Spareprodukter - hvordan må. Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spareprodukter - hvordan må. Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010"

Transkript

1 Spareprodukter - hvordan må rådgivningen bli bedre? Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010

2 Hva gjør jeg her? Partner i Epsilon Capital, en nystartet nisjeaktør innen finansielle tjenester. Bakgrunn fra opplæring i Formuesforvaltning som analysesjef der. Undervist ved Handelshøyskolen BI. Har jobbet i finans både med (Formuesforvaltning) og uten fiduciary ansvar (Carnegie) Har skrevet to bøker som er spisset mot Autorisasjonsordningen (og medforfatter av en tredje - Personlig Økonomi 2010/ som er høyst relevant for emne 1). Epsilon Capital tilbyr opplæring i Kunnskapsprøven i AFR 2

3 Agenda Hva er en finansiell rådgiver? Hva er finansiell rådgivning? Hva er et spareprodukt og hva er bra/galt med dem? Noen sentrale dilemmaer tema rundt finansiell rådgivning Mer om AFR generelt og emne 4 Produktgrupper spesielt Forslag til forbedringer, fremtiden for AFR 3

4 Finansiell rådgiver en (u)takknemmelig jobb? Ingen lett jobb: Erfaringsmessig: jo mer du vet, jo mer vet du at du ikke vet Skal kunne og skjønne: Kundene (emne 1) Økonomien (emne 2) Finansmarkedene (emne 3) Produktene (emne 4) Rett & Galt I, etikk (emne 5) Rett & Galt II,. Regelverket (emne 6) Noen av temaene skal kunnes meget godt : Ambisiøst med dagens opplegg: Noe må gi etter; pensum eller test? 4

5 Finansiell rådgivning (inn)ledende spørsmål Noen som fortsatt lurer på om finansprodukter kjøpes eller selges? Det iboende dilemmaet; hvem tjener på hvem? Kunden på rådgiverens gode råd? Rådgiveren på kundenes gode råd? Hvorfor tror folk (fortsatt) at gode råd kan være gratis? Hvilket bilmerke vil en Toyota-forhandler anbefale...? Den største utfordringen er når produsent og rådgiver er én og samme. Fiduciary responsibility? Vet privatpersoner hvem som har det og ikke? I USA regner de med at flere enn 85% av alle rådgivere IKKE har det! Kan finansiell rådgivning noen gang bli en profesjon? Ingen beskyttet tittel. 5

6 Trend investorbeskyttelsen øker Konsekvens: Hvor langt skal kundene beskyttes (mot seg selv)? 6

7 Hva er et spareprodukt? En tilgjengeliggjøring av investeringer til mindre investorer/sparere Aksjer aksjefond Obligasjoner obligasjonsfond Eiendom porteføljeselskaper ( eiendomsfond ) Asymmetriske avkastningsutfall strukturerte produkter Skattemotivert pensjonssparing livrente/ips Den som pakker det mest sexy og minst transparent vinner? De seneste 20 år har representert en supersyklus for finansnæringen: Demografi Rentefall unormal høy avkastning har tilslørt høye kostnader, dårlige produkter 7

8 Hva nu for sparemarkedet generelt? Demografi (mange steder) gir fortsatt men annerledes sparing (i nullavkastning; jfr Japan, paradox of thrift ) Renter: Hvordan påvirker nullrenter rådgivningen? Det er renteendringen, ikke nivået, som løfter aktivaprisene (jfr Japan) Vanskelig å lage produkter som låner renteelementet (strukturerte) Forventet avkastning: Går avkastningsforventningene fra irrasjonelt høye til irrasjonelt lave? (det tok 25 år før Dow Jones kom tilbake til toppen i 1929, S&P 500 er fortsatt der den var i 1998 ) Kunde: Du mener aksjer er bra nå, men det mente du for 3 år siden også Monkey see, monkey do: Bolig kan ikke gå galt 8

9 Hva nu for spareprodukter spesielt? Hvordan kan vi vite hvilket produkt som er best for kunden? Common wisdom: Aksjer gir høyere avkastning enn bank (men hva når det går 10 år uten)? Akademiske studier anbefaler sparing i billige indeksfond. Men er det nødvendigvis rett? Er det riktig å forby strukturerte produkter? Asymmetrisk informasjon. Jakten på nye produkter, Say s lov? Same shit, new wrapping? Vil sparere stole mer på pressen ( gjør det selv ) enn næringen? 9

10 Noen utfordringer for rådgivere: Risiko can t live with it, can t live without it Hvordan forklares og forstås risiko? Er standardavviket rett risikomål? Kjøpekraftsrisiko viktigere over tid. Hvor godt er risiko forstått av den enkelte rådgiver? Hva slags risiko bør private sparere ta: Markedsrisiko (aksjer, aksjefond) Kredittrisiko (obligasjoner, obligasjonsfond) Likviditetsrisiko (private equity, eiendom) Forvalterrisiko (private equity, hegdefond) Skal myndigheten bestemme hvem som kan ta hvilken risiko? Krever mye av en rådgiver å skjønne alle risikodimensjoner. 10

11 Noen utfordringer for rådgivere: Skatteråd- Hvor mye og hvor langt skal man gå? Skatt vil utgjøre en stor forskjell i avkastning over tid. Hvor mye og hvor godt er dette forklart kunden? Hvor langt skal en rådgiver gå i å gi skatteråd? Samlivsbeskatning (skillsmisseråd ) Gevinstbeskatning (grensen mellom kreativ og fornuftig realisasjon) Formuesbeskatning (spare på skillingen..) Arveskatt AFR går ikke langt, men det er den del skatt man må kunne 11

12 Hva inngår i emne 4: Produktgrupper Fagplan Egenskaper, risiko og skatteregler knyttet til Banksparing Ulike typer bankspareprodukter Fondssparing i aksje- og rentemarkedet Forsikringssparing Ulike typer forsikringsspareprodukter Ulike tilleggsdekninger (etterlattedekninger o.l.) Strukturerte (sammensatte) produkter Ulike typer strukturerte produkter Andre finansielle instrumenter og verdipapirer Praktisk forhold OK. Indeks vs aktivt forvaltede fond, egne produkter Hva med sparing i forsikring? IPS Er døren lukket for strukturerte produkter, og er de så ille egentlig? Liten opplæring i uregulerte investeringsformer, private equity, hedgefond etc, men kanskje greit å kunne likevel 12

13 Utfordringer i emne 4 Fra Fagplanen: Rådgiveren skal ha meget god kompetanse når det gjelder de enkelte produktgruppers egenskaper, fordeler og ulemper, samt risiko og skatteregler for produkter som naturlig selges av finansielle rådgivere. Rådgiveren skal være i stand til å forstå produktenes plass i totalbildet når det gjelder kundens behov for finansielle plasseringer. Produkter kan være enkle og de kan kompliserte, og noen uklare i en porteføljestrategi Men også enkle produkter kan være kompliserte dersom lovgivningen er det: Sparing i forsikring: Ulike begreper hos produktleverandørene (Altfor) mange produkter Kan virkelig sparing i IPS anbefales? 13

14 Eksempel på tema i emne 4 14

15 Mulige årsaker til strykproblemer i emne 4 For mange kokker i AFR-programmet? Uten hovmester? Eks: forsikring: Kjært og mange barn, gir mange navn Hvor hensiktsmessig er dagens arbeidsdeling mellom: Spørsmålsstillere Undervisning (foretakene selv, undervisningsleverandører) Fagrådet For spesialiserte spørsmålsstillere? Praktikere eller teoretikere? Kompetansenivået skal være høyt, men kandidatene har vært prisgitt opplegget fra sine arbeidsgivere. 15

16 AFR - etisk rensing? Hvorfor skal det være umulig å ta AFR som selvstudium? Favoriserer ordningen de store, pengesterke aktørene? Dvs eierne Skal henge høyt, men er nødvendigvis stor = etisk liten = uetisk? Rammer også små sparebanker som ikke har store ressurser, penge- eller personalmessig Fortvilet for dem som vil, men ikke kan. Enkelt å bli f eks CFA (USA), men ikke AFR. 16

17 Hva er AFR En privat ordning, så eierne Sparebankforeningen FNH, (nå FNO), Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet kan jo gjøre som de vil. Men fra strategidokumentet: Prisen bør imidlertid ikke være så høy at den hindrer oppslutning om ordningen. Ikke pris som er problemet, men opplæringen. Hva skal vi kunne : Tør ikke bruke andre enn de utvalgte. 17

18 Eksempel AFR tilgjengelig fagplan Hva er IRR Yield Likviditet gitt utviklingen i rentenivået Og hva skal egentlig kunnes her? Hvor kan man finne mer om dette? 18

19 Eksempel AFR - Faglitteratur Autorisasjonsordningen tilbyr ikke selv undervisningsopplegg, men samarbeider nært med utdanningsinstitusjonene BI og SPAMA, samt bedriftene, om opplæring som fører frem til autorisasjon. Fagplanen for kunnskapsprøven og rammeverk for praktisk prøve gir utdanningsinstitusjonene, bedriftene og den enkelte rådgiver et godt grunnlag for å vurdere hvilken opplæring som bør gjennomføres. * Ingen bøker angitt eller foreslått som pensum (unntak for emne 5). Går ikke an å kjøpe pensum. * Kilde: AFR sine nettsider 19

20 Eksempel CFA Faglitteratur og fagplan 20

21 Forslag for at AFR skal bli allment Legge ut en detaljert fagplan (hvorfor gjøre det diffust hva du skal lære?) Angi et anbefalt sett av pensumlitteratur (ulike bøker, nettsider, utgaver etc) Gjøre det mulig for alle å ta eksamen, uavhengig av arbeidsgivers økonomi Vurdere å dele opp eksamen i to eller tre nivåer (dypere eller bredere for hvert nivå) Klarere skille mellom leverandør og oppdragsgiver (til kundenes beste) Alternativt: Etablere alternativ autorisasjon (for f eks formuesforvaltere) 21

22 Finnes i dag pensum, men ikke offisielt Emne 1: Personlig økonomi 2010/2011, av Hveem, Mjølhus, Plahte, Nordstoga, Emne 2: flere, herunder Makroøkonomi for Finansielle Rådgivere av T. Synnestvedt, (2009) Makroøkonomi av Knut Anton Mork (2003) Emne 3: Utdrag fra flere bøker eller Finansmarkeder av Jon Mjølhus, (2010) Formuesforvaltning av Jon Mjølhus (red.) (2007) Emne 4: Finansprodukter av Jon Mjølhus (2010) Emne 5: Mot og tillit etikk for finansielle rådgivere, av Øyvind Kvalnes (2010) Emne 6: Finansrådgivers ansvar og plikter av Jone Engh (2009) 22

23 Fremtiden for AFR Kan bli enerådende og tittelen å ha, men kun hvis svakheter rettes opp En tittel kan slå begge veier: Kan misbrukes overfor kundene (autorisasjon = autoritet som leger og prester?) Krever at etikk og kompetanse etterleves i praksis, og at det faktisk statueres eksempler for å gjøre dette troverdig overfor kunder og overfor andre AFR ere. Hva etter- og videreutdanning? 23

24 Noen erfaringer fra an old fart Forventet avkastning er hva du forespeiles, faktisk avkastning er hva du får Better safe than sorry : Ikke invester i noe du ikke skjønner. Se på kostnader. Dyrere er ikke nødvendigvis bedre Spill sikkert, ikke gå for vinnere. Vet du ikke hvem som er the sucker? Sjekk incentivene. Andres incentiver er sjelden sammenfallende med dine interesser. Good deals don t travel. Hvis dette er så bra, hvorfor ringer du meg? Vit hvor du er i finansmarkedets næringskjede. De store spiser de mindre. Er du en stor eller liten fisk? Risiko er ikke volatilitet, men faren for å gjøre dårlige investeringer. 24

25 Takk for meg! 25

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet

Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Tiltak for å bedre informasjonstilbudet til sluttbrukerne i finansmarkedet Rapport fra en arbeidsgruppe 18. august 2004 Forbrukerrådet Forbrukerombudet Kredittilsynet 1 2 Innhold 1 Innledning... 5 1.1

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA FINANS NORGE FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET Kunnskap gir kontroll, sier Kristina Picard, programleder i Teenage Boss. Forbrukerombudet og Finans Norge går sammen om

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 10 - desember 2010 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer