Årsplan Figgjo barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Figgjo barnehage"

Transkript

1 Årsplan Figgjo barnehage Oppdag Figgjo bydelen vår Telefonnummer Figgjo barnehage: Kontor: Åpningstid: Mandag-fredag kl Adresse: Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo E-post: Hjemmeside: 1 KariOlaHålå: Hestastampen: Flintbyen: Plantene: Rivebakken: Elvemuslingen:

2 Innhold Årsplan Årshjul s 3 Barnehagens formål s 4 Figgjo barnehage s 4 Oppdag Figgjo s 6 Visjon for Sandnes kommune s 7 Satsningsområder for Sandnes kommune s 8 Figgjo Barnehages visjon s 10 Barnehagen som kulturarena s 12 Reggio Emilia s 13 Fagområdene s 15 Avdelingen Flintbyen barnehageåret 2015/2016 s 17 Samarbeid barnehage hjem s 18 Omsorg, lek og læring s 20 Overgang barnehage skole s 24 Samarbeidspartnere s 25 Informasjon/ praktiske opplysninger s 27 2

3 Årshjul for figgjo barnehage. August, september: Tema: Bli kjent, vennskap og empati Meg selv, min familie og venner Vi tar utgangspunkt i min bok Merkedager: Planleggingsdag Foreldremøte, dato: 21. og 22. september (Riveb. og Flintb. 21., resten 22. september) Oktober: Tema: Figgjo en bydel i Sandnes kommune Brannvernuke i uke 38 Vi starter forberedelser til FN markering Tema: Figgjo i verden Merkedager: November: Tema: Figgjo i verden Merkedager: Planleggingsdag fredag Foreldresamtaler Desember: Jul på Figgjo Egen juleplan Åpning av nye avdelinger, Rivebakken og elvemuslingen flytter inn Januar, februar Miljø uke på Figgjo uke 2 og 3 Karneval uke 6 Fastelaven Merkedag: Planleggingsdag Mars, april Påske på figgjo Merkedag: Planleggingsdag Mai, juni, 17. mai på Figgjo Ruskenuke uke 10 Merkedag: planleggingsdag 3 Juli Sommerbarnehage, se egen plan. Uke 26 til uke 33

4 BARNEHAGENS FORMÅL Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Formålet slår fast at barnehagen skal ha: et helhetlig læringssyn et samfunnsmandat Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller beskyttelsen av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. Barnekonvensjonen vektlegger barns rett til å uttrykke seg. FIGGJO BARNEHAGE Figgjo barnehage startet opp august Barnehagen ligger i Rossåsen, med adresse Utslåtten 2A. Barnehagen ligger fint plassert med variert natur rett utenfor barnehageporten, og er midt i et område med fornminner fra jernalderen. Fornminnene ligger blant annet i skogen mellom p-plassen og barnehagen, som er et vernet område. Parkeringsplassen er derfor plassert ovenfor skogen. I denne skogen har vi en gapahuk; Ingalyst. Her kan vi leke, lage bål og mat, ha samlinger og til og med overnatte. 4

5 Barnehagen har 6 avdelinger Avdelingsnavnene er gamle Figgjonavn som gjenspeiler litt av Figgjo sin historie: PLANTENE: I den tiden da toget gikk fra Sandnes til Ålgård begynte det å brenne i skogen omtrent der som Gryvjene er nå. En tid etter ble skolebarna satt til å plante ny skog derav Plantene. HESTASTAMPEN: Det var der hestene fikk vann på vei mot Sandnes - denne har de nå satt opp igjen ved bomstasjonen. FLINTBYEN: Da Figgjo fajanse ble startet fikk arbeiderne billig tomt i Åslandsbakken. Området hørte til Figvedgården. KARIOLAHÅLÅ: Dette er en åpning under en stor stein ved foten av Krossfjellet. Der ble f.eks. St. Hans kvelden feiret med bål og trekkspillmusikk. ELVEMUSLINGEN, 1. etg.: I gamle dager fantes mye elvemuslinger i Figgjoelva, derav navnet Elvemuslingen. I dag er elvemuslingene fredet, fordi forekomsten er blitt veldig lav. RIVEBAKKEN, 2.etg.: Navnet kommer fra en bratt skibakke på teigen. INGALYST: En dame som het Inga bodde ved direktørboligen til DFU. Hun hadde et lysthus i hagen - derav navnet Ingalyst. Tilbakeblikk på året 2014/15 Barnehageåret 2014/15 har vert ett travelt og innholdsrik år. Vi har hatt fokus på ledelse, alle ped.lederne er med i lederløftet, prosjekt sammen med 6 andre barnehager. Dette prosjektet skal gå over 4 år. Vi har jobbet med å bli bedre på pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid og rommet som den tredje pedagog. Fra høsten av vil vi ha felles prosjekt, Figgjo bydelen vår. De ulike avdelingene vil jobbe med samme prosjekt men bruke ulike metoder og tilnærminger. I figgjo barnehage har vi fått lov til å bli med en flott barnegruppe, med mange resurssterke og modige barn. Gruppene har fungert godt, barn ser ut til å trives og har fått mange spennende opplevelser. Vi har jobbet mye med vennskap med fokus på å forebygge mobbing. Vi har og laget en egen plan mot mobbing: Handlingsplan mobbing. 5

6 Etikk har vert ett tema vi har jobbet med i personalgruppen, vi har hatt fokus på kommunikasjon, omsorg, utvikling og lojalitet. Vi står hver dag overfor ulike etiske valg, hva er rett og galt. For at vi skal kunne gi ett godt tilbud må vi være beviste, og være villige til å diskutere og stille spørsmål til hverandre. Året har og vert preget av utbyggingsplaner, vi får nå to nye avdelinger fra ca. november, noe som har ført til en del jobb i forkant, men det blir spennende når det står ferdig. I høst vil det derfor være flere nyansatte. Vi ønsker å være en barnehage, derfor vil nye og gamle ansatte jobbe sammen på de ulike avdelingen. Oppdag Figgjo Temaet for dette året er «Oppdag Figgjo». Figgjo er en bydel som har mye å by på, både av næring, vekster, turområder og mye historie fra langt tilbake i tid. Vi vil utforske Figgjo og «oppdage» hva som finnes rundt oss. Vi ønsker at barna skal bli godt kjent med nærmiljøet sitt og kunne mer om lokalhistorie. Dette temaet er stort og vi ser for oss at dette følger oss noen år framover. Det vil bli flere vinkler på temaet. 6

7 VISJON FOR SANDNES KOMMUNE Visjonen skal motivere og være retningsviser for kommunens oppgaveløsning, arbeidsform og kommunikasjon. Dette betyr visjonen for oss i Figgjo barnehage: ROMSLIG: I vår barnehage vil vi møte folk med respekt, toleranse og omsorg. Vi ønsker å være imøtekommende og anerkjennende og legger vekt på å være løsningsfokuserte og fleksible. Vi strekker oss litt lengre. MODIG: Vi har alltid barnets beste i fokus, og vi tørr å ta upopulære avgjørelser om det trengs. Vi er klar for nye utfordringer, initiativrike, nytenkende, selvstendige og ærlige. SUNN: Vi har fokus på sunt kosthold, god hygiene og miljøvennlig drift. Vi vil skape et godt miljø for barn og voksne der trivsel, trygghet, utvikling og gode relasjoner vokser fram. Vi legger til rette for fysisk aktivitet for barn og voksne inne og ute, i et godt og sikkert fysisk/psykisk miljø. Vi har en engasjert og støttende ledelse, som legger stor vekt på etiske retningslinjer. Kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes: Lenke til kvalitetsplan for de kommunale barnehagene i Sandnes: kvalitetsplan for barnehager i Sandnes 7

8 SATSNINGSOMRÅDER FOR SANDNES KOMMUNE 2015/16: Språklig kompetanse Alle barnehagebarn skal delta i et rikt og variert språkmiljø. Å støtte barns tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Kommunikasjonsog språkkompetanse er viktig både for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i framtiden. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser. Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling, og språkstimulering skal inngå som en del av det daglige samværet. Gjennom språket skapes struktur og forutsigbarhet ved at vi setter ord på det som skjer her og nå, og det som skal skje i framtiden. Barnehagen er en sentral og viktig arena for å iverksette forebyggende og tidlig innsats når det gjelder barnas språklige kompetanse (veileder: språk i barnehagen mye mer enn bare prat ). Udir.no - Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat Å utvikle språk er noe av det viktigste som hender i et barns liv. Gjennom språket lærer vi om oss selv, og språk er grunnleggende for å delta i et fellesskap. De små hverdagslige fortellingene danner til sammen barnets egen historie og støtter barnets identitetsutvikling. Gode språkferdigheter er et grunnlag for lese- og skriveutviklingen når barnet begynner på skolen. Vi er opptatt av at alle barn skal ha en god språkutvikling, som gir de den språklige kompetansen de trenger. I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i Språktrappa, som er Sandnes kommune sitt språklige verktøy for barnehager. Barnehagen skal tilby kvalitet gjennom planlagte samlingsstunder med vekt på høytlesning og fortelling. Hvorfor kursiv? AKSJON LESEKORKEN: Vi ønsker at barna skal bli lest mye for, og oppdage gledene som finnes i det å lese bøker. Vi har en lesekonkurranse hvert år. Hver gang vi leser ei bok legger vi ei plastikk kork oppi en «sylinder». En kork for en bok. De bøkene dere leser hjemme teller også med. Når måneden er slutt ser vi hvem som har flest korker. Dette gir god trening for lesing, språkutvikling, fantasi, hukommelse og mye mer. Aksjon lesekorken vil gå av stabelen i januar, men lesing står i fokus hele året. 8

9 IKT Barna bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Personalet i barnehagen må, ifølge Rammeplan for barnehager, møte barnas digitale kompetanse og utvide denne til å omfatte skapende digital aktivitet. Alle i personalet vil få nødvendig opplæring i bruk av ulike digitale verktøy. Vi vil at IKT skal være ett verktøy til bruk i hverdagen. Eksempler på bruk av IKT i barnehagen er mange, og bruken trenger ikke være komplisert for å være effektfull og stimulerende. Det viktigste er at barna får noe positivt ut av at IKT benyttes i lek- / læringssammenheng. Med digitale fotoapparat og filmkamera kan barna være med å dokumentere sin egen hverdag og prosess i tema og prosjekter. Andre eksempler på bruk kan være generell dokumentasjon, spill, tegning, bokstav(tekst)skriving, skanning og musikk. 9

10 FIGGJO BARNEHAGES VISJON V I L L L T Vennskap Interesser Læring Lek VILLLT skal gjennomsyre alle aktiviteter som skjer i barnehagen. Vi ønsker å legge tilrette for lek og læring i en god og trygg barnehagedag. Personalet tar derfor utgangspunkt i barnas interesser, som vi bruker i prosjekter og utforsker sammen med barnet. Vi arbeider aktivt for at alle barn skal ha gode venner i barnehagen. Vennskap, interesser, lek, læring, latter og trygghet er viktige ingredienser for å skape et godt leke- og læringsmiljø. Det å være aktive voksne, hvor vi deltar i leken og er tilstede der barna er, bidrar til at leken videreutvikles og at barna får den hjelpen de trenger for å komme inn i leken. Avdelingen skal til enhver tid bære preg av det barna?? VI er opptatt av. Latter Trygghet ETIKK I FIGGJO BARNEHAGE I løpet av våren 2015 har vi hatt fokus på hva etikk er, og hvordan vi systematisk kan jobbe med dette i barnehagen vår. Vi har vært opptatt av å gjøre begrepet til noe begripelig og håndfast, og erkjenner at livet i barnehagen består av en rekke etiske avveininger og valg, enten vi er dem bevisst eller ei. Etikk handler om hva som er rett og galt, og hvordan vi kan skape et optimalt miljø for store og små. Vi har kommet fram til at vi ønsker en bevisst etisk holdning på fire felt: kommunikasjon, omsorg, utvikling og lojalitet. 10

11 Etikk i Figgjo barnehage oppsummeres i disse punktene: 1. Vi er høflige og positivt innstilt overfor alle 2. Vi viser respekt og anerkjennelse 3. Vi legger vekt på god kommunikasjon 4. Vi tørr å gi direkte, ærlige og konstruktive tilbakemeldinger 5. Vi framsnakker hverandre, også ledelsen 6. Vi motiverer hverandre og tørr å prøve nye ting 7. Vi er opptatt av fellesskapet og tenker helhetlig 8. Vi viser omsorg for hverandre, også når noen er borte fra jobb 9. Vi er lojale mot de bestemmelser som blir tatt 10. Vi bruker positivt kroppsspråk 11. Vi overholder taushetsplikten og er bevisst på hvordan vi omtaler barnehagen MILJØBEVISSTHET I miljøarbeidet har vi tre mål: - Å forebygge helseskader og fremme trivsel og innsatsvilje på arbeidsplassen. - Bidra til en mer miljøvennlig drift. - Skape gode holdninger til miljøarbeidet slik at neste generasjon blir bedre på dette området. Barna er aktive på kildesortering og vi har miljø som tema på våren. Gjennom hele året blir miljøarbeid dratt inn i hverdagen ved at vi undrer oss over det vi ser i naturen; alt søppelet som kastes og hva som skjer med avfallet etter at vi har kastet det. Vi har også fokus på gjenbruk og hvilke material som kan gjenvinnes. Når vi er ute har vi fokus på å ta vare på naturen, og forlate plasser vi har vært på slik vi ønsker å finne den igjen. 11

12 BARNEHAGEN SOM KULTURARENA Barnehageloven 2: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Personalet er viktige kulturarbeidere og skal formidle og ta vare på gammel kulturarv. Det er naturlig å ta utgangspunkt i det som er nær oss, f.eks. fornminner, gamle Figgjonavn, og stimulere og legge til rette for den nye barnekulturen. Barna skal gis rom til å uttrykke seg på mange ulike måter. Enkelte barn i barnehagen er tospråklige og noen kommer fra en annen kultur. Barnehageåret 2015/2016 er blant annet disse språkene representert i barnehagen; Litauisk, tigrinya, bosnisk, polsk, og norsk. Det er viktig at barna får støtte til å utvikle sin kulturelle tilhørighet. På den måten får alle barna litt kjennskap til ulike kulturer. Om høsten har vi internasjonale uker i barnehagen for å markere de ulike nasjonalitetene som er representert. Vi markerer også de kristne høytidene og barnehagens egne tradisjoner. 12

13 INSPIRASJON FRA REGGIO EMILIA FILOSOFIEN I Figgjo barnehage lar vi oss inspirere av Reggio Emilia filosofien som tar utgangspunkt i barns skapende ressurser. Hovedelementene i denne filosofien er «de tre pedagoger», som påvirker hverandre og skaper læring og utvikling: Barnet Personalet Rommet PERSONALET DET SOSIALE MILJØET HANDLING MOTIVASJON BARNET OPPFATNING- - FØLELSE FØLELSE SANSING TOLKNING - FORSTÅELSE ROMMET UTE OG INNE ROMMET DET FYSISKE UTE OG INNE MILJØET Den psykomotoriske sirkel Moen og Berggraf Jacobsen 2007 Barnet: I arbeidet vårt skal vi ta utgangspunkt i barnas interesser, fordi barna lærer best når vi arbeider med tema de er opptatt av. FOKUS: Barnet er vår viktigste ressurs. Personalet: Personalet skal være sensitive overfor barneperspektivet for å gi rom for barnas medvirkning. Samtidig skal vi være i forkant og forberede oss på hvor veien kan gå videre. Prosjektet kan ta ulike veier. FOKUS: Personalet skal være lyttende, reflekterte og bevisste. 13

14 Rommet: Vi vil ha et fysisk miljø ute/inne, som inviterer til nysgjerrighet og utforskning. Barna skal bruke rommet som en dokumentasjon i seg selv, og gjennom dette gjenspeile sine interesser og prosjektarbeid.. FOKUS: Rommet skal være læringsarena og inspirere. Vi vil jobbe med orden og systemer. Prosjektarbeid Den sentrale arbeidsmåten i Reggio Emilia filosofien er å jobbe i større eller mindre prosjekter. Dette er en arbeidsmåte der den overordnede pedagogiske tanken er å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring. Fremdriften i prosjektet blir til i en vekselvirkning mellom barnets spor og den voksnes blikk for barnet. Personalet må være nysgjerrige på, åpne for og opptatt av barnas interesser, ytringer og uttrykk. Det er disse sporene og uttrykkene som blir verdifulle når ulike tema og prosjekter skal utvikles. Vi vil ha fokus på hvordan vi kan bruke overskudds- og gjenbruksmateriell innenfor de ulike fagområdene. Et hvert barn er født som forskere med alle muligheter til å ta del i sin egen læring i samspill med andre barn og voksne. I et prosjektarbeid er den voksne tilstede for å observere, skrive logger, ta bilder, ta lydopptak, samtale med barna og reflektere over det innsamlede materiale. Hva er det barna ser, prøver, forsker på, undrer seg over, vil vite mer om, leker med, samtaler om? Hva kan jeg som voksen tilføre slik at barna får mer kunnskap om det som opptar dem? Personalet kan bruke prosessjournalen som et verktøy i arbeidet med prosjektarbeid. Dette sikrer: refleksjon over eget arbeid videreutvikling av prosjektet barns medvirkning bevisstgjøring over hvilke fagområder som blir brukt 14

15 Pedagogisk dokumentasjon Dette er et verktøy for videre planlegging og inspirasjon for barn og voksne, hvor målet er å synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid i hverdagen. Dette gjør vi ved hjelp av: Praksisfortellinger/ observasjoner Kartleggingsverktøy ALLE MED Månedsbrev Rommet ute/ inne innredning og utsmykning skal si oss noe om hva barna er opptatt av. Brukerundersøkelse annethvert år Foreldresamtaler: Det blir kalt inn til foreldresamtaler to ganger i året, en høst og en vår. Ut over dette ved behov, FAGOMRÅDENE ( se vedlegg: progresjonsplan) Kommunikasjon, språk og tekst: Vi vil ha et godt språkmiljø der samtale, lytteøvelser, lek med lyder, dramatisering, rim og regler, sang, rytme og det og lage egne fortellinger vil være en viktig del av hverdagen. Vi leser bøker både i små og større grupper. Vi har også en egen språkansvarlig i barnehagen. Vi bruker Snakkepakken, som er et pedagogisk verktøy med språkstimulerende materiell for å styrke barns språk og begrepslæring. Kropp, bevegelse og helse: Vi vil legge vekt på forskjellig fysisk aktivitet inne og ute. Aktiv bruk av naturen rundt oss og sunt kosthold er viktig for oss. Kunnskap om kroppen og hvordan den fungerer hører også med. 15

16 Nærmiljø og samfunn: Vi er en bydel i Sandnes og har fornminner fra jernalder og vikingtid rett rundt oss. Vi er omgitt av lokalkultur og historie, og navnene på avdelingene er knyttet til steder og historier i nærmiljøet vårt. Dette vil vi trekke fram i hverdagen. Gjennom vårt tema «Oppdag Figgjo», vil vi bruke mye tid på nettopp dette fagområdet. Antall, rom og form: Vi vil legge til rette for at barna får erfaring med telling, klassifisering, ordning, sortering og sammenligning, ulike typer mål og måleredskaper. Vi vil stimulere barnas nysgjerrighet og undre oss i lag med barna. Vi bruker Mattemeisen, som er et pedagogisk verktøy med materiell til barns utforskning av matematikk. Etikk, religion og filosofi: Vi skal respektere hverandre og det mangfoldet vi har i barnehagen. Likeverd og omsorg er verdier som er sentrale her. Vi vil markere jul og påske som er sentrale høytidsdager i vår kultur. Vi vil undre oss sammen med barna om det som skjer rundt oss i naturen og i livet. Barna har mange tanker og må få tid og rom til å gi disse uttrykk. Kunst, kultur og kreativitet: Barna vil få rike erfaringer med å lage kunst med ulikt materiell og forskjellige teknikker. Også her vil undringen komme inn der barn og voksne sammen kan reflektere rundt det som skapes og det de ser. Natur, miljø og teknikk: Barnehagen er en miljøfyrtårnbedrift. Dette påvirker hverdagen i stor grad. Vi har en rik og variert natur rundt oss som barna skal få se og oppleve. Samtale om fenomener og erfaringer vil være en viktig del. De skal få eksperimentere og få erfaringer i hvordan teknikker kan brukes i leken og hverdagen. For å kunne ta vare på naturen, er det viktig å lære å bli glad i den 16

17 Avdeling Flintbyen vil barnehageåret 2015 / 2016 være en utegruppe, og bestå av barn født Frem til det nye tilbygget står ferdig, vil vi måtte dele selve avdelingsrommene med avdeling Rivebakken. Alle barna blir tatt imot inne på morgenene. Deretter går Flintbyen ut, og vil være ute hver dag. Noen dager hele dagen og noen dager halve dagen inne/ute. Når nybygget er ferdig fortsetter vi med å være ute de fleste dagene i uken, men vi kan da bruke avdelingsrommene som vi ønsker. Vår hovedbase ute vil være området rundt gapahuken Ingalyst, men vi vil også ta turer i nærmiljøet til barnehagen. Slik vil vi også implementere temaet vårt Oppdag Figgjo. Å være ute i aktivitet utvikler egenskaper som selvstendighet, kreativitet og mestring. Forskning tilsier også at den bevegelseserfaringen vi får i barneårene blir avgjørende for vår motoriske stand resten av livet. (Moen-08) For å skape en god og positiv erfaring med aktivitet og uteliv, er det viktig at barna følges opp med riktig bekledning og det de måtte trenge av utstyr i sekkene sine. Personale og foresatte har et felles ansvar for at forutsetningene for at barna skal oppleve glede ved å være ute er tilstede. 17

18 SAMARBEID BARNEHAGE - HJEM Foreldresamarbeid og medvirkning Lov om barnehager 1 sier at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vi legger stor vekt på samarbeidet mellom hjem og barnehage. Her har dere alle mulighet til medvirkning. Barn trenger at det er helhet, sammenheng og stabilitet i deres hverdag. Vi er her for barna deres så ta kontakt enten med de på avdelingen, styrer, foreldrerepresentantene i SU dersom dere har noe på hjerte. Den daglige kontakten i garderoben dagens viktigste samtale Det har stor betydning for barnets trivsel i barnehagen, og hvordan vi møter det, at vi får informasjon om hva som skjer i barnets omgivelser. Det kan være alt fra kjekke opplevelser/besøk, store og små forandringer som skjer hjemme, utfordringer som dukker opp eller enkelt og greit hvilken fot barnet stod opp med;-) Husk at ingen beskjed er for liten og at ofte har «små» ting større betydning for barnet enn du tror. Ved at vi får beskjed, kan også vi være med og samtale med barna om det som hender, og slik danne kontinuitet og sammenheng for barnet. Det skaper trygghet for barnet at de voksne i barnehagen kjenner til hva som skjer rundt barnet hjemme, fordi hjem og barnehage da ikke blir to helt atskilte arenaer. Det har avgjørende betydning for barnets opplevelse av barnehagen at dere som foreldre snakker positivt om barnehagen og de andre barna hjemme. Det er vi voksne som danner holdningene hos barna. Foreldremøte I løpet av september blir det foreldremøte i Figgjo barnehage, der vi først velger representanter til SU og AU. Etterpå går vi avdelingsvis og du vil få nyttig informasjon om arbeidet på avdelingen og mulighet til å komme med innspill og spørsmål Om våren kan arrangeres foreldremøte i samarbeid med SU med et aktuelt tema.. Arbeidsutvalg (AU) I Figgjo barnehage velges det Arbeidsutvalg (AU) med ansvar for diverse sosiale arrangement. AU vil bestå av to representanter fra hver avdeling og velges på første foreldremøte om høsten. Neste høst velges ett nytt medlem fra hver avdeling slik at 18

19 kontinuiteten sikres. Det betyr at når man velges som medlem av AU så er det i utgangspunktet for 2 år. Det velges en leder og en nestleder i AU som er kontaktperson mellom AU og ledelsen av barnehagen. Au s mål er å gjøre barnehagen til en møteplass for gode felles opplevelser for barn og foreldre i barnehagen. Aktuelle arrangementer er: Foreldremøte, med tema Vårdugnad 17. mai på figgjo Sommerfest Annet Foreldreråd og Samarbeidsutvalg (SU) Foreldrerådet er barnehagens øverste organ, og består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet velger to representanter til Samarbeidsutvalget på første møte om høsten. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg. SU består av 5 representanter, en representant fra eier, to fra personalet og to fra foreldrene. Styrer er sekretær. Foreldresamtaler Det er samtaler to ganger pr. år, høst og vår. Om barnehagen eller hjemmet ønsker flere så er det mulighet for det. Dette er en gjensidig samtale om barnets hverdag i barnehagen. Foreldrearrangement I løpet av året inviterer barnehagen til ulike arrangement for å skape en møteplass der barn, foreldre og personal kan bli bedre kjent: De faste arrangementene for hele barnehagen er: Kunstkafé (oktober), Lucia (desember) og Påskefrokost. 19

20 Barns medvirkning: Barnehageloven 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt med dets alder og modenhet. Mål: rom for medvirkning. Rammeplanen legger stor vekt på at barna skal ha medvirkning til hvordan dagene deres i barnehagen skal være. Dette står også sentralt i Reggio Emilia-filosofien. Personalet skal i stor grad fange opp hva barna er opptatt av og ta det på alvor, og gjerne lage prosjekter ut fra barnegruppas innspill. Vi har hatt fokus på dette tidligere også, og har bla innført barnemøter som resultat av satsingen vår. Vi legger også vekt på den gode samtalen med hvert enkelte barn, og ønsker å ta barns innspill på alvor. Framover vil vi jobbe mer med hvordan vi kan klare å fange opp barnas interesser, og bygge videre på disse i små eller store prosjekter. Å medvirke betyr at barnet blir spurt, at barnet får uttrykke sin mening gjennom dette gir barnet medvirkning. Vi tar med oss barnas meninger videre i arbeidet vårt. Dette gir barnet mulighet til medvirkning. Personalet skal også utfordre barna på temaer de ikke selv kommer på. Slik vil vi gjensidig påvirke barnehagedagen, samtidig som barna selv medvirker i egen utvikling. OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagelovens 1: Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 20

21 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering Danning Gjennom danning legges grunnlaget for barns allsidige utvikling. I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser mellom barn og voksne i lek og læring og hensyn til hverandre forutsetninger for barns danning.» Omsorg Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd, første punktum.) Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. 21

22 Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd.) Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner. Læring Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd.) Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Dette stemmer godt overens med Reggio Emilia filosofien. Barn lærer gjennom lek, oppdragelse og omsorg i det daglige samspillet med andre barn og voksne og med rommet. Læring er en del av vår visjon. I det daglige arbeidet skjer det læring hele tiden, både i formelle (planlagt og ledet av voksne som samlinger, prosjekter, temauker) og uformelle situasjoner (lek, hverdagsaktiviteter) hvor de syv fagområdene blir synlige. Barn lærer også av hverandre og da brukes den kompetansen som hvert enkelt barn innehar i barnegruppa for å skape en felles læring. 22

23 Barns medvirkning: Barnehageloven 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt med dets alder og modenhet. Mål: Gi rom for medvirkning. Rammeplanen legger stor vekt på at barna skal ha medvirkning til hvordan dagene deres i barnehagen skal være. Dette står også sentralt i Reggio Emilia-filosofien. Personalet skal i stor grad fange opp hva barna er opptatt av og ta det på alvor, og gjerne lage prosjekter ut fra barnegruppas innspill. Å medvirke betyr at barnet blir spurt, at barnet får uttrykke sin mening gjennom dette gir barnet medvirkning. Vi tar med oss barnas meninger videre i arbeidet vårt. Dette gir barnet mulighet til medvirkning. Personalet skal også utfordre barna på temaer de ikke selv kommer på. Slik vil vi gjensidig påvirke barnehagedagen, samtidig som barna selv medvirker i egen utvikling. KOMPETANSEHEVING AV PERSONALET Vi har på planleggingsdager og personalmøter jobbet med ulike temaer. Vi er opptatt av å være et personal i stadig utvikling Ledersamtaler; styrer har minimum to ledersamtaler med de pedagogiske lederne i løpet av året. Veiledning og utvikling av lederrollen er viktige stikkord her Pedagogiske ledere deltar i prosjektet lederløftet som er ett samarbeidsprosjekt med 6 andre barnehager i Sandnes kommune, for å styrke leder rollen, prosjektet vil gå over 3 år. Barnehagelærer deltar i gruppen førskolelærerløftet sammen med barnehagelærere fra 6 andre barnehager i Sandnes kommune. Alle ansatte deltar på kurs i forhold til tidlig innsats. Bevisst bruk av barnehagens møter til kompetanseheving. 23

24 Refleksjonsgrupper for assistenter og fagarbeidere. Det settes av en økt per halvår. Felles fagdager for barnehager i Sandnes kommune. Evaluering Vi evaluerer arbeidet vi gjør og jobber kontinuerlig for å videreutvikle barnehagen og oss som personal. Barnehagen skal være et pedagogisk tilrettelagt tilbud dvs. at vi hele tiden skal ha en bevissthet om det pedagogiske arbeidet. Vi vil vurdere arbeidet underveis i forhold til mål, innhold og arbeidsmåter. Hensikten med vurderingsarbeidet er å finne ut hva vi gjør bra, og hva vi kan forbedre. Vi bruker ulike metoder for å vurdere det arbeide vi gjør: Løpende evalueringer; på ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter/ planleggingsdager, foreldremøter og i Samarbeidsutvalget (SU). Årsplanen evalueres hvert halvår. Brukerundersøkelse brukes som grunnlag for diskusjoner og vurderinger. Tiltak for forbedringsområder lages og tas opp i SU. OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Rammeplan for barnehagen 2013 Førskolebarna i Figgjo barnehage starter i egne skolegrupper i september måned. Disse gruppene møtes 2 timer en dag i uken. Det utarbeides halvårsplaner for skolegruppa med oversikt over de ulike temaer og arrangement. Vi legger opp til arbeid med arbeidsheftet Trampoline ( samt arbeid med egne temaer. For Figgjo barnehages skolegruppe er det tradisjon med overnatting i vår egen gapahuk Ingalyst, samt toppturer på nærliggende fjell. Skolegruppa er også med Figgjo skole på arrangement i forbindelse med jul og påske. Sandnes kommune har en overordnet plan for overgang barnehage- skole. (Plan og rutiner for samarbeid og sammenheng mellom barnehager og skoler) 24

25 SAMARBEIDSPARTNERE Helsestasjon Vi samarbeider med helsesøster i forbindelse med språk 4 som er en obligatorisk test som helsesøster foretar for å kartlegge det enkelte barns språk. Helsesøster plikter å ta kontakt med barnehagen hvis barnet trenger tilrettelegging i fht. språkutvikling, og barnehagen plikter å følge opp. Helsesøster må da ha samtykke av foreldrene. Ressurshelsestasjonen (tlf ) Vi kan formidle kontakt mellom foreldre og ressurshelsestasjonen. Ressurshelsestasjonen driver familieveiledning, kurs for foreldre m.m. Her kan du ta kontakt med ulike fagpersoner hvis du har spørsmål i forbindelse med oppdragelsen eller hvis du bekymrer deg for noe knyttet til barnet. Figgjo skole (tlf ) Vi har overføringsmøte med skolen angående barn som skal begynne på skolen og der foreldrene har gitt tillatelse til at vi overfører informasjon. Barnehagen deltar på noen få av skolens arrangement. (Vi viser til vedlegg: Årshjul for samarbeid mellom Figgjo skole og Figgjo barnehage). Barnevernstjenesten Barnehagen er behjelpelig med å knytte kontakt mellom hjem og barnevern, om du f.eks. skulle ha behov for avlastningstjenester. Barnehagen har plikt til å sende bekymringsmelding til barnevernet om de opplever at barn utsettes for omsorgssvikt, og plikt til å gi tilbakemelding på hvordan vi opplever barnet i barnehagen etter forespørsel fra barnevernet. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Barnehagen kan i samråd med foreldrene henvise barn til pedagogisk psykologisk tjeneste. Årsaker kan være problemer barnet har med språk, sosial fungering, motorikk m.m. PPT kaller foreldrene inn til samtale, og videre oppfølging skjer i samarbeid mellom barnehage, hjem, PPT og eventuelt instanser PPT kontakter (logoped, fysioterapeut osv.). Barnehagen kan rådføre seg eller få veiledning fra Fagteamet ang enkeltbarn eller barnegruppen. 25

26 Tidliginnsats veiledere (TI) Et lavterskeltilbud til barnehagene for tidlig å identifisere vansker hos enkelt barn og barn i gruppen. TI-veiledere gir veiledning til personal i barnehagen og bidra til samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Aktuelle områder er bl.a.: Observasjoner Kartlegging Iverksetting av tiltak Systemveiledning Styrket barnehage Barn som har spesielle behov kan få tildelt støttetimer til oppfølging. Det skilles mellom støttetimer i form av en ekstra ansatt (pedagog eller assistent - som ivaretar barnets behov i det daglige) og spesialpedagogisk hjelp (en spesialpedagog som kommer regelmessig for å trene med barnet og/eller veilede og støtte personalet). Senter for flerspråklige barn og unge Barn som er tospråklige kan få tildelt tospråklig assistent noen timer pr. uke. Senteret har en del materiell som kan lånes, og tilbyr barnehagene kurs ang. flerspråklige barn en gang iblant. Andre instanser Barnehagen samarbeider med andre instanser ved behov. Utdanning/praksiselever/lærling Barnehagen stiller som læreplass for elever i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og tar imot elever på ulike typer praksisplass. 26

27 VIKTIG INFORMASJON/ PRAKTISKE OPPLYSNINGER Fravær: Ring til barnehagen hvis barnet ikke kommer. Det er avgjørende for hvordan personalet organiserer dagen både i forhold til aktiviteter og om det skal tas inn vikar. Gi også beskjed hvis barnet kommer senere enn kl.9.30 (da de fleste aktiviteter starter ca. 9.30). Måltider: Det serveres smøremåltid til lunsj og frokost fire dager i uken, fra september til juni. En av dagene har hver avdeling kjøkkendag, hvor de lager varmrett eller gjærbakst. Frukt serveres hver ettermiddag. Barna har med matpakke til lunsj og frokost tirsdager. I Figgjo barnehage er vi opptatt av å gi barna sunne og gode matvaner. Det er ønskelig at dere foreldre tenker sunn matpakke! Sjokoladepålegg og andre sukkerholdige pålegg ønskes ikke. I barnehagen blir det servert yoghurt en gang i uken og vi ønsker ikke at barna har med dette selv. Merking av klær: Klær må merkes med riktig navn. Klær som ikke er merket legges i gjenglemt klær- kurv. Deretter leveres klærne til Fretex etter en måned. Henting av barn: Si alltid ifra når du henter barnet. Barn utleveres kun til foreldre og personer som vi har fått beskjed om kan hente barna. Lukke porten: Av sikkerhetshensyn skal barn ikke slippes ut av porten uten at foreldre/foresatte er med. Porten skal alltid lukkes med lenke. Parkering: Alle parkerer oppe på parkeringsplassen! Bakken ned til barnehagen skal kun brukes til varetransport. Dette P.G.A. sikkerheten for barna, og fri kjørsel for utrykningskjøretøy! I noen tilfeller gis det tillatelse til foreldre å kjøre ned. Dette gjelder ved sykdom/ulykke eller funksjonshemming hos barn eller voksen som gjør det vanskelig å gå fra parkeringsplassen. Denne tillatelsen kan en få ved henvendelse til styrer. Sykdom: Barn med redusert allmenntilstand har det best hjemme. Tenk Smitteforebygging. Ved skade: Personalet tar kontakt med foreldre hvis de vurderer det slik at besøk på legevakt kan være nødvendig. Primært skal foreldre ta barnet med til legevakt. Medisinering: Vi ser helst at medisinering av barn foregår hjemme. I særskilte tilfeller kan personalet hjelpe til med medisinering. Foreldre må fylle ut medisineringsskjema i så tilfelle. 27

28 Bursdagsfeiring: Bursdagen markeres ved at barnet er med og planlegger og er i fokus i samlingen; vi synger bursdagssangen og barnet velger selv bursdags rekvisita, kappe, klær og pynt til bordet. Bursdagsinvitasjoner som deles ut i barnehagen må være til en gruppe; alder, jentene/guttene o.l. Forsikring: Alle barnehagebarn i Sandnes kommune er forsikret etter en egen forsikringsavtale. (Detaljer i forsikringen ligger på nettsiden til Sandnes kommune.) Helseerklæring: Helseerklæringsskjema fylles ut av foreldrene og leveres ved oppstart. Ferie: Barnet skal ha ferie minimum tilsvarende ferielovens bestemmelser. Minst 3 uker sammenhengende ferie må tas i perioden 1.juni - 1.september. Oppsigelse: Det er to måneders oppsigelsestid; følger hele kalendermåneder, ikke dato. Skjema fylles ut på nettsiden til Sandnes kommune. Leveres oppsigelsen etter 1. mai, må plassen betales ut barnehageåret (juli betalingsfri, halve august). Om barnet skal begynne på SFO i august, betales bare SFO. Allergi: P.G.A. allergiske reaksjoner oppfordres alle til i størst mulig grad å bruke parfymefrie alternativer / produkter på barna. 28

29 29 Ingalyst, gapahuken vår.

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag...3 Barnehagen vår...4 Visjon og mål...5 Omsorg, lek, læring og danning...6 Sosial kompetanse...8 Språklig kompetanse...9 Fagområdene...10 Barns

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 Med hjerte for barnet og dets hundre språk Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 3 Side: OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 4 SOSIAL KOMPETANSE 4 SPRÅKLIG KOMPETANSE 5 BARNS MEDVIRKNING 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager Ilabekken barnehager Årsplan del 1 Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Innhold Reggio Emilia. Vår inspirasjon. 4 Omsorg 5 Danning 5 Lek 6 Læring 6 Barns medvirkning 7 Progresjon

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6.

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

HEGRA BARNEHAGE UNDERTITTEL 2015/2016. Epost: Hegra.barnehage@stjordal.kommune.no Hjemmeside: www.bhgnett.no/stj/hegra

HEGRA BARNEHAGE UNDERTITTEL 2015/2016. Epost: Hegra.barnehage@stjordal.kommune.no Hjemmeside: www.bhgnett.no/stj/hegra Godkjent i S Godkjent i SU 28.09.15 ÅRSPLAN TITTEL HEGRA BARNEHAGE UNDERTITTEL 2015/2016 m Tel e Epost: Hegra.barnehage@stjordal.kommune.no Hjemmeside: www.bhgnett.no/stj/hegra Følg oss på Facebook! https://www.facebook.com/hegrabarnehage

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»?

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? www.malvik.kommune.no Årsplan 2016 Mostadmark barnehage Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? «En tidlig morgenstund i Mostadmark» Lærende organisasjon Innholdsfortegnelse 1. Informasjon

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer