Gjesteundersøkelse Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesteundersøkelse Bergen"

Transkript

1 Gjesteundersøkelse Bergen

2 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker Hordaland. Denne kunnskapen skal medvirke til bedre utvikling av reiselivstilbudet i Hordaland og dermed gi området vårt konkurransefortinn. Undersøkelsen er gjennomført av Linda Løvfall og Rolf Akselsen frå Kaizen AS. Destinasjonene i fylket har gitt innspill til arbeidet og bistått med praktisk gjennomføring. Prosjektet er gjort i tett faglig samarbeid med Høgskolen i Lillehammer, som også har gjennomført tilsvarende undersøkelser andre steder i Sør- Noreg. Gjesteundersøkelsen er gjort i to faser: Fase 1 der turistene svarte på spørreskjema mens de var i Hordaland; Fase 2 når turistene var kommet hjem og rapporterte kundetilfredshet på epost. Gjesteundersøkelsen har følgende hovedpunkt: Hvem er de besøkende m.o.t. alder, reisefølge, nasjonalitet, tidspunkt, bestillingsmåte, har de vært der før, reisemåte Hvorfor besøker dei stedet foremål, motiv, rundreise, baseturist o.l. Hvilke informasjonskillder var viktige ved valg av reisemål Hvor fornøyde er de med kvaliteten på de tilbud de har gjort bruk av. Gjesteundersøkelsen bygge på eit rikt datamateriale. I november 2007 ble hovedrapporten for hele Hordaland publisert. Denne kan lastes ned fra I tillegg kommer egne rapporter for destinasjonane i fylket og for Geoturisme Hordaland og Explore Hardangerfjord. Gjesteundersøkelsen er finansiert av Hordaland fylkeskommune og prosjekta Geoturisme Hordaland og Explore Hardangerfjord. Hordaland, januar 2008 Foto forside: Bergen Reiselivslag Kaizen AS Side 1

3 Kaizen AS Side 2

4 Innhold Forord... s. 1 Innhold... s Bakgrunn, mandat og metode... s Innledning og mandat... s Metode og gjennomføring... s Hvem svarte i undersøkelsen i Bergen sommeren s Nasjonaliteter... s Alder og reisefølge... s Type reise, reisemåte og bruk av turoperatør... s Bestilling, reisens varighet og gjenkjøpere... s Førstegangsbesøkende og gjenkjøpere... s Hvem var gjenkjøperne?... s Hvem var de førstegangsbesøkende... s Rundreiseturister og destinasjonsturister... s Hvem var rundreiseturistene?... s Hvem var destinasjonsturistene?... s Reisemotiv... s Reisemotiv for hele utvalget... s Reisemotiv for førstegangsbesøkende og gjenkjøpere... s Reisemotiv og nasjonalitet... s Reisemotiv for type reise... s Oppsummering reisemotiv... s Viktige informasjonskilder ved valg av reisemål... s Innledning... s Informasjonskilder for førstegangsbesøkende og gjenkjøpere... s Informasjonskilder pr. nasjonalitet... s Informasjonskilder og type reise... s Oppsummering vedr. bruk av informasjonskilder... s Kjennskap til og bruken av attraksjoner o.l. i Bergen... s Samlet kundetilfredshet... s Total kundetilfredshet... s Bergen sine sterke og svake sider... s Reisen til/fra stedet... s Overnattingstilbudet... s Opplevelsen av Bergen som sted... s Turistinformasjonen og tilgjengelige språk... s Andre tilbud og attraksjoner... s Fjordcruise... s. 40 Kaizen AS Side 3

5 9.7. Aktiviteter... s Andre tilbud i Bergen og omegn... s Bergenskortet... s Oppsummering av sterke og svake sider i Bergen... s Kvalitet i forhold til viktighet... s Kvalitet og viktighet for ulike produktelement og servicepunkter i Bergen... s Topp 10 etter viktighet og kvalitet... s. 47 Vedlegg 1: Forbedringspotensial for Bergen (figur)... s. 47 Vedlegg 2: Tabeller... s. 48 Kaizen AS Side 4

6 1. Bakgrunn, mandat og metode 1.1. Innledning og mandat Sentrale spørsmål for Gjesteundersøkelsen Sommer 2007 har vært: Hvem er turistene på stedet? Hva er deres reisemotiv og hvorfor valgte de dette reisemålet? Hvem er gjenkjøperne på reisemålet? Hvilke informasjonskilder var viktig ved valg av reisemål eller reiserute? Hvordan bestilte/booket de denne reisen? Hvilke tilbud på stedet de kjenner til og hvilke har de benytter seg av? Hvordan turistene vurderer kvaliteten på ulike produkt/produktelement (opplevelse i forhold til forventning) Eventuelle forskjeller mellom base- og rundreiseturister En del av disse spørsmålene besvares i destinasjonsrapporten. I tillegg utarbeides det en fellesrapport for alle destinasjonene som deltok i sommerundersøkelsen. Denne tar i større grad opp forskjellene mellom de ulike typene turister basert på det totale utvalget Metode og gjennomføring Tidligere analyser og forskningsresultater har dannet et grunnlag for utarbeidelsen av spørreskjemaet, og i samarbeid med ledelsen for destinasjonen og prosjektledelsen for har man utarbeidet et spørreskjema som skulle gi svar på spørsmålene beskrevet over. Skjemaet ble oversatt til engelsk, nederlandsk, spansk og tysk. Antall innsamlede skjemaer totalt fra del 1 var 853, av disse oppga 658 e-postadresse for å kunne motta del 2. Av disse kom 185 i retur som følge av feil adresse. Av de 473 som mottok del 2 på e-post var det 232 (49%) som fullførte del 2 av undersøkelsen med kvalitetsvurderinger av stedet og tilbudene i Bergen. De 853 svarene fra del 1 ble samlet i perioden uke 27 til uke 40 med følgende fordeling: Figur 1. Mottatte spørreskjema i Bergen sommer 2007 fordelt på ukene fra uke 27 til uke 40. Prosent. Kaizen AS Side 5

7 2. Hvem svarte i undersøkelsen i Bergen sommeren 2007? I de følgende analysene vil vi presentere data om de reisende som deltok i gjesteundersøkelsen sommeren 2007 i Bergen. Vi har ingen informasjon om populasjonen, dvs. vi har ikke hatt et representativt utvalg av alle turister i området i perioden, slik at vi ikke kan generalisere og presentere fordelinger som sannheter om alle gjestene i Bergen. Vi har tilstrekkelig med respondenter til å kunne si noe om ulike grupper basert på noen nasjonaliteter, gjenkjøpere, rundreiseturister og deres reisemotiv og bruk av informasjonskilder. Resultatene kan også indikere forbedringsmuligheter både i forhold til produktutvikling og markedsføring. Utvalget inneholder ikke et godt utvalg av den typiske gruppereisende/bussturisten, slik at hovedvekten i analysene blir den individuelle reisende Nasjonaliteter Av de 853 respondentene som svarte på skjemaet i del 1 var det 850 som oppga nasjonalitet med følgende fordeling: Tabell 1. Respondenter i utvalget i Bergen sommer Antall og prosent. Nasjonalitet Antall %-vis Nordmenn Tyskere Briter Amerikanere Spanjoler Nederlendere Franskmenn Italienere Svensker Kanadiere Dansker Irere Andre 1) ,1 14,8 12,1 10,2 6,7 6,5 4,4 3,8 1,9 1,6 1,5 1,3 17,1 Sum ,0 1) 39 ulike nasjonaliteter Nordmenn var den største gruppen i utvalget og utgjorde 18%. Tyskere sto for knapt 15% av utvalget, mens britene utgjorde 12%. Amerikanere utgjorde vel 10% av respondentene. Til sammen sto disse fire nasjonalitetene for 55% av alle respondentene i utvalget. De øvrige nasjonalitetene utgjorde hver for seg mindre enn 7%. Til sammen var det 51 ulike nasjonaliteter representert i utvalget. Antall nordmenn, tyskere og briter er store nok til at disse tre gruppene kan bli analysert nærmere. Da USA er et interessant marked for Bergen vil også ta amerikanerne med i analysene som følger senere i rapporten selv om usikkerheten er noe større pga. lite antall respondenter. Spanjoler, franskmenn og italienere vil noen ganger bli slått sammen til engruppe. De øvrige nasjonalitetene vil bli slått sammen til en gruppe andre. Kaizen AS Side 6

8 2.2. Alder og reisefølge Aldersfordelingen som presenteres gjelder for den som har fylt ut skjemaet og dermed ikke for hele reisefølge. Totalt var 794 av 853 respondenter som oppga alder. Fordelingen på grupper er vist i figuren under. Vel 40% av respondentene var mellom 21 og 35 år. Respondentene i Bergen var i gjennomsnitt yngre enn i Hordaland. Figur 2. Respondentene i Bergen og Hordaland sommer 2007 fordelt på aldersgrupper. Prosent. Hvordan var sammensetningen med hensyn til reisefølge? Figuren nedenfor viser denne fordelingen. Den største gruppen er de som reiser som par (41%). Deretter følger de som reiser sammen med slekt og venner (24%). Blant barnefamilier var gruppen med barn under 15 år størst (11%). Samlet utgjorde barnefamiliene vel 17%. Figur 3. Respondentene i Bergen og Hordaland sommer 2007 fordelt på ulike reisefølge. Prosent. Når det gjelder størrelsen på reisefølget, utgjorde de med 2 hele 58% av utvalget. De som utgjorde 4 eller flere utgjorde til sammen knapt 14%. I gjennomsnitt utgjorde reisefølgene i utvalget 2,6 personer. Kaizen AS Side 7

9 2.3. Type reise, reisemåte og bruk av turoperatør Respondentene kan også beskriver i forhold til type reise (rundreise, destinasjonsferie, dagsbesøk o.l.), reisemåte (bil, buss, tog o.l.) og graden av bruk av turoperatør (full pakke, kun transport o.l.). Rundreiseturistene er delt i to grupper rundreise i Norge (36%) og rundreise i Fjord Norge (21%). Samlet utgjorde rundreiseturistene 57%. De som hadde Bergen som hovedreisemål utgjorde 26%, mens vel 10% av respondentene stoppet på gjennomreise til eller fra annet hovedreisemål. De som besøkte Bergen på dagstur fra annet overnattingssted utenfor Bergen, utgjorde kun 3% av respondentene. Figur 4. Respondentene i Bergen og Hordaland sommer 2007 fordelt på type reise. Prosent. I hvor stor grad har respondentene eller reisefølgene benyttet turoperatør eller reisearrangør på denne ferien/reisen? Hele 74% har organisert reisen på egenhånd uten å bruke turoperatør, mens kun 17% hadde kjøpt full pakke med alt organisert. Figur 5. Respondentene i Bergen og Hordaland sommer 2007 fordelt på graden av bruk av turoperatør. Prosent. Hvilke transportmidler benyttet respondentene i forbindelse med denne ferien/reisen? Kaizen AS Side 8

10 I gjennomsnitt benyttet respondentene 1,8 transportmidler. Når vi ser på andelen som har brukt de enkelte transportmidlene, vil summen dermed bli større enn 100%. Figur 6 viser hvor stor andel av respondentene som har brukt de ulike transportmidlene. Hele 53% av respondentene oppga å ha brukt fly, mens knapt 35% hadde brukt båt eller ferge. Vel 33% oppga at de hadde brukt bil og 30% hadde brukt tog. Bobil ble oppgitt som transportmiddel av kun 4% av respondentene. Figur 6. Respondentene i Bergen og Hordaland sommer 2007 fordelt på bruk av transportmiddel. Prosent. Av de som ankom med fly var det 18% som også leide bil. Av de som brukte fly var det langt flere som også brukte tog, ferge og buss henholdsvis 34%, 30% og 23%. Ut fra dette kan vi anta at det er flere som har benyttet Norge i et nøtteskal enn det er såkalte fly and drive turister Bestilling, reisens varighet og gjenkjøpere Det var knapt 54% av respondentene som oppga at de hadde bestilt reisen eller turen via Internett. Blant disse som hadde bestilt via nettet, var det 11% som hadde bestilt på turoperatørens nettsider. De øvrige (89%) hadde satt sammen reisen selv på Internett der 79% hadde bestilt transport, 67% overnatting og 22% opplevelser. I gjennomsnitt bestilte respondentene denne reisen/ferien 2,8 måneder før avreise. Figuren på neste side viser fordelingen av respondentene på tidsperioder for bestillingen før avreise. Vel 71 % av respondentene i Bergen hadde bestilt reisen 3 måneder eller mindre før avreise. Ellers ser vi at andelen som bestilte tidligere enn 2 måneder er noe mindre i Bergen enn for hele fylket. Kaizen AS Side 9

11 Figur 7. Respondentene i Bergen og Hordaland sommer 2007 fordelt på bestillingstid før avreise. Prosent I gjennomsnitt opphold respondentene seg 4,0 netter i Bergen og i gjennomsnitt utgjorde oppholdet 31% av den totale reisen/ferien. For å vise hvor lenge oppholdet i Bergen varte i forhold til lengden på den totale reisen/ferien, har vi satt opp figur 8. Omlag 47% av respondentene opphold seg inntil 25% av varigheten på den totale reisen i Bergen. De som brukte mer enn 75% av reisen eller hele reisen i området utgjorde knapt 16% av respondentene i utvalget. De som ikke overnattet utgjorde på sin side 8%. Figur 8. Oppholdstiden i Bergen i forhold til varigheten på hele reisen/ferien. Prosent (N=721) I hvor stor grad har respondentene i utvalget vært i området tidligere? Totalt sett hadde knapt 30% vært i Bergen tidligere. Av disse gjenkjøperne var det hele 72% som hadde vært der mindre enn fem ganger tidligere, mens 15% hadde vært der mer enn ti ganger tidligere. Kaizen AS Side 10

12 3. Førstegangsbesøkende og gjenkjøpere Vi vet at 7 av 10 i utvalget var førstegangsbesøkende. I dette kapitelet skal vi se nærmere på hvem gjenkjøperne og de førstegangsbesøkende er mht. nasjonalitet, reisefølge, organisering, booking og type reise. I kapitel 5 og 6 skal disse gruppene analyseres mht. reisemotiv og bruk av informasjonskilder Hvem var gjenkjøperne? Gjenkjøperne er de som har besøkt det aktuelle reisemålet en eller flere ganger tidligere. I utvalget var det 251 respondenter som oppga at de var gjenkjøpere. I gjennomsnitt hadde de besøkt Bergen 5,4 ganger tidligere. Gjenkjøperne oppholdt seg ved denne anledningen i gjennomsnitt 3,1 netter på reisemålet. Denne aktuelle reisen hadde vel 43% bestilt mindre enn en måned før avreise, mens vel 26% hadde bestilt 3 eller flere måneder før avreise. Av gjenkjøperne var det 49% som oppga at de hadde bestilt reisen på Internett. I hvor stor grad gjenkjøperne benyttet turoperatør eller reisearrangør på denne reisen er vist i figuren under. I dette utvalget var det hele 79% som oppga at de organiserte reisen selv uten å bruke turoperatør e.l. Dette har sannsynligvis klar sammenheng med en stor andel nordmenn i gruppen. Vel 13% hadde kjøpt full pakke gjennom turoperatør. Figur 9. Graden av organisering av reisen gjennom turoperatør e.l. for gjenkjøpere i Bergen sommeren Prosent. (N=245) I de følgende punktene skal vi se nærmere på hvem disse gjenkjøperne er mht. nasjonalitet, reisefølge og type reise. Vel 51% av gjenkjøperne var norske. De britiske og tyske gjenkjøps turistene utgjorde henholdsvis knapt 10% og vel 9%. Av de andre nasjonalitetene var det ingen som utgjorde mer enn 10%. Dette betyr at nordmenn, briter tyskere totalt dominerer blant gjenkjøperne i utvalget. Kaizen AS Side 11

13 Figur 10. Gjenkjøperne fordelt på nasjonalitet i Bergen sommeren Prosent (N=251) Hvem reiste gjenkjøperne samme med? Her er det to store grupper som dominerer med til sammen vel 58% av gjenkjøperne i utvalget. De som reiste sammen som par, var den største gruppen blant gjenkjøperne og utgjorde vel 30%. Barnefamilier utgjorde på sin side vel 28%. Her utgjorde de med barn under femten år 2/3. De som oppga å reise med slekt eller venner var også et relativ stor gruppe med 19% av gjenkjøperne. Figur 11. Gjenkjøperne fordelt på type reisefølge i Bergen sommeren Prosent. (N=248) Figur 12. Gjenkjøpere fordelt på type reise i Bergen sommer Prosent. (N=246) Kaizen AS Side 12

14 Blant gjenkjøperne var 39% såkalte destinasjonsturister og hadde Bergen som hovedreisemål. I tillegg var knapt 13% på dagsbesøk enten hjemmefra eller fra annet overnattingssted. Det betyr at det aktuelle stedet de var på var selve hovedreisemålet for 52% av gjenkjøperne i utvalget. De på rundreise i Norge utgjorde 24%, mens vel 11% oppga at de var på rundreise i Fjord Norge. Gruppen som oppga at de var på gjennomreise til eller fra et annet hovedreisemål utgjorde vel 13%. Med bakgrunn i disse opplysningene kan vi konkludere med at den typiske gjenkjøperen er: En norsk barnefamilie eller et par som har organisert reisen selv med 50% sannsynlighet har bestilt reisen via Internett og hvor reisemålet er selve hovedreisemålet eller del av en rundreise i Norge med en gjennomsnittlig oppholdstid på 3,1 netter i Bergen Hvem var de førstegangsbesøkende? Førstegangsbesøkende er de som ikke har besøkt det aktuelle reisemålet tidligere. I utvalget var det 597 respondenter som oppga at de var førstegangskjøpere. Disse oppholdt seg i gjennomsnitt 2,6 netter på reisemålet. Denne aktuelle reisen hadde vel 37% bestilt mindre enn en måned før avreise, mens knapt 31% hadde bestilt 3 eller flere måneder før avreise. Av de førstegangsbesøkende var det 56% som oppga at de hadde bestilt reisen på Internett. I hvor stor grad de førstegangsbesøkende benyttet turoperatør eller reisearrangør på denne reisen er vist i figuren under. I dette utvalget var det 72% som oppga at de organiserte reisen selv uten å bruke turoperatør e.l. Omlag 19% hadde kjøpt full pakke gjennom turoperatør, mens vel 4% kun hadde kjøpt overnatting. Figur 13. Graden av organisering av reisen gjennom turoperatør e.l. for førstegangsbesøkende i Bergen sommeren Prosent. (N=586) I de følgende punktene skal vi se nærmere på hvem disse førstegangsbesøkende er mht. nasjonalitet, reisefølge og type reise. Kun 4% av de førstegangsbesøkende var norske. Tyskerne utgjorde den største gruppen med 17% av utvalget. Britene og amerikanere utgjorde henholdsvis 13% og 11% av de førstegangsbesøkende i utvalget. Gruppene andre var den største og utgjorde 19% av utvalget. Kaizen AS Side 13

15 Figur 14. Førstegangsbesøkende fordelt på nasjonalitet i Bergen sommeren Prosent (N=595) Hvem reiste de førstegangsbesøkende samme med? De som reiste sammen som par, var den dominerende gruppen blant førstegangsbesøkende og utgjorde vel 46%. De som oppga at de reiste med slekt eller venner, var en noe mindre gruppe med vel 25%. De som reiste alene (15%) var faktisk en større gruppe enn barnefamiliene 13%). Figur 15. Førstegangsbesøkende fordelt på type reisefølge i Bergen sommeren Prosent. (N=582) Figur 16. Førstegangsbesøkende fordelt på type reise i Bergen sommer Prosent. (N=590) Kaizen AS Side 14

16 Blant de førstegangsbesøkende var vel 41% på rundreise i Norge, mens knapt 26% var på rundreise i Fjord Norge. Gruppen som oppga at de var på gjennomreise til eller fra et annet hovedreisemål, utgjorde 9%. Dette betyr at blant de førstegangsbesøkende var 76% som ikke hadde Bergen som det primære besøkstedet. Kun 20% var såkalte destinasjonsturister med Bergen som hovedreisemål, mens dagsbesøkende utgjorde 4% av førstegangsbesøkende i utvalget. Med bakgrunn i disse opplysningene kan vi konkludere med at den typiske førstegangsbesøkende er: Et utenlandsk par som selv har organisert sin rundreisen med en gjennomsnittlig oppholdstid på 2,6 netter i Bergen. Det er mer enn 50% sjanse for at turen er bestilt på Internett. Kaizen AS Side 15

17 4. Rundereiseturister og destinasjonsturister I utvalget var det 57% som var rundreiseturister enten i Norge eller i Fjord Norge, mens knapt 26% var destinasjonsturister der Bergen er hoverreisemålet). Resten var enten på gjennomreise til/fra annet hovedreisemål (10%) eller på dagsbesøk (6%) hjemmefra eller annet overnattingssted. I dette kapitelet skal vi se nærmere på hvem rundreise- og destinasjonsturistene er mht. nasjonalitet, reisefølge, organisering, booking og om de har vært på reisemålet tidligere. I kapitel 5 og 6 skal disse gruppene analyseres mht. reisemotiv og bruk av informasjonskilder Hvem var rundreiseturistene? Rundreiseturistene er de som har en planlagt rundtur med overnattingsstopp flere steder langs reiseruta. I utvalget var det 482 respondenter som oppga at de var på rundreise enten i Norge (N=303) eller i Fjord Norge (N=179). Rundreiseturistene oppholdt seg ved denne anledningen i gjennomsnitt 2,4 netter på reisemålet der hele 67% var førstegangsbesøkende. Denne aktuelle reisen hadde knapt 34% bestilt mindre enn to måneder før avreise, mens 34% hadde bestilt 3 eller flere måneder før avreise. Av rundreiseturistene var det knapt 51% som oppga at de hadde bestilt reisen på Internett. I hvor stor grad rundreiseturistene benyttet turoperatør eller reisearrangør på denne reisen er vist i figuren under. I dette utvalget var det 69% som oppga at de organiserte reisen selv uten å bruke turoperatør e.l. Knapt 23% hadde kjøpt full pakke gjennom turoperatør. Figur 17. Graden av organisering av reisen gjennom turoperatør e.l. for rundreiseturister i Bergen sommeren Prosent. (N=474) I de følgende punktene skal vi se nærmere på hvem disse rundreiseturistene er mht. nasjonalitet og reisefølge. Kun 7% av rundreiseturistene var norske. Tyskerne var den største gruppen av rundreiseturistene i utvalget og utgjorde 17,4%, mens amerikanere og britene sto for henholdsvis 12% og 10%. Gruppen franskmenn, italienere og spanjoler utgjorde samlet knapt 22% av rundreiseturistene i utvalget. Gruppen andre nasjonaliteter Kaizen AS Side 16

18 utgjorde 32% og besto av 44 nasjonaliteter. Dette betyr at utlendingene totalt dominerer blant rundreiseturistene og utgjør 93% av utvalget. Figur 18. Rundreiseturistene fordelt på nasjonalitet i Bergen sommeren Prosent (N=482) Hvem reiste rundreiseturistene samme med? De som reiser som par dvs. sammen med partner, er dominerende som gruppe med knapt 50%. De som reiste med slekt og venner utgjord 23%, mens barnefamiliene kun utgjorde vel 14%. Figur 19. Rundreiseturistene fordelt på type reisefølge i Bergen sommeren Prosent. (N=473) Med bakgrunn i disse opplysningene kan vi konkludere med at den typiske rundreiseturisten er: Et utenlandsk par, sannsynligvis fra Europa, som har organisert reisen selv og bestilt denne minst 3 måneder før avreisen. Det er mer enn 50% sjanse for at den er bestilt via Internett. Oppholdstiden på reisemålet er i gjennomsnitt 2,4 netter Hvem var destinasjonsturistene? Destinasjonsturistene er de som har det aktuelle reisemålet som hovedreisemål. I utvalget var det 219 respondenter som oppga at de var destinasjonsturister. De oppholdt seg i gjennomsnitt 4,3 netter på reisemålet og vel 39% hadde vært der tidligere. Av destinasjonsturistene var det vel 63% som oppga at de hadde bestilt reisen på Internett. I hvor stor grad destinasjonsturistene benyttet turoperatør eller reisearrangør på denne reisen er vist i figuren på neste side. I dette utvalget var det hele 87% som Kaizen AS Side 17

19 oppga at de organiserte reisen selv uten å bruke turoperatør e.l. Kun 5% hadde kjøpt full pakke gjennom turoperatør. Knapt 4% hadde kjøpt kun overnatting. Figur 20. Graden av organisering av reisen gjennom turoperatør e.l. for destinasjonsturister i Bergen sommeren Prosent. (N=211) I de følgende punktene skal vi se nærmere på hvem disse destinasjonsturistene er mht. nasjonalitet og reisefølge. Vel 36% av destinasjonsturistene var norske, mens 14% var briter. Tyskerne var den tredje største gruppen med 7% av utvalget. I gruppen andre var det totalt 30% som oppga at de var destinasjonsturister. Her er imidlertid andelen pr. nasjonalitet meget liten. Figur 21. Destinasjonsturister fordelt på nasjonalitet i Bergen sommeren Prosent (N=215) Hvem reiste destinasjonsturistene sammen med? Gruppen av par var også her størst og utgjorde 32%. De som reiste sammen med slekt og venner eller alene utgjorde henholdsvis 24% og 22%. Barnefamiliene utgjorde mindre enn 20% av destinasjonsturistene i Bergen. Kaizen AS Side 18

20 Figur 22. Destinasjonsturisten fordelt på type reisefølge i Bergen sommeren Prosent. (N=209) Med bakgrunn i disse opplysningene kan vi konkludere med at den typiske destinasjonsturisten er: Med stor sannsynlighet et europeisk par. Reisen er organisert på egenhånd og ble bestilt mindre enn 3 måneder før avreise. Det er nesten 65% sjanse for at den er bestilt via Internett. Oppholdstiden på reisemålet er i gjennomsnitt 4,3 netter. Kaizen AS Side 19

21 5. Reisemotiv Kunnskapen om reisemotiv eller kjøpsmotiv er ofte helt avgjørende for en suksessfull markedsføring. I denne delen av analysen har vi derfor forsøkt å kartlegge hvilke faktorer gjestene vektlegger ved valg av reisemål eller ferietur. Formålet med dette er dermed både å finne fram til hva markedsføringsbudskapet bør inneholde og eventuelt hva som bør prioriteres i produktutviklingsarbeidet. Vi antok på forhånd at reisemotiv vil kunne variere med nasjonalitet, type reise og førstegangsbesøk/gjenkjøp. Dette vil bli nærmere analysert i de følgende punktene Reisemotiv for hele utvalget Totalt var 767 respondenter som oppga reisemotiv. De kunne krysse på 16 alternative motiv og i gjennomsnitt krysset de av for 3,6 alternativ. Figuren under viser resultatene for hele utvalget. Ikke uventet var det natur og landskap (69%) som var viktigste motiv for respondentene som var på besøk i Bergen. Deretter fulgte Fjordene (54%) som igjen er et meget viktig elementet i natur og landskap. På neste nivå kommer motivene oppleve/utforske nye steder (44%), idylliske, autentiske steder/byer (34%) og lære noe nytt (32%). Ellers er det overraskende få i utvalget som har motiv knyttet til aktivitetstilbudet på stedet (10%) og kulturtilbudet på stedet (11%). Figur 23. Reisemotiv hva ble lagt mest vekt på ved valg av Bergen sommer Prosent. Hele utvalget (N=767) Kan dette skyldes at førstegangsbesøkende og rundreiseturister i stor grad ikke fokuserer på aktiviteter og kultur? Eller er det primært destinasjons- og Kaizen AS Side 20

22 baseferieturistene som fokuserer på aktivitets- eller kulturtilbud? Dette skal vi se nærmere på i de følgende punktene Reisemotiv for førstegangsbesøkende og gjenkjøpere Det viktigste reisemotivet for både førstegangsbesøkende og gjenkjøperne er natur og landskap. Det som kjennetegner førstegangsbesøkende er at de i langt større grad har natur og landskap, Fjordene, oppleve/utforske nye steder og lære noe nytt som viktige reisemotiv. Gjenkjøperne skiller seg ut i forhold til førstegangsbesøkende da de spesielt legger litt mer vekt på mulighetene for å besøke slekt og venner og kulturtilbudet på stedet. Førstegangsbesøkende oppga i gjennomsnitt 3,8 reisemotiv som viktige, mens gjenkjøperen oppga 3,2. Figur 24. Reisemotiv hva ble lagt mest vekt på ved valg av Bergen sommer Førstegangsbesøkende og gjenkjøpere. Prosent Reisemotiv og nasjonalitet I gjennomsnitt oppga tyskerne og amerikanerne 4,3 ulike motiv for besøket/reisen, nordmennene 2,5 og britene 3,9. Gjennomsnittet for de andre nasjonalitetene var 3,4 ulike motiv. Dette gjør at tyskerne og amerikanerne dermed i gjennomsnitt ville ha flere motiv som viktig enn de øvrige nasjonalitetene. Natur og landskap og fjordene var de to viktigste motivene for utlendingene med førstnevnte som den viktigste. For nordmenn var fjordene i liten grad reisemotiv da kun 9% oppga dette som viktig motiv for besøket/reisen. Kaizen AS Side 21

23 For tyskerne fulgte deretter motiv som var knyttet til oppleve og utforske nye steder (44%), idylliske, autentiske steder (43%), lære noe nytt (42%) og lite masseturisme (36%). Dette er motiv som er nært knyttet til flukten fra hverdagen, utforske/lære nye ting eller det å slappe av. Disse motivene er også blant de viktigste for andre utlendinger. For flere av amerikanerne var også mulighet for å besøke slekt og venner (20%) et viktig motiv. Dette motivet var faktisk en av de sterkeste for nordmenn i utvalget (30%). Figur 25. Reisemotiv hva ble lagt mest vekt på ved valg av Bergen sommer Hele utvalget fordelt på nasjonalitet. Prosent. Kaizen AS Side 22

24 5.4. Reisemotiv for type reise Natur og landskap er også viktigste reisemotiv enten man er rundreiseturist, på gjennomfart til/fra annet hovedreisemål, dagsturist eller destinasjonsturist og besøker Bergen. Fjordene var på sin side meget viktig for de som var på rundreise i Fjord Norge (76%), men i mindre grad reisemotiv for de på rundreise i Norge (55%), gjennomfartsturistene (55%) og destinasjonsturistene (39%). Passer inn i reiseruta var viktig for de på gjennomfart (40%). De som hadde Bergen som hovedreisemål, oppga også reisemotiv knyttet til oppleve og utforske nye steder (42%), idylliske/autentiske steder og byer (27%), lære noe nytt (25%) samt muligheten til å besøke slekt/venner (28%). Figur 26. Reisemotiv hva ble lagt mest vekt på ved valg av Bergen. Rundreise-, gjennomreise- og destinasjonsturister. Prosent. Kaizen AS Side 23

25 5.5. Oppsummering reisemotiv Basert på denne gjennomgangen av utvalgets motiv ved valg av reisemål, kan vi oppsummere følgende: Oppleve natur og landskap er viktigste kjøpsmotivet for de besøkende enten de er gjenkjøpere, førstegangsbesøkende, rundreiseturist eller destinasjonsturist, nordmenn eller utlendinger I tillegg til natur og landskap inkl. fjordene, er det å oppleve og utforske nye steder, oppleve idylliske og autentiske steder samt lære noe nytt viktige motiv. Dette er motiv nært knyttet til den utforskende og oppdagende turisten (explorer) Deretter følger det mulighetene for fred og ro samt lite masseturisme (countryside recreation). De lokale aktivitets- og kulturtilbud samt muligheter for å dyrke sport/hobby er i liten grad viktig ved valg av reisemål. Disse motivene var viktigst for de som hadde enten Bergen som hovedreisemål eller de på dagsbesøk hjemmefra eller annet overnattingssted. Muligheten for å dyrke sport og hobby er viktig for tyske fisketurister som besøker byen og overnatter i omlandet f.eks. Sotra. For førstegangsbesøkende er fjordene et meget viktige reisemotiv Gjenkjøperne er på sin side mer opptatt av muligheten for å besøke slekt og venner Det å oppleve fjordene er mindre viktig for nordmenn enn for de andre nasjonalitetene Dette viser at respondentene i stor grad består av de tradisjonelle Norgesturistene som søker "softe" opplevelse i fjordene med fokus på oppleve nye steder, severdigheter og ulike type utflukter i kulturlandskapet og i byen. De som søker aktive eller sportsrelaterte opplevelser som f.eks. fisking er representert i utvalget blant tyskerne. Kaizen AS Side 24

26 6. Viktige informasjonskilder ved valg av reisemål 6.1. Innledning Et sentralt suksesskriterium i all markedsføring er valg av riktig medium for å nå fram med produktinformasjon til sine prioriterte målgrupper. Alle respondentene ble bedt om å krysse av for de viktigste informasjonskildene som ble benyttet når de valgte dette reisemålet eller ferietur, dvs. før selve bestillingen eller bookingen. De hadde 15 valgmuligheter uten begrensninger i antall svar. Totalt var det 832 respondenter som svarte. I gjennomsnitt krysset de av for 2,5 viktige alternativ hver. Resultatene er vist i figuren under, der vel 40% oppga anbefalinger fra familie/ venner og knapt 39% oppga reisehåndbøker som viktig informasjonskilde. På neste nivå kommer erfaringen fra tidligere besøk med knapt 25%. Dette viser hvor viktig der er å være tilstede i reisehåndbøker og gi de besøkende en opplevelse minst som forventet for derigjennom skape anbefalinger og gjenkjøp. Turoperatørenes kataloger og turoperatørenes nettsider var viktig for henholdsvis 22% og 16% av utvalget. De øvrige tradisjonelle nasjonale, regionale og lokale informasjonskildene hadde mindre betydning da under 16% mente disse hadde vært viktige ved valget av reisemålet. Dette viser hvor viktig det er å være tilstede i de informasjonskildene som produseres i kundenes hjemland. Figur 27. Viktige informasjonskilder ved valg av Bergen sommer Prosent. Hele utvalget (N=832) De ulike Internettbaserte informasjonskildene utgjorde alle under 20% av antall kryss fra respondentene. Datamaterialet viser også at de som har benyttet en av Internettkildene, i større grad enn gjennomsnittet for hele utvalget benytter de andre Internettkildene. Kaizen AS Side 25

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2009 Forord Sommeren 2009 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fem destinasjonene i Hordaland fylke som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007. Arbeidet er

Detaljer

Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord

Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord Gjesteundersøking Explore Hardangerfjord 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om

Detaljer

Spørreundersøkelse til besøkende

Spørreundersøkelse til besøkende Kjære gjest! jobber nå med å kartlegge behovet for utvidet tilbud innenfor opplevelser. Vi ønsker med dette å kunne tilby dere et enda bedre aktivitetstilbud i fremtiden, og trenger derfor litt hjelp.

Detaljer

Gjesteundersøking Voss

Gjesteundersøking Voss Gjesteundersøking Voss 2007 Forord Sommaren 2007 vart den første gjesteundersøkinga som omfattar heile Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørane skal få betre kunnskap om dei som vitjar Hordaland.

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Gjesteundersøking Geoturisme Hordaland

Gjesteundersøking Geoturisme Hordaland Gjesteundersøking Geoturisme Hordaland 2007 Destinasjonsr apprt for Hardanger, Sunnhordland og Nordhordland Føreord Sommaren 2007 vart den første gjesteundersøkinga som omfattar heile Hordaland gjennomført.

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland

Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland Markedsundersøkelse Norge, Sverige, Danmark, Nord- Tyskland (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Martin Rønningen og Hans Holmengen Vinterferievaner Vinterferievanene tilsier at potensialet

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Gjesteundersøkelse Sommer 2007

Gjesteundersøkelse Sommer 2007 Prosjektplan: Gjesteundersøkelse Sommer 2007 Markeds- og kundekunnskap som konkurransefortrinn for Hordaland Kaizen/HiL Side 1 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og problemstilling Konkurransen om sommerturistene

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelse Hardanger

Gjesteundersøkelse Hardanger Gjesteundersøkelse Hardanger 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Forbruksundersøkelse sommer 2008

Forbruksundersøkelse sommer 2008 Camping i Møre og Romsdal Forbruksundersøkelse sommer 2008 Undersøkelsen er gjennomført av Forord 1 Prosjektet er gjennomført i perioden juni 2008 til september 2008 med gjennomføring av selve undersøkelsen

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere:

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere: Forbruksundersøkelse sommer 2009 Prosjekteiere: Aust Agder Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Undersøkelsen er gjennomført av Camping i Agder og Telemark Forord Prosjektet er

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Kjennskapen til Telemark blant dansker. En kartlegging gjennomført sommeren 2012. Kaizen AS

Kjennskapen til Telemark blant dansker. En kartlegging gjennomført sommeren 2012. Kaizen AS Kjennskapen til Telemark blant dansker En kartlegging gjennomført sommeren 2012 Kaizen AS Forord På oppdrag fra Telemark fylkeskommune har Kaizen AS utarbeidet denne rapporten som innholder en kartlegging

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011

Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011 Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011 ikke alltid like lett å velge forvaltningstiltak brukerundersøkelser kan gi et bedre beslutningsgrunnlag Eks. 1 Velge informasjonstiltak: Er det mange av de som

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-002. Turister på Røros. Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt

Arbeidsnotat 2008-002. Turister på Røros. Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Arbeidsnotat 2008-002 Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Seminar om sykkelturisme. Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN

Seminar om sykkelturisme. Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN Seminar om sykkelturisme Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN Viktig verktøy for sykkelturistene Før avreise: Turbeskrivelser som sier noe om veidekket, tunneler, overnattingstilbud, sykkelparkering,

Detaljer

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen

Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Monitorprosjekt -Styringssystem for reiselivsnæringen Jan Velvin Oslo 14/2-14 Foto: Hemsedal turistkontor Reiseliv ved HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold har et av landets største og mest kompetente

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Kina 2013 Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Småbåtundersøkelsen på Telemarkskanalen 2010

Småbåtundersøkelsen på Telemarkskanalen 2010 Småbåtundersøkelsen på Telemarkskanalen 00 Hvem var de? Hvorfor valgte de å besøkte kanalen? Hvilke informasjonskilder var viktig ved valget? Hvor fornøyde var de med turen på kanalen? Småbåtturister på

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Segmentering internasjonale markeder - vinter

Segmentering internasjonale markeder - vinter Segmentering internasjonale markeder - vinter Workshop Norsk Opplevelseskonferanse Svolvær - 29.10.15 Agnete Ryeng Bakgrunn - segmentering Mange små aktører som gjør det meste selv Stort sett samme produkt

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

FredagsBirken ski 2013

FredagsBirken ski 2013 2013 Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til 2013. Vi sendte ut invitasjon om å delta i

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Totalbildet 2006 Det var mer enn syv millioner ankomster i 2006. Dette er en

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier Rapport Leka Kommune Markedsføring på nett og sosiale medier Alexander Henningsen Maria Oxum Hanna Øverbø Markedsføring og Ledelse av turismeopplevelser Denne fag/bachelor/tverrfaglige/arbeidskravet er

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013

Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013 Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Markedspotensiale Nord-Norge vinter. Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006

Markedspotensiale Nord-Norge vinter. Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006 Markedspotensiale Nord-Norge vinter Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke markedspotensialet for Hurtigruten på

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Prosjektleder: Jens Kr. Steen Jacobsen Norsk hotellhøgskole Bakgrunn for forprosjektet Til tross for at det finnes klassiske

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

LandeveisBirken 2013

LandeveisBirken 2013 LandeveisBirken Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til LandeveisBirken. Vi sendte ut invitasjon

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013

Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013 Evaluering av FredagsBirken sykkel - September 2013 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere

Detaljer

FredagsBirken ski 2014

FredagsBirken ski 2014 2014 Innledning Dette er en rapport utarbeidet av Markedsføringshuset AS på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse som ble sendt ut til et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til 2014. Vi sendte

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014 Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Cruiseturistene i Norge sommeren 2014 Side 7 2 Cruiseturistenes forbruk Side 15 3 Opplevelsen

Detaljer