjulet under nyheter) Tema 14: Regler for god rådgivningsskikk 3.6. Emneområde 6 Regelverk 15 Tema 15: Lov om verdipapirhandel grense mellom ekspedisjon (ordreformidling) og rådgivning.

3 : 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven Oppdateringsprøven skal ha som overordnet mål å sikre legitimitet til ordningen ved at det føres kontroll med at finansielle rådgivere har oppdaterte kunnskaper. Kravet til kunnskaps oppdatering er beskrevet i grunnlagsdokumentet «Regler for autorisasjon av finansielle rådgivere» (regelverket) a) Den autoriserte finansielle rådgiver har sammen med bedriften ansvar for at autoriserte finansielle rådgivere gjennomgår jevnlige kunnskapsoppdateringer. b) Gjennomførte kunnskapsoppdateringer må dokumenteres gjennom en oppdateringsprøve hvert annet år. Oppdateringsprøven skal være en kunnskapsprøve om nyheter og fokus områder. Oppdateringsprøven skal omhandle vesentlige nyheter og faglige endringer som gjelder kravene i autorisasjonen. Oppdateringsprøven skal også omfatte utvalgte fokusområder. Fokusområder vil være fagemner fagrådet ønsker å vektlegge spesielt. Omfanget og forholdet mellom nyheter og utvalgte fokusområder kan variere fra år til år. 3

4 Fagplanen for oppdateringsprøven Fagplanen gir kandidatene som skal ta prøven en oversikt over faginnhold, stoffomfang, beskrivelse av kunnskapskrav og kunnskapsnivå. Fagplanen danner grunnlaget for å utvikle relevant opplæringsopplegg. Fagplan publiseres 31. januar hvert år. Innholdet er basert på endringer/nyheter de to siste kalenderår, samt utvalgte fokusområder. Pensum til oppdateringsprøven Deler av pensum er utgitt av AFR: Heftet Mot og tillit, samt navigasjonshjulet Regler for god rådgivningsskikk Aktuelle lover og regler Rundskriv nr 17/ 2010 fra Finanstilsynet Pensum innenfor de øvrige områdene i planen velges av den enkelte finansbedrift. Praktisk gjennomføring Gjennomføringen av oppdateringsprøven skal følge regelverket 3-4 til 3-8, spesielt for oppdateringsprøven er: Oppdateringsprøven må besvares i løpet av 1 time. Det kan etter søknad tildeles tilleggstid på 20 minutter for kandidater med særskilte behov ( 3-6a). En kandidat og/eller dennes arbeidsgiver kan innen 1 uke etter å ha mottatt meddelelse om at oppdateringsprøven ikke er bestått, klage over bedømmelsen eller andre forhold i forbindelse med prøven. ( 3-8). Oppdateringsprøven kan gjennomføres ved Folkeuniversitetet (FU) testsentre eller internt etter regelverket ( 3-5). Tidsintervall og gjennomføring Første forsøk på oppdateringsprøven må gjennomføres i perioden 15. august oktober Dersom prøven ikke bestås, skal det gå minimum 1 uke før nytt forsøk. Eventuelle 2. og 3. gangs forsøk må gjennomføres senest innen 30. november. Den som ikke består oppdateringsprøven etter maksimalt tre forsøk, må avlegge fullstendig ny autorisasjonsprøve etter reglene i 3 1. Inntil slik ny autorisasjonsprøve er avlagt, mister den ansatte retten til å praktisere som finansiell rådgiver, og kan kun arbeide med rådgivningsoppgaver under veiledning og kontroll av leder eller en annen autorisert finansiell rådgiver. Bedriften har ansvar for å melde dette inn til autorisasjonsordningen som sørger for at det blir registrert, jf. reglene om register i kapittel 4. ( 3-2c). Figur: Periode mellom innvilget autorisasjon og første oppdateringsprøve: Eksempel: Autorisert - dato Ingen test Fagplan publiseres Periode for oppdateringstest Læring Siste frist for 2. og 3. forsøk Eksempler på periode fra innvilget autorisasjon til første oppdateringsprøve evt konting 4

5 Frister og ansvar Det er bedriftenes ansvar at fristen for oppdateringsprøve blir overholdt av den enkelte kandidat. Det skal gis varsel fra AFR til bedriftene om utløpte autorisasjoner, det vil si at oppdaterings prøve ikke er gjennomført innen fristene: Frist 31/10: 1. forsøk oppdateringsprøven må være gjennomført Frist 30/11: Oppdateringsprøven må være bestått Hvis AFR får tilbakemelding fra bedriften om at det er gitt utsettelse i hht 3.2 (d) vil rådgiveren beholde autorisasjonen og meldes opp til oppdateringsprøve høsten Hvis AFR ikke får slik tilbakemelding innen en måned fra varsel er sendt vil rådgiveren måtte avlegge fullstendig ny autorisasjonsprøve; 3.2 (c). Inntil slik ny autorisasjonsprøve er avlagt, mister den ansatte retten til å praktisere som finansiell rådgiver, og kan kun arbeide med rådgivningsoppgaver under veiledning og kontroll av leder eller en annen autorisert finansiell rådgiver. Bedriften har ansvar for å melde dette inn til autorisasjonsordningen som sørger for at det blir registrert, jf. reglene om register i kapittel 4. Selv om oppdateringsprøven ikke gjennomføres, har den autoriserte finansielle rådgiver sammen med bedriften ansvar for at autoriserte finansielle rådgivere gjennomgår jevnlige kunnskapsoppdateringer. 3.2 (a). Vurderingsform Vurderingen skjer gjennom en flervalgstest og inneholder to deler: Del 1: Nyheter/faglige endringer Nyheter og faglige endringer vil testes med enkeltstående flervalgsoppgaver på samme måte som den ordinære kunnskapsprøven. Del 2: Fokusområder Fokusområdene vil bli testet gjennom bruk av cases hvor tema fra flere emneområder vil bli presentert. Et case er en beskrivelse av en hendelse eller et tilfelle, for eksempel fra et kundemøte, en avisartikkel eller en bankklagesak. Problemstillinger til casene vil hovedsakelig bli utviklet med utgangspunkt i innhold fra fokusområder, men kan også inneholde spesielt viktige nyheter for eksempel ny pensjonsreform. Testbasen vil inneholde et sett av cases. Til hvert case vil det være flere ulike oppgavesett. Casene blir offentliggjort 3. mai 2011, og kandidatene oppfordres til å vurdere alle casene grundig og gjerne diskutere i grupper før de går opp til oppdateringsprøven. På oppdateringsprøven vil kandidatene bli testet i ett case og ett etisk dilemma. Casene vil også være tilgjengelig når prøven gjennomføres. Det er utviklet en demotest hvor kandidatene kan teste eksempel på cases. Vanskelighetsgrad Vanskelighetsgraden skal gjenspeile hva som forventes at finansielle rådgivere bør kunne om vesentlige faglige nyheter og endringer, samt utvalgte fokusområder. Grensen for bestått er 70 % riktige svar på totalresultatet. Merk at det ikke vil være krav til beståttprosent på delemner. 5

6 er Emner i oppdateringsprøven vil kreve ulike nivåer av kunnskapsbeherskelse: Nivåene beskriver hvilken kompleksitet oppgavene har innenfor de ulike kunnskapskravene som skal testes. Nivåene bygger på hverandre. Hvis man har kunnskap på nivå 2, så har man også kunnskap på nivå1. Temaer og kunnskapskrav som skal testes på nivå 2 kan også ha oppgaver som er på nivå 1. er er spesifisert, sammen med kunnskapskravene i fagplanen. er Gjengi fakta/vite at (nivå 1) (nivå 2) Anvendelse (nivå 3) Analyse (nivå 4) Beskrivelse noen stikkord Huske eller gjengi informasjon, fakta, begreper, definisjoner og prinsipper Vite at noe er som det er Kunnskap om fakta, metoder, saksforhold Kandidaten skal kunne forstå sammenhengen i en problemstilling eller forholdet mellom ulike størrelser, begreper Forstå meningen eller hensikten med noe Ofte vil det være tale om omforming eller oversettelse av informasjon, ikke bare å gjengi faktabasert kunnskap Det å bruke en gitt tabell til å se hvilken aldersgruppe som sparer mest, vil være eksempel på forståelse Ved anvendelse skal kandidaten selv finne ut hvilken metode eller prinsipp som kan brukes for å løse oppgaven Identifisere en kjent situasjon/problem og bruke hensiktsmessig kunnskap eller en metode Forutsi sannsynlige hendelser fra spesifiserte betingelser. Å utføre en utregning basert på oppgitte verdier er et eksempel på anvendelse Analyse går noe videre og innebærer en oppdeling av case/ saksforhold til enklere deler, og kunne påvise sammenhengen mellom delene Man må kunne analysere enkeltproblemstillinger, se disse i sammenheng og videre velge hensiktsmessig metode/ kunnskap og konkludere Demotest Kandidatene får tilgang til en demotest («test deg selv test») med ca 10 relevante oppgaver. Denne er fritt tilgjengelig og har som formål å gi kandidatene et inntrykk av innhold og testform. Omfanget som presenteres i demotesten, vil være mindre enn for den ordinære oppdateringsprøven og kan ikke anses som en kartleggingstest for oppdateringsprøven. Testen består av: Nyheter: 5 oppgaver Case: 3 oppgaver Etisk dilemma: 2 oppgaver 6

7 : 2. Nyheter og faglige endringer Oversikten gir en kort beskrivelse av nyhetene og de faglige endringene for hvert emne område. Det gis en begrunnelse for valg av hvert tema, samt at kunnskaps kravene er spesifisert for det aktuelle tema. Spesielt viktige nyheter kan trekkes inn i oppgaver sammen med fokusområder i case. Der dette er aktuelt er det presisert. 7

8 2.1. Emneområde 1 personlig økonomi Følgende temaer i emneområde 1 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: Fra og med 2011 innføres en ny pensjonsreform. Det gjennomføres omfattende endringer som i stor grad påvirker både opptjening av pensjonsrettigheter og uttak av pensjon. Loven om arve- og uskifteregler for ugifte samboere trådte i kraft Fra 2011 er det innført nye takseringsregler for bolig som gir konsekvenser for formuesberegning. Tema 1: Ny pensjonsreform (fokusområde) Ny pensjonsreform er et helt sentralt område innen personlig økonomisk rådgivning. Kandidaten skal forstå sentrale sammenhenger og konsekvenser ved pensjonsreformens nye regler for opptjening, fleksibelt uttak, overgangsregler, levealderjustering og regulering av beholdning og pensjoner for kunder. Kandidaten skal forstå hvordan AFP tilpasses nye regler, både tilpasning til privat sektor og den manglende tilpasningen av offentlig AFP. Kandidaten skal kjenne til/gjengi sentrale sider ved nye skatteregler for alderspensjonister, herunder beskatning av lønn og pensjon for de som helt eller delvis har gått av med pensjon. Tema 2: Arve- og uskifteregler for ugifte samboere Reglene er viktige å kjenne til for kunder som skal planlegge sin fremtidige økonomi. Kandidaten skal kunne gjengi de viktigste sidene og relevante sammenhenger/konsekvenser ved arve- og uskifteregler for ugifte samboere, herunder arv etter loven, pliktdelsarv for livsarvinger, testament og videre kunne utføre enkle utregninger. Anvendelse Tema 3: Nye takseringsregler for bolig Takseringsreglene for bolig ble innført i 2010 (innrapportering i oktober). De nye takseringsreglene har konsekvenser for formuesberegning. Kandidaten skal forstå sammenhenger og konsekvenser som de nye takseringsreglene gir for formuesberegning. 8

9 2.2. Emneområde 2 Makroøkonomi Følgende tema i emneområde 2 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: Konjunkturpolitikk, fordi aktiv finanspolitikk har fått mer oppmerksomhet med finanskrisen. Tema 4: Konjunkturpolitikken Finanspolitikk har fått mer oppmerksomhet med finanskrisen. I utgangspunktet legges det sterke føringer på finanspolitikken via handlingsregelen. Normalt skal denne følges, og de automatiske stabilisatorene bidra til konjunkturstabiliseringen. Politikken endres imidlertid ved kraftige resesjoner eller kriser. Da blir aktiv finanspolitikk mer sentralt. For å finansiere ekspansive tiltak ved kriser og eventuelle redningspakker, vil de fleste land øke sine underskudd på statsbudsjettet, og noen redusere sine overskudd (som Norge). Slik underskuddsbudsjettering er viktig for å unngå ny resesjon, problemet er langtidsvirkningene. Rådgivere bør ha noe innsikt i problemstillinger rundt dette. Kandidaten skal forstå konsekvenser av underskuddsbudsjettering på lang sikt, gjeldsproblemer og eldrebølge Emneområde 3 - Finansmarkeder Ingen nyheter i emneområde 3, se fokusområder Emneområde 4 Produktgrupper Følgende temaer i emneområde 4 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: I 2010 ble det innført nye regler for spesialfond (hedgefond). Både overgangsordningen som ble innført i forbindelse med avviklingen av IPA i og bortfall av de fleste skattefordelene ved livrente fra 2007 opphører fra Dette betyr at det ikke er mulig å gjenkjøpe IPA er med lav innestående sum (under 93000,-). Videre er det innført nye regler for IPS. Tema 5: Nye regler for spesialfond (hedgefond) Det ble sommeren 2010 innført nye regler for spesialfond. Dette medfører i praksis at alt salg og markedsføring av hedgefond ble forbudt til ikke-profesjonelle kunder. I denne forbindelse har produktprodusentene sett på alternative løsninger, herunder etablering av nye verdipapirfond klassifisert som UCITS-fond, men med hedgefondlignende egenskaper. Det betyr at fondene blant annet har mulighet til å geare samt selge aksjer short. Kandidaten skal vite at det kun er profesjonelle aktører som kan kjøpe andeler i spesialfond i dag (hedgefond). Samt at det nå er lansert verdipapirfond som har hedgefond lignende egenskaper, og hvilke frihetsgrader disse fondene har i sine investeringsmandater. 9

10 Tema 6: Opphør for overgangsordningen for IPA og nye regler for IPS Dette er relevant for rådgiverne å vite for å se konsekvenser og gjøre vurderinger opp mot andre produkter. Spesielt med tanke på avkastning etter skatt. Kandidaten skal vite at overgangsordningen har opphørt, og hvilke konsekvenser dette har. Videre skal kandidaten kunne gjengi sentrale sider ved de nye reglene for IPS, bl.a. uttak fra 62 år Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk Følgende temaer i emneområde 5 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: Navigasjonshjulet erstatter den firedelte tabellen som ble presentert i første utgave av Mot og tillit. De to figurene er begge visualiseringer av sentrale elementer i etiske diskusjoner. Forskjellen mellom dem er at den nye figuren dekker ytterligere to elementer. Den firedelte tabellen tar for seg temaene etikk, økonomi, omdømme og jus, mens Navigasjonshjulet også favner identitet og moral. Tema 7: Navigasjonshjulet (også fokusområde) Erfaringen fra kurs for finansielle rådgivere er at det er både klargjørende og relevant å diskutere etiske utfordringer i lys av identitet og moral. Navigasjonshjulet gir med andre ord et mer dekkende bilde av etiske problemstillinger enn den firedelte tabellen som ble presentert i første utgave av Mot og tillit. Styrken ved å trekke inn begrepet «identitet» er å åpne for å vurdere handlingsalternativer ut fra de verdiene som ligger til grunn for finansbransjen eller for den enkelte finansvirksomhet. Ved å inkludere begrepet «moral» oppnår en å adressere eventuelle moralske oppfatninger samtidig som en ivaretar skillet mellom etiske og moralske hensyn. Kandidaten skal kunne gjengi og forstå Navigasjonshjulet, og kunne anvende det i diskusjonen av konkrete problemstillinger. Anvendelse 10

11 2.6. Emneområde 6 Regelverk Følgende temaer i emneområde 6 er definert som relevante nyheter for oppdateringsprøven: Lydopptaksforskriften trer i kraft Finanstilsynet i rundskriv 17/ 2010 Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden. Departementet sendte brev i juni 2010 om dette pga av reglene om interessekonflikt. Tema 8: Lydopptaksforskrift Alle finansielle rådgivere bør ha et aktivt forhold til det faktum at alle samtaler som finner sted på telefon hvor det ytes investeringsrådgivning skal tapes. Dette bør skjerpe aktsomheten når det gjelder (i) hvordan man ordlegger seg, (ii) at man er nøye på å gi riktig og relevant informasjon og (iii) at man forholder seg aktivt til det underliggende regelverk. I tillegg skal all elektronisk informasjon lagres. De samme hensyn som ovenfor gjør seg gjeldende her. Kandidaten skal kjenne til/gjengi sentrale sider ved innholdet i lydopptaksforskriften og forstå konsekvenser av denne. Kandidaten skal vite at alle telefonsamtaler som skjer i tilknytning til en investeringstjeneste, skal tapes og være gjenfinnbar etter visse angitte kriterier. Kandidaten skal vite at all elektronisk informasjon som skjer i tilknytning til en investeringstjeneste skal lagres etter visse angitte gjenfinningskriterier. Kandidaten skal kunne gjengi regelen og forstå hvorfor vi har den. Loggføringen vil kunne danne grunnlag både for etterprøving av regelverket overfor kundene og overfor Finanstilsynet. Tema 9: Forbud mot salgsbasert avlønning Bestemmelsene vil kunne få betydning for rådgiverens adgang til å motta bonuser. Dessuten markeres det at kundens interesser skal gå foran bedriftens interesser. Dersom en ansatt ved ytelsen av investeringstjenesten/investeringsrådgivning gis avlønning som er direkte knyttet til kundens investeringer (salgsbasert avlønning), utgjør dette en interessekonflikt og er i strid med verdipapirhandelloven. Det samme gjelder dersom det gis en avlønning som er direkte knyttet til om kunden velger å investere eller ikke. Kandidaten skal forstå formålet med rundskrivet og kunne gjengi hovedinnholdet. 11

12 : 3. Fokusområder Tema for fokusområder er hovedsakelig basert på eksisterende innhold i kunnskapsprøven. Det kan være mindre justeringer eller tilleggsopplysninger. For oppdateringsprøven 2011 gjelder det begrepet «high watermark» tema 11 og CESR S anbefaling i tema 15. Hensikten med fokusområder er å rette søkelyset på spesielt viktige områder i gjeldende periode for oppdateringsprøven. Enkeltelementene/temaene vil kunne teste faktakunnskaper, forståelse eller anvendelse. I casene hvor flere tema ses i sammenheng og man skal velge konklusjon eller vurdering, vil det kunne kreves analyse for å løse en del av oppgavene. Det forutsettes at kandidatene har grunnleggende basiskunnskaper. Det forventes ikke at kandidaten skal ha detaljkunnskap fra selve kunnskapsprøven. 12

13 3.1. Emneområde 1 Personlig økonomi Tema 1: Ny pensjonsreform se under nyheter emneområde 1 Den nye pensjonsreformen anses å være så viktig og omfattende at temaet også trekkes inn i casene Emneområde 2 Makroøkonomi Ingen fokusområder emneområde Emneområde 3 - Finansmarkeder Tema 10: Aktiv kontra passiv forvaltning og velfungerende markeder Diskusjoner omkring fordeler og ulemper med aktiv og passiv forvaltning har stått sentralt det siste året, blant annet når det gjelder forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Dette fondet har vært en aktiv bruker av aktiv forvaltning for deler av sine mandater, uten at det er dokumentert meravkastning. I en rådgivningssituasjon skal en finansiell rådgiver både ta hensyn til forventet avkastning på det som selges og kostnadene ved forvaltningen. Kandidaten skal med utgangspunkt i porteføljeteorien forstå grunnlaget for og forskjellen mellom aktiv og passiv forvaltning. Kandidaten skal kjenne til hva som karakteriserer et velfungerende marked (svak, halvsterk og sterk effisiens) og konsekvensen av dette for valg av produkt. Kandidaten bør kjenne ulike nøkkeltall/metoder (blant annet P/E, P/B) som aktive forvaltere benytter for å velge markeder/bedrifter. Kandidaten skal forstå at fond kan ha valutarisiko og hvilke konsekvenser det kan ha. 13

14 3.4. Emneområde 4 Produktgrupper Tema 11: Fondskostnader Det er viktig at rådgivere forstår de ulike kostnadsstrukturene som verdipapirfond kan ha. Det finnes ulike kostnader som belastes i verdipapirfond; årlige forvaltningshonorarer (lave for indeksfond, høyere for aktivt forvaltede fond), flere typer suksesshonorarer (både symmetriske og asymmetriske), samt tegnings- og innløsningsprovisjon. Finanstilsynet satte ned foten for asymmetrisk suksesshonorar i norskregistrerte verdipapirfond på midten av tallet. Det har likevel i de senere årene blitt lansert noen fond registrert i utlandet (som selges i Norge) med en ny type asymmetrisk suksesshonorar, kalt «high watermark». Det er ikke usannsynlig at «high watermark» blir foretrukket av Finanstilsynet hvis Finanstilsynet åpner for asymmetrisk suksesshonorar i norskregistrerte verdipapirfond igjen. Det er viktig å være klar over hvilke konsekvenser de forskjellige strukturene for suksesshonorarer har for andelseierne. Kandidaten skal vite at det er ulike kostnadsstrukturer på fond, og forstå hva de innebærer for kunden. Kandidaten skal forstå forskjellene mellom fast forvaltningshonorar og suksesshonorar (både symmetrisk og asymmetrisk) og kunne gjengi hva begrepet high watermark betyr. Kandidaten skal forstå forskjellen på kostnader (og egenskaper til produktene) mellom unit link fond (sparing i fond innen spareforsikring) og frie verdipapirfond. Tema 12: Aktuelt innenfor produkter I år rettes fokus mot eiendomsfond som et aktuelt produkt. I perioden 2003 til 2008 dukket det opp flere eiendomsinvesteringsprodukter som har fått betegnelsen fond. Fond er en noe upresis betegnelse, fordi de i all hovedsak er porteføljeselskaper (organisert som aksjeselskaper eller kommandittselskaper). De regnes altså ikke som verdipapirfond, for eksempel et aksjefond. Det er viktig å være klar over at det er store forskjeller mellom vanlig aksjefond og eiendomsfond (blant annet likviditet, kostnader og verdivurdering). Det ble solgt mye eiendomsfond til privatmarkedet (også til småsparere) frem til Det medfører at mange kunder har andeler i eiendomsfond i dag. En Autorisert finansiell rådgiver skal ha tilstrekkelige kunnskaper til å gi gode svar til kunder som allerede eier andeler i eiendomsfond i dag. Formålet med kunnskapen er ikke å åpne for salg av eiendomsfond fra finansielle rådgivere til massemarkedet igjen, men at alle rådgivere likevel skal ha nødvendig kompetanse til å henvise aktuelle kunder videre til spesialister. Kandidaten skal kunne gjengi de viktigste produktegenskapene til eiendomsfond. Kandidaten skal forstå hva det innebærer å kjøpe unoterte verdipapirer og hvor likvide slike investeringer er. Kandidaten skal kunne gjengi hvilke kostnader som påløper, og videre forstå skille mellom kostnader på egenkapitalen og totalkapitalen («gearing effekt»). 14

15 3.5. Emneområde 5 Etikk og god rådgivningsskikk Tema 13: Hvordan anvende etikk i praksis, med spesiell vekt på Navigasjonshjulet (se tema 7 om Navigasjonshjulet under nyheter) Det er et mål at kandidaten skal kunne anvende etiske prinsipper, etiske verktøy og profesjonsetiske begreper på konkrete eksempler. Pensummaterialet innen etikk er ment å være til støtte for rådgiverne når de står overfor etiske utfordringer i arbeidshverdagen. I denne sammenhengen er Navigasjonshjulet et sentralt etisk verktøy. Kandidaten skal kunne gjengi og forstå etiske prinsipper, etiske verktøy og profesjonsetiske begreper, og kunne anvende dem i diskusjonen av konkrete problemstillinger. Anvendelse Tema 14: Regler for god rådgivningsskikk Reglene for god rådgivningsskikk er alltid viktig og vil vektlegges som et fast fokusområde i oppdateringsprøven. Kandidaten skal både forstå betydningen av og kunne anvende de 10 reglene for god rådgivingsskikk på aktuelle og relevante problemstillinger på tvers av alle emneområder. Anvendelse 3.6. Emneområde 6 Regelverk Tema 15: Lov om verdipapirhandel grense mellom ekspedisjon (ordreformidling) og rådgivning. Når en rådgiver skal yte et investeringsråd, må det gjennomføres en egnethetstest av kunden. Dette er tidkrevende for rådgiveren. Dersom det kun skal gjennomføres en ren ekspedisjon (ordreformidling) skal det bare gjennomføres en hensiktsmessighetstest, eventuelt kun gis en advarsel på enklere produkter. Dette gjør at mange rådgivere vil velge ekspedisjon fremfor investeringsrådgivning. Problemet med å velge ekspedisjon (ordreformidling) er at rådet likevel kan bli oppfattet av kunden som et investeringsråd. CESR (Committee of European Securities Regulators) har blant annet presisert at kundens oppfatning skal vektlegges, basert på kundens subjektive oppfatning. Tjenesten kan altså anses som rådgivning selv om rådgiveren rent objektivt ikke har ytet et investeringsråd. Det er sentralt at rådgivere kan skille godt mellom disse to tjenestene. 15 Kandidaten skal forstå forskjellen mellom rådgivning hvor det kreves egnethetstest og ren ordreformidling hvor det kreves hensikts messighetstest, eventuelt advarsel på enklere produkter. Kandidaten skal kunne anvende denne kunnskapen basert på konkrete problemstillinger. Anvendelse

16 V V Denne versjon Hansteens gt. 2, Postboks 2572 Solli, N-0202 Oslo, Telefon

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2012 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING AFR 2018 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2016 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING KREDITT 2018 Autorisasjonsordningen i kreditt : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 3

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

Kartleggingstest for finansielle rådgivere

Kartleggingstest for finansielle rådgivere Fagområder: Kunnskapskrav for Spama tester: 01-01 Kartleggingstest for finansielle rådgivere 01-11 69: Ordinære tester knyttet til grunnkompetanse og autorisasjon av finansielle rådgivere 03-11 -13: Kreditt

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE HALVÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR 2011 Drift Utvikling av nøkkeltall: 31. desember 2009 31. desember 2010 30. juni 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom FNO, Verdipapirfondenes

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

Rådgivning ved fondssalg

Rådgivning ved fondssalg Rådgivning ved fondssalg Complianceseminar VFF 24. november 2016 Adv. Kjersti T. Trøbråten 2 Grenser mot tilknyttet virksomhet hva slags råd utover investeringsrådgivning kan man gi sine kunder? Oversikt

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2011 Utvikling av nøkkeltall 31. desember 2009 31. desember 2010 31. desember 2011 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 * Antall innmeldte

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

IPS en kommersiell vurdering. Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked

IPS en kommersiell vurdering. Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked IPS en kommersiell vurdering Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked Nye spareordninger kommer forbrukerne til gode Endelig! IPS - Pensjonssparing med ekstra gunstige betingelser 1 Sparing til

Detaljer

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS

Sensorskjema kombinert prøve AFR / GOS Administrasjonsside (Brukes internt i bedriften) Kandidat: Sensorer: Sensor 1 (som spiller kunde i rollespillet) Sensor 2 (hovedansvarlig sensor) (Navn telefonnummer) (Navn - telefonnummer) Dato: Resultat:

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013 i styringsgruppen

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Saksfremstilling: Saken gjelder en autorisert finansiell

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Statusrapport pr. oktober 2009 fra autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Tall pr. 15. oktober 2009: 131 finansbedrifter har sluttet seg til ordningen 4.477 kandidater er meldt inn 1.063 kunnskapsprøver

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen.

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall fra autorisasjonsordningen (etablert 1.1.2009): 31. desember 2009 31. desember 2010 Antall tilsluttede bedrifter

Detaljer

Råd om sparing / investering hva er utfordringen?

Råd om sparing / investering hva er utfordringen? Oslo, 14. oktober 2010 Eirik Bunæs NFF seminar: Nye rammebetingelser for Finansiell rådgivning Råd om sparing / investering hva er utfordringen?.informere, evt advare, i forhold til: Avkastning / forrentning

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte Studiepoeng: 30 Kursansvarlige Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Mål Kurset retter seg mot autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og skal gi relevant kompetanse

Detaljer

Internkontrollrapport for a r 2015

Internkontrollrapport for a r 2015 Internkontrollrapport for a r 2015 2-2 Internkontroll- og compliance Medlemsbedriftene skal sørge for å innarbeide ordningene i sin internkontroll- og compliancefunksjon. Medlemsbedriftene skal rapportere

Detaljer

Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer

Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer Norges fondsmeglerforbunds seminar 2. juni 2010 Spesialrådgiver Marte Voie Opland Finanstilsynets rolle i sparemarkedet

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

REGELVERK. for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK for Finansnæringens autorisasjonsordninger REGELVERK FOR FINANSNÆRINGENS AUTORISASJONSORDNINGER Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk

Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk 1 Veiledning - avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk : Innhold 3 4 Brudd på god rådgivningsskikk 3 Hvorfor god rådgivningsskikk? 5 Hvorfor avdekke og melde brudd på god rådgivningsskikk? 6 Hvordan

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FinansNorge og Verdipapirfondenes forening som står bak ordningen. For å bli

Detaljer

Anbefalte rutiner ved ikke bestått

Anbefalte rutiner ved ikke bestått V 3.0 februar 2016 Anbefalte rutiner ved ikke bestått Planlegging, tilrettelegging og oppfølging ved ikke beståtte prøver Finansnæringens autorisasjonsordninger Hansteens gate 2, Finansnæringens hus Postboks

Detaljer

Investeringsrådgivning. Kapitalforvaltning. Regnskapstjenester

Investeringsrådgivning. Kapitalforvaltning. Regnskapstjenester Totalleverandør av finansielle tjenester Investeringsrådgivning Kapitalforvaltning Regnskapstjenester INVESTERINGSRÅDGIVNING FINANSCO RÅDGIVNING AS Vår rådgivning tar utgangspunkt i dine behov og ønsker,

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år Gardermoen, 26. april 2010 Eirik Bunæs AF Kommunepartner: Finansiell rådgivning og formelle rammer Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år 2 Nytt EU-regelverk på verdipapirområdet

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 06.04.2017 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 25.11.2016 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Om lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak m.v. 1 Innledning Personopplysningsloven

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2009 Drift Utvikling av nøkkeltall: 30. juni 2009 15. oktober 2009 31. desember 2009 Antall tilsluttede bedrifter 123 131 135 Antall innmeldte

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter

Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.02.2009 Vår ref.:2008/00866 - FJA/AJH Deres ref.: 07/5535 FM AG Arkivnr. Høringsuttalelse - rapport om konkurransen i markedet for verdipapirfond

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Vedlegg til Årsrapport 2010: AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Autorisasjonsordningens styre har høsten 2010 gjennomført en prosess der ordningens strategi på kort og mellomlang

Detaljer

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Verdipapirseminaret, 4. juni 2014 Britt Hjellegjerde og Lars Ove Hagset Disposisjon 1) Enkelte regelverksinitiativ på

Detaljer

Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av

Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av Forsikringsvilkår for Pensjonssparing med skattefordel (IPS) Av 1.11.2017 1 Bli kjent med Pensjonssparing med skattefordel (IPS) i SpareBank 1... 3 Ord du bør kjenne til... 3 1 Slik fungerer avtale om

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : InnlEdnIng Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres?

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Forsikringskonferansen 24. Januar 2017 Jan Otto Risebrobakken Direktør for næringspolitikk Pensjon er egentlig ganske enkelt Sparing + Avkastning = Årlig pensjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy Nytt siden sist regulering Anne Merethe Bellamy Nye krav i EØS Etter finanskrisen har strengere regulering og bedre tilsyn stått sentralt Nye fullharmoniserte regler («Single Rule Book») Økt bruk av forordninger

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Rammeverk for praksiskrav Kreditt

Rammeverk for praksiskrav Kreditt Rammeverk for praksiskrav Kreditt : Innledning Autorisasjonsordningen i kreditt ble etablert 4. november 2016. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger som står bak ordningen. For å bli autorisert

Detaljer

Spareprodukter - hvordan må. Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010

Spareprodukter - hvordan må. Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010 Spareprodukter - hvordan må rådgivningen bli bedre? Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010 Hva gjør jeg her? Partner i Epsilon Capital, en nystartet nisjeaktør innen finansielle tjenester. Bakgrunn fra opplæring

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2012 Europeisk regelverk en oppdatering Prioriteringer i tilsynsarbeidet Tendenser i den europeiske regelverksutviklingen: Større grad av fullharmonisering:

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Næringspolitikk for finansnæringen?

Næringspolitikk for finansnæringen? Næringspolitikk for finansnæringen? Finansminister Kristin Halvorsen FNHs årskonferanse 8. april 8 Norsk økonomi er inne i en sterk høykonjunktur Sterkeste vekstperioden på år BNP for Fastlands-Norge.

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer