Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsplan Ferie & Fritid 2011"

Transkript

1 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked

2 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har i dag et bra tilbud av attraksjoner, naturopplevelser, kultur og underholdning som appellerer til ulike nasjonaliteter og aldersgrupper. Det er allikevel behov for flere produkter innen opplevelse og for videreutviking av noen produkter. For eksempel er det behov for flere aktiviteter og opplevelser for barn, det er behov for bedre åpningstider spesielt til ferierende fra sør Europa i sept/okt og det er behov for flere aktivitetsopplevelser for markedet for individuelle reisende. Produktutviklingen må gjennomføres av den som eier produktet men destinasjonsselskapet skal være en pådriver og samarbeidspartner under produktutviklingen. Destinasjonsselskapet sitter på verdifull informasjon om de forskjellige markeders behov - denne informasjonen må Destinasjonsselskapet formidle til nye og eksisterende aktører i regionen. Den nye reisende søker opplevelser, og det er her vi har en oppgave om ikke bare å selge den flotte naturen men å fylle den med opplevelser i vår markedsføring. DHH skal også være en pådriver for å få en innkomming agent til å etablere seg i regionen. Hovedvekten av ferierende kommer sommerstid, men et økende antall turister kommer også til regionen om vinteren. Da spesielt til skiområdene våre. Overnattingstilbudet er bra, med god kvalitet og et varierende pristilbud. Tilgjengeligheten er bra både når det gjelder fly, båt og buss. Transport i regionen er bra på enkelte strekninger, mens vi har en del produkter vi gjerne skulle hatt en bedre transportordning til. Spesielt for 2011 blir at vi har satt ekstra fokus på nettsatsningen vår vi må få publisert mer innhold, kvalitetssikret innholdet og strukturere innholdet bedre. Vi kommer også til å jobbe med en videre integrering av merkevaren vår, Homeland of the Vikingkings. Målet her er at merkevaren skal bli bedre tilpasset våre valgte kanaler og at den skal bli tydeligere og mer integrert. Det at vi skal ha NTW i Haugesund i april vil by på en del ekstra oppgaver for alle på destinasjonskontoret og for alle reiselivsaktører i destinasjonen. Iom at vi i 2011 skal bruke ekstra tid på innhold til nettsidene, integrering av merkevaren og at vi skal arrangere NTW betyr at 2011 vil bli et år der vi investerer mye ressurser på resultater for kommende år. Denne ekstrasatsningen vil også bety at vi ikke kan være med på så mange aktiviteter som tidligere, men også i 2011 vil vi være godt representert og synlige i de viktigste kanalene. De aktivitetene vi har valgt å være med på ser dere i aktivitetsplanene til Destinasjonskontoret. MARKED DHH gjennomfører markedsføringsaktiviteter i fem primærmarkeder, to sekundærmarkeder og to utviklingsmarkeder Det som vektlegges når en velger ut markeder er: Innovasjon og Fjord sin satsning i de representative markedene Markedets tilgang til oss - direkteruter Økonomi i området/landet Deres feriebehov hvor godt svarer våre produkter på deres behov og ønsker. Markedene: Primært: Tyskland Nederland Storbritannia Danmark Sekundært: Spania Russland Utviklingsmarkeder:

3 USA Asia Markedstall Presenteres under på hvert marked. Kilden på disse tallene er SSB. Disse dataene er innhentet ved at hotellene og overnattingssteder registrerer selv all overnatting. Tallene som presenteres her er totalen av overnatting i destinasjonene (Sauda, Tysvær, Karmøy, Utsira, Haugesund, Vindafjord, Etne, Sveio.) Per sept 2009 hadde vi i destinasjonen vår overnattinger på hotell. I samme periode i 2010 hadde vi en økning på 3585 overnattinger. På hytter og camping hadde vi overnattinger per sept 2009, samme periode i 2010 hadde vi en økning på Det vil si at vi hadde økning på både hotell og hytte/camping Tyskland Per sept 2009 hadde vi i destinasjonen vår 1375 overnattinger på hotell. I samme periode i 2010 hadde vi en økning på 776 overnattinger. På hytter og camping hadde vi overnattinger per sept 2009, samme periode i 2010 hadde vi en nedgang på Det vil si at vi hadde økning på hotell og en nedgang på hytte/camping Nederland Per sept 2009 hadde vi i destinasjonen vår 398 overnattinger på hotell. I samme periode i 2010 hadde vi en økning på 180 overnattinger. På hytter og camping hadde vi 8766 overnattinger per sept 2009, samme periode i 2010 hadde vi en nedgang på Det vil si at vi hadde økning på hotell og en nedgang på hytte/camping Storbritannia Per sept 2009 hadde vi i destinasjonen vår 2681overnattinger på hotell. I samme periode i 2010 hadde vi en økning på 1051 overnattinger. På hytter og camping hadde vi 521 overnattinger per sept 2009, samme periode i 2010 hadde vi en nedgang på 227. Det vil si at vi hadde økning på hotell og en nedgang på hytte/camping Danmark Per sept 2009 hadde vi i destinasjonen vår 794 overnattinger på hotell. I samme periode i 2010 hadde vi en økning på 410 overnattinger. På hytter og camping hadde vi 1560 overnattinger per sept 2009, samme periode i 2010 hadde vi en nedgang på 240. Det vil si at vi hadde økning på hotell og en nedgang på hytte/camping Russland Per sept 2009 hadde vi i destinasjonen vår 347 overnattinger på hotell. I samme periode i 2010 hadde vi en nedgang på 142 overnattinger. På hytter og camping hadde vi 260 overnattinger per sept 2009, samme periode i 2010 hadde vi en nedgang på 90. Det vil si at vi hadde nedgang på hotell og en nedgang på hytte/camping. I dialog med hotellene, har det fremkomt at tallene (les nedgangen på Russland) ikke er korrekt. Sett i lys av en god del bussgrupper, så har vi i alle fall inne fjorårstallene. Dette til orientering.

4 Spania Per sept 2009 hadde vi i destinasjonen vår 506 overnattinger på hotell. I samme periode i 2010 hadde vi en økning på 147 overnattinger. På hytter og camping hadde vi 443 overnattinger per sept 2009, samme periode i 2010 hadde vi en økning på 91. Det vil si at vi hadde økning på hotell og en økning på hytte/camping Målgruppe I tillegg til segmentering etter nasjonalitet. Skiller vi også mellom forskjellige aldersgrupper og familiesegment. Hovedmålgruppen vår er voksne par uten barn. Målsetting Overordnede mål for FF - bidra til å nå målsetningen for DHHs overordnede mål om økt aktivitet og økt lønnsomhet i regionen. Øke interessen for Haugesund og Haugalandet, øke antall besøkende og forlenge de besøkendes opphold her. Øke kjennskapen til alle direkteruter i hvert marked. Kvantitative mål per marked : Øke antall gjestedøgn i destinasjonene med 5 % i 2011 i forhold til 2010 Få minimum 8 nye turoperatører til å legge sin reiserute via destinasjonen Tyskland: Øke antall gjestedøgn i destinasjonene med 20 % i 2011 i forhold til 2010 Få minimum 2 nye turoperatører til å legge sin reiserute via destinasjonen Nederland: Få minimum 2 nye turoperatører til å legge sin reiserute via destinasjonen Storbritannia: Få minimum 5 nye turoperatører til å legge sin reiserute via destinasjonen Danmark: Få minimum 2 nye turoperatører til å legge sin reiserute via destinasjonen Russland: Øke antall gjestedøgn i destinasjonene med 20 % i 2011 i forhold til 2010 Få minimum 4 nye turoperatører til å legge sin reiserute via destinasjonen Arrangere 3 pressebesøk og 2 visningstur til destinasjonen i 2010 Spania: Få minimum 3 nye turoperatører til å legge sin reiserute via destinasjonen Arrangere 3 pressebesøk og 1 visningstur til destinasjonen i 2010

5 Messe/Workshop marked målgruppe Kontaktperson Workshop ITB Berlin, mars Alle hovedmarked, spesielt Tyskland. Presse Turoperatører, Forbruker og Presse Workshop London, juni Storbritannia Turoperatører Workshop København, september Danmark Turoperatører Workshop Madrid, okt Spania Turoperatører Anja M. Fjell NTW Haugesund, april Alle markeder Turoperatører Fjord markedsmøte Stavanger, 12. og 13. september NCE Tourism Fjord Norway Conference Reiseklar 2011, Bergen Spesielt Bergensområdet og generelt Forbruker og Turoperatører Marianne Sjaastad Liv & Reiselyst Messe 2011, Haugesund Lokalmarked Forbruker og evt. Turoperatører Marianne Sjaastad Aktiviteter presse, turoperatører og eksterne Arrangere presseturer for presse fra våre markeder Sende ut pressemeldinger til A markedene disse publiseres også på pressesidene Arrangere visningsturer for turoperatører Sende ut nyhetsbrev til turoperatører til A markedene disse publiseres også på bransjesidene Sende ut nyhetsbrev til turoperatører til B markedene disse publiseres også på bransjesidene Oppdatere innholdet om regionen på innovasjon sine nettsider Publisering til fjord og Innovasjon s nettsteder og bildearkiver Publisering til sas sine nettsider Publisering til norwegian sine nettsider Publisering til ryanair sine nettsider Publisering til fjord line sine nettsider Publisering til turoperatørers nettsider Jobbe for at vårt innhold blir distribuert på andre nettsider i våre markeder Gjennomføre markedsundersøkelser

6 Øvrige aktiviteter: Periode: En ny sak på forsiden av visithaugesund.no to ganger i mnd. Forbrukerorientert sak som er sesongbasert. Publisering etter publiseringsliste som lages per kvartal. Publiseres på norsk, engelsk og tysk publisering til bildearkiv Utsendelse av mail til alle medlemmer, med deres oppføring. Målet er å få bekreftet at info som finnes er riktig og få info der det er mangler. Oppdatere evt nytt innhold om medlemmene på visithaugesund.no Publisering til DHH sin facebook og Twitter side disse er trafikkdriver til nettsiden, og en kommunikasjonskanal med forbruker, turoperatører og presse. Legg ut samme sak som publiseres på visithaugesund og nyhetssaker som er relatert til reiselivet, aktører og DHH. Annenhver onsdag Kontinuerlig 2 ganger årlig. Januar og mai 2 ganger årlig. Januar og mai ukentlig Arrangere interne workshops for medlemmene. (Eksempelvis på produktutvikling og nettbruk) Arrangeres gjerne i forbindelse med bransjetreff. Brosjyreutsendelse. Sende ut mail til alle som distribuerer våre brosjyrer med påminnelse om å bestille spakken kampanje via innovasjon. Kampanje til det norske marked for det norske marked. PR/Presseaktiviteter Elektronisk nyhetsbrev til konsument Kampanjeside på visitnorway.no "Drive to web"-annonsering, dvs. sannonsering med mål å lede trafikk til visitnorway.no der partnere og produkter er profilert Profilerende sannonser på nivå 1 og 2, print og nett Facebook: synlighet og aktivitet på norsk Facebook-side En helside i et trykt sbilag, alternativt i et nettbasert bilag 6 utsendelser årlig. Januar, mai, juni, juli, august og september Løpende Utsendelse av nyhetsbrev til medlemmer og eiere 6 ganger årlig Egne Produksjoner print: Marked: Målgruppe: Produsent: Reiseguide Haugesund & Haugalandet Norsk Forbruker DHH Den offisielle reiseguiden for destinasjonene Tysk Engelsk Produktmanual Norsk Turoperatører DHH Engelsk Reisebyrå

7 Tilstede i andres Produksjoner print: Marked: Målgruppe: Produsent: Reiseguide Fjord DHH er presentert under Rogaland med informasjon om regionen Produktmanual Fjord DHH er presentert under Rogaland med informasjon om regionen. skatalogen IN DHH er presentert under Rogaland med informasjon om regionen Alle markeder Forbruker Fjord Alle markeder Turoperatør Fjord Forbruker Innovasjon Innovasjon sin katalog i Tyskland og Nederland Tyskland og Nederland Forbruker Innovasjon Innovasjon sin katalog i Russland Russland Forbruker Innovasjon NHO Reiselivs Camping Guide 2011 Forbruker NHO Reiselivs Foruten aktivitetene over skal DHH svar på alle innkommende henvendelser per mail, brev, telefoner og besøk.

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Executive Summary Visit Telemark skal samarbeide med reiselivsaktørene i fylket om volum i utvalgte markeder/målgrupper Visit Telemark skal være i front på digitale

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV SAK 10/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 31.10. 2012 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell & Fjord (http://www.fjellandfjord.com/

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 SAK 18/11 HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 11.2.2011 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell &

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no

Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no «We are not the center of the universe. The customer is.» Gerry McGovern Utgave 19.01.2015 1 Bakgrunn Statens vegvesens nåværende

Detaljer

Driftsrapport juni-aug. 2014

Driftsrapport juni-aug. 2014 Driftsrapport juni-aug. 2014 Salg og markedsføring Norgeskampanje Vår Norgeskampanje har vært 3-delt i år, med følgende elementer 1. Nasjonalt fokus lokke nordmenn til å legge ferien sin til Trøndelag,

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR Hordaland Fylkeskommune Arbeidslag Reiseliv Postboks 7900 5020 Bergen Attn Karen Loise Nybø / Kjartan Pettersen Kulturbyen Bergen, 15 juni 2008 VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer