Ledergruppe ved NT-fakultetet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledergruppe ved NT-fakultetet"

Transkript

1 Ledergruppe ved NT-fakultetet Referat møte i ledergruppen tirsdag , kl. 09:15-11:30 Møterom E Deltakere med vararepresentanter: Representant Institutt for biologi (IBI) Institutt for bioteknologi (IBT) Institutt for fysikk (IFY) Institutt for kjemi (IKJ) Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) Institutt for materialteknologi (IMT) Nanolab Studentrepresentanter realfag Studentrepresentanter sivilingeniør Representanter for midlertidig ansatte Referent Forfall Andre deltakere Navn X Dekan Anne Borg Prodekan for forskning og nyskaping Tor Grande X Prodekan for utdanning og formidling Øyvind W. Gregersen X Instituttleder Else Berit Skagen Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe X Instituttleder Kjetil Rasmussen Vara: Nestleder for utdanning Olav Vadstein Vara: Nestleder for forskning Kjell Morten Vårum X Instituttleder Erik Wahlström Vara: Nestleder for forskning Catharina Davies Vara: Nestleder for utdanning Jon Andreas Støvneng X Instituttleder Marie-Laure Olivier Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup Instituttleder Edd Blekkan X Vara: Nestleder for utdanning Jens Petter Andreassen Vara: Nestleder for forskning Sigurd Skogestad X Instituttleder Jostein Mårdalen Vara: Nestleder for utdanning Frode Seland Vara: Nestleder for forskning Knut Marthinsen Direktør Kay Gastinger X Elise Wright Knutsen Vara: Liza Wanda X Simen Ringdahl Vara: Stig-Martin Liavåg X Stipendiat Torstein Nesse Vara: Øyvind Hetland Administrativ koordinator Susanna M. Brynhildsen Tor Grande; Kay Gastinger Lillian Hanssen, Ida Ulseth 1

2 GODKJENNING AV REFERATET: Referat fra ledermøte blir oppdatert og legges i ledergruppemappen. Link til ledergruppemappen for høsten 2016 finnes på K:\felles\Ledergruppen\Ledergruppen 2016\Høst INSTITUTTENES 15 MINUTT IMT melder om økende bekymring for flytting blant ansatte på Kalvskinnet. Dekan er invitert til møte med Geir Nilsen fra Eiendom, som skal ha ansvaret for koordinering av flytteprosjektet. Informasjon vil bli gitt i kommende ledermøter. IBT har hatt møte med Veterinærinstituttet sammen med IBI. NTNU pekt som strategisk samarbeidspartner for Veterinærinstituttet. Ønsker en professor II innenfor lakselus samt felles masteroppgaver. STUDENTENES 5 MINUTT Melder om NTNUs nettsider for programområder som ikke er oppdatert. LH og FTV vil samarbeide om å få inn oppdatert informasjon. Studentaktiv forskning (saksvedlegg) o Bakgrunnen er rektors vedtak om studentenes mulighet til å involvere seg i forskning. Utfordringen er at studenter flest ikke kjenner til hvordan man kan delta i dette. o Hvordan realisere intensjonen med studentaktiv forskning generelt, og ev. muligheter til å trekke inn studenter fra lavere årskurs? Et viktig aspekt for NT er HMS; døgnåpne laboratorier er ikke mulig å få til. Alternative konsept bør vurderes. Andre spørsmål er hvordan finne gode forskningsoppgaver, eller alternativt finne gode oppgaver der formidling er i fokus. o o Studentdrevne løsninger for drifting av ordningen bør vurderes. Utfordringen er å skape et konsept som både fenger studenter og de ansatte, samt ivaretar HMS. Hvordan komme i gang uten at terskelen til å starte opp blir for høy. Prodekan diskuterer spørsmålstillingen med FTV og linjeforeningene i høstens møte, med oppfølging i ledermøtet. IFY vil gjerne være med i en pilot. 2

3 SAKSKART Sak Ansvarlig Vedlegg Presentasjon NTL-sak 89/16 Høring emnestørrelse NTL-sak 90/16 Høring fellesemner NTL-sak 91/16 Antall og fordeling landsbyer EiT NTL-sak 92/16 Blackboard - opplæring og rådgiver Ida Ulseth - X O-SAKER Faculty club workshop representanter fra NT o Eiendomsavdelingen jobber med å få på plass en faculty club-funksjon på campus. Eiendom ønsker å jobbe videre med å samle inn ønsker og tanker om hva en faculty club bør være. Det skal arrangeres en workshop med bredest mulig deltagelse, og det ønskes derfor 1-2 representanter fra hvert fakultet. Workshop har en varighet på ca 4 timer, og forsøkes arrangert ila oktober. Etterpå skal saken presenteres i dekanmøtet. Etter at sak 92 og o-sak er gjennomgått, vil dekanatet sammen med instituttledere diskutere bemanningsplan. Denne saken skal drøftes kun av deler av ledergruppen, og FTVene samt representant for de midlertidige ansatte bes om å forlate møtet. Det vil ikke bli sendt noe saksvedlegg på bemanningsplan på forhånd. EVENTUELT Ingen saker. 3

4 SAKSKART NTL-sak 89/16 Høring emnestørrelse Innledning ved, saksvedlegg og presentasjon i møtet. Sendes både institutt og programråd da det angår både emneleverandørene (instituttene) og strukturen i studieprogrammene (programrådene). Høringsfrist for fakultetet: 1. november. Høringsfrist for institutt og programråd: 27. oktober. Valgt emnestørrelse for lektorutdanningen har betydning for valgt emnestørrelse i realfagene, og omvendt. Tas opp i ledermøtet 25. oktober til diskusjon. Instituttene skal ha mulighet til å justere høringssvar fram til 27. oktober. NTL-sak 90/16 Høring fellesemner Innledning ved, saksvedlegg og presentasjon i møtet. Sendes kun programrådsleder og sekretær. Høringsfrist for fakultetet: 1. november. Høringsfrist for programråd: 27. oktober. Det kan bli problematisk rent praktisk å skulle legge inn 15 sp fellesemner i rammeplanstyrte studier. Lektorutdanningen er et eksempel på dette hvor flere kompromisser er gjort. Ex.phil er en del av «universitetstradisjonen». Blir det riktig å innføre denne «universitetstradisjonen» i yrkesrettede utdanninger? Det er ikke ønskelig å opprette flere råd/forvaltningsutvalg for å administrerer dette. Det må utvises tillit til at eksisterende administrasjon og utvalgsstrukturer kan håndtere dette. Dette blir for NVs vedkommende mest en oppstramming av perspektivemneordningen. Dette vil få konsekvenser for alle våre studieprogram, men har minst konsekvenser for siv.ing.-studiene. Noe større konsekvens for realfagstudiene, og potensielt mest for de yrkesrettede studiene. Spørsmål fra høringen sendes til programråd, og instituttledere bes om å engasjere seg via programråd. Saken vil bli diskutert i ledermøtet den NTL-sak 91/16 Antall og fordeling landsbyer EiT Innledning ved, saksvedlegg. Forslaget om å beholde dagens antall landsbyer og fordelingen mellom instituttene støttes. NTL-sak 92/16 Blackboard - opplæring Innledning ved og rådgiver Ida Ulseth, presentasjon i møtet. Detaljene rundt organisering, milepelsplan og kursplan finnes i presentasjonen brukt i møtet. Instituttkontakt bør være en studiekonsulent ved hvert institutt i tillegg til at vi bør ha et par personer med tilsvarende stillinger på Kalvskinnet. Det er viktig at instituttledere følger denne saken og bes vurdere om nestleder for utdanning bør ha et overordnet ansvar for Bb. Innspill tas med i det videre arbeid med opplæringsplan. 4

5 O-SAKER Faculty club workshop representanter fra NT Dekan forespørrer aktuell kandidat. EVENTUELT Ingen saker. 5

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 05.04.2016, kl. 09:15-11:00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 12.01.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg X Prodekan

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 14.06.2016, kl. 09:15 11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 14.04.2015, kl. 09.15 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Institutt

Detaljer

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 03.05.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.04.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 15.09.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg X Prodekan

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 31.05.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

Ledergruppe ved NT-fakultetet

Ledergruppe ved NT-fakultetet Ledergruppe ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen tirsdag 30.08.2016, kl. 09:15-11:30 Møterom E1-118. Deltakere med vararepresentanter: Representant Institutt for biologi (IBI) Institutt

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 23.02.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Ledergruppe ved NT-fakultetet

Ledergruppe ved NT-fakultetet Ledergruppe ved NT-fakultetet Referat møte i ledergruppen tirsdag 20.09.2016, kl. 09:15-11:30 Møterom E1-118. Deltakere med vararepresentanter: Representant Institutt for biologi (IBI) Institutt for bioteknologi

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet

Ledergruppen ved NT-fakultetet 1 Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 09.06.2015, kl. 09.15 11.30 Representanter Navn Forfallsliste Institutt for biologi (IBI) Institutt for bioteknologi (IBT) Institutt

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 29.09.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen tirsdag 16.9.2014, kl. 8.30 10.30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 17.03.2015, kl. 09.15 12.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen onsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen onsdag , kl 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen onsdag 13.8.2014, kl. 8.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 08.03.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg Institutt

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 12.04.2016, kl. 09:15-11:15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.01.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 27.10.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Instituttleder Kjetil Rasmussen Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W.

Instituttleder Kjetil Rasmussen Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Innkalling til møte i ledergruppen tirsdag 27.5.2014, kl. 8.30 10.00 (+ lederopplæring 10.00 11.00) Sted: E1-118 Deltakere

Detaljer

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 13.05.2016, kl. 08:15-10:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 15.03.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe

Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 28.04.2015, kl. 09.15 11.45 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste X Dekan

Detaljer

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 26.04.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste X Dekan Anne Brg Institutt

Detaljer

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Fakultet Dekan Anne Borg Dekan Anne Borg

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representanter Navn Forfallsliste Fakultet Dekan Anne Borg Dekan Anne Borg 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 24.2.2015, kl. 09.15 11.30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Innkalling til møte i ledergruppen tirsdag 16.06.2015, kl. 09.15 11.30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste X Dekan Anne Borg

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen tirsdag 17.12.2013, kl. 09.00 11.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Instituttleder Marie-Laure Olivier X Vara: Nestleder for utdanning Karina

Instituttleder Marie-Laure Olivier X Vara: Nestleder for utdanning Karina 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 7.10.2014, kl. 8.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup

Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 17.6.2014, kl. 8.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen mandag 09.02.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Forfallsliste Fakultet X Dekan Anne Borg

Detaljer

Ingvild Marie Sørlie Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen

Ingvild Marie Sørlie Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 8.4.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 13.5.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste. Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup

Representerer Navn Forfallsliste. Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 20.5.2014, kl. 08.30 10.50 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 11.2014, kl. 8.00 10.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 30.9.2014, kl. 8.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 10.06.2010 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 10.06.2010, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak ludwika.osiak@nt.ntnu.no

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak ludwika.osiak@nt.ntnu.no 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.5.2012, kl. 0830-1100 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 6.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat møte i ledergruppen tirsdag 19.11.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet

Ledergruppen ved NT-fakultetet 1 Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 26.05.2015, kl. 09.15 11.30 Representanter Navn Frfallsliste Institutt fr bilgi (IBI) Institutt fr biteknlgi (IBT) Institutt fr

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak. 1 av 5

Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak. 1 av 5 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 11.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen mandag 17.08.2015, kl. 14:00-16:00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste Fakultet X Dekan Anne Brg Fakultet

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møtet i ledergruppen torsdag 21.02.2013, kl. 08.30-11.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 15.12.2015, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste X Dekan Anne Brg Institutt

Detaljer

Instituttleder Marie-Laure Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen

Instituttleder Marie-Laure Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 25.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 27.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 13.9.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 10.01.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 8.10.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen onsdag 05.06., kl. 08.30-10.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 22.11.2012, kl. 08.30-10.30 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet

Ledergruppen ved NT-fakultetet 1 Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 12.05.2015, kl. 09.15 11.30 Representanter Navn Frfallsliste Institutt fr bilgi (IBI) Institutt fr biteknlgi (IBT) Institutt fr

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 29.3.2012, kl. 0830-1100 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 10.12.2013, kl. 08.15 ca. 11.00 Sted: møterom E1-118 i

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 04.11.2010, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 30.05.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 11.2.214, kl. 8.3 11. Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 25.10.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forsking Sigurd Skogestad

X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forsking Sigurd Skogestad 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 4.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Akademiet for yngre forskere søker medlemmer Info fra «Kurs for nyansatte», presenteres i møtet

Akademiet for yngre forskere søker medlemmer Info fra «Kurs for nyansatte», presenteres i møtet 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 8.6.2015 Møtereferat FU 2. juni 2015 Til stede: Tor Grande, Catharina de Lange Davies, Marie-Laure Olivier, Augustine Arukwe, Kjell Morten Vårum, Øyvind

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste. X Instituttleder Kjetil Rasmussen

Representerer Navn Forfallsliste. X Instituttleder Kjetil Rasmussen 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 10.09.2013, kl. 08.30-10.20 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Workshop PhD-utdanning ved nye NTNU Oppdatering om phd programevalueringa Orientering fra sentralt FU

Workshop PhD-utdanning ved nye NTNU Oppdatering om phd programevalueringa Orientering fra sentralt FU 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat FU 15. september 2016 Til stede: Tor Grande, Augustine Arukwe, Catharina de Lange Davies, Kjell Morten Vårum, Marie- Laure Olivier, Sigurd Skogestad,

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 16.8.2012, kl. 08.30-12.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet

Ledergruppen ved NT-fakultetet 1 Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 02.06.2015, kl. 09.15 11.30 Representanter Navn Frfallsliste Institutt fr bilgi (IBI) Institutt fr biteknlgi (IBT) Institutt fr

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 18.3.2014, kl. 08.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Under NTL-sak 55/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og plan Vidar Broholm (VB).

Under NTL-sak 55/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og plan Vidar Broholm (VB). 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 11.1.27 Referanse Referat fra møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Martin Fjeldvær. 1 av 7

Sekretær/referent for ledergruppen: Martin Fjeldvær. 1 av 7 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 24.11.2011, kl. 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad. Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 20.12.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad

Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 13.12.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK)

Detaljer

Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Vara 1: Instituttnestleder Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech

Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Vara 1: Instituttnestleder Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 18.03.2010 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 18.03.2010, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 16.12.2014, kl. 8.30 11.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 28.10.2014, kl. 8.30 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 19.5.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 2.9.2014, kl. 8.30 11.20 Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter g frfallsliste:

Detaljer

Møtereferat 27. mars 2014

Møtereferat 27. mars 2014 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 27. mars 2014 Til stede: Tor Grande, Erik Wahlstrøm, Augustine Arukwe, Knut Marthinsen, Kjell Morten Vårum, Marie-Laure Olivier, Sigurd Skogestad,

Detaljer

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 26.8.2014, kl. 8.30 11.30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Møtereferat. Martin Hohmann-Marriot. Faglærermøte. O-saker:

Møtereferat. Martin Hohmann-Marriot. Faglærermøte. O-saker: 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for bioteknologi Dato 10.02.2015 Referanse Møtereferat Til stede: Kjetil Rasmussen, Finn L. Aachmann, Bjørn E. Christensen Marianne Øksnes Dalheim,

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 18.10.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Per-Dimitri Sønderland Vara: Ingvild Hoff. Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Vara: Ingvild Hoff

Per-Dimitri Sønderland Vara: Ingvild Hoff. Fakultetet X Prodekanus utdanning Øyvind W. Vara: Ingvild Hoff 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 10.6.2014, kl. 8.30 10.00 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Prodekanus forskning Tor Prodekanus forskning Tor Grande

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Prodekanus forskning Tor Prodekanus forskning Tor Grande 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 24.9.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 31.1.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 9.6.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Under NTL-sak 46/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og planseksjonen Vidar Broholm (VB).

Under NTL-sak 46/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og planseksjonen Vidar Broholm (VB). 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Dato 26.06.2007 Referanse Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Instituttleder Eivin

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK)

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Seksjonssjef Martin Fjeldvær 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 09.12.2010, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning Anne Borg

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Per-Dimitri Sønderland X Prodekanus forskning Tor Grande

Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet X Dekanus Anne Borg Per-Dimitri Sønderland X Prodekanus forskning Tor Grande 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 25.2.2014, kl. 08.30 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter

Detaljer

Utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Til: Avdeling for biologiske fag Institutt for bioingeniørfag Institutt for kjemi og materialteknologi Institutt for matteknologi Institutt for biologi Institutt

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 17.2.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 8.12.2011, kl 0915-1200 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET

LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET LEDERGRUPPEN VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen mandag 01.02.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste Fakultet X Dekan Anne Brg Prdekan

Detaljer

Referat fra møte i ledergruppen. Fra administrasjonen: Konsulent Wenche Kanestrøm (referent) Seksjonssjef Heidi Hugdal (HH) (under NTL-sak 13/07)

Referat fra møte i ledergruppen. Fra administrasjonen: Konsulent Wenche Kanestrøm (referent) Seksjonssjef Heidi Hugdal (HH) (under NTL-sak 13/07) 1 av 2 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen Dato 18.1.27 Referanse WK Til stede: Prodekanus utdanning Anne Borg (AB) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Instituttleder

Detaljer

Allmøte for administrative ansatte

Allmøte for administrative ansatte Allmøte for administrative ansatte 12.10.16 Tema Bemanningsplanarbeidet Innplassering 2 Ledelse i reorganiseringsfasen 3 Dekan Adm. koordinator Forskning og innovasjon Seksjonsleder Studier Seksjonsleder

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl

Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 28.05.09 Referat fra møte i ledergruppen Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Tid: torsdag 28. mai 2009, kl 0915-1200 Til stede: Dekanus

Detaljer

Allmøte for teknisk ansatte. Torsdag 27. april 2016

Allmøte for teknisk ansatte. Torsdag 27. april 2016 Allmøte for teknisk ansatte Torsdag 27. april 2016 Mål for møtet Sikre at alle er informert om de store prosessene som skjer i NTNU i forbindelse med reorganiseringsprosessen Forsøke å klargjøre hvordan

Detaljer

IKP-sak 12/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og saksliste.

IKP-sak 12/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte og saksliste. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyret Fakultet for naturvitenskap og teknologi Instituttleder

Detaljer

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak Vikar: Martin Fjeldvær

Sekretær/referent for ledergruppen: Konsulent Ludwika Osiak Vikar: Martin Fjeldvær 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 7.6.2012, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer