Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord"

Transkript

1 Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord

2 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker Hordaland. Denne kunnskapen skal medvirke til bedre utvikling av reiselivstilbudet i Hordaland og dermed gi området vårt konkurransefortinn. Undersøkelsen er gjennomført av Linda Løvfall og Rolf Akselsen frå Kaizen AS. Destinasjonene i fylket har gitt innspill til arbeidet og bistått med praktisk gjennomføring. Prosjektet er gjort i tett faglig samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, som også har gjennomført tilsvarende undersøkelser andre steder i Sør-Noreg. Gjesteundersøkelsen er gjort i to faser: fase 1 der turistene svarte på spørreskjema mens de var i Hordaland; fase 2 når turistene var kommet hjem og rapporterte kundetilfredshet på epost. Gjesteundersøkelsen har følgende hovedpunkt: Hvem er de besøkende m.o.t. alder, reisefølge, nasjonalitet, tidspunkt, bestillingsmåte, har de vært der før, reisemåte Hvorfor besøker de stedet foremål, motiv, rundreise, baseturist o.l. Hvilke informasjonskillder var viktige ved valg av reisemål Hvor fornøyde er de med kvaliteten på de tilbud de har gjort bruk av. Gjesteundersøkelsen bygge på eit rikt datamateriale. I november 2007 ble hovedrapporten for hele Hordaland publisert. Denne kan lastes ned fra I tillegg kommer egne rapporter for destinasjonane i fylket og for Geoturisme Hordaland. Gjesteundersøkelsen er finansiert av Hordaland fylkeskommune og prosjekta Geoturisme Hordaland og Explore Hardangerfjordfjord. Hordaland, februar 2008 Foto framside: Kjartan Pettersen Kaizen AS Side 1

3 Kaizen AS Side 2

4 Innhold Forord... s. 1 Innhold... s Bakgrunn, formål og metode... s Kjente til og benyttet Explore Hardangerfjord... s Hvem deltok på Explore Hardangerfjord... s Kundetilfredsheten og forbedringspotensial... s Kundetilfredsheten... s Sterke og svake sider i et forbedringsperspektiv... s Viktighet og forbedringsarbeid... s Konklusjoner og anbefalinger... s. 13 Kaizen AS Side 3

5 1. Bakgrunn, formål og metode Sommeren 2007 ble det gjennomført gjesteundersøkelser i Hordaland (Bergen, Voss, Hardanger, Sunnhordland og Nordhordland) for å kartlegge hvem de besøkende var mht.: Nasjonalitet, alder, reisefølge, reisemåte o.l. Hvilke reisemotiv de hadde Hvilke informasjonskilder de benyttet ved valg av reisemål Hvilke attraksjoner de kjente til og hvilke de benyttet I hvor stor grad de var fornøyde med opplevelsen de fikk på stedet. Sommeren 2007 ble det startet et prosjekt både for å øke attraksjonsverdien, oppholdslengden og forlenge sesongen i Hardanger. Dette ble organisert gjennom et fjordcruise i Hardanger med navnet Explore Hardangerfjord. For å få kunnskap om synlighet eller kjennskap til tilbudet samt hvem brukerne var og deres opplevelser av tilbudet, ble dette tatt inn i gjesteundersøkelsen. Her ble det formulert spørsmål som både gikk på kjennskap til Explore Hardangerfjord, hvem som hadde deltatt, hvordan de opplevde ulike elementer ved cruiset og deres viktighet for gjestene. Resultatet av undersøkelsen skal gi signaler om i hvor stor grad tilbudet var kjent blant de besøkende og hvor stor andel som benyttet tilbudet. Denne informasjonen er viktig for eventuelle korrigeringer i markedsføringsaktivitetene. I hvor stor grad deltakerne hadde fått opplevelser i forhold til forventningene skal gi signaler til forbedringer enten av kvaliteten eller justeringer av informasjonen om tilbudet gjennom markedsføringen. Det ble også gjennomført tilsvarende gjesteundersøkelse i Hallingdal. Her hadde man også med spørsmål om kjennskap til og eventuell deltakelse i Hardangercruiset Explore Hardangerfjord. Til sammen var det respondenter som kunne svare på spørsmål knyttet til Explore Hardangerfjord i disse områdene hvorav 258 ble kontaktet ombord på en av de to cruisebåtene. I hvor stor grad disse er representative for besøkende i områdene vet vi ikke da vi ikke vet noe om total populasjonen. Antall respondenter tilsier at vi kan utale oss om noe grupper eller segmenter. Totalt var 905 (26%) som oppga at de hadde kjennskap til Explore Hardangerfjord, mens det var kun 229 (7%) som oppga at de hadde deltatt på cruiset. Antallet som har deltatt blir for lite til å splitte om i flere ulike undergrupper. Derfor vil vi primært snakke om deltakerne som en gruppe. I de følgende kapitel skal vi se nærmere på andelen som kjente til fjordcruiset Explore Hardangerfjord og andelen som faktisk deltok. Deretter ser vi nærmere på hvem de var de som deltok. Til slutt følger en analyse av kundetilfredsheten og eventuelle forbedringsbehov. Kaizen AS Side 4

6 2. Kjente til og benyttet Explore Hardangerfjord Et viktig mål i markedsføringen er å utløse et faktisk kjøp. Ofte er kunnskap om det enkelte tilbud en forutsetning for å realisere et kjøp. I gjesteundersøkelsene sommeren 2007 ble det kartlagt om gjestene hadde benyttet tilbudet Hardangercruise eller Explore Hardangerfjord og i hvor stor grad de hadde fått kjennskap til tilbudet før de reiste hjemmefra eller de fikk den underveis/på stedet. I figuren under har vi vist hvordan respondentene i de ulike undersøkelsesområdene svarte med hensyn til kjennskap og deltakelse. Figur 1. Andelen respondenter som kjente til Explore Hardangerfjord før avreise hjemmefra og fikk informasjon underveis samt andelen respondenter som faktisk benyttet seg av fjordcruiset. Sommeren Prosent. Til sammen 46% av respondentene i Hardanger hadde kjennskap til dette cruisetilbudet knapt 26% hadde fått kjennskap før de reiste hjemmefra, mens vel 20% fikk kjennskap underveis eller på reisemålet. Blant respondentene var det 30% som hadde deltatt eller benyttet fjordcruiset. Dette betyr at hele 65% av de som kjente til tilbudet benyttet seg av Explore Hardangerfjord. Respondentene i Bergen hadde også i stor grad kunnskap om Explore Hardangerfjord da 36% oppga dette 22% fikk dette før avreise hjemmefra, mens 14% underveis eller i Bergen. Andelen som faktisk benyttet seg av fjordcruiset var langt mindre da knapt 7% deltok. Dette betyr at 19% av de med kjennskap benyttet Explore Hardangerfjord. Dette kan ha bakgrunn i at turen med Vøringen fra Nordheimsund ikke er lett tilgjengelig. Noe av dette er kompensert med at Rygerfonn hadde avganger fra Bergen til Rosendal. Respondentene i Sunnhordland hadde i mindre grad kjennskap til tilbudet da omlag 12% kjente til dette før avreise og 3% fikk kjennskap underveis eller på reisemålet til sammen 16%. Knapt 3% hadde benyttet seg av tilbudet. Dette utgjør vel 15% av de som kjente til tilbudet. Tilgjengeligheten fra Sunnhordland var heller dårlig da man kun kunne reise fra Rosendal til Bergen. Kaizen AS Side 5

7 Blant respondentene i Voss/Stalheim var det til sammen 25% som kjente til Explore Hardangerfjord 15% før de reiste hjemmefra og 10% underveis/på stedet. Blant disse var det kun 13% som benyttet seg av tilbudet. Disse utgjorde vel 3% av alle respondentene på Voss/Stalheim. Blant respondentene i Hallingdal var det 28% som kjente til tilbudet (21% før og 7% underveis/på stedet). Kun knapt 2% oppga at de hadde deltatt på Hardangercruiset eller Explore Hardangerfjord. Dette betyr at knapt 6% av de med kjennskap benyttet seg av tilbudet. Denne lave andelen kan ha sammenheng med dårlig tilgjengelighet. Konklusjonen på dette er at man har lykkes med å få informasjonen om Explore Hardangerfjord til de besøkende i Hardanger nesten halvparten, Bergen mer enn hver tredje, omlag hver fjerde i Hallingdal og Voss. De fleste fikk informasjon før de reiste hjemmefra da ca. 60% av de som oppga at de hadde kjennskap til fjordcruiset. Dette tyder på godt markedsføringsarbeid fra de som har drevet Explore Hardangerfjord. Videre viser målingene at det var relativt få av de som kjente til tilbudet som faktisk benyttet seg av Explore Hardangerfjord. Det var kun i Hardanger andelen var høy da hele 65% deltok på cruiset. Vi vet ikke noe om årsakene til den lave deltakelsen i de andre områdene. Det kan være mangel på tid på stedet, konkurrerende tilbud, prioritering av pengebruken, interesse eller tilgjengeligheten. En forklaringsvariabel på forskjellen er også at en stor andel av respondentene i Hardanger (28%) faktisk ble kontaktet ombord i Vøringen. Uansett kan man konkludere med at det er et potensial for å øke andelen som faktisk benytter seg av tilbudet Explore Hardangerfjord de kommende sesongene. Kaizen AS Side 6

8 3. Hvem deltok på Explore Hardangerfjord Fra de ulike undersøkelsesområdene har vi bakgrunnsdata om de som deltok. Når det gjelder respondentene i Hallingdal var det så få (N=24) at det gir liten verdi å splitte disse på undergrupper. Det samme gjelder for Sunnhordland med kun 10 respondenter. Når det gjelder de øvrige områdene hadde vi 124 respondenter i Bergen, 51 på Voss/Stalheim og 137 Hardanger. Vi sjekke dette ut mot type reise, bruken av turoperatør, nasjonalitet og gjenkjøpere. Bakgrunnsdataene for de tre områdene indikerer følgende når det gjelder de som deltok på Explore Hardangerfjord : Tabell 1. Bakgrunnsinformasjon om de som deltok på Explore Hardangerfjord sommeren Prosent. Område Hardanger Bergen Voss Gjennomsnitt (veid) Gjennomsnitt hele utvalget Hordaland Område Hardanger Bergen Voss Gjennomsnitt (veid) Gjennomsnitt hele utvalget Hordaland Område Hardanger Bergen Voss Gjennomsnitt (veid) Gjennomsnitt hele utvalget Hordaland Førstegangsbesøkende 88,3 69,6 76,5 81,5 66,4 Rundreiseturister 56,9 53,6 64,0 57,6 58,0 Ikke benyttet turoperatør 57,6 73,2 76,0 65,0 74,5 Gjenkjøpere 11,7 30,4 23,5 18,5 33,6 Baseturister 43,1 46,4 36,0 42,4 42,0 Benyttet turoperatør 42,4 26,8 24,0 35,0 25,5 Sum Sum Sum Nasjonalitet Hardanger Bergen Voss Nordmenn Briter Tyskere Nederlendere Frankrike/Italia/Spania Andre 8,8 12,4 11,7 10,9 52,5 16,1 16,1 10,7 5,4 23,2 28,6 27,5 15,7 7,8 17,7 9,8 21,5 Gjennomsnitt (veid) 14,4 13,9 10,7 7,0 13,5 40,5 Sum,0,0,0,0 Dette viser hvem respondentene var i de tre undersøkelsesområdene. Vi har dessverre ikke tilstrekkelig med respondenter til å si om dette er representativt for de som besøkte områdene eller de som faktisk benyttet seg av cruisetilbudet Explore Hardangerfjord. Tabellen indikerer dog at blant de som benyttet seg av Kaizen AS Side 7

9 cruisetilbudet, var andelen gjenkjøpere mindre og andelen som benyttet turoperatør var større. Fordelingen på rundreise- og baseturister er omlag den samme som for hele utvalget i Hordaland. Nasjonalitetsfordelingen viser at det ikke er noen nasjonalitet som dominerer i det samlede utvalget som deltok på fjordcruiset. Dette viser en bred internasjonal deltakelse. Kaizen AS Side 8

10 4. Kundetilfredsheten og forbedringspotensial 4.1. Kundetilfredsheten I dette kapittelet skal vi måle i hvor stor grad gjestene var fornøyd med opplevelsen Explore Hardangerfjord. Vi har valgt å definere kundetilfredsheten som en del av kvalitetsbegrepet. Kvalitet som et begrep er litt diffust, det er gjerne god eller dårlig kvalitet i forhold til sammenlignbare ting, og oppfatningen varierer fra person til person. Vi har definert kvalitet som faktisk opplevelse i forhold til forventningen, eller sagt på en annen måte: Kvalitet = Oppfyllelse av krav. Kvalitet handler altså om å levere produkter og tjenester i forhold til på forhånd fastsatte krav eller målsettinger. Ettersom bedriftene og opplevelsesleverandørene lever av fornøyde kunder er det nødvendig å ta utgangspunkt i kundenes behov eller forventninger når man skal fastsette kvalitetskravene. Dette gjør det nødvendig at alle medarbeiderne til enhver tid setter seg inn i kundens situasjon og forstår hvilke krav som skal oppfylles. Kvalitet er levert når kunden eller gjesten får en faktisk opplevelse som er minst like god som forventet. De på forhånd definerte kravene er innebygd i produktet/tjenesten og kommunisert til kunden slik at man i størst mulig grad får at forventningene = kravene. Dette var bygget inn i spørreskjemaet ved å be respondentene vurdere en del produktelementer på en skala fra 1-5 hvor 1= dårligere enn forventet og 5 er bedre enn forventet. I tillegg har respondentene fått anledning til å vurdere hvor viktige de forskjellige elementene er for vedkommende som turist (se pkt. 4.3.). Følgende ulike produktelementene ble evaluert for cruiset Explore Hardangerfjord : Naturopplevelsen Kulturopplevelsen Turens varighet Guidenes formidlingsevne Service fra betjeningen Serveringstilbudet Vareutvalget ombord Sikkerheten ombord. Disse ble alle vurdert i forhold til skalaen 1 til 5 som nevnt ovenfor. Dette betyr at en skår på 3 er som forventet. En skår større enn 3 viser at opplevelsen var bedre enn forventningene. Dette kan tyde på at man ikke har vært presise nok på å formidle hva man kan oppleve ombord. En skåren dårligere kan dette på samme måte skyldes at man ikke greier å levere det som er formidlet og som skaper forventningene. I tabellen på neste side har vi vist gjennomsnittsskåren for de tre undersøkelsesområdene samt et veid gjennomsnitt for områdene samlet. Kaizen AS Side 9

11 Tabell 2. Gjennomsnittsskårfor kundetilfredsheten for fjordcruiset Explore Hardangerfjord sommeren Kvalitetselementer eller servicepunkter Hardanger Bergen Voss Gjennomsnitt (veid) Fjordcruisets naturopplevelse Fjordcruisets kulturopplevelser Turens varighet Guidenes formidlingsevne Service fra betjeningen Kvaliteten på serveringstilbudet Vareutvalget ombord Sikkerhet ombord 3,1 3,0 4,4 3,9 3,6 3,8 3,5 3,4 4,0 3,8 3,4 3,6 3,5 3,0 3,5 3,8 3,6 3,3 3,1 Gjennomsnitt (veid med viktighet) 3,8 3,8 3,8 Resultatene viser at Explore Hardangerfjord i gjennomsnitt tilfredsstiller deltakernes forventninger. Det elementet som skårer dårligst med 3,1 er vareutvalget ombord. I tillegg er skåren noe lav på serveringstilbudet Sterke og svake sider i et forbedringsperspektiv Bak disse relativt positive gjennomsnittsskårene kan det være stor spreding. For å se nærmere på dette har vi sett nærmere på frekvensfordelingen på de 8 kvalitetselementene eller servicepunktene. Vi har definert elementenes eller servicepunktenes eventuelle sterke og svake sider på følgende måte: Sterke sider: elementer med mindre enn 5 % av respondentene som opplevde tilbudet som dårligere enn forventet Svake sider: elementer med mer enn 10 % av respondentene som opplevde tilbudet som dårligere enn forventet. I figurene har vi vist andelen misfornøyde respondenter for de 8 elementene eller servicepunktene for Explore Hardangerfjord samlet for alle områdene i Hordaland. Figur 2. Sterke og svake sider ved fjordcruiset Explore Hardangerfjord sommeren Prosent. Kaizen AS Side 10

12 Vareutvalget om bord og kvaliteten på serveringstilbudet er klart svake elementer eller servicepunkter da henholdsvis omlag 18% og 20% var misfornøyde med opplevelsen i forhold til forventningene de hadde på forhånd. Her har man et klart forbedringspotensial. De øvrige elementene eller servicepunktene oppnådde en tilfredstillende resultater. Selv om guidenes formidlingsevne ikke ble definert som et svakt element, bør det vurderes om dette skal inngå i forbedringsprosessene til neste sesong Viktighet og forbedringsarbeidet Respondentene ble bedt om å vurdere viktigheten av de ulike kvalitetselementene eller servicepunktene på en skal fra 1 til 5 der 1 er ikke viktig og 5 er meget viktig. Resultatene har vi vist i tabellen under for de tre områdene og for gjennomsnittet. Tabell 3. Gjennomsnittsskår for viktigheten for fjordcruiset Explore Hardangerfjord sommeren Kvalitetselementer eller servicepunkter Hardanger Bergen Voss Gjennomsnitt (veid) Fjordcruisets naturopplevelse Fjordcruisets kulturopplevelser Turens varighet Guidenes formidlingsevne Service fra betjeningen Kvaliteten på serveringstilbudet Vareutvalget ombord Sikkerhet ombord 4,3 3,9 3,6 3,8 3,9 3,2 2,8 3,8 3,5 3,6 3,3 2,7 4,0 3,5 3,8 3,9 3,6 2,8 3,8 3,5 3,9 3,4 2,8 Gjennomsnitt 3,6 Naturopplevelsene () og sikkerheten om bord () er de klart viktigste fulgt av service fra betjeningen (3,9) Vareutvalget ombord (ekskl. serveringstilbudet) hadde gjennomsnittlig lavest viktighetsgrad (2,8). Det er sentralt å ha riktig kvalitet på det som er viktig for kunden. I figuren under har vi vist sammenhengen mellom kvalitetsskår og viktighetsskår. Figur 3. Kaizen-metoden: Strategisk bilde for prioritering av forbedringsarbeidet Kaizen AS Side 11

13 Foran viste vi at det klart svakeste elementet var vareutvalget ombord. Da dette fremstår som mindre viktig for respondentene, kan man vurdere om dette skal nedprioriteres forbedringsarbeidet til fordel for serveringstilbudet ombord og guidenes formidlingsevne. Men da vareutvalget sannsynligvis kan ha sammenheng med serveringstilbudet, bør begge fokuseres i forbedringsarbeidet. Kaizen AS Side 12

14 5. Konklusjoner og anbefalinger Fjordcruiset Explore Hardangerfjord er organisert som et prosjekt som ledes av Reisemål Hardangerfjord. Sommeren 2007 var den første sesongen. Da mer enn hver tredje respondent i Hordaland og mer enn hver fjerde respondent i Hallingdal hadde kjennskap til Explore Hardangerfjord, kan vi konkludere med at man i stor grad har lykkes med introduksjonsmarkedsføringen. Av de som oppga kjennskap til fjordcruiset, var det omlag 60% som hadde fått denne kjennskapen før de reiste hjemmefra. De øvrige hadde enten fått den underveis eller på reisemålet. Ser vi bort fra Hardangerområdet, var det imidlertid relativt få som faktisk benyttet seg av fjordcruiset sommeren Blant respondentene i Hardanger var det hele 65% av de med kjennskap som faktisk deltok, mens det blant respondentene med kjennskap i øvrig Hordaland var under 20% som faktisk deltok. Andelen som deltok fra Hallingdal var enda lavere med kun 6%. Vi har ikke bakgrunnsdata som kan si noe om hvorfor deltakelsen var langt mindre i disse områdene enn i Hardanger. Manglende tid hos de besøkende og dårlig tilgjengelighet kan være to av flere sannsynlige forklaringer. De som oppga at de deltok i fjordcruiset Explore Hardangerfjord, besto av mange ulike nasjonaliteter der ingen utgjorde noen dominerende andel. I forhold til alle respondenter i Hordaland kan virke som om deltakerne på fjordcruiset i større grad var førstegangsbesøkende og hadde benyttet turoperatør for å organisere denne ferien. Måling av kundetilfredsheten viste at Explore Hardangerfjord i gjennomsnitt tilfredstilte deltakernes forventninger. Til tross for dette var det noen elementer eller servicepunkter i fjordcruiset som har klare forbedringspotensial da mer enn 10% var misfornøyde med opplevelsen i forhold til forventningene. Vareutvalget ombord og serveringstilbudet var svake punkter da henholdsvis 18% og 20% av respondentene var misfornøyde. Knapt 10% var misfornøyde med guidenes formidlingsevne. Dette bør også forbedres til kommende sesong. Kaizen AS Side 13

15 HORDALAND SKAL VERE DET LEIANDE FYLKET INNAN NATUR- OG KULTURBASERTE OPPLEVINGAR I NORGE OG NORDEN er visjonen for reiselivssatsinga i Hordaland. Saman med næringsaktørar, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Innovasjon Norge, kommunane og kunnskapsmiljøa skal Hordaland fylkeskommune nyttedenne og komande gjesteundersøkingar til vidare utvikling av reiselivsfeltet. Fylkeskommunen oppretta hausten 2007 eit eige arbeidslag for reiselivsutvikling. Kontakt oss på tlf eller Agnes Mowinckels gate 5, Postboks 7900 N-5020 Bergen, Norway Telefon

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2009 Forord Sommeren 2009 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fem destinasjonene i Hordaland fylke som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007. Arbeidet er

Detaljer

Gjesteundersøkelsen i Telemark 2010

Gjesteundersøkelsen i Telemark 2010 Gjesteundersøkelsen i Telemark 2010 Vest-Telemark, Rjukan, Bø/Midt-Telemark, Telemarkskanalen og Grenland Forord Sommeren 2010 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fire regionene i Telemark

Detaljer

Gjesteundersøking Voss

Gjesteundersøking Voss Gjesteundersøking Voss 2007 Forord Sommaren 2007 vart den første gjesteundersøkinga som omfattar heile Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørane skal få betre kunnskap om dei som vitjar Hordaland.

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Gjesteundersøking Hordaland

Gjesteundersøking Hordaland Gjesteundersøking Hordaland 2 0 07 Forord Sommaren 2007 vart den første gjesteundersøkinga som omfattar heile Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørane skal få betre kunnskap om dei som vitjar

Detaljer

Gjesteundersøkelse Sommer 2007

Gjesteundersøkelse Sommer 2007 Prosjektplan: Gjesteundersøkelse Sommer 2007 Markeds- og kundekunnskap som konkurransefortrinn for Hordaland Kaizen/HiL Side 1 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og problemstilling Konkurransen om sommerturistene

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Gjesteundersøking Geoturisme Hordaland

Gjesteundersøking Geoturisme Hordaland Gjesteundersøking Geoturisme Hordaland 2007 Destinasjonsr apprt for Hardanger, Sunnhordland og Nordhordland Føreord Sommaren 2007 vart den første gjesteundersøkinga som omfattar heile Hordaland gjennomført.

Detaljer

Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland

Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Martin Rønningen og Hans Holmengen Vinterferievaner Vinterferievanene tilsier at potensialet

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Kjennskapen til Telemark blant dansker. En kartlegging gjennomført sommeren 2012. Kaizen AS

Kjennskapen til Telemark blant dansker. En kartlegging gjennomført sommeren 2012. Kaizen AS Kjennskapen til Telemark blant dansker En kartlegging gjennomført sommeren 2012 Kaizen AS Forord På oppdrag fra Telemark fylkeskommune har Kaizen AS utarbeidet denne rapporten som innholder en kartlegging

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Spørreundersøkelse til besøkende

Spørreundersøkelse til besøkende Kjære gjest! jobber nå med å kartlegge behovet for utvidet tilbud innenfor opplevelser. Vi ønsker med dette å kunne tilby dere et enda bedre aktivitetstilbud i fremtiden, og trenger derfor litt hjelp.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011

Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011 Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011 ikke alltid like lett å velge forvaltningstiltak brukerundersøkelser kan gi et bedre beslutningsgrunnlag Eks. 1 Velge informasjonstiltak: Er det mange av de som

Detaljer

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Vedlegg 6 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 SÆRLIG OM ÅRLIG SATSNINGSOMRÅDE...

Detaljer

Gjesteundersøkelse Hardanger

Gjesteundersøkelse Hardanger Gjesteundersøkelse Hardanger 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Innhald Føremål... 5 Bakgrunn... 7 Visjon... 8 Mål... 8 Strategiar... 9 Konkretisering av satsing knytt til strategiane... 11 Resultatmål for alle strategiane

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Eksempler fra Syklist velkommen konseptet Sandefjord, 25.4.2017 Rolf E Akselsen (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme

Detaljer

Småbåtundersøkelsen på Telemarkskanalen 2010

Småbåtundersøkelsen på Telemarkskanalen 2010 Småbåtundersøkelsen på Telemarkskanalen 00 Hvem var de? Hvorfor valgte de å besøkte kanalen? Hvilke informasjonskilder var viktig ved valget? Hvor fornøyde var de med turen på kanalen? Småbåtturister på

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen?

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Senter for Krisepsykologi Kari Dyregrov (prosjektleder) Iren Johnsen Atle Dyregrov Bakgrunn Studien besto av to delstudier: 1)Gruppelederstudien 2)Deltakerstudien

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2016

Kundeundersøkelsen 2016 Styresak D 96 / 2016 Kundeundersøkelsen 2016 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten GRUK - Seksjon for kvalitetsutvikling og Kirkegaten Legekontor, Skien bnyen@gruk.no Forbedringsprosjekt i

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS INNOVASJON NORGE 2015 CH - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD gunnarkopperud/foap/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

UngdomsBirken ski 2013

UngdomsBirken ski 2013 UngdomsBirken ski 2013 Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til UngdomsBirken ski 2013. Vi

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn I april 1998 ble Frescohallen tatt i bruk som informasjonssenter for kultur- og reiseliv. Fra å ha levd i relativt

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Prosjektleder: Jens Kr. Steen Jacobsen Norsk hotellhøgskole Bakgrunn for forprosjektet Til tross for at det finnes klassiske

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 11. november Styret slutter seg til fremlagte forslag til måling av tilfredshet på kundenivå

Styret Sykehuspartner HF 11. november Styret slutter seg til fremlagte forslag til måling av tilfredshet på kundenivå Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 063-2015 MÅLING AV TILFREDSHET PÅ KUNDENIVÅ Forslag til vedtak: Styret slutter seg til fremlagte forslag til måling

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Jan Velvin Oslo 14/2-14 Foto: Hemsedal turistkontor Reiseliv ved HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har et av landets største og mest kompetente

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR Hordaland Fylkeskommune Arbeidslag Reiseliv Postboks 7900 5020 Bergen Attn Karen Loise Nybø / Kjartan Pettersen Kulturbyen Bergen, 15 juni 2008 VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga?

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Skyss berre ein offentleg transportør eller også ein reiselivsaktør? Møteplass reiseliv Hordaland 1. April 2009 Kva er Skyss? Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009

Evaluering av Fylkesplan for Hordaland /09 September 2009 Evaluering av Fylkesplan for Hordaland 2005-2008/09 September 2009 AUD-rapport nr. 10-09 1 2 1 Innleiing Ved innføringa av ny planlov tok regional planstrategi over etter fylkesplanen som lovpålagt obligatorisk

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere:

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere: Forbruksundersøkelse sommer 2009 Prosjekteiere: Aust Agder Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Undersøkelsen er gjennomført av Camping i Agder og Telemark Forord Prosjektet er

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Er byggesaksbehandlingen av god kvalitet? Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Er byggesaksbehandlingen av god kvalitet? Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Er byggesaksbehandlingen av god kvalitet? Hemne kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR

Detaljer

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 FotoKnoff Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv?

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Innovasjonsseminaret for fjellturismen, Hovden 27.-28. oktober 2008 Marte Lange Vik, Vestlandsforsking Om forskingssenter for bærekraftig reiseliv Bakgrunn Etablert

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Birkebeinerløpet 2016 Markedsundersøkelse

Birkebeinerløpet 2016 Markedsundersøkelse 2016 Markedsundersøkelse Bakgrunnsdata på respondentene Mens det kun var 10 % kvinnelige deltagere på Birkebeinerrennet, var det hele 42% på løpet. Personinntekten ligger rundt landsgjennomsnittet. Antall

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

UngdomsBirken ski 2014

UngdomsBirken ski 2014 2014 Innledning Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere i 2014. Vi sendte

Detaljer

Kurs for din bedrift: bli god på nett!

Kurs for din bedrift: bli god på nett! Kurs for din bedrift: bli god på nett! Dette kurset har som målsetting å hjelpe deg til å lykkes bedre med markedsføring på nett. Kurset er praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes

Detaljer