Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it."

Transkript

1 Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it.

2 TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2

3 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger og hovedstrategier 7 Overordnede føringer for Fjord Norges markedsstrategi 7 Strategiske produktområder 7 FJORD NORGES MARKEDSSTRATEGIER 9 Strategi for videre vekst og utvikling av FjordNorge regionen 9 Fjord Norges merkevare- og kommunikasjonsstrategi 10 Fjord Norges målgrupper 11 Fjord Norges markedsprioriteringer 11 GENERELLE TILTAK FJORD NORGE 13 Fjord Norge Reiseguide- ditt viktigste salgsmedium mot turistene 13 Fjord Norge Produktmanual med årlige faktahefter Fjord Norge Newsletter 14 Fjord Norge Info 14 Fjord Norge Fotoservice 14 Fjord Norge Bransjenett 14 Distribusjon 14 Studieturer for turoperatører og reisebyråer 14 Fjord Norge Salgsreiser 14 Pressebearbeidelse 14 Fjord Norge Markedsmøte 14 SALGS-OG MARKEDSAKTIVITETER PER MARKED 17 Beskrivelse av markedsaktivitetene 18 Presentasjon av markedsaktiviteter per marked 19 Tyskland 19 Nederland 20 Storbritannia 21 Sverige 22 Danmark 23 USA 24 Spania 25 Frankrike 26 Italia 27 Russland 28 Polen 29 Asia store og krevende markeder 30 Kina - stor reiselyst i verdens mest folkerike land 31 Japan 32 Sør-Korea 33 TEMASATSINGENE I FJORD NORGE 35 Ski Fjord Norway 36 Temasatsingene Fiske og Vandring 38 GENERELLE TILTAK INNOVASJON NORGE Norgeskatalogen Visit Norway 41 AKTIVITETSKALDENDER 42 ADMINISTRASJON 43 Fjord Norge AS Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN Norway t: f: facebook.com/fjordnorway twitter.com/fjordnorway fjordnorway.com Layout: Kuva AS Art Direction: MK Grafisk produksjon: Kuva AS Trykk: Molvik Foto forside: Per Eide/Fjord Norge AS Fjord Norge tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer i oppførte prosjekter. Oppgitte priser er i hovedsak eksklusiv merverdiavgift og utgifter i forbindelse med frakt/toll av brosjyremateriell til de forskjellige tiltakene. Valutaendringer kan føre til prisendringer. 3

4 MACIEJ DUCXYNSKI/FJORD NORGE AS 4

5 Felles markedsføring og salg gir resultater Fra og med 2011 besluttet de fire fylkeskommunene seg for å løfte sine tilskudd til Fjord Norge fra 5,6 millioner pr. år til hele 16 millioner kroner pr. år i en fireårsperiode gjennom prosjektet Explore Fjord Norway. I tillegg har næringen økt sine investeringer betydelig. Totalt har det betydd at Fjord Norge har markedsført regionen for 30 millioner kroner pr. år i 2011 og Disse midlene er igjen blitt matchet med Innovasjon Norge og andre viktige samarbeidspartnere internasjonalt. Totalt har vi markedsført regionen for 50 millioner kroner i året de siste to årene, noe vi nå ser gir omfattende resultater ble et svært godt år for Fjord Norge-regionen hva gjelder utviklingen av internasjonale gjestedøgn, internasjonal oppmerksomhet og internasjonal annerkjennelse. Ja, ikke siden 1973 har Fjord Norge regionen hatt en høyere markedsandel hva gjelder den internasjonale turismen til Norge. Hele 32,3 % av de internasjonale gjestedøgn i Norge i 2011 ble lagt igjen i Fjord Norge. Fjord Norge-regionen opplevde en vekst i internasjonale gjestedøgn i 2011 på 4,6 %. Realøkningen var på internasjonale gjestedøgn. Til sammenlikning gikk landet for øvrig tilbake med -3,1 % eller internasjonale gjestedøgn. Utenom Fjord Norge var det kun Nord-Norge som gikk frem i 2011 med 7,7 % eller internasjonale gjestedøgn. Det var da også i realiteten kun Fjord Norge og Nord-Norge som investerer tungt i internasjonal markedsføring, både på egen hånd og sammen med Innovasjon Norge. Konklusjonen er etter hvert entydig. Der det satses på internasjonal markedsføring er resultatene betydelig bedre enn der det ikke satses. Med andre ord; INTERNASJONAL MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER! utenlandske markedene i regionen er med på å investere midler gjennom Fjord Norge. For 2013 har vi som mål å forsterke dette arbeidet ved å øke bidragene fra destinasjonene og næringsaktørene enda litt til. Dette i tillegg til de økte midlene vi allerede har fått fra fylkene gjennom prosjektet Explore Fjord Norway. Økt markedsføring er den viktigste forutsetningen for å klare å møte den internasjonale konkurransen og sikre økt vekst og verdiskapning til reiselivet i regionen. Når konkurransen øker ute, må vi øke vår konkurranseevne. Dette krever at alle bedrifter investerer gjennom sine destinasjoner og Fjord Norge. Dette krever at alle satser enda litt mer! Å lykkes handler ikke bare om å satse, men også om å satse riktig. I 2013 vil derfor Fjord Norge opprettholde fokuset på våre nærmarkeder som Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sverige og Danmark. Her henter vi de fleste gjestene fra og det er her vi har størst mulighet til å sikre vekst gjennom offensiv markedsføring. I tillegg satser vi videre på viktige oversjøiske markeder som USA, Kina, Japan og Sør-Korea, hvor vi sammen med Innovasjon Norge tar en viktig posisjon i forhold til fremtidig vekst fra disse markedene. Videre kommer vi til å fortsette vårt fokus innen opplevelsesturisme (tematurisme) fremtidens kunder. Spesielt vil vi fokusere på vandring, outdoor-aktiviteter, kultur og ski. Dette er de fire satsningsområdene til NCE Tourism-Fjord Norway. Som prosjekteier til NCE Tourism er Fjord Norge svært bevisst på å knytte prosjektets arbeid tett inn i våre strategier og markedstiltak. Vi skal sikre et fortsatt sterkt fokus på å konvertere interesse til salg. Vi kommer til å fortsette samarbeidet med utvalgte, store og tunge turoperatører. Samarbeidet med store operatører de siste årene har vist oss at slaget om kundene står hos salgsleddene, ikke bare gjennom profilkampanjene. Fjord Norges oppgave er blant annet å sikre at kundene lett finner informasjon om konkrete produkttilbud, både hos turoperatører og hos lokale reisebyråer. Dette betyr at vi fortsetter å investerer våre markedsmidler i mer salgsfremmende aktiviteter, hvor vi vil synliggjøre salgbare produkter på den enkelte destinasjon, i tillegg til at vi sikrer salgbare produkter gjennom turoperatørene. Sist, men ikke minst, vil målinger stå i fokus i 2013 og i tiden fremover. Gjennom samarbeid med kommersielle partnere får vi tilgang til informasjon om salg som er resultat av kampanjer vi gjennomfører. En mer systematisk rapportering fra kommersielle partnere vil danne grunnlaget for bedre måleparametere for våre tiltak og for en bedre evaluering av hvilke tiltak vi gjennomfører. Denne markedsplanen med reiselivsaktiviteter for 2013 gir deg en oversikt over Fjord Norges strategier og planer, samt flere av Innovasjon Norges markedstiltak. Markedsplanen skal bidra til å gi klare råd om hvilke prioriteringer den enkelte aktør bør foreta i Vi håper at den brukes flittig! Vi ønsker å bidra til at vi får flere og mer lønnsomme internasjonale gjester til Fjord Norge, til din destinasjon og til din bedrift. Velkommen til et fortsatt tett og godt samarbeid med Fjord Norge AS! Det å satse lønner seg. Det å satse sammen lønner seg enda bedre. Vi er derfor glade for at alle destinasjonsselskaper som arbeider overfor de KRISTIAN B. JØRGENSEN Administrerende direktør BRITT DALLAND Salgs- og markedsdirektør 5

6 SVEIN ULVUND/FJORD NORGE AS 6

7 FJORD NORGE AS Visjon Fjord Norge AS skal være det mest profesjonelle og slagkraftige destinasjonsselskapet i Europa og skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier. Forretningsidé Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal salg og markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester. Selskapets primære formål er å drive internasjonal markedsføring og tilrettelegging for salg for reiselivet i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Selskapet har også anledning til å drive nasjonal markedsføring. Målsetninger og hovedstrategier Overordnede målsetninger systematisk salg, merkevarebygging og posisjonering av regionen øke sin slagkraft i utvalgte internasjonale markeder. Formålet er å skape økt trafikk som tilrettelegger for økt lønnsomhet blant reiselivstilknyttede bedrifter i Fjord Norge regionen. Hovedstrategier lede og koordinere den internasjonale markedsføringen for regionen. satsingsmarkeder og satse langsiktig og med kontinuitet i disse markedene. Overordnede føringer for Fjord Norges markedsstrategi regionens merkevarestrategi. langsiktig og med kontinuitet i disse områdene. Utvelgelse av satsingsmarkeder skal baseres bl.a. på følgende kriterier: - Modningsfase - Forbruk/bidrag til bedriftenes lønnsomhet - Bidrag til sesongforlengelse - Bransjens infrastruktur - Risikospredning markeder og følge Innovasjon Norge sin prioritering av markeder. interaktiv markedsføring presse. produkttilbyderne i regionen. markedsaktivitetene de konsepter som utvikles gjennom NCE Tourism Fjord Norway. Strategiske produktområder Kjerneprodukter i FjordNorge fjell, isbre og kyst som viktige delprodukter under begrepet fjord ) Hovedkonsepter individuelle (egen bil/leiebil) 7

8 TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/ FJORDNORGE AS 8

9 Fjord Norges markedsstrategier Fjord Norges internasjonale salgs-og markedsarbeid styres etter de felles strategier og retningslinjer som vi har utarbeidet sammen med destinasjoner og partnere. Disse strategiene er langsiktige og en forankring av de både hos destinasjoner og næringen er viktig for at vi lykkes sammen. Strategi for videre vekst og utvikling av FjordNorge regionen Dette er langsiktige strategier som Fjord Norge i samarbeid med destinasjoner og partnere har arbeidet målrettet etter siden Øke markedstilskuddet fra regionale bedrifter, destinasjonsselskaper og kommersielle prosjekter. Fjord Norge jobber videre med å øke investeringsrammen fra partnere i regionen, med fokus på regionale bedrifter og destinasjonsselskaper. Gjennom et sterkere fokus på salgsutløsende aktiviteter ønsker vi å kunne trekke med oss flere bedrifter, som kan få direkte uttelling av sine investeringer i felleskapet. 2. Fjord Norge i fokus Fjord Norge jobber for å sikre en optimal forvaltning av regionens markedsføringsmidler og har et ansvar for å bygge merkevaren Fjord Norge i våre utvalgte markeder. Fjord Norge investerer i felleskampanjene med Innovasjon Norge, men vil ha et kontinuerlig fokus på at regionen er tydelig presentert og egne Fjord Norge aktiviteter vil være en målsetning når budsjettrammene er stor nok for dette. Fjord Norge regionens nye merkevareplattform blir et viktig verktøy i arbeidet med å styrke regionens posisjon som et attraktivt reisemål i våre utvalgte markeder og sikre at vi er en tydelig avsender i all markedskommunikasjonen. 3. Øke omfanget av Fjord Norge aktiviteter styrt av regionen med flere samarbeidspartnere Fjord Norge ønsker å være mer proaktiv og ta større kontroll over de aktivitetene vi investerer regionens markedsmidler i. Derfor vil vi invitere Innovasjon Norge til å delta i kampanjer med større fokus på Fjord Norge. Vi vil inngå strategisk samarbeid med viktige turoperatører og strategiske partnere i våre nøkkelmarkeder. Vi ønsker at de markedsføringsprosjektene som rettes mot et internasjonalt marked skal bruke regionens felles merkevare Fjord Norge og forsterke den innsatsen som gjøres i fellesskapet. 4. Større fokus på markedsføring av konsepter og salg av opplevelsesturisme NCE Tourism Fjord Norway skal utvikle konsepter innen ski, vandring, kultur og outdoor adventure. Dette arbeidet blir implementert direkte i Fjord Norge sitt markedsarbeid, og vi vil være en pådriver for å utvikle disse temakonseptene til gode marketingkonsepter. Ski Fjord Norway er et godt eksempel på en temasatsing som blir tatt ut som et markedsføringsprosjekt og som gir konkrete resultater i økt antall overnattinger i regionen. 5. Markedsarbeid som har fokus på turistens planleggingsprosess Fjord Norge vil i sitt markedsarbeid ha turistens planleggingsprosess i fokus. Når vi har dette som utgangspunkt er det lettere å vurdere virkemiddel opp mot de ulike fasene og vi vil ha et større markedsfokus. Det er viktig å sikre at Fjord Norge blir en del av vurderingen når en forbruker ser på sine ulike feriealternativer. Hvordan skal vi skape nok kjennskap og kunnskap om regionen som reisemål for å sikre at den bli vurdert som et interessant reisemål? I denne prosessen vil det være en rekke virkemidler som vi må ta i bruk, fra pressearbeid, produktplasseringer, film og bilder, sosiale medier til mer tradisjonelle markedsføringskampanjer. For Fjord Norge er det viktig i hvert marked å sette sammen en marketing mix som involverer flere kanaler som og som er med på å optimalisere markedsarbeidet vårt. 6. Helårsturisme som driver for lønnsomhet Helårsturisme er et viktig bidrag for å sikre lønnsomme reiselivsbedrifter i regionen. Fjord Norge vil ha fokus på helårturisme i vårt arbeid, hvor vi vil jobbe mot tematiske segmenter og ulike markeder som kan ha interesse for regionen utenom hovedsesongen. Ski Fjord Norway er et eksempel på en temasatsing som bidrar til helårsturisme. 9

10 Fjord Norges merkevareog kommunikasjonsstrategi YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT Fjord Norges merkevareløfte og kommunikasjonsplattform I samarbeid med destinasjonsselskapene i Fjord Norge er det nylig blitt utviklet et felles merkevareløfte og en felles kommunikasjonsplattform for regionen. Målet er å sikre et tydelig fokus på regionens mest unike og relevante fordel FJORDENE, der vi gjennom vår kommunikasjon skaper forventning om at det å oppleve fjordene gir inspirasjon og ny energi. Plattformen beskriver de opplevelser og attraksjoner som i størst grad representerer reasons to go to FjordNorway, og som igjen har sitt utgangspunkt i fjordene. Målet er å sikre en kommunikasjon der de viktigste salgsargumenter brukes for å skape reiselyst til regionen, for deretter å presentere mangfoldet i regionen når turistene har bestemt seg for å reise til FjordNorge. Fjord Norges kommunikasjonskonsept Hensikten med kommunikasjonskonseptet er å gi vårt kommunikasjonsarbeid en gjennomgående måte å fortelle FjordNorge-historien på. Fjordene og kulturlandskapet er ubeskrivelig vakkert. Utsiktpunkter gir en følelse av utilstrekkelighet og mye av naturen folk ser og bruker i regionen er det vanskelig å sette ord på. Utfordringen i Fjord Norges kommunikasjon er derfor å forsøke å formidle den enestående opplevelsen det er å være en del av dette vakre landskapet. I vårt kommunikasjonskonsept erkjenner vi at det ikke er mulig å beskrive fullt ut hvordan det er å stå på kanten av Preikestolen, eller hvilken følelse det gir å seile igjennom Nærøyfjorden. Selv om vår kommunikasjon løfter frem opplevelsen på en spektakulær måte, vil det aldri være det samme som å oppleve FjordNorge-regionen selv. Derfor erkjenner vi i vår kommunikasjonsplattform, at uansett hvor flotte våre bilder er, eller hvor gode våre tekster er, så må du oppleve FjordNorge-regionen for å tro det. Vårt kreative kommunikasjonskonsept er derfor - Du må oppleve det for å tro det, eller på engelsk: YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT Fjord Norges visuelle indentitet I forlengelsen av arbeidet med kommunikasjonsplattform og kommunikasjonskonsept, ble også den visuelle profilen modernisert. Utgangspunktet for arbeidet var ikke å lage noe helt nytt, men bygge på logoene fra 1993 og 2001 for å sikre gjenkjennelighet. Endringene beskrives derfor som en evolusjon, og ikke en revolusjon. Målet med endringen var å sikre en logo, eller en signatur, som i større grad kommuniserer det som er essensen i hva FjordNorge regionen handler om i form av unike og relevante fordeler, nemlig FJORD. I tillegg var det viktig med en modernisering for å sikre at logoen i større grad kan brukes i nye medier og på digitale flater i fremtiden. Fjord Norge-logoen representerer et samlende merke for hele regionen, selv om den forvaltes av Fjord Norge AS. Den måtte derfor i større grad forenkles slik at destinasjoner, bedrifter, offentlige organ og internasjonale turoperatører lettere kan bruke logoen aktivt i sitt markedsarbeid. En gjennomgående bruk av emblemet hos alle aktører i FjordNorge-regionen vil sikre en sterk merkevare som igjen kan bidra til å knytte turistenes opplevelser og assosiasjoner sammen til fordel for alle

11 SVERRE HJORNEVIK / FJORD NORGE Fjord Norges målgrupper God kunnskap om våre målgrupper er viktig av flere grunner. For det første er det viktig å ha kunnskap om hvilket behov vi dekker med vårt produkt. I tillegg er det viktig å vite hvem vi snakker til og hva som er deres hoveddrivere for feriebeslutningene. Målgrupper kan vi definere ut fra demografi (alder, kjønn, utdannelse), geografi, sosiografi og ikke minst roller. Roller kan være viktig å ta hensyn til når man snakker om ferieturer, for ulike roller fører til helt ulike beslutninger og motivasjonsfaktorer for samme forbruker. Fjord Norge jobber tett med Innovasjon Norge i alle våre utenlandsmarkeder, derfor er det naturlig å se til det arbeidet IN gjør på vegne av fellesskapet når det gjelder markedsanalyser. I løpet av Optima-prosessene, som har vært gjennomført i flere ulike markeder, har det vært jobbet aktivt med å finne driverne for feriebeslutningene og for å få mer informasjon om motivene for naturbaserte ferier. Naturbaserte ferieopplevelser ligger til grunn for merkevaren Norge og danner også fundamentet for Fjord Norge sin merkevarestrategi. De siste Optima-undersøkelsene viste at Norge har en mulighet til å ta en sterk posisjon i målgruppen Naturelskende utforskere i våre nærmarkeder. Dette er arbeid som pågår og som ikke er konkludert, men et første bilde av denne målgruppen naturelskende utforskere gir følgende innblikk i hvem de er. Noen er nysgjerrige utforskere, andre er aktive utforskere Geografisk lokalisert i Skandinavia og Europa Ønsker å utforske nye områder og få nye energi Samtidig ønsker de å utvide horisonten og føle seg beriket Fellestrekk: Høyere utdanning, erfarne reisende, uten barn/empty nesters og på nett. I tillegg til disse målgruppene har Fjord Norge et sterkt fokus på aktivitets-/interessebaserte målgrupper. Vi jobber med de temasatsingene som blir valgt gjennom NCE Tourism Fjord Norway. Fokus er på vandring, ski, outdoor adventure og kultur. Disse målgruppene karakteriseres av at de gjerne velger aktivitet før destinasjon, og dermed vil deres søke- og valgprosess skille seg fra øvrige målgrupper. Når vi jobber med den målgruppen som velger aktivitet før destinasjon, så må vi være mye tydeligere og mer målrettet i vårt budskap i nisje-medier, hvor denne målgruppen vil søke informasjon. Fjord Norges markeds prioriteringer Fjord Norge arbeider med et geografisk fokus i våre store markedskampanjer. Vi jobber mot ulike sesonger og ferieformer med hovedfokus på hovedferie, sesongutvidelse og eventuelt kortferie. Imidlertid dreies også fokuset mot satsinger på målgrupper på tvers av geografiske markeder når vi jobber med våre temasatsinger. Eksempler er Ski Fjord Norway, Hike Fjord Norway og andre tematiske kampanjer. Vi jobber etter følgende markedsinndeling: Hovedmarkeder Hovedmarkedene er de markedene som vi anser modne og hvor vi investerer i forbrukermarkedsføring. Fjord Norge følger i stor grad Innovasjon Norges vurdering av hvilke markeder man vurderer moden for forbrukermarkedsføring. Nærmarkedene: Nærmarkedene stod i 2011 for 54 % av totale gjestedøgn i Fjord Norge regionen. Disse markedene representerer en stor andel av Fjord Norges investeringer i markedsføring. Til tross for at disse markedene har stor markedsandel bland turistene i Norge, så representerer Norge som reisemål fortsatt mindre enn en 1 % av feriereisene i de fleste av disse markedene. Derfor ser vi fortsatt et potensial for å øke antall gjester fra disse markedene og fortsetter investeringene. Øvrige hovedmarkeder Øvrige hovedmarkeder utgjorde 21% av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Totalt utgjorde hovedmarkedene 75 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i ØVRIGE MARKEDER Øvrige markeder representerer de markedene som fortsatt anses som umodne og hvor vi er aktiv i stor grad gjennom bransjebearbeidelse og kun i begrenset grad gjennom forbrukermarkedsføring. Disse markedene utgjorde i underkant av 5 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i

12 TERJE RAKKE/NORDIC LIFE/REGION STAVANGER 12

13 Generelle tiltak Fjord Norge Fjord Norge har et utvalg av verktøy og aktiviteter som er sentrale i vårt internasjonale salgs-og markedsarbeid. Vi har langt og god erfaring med både nettsidene, brosjyrene, nyhetsbrev og øvrige aktiviteter. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å utvikle disse til å møte nye behov fra markedene og til stadig å gi bedre uttelling til våre partnere i form av økt salg. Bedrifter og destinasjoner inviteres til å være synlig gjennom de ulike Fjord Norge tiltakene, for å styrke synligheten i det internasjonale markedet. Fjord Norge Reiseguide - ditt viktigste salgsmedium mot turistene Formålet med Fjord Norge Reiseguide er å få flest mulig turister til å reise til Fjord Norge, og dermed skape flere gode inntektskilder for din bedrift. Fjord Norge Reiseguide gir turister fra bl.a. Norge, Europa, Asia og USA et utall gode grunner for å velge Fjord Norge som sitt neste feriemål og fungerer i tillegg som deres viktigste guide og oppslagsverk når de kommer hit. Med ca. 126 sider med profil- og faktainformasjon om attraksjoner, severdigheter m.m. er brosjyren både selgende og informativ i sin form. Brosjyrens fargesider gir en visuelt lekker presentasjon av de beste attraksjonene, severdighetene, turforslag og andre høydepunkter, mens de gule faktasidene gir mer detaljrik informasjon om attraksjoner, begivenheter, transport, overnatting og mye mer. Som annonsør er dette en unik mulighet for å presentere din bedrift og ditt produkt slik at turistene velger dere. Reiseguiden utgis i eksemplarer og på 9 språk (norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, japansk og russisk) og distribueres i alle de store turistmarkedene. På den måten når man alle markedene på en meget enkel måte. I tillegg gjennomføres det store kampanjer i Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Sverige og Danmark koblet opp mot Reiseguiden og innholdet i den. Reiseguiden er godt innarbeidet (kommer ut for 19. gang) og etterspørres av både turister og turoperatører. Reiseguiden sendes ut allerede i desember Dette gir deg som annonsør et forsprang på konkurrentene. Markedsundersøkelse: 93 % synes at innholdet i brosjyren gir reiselyst! Før lesning hadde 35 % av leserne allerede bestemt seg for å reise til Norge samme år, etter lesning var tallet økt til hele 48 %. I tillegg hadde 31 % besluttet å reise til Fjord Norge året etter eller senere. 43 % svarte at de la opp ruten etter å ha lest Reiseguiden. 19 % av de som allerede hadde bestemt seg for å reise endret på sine opprinnelige planer som følge av innholdet og annonsene i brosjyren. 26 % oppga at deres opphold i Fjord Norge var blitt lenger enn opprinnelig planlagt. 96 % tar med seg Reiseguiden på turen 36 % bruker Reiseguiden til å bestille overnatting underveis 42 % bruker Reiseguiden som oppslagsverk for å finne restauranter og kafeer 60 % bruker Reiseguiden for å finne åpningstider på attraksjoner og museer, mens hele 65 % bruker den som oppslagsverk for ferge-, buss- og togruter. Sørg for at turistene velger din bedrift gjennom å vise frem hva dere kan tilby dem i brosjyren de bruker som oppslagsverk både før og under turen! Betaling: Forfall 50 % 1. september 2012 Forfall 50 % 1. februar 2013 Hjelp til annonseutforming: 24. august 2012 Ferdig digitalt materiell: 24. august 2012 Invitasjon til Fjord Norge Reiseguide 2013 og Fjord Norway Product Manual ble sendt ut i juni For nærmere informasjon om muligheter for annonsering, se eller kontakt: Åse Marie Evjen, Fjord Norge Produktmanual med årlige faktahefter. Vær til stede der turoperatørene orienterer seg! Produktmanualen og faktaheftene er viktige verktøy for turoperatørene når de planlegger sine turer til Fjord Norge. Gjennom å være til stede med annonse i Produktmanualen blir din bedrift synlig.innholdsmessig gir Produktmanualen oversikt over den enkelte destinasjon med kart, attraksjoner, rundturer, overnattings- og transportbedrifter, mens Faktaheftet inneholder priser, ruteinformasjon og annen dynamisk informasjon som ofte endres fra år til år. Produktmanualen distribueres direkte til viktige beslutningstakere hos turoperatørene og kontakter i reiselivsbransjen i inn- og utland. Den sendes også ut til reisebyråer, Innovasjon Norges utenlandskontorer og ambassader i ulike markeder. Vi i Fjord Norge bruker også Produktmanualen svært aktivt i våre møter med turoperatørene. Gjennom annonse i Produktmanualen er du dermed sikret distribusjon av ditt budskap på alle fagmessene, våre workshops og i de over 800 salgssamtalene vi årlig gjennomfører med turoperatører. På denne måten får din bedrift også bedre gjennomslag for og høyere oppmerksomhet rundt deres budskap pga. den posisjonen Fjord Norge har opparbeidet seg. Destinasjonsselskaper som bestiller minimum en side i Produktmanualen får mulighet til å legge ut sine egne produktmanualer på vårt bransjenett. De er dermed tilgjengelig for nedlasting sammen med selve Produktmanualen og Faktaheftet. Inkludert i prisen når man bestiller minimum en side er også listing av alle hoteller, de største attraksjonene og aktivitetbesbedriftene i destinasjonsselskapet sitt område i Facts and Prices. Produktmanualen trykkes i et opplag på ca eksemplarer (Faktaheftet ca. 2 x 6000 eksemplarer) i engelsk språkform. Manualen er ca. 100 sider i fullt fargetrykk (Faktaheftet ca. 76 sider) for å gi leserne et best mulig visuelt inntrykk av hva Fjord Norge kan tilby. * 474 respondenter i mai

14 MIGUEL DIAZ/FJORD NORGE AS Markedsundersøkelse* Faktaheftet hver eneste uke Tilbakemeldingene er for øvrig at kvaliteten på informasjonen er veldig god og at bildene skaper en økt positivitet til Fjord Norge som reisemål. Produktmanualen brukes både som planleggingsverktøy og som et oppslagsverk. Oversiktlig- og brukervennligheten skaper en fordel foran andre reisedestinasjoner og øker antallet bookinger som en konsekvens. Product Manual og Facts and Prices 2013 blir trykket i februar Facts and Prices 2014 vil bli trykket januar/februar Produktmanualen er toårig og oppdatering av informasjon til faktaheftet er inkludert i prisen. Betaling: Forfall 50 % 1. september 2012 Forfall 50 % 1. februar 2013 Hjelp til annonseutforming: 24. august 2012 Ferdig digitalt materiell: 24. august 2012 For nærmere informasjon om muligheter for annonsering, se eller kontakt: Åse Marie Faktaannonse Fjord Norge AS tilbyr pakkeløsninger sammen med våre samarbeidspartnere på internett. Ved deltakelse i en slik pakke, vil produktet bli synlig på sidene til Innovasjon Norge (www.visitnorway.com), Fjord Norge (www.fjordnorway.com) og sidene til ditt lokale destinasjonsselskap / reiselivslag. Ta kontakt med ditt lokale reiselivslag eller Fjord Norge AS for å få informasjon om hvem som er vår samarbeidspartner i din region! Annonsering på fjordnorway.com På våre internettsider kan din bedrift få ekstra synlighet. Fjordnorway.com får besøk av flere hundretusener potensielle turister hvert år. De bruker mye tid på nettsidene for å få ideer om overnatting, transport, attraksjoner og aktiviteter. Er din bedrift synlig på fjordnorway.com treffer du kjøpeklare reiselivskunder, som planlegger en ferie i vår region. Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi annonse i forhold til dine behov! Vi tilbyr ulike annonseformater slik at du kan velge det som passer best for deg og din bedrift: 160 tegn. Hovedside og to valgfrie primærkategorier. For mer informasjon om annonseformat og priser, besøk eller kontakt Åse Marie Evjen, Fjord Norge Newsletter Nyhetsskriv om produkter samt annen informasjon i Fjord Norge som sendes ut kontinuerlig. Fjord Norge Newsletter distribueres elektronisk til ca kontakter, deriblant ca turoperatører, utvalgte reisebyråer samt utenlandsk presse. Egne produktinformasjoner og spesialtilbud kan sendes ut som vedlegg. Fjord Norge Newsletter er også tilgjengelig på Ny og oppdatert layout har ført til at mange flere leser nyhetsbrevet og det er positivt mottatt at vi har øket frekvensen. Nytt av året er tematisering av nyhetsbrevet, hvor en del av utgavene har ulike tema. Send nyheter fra din region til: Siv Hege Normann, Fjord Norge Info Informasjonsskriv med nyheter fra Fjord Norgeregionen som distribueres elektronisk til aksjonærer, samarbeidspartnere og andre utvalgte forbindelser på norsk. Fjord Norge Info er i tillegg tilgjengelig på Stillingsannonse i Fjord Norge Info ta kontakt for priser og muligheter. Send nyheter fra din region til: Siv Hege Normann, Fjord Norge Fotoservice Fra kan man enkelt laste ned bilder av førsteklasses kvalitet. Legg dine bilder inn i Fjord Norges Fotoservice og gjør din bedrift og destinasjon mer synlig for turoperatører og presse i Norge og utlandet. 14 * 71 respondenter i mai 2008

15 I 2010 ble det lastet ned bilder fra fotoservicen til Fjord Norge. Året før ble det lastet ned bilder. For nærmere informasjon om vår fotoservice kontakt: Beate Myren, Fjord Norge Bransjenett På finner reiselivsnæringen og media nyttig informasjon om markedene, aktiviteter, merkevarebygging, markedsundersøkelser, pressemeldinger og statistikk. I tillegg kan man laste ned Fjord Norway Product Manual, Facts & Prices, Fjord Norge Info, Fjord Norge Newsletter og Fjord Norge Markedsplan. Distribusjon Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud kan sendes til Fjord Norges registrerte turoperatører i utlandet og i Norge. Fjord Norge AS sitt dataregister inneholder adresser og kontaktinformasjon om ca turoperatører. Det er også mulig å søke fram til aktuelle turoperatører for videre bearbeidelse og salgsframstøt. Kontakt Beate Myren for mer informasjon; Studieturer for turoperatører og reisebyråer Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter. Varighet 3-4 dager. Direkte salgsforhandlinger med den enkelte tilbyder. Miniworkshops kan arrangeres lokalt. Kontaktperson: Helen Siverstøl, Fjord Norge Salgsreiser Fjord Norge AS har gode erfaringer med å gjennomføre oppsøkende salgsvirksomhet på flere forskjellige markeder. Formålet med prosjektet er å presentere nye produkter og produktpakker overfor både nye og kjente turoperatører samt å påvirke operatørene til å ta produktene inn i sine programmer. Gjennomføring av prosjektet er avhengig av deltakelse fra næringen. Tidspunkt og områder bestemmes av eventuelle deltakere i prosjektet. Pris avtales i forhold til marked og tidsbruk fra Fjord Norge sin side. Kontaktperson: Helen Siverstøl, eller markedsansvarlig for de respektive markedene. Pressebearbeidelse Pressearbeidet er et av Fjord Norges viktigste elementer i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides temabaserte program tilpasset pressebesøk, i tillegg til tradisjonelle program. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk, men vær oppmerksom på at det kan ta tid før en artikkel blir publisert. Fjord Norge sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Kontaktperson: Helen Siverstøl, Fjord Norge Markedsmøte Fjord Norge AS gjennomfører årlig et markedsmøte hvor næringsaktørene i regionen blir presentert for kommende års markedsaktiviteter og markedsprioriteringer. Markedsmøtet er ment å gi verdifull faglig påfyll til næringen og er et forum for diskusjon og kompetanseheving. Møtet har også en viktig funksjon i forhold til å samle regionens aktører og samarbeidspartnere. I 2013 blir markedsmøtet holdt i tidsrommet September 2013, i samarbeid med NCE Fjord Norway konferansen og Sogn-og Fjordane sin Reiselivskonferanse. Program finner du på Kontaktperson: Andreas Skogseth, 15

16 SVERRE HJØRNEVIK/FJORD NORGE AS 16

17 SALGS-OG MARKEDSAKTIVITETER PER MARKED Fjord Norge sine planer for markedsaktiviteter for 2013 gjenspeiler en målsetning om en langsiktig satsing på å bygge kjennskap til og kunnskap om FjordNorge som reisemål i våre prioriterte markeder. Samtidig skal våre aktiviteter ha fokus på å være salgsutløsende og konvertere interesse til faktisk kjøp. Våre aktiviteter skal skape økt omsetning for våre partnere og bidra til økt lønnsomhet i næringen Vi presenterer hvert marked med de ulike aktivitetene en bedrift kan delta på og gir en presentasjon av hva Fjord Norge planlegger å gjøre i de respektive markedene. Presentasjonene er ikke fullstendige hva gjelder de generelle marketingaktivitetene og vi ber interesserte partnere, destinasjoner og reiselivsbedrifter om å ta kontakt for en presentasjon av markedsaktivitetene og ulike muligheter for kampanjedeltakelse på de respektive markedene. 17

18 TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/FJORD NORWAY Beskrivelse av markedsaktivitetene Norgeskampanjen gjennom Innovasjon Norge Norgeskampanjen er hovedkampanjen i forbrukermarkedene og kampanjene vil i all hovedsak ha med elementer av profilannonsering, produktannonsering, online annonsering, brosjyredistribusjon, distribusjon av nyhetsbrev til bransje, presse og forbruker, presseturer og visningsturer for turoperatører. Hovedfokus er på sommersesongen og hovedferien. Fjord Norge regionen går inn samlet i Innovasjon Norges hovedkampanjer og presenterer FjordNorge som en region for å gi større gjennomslagskraft i de internasjonale markedene. Fjord Norge viderefører vårt fokus på konvertering til salg. Derfor vil vi i 2013 kampanjene sette av plass til produktannonser i egne bilag og annonser. Dette vil gi produkttilbydere en større mulighet til å være synlig i Fjord Norge sine aktiviteter og dermed ta ut en direkte salgsgevinst. Kontaktperson hos Fjord Norge: Britt Dalland, eller kontakt markedsansvarlig for de respektive markedene. Sesongutvidelse kortferie Å øke trafikken i skuldersesongen er et viktig arbeidsområde for Fjord Norge. Fjord Norge ser ikke på det som et mål at turistene er her på et kort opphold og vi ser kortferiesatsingene som et middel for å øke trafikken i skuldersesongene. Vi har større fokus på temasatsingen og ferier med et aktivitetsfokus som for eksempel vandring, dykking eller kultur gir grunnlag for reiser utenom hovedsesong. Når vi jobber med temasatsingene vil vi jobbe mer segmentert mot utvalgte målgrupper enn det vi gjør i våre større kampanjer. Kontaktperson: Britt Dalland, Vinterkampanjen Temaprosjektet Ski FjordNorway er Fjord Norge sitt vinterprosjekt. Et samarbeid med Innovasjon Norge er grunnlaget for markedsarbeidet i de fleste av markedene, men vi har også valgt å ha fokus på transportører, turoperatører og andre strategiske partnere. Ski Fjord Norway-kampanjen er sterkt knyttet til distribusjonsleddene og det jobbes aktivt med innsalg mot de viktigste skioperatørene i våre nøkkelmarkeder. Pressearbeidet er helt sentralt for å lykkes med Ski FjordNorway og vi har sett stor interesse fra internasjonal presse de siste årene. Kontaktperson: Andreas Skogseth, Vandrekampanjen Fjord Norge er aktiv i Innovasjon Norges vandrekampanje. Et viktig kampanjeelement er Vandrekatalogen, hvor destinasjoner og bedrifter blir presentert under en felles Fjord Norge presentasjon. Bilaget blir distribuert på vandremesser i de aktuelle kampanjemarkedene, samt som vedlegg i vandremagasiner. Vandring er et av temasatsingene i NCE og en videre satsing på dette temaet blir derfor viktig også i markedsarbeidet. Et online-magasin er utviklet av NCE og vil bli et viktig kampanjeelement for 2013, hvor vi kan gå mer målrettet mot utvalgte Fiskekampanjen Temasatsingen Fiske har det vært jobbet aktiv med i flere år gjennom Innovasjon Norge. Fjord Norge jobber aktivt med dette segmentet vegne av destinasjoner og bedrifter i regionen. En Fiskekatalog er et viktig element i denne satsingen og her blir regionen og partnerbedrifter presentert. Kontaktperson: Andreas Skogseth, Samarbeid med strategiske partnere Samarbeid med strategiske partnere er viktig for å sikre en bredere presentasjon av Fjord Norge regionen hos turoperatører og transportører. Vi ønsker også at regionen blir presentert konsistent i ulike aktiviteter og kampanjer hos våre partnere. Tilgjengelighet til regionen er viktig for å både å opprettholde og utvikle turiststrømmene til regionen vår. Et strategisk samarbeid med både fergeselskaper, flyselskaper og Avinor er viktig for å sikre et fokus på regionen hos disse. Turoperatørsamarbeid har vært viktig for å sikre et større fokus på FjordNorge regionen i salgskanalene. Vi ønsker å jobbe for å få utvidet produktspekteret i deres kataloger og online, slik at vi kan presentere turisten med flere alternativ fra vår region. Samtidig utvikler vi salgs-og markedsføringssamarbeid, for å sikre en bedre salgseffekt av våre markedsføringstiltak. Kontaktperson: Britt Dalland, Messedeltakelse Fjord Norge deltar med eget personell og/eller med partnere fra våre destinasjoner på bransje- og forbrukermesser i våre viktigste markeder. Messene er fortsatt viktige møteplasser for reiselivsbransjen og her treffer vi viktige turoperatører og presse. I tillegg til de internasjonale bransjemessene ITB-Berlin og WTM-London er bransje- og forbrukermessene i våre hovedmarkeder viktige for oss. Fjord Norge inviterer destinasjonene til å delta på messene sammen med Fjord Norge, for å kunne møte turoperatører og forbruker. Kontaktperson i Fjord Norge avhenger av markeder, se oversikt i aktivitetsoversikten på side 42 for mer informasjon. Workshops Workshops i regi av Innovasjon Norge er vår viktigste kanal for å bearbeide bransjen. Workshops er en viktig møteplass for turoperatører, destinasjoner og reise-livsbedrifter i regionen. Fjord Norge koordinerer påmelding og deltakelse for våre bedrifter, samt at vi selv deltar på nesten alle workshops. Vi gir gjerne råd og informasjon om workshops, dersom man er usikker på deltakelse. Kontaktperson i Fjord Norge avhenger av markeder, se oversikt i aktivitetsoversikten på side 42 for mer informasjon.informasjon. 18

19 Presentasjon av markedsaktiviteter per marked Messer SVERRE HJØRNEVIK/FJORD NORGE AS TYSKLAND Tyskland er Fjord Norges største marked i volum og representerer 24 % av alle kommersielle gjestedøgn i regionen. Tyskland representerer 38 % av alle kommersielle gjestedøgn på camping/hytte/ vandrehjem og er det ukronede feriehus og campingmarkedet hos oss. Til tross for dette er Tyskland også sammen med Storbritannia vårt største hotellmarked, med 13 % markedsandel. Selv om Tyskland står for en så stor andel av kommersielle gjestedøgn i Fjord Norge regionen, så representerer Norge under 1% av tyske utreiser og vi har enda et stort potensial i dette markedet. I følge den anerkjente tyske reiseundersøkelsen Die Reiseanalyse 2011 er Skandinavia en av de regioner som har størst vekstpotensial på det tyske turistmarkedet. Fjord Norges markedsaktiviteter Fjord Norge vil i det tyske markedet videreføre investeringene i de to hovedkampanjene gjennom Innovasjon Norge; Rundreise- og Feriehuskampanjen. Hovedfokus for regionen er på Rundreisegjesten, men vi ser et større potensial for at Feriehusgjestene kan forbruke mer aktiviteter under sitt opphold. Samtidig som Fjord Norge på vegne av regionen investerer i felleskampanjene, vil en viktig del av aktivitetene i Tyskland være egne Fjord Norge aktiviteter, i samarbeid med Innovasjon Norge eller med utvalgte strategiske partnere. Disse aktivitetene vil ha et klart salgsfokus og det vil være mulig for enkeltbedrifter å få god synlighet. Fjord Norge vil også fortsette det gode samarbeidet som er etablert med de to store operatørene i markedet, TUI Wolters og DerTour. Ta kontakt med ditt lokale destinasjonsselskap/ reisemålsselskap om du er interessert i å delta i de markedsaktivitetene som Fjord Norge gjennomfører i Tyskland. Workshop I 2013 arrangerer Innovasjon Norge igjen Workshop i Hamburg. Her har dere mulighet til å møte tyske turoperatører og transportselskaper. Arrangementet gir norske reiselivsaktører muligheten til å komme ut på markedet og møte turoperatører og transportselskaper på en kostnadseffektiv måte. Deltakelse vil også hjelpe deltakerne med å få en bedre innsikt og forståelse av det tyske markedet. Tidspunkt: 23. mai 2013 Påmelding: Januar 2013 Pris: Kontaktperson: Siv Hege Normann, ITB Berlin ITB (Internationale Tourismus Börse) er verdens største reiselivsmesse med over besøkende (derav nesten fagbesøkende) i løpet av fem dager. Messen er en viktig møteplass for de viktigste turoperatørene fra Tyskland og mange internasjonale aktører. Tidspunkt: Påmelding: Pris: Aktiv deltakelse: Euro 4900,- pr. firma, egen disk, eget bord. Euro 3200,- pr. firma, egen disk. Euro 3.000,- pr. firma, eget bord. Euro 700,- for én ekstra person. Passiv deltakelse: Euro 525,- pr. firma for distribusjon av opptil 500 eksemplarer av en brosjyretittel. D eltakelse faktureres i euro pluss 19 % merverdiavgift i henhold til tysk lovgivning. Det tas forbehold om eventuelle kursendringer. Pris inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til og eventuelt fra messen, samt grafiske kostnader for tavlen bak disken Fjord Norge vil delta aktivt på ITB Berlin på vegne av regionen. Kontaktperson: Siv Hege Normann, CMT Stuttgart CMT (Camping, Motor, Touristik) er Tysklands største publikumsmesse. Det er årets første publikumsmesse og dermed et trendbarometer for reiselivsbransjen. Tidspunkt: Påmelding: Pris: Aktiv deltakelse: EUR Passiv deltakelse pr. messe: EUR D eltakelse faktureres i EURO pluss 19 % mva. i henhold til tysk lovgivning. NB: Prisen inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til/fra messen og gjeldende mva. Ønskes logo på disken, må deltaker selv dekke produksjonskostnaden. Fjord Norge vil delta aktivt på CMT Stuttgart på vegne av regionen. Kontaktperson: Siv Hege Normann, 19

20 SVERRE HJØRNEVIK/FJORD NORGE AS NEDERLAND Nederland er vårt nest største marked i volum og representerer 11 % av alle kommersielle gjestedøgn i Fjord Norge regionen. Nederland er et sterkt camping- og hytte marked og representerer 18 % av alle kommersielle gjestedøgn på camping/hytte/ vandrehjem i FjordNorge. Dette er er ikke et sterkt hotellmarked, med 6 % markedsandel for hotellovernattinger. I 2011 hadde vi totalt sett en nedgang fra dette markedet, men en interessant vekst på hotellovernattinger. I Nederland representerer Norge like under 1% av nederlandske ferieutreiser, og vi har enda et stort potensial i dette markedet. Rundreise er den mest vanlige ferieformen og mer enn 75% kommer til Norge med egen bil. Dette betyr at Nederlenderne i stor grad benytter reiselivstilbudene i distrikts-norge. De er svært aktive og storforbrukere av aktivitetstilbud under ferien. Fjord Norges markedsaktiviteter Fjord Norge vil delta i Innovasjon Norges Norgeskampanje og noen utvalgte nisje-aktiviteter. I tillegg vil vi jobbe med Innovasjon Norge med egne Fjord Norge aktiviteter. Fjord Norge aktivitetene gir mulighet for synlighet for enkeltbedrifter, med et klart salgsfokus. Nederland er et marked hvor mange turister reiser på egenhånd. Samtidig ser vi at arbeidet med turoperatørene er viktig for å skaffe nye kunder, gjerne de som har mindre kjennskap til Norge og Skandinavia. Samarbeidet med Buro Scandinavia vil bli videreført i 2012 og vi jobber med både OAD Reizen og Pharos Reisen for å etablere et samarbeid for Ta kontakt med ditt lokale destinasjonsselskap/ reisemålsselskap om du er interessert i å delta i de markedsaktivitetene som Fjord Norge gjennomfører i Nederland. Messer: Vakantiebeurs Vakantiebeurs er den største forbruker- og bransjemessen for turisme i Nederland og en viktig møteplass for reiselivsbransjen. Besøkstall for 2012 var besøkende. Innovasjon Norge organiserer en Norgesstand med 15 disker og utstillere fra hele Norge samt to turoperatører fra Nederland. Vakantiebeurs har en fagdag med gode muligheter for å opprette og pleie verdifulle bransje- og pressekontakter. De påfølgende fem dagene er messen åpen for forbrukerne. Tidspunkt: Januar 2013 Påmelding: 1. Oktober 2012 Pris: Aktiv deltakelse: Euro 2.450,- Passiv deltakelse: Euro 580,- Deltakelsen faktureres i euro pluss 19% mva i henhold til nederlandsk lovgivning. NB: Prisen inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til/fra messen, ellereventuelle kostnader for lagring av brosjyrer hos CEVA. Kostnader for grafikk på tavlen er ikke inkludert. Fjord Norge vil delta aktivt på Vakantiebeurs på vegne av regionen. Kontaktperson: Siv Hege Normann, 20

21 ANDREA GIUBELLI / STORBRITANNIA Storbritannia er FjordNorges tredje største marked og representerte 9 % av alle kommersielle gjestedøgn i regionen i Storbritannia er imidlertid, sammen med Tyskland, FjordNorges sterkeste hotell marked og representerte 13 % av alle hotellovernattinger i regionen i Storbritannia er tradisjonelt et sterkt marked for regionen vår, da engelskmennene var de første turistene i regionen. Fly-tilgjengeligheten mellom FjordNorge og Storbritannia blir stadig bedre. I tillegg til gode forbindelser med SAS, Norwegian, Widerøe, Jet2 og EasternAir, starter British Airways(BA)fra oktober 2012 med to daglige flyvinger fra London Heathrow til Bergen og Stavanger. FjordNorge tapte mange gjestedøgn da Englandsbåten ble lagt ned, gjestedøgn som økt flykapasitet ikke klarer å erstatte. Det arbeides med ulike alternativer for en ny rute mellom Newcastle og FjordNorge. Dersom en ny ferge kommer i 2013 vil det påvirke Fjord Norges markedsaktiviteter, særlig vil Nord England igjen bli et viktig område å være synlig i. Fjord Norges markedsaktiviteter Fjord Norge vil delta i Norgeskampanje i regi av Innovasjon Norges i det britiske markedet. Fjord Norge vil videreføre samarbeid med både Avinor og flyselskapene som flyr inn til regionen, både for å jobbe med ulike prosjekter for sesongforlengelse og hovedsesong. Vi vil søke å gjøre disse prosjektene i samarbeid med Innovasjon Norge. Fjord Norge jobber med å etablere et samarbeid med en eller flere britiske turoperatører, hvor fokus vil være produktutvikling og felles markedsføringsaktiviteter. Ta kontakt med ditt lokale destinasjonsselskap/ reisemålsselskap om du er interessert i å delta i de markedsaktivitetene som Fjord Norge gjennomfører i Storbritannia. Workshop Workshopen skal øke kunnskapen om og interessen for norske reiselivsprodukter blant britiske turoperatører. Arrangementet tilrettelegger for nye forretningsforbindelser og for at flere norske produkter blir å finne på det britiske markedet. Markedsseminaret gir deg et verdifullt innblikk i det britiske markedet og Innovasjon Norges satsning i Storbritannia. Tidspunkt: Juni 2013 Påmelding: 15.mars 2013 Pris: GBP1, % mva* for en deltager Pris for ekstra deltager fra samme firma: GBP % mva* * Avbestillingsgebyr på GBP 1, % mva hvis frafall mindre enn tre uker før workshopen starter. Kontaktperson: Siv Hege Normann, Messer: World Travel Market(WTM) World Travel Market har vært arrangert i nesten 30 år og er verdens nest største bransjemesse. I 2011 hadde messen ca. 48,000 besøkende fra hele verden og avtaler verdt 1,653 millioner ble inngått. Norge vil være en del av en felles nordisk stand som tidligere år. Tidspunkt: 4-7. November 2013 Påmelding: 15. August 2012 ( påmelding gjennom Fjord Norge ) Pris; Deltakelse på den norske standen kan kjøpes på 3 nivå. Ta kontakt med Fjord Norge for ytterligere informasjon og priser for 2013 Kontaktperson: Siv Hege Normann, 21

22 TERJE RAKKE/NORDIC LIFE/REGION STAVANGER SVERIGE Sverige har 6% av alle kommersielle gjestedøgn i FjordNorge. Sverige har flest gjestedøgn på hotell og har 6 % av alle hotell gjestedøgn i regionen og 7 % av alle camping og hytte overnattinger. Sverige har hatt en fin vekst i 2011 og vi ser potensial for videre vekst. Dette er et nærmarked, men har tradisjonelt sett ikke vært et satsingsområde. De siste årene har vi hatt fokus i Gøteborg i vest og i midt-sverige, i tillegg til Stockholm. Det er svenskenes store interesse for aktiviteter og opplevelser i naturen som ligger til grunn for den markedsstrategien som er utviklet for dette markedet. Den svenske strategien kan kort oppsummeres med; Verdifulle og annerledes opplevelser. Fjord Norges markedsaktiviteter Fjord Norge vil delta i Innovasjon Norges Norgeskampanje i det svenske markedet. I tillegg vil vi jobbe med Innovasjon Norge for å gjøre egne Fjord Norge aktiviteter. I disse aktivitetene vil det være mulig for synlighet for enkeltbedrifter, med et klart salgsfokus. Hvilke aktiviteter det vil bli er enda ikke avklart. Sverige er ikke et operatørstyrt marked, så det vil være fokus på å jobbe med individuelt reisende og gi de informasjon og ideer om hva de kan oppleve og gjøre i FjordNorge. Messer: TUR messen i Gøteborg TUR-messen i Gøteborg er en av de mest populære reiselivsmessene i Skandinavia og Norges deltakelse her skal bidra til å øke kjennskapen til Norge som reisemål samt stimulere til direkte salg. Aktiv deltakelse og egen stand i det norske fellesområdet alle fire messedagene, inkl. gulvmatte, lyssetting, disk/bord og stol. Utfyllende profileringspakke inkl. profilering på disk og bakvegg med egen logo og navn. Tidspunkt: Mars 2013 Påmelding: 31. September 2012 Pris: Aktiv deltakelse inkl utfyllende profileringspakke for aktiv deltakelse: NOK ,- Passiv deltakelse: NOK 5.000,- pr. 800 brosjyrer Vennligst legg merke til at deltakelsen vil bli fakturert i SEK til gjeldende dagskurs og at det til prisen tilkommer 25 % merverdiavgift i henhold til svensk lovgivning. Kontaktperson: Siv Hege Normann, 22

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus.

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 SAK 18/11 HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 11.2.2011 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell &

Detaljer

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025?

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? RAPPORT Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? MENON-PUBLIKASJON NR. 38/2012 Oktober 2012 av Anniken Enger, Rasmus Sandnes, Gunhild Lundblad

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD HALLINGDAL REISELIV SAK 18/10 SØKNAD HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev: dat. 3.3.2010 om regionale utviklingsmidler til vidareutvikling av Eventyrveien og Eventyrkortet 2010 med kr. 800.000,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV SAK 10/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 31.10. 2012 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell & Fjord (http://www.fjellandfjord.com/

Detaljer