Ledergruppe ved NT-fakultetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledergruppe ved NT-fakultetet"

Transkript

1 Ledergruppe ved NT-fakultetet Referat møte i ledergruppen tirsdag , kl. 09:15-11:30 Møterom E Deltakere med vararepresentanter: Representant Institutt for biologi (IBI) Institutt for bioteknologi (IBT) Institutt for fysikk (IFY) Institutt for kjemi (IKJ) Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) Institutt for materialteknologi (IMT) Nanolab Studentrepresentanter realfag Studentrepresentanter sivilingeniør Representanter for midlertidig ansatte Referent Forfall Andre deltakere Navn X Dekan Anne Borg Prodekan for forskning og nyskaping Tor Grande X Prodekan for utdanning og formidling Øyvind W. Gregersen X Instituttleder Else Berit Skagen Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe X Instituttleder Kjetil Rasmussen Vara: Nestleder for utdanning Olav Vadstein Vara: Nestleder for forskning Kjell Morten Vårum X Instituttleder Erik Wahlström Vara: Nestleder for forskning Catharina Davies Vara: Nestleder for utdanning Jon Andreas Støvneng X Instituttleder Marie-Laure Olivier Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup Instituttleder Edd Blekkan X Vara: Nestleder for utdanning Jens Petter Andreassen Vara: Nestleder for forskning Sigurd Skogestad X Instituttleder Jostein Mårdalen Vara: Nestleder for utdanning Frode Seland Vara: Nestleder for forskning Knut Marthinsen Direktør Kay Gastinger X Elise Wright Knutsen Vara: Liza Wanda X Simen Ringdahl Vara: Stig-Martin Liavåg X Stipendiat Torstein Nesse Vara: Øyvind Hetland Administrativ koordinator Susanna M. Brynhildsen Tor Grande; Kay Gastinger Lillian Hanssen, Ida Ulseth 1

2 GODKJENNING AV REFERATET: Referat fra ledermøte blir oppdatert og legges i ledergruppemappen. Link til ledergruppemappen for høsten 2016 finnes på K:\felles\Ledergruppen\Ledergruppen 2016\Høst INSTITUTTENES 15 MINUTT IMT melder om økende bekymring for flytting blant ansatte på Kalvskinnet. Dekan er invitert til møte med Geir Nilsen fra Eiendom, som skal ha ansvaret for koordinering av flytteprosjektet. Informasjon vil bli gitt i kommende ledermøter. IBT har hatt møte med Veterinærinstituttet sammen med IBI. NTNU pekt som strategisk samarbeidspartner for Veterinærinstituttet. Ønsker en professor II innenfor lakselus samt felles masteroppgaver. STUDENTENES 5 MINUTT Melder om NTNUs nettsider for programområder som ikke er oppdatert. LH og FTV vil samarbeide om å få inn oppdatert informasjon. Studentaktiv forskning (saksvedlegg) o Bakgrunnen er rektors vedtak om studentenes mulighet til å involvere seg i forskning. Utfordringen er at studenter flest ikke kjenner til hvordan man kan delta i dette. o Hvordan realisere intensjonen med studentaktiv forskning generelt, og ev. muligheter til å trekke inn studenter fra lavere årskurs? Et viktig aspekt for NT er HMS; døgnåpne laboratorier er ikke mulig å få til. Alternative konsept bør vurderes. Andre spørsmål er hvordan finne gode forskningsoppgaver, eller alternativt finne gode oppgaver der formidling er i fokus. o o Studentdrevne løsninger for drifting av ordningen bør vurderes. Utfordringen er å skape et konsept som både fenger studenter og de ansatte, samt ivaretar HMS. Hvordan komme i gang uten at terskelen til å starte opp blir for høy. Prodekan diskuterer spørsmålstillingen med FTV og linjeforeningene i høstens møte, med oppfølging i ledermøtet. IFY vil gjerne være med i en pilot. 2

3 SAKSKART Sak Ansvarlig Vedlegg Presentasjon NTL-sak 89/16 Høring emnestørrelse NTL-sak 90/16 Høring fellesemner NTL-sak 91/16 Antall og fordeling landsbyer EiT NTL-sak 92/16 Blackboard - opplæring og rådgiver Ida Ulseth - X O-SAKER Faculty club workshop representanter fra NT o Eiendomsavdelingen jobber med å få på plass en faculty club-funksjon på campus. Eiendom ønsker å jobbe videre med å samle inn ønsker og tanker om hva en faculty club bør være. Det skal arrangeres en workshop med bredest mulig deltagelse, og det ønskes derfor 1-2 representanter fra hvert fakultet. Workshop har en varighet på ca 4 timer, og forsøkes arrangert ila oktober. Etterpå skal saken presenteres i dekanmøtet. Etter at sak 92 og o-sak er gjennomgått, vil dekanatet sammen med instituttledere diskutere bemanningsplan. Denne saken skal drøftes kun av deler av ledergruppen, og FTVene samt representant for de midlertidige ansatte bes om å forlate møtet. Det vil ikke bli sendt noe saksvedlegg på bemanningsplan på forhånd. EVENTUELT Ingen saker. 3

4 SAKSKART NTL-sak 89/16 Høring emnestørrelse Innledning ved, saksvedlegg og presentasjon i møtet. Sendes både institutt og programråd da det angår både emneleverandørene (instituttene) og strukturen i studieprogrammene (programrådene). Høringsfrist for fakultetet: 1. november. Høringsfrist for institutt og programråd: 27. oktober. Valgt emnestørrelse for lektorutdanningen har betydning for valgt emnestørrelse i realfagene, og omvendt. Tas opp i ledermøtet 25. oktober til diskusjon. Instituttene skal ha mulighet til å justere høringssvar fram til 27. oktober. NTL-sak 90/16 Høring fellesemner Innledning ved, saksvedlegg og presentasjon i møtet. Sendes kun programrådsleder og sekretær. Høringsfrist for fakultetet: 1. november. Høringsfrist for programråd: 27. oktober. Det kan bli problematisk rent praktisk å skulle legge inn 15 sp fellesemner i rammeplanstyrte studier. Lektorutdanningen er et eksempel på dette hvor flere kompromisser er gjort. Ex.phil er en del av «universitetstradisjonen». Blir det riktig å innføre denne «universitetstradisjonen» i yrkesrettede utdanninger? Det er ikke ønskelig å opprette flere råd/forvaltningsutvalg for å administrerer dette. Det må utvises tillit til at eksisterende administrasjon og utvalgsstrukturer kan håndtere dette. Dette blir for NVs vedkommende mest en oppstramming av perspektivemneordningen. Dette vil få konsekvenser for alle våre studieprogram, men har minst konsekvenser for siv.ing.-studiene. Noe større konsekvens for realfagstudiene, og potensielt mest for de yrkesrettede studiene. Spørsmål fra høringen sendes til programråd, og instituttledere bes om å engasjere seg via programråd. Saken vil bli diskutert i ledermøtet den NTL-sak 91/16 Antall og fordeling landsbyer EiT Innledning ved, saksvedlegg. Forslaget om å beholde dagens antall landsbyer og fordelingen mellom instituttene støttes. NTL-sak 92/16 Blackboard - opplæring Innledning ved og rådgiver Ida Ulseth, presentasjon i møtet. Detaljene rundt organisering, milepelsplan og kursplan finnes i presentasjonen brukt i møtet. Instituttkontakt bør være en studiekonsulent ved hvert institutt i tillegg til at vi bør ha et par personer med tilsvarende stillinger på Kalvskinnet. Det er viktig at instituttledere følger denne saken og bes vurdere om nestleder for utdanning bør ha et overordnet ansvar for Bb. Innspill tas med i det videre arbeid med opplæringsplan. 4

5 O-SAKER Faculty club workshop representanter fra NT Dekan forespørrer aktuell kandidat. EVENTUELT Ingen saker. 5