PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS"

Transkript

1 KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den norske nasjonalformuen består av menneskelige ressurser. Det betyr at praktisk erfaring og formell læring gjennom hele livet er av avgjørende betydning for samfunnet, din arbeidsgivers konkurransefortrinn, og hver enkelt av oss. Kravene til endring skaper behov for en arbeidsstyrke som er fleksibel og som er i stand til å skaffe seg ny kompetanse. UTVIKLINGEN I FINANSNÆRINGEN I BIs eget forskningsprosjekt, «Et kunnskapsbasert Norge», framheves finansnæringen som en av Norges mest lønnsomme næringer med imponerende vekst og verdiskapning, tross finanskrisen. Rammebetingelsene for en bærekraftig finansnæring er i endring både nasjonalt og internasjonalt. Globalisering, endrede regelverk med styrkede soliditetskrav, samt utviklingen av elektroniske hjelpemidler setter viktige premisser for fremtiden. Ny leder i Finansforbundet, Pål Hellmann, sier det slik: Det er en turbulent, men også spennende tid for ansatte i finans. Ny teknologi, fusjoner, nye måter å møte kundene på, samt omstillinger og nedbemanninger er blitt en del av vår hverdag. Resultatet av dette er en effektiv og tilpasningsdyktig næring som vi kan være stolte av. Denne utviklingen vil fortsette. (.) En del av Finansforbundets svar på dette er fullt fokus på kompetanseheving fremfor kompetansebytte. På Finansnæringens dag 2013 var kompetanseutvikling og omdømmebygging blant fokusområdene. UTVIKLINGEN I UNDERVISNINGSSEKTOREN Også i undervisningssektoren skjer det store endringer. Ny teknologi muliggjør læring og undervisning som i større grad er uavhengig av tid, sted, frekvens og individuelle forskjeller. Møtet mellom foreleser og student vil skje på flere måter enn den tradisjonelle forelesningen som har høy grad av monolog. BI har utarbeidet tre scenarier for 2020 som har følgende fellestrekk: Digital teknologi muliggjør fleksibilitet i tid og rom. Geografiske avstander blir mindre. Spredning og demokratisering av kunnskap skjer via digitale kanaler. Foreleseren er ikke lenger alene om å definere kunnskapen og undervisning. Læring og dokumentasjon skal reflektere næringslivets behov for «21st century skills». Undervisning slik den oppleves i dag tar nye former: Pensum er digitalt og vi får nye tilbud innenfor Massive Open Online Course (MOOC) som utfordrer de etablerte utdanningsformene. BI BANK OG FORSIKRING EN BRANSJERETTET AVDELING I BI EXECUTIVE På BI finner du fleksible løsninger som gjør det mulig å kombinere arbeid og utdanning. BI Bank og Forsikring leverer kurs og programmer som er spisset inn mot bank-, finans- og forsikringsbransjen, herunder fem ulike autorisasjonsordninger. Vi arbeider fortløpende med digitalisering av mange av kursene, slik at de blir lettere tilgjengelige både i forhold til tid og sted. BIs visjon er å være en handelshøyskole som er blant de ledende i Europa, der kombinasjonen av faglig tyngde og relevans for studenter og næringsliv er det fremste kjennetegn. BI Bank og Forsikring har sitt opphav i finansnæringens egne organisasjoner, og jobber tett sammen med næringen. Det sikrer deg den mest bransjerelevante etterutdanningen. Ønsker du bransjebytte, vil utdanningen du har tatt innenfor bank og forsikring kunne innpasses i øvrige studiemodeller ved BI Executive effektivt og fleksibelt for deg! Foto: Nicolas Tourrenc Vi ønsker deg velkommen som student hos oss! Katrine F. Kirkebø Direktør BI Bank og Forsikring 3

2 BI BANK OG FORSIKRING KUNNSKAP STYRKER DINE KARRIEREMULIGHETER Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge den som gir deg best mulighet for å nå dine fremtidige karrieremål. Videreutdanning er en god investering. Det viser resultatene fra vår spørreundersøkelse blant studenter som tok videreutdanning på BI i Hele ni av ti svarte at utdanningen har forbedret karrieremulighetene deres. Videreutdanning er altså en solid og inspirerende investering i egen fremtid enten du trenger faglig påfyll i nåværende jobb, eller du vil oppdatere deg for å komme videre i karrieren. HVORFOR BI BANK OG FORSIKRING? Vi er en felles tilbyder av kurs og kompetanse innenfor fagområdene bank, finans og forsikring, og har vårt opphav i finansog forsikringsnæringens egne organisasjoner. Vårt fremste kjennetegn er kombinasjonen av faglig tyngde og relevans for både studenter og næringsliv. Våre studenter opplever personlig og faglig utvikling. Utdanningen er direkte relevant for din jobbhverdag, da du tilegner deg ny kunnskap som raskt kan tas i bruk i jobben. VIDEREUTDANNING PÅ BACHELORNIVÅ 95% styrkede karrieremuligheter 58% økt høyere stilling 82% jobbtilfredshet 63% økt lønn GJENNOMFØRING Kursene er tilrettelagt for deg som er i full jobb. Hvert enkelt kurs gjennomføres over ett semester. Undervisningen er lagt opp slik at du kan studere uten å følge forelesninger til faste tider, og er en kombinasjon av selvstudium og studiesamlinger. I tillegg kan du treffe forelesere og medstudenter i diskusjonsgrupper og kollokvier på vår undervisningsplattform på nettet. INSPIRERENDE NETTVERK På kursene møter du mennesker som er i samme situasjon som deg selv. De har jobb, familie og en travel hverdag. Felles for alle er at de har et ønske om å øke sin kompetanse og utvikle seg. Studentene har variert bakgrunn, noe som gir en ekstra dimensjon for forelesningene som blir lærerike og inspirerende gjennom kunnskapsdeling. I tillegg knytter du nettverk som kan være nyttige for fremtiden. Læring og ny kunnskap gir deg tyngden du trenger 4

3 BI BANK OG FORSIKRING VIDEREUTDANNING EN GOD INVESTERING Faglig oppgradering kan føre til at du trives bedre på jobb, får bedre karrieremuligheter og høyere lønn. Også for bedriften er kompetanseutvikling viktig. BIs videreutdanning er direkte relevant for din jobbhverdag, for at du skal ha reell nytte av kunnskapen så snart du er tilbake på kontoret. Det er i bedriften ny kunnskap omsettes i verdiskaping, nyutvikling og økt effektivitet. HVORDAN FINANSIERE UTDANNINGEN? Mange arbeidsgivere er positive til å finansiere utdanning for medarbeidere som ønsker kompetanseheving. Det finnes også alternative løsninger: Arbeidsgiver kan dekke deler av kostnaden. Du kan søke noe studiepermisjon og la arbeidsgiver dekke kurskostnaden. Vis gjerne arbeidsgiver regneeksempelet til høyre. Tar du minst 15 studiepoeng pr semester, kan du søke lån og stipend fra Statens lånekasse. Detaljer på lanekassen.no. Uansett hvordan du finansierer studiene, er videre - utdanning en investering du vil ha direkte glede av i din videre karriere. ET REGNESTYKKE FOR VINN-VINN: La oss si du har en årslønn inkl. feriepenger på kr og tar et års bachelorprogram til kr Du søker 10 % studiepermisjon, og arbeidsgiver dekker kostnadene for studiet. DITT INNTEKTSBORTFALL: Brutto lønn inkl. feriepenger: kr Skatt (35,8 % ) kr Samlet reduksjon etter skatt: kr For deg blir nettokostnaden ca kr lavere enn om du skulle betalt kurset selv. I tillegg får du en studiedag hver 14.dag. Og som bonus, en solid investering i egen fremtid! ARBEIDSGIVER SPARER: Lønn inkl feriepenger: kr Arb.giveravgift (14.1 %): kr Samlet lønnsbesparelse: kr Arbeidsgiver sparer altså mer enn kurset koster (ikke hensyntatt 10 % produksjonstap). 5

4 BI BANK OG FORSIKRING BACHELOR OF MANAGEMENT med fordypning i bank og forsikring Du kan være nærmere en bachelorgrad enn du tror. BI tilbyr: Bachelor of Management hvor du kan fordype deg innen bank og forsikring Kjernefag 30 studiepoeng Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring Nye tider krever nye og tilpassede løsninger. Det gjelder også etterutdanning for ansatte innen bank- og forsikringsnæringen. BI Bank og Forsikring presenterer en Bachelor of Managementmodell som er fleksibel, men likevel spesielt tilpasset for bank-, finans- og forsikringsbransjen. Prinsippet er at du kan bygge videre på studiepoenggivende utdanning du har fra før. For mange som jobber i bank og forsikring er det ikke uvanlig å ha en utdanning som Bedriftsøkonom fra før. I tillegg har du kanskje tatt enkeltkurs eller en autorisasjonsutdanning ved BI Bank og Forsikring (tidligere henholdsvis Bankakademiet og Forsikringsakademiet)? Studiepoeng fra andre BI-kurs/studier eller kurs fra andre høyskoler eller universiteter som BI godkjenner, kan benyttes som frie studiepoeng. Ta kontakt med oss for å få en vurdering av hva som skal til for at du kan oppnå Bachelor of Management med fordypning i bank og forsikring. Kontakt oss på e-post eller ring oss på for å få en gjennomgang av hva du mangler for å oppnå Bachelor of Management-graden med fordypning i bank og forsikring. 6

5 BI BANK OG FORSIKRING Kjernefag Kjernefagene består av fire kurs innenfor utvalgte fagområder, som sammen skal sikre deg et faglig grunnlag for videre fordypning. Følgende fagområder må være dekket i kjernefagene hvert kurs gir 7,5 studiepoeng: Ett høyskole- eller spesialkurs innenfor fagområdet bedriftsøkonomi. Ett høyskole- eller spesialkurs innenfor fagområdet markedsføring. To høyskole- eller spesialkurs innenfor fagområdet organisasjon og ledelse. Alternativt kan et av kursene erstattes med et kurs i prosjektledelse eller strategi. Kjernefag 30 studiepoeng Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring Kursene i Grunnutdanning i ledelse dekker også fagkravene til kjernefagene. Se bi.no/grul Valgfritt bachelorprogram eller fordypning Bachelorprogrammene gir faglig fordypning og spisskompetanse innenfor fagområdene bank, finans og forsikring. Hvert program er totalt 30 studiepoeng. Som valgfritt bachelorprogram eller fordypning kan du velge mellom: Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng BANK PRIVATMARKED FORDYPNING Privatøkonomi med jus del II Plasseringsrådgivning Se side 15. RISK AND INSURANCE (tidligere Høyere forsikringseksamen) Risk Management Forsikringsøkonomi Underwriting Norsk og internasjonal forsikring Se side 23. BANK BEDRIFTSMARKED FORDYPNING Kredittvurdering I Kreditt- og depotjus Se side 14. CREDIT MANAGEMENT Økonomi og ledelse IT i kredittstyring Kredittjus Risikostyring og kreditt Se side 13. Kjernefag 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring Avsluttende program Leadership in Action Målet med graden Bachelor of Management er å gi deg en helhetlig og reflektert utdanning innenfor ledelse. Det avsluttende programmet Leadership in Action knytter sammen alle fagområdene du har vært gjennom, og gir deg en solid lederkompetanse. Her får du en praktisk tilnærming med forankring i moderne ledelsesteorier. Ledelse i perspektiv Strategisk ledelse og organisering Personlig og kompetent ledelse Samspill og ledelse i nettverk Ledelse i aksjon Kjernefag 30 studiepoeng Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring Resterende 90 studiepoeng 90 av de 180 studiepoengene i Bachelor of Management-graden er valgfrie. Det betyr at du kan innpasse inntil 90 offentlig godkjente studiepoeng fra BI eller andre høyskoler/universiteter i graden. Her kan du nyttiggjøre deg av kurs med godkjente studiepoeng som du tidligere har tatt innen bank, finans eller forsikring. Dersom du ønsker å ta kurs fra BI i Bank og Forsikring sin portefølje, finner du disse omtalt i denne brosjyren og på bi.no/bankogforsikring. Kjernefag 30 studiepoeng Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring 7

6 BI BANK OG FORSIKRING «Videreutvikling av kompetanse bør være finansnæringens svar på skjerpede krav til finansiell rådgivning. Aktiv og målrettet kompetansebruk skal sikre god og forutsigbar kundebehandling i tråd med god rådgivningsskikk. Det vil gi gode resultater for kunden og for banken». Høyskolelektor Dag Jørgen Hveem 8

7 BI BANK OG FINANS KURSTILBUD BANK OG FINANS ØNSKER DU STUDIEVEILEDNING? Dersom du er usikker på hvilket kurs du skal melde deg på kan det være nyttig å snakke med en studieveileder. Veiledningen kan foregå på BI eller på telefonen. Kontakt oss for studieveiledning på e-post: eller ring

8 BANK OG FINANS HVA PASSER FOR DEG SOM JOBBER I BANK? Vi tilbyr en bred portefølje av kurs for deg som jobber som rådgiver (både privat- og bedriftsmarked) i bank, eller som medarbeider innenfor kreditt- og fordringsadministrasjon. Kursporteføljen omfatter kurs på både bachelor- og masternivå samt ikke-studiepoenggivende kurs knyttet til Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Kursene er spesielt utviklet for deg som har jobberfaring. Kursene er praktisk orientert, og har fokus på et begrenset fagområde. Kursene passer for deg som ønsker ny kunnskap og oppdatering innenfor ett eller flere fagområder uten å binde deg til et fast studium. Samtidig vil de aller fleste av våre kurs kunne brukes til å bygge en grad som for eksempel Bachelor of Management. Her følger en overordnet oversikt over våre kurs på ulike nivåer: MASTERPROGRAM FINANSIELL RÅDGIVNING 30 SP BACHELORPROGRAM KOMBINASJONER AV KURS SOM KAN INNGÅ SOM FORDYPNING I BACHELOR OF MANAGEMENT-MODELLEN. BANK PRIVATMARKED FORDYPNING Plasseringsrådgivning 15 sp Privatøkonomi med jus del II 15 sp BANK BEDRIFTSMARKED FORDYPNING Kredittvurdering I 15 sp Kreditt- og depotjus 15 sp BACHELORPROG. CREDIT MANAGEMENT Økonomi og ledelse 7,5 sp IT i kredittstyring 7,5 sp Kredittjus 7,5 sp Risikostyring og kreditt 7,5 sp KURS SOM KAN INNGÅ SOM VALGFRIE STUDIEPOENG I BACHELOR OF MANAGEMENT-MODELLEN Regelverk for finansiell rådgivning 7,5 sp Sparing og plassering 7,5 sp Etiske utfordr. i finansnæringen 7,5 sp Påbygning for AFR-autoriserte 30 sp Kunnskapsprøven AFR gir uttelling i dette kurset Privatøkonomi med jus del I 15 sp IKKE-STUDIEPOENGGIVENDE KURS Veien til kunnskapsprøven AFR Forkurs i finans (nettkurs) Forberedelse kunnskapsprøven AFR (e-læring) Faglig oppdatering AFR (e-læring) 10

9 BANK OG FINANS AUTORISERT FINANSIELL RÅDGIVER AFR Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Dette gjøres ved at rådgiverne må dokumentere sin kompetanse gjennom en kunnskapsprøve og en omfattende praktisk prøve. Veien til kunnskapsprøven AFR Få den kompetansen du trenger til kunnskapsprøven for finansielle rådgivere. Kunnskapsprøven er en nettbasert prøve med flervalgsspørsmål, som består av 110 spørsmål fordelt på seks emneområder. For å bestå kunnskapsprøven må kandidaten oppnå minst 70 % korrekte svar, og ha minst 50 % korrekte svar på hvert enkelt av de seks emneområdene. Les mer om autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere her: Veien til kunnskapsprøven AFR er vårt mest komplette tilbud til deg som skal ta kunnskapsprøven og bli autorisert finansiell rådgiver. Kurset følger en fast struktur som kombinerer klasseromsundervisning og e-læring. SOM DELTAKER FÅR DU: Delta i en fast klasse som jobber sammen mot målet Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring Dedikerte fagpersoner som følger opp gjennom hele kurset Obligatoriske oppgaver med løsningsgjennomgang via videoforelesninger 12 fagdager ved Handelshøyskolen BI i Oslo som dekker alle seks fagområdene som inngår i AFR sin kunnskapsprøve Kartleggingstest med 110 spørsmål tilsvarende selve kunnskapsprøven Faglitteratur og forelesningsmateriell Pris kr bi.no/vtk Faglig oppdatering for fi nansielle rådgivere (e-læring) Få faglig oppdatering i henhold til den årlige fagplanen til AFR. Opplæringen er nettbasert og består av videoforelesninger, skriftlig materiell (PDF-filer) og testspørsmål. Pris for e-læring, kr per deltaker (tilgang gjelder for 6 mnd.). Ved bestilling av mer enn 10 brukere, ta kontakt for pristilbud. bi.no/afroppdatering Påbygning for AFR-autoriserte Er du autorisert finansiell rådgiver? Da har du grunnlaget som trengs for å ta vårt påbygningskurs som sammen med din kompetanse fra AFR gir 30 studiepoeng på bachelornivå. Kurset gir ytterligere kompetanse innenfor de sentrale fagområdene personlig økonomi og jus, finans og makroøkonomi. Kurset åpner for trening i praktisk anvendelse av kunnskap i de ulike fagområdene, spesielt i tilknytning til den obligatoriske prosjektoppgaven hvor kandidatene kan trekke inn relevante problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Les mer side 16. bi.no/afr 30 sp fra BI Påbygning for AFR-autoriserte AFR-autorisasjon Kurset gir deg mulighet til å bygge videre på kompe tansen du har tilegnet deg gjennom AFR-autorisa sjonen. Du får uttelling i form av 30 studiepoeng. 11

10 KURS BANK OG FINANS EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT FINANSIELL RÅDGIVNING 30 sp Oppstart høst samlinger à 4 dager Pris: kr bi.no/mmg1 Dette er et masterprogram som kan inngå som ett av tre programmer for å oppnå en erfaringsbasert mastergrad. Programmet er spesielt utviklet for deg som jobber i bank- og finansbransjen. Det kan gjennomføres parallelt med jobb, og dine erfaringer trekkes direkte inn i læringen. Programmet retter seg mot investeringsrådgivere og finansielle rådgivere som trenger spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt. Programmet vil gi deg innsikt i og kunnskap om, økonomiske, finansielle og juridiske forhold som grunnlag for finansiell rådgivning på person- og bedriftsmarkedet, i tråd med god rådgivningsskikk og etiske standarder. Det legges vekt på hvordan kunnskapen kan få praktisk anvendelse i rådgivningsprosessen. Du vil få innsikt i ulike finansielle instrumenter og markeder, herunder aksje- og obligasjonsmarkedet. Du skal også få for- ståelse for makroøkonomiske forhold som er av betydning for fastsettelse av renter og aktivakurser. Videre skal du få innsikt i juridiske spørsmål som har relevans for rådgivning på person- og bedriftsmarkedet. Gjennom utstrakt bruk av rådgivningscase får du utviklet faglig forståelse og trening i å se etiske dilemma i finansielle beslutninger. Tillit, integritet og samfunnsansvar Makroøkonomi modeller og utviklingstrekk Porteføljeteori og finansielle produkter Relevant rådgivningsjus STED OG OPPSTART: Oslo høst 2014 Kurset er svært relevant i min jobb som investeringsrådgiver innenfor privat- og bedriftsmarkedet i Nordea. Det at jeg treffer bransjekollegaer som kan dele av sine erfaringer, utfordringer og suksesser har vært nyttig for meg. Inge Pedersen Nordea kursdeltaker Finansiell rådgivning 12

11 KURS BANK OG FINANS KURSENE I ALFABETISK REKKEFØLGE CREDIT MANAGEMENT 30 sp Oppstart høst 6 samlinger (totalt 19 dager) Pris: kr bi.no/cm Programmet er beregnet på medarbeidere innenfor kreditt- og fordringsadministrasjon, og for ansatte i bank og finansnæringen. Credit Management kan inngå som bachelorprogram i Bachelor of Management. Kursene kan tas enkeltvis eller som helt program. Programmet går over to semestre. ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNÆRINGEN PROGRAMMET BESTÅR AV FØLGENDE KURS Økonomi og ledelse IT i kredittstyring Kredittjus Risikostyring og kreditt 7,5 sp Gjennomføres høst og vår 2 samlinger (2+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu1489 Kurset gir økt bevissthet om etiske utfordringer og dilemma i vår egen tid. Teorier blir belyst i den grad de kan hjelpe deg til å håndtere slike oppgaver ved å begrunne egne etiske standpunkter. Etter gjennomført kurs skal du ha opparbeidet et sett med kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kurset inngår som et obligatorisk kurs i alle autorisasjonsutdanningene til Finans Norge (FNO). Det kan også brukes som valgfritt kurs til Forsikringseksamen og som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Teoretiske perspektiver med relevans for finansnæringen Rådgivning som etisk kommunikasjon Finansnæringens avkastningskrav som kontekst for etisk refleksjon Bruk av etisk refleksjon til å analysere og drøfte case Kilder til god etisk dømmekraft Maktekspansjon og maktutjevning i mellommenneskelige relasjoner Etiske regelverk i bank og forsikring Spesielle emner for forsikringsnæringen FAGLIG OPPDATERING AFR 0 sp Løpende påmelding Ingen samlinger Pris: kr bi.no/afroppdatering Nettbasert kurs for finansielle rådgivere som kan brukes for å oppfylle kravet om den årlige faglige oppdateringen i autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. KURSET ER BASERT PÅ FAGPLAN FRA AFR FOR 2013 OG INNEHOLDER: Videoforelesninger Skriftlige kompendier (PDF-format) Testspørsmål til hvert tema i fagplanen Årets kunnskapsquiz (30 spørsmål) Rådgiverkanalen FORBEREDELSE TIL KUNNSKAPSPRØVEN AFR 0 sp Løpende påmelding Ingen samlinger Pris: kr bi.no/sem2914 Nettbasert kurs som kan brukes som opplæring og forberedelse frem mot kunnskapsprøven (som er en teoretisk prøve). Dette er første del av autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. FORKURS I FINANS Personlig økonomi Regelverk Makroøkonomi Finansmarkeder Produktgrupper Etikk BIs øvings- og kartleggingstest, 110 flervalgsspørsmål 0 sp Løpende påmelding Ingen samlinger Pris: kr bi.no/sem2910 Nettbaset kurs som skal gi tilstrekkelige forkunnskaper for å gjennomføre kursene Privatøkonomi med jus del II og Sparing og plassering. Introduksjon til renteregning Beregning av nåverdi, annuiteter og sluttverdier Budsjettering av kontantstrømmer, lønnsomhetsvurdering med nåverdi- og internrentemetoden Grunnleggende innføring i bruk av finanskalkulatoren Texas Instrument BA II + 13

12 KURS BANK OG FINANS IT I KREDITTSTYRING 7,5 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (1+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu1488 Kurset skal gi deg en grunnleggende forståelse for utfordringer og problematikk knyttet til bruk av informasjonssystemer (IS) og informasjonsteknologi (IT) i forbindelse med kredittadministrasjon. Det er utarbeidet en casesamling med eksempler fra norske bedrifter. Sammen med den øvrige obligatoriske litteraturen vil casesamlingen brukes til å belyse utvalgte emner. Kurset er en del av Credit Management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Anvendelse av IS/IT i kredittvurdering Spredning/adapsjon av nye teknologiske løsninger hos bransjen og hos kundene Trender i bruk av IT i kredittvirksomhet Etikk, sikkerhet og personvern Ledere/brukere sitt behov for forretningsinformasjon Verdiskapning i bedriften Lederes behov for informasjon Informasjonskvalitet Bruk av IS/IT til innovasjon og endring av virksomhetsprosesser KREDITT- OG DEPOTJUS 15 sp Gjennomføres vår 3 samlinger (2+3+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu2990 Kurset behandler rettsregler som har særlig betydning for den sikkerhet som kreves for bankenes utlån. Det tar også opp regler som har betydning for bankenes rettigheter og interesser i konkurranse med andre rettighetshavere. Hovedvekten er lagt på panteretten og konkursretten. Kurset kan i kombinasjon med Kredittvurdering I inngå som fordypning i Bachelor of Management. Pengekravsrett Panterett Tinglysning og registrering Tvangsfullbyrdelse Konkurs/akkord (gjeldsforhandling) KREDITTJUS 7,5 sp Gjennomføres vår 2 samlinger (1+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu1490 Kurset skal gi deg kunnskaper innenfor juridiske fagområder av stor betydning for kvaliteten på kredittarbeidet og tilstøtende områder. Kurset er en del av Credit Management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Rettskildelære Mekanismene i avtalerett Avtalerettslig ugyldighet Pengekravsrett Panterett Tingsrett Selskapsrett (ANS/DA og AS/ASA) Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs KREDITTVURDERING I 15 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (3+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu2987 Kurset har som mål å skape forståelse i forhold til de problemstillinger man står overfor ved vurdering av kredittrisiko ved næringslivsengasjementer. Kurset kan i kombinasjon med Kreditt- og depotjus inngå som fordypning i Bachelor of Management. Korrigering og verdivurdering av regnskapet før analyse Strømningsanalyser Fremtidig kapitalbehov og dekningsmuligheter Krav til fremtidig inntjening Analyse av ikke-finansielle forhold Modeller for risikoklassifisering og konkursprediksjon Porteføljestrategi og kredittvurdering Engasjementsoppfølging God praksis på kredittområdet 14

13 KURS BANK OG FINANS PLASSERINGSRÅDGIVNING 15 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (4+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu1410 Fusjoner, allianser og samarbeidsavtaler innenfor bank, finans og forsikring gir klare signaler om en næring i sterk endring. Dette medfører store krav til kompetanse blant medarbeiderne. Utviklingen viser også at verdipapirmarkedet er i fokus, og at kravet til solid og helhetlig rådgivning øker. For å reflektere dette behovet tilbys dette kurset som er rettet mot plasseringsrådgivere i bank. Kurset kan i kombinasjon med Privatøkonomi med jus del II inngå som fordypning i Bachelor of Management. Rentens terminstruktur Sammenheng mellom renter og valutakurs Inflasjon, og begrepet reell valutakurs Pengepolitikk Euroen. Det internasjonale betalingssystem Obligasjons-, valuta- og pengemarkedet Valutamarkedet Sammenhengen mellom risiko og avkastning i aksjemarkedet Ulike risikobegrep Porteføljesammensetning Finansielle produkter: Bank, aksjer, fond, forsikring, opsjoner, sammensatte produkter Skatt på finansiell formue og inntekt PRIVATØKONOMI MED JUS DEL I 15 sp Gjennomføres høst og vår 2 samlinger (2+2 dager) Pris kr bi.no/sfu0690 Kurset gir en praktisk rettet innføring i personlig økonomi/familieøkonomi. I tillegg kommer juridiske emner og forbrukeratferd som er av betydning for kvaliteten på privatøkonomisk rådgivning og saksbehandling. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Familiebudsjett Relevante privatøkonomiske spørsmål i ulike livsfaser Kort om studiefinansiering Ulike finansielle plasseringer Innføring i kjøp og finansiering av bolig Innføring i finansmatematikk Betydningen av risiko og usikkerhet, preferanser og irrasjonell atferd i privatøkonomi PRIVATØKONOMI MED JUS DEL II 15 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (2+2 dager) Pris kr bi.no/sfu0593 Kurset bygger på Privatøkonomi med jus del I. Hovedvekten i del II legges på kredittvurdering, investerings- og finansieringsrådgivning, samt kartlegging og oppfølging av problemengasjementer. Kurset kan i kombinasjon med Plasseringsrådgivning inngå som fordypning i Bachelor of Management. Kjøp og finansiering av bolig og forbruksgoder, herunder vurdering av firmabil kontra egen bil Lånebetingelser, lånekostnader, lånetyper og kredittverdighet Effektiv rente for ulike typer lån Vurdering av risiko og fastsettelse av rentevilkår for lån Lønnsomhet for investeringsprosjekter under ulike forutsetninger Avkastningsberegninger og risikovurdering for finansielle investeringer Arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad og økonomisk sosialhjelp Kredittvurdering og lånebehandling Oppfølging av problemengasjementer Strategiske avveininger ved valg av marked Heuristikk i beslutninger, beslutninger som har langsiktige konsekvenser, hvordan følelser påvirker beslutninger 15

14 KURS BANK OG FINANS PÅBYGNING FOR AFR-AUTORISERTE 30 sp Gjennomføres høst og vår 2 samlinger (2+3 dager) Pris: kr bi.no/afr Kurset gir deg mulighet til å bygge videre på kompetansen du har tilegnet deg gjennom autorisasjonen for finansielle rådgivere (AFR), og gir ytterligere kompetanse innenfor de sentrale fagområdene personlig økonomi og jus, finans og makroøkonomi. Det legges opp til trening i praktisk anvendelse av kunnskap i de ulike fagområdene, spesielt i tilknytning til den obligatoriske prosjektoppgaven hvor du kan trekke inn praktiske problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Privatøkonomi (inkl. produkter) Makroøkonomi Finans (inkl. produkter) Regelverk Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. REGELVERK FOR FINANSIELL RÅDGIVNING 7,5 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (2+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu1493 Kurset gir kompetanse i regelverket for finansiell rådgivning, herunder forholdet mellom rådgiver/selger og retter seg blant annet mot deg som arbeider som finansiell rådgiver eller som leder slik virksomhet. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Sentrale lover og lovens krav til god forretningsskikk (MiFIDreglene) Verdipapirhandellovens definisjoner av sentrale begreper og anvendelsesområde Betydningen av kundeklasser og vilkår for omklassifisering Interessekonflikter Informasjons- og dokumentasjonskrav Verdipapirfond Personopplysningsloven Hovedreglene for angrerett ved kjøp av finansielle tjenester Hovedreglene i hvitvaskingsregelverkets undersøkelsesplikt Bankklagenemndas rolle og rettslige betydning RISIKOSTYRING OG KREDITT 7,5 sp Gjennomføres vår 2 samlinger (2+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu1491 Etter endt kurs skal du kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy knyttet til problemstillinger i kredittpolitikk, kredittbetingelser etc. Kurset er en del av Credit Management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. SPARING OG PLASSERING Finansielle konsekvenser av kredittstyring Kontantstrøm og resultat Beregning av økonomiske indikatorer Kredittpolitikk og organisasjon Organisering av kreditvurderingsprosessen Kredittpolitikk i henhold til kundeklassifisering Kredittbetingelser og salgsbetingelser Vurdering av risikoen knyttet til porteføljen Porteføljeteori Fremgangsmåte ved risikoanalyser 7,5 sp Gjennomføres vår 2 samlinger (2+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu2900 Målet for kurset er at du skal være i stand til å gi mer kvalifisert finansiell rådgivning, forankret i finansiell teori, bransjens egen standard for God rådgivningsskikk og lov om verdipapirhandel (MiFID). Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. God rådgivningsskikk Hvordan måle avkastning på finansielle produkter? Hvordan måle risiko i finansielle produkter? Porteføljeteori og -sammensetning Produkter: Aksjer, obligasjoner, fond, opsjoner, nye finansielle produkter Beskatning av finansielle produkter Rangering og klassifisering av fond Bruk av sentrale nøkkeltall og informasjon fra regnskapet 16

15 KURS BANK OG FINANS VEIEN TIL KUNNSKAPSPRØVEN 0 sp Gjennomføres høst og vår 4 samlinger a 3 dager Pris: kr bi.no/sem2906 Kurset består av studiesamlinger, oppgaveløsing og nettbasert læring som leder deltakerne frem til kunnskapsprøven (AFR). Personlig økonomi Finansmarkeder Produktgrupper Makroøkonomi Etikk Regelverk ØKONOMI OG LEDELSE 7,5 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (3+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu1487 Kurset skal gi deg innsikt i sentrale samfunnsøkonomiske begrep og sammenhenger, og kunnskap om hvordan en økonomi som den norske fungerer. Kurset er en del av Credit Management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Nasjonalregnskap og økonomisk vekst Makroøkonomisk politikk i åpne økonomier Finansiell stabilitet Rentedannelse i finansmarkeder Markedsteori Sentrale teorier og problemstillinger innenfor ledelse Fallgruver i beslutningsprosesser Innsikt i team- og selvledelse De gode foreleserne gjorde at undervisningen ble nyttig for meg. De initierte til diskusjoner, og med engasjerte medelever ble det gode diskusjoner som bidro til å gi undervisningen det lille ekstra. Leif Vassli Banksjef Nordeas Bank filial i Stjørdal i Nord-Trøndelag 17

16 «Handelshøyskolen BI er en av få utdanningsinstitusjoner som tilbyr forsikringsutdanning med studiepoeng. Vi mener at formalisert kompetanse er viktig, både for studentene, de ansatte i næringen og for næringens omdømme generelt». Høyskolelektor Ina Due-Tønnessen 18

17 FORSIKRING KURSTILBUD FORSIKRING ØNSKER DU STUDIEVEILEDNING? Dersom du er usikker på hvilket kurs du skal melde deg på kan det være nyttig å snakke med en studieveileder. Veiledningen kan foregå på BI eller på telefonen. Kontakt oss for studieveiledning på e-post: eller ring

18 FORSIKRING AUTORISASJONSORDNINGER I FORSIKRING GENERELT Målet med autorisasjonsordningene er å sikre et høyt faglig nivå blant de ansatte i næringen, til nytte for både kunder og selskap. Det er fire autorisasjonsordninger i norsk forsikring. Tre av ordningene eies av Finans Norge (FNO) og én av Norske Forsikringsmegleres Forening. Ordningene har styringsgrupper med representanter fra næringen. Styringsgruppene behandler søknader om autorisasjon med utgangspunkt i de bestemmelsene som gjelder for den spesifikke ordningen. Autorisasjonsordningene bygger på en kombinasjon av fagutdanning og praksis, der utdanningen består av kurs som tilbys av BI Bank og Forsikring. Noen kurs er felles for flere av autorisasjonsordningene. Dette gjør det enkelt å bytte til en annen ordning underveis eller om du får nye arbeidsoppgaver. Utdanningsløpene er laget slik at du starter med kurset Innføring i forsikring, og bygger på med kurs til du har oppnådd den spesialiseringen du ønsker. Kursene tas enkeltvis. For å bli autorisert må du fullføre utdanningen med karakter C eller bedre på samtlige kurs. Når alle kurs er fullført, og krav til praksis er oppfylt, kan selskapet søke om å få deg autorisert. Se mer under hver ordning nedenfor. Kursene som inngår i autorisasjonsordningene, kan også brukes til å bygge opp Forsikringseksamen og/eller Risk and Insurance (se side 23). De kan også inngå i Bachelor of Management (se side 7). Alle kurs er på 7,5 studiepoeng. Autorisasjon for forsikringsrådgivere Denne autorisasjonsordningen har fire spesialiseringer. To kurs er felles og gir det faglige grunnlaget for alle spesialiseringene. I tillegg til kursene kreves det tre års praksis. Av dette må minst ett år være i den bransjen du søker autorisasjon for. Det er mulig å bli autorisert innen flere spesialiseringer. Mer om bestemmelsene for ordningen og søknadsskjema finner du på bi.no/radgiver SPESIALISERINGER TING PRIVAT PERSON PRIVAT TING BEDRIFT PERSON BEDRIFT BRANN- OG KOMBINERT PERSONFORSIKRING BEDRIFTSFORSIKRING PERSONFORSIKRING FORSIKRING PRIVAT (7,5 sp) (7,5 sp) SKADE (7,5 sp) (7,5 sp) MOTORVOGNFORSIKRING SPARING OG PLASSERING RISK MANAGEMENT PRIVAT TJENESTEPENSJON* (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) FORSIKRING (7,5 sp) FELLESKURS ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNÆRINGEN (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) * Kurset het tidligere Kollektiv pensjonsforsikring 20

19 FORSIKRING Autorisasjon for skadebehandlingskonsulenter Denne autorisasjonsordningen har syv spesialiseringer, hvorav tre i reiseforsikring. To kurs er felles og gir det faglige grunnlaget for alle spesialiseringene. I tillegg til kursene kreves det tre års praksis i den bransjen du søker autorisasjon for. Du kan bare være autorisert i én av spesialiseringene. Mer om bestemmelsene for ordningen og søknadsskjema finner du på bi.no/skadebehandler SPESIALISERING BRANN- OG AUTO PERSON- REISE REISE REISE GENERALIST KOMBINERT SKADE MOTORVOGN BRANN PERSON Skadeoppgjør Skadeoppgjør Personskade- Skadeoppgjør Skadeoppgjør Person- SM del A, SBK brann- og kombinert motorvogn- oppgjør del II motorvogn- brann/kombinert forsikring privat eller Personskadeforsikring (SBK) forsikring del B (7,5 sp) forsikring del A forsikring (7,5 sp) oppgjør del I (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) Skadeoppgjør Personskade- Motorvogn- Brann/kombinert Brann- og kombinert motorvogn- oppgjør del I forsikring forsikring privat forsikring privat forsikring del A (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) Brann- og Motorvogn- Reise- og ulykkesforsikring (7,5 sp) Motorvogn kombinert forsikring forsikring forsikring privat (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) FELLESKURS ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNÆRINGEN (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) Autorisasjon for personforsikringskonsulenter Denne autorisasjonsordningen består av fire kurs som utgjør autorisasjonskursene for Avtale/service og oppgjør Privat. For å bli autorisert innen Avtale/service og oppgjør Bedrift, må du i tillegg ta kurset Privat tjenestepensjon. Det er mulig å være autorisert i begge retningene. I tillegg til kursene kreves det minst tre års praksis i en avtale-/serviceavdeling eller oppgjørsavdeling. Mer om bestemmelsene for ordningen og søknadsskjema finner du på bi.no/person AVTALE/SERVICE OG OPPGJØR PRIVAT Felleskursene utgjør hele utdanningen AVTALE/SERVICE OG OPPGJØR BEDRIFT PRIVAT TJENESTEPENSJON* (7,5 sp) FELLESKURS AVTALE, SERVICE OG OPPGJØR I PENSJONSFORSIKRING (7,5 sp) PERSONFORSIKRING (7,5 sp) ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNÆRINGEN (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) * Kurset het tidligere Kollektiv pensjonsforsikring 21

20 FORSIKRING Autorisasjon for forsikringsmeglere Det er to autorisasjonsutdanninger for forsikringsmeglere. Den ene er for meglere innenfor marine forsikringer og den andre for meglere innenfor non-marine forsikringer, der du spesialiserer deg enten i livs- eller skadeforsikringer. I tillegg til kursene som inngår i utdanningen, er det også krav til tre års allsidig forsikringspraksis, av dette minimum ett års erfaring fra selvstendig kundebetjening i et meglerforetak. Mer om bestemmelsene for ordningen og søknadsskjema finner du på bi.no/megler MEGLERE LIVS- OG SKADEFORSIKRINGER Denne autorisasjonsordningen har fem felleskurs og ett kurs du velger ut fra hvilken spesialisering du ønsker. SPESIALISERING LIV PRIVAT TJENESTEPENSJON* (7,5 sp) SPESIALISERING SKADE UNDERWRITING (7,5 sp) FELLESKURS RISK MANAGEMENT (7,5 sp) FORSIKRINGSMEGLING (7,5 sp) BEDRIFTSFORSIKRING SKADE (7,5 sp) PERSONFORSIKRING (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) * Kurset het tidligere Kollektiv pensjonsforsikring MEGLERE MARINE FORSIKRINGER Denne utdanningen består av følgende kurs: MEGLERE MARINE FORSIKRINGSMEGLING (7,5 sp) UNDERWRITING (7,5 sp) RISK MANAGEMENT (7,5 sp) MARITIME LAW AND INSURANCE (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) 22

Ny struktur ved BIs BIs forsikringsutdanning Høsten 2012

Ny struktur ved BIs BIs forsikringsutdanning Høsten 2012 Ny struktur ved BIs forsikringsutdanning g Høsten 2012 Hvorfor endringer? Resultat av lengre tids utvikling ønske om høyere nivå på forsikringsutdanningen Forsikringsakademiet i k i brakte med seg kurs

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild

Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte. Studiepoeng: 30. Kursansvarlige. Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Kursbeskrivelse: Påbygging for AFR-autoriserte Studiepoeng: 30 Kursansvarlige Dag Jørgen Hveem og Eldrid Gynnild Mål Kurset retter seg mot autoriserte finansielle rådgivere (AFR) og skal gi relevant kompetanse

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Kartleggingstest for finansielle rådgivere

Kartleggingstest for finansielle rådgivere Fagområder: Kunnskapskrav for Spama tester: 01-01 Kartleggingstest for finansielle rådgivere 01-11 69: Ordinære tester knyttet til grunnkompetanse og autorisasjon av finansielle rådgivere 03-11 -13: Kreditt

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning

Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN170_2, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2016 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2017 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjonsopptjening og uttak to sider av samme sak? Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon overalt Pensjon er vanskelig Gjennom generasjoner er dette sagt og trolig ment Pensjonsreformen brakte helt nye

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad BIs videre- og etterutdanningstilbud

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Utviklingsseminar

Utviklingsseminar Utviklingsseminar 1.9.2015 Utviklingsseminar forankre og videreutvikle Status for ordningene Status fra arbeidsgrupper Ragnvald Sannes, BI Katarina Liden, SwedSec Jan Erik Fåne, Finans Norge Teknologisk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Kompetansekrav i finanssektoren

Kompetansekrav i finanssektoren NFT Kompetansekrav 2/2004i finanssektoren Kompetansekrav i finanssektoren av Magne Førre Et utvalg nedsatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig lagt fram en innstilling om kompetansekrav

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2013 Sammendrag Ved utgangen av 2013 var det 6 604 autoriserte finansielle rådgivere, 211 flere enn ved forrige årsskifte. Gjennom hele 2013

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING AFR 2018 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2016 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger Bli SIVILØKONOM ved Universitetet i Stavanger VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM BACHELOR 3 år + MASTER 2 år Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir allsidige karrieremuligheter

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer