MARKEDSAKTIVITEteR Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014"

Transkript

1 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober

2 2

3 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i Vi ønsker å gjøre det enkelt for turisten å oppleve det Trøndelag har å by på samtidig som vi ønsker å styrke samarbeidet mellom aktører ved å koble flere sammen i bookbare opplevelser. Derfor lanserte i år TOPP TI OPPLEVELSER I TRØNDELAG. Disse opplevelsene ble markedsført på i digitale kampanjer, i store regionale annonser i Adressa og Trønder-Avisa, i avisbilag på Østlandet, i de fleste hotellene i Trondheim og - ikke minst i den nye turistinformasjonen for Trondheim og Trøndelag i Nordre Gate 11. Vi har samlet mye erfaring som vi tar med oss inn i En fantastisk sommer har også satt sine spor i Trøndelag. Mange aktører melder om rekordbesøk i juli dette motiverer og inspirerer. Nå starter vi - i samarbeid med næringen og Innovasjon Norge - arbeidet for å gjennomføre de riktige markedstiltakene i 2015 med mål om videre vekst for reiselivet i Trøndelag. Vi har samlet alle planlagte markedsaktivitetene for 2015 i denne brosjyren. Her finner du informasjon om markedsaktivitetene og prosjekter, som vi har planlagt deltakelse i, både nasjonalt og internasjonalt. Ut over det som står her er det mulig å delta på Innovasjon Norges øvrige aktiviteter på de ulike marked. Alle marked der Innovasjon Norge er aktiv har egne aktiviteter. For konkret informasjon om de ulike aktivitetene på markedene kan dere få informasjon via oss i Trøndelag Reiseliv, eller gå inn på Alle aktiviteter kan bestilles gjennom Trøndelag Reiseliv. Vi vil benytte anledningen til å takke alle samarbeidspartnere og aktører for innspill, drahjelp, støtte og kreative dialoger. Samarbeid skaper resultater! Velkommen til et tett og godt samarbeid med Trøndelag Reiseliv! Mange hilsener fra Nordre Gate 11 TRØNDELAG REISELIV May-Britt Hansen Reiselivssjef 3

4 4

5 Om Trøndelag Reiseliv AS Vår misjon Trøndelag Reiseliv AS skal markedsføre og utvikle midtnorske reiselivsaktører for å skape økonomisk vekst. Selskapet skal være den mest attraktive profesjonelle og slagkraftige samarbeidspartner for destinasjonsselskapene og reiselivsaktørene i regionen Vår visjon Vi skal posisjonere Trøndelag som det «historiske Norge» med de beste opplevelsene innen mat, kultur og natur. Våre kunder Trøndelag Reiseliv AS sine kunder består i hovedsak av destinasjonsselskapene som finnes i regionen. I de områder som ikke dekkes av et fungerende destinasjonsselskap arbeider vi direkte opp mot bedriftene. Få enkeltaktører makter på en tilfredsstillende og effektiv måte å markedsføre seg i inn og utland alene. Det er derfor Trøndelag Reiseliv sin oppgave å samle bedrifter, destinasjoner og reiselivsslag til felles markedsinnsats. Målet er kortest mulig vei til lavest mulig kostnad fra bedrift til kunde. Hva vi er og gjør: Et profileringsselskap vi markedsfører Trøndelag og destinasjonene i landsdelen. Utvikler og forvalter merkevaren Trøndelag i samarbeid med aktørene. Planlegger og gjennomfører nasjonale og internasjonale markedsaktiviteter i samarbeid med reiselivsnæringen. Følger opp og drifter reiselivsstrategien for Trøndelag på oppdrag fra fylkestingene Trøndelag. Representerer næringen ute i markedet. Samler og distribuerer markedsinformasjon til nytte for næringen. Bidrar med råd og bistand i utvikling av nisjeprodukter. Informasjon og oppdatering av distribusjonsleddene samt gjennomføring av presse- og visningsturer. Gjennomfører ulike kompetansetiltak for næringen. 5

6 Hva vi ikke er: Frelseren vi kan ikke løse alle utfordringer som reiselivsnæringen står overfor. Del av virkemiddelapparatet - Trøndelag Reiseliv AS deler ikke ut tilskudd. Produktmarkedsføring må fremdeles bekostes av bedriften. Vi måles ikke på salg av enkeltprodukter, men koordinerer og tilrettelegger for distribusjon av trønderske reiselivsprodukter via agenter/turoperatører samt webløsninger. Dvs. alle er ansvarlig for salg av «egne» produkter. Mål og hovedstrategi Overordnet mål er at Trøndelag i perioden frem mot 2020 skal ha en vekst i samlet reiselivsomsetning og antall overnattinger som er større enn landsgjennomsnittet Målgrupper Norge: 50+ og familier på besøk hos familie og venner, kultur- og arrangementsturister, nisjegrupper (fiske, klatring, sykling etc.). Internasjonalt: 50+ på individuell rundreise (fly & drive, bil, tog) eller organisert rundreise (bil, bus, HR), nisjegrupper temaopplevelser. Markedsprioriteringer Hovedkriterier som ligger til grunn for Trøndelag Reiselivs prioriteringer av geografiske satsningsområder er Innovasjon Norges tilstedeværelse i markedene, volum totale gjestedøgn og tilgjengelighet til Trøndelag fra markedene. 1. Primærmarkedene: Norge og Tyskland. 2. Sekundærmarkeder: Sverige, Nederland, Danmark, UK og US. 3. Nisjemarked: Russland (fiske) Når det gjelder prioritering av regioner og geografiske områder i de ulike utenlandsmarkedene, følger Trøndelag de nasjonale prioriteringer i regi av Innovasjon Norge. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor det opprettes direkte flyruter/charterruter mellom destinasjoner i Trøndelag og byer i utlandet. 6

7 Trafikkutvikling i 2014 i sammenligning med 2013 per august

8 8

9 Innhold: SIDE TEMA 10 Reisehåndboken TRØNDELAG Visit Norway Den Internasjonale Norgeskatalogen Messedeltagelse Norwegian Travel Workshop 2015 i Hamar 20 Innovasjon Norges internasjonale Workshops Regional Kurs og Konferanse workshop i Trøndelag 23 Visningsturer / Presseturer / Trøndelag Newsletter Trondelag.com og Facebook 27 Innovasjon Norges Internasjonale Fiskeprosjekt Norgeskampanjen Internasjonale kampanjer Kompetansekurs 9

10 Reisehåndbok Trøndelag 2015 Reisehåndboka er Trøndelags offisielle reiselivsguide og utkommer på norsk, tysk, og engelsk. Den inneholder oppdatert og omfattende informasjon om trønderske severdigheter, kultur, rundreiser, opplevelser, aktiviteter, overnatting- og spisesteder. Tidspunkt: Januar 2015 Den er et av våre viktigste verktøy i markedsføringen av regionen. For at din bedrift skal være en del av fellesskapet og bli profilert på messer og workshops, mediekampanjer, for turoperatører, brosjyrer og på presse- og visningsturer, bør din bedrift være oppført i Reisehåndboka for Trøndelag i Målgrupper: Individuelle reisende til planlegging før og under reisen Turoperatører - til planlegging av eksisterende og nye turer til Trøndelag Utvalgte messer og arenaer gjennom Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge Destinasjonsselskaper og aktører innen reiselivsnæringen Turistkontor i hele Norge Ta kontakt med oss for å få tilsendt prisliste for deltagelse fra oppføring til annonser i ulike størrelser. Målet er å skape en attraktiv og inspirerende Reisehåndbok som gir turistene lyst til å legge inn flere besøk og overnattinger i regionen vår. Påmeldings-/materiellfrist: 6.oktober 2014 Fakturering: Januar 2015 Kontakt: Karin Fuglem Tel:

11 VISIT NORWAY Den internasjonale Norgeskatalogen Norgeskatalogen er et av den utenlandske turistens viktigste planleggingsverktøy og en inspirasjon i beslutningsprosessen for valg av ferieland, ferieform og destinasjon. Uten kataloger er man fraværende når motivasjon og tanker for ferie og fritid søkes. For 2015 skal det produseres en internasjonal Norgeskatalog med vekt på profilering gjennom flotte bilder og i tillegg en Pocket Guide som utstrakt fokus på planlegging, fakta, destinasjonspresentasjoner og reisetips. Totalopplag vil være kataloger fordelt på 10 ulike markeder. Norgeskatalogene er et viktig responselement i de fleste internasjonale kampanjer og er også viktig for å spre kunnskap om Norge. De distribueres ut fra en god lokalkunnskap og det utarbeides en grundig distribusjonsplan for hver katalog. Norgeskartet inneholder også landsdelprofilering. Vi får også bannerannonsering på Visit Norway.com med opp til 1 mill. visninger. Katalogene er også tilgjengelige på ulike elektroniske plattformer. Målgrupper: Forbrukere i Norges prioriterte markeder med distribusjon gjennom messer og kampanjer Bransje (turoperatører og presse) Presse og Media Opplag: Distribusjon: Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Russland, Frankrike, Italia, Spania. Engelskspråklig versjon til generelt bruk i ulike utviklingsmarkeder. Priser: Trøndelag Reiseliv finansierer sidene med profilering for Trøndelag i samarbeid med destinasjonsselskapene Visit Trondheim, KystNorge og Destinasjon Røros. 11

12 12

13 Messer 2015 Dette er en oversikt over utvalgte fag- og publikumsmesser hvor Trøndelag Reiseliv deltar ved bemannet stand. For mer informasjon og priser ta direkte kontakt med ansvarlig i Trøndelag Reiseliv som er listet her. Matmesse Internationale Grüne Woche i Berlin Januar 2015 Norge deltar fra januar 2015 på messen IGW i Berlin. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen med blant annet Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin som sentrale samarbeidspartnere. Fokus er: Landbruk, mat og reiseliv. Den norske deltakelsen er et viktig bidrag i å teste og utvikle markedet for norske mat- og reiselivsprodukter. Den norske standen tjener også som en næringspolitisk møteplass på høyt nivå. Grüne Woche er en av verdens største forbrukermesser for mat og landbruk med nær besøkende, ca utstillere fra 60 land og rundt journalister. Trøndelag Reiseliv er med i et 3-årig prosjekt som et av tre landdelsselskap sammen med Fjord Norge og Nordnorsk Reiseliv. Reiselivsbedrifter og matprodusenter fra våre fire fyrtårnsområder skal profileres gjennom produkter, aktørene og konkrete reiseruter knyttet til disse. For nærmere informasjon ta kontakt med prosjektledelsen hos Oi Trøndersk Mat og Drikke AS Kontakt i Oi: Britt Melting Tel:

14 14

15 «Reiselivsmessen» i Oslo januar 2015 Reiselivsmessen Oslo er en yrende møteplass hvor du finner erfarne og dyktige reiseoperatører, spennende destinasjoner fra inn og utland som alle kan gi deg sine gode reisetips, råd og erfaringer. Trøndelag Reiseliv koordinerer en felles stand for trønderske destinasjoner og aktører for å opptre samlet og sterk i konkurranse om den norske turisten som ferier i eget land. Reiselivsmessen Oslo er en populær og viktig arena hvor bransjen og publikum knyttes sammen. Her skal inspirasjon og informasjon innhentes - og direkte salg gjøres! I 2013 kom ca besøkende. Pris: Ta kontakt for mer informasjon (pris avhenger av areal som ønskes og hvor mange som totalt deltar) Påmeldingsfrist: 1. Oktober 2014 Fakturering: Februar 2015 Kontakt: Line R. Samuelsen, Tel Messe «Vakantiebeurs» i Utrecht januar 2015 Vakantiebeurs hadde i 2014 ca besøkende. Trøndelag Reiseliv deltok sammen med Kystriksveien Reiseliv, KystNorge og flere aktører fra Oppdal som underutstillere på Dovrefjellrådet sin stand på messen. Standen var plassert vis à vis Innovasjon Norge sin stand, og med flotte bilder og film fra Trøndelag og en utstoppet moskusokse som ga god oppmerksomhet og stoppeffekt, var det mange reiselystne og norgesinteresserte besøkende innom standen. I 2015 slår vi sammen Trøndelagsstanden med Innovasjon Norges stand og danner en stor og flott Norgesstand. Vakantiebeurs i Utrecht er Nederlands største forbruker- og bransjemesse for turisme, og blir arrangert for 46. gang i Gjennom deltakelse på Vakantiebeurs oppretter og pleier utstillerne verdifulle bransje- og pressekontakter, i tillegg til å oppdatere kunnskapen om trender og markeder. Flere av dem som besøker messen har vært i Norge tidligere. Vakantiebeurs er derfor en god påvirkningskanal for å sikre gjenkjøp og til å styre valg av områder og/eller produkter for neste norgesferie. Pris: 1. Deltagelse med disk: 22500,- 2 personer pr disk, 2. Deltagelse med brosjyre: 5000,- Påmeldingsfrist: 1. Oktober 2014 Fakturering: November 2014 Kontakt: Karin Fuglem, Tel

16 Messe ITB 2015 i Berlin mars 2015 ITB (Internationale Tourismus Börse) er verdens største reiselivsmesse med omtrent besøkende (hvorav ca fagbesøkende) i løpet av fem dager. Messen er en svært viktig møteplass for reiselivsbransjen og de viktigste turoperatørene fra Tyskland (og delvis fra Østerrike og Sveits) som er Norges viktigste utenlandske marked. Norge profilerer seg på denne messen på en fellesstand sammen med de andre nordiske landene. På ITB kan du: Informere om og presentere nye og etablerte produkter. Knytte nye kontakter og forretningsforbindelser med turoperatører og presserepresentanter samt å pleie eksisterende kontakter. Få tilbakemelding om hvordan produkt-tilbudet blir tatt imot på markedet gjennom direkte samtaler med de fagbesøkende. Påvirke valg av reisemål og reisemønster gjennom direkte kontakt med forbrukere. Øke kunnskapen om det tyske markedet hos norske reiselivsaktører Pris: Aktiv deltakelse sammen med Trøndelag Reiseliv med egne brosjyrer: ca. NOK ,- pr. firma for én navngitt person. Passiv deltakelse: Kr for distribusjon av opptil 500 eksemplarer av en brosjyretittel. Prisen inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer. Påmeldingsfrist: 30. oktober 2014, Fakturering: april 2015 Kontakt: Tina Hustad, Tel:

17 Messe Ferie for Alle i Herning februar 2015 «Ferie for Alle er Skandinavias største reiselivsmesse rettet mot forbrukermarkedet. Ferie for Alle har stor betydning for danskernes planlegging av drømmereisen. Hele gjester besøkte messen i 2014 for å hente inspirasjon, kjøpe reiser og få en hyggelig dag sammen med familie og venner på Ferie for Alle. Målgruppen er bil- og campingturister på rundreise i Norden som vi ønsker å motvitere til å legge inn flere døgn i Trøndelag. Pris for aktiv deltakelse på Innovasjon Norges felles norske stand: Kommer senere Passiv deltakelse: Kr for 500 brosjyrer av en brosjyretittel. Fortolling og frakt av brosjyrer til og eventuelt fra messen er ikke inkludert i prisen. Påmeldingsfrist: 30. oktober 2014, fakturering april 2015 Kontakt: Frode Lindberg, Tel: «Vildmarksmässan» i Stockholm mars 2015 Besøkende til «Vildmarksmässan» kommer fra hele Sverige og er genuint interessert i turisme, reiser, aktiviteter, rekreasjon og villmark. Svært mange er spesielt opptatt av fiske og vandring. Vi ønsker å presentere Trøndelag som en attraktiv destinasjon med et stort og variert utvalg av opplevelser og oppfordrer aktører med et veldig synlig og godt tilgjengelig produkt å delta. Pris: Aktiv deltakelse sammen med Trøndelag Reiseliv med egne brosjyrer: ca. NOK ,- pr. firma for én navngitt person. Passiv deltakelse: Kr for 500 brosjyrer av en brosjyretittel. Fortolling og frakt av brosjyrer til og eventuelt fra messen er ikke inkludert i prisen. Påmeldingsfrist: 30. oktober 2014 Fakturering: april 2015 Kontakt: Tina Hustad, Tel:

18 18

19 Norwegian Travel Workshop (NTW) April 2015 I Hamar NTW arrangeres av Innovasjon Norge og er den viktigste salgsarenaen hvor det blir tilrettelagt for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører. Deltakelse gir direkte mulighet for forhandlinger, kontraktsinngåelser og relasjonsbygging, slik at salget av trønderske reiselivsprodukter vedlikeholdes, fornyes og økes. Deltakerne (selger=supplier) får anledning til å møte over 320 kvalifiserte nasjonale og internasjonale turoperatører (buyer). Arrangementet baserer seg i hovedsak på forhåndsavtalte møter på grunnlag av deltakernes ønsker. Både selgere og kjøpere får også på forhånd anledning til å presentere sitt produkt i hhv. produkt- og markedsmanual. De norske bedriftene deltar med egne stands og det er her forhandlingene foregår. For kjøperne blir det før og etter arrangementet gjennomført visningsturer (pre/post tours) i ulike områder i Norge, slik at de kan gjøre seg bedre kjent med norske reiselivsprodukter. Målgruppe (kjøper = buyer): Norske og utenlandske incomingagenter, turoperatører samt norske g utenlandske spesialreisebyråer Mål: Trøndelag skal fremstå som en samlet, pro aktiv og selgende destinasjon mot målgruppene som arrangerer reiser til Norge. Priser: 1/2 stand (én person) NOK ,- / Introduksjonstilbud ny deltaker NOK ,- 1/1 stand (én person) NOK ,- / Introduksjonstilbud ny deltaker NOK ,- 1/1 stand (to personer) NOK ,- / Introduksjonstilbud ny deltaker NOK ,- * Introduksjonstilbud gjelder for bedrifter som ikke tidligere har deltatt på NTW eller som ikke har deltatt de siste tre år. Påmeldingsfrist: 1. desember 2014 Fakturering: Mai 2014 Kontakt: May Britt Hansen, Tel:

20 INNOVASJON NORGES INTERNASJONALE Workshops Hamburg 21. mai 2015 London i juni 2015 Moskva og St. Petersburg august 2015 København i september 2015 New York i oktober 2015 Workshopene arrangeres av Innovasjon Norges sitt kontor i de respektive markedene og retter seg mot nye og eksisterende turoperatører og incomingbyråer i som både selger nasjonalt og internasjonalt. Workshopene har fått godt fotfeste blant operatørene og består av forhåndsbestilte avtaler på 15 minutter, men det er også mulighet for samtaler uten forhåndsavtale. Målet er å stimulere til økt interesse for og kjøp av norske reiselivsprodukter.disse workshopene er en effektiv møteplass mellom operatører og norske reiselivstilbydere. Turoperatører er et viktig salgsledd, og dette arrangementet gir dem mulighet til å møte noen av de viktigste tilbyderne av norske reiselivsprodukter. Arrangementene består av markedsforum med foredrag og etterfølgende workshop. Mål: Passer for: Legge til rette for at flere trønderske produkter blir å finne i markedenes turoperatørers programmer. Regionale markedsføringsselskaper, destinasjonsselskaper, hotellkjeder, transportselskaper, overnattingsbedrifter og andre tilbydere av bookbare internasjonale reiselivsprodukter. Forberedelse kreves: Pris: Det er viktig at deltakerne har priser, produktbeskrivelser, pakker og rundreiseforslag parat som gjør det enkelt for utenlandske samarbeidspartnere å inkludere disse i sine reiseforslag. Mellom og NOK per deltager som inkluderer: Deltakelse på workshop med eget for handlingsbord og forhånds- bookede avtaler à 15 minutters varighet. Invitasjon til kjøpere og presentasjon på en side i produktmanualen som sendes påmeldte kjøpere. Påmeldingsfrist: ca. 3 måneder før workshopdato, fakturering: etter workshopdato Kontakt: May Britt Hansen, Tel:

21 Regional kurs og konferanse workshop i Trøndelag Tidspunkt: mars 2015 i Trondheim Beskrivelse: Vi viser fram Trøndelag som ARRANGEMENTSSTED for potensielle kurs og konferanse kunder i Trondheim noe som vi vet alle hoteller i distriktet i Trøndelag har stor nytte av. Hvert overnattingssted/hotell kan invitere med seg kunder til denne Trønderworkshopen. I løpet at arrangementet vil det bli holdt en fellespresentasjon om Trøndelag som arrangementsregion samt servert smaken av Trøndelag og opplevelsen av Trøndelag gjennom spennende underholdning. Målgruppen her er: Kurs og konferansekunder PCO er Reisebyråer som booker kurs og konferanse Mål: Selge kurs og konferanser/arrangementer til potensielle kurs og konferansekunder i Trondheim by. Pris: Ta kontakt Påmeldingsfrist: januar 2015 Fakturering: mai 2015 Kontakt: May Britt Hansen, Tel:

22 22

23 Visningsturer / Presseturer / Trøndelag Newsletter Distribusjonen av trønderske reiselivsprodukter på det nasjonale og internasjonale markedene skal forsterkes ved følgende: Visningsturer Vi gjennomfører opptil flere visningsturer årlig for utvalgte turoperatører og reisebyråagenter for innsalg av Trøndelag med nye og etablerte produkter. Disse gjennomføres til dels i samarbeid med Innovasjon Norge. I tillegg støtter vi studieturer arrangert av turoperatører og hotellkjeder samt individuelle studieturer av enkeltpersoner i reisebransjen. Ved planlegging av reiseruten vil de enkelte destinasjonsselskap og aktører bli kontaktet. Vi ønsker og regner med at alle inkluderte bedrifter bidrar med egenandel og tar rollen som vertskap for sin region/produkt. Presseturer I forbindelse med kampanjearbeidet med Innovasjon Norge gjennomfører vi tematiserte presseturer for utvalgte aviser og pressekontakter for å styrke kjennskapet og kunnskapen om Trøndelag samt bygge opp et positivt omdømme. I tillegg gjennomfører og støtter vi individuelle presseturer. Trøndelag Reiseliv sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Vi ønsker og regner med at alle inkluderte bedrifter bidrar med egenandel og tar rollen som vertskap for sin region/produkt. TRØNDELAG Newsletter Nyhetsskriv om nyheter, produkter og annen nyttig informasjon i Trøndelag som produseres 2-3 ganger i året. Vårt newsletter distribueres elektronisk til ca. 700 nasjonale og internasjonale bransje- og pressekontakter. Kontakt: May Britt Hansen, Tel:

24 - Trøndelags offisielle reiseguide på nett Portalen er Trøndelags offisielle ansikt utad og viser det brede spekter av reiselivstilbud som finnes i Trøndelag. Trøndelag Reiseliv skal utvikle kvalitativt innhold på trondelag.com for å best mulig ivareta den innkommende trafikken fra sosiale medier, søkemotorer og andre kilder. I tillegg vektlegges tilstedeværelse i sosiale medier for å øke kjennskap og kunnskap til Trøndelag som destinasjon. Målgrupper er ferie- og fritidsreisende som vurderer eller ønsker å reise til Trøndelag. Tilstedeværelse på nett skal: Styrke merkevaren Trøndelag Synliggjøre mangfoldet av mulighetene i Trøndelag Inspirere og Informere Målet: I 2013 hadde besøkende, noe som ble tangert i august for året Dette skal øke videre ved å ha fokus på attraktive tema i artikler, bevisst bruk av bilder, søkemotoroptimalisering, annonsering samt markedsføring av nettadressen i forbindelse med alle aktivitetene Trøndelag Reiseliv er med på. Priser for tilbydere ved samlet deltakelse på Pris mva. pr. år. Prisen inkluderer også synlighet på: Norges offisielle reiselivsportal/ca. 20 mill. besøk per år. Visit Norway sin APP for smarttelefoner Eniro/Ditt Distrikt Portier skrankesystem for turistinformasjoner Fakturering: ved bestilling. Påmeldingsfrist: Fortløpende. Kontakt: Line R. Samuelsen, Tel:

25 Facebook «Opplev Trøndelag», «Mittelnorwegen» og «Central Norway» Facebook er en kanal som en stor andel av Norges og internasjonal befolkning benytter i større eller mindre grad. Gjennom tilstedeværelse her har Trøndelag Reiseliv en kanal som bidrar til å øke kunnskapen og kjennskapen til de mulighetene som er i Trøndelag. Gjennom deling av relevant, kvalitativt og variert innhold skal Facebook.com/opplevtrondelag være en hovedkanal for distribusjon av mulighetene og tilbudene som Trøndelag tilbyr innen reiseliv, og som publiseres på Per september 2014 har den norske siden «Opplev Trøndelag» ca likers mens den tyske siden «Mittelnorwegen» har ca likers. I samarbeid med Visit Norway sine internasjonale Facebook-sider blir artikler og bilder delt og oppnår stor spredning. Målgruppe: Målet: Ferie- og fritidsreisende som vurderer eller ønsker å reise til Trøndelag. «Fans» av Trøndelag som ønsker å dele informasjon og spesielt bilder. Få økt kjennskap og kunnskap om Trøndelag, samt inspirere følger av Facebook siden til å reise og oppleve Trøndelag. Påmeldingsfrist: Løpende - send oss nyheter, gode bilder, filmsnutter og «stories». Kontakt: Didrich Haugskott-Westgård Tel:

26 26

27 Innovasjon Norges IntERNASJONALE fiskekampanje 2015 Gjennomføring: Desember juli 2015 Fiskeferie i Norge er «in» for tiden. I flere av satsingsområdene scorer Norge høyest på listen over de mest attraktive fiskedestinasjoner. Kombinasjonen av godt tilrettelagte produkter, stor, sunn og mye fisk blir sett på som Norges store konkurransefortrinn. Din bedrift når ut til våre målgrupper på en kostnadseffektiv måte. Trøndelag stiller som en av de sterkeste regionene i Norge med 18 deltagende aktører i kampanjen Fiskekampanjen gjennomføres i følgende markeder: Tyskland, Russland, Sverige, Danmark og Nederland som har store sportsfiskesegmenter. Målgrupper: Forbruker, Bransje (turoperatør/reisebyrå), Presse/media Kampanjeaktiviteter: Profilering av Norge som fiskedestinasjon Opp til brosjyrer trykkes og distribueres i satsingsmarkeder ved messer og som vedlegg i spesialtidsskrifter. Ipadkatalog i Danmark og Sverige Synlighet og søkbarhet på VisitNorway. Innovasjon Norge vil jobbe aktivt med å etablere et tett samarbeid med fiskeorganisasjoner i satsingsmarkedene. IN presenterer deres produkt til aktuelle turoperatører. Annonsering for å drive forbrukeren inn på VisitNorway partner får synlighet. Genuine nyheter fra aktørene kommer i satsingsmarkedenes nyhetsbrev / sosiale medier. Presse- og visningstur for operatører. Priser: Kr per deltaker ved minimum 10 deltakere fra Trøndelag. Trøndelag Reiseliv koordinerer mot Innovasjon Norge. Påmeldings- og materiellfrist: 1. september 2014 Fakturering: april 2014 Kontakt: Tina Hustad, Tel:

28 28

29 Norgeskampanjen i Norge, ditt nærmarked Kampanjen skal få nordmenn til å gjenoppdage Trøndelag Norge er det største og viktigste markedet for mange reiselivsbedrifter i Norge og tilsvarende i Trøndelag, med over 70 % av turistene. Norgeskampanjen har som målsetting å bygge kunnskap og kjennskap samt utløse konkret salg, og gi den norske turisten mange gode grunner til å velge Trøndelag, trønderske regioner og produkter for reiser hele året. På bakgrunn av de ulike aktivitetene og resultatene av Norgeskampanjen 2013, der Trøndelag kjørte en kombinert kampanje med Innovasjon Norge og egne aktiviteter med fokus på temaene festivaler, barn, mat og aktiviteter, velger vi også i 2014 følgende modell. Mulige elementer i kampanjen kan være de følgende, men endelig beslutning tas når vi vet nærmere hva Innovasjon Norge planlegger med supplerende aktiviteter fra Trøndelag Reiseliv. Innovasjon Norges grunnpakke Print dagspresse/tema Overordnet kampanjeside trondelag.com Temasider på trondelag.com Produktpakker/produkter (distribueres også til visitnorway) Google Generell tema (lede til temasider)/enkeltannonsør Facebook Tema/Enkeltannonser Remarketing/Konkurranser Priser: Aktører som ønsker å delta i Norgeskampanjen 2014, bes ta kontakt med oss for å diskutere løsninger ut fra ønsket investeringsnivå. Aktivitetsnivå avhenger av antall deltakere i kampanjen. Påmeldingsfrist: desember 2014 Kontakt: May Britt Hansen Tel:

30 30

31 Kampanje Tyskland vårt viktigste utenlandske marked Den tyske økonomien er fortsatt god. Markedet har vært stabilt i en årrekke uavhengig av krisetider. Den tyske befolkningen prioriterer ferie høyt. Dette gir forutsigbarhet for den som investerer. Det tyske marked står for 20% av den innkommende trafikk til Norge. Tidspunkt: Januar april 2015 For å optimalisere sine investeringer har Innovasjon Norge derfor valgt å konsentrere sin satsing om noen regionale områder (Bundesländer). Kampanjeaktiviteter (grunnpakke): Én side i brosjyre/bilag. Distribusjonen vil skje via dagsaviser/magasin etc. Artikkel i pressemelding. Artikkel i elektronisk nyhetsbrev til konsument (ca mottakere). Oppføring på kampanjeside på visitnorway.de. Aktivitet på tysk Facebook-side. Norgesannonsering med mål å lede trafikk til visitnorway.de der partnere er profilert og det finnes mulighet for distribusjon av katalog eller e- katalog. Presse- og visningsturer invitert gjennom Innovasjon Norge Pris: Trøndelag Reiseliv koordinerer samlet deltakelse for Trøndelag. Ta kontakt med oss for å diskutere muligheter ut fra ønsket investeringsnivå. Påmeldingsfrist: 30. oktober 2014 Fakturering: April 2015 Kontakt: Tina Hustad, Tel:

32 Kampanje Sverige / DANMARK / NEDERLAND / UK / US Kampanjen skal skape ny trafikk til Norge og Trøndelag, samtidig som den opprettholder den eksisterende ferie- og fritidstrafikken fra disse markedene. Aktivitetene i kampanjen skal øke salget for de involverte partnere. Trøndelags andel i kampanjen er alt etter marked rettet mot print og/eller online. Tidspunkt: mars juli 2015 Kampanjeaktiviteter: Mål: Skape reiselyst for og synlighet av Trøndelag i de utvalgte markedene og øke antall turister til Trøndelag. Passer for destinasjonsselskaper og andre norske tilbydere som har konkrete og bookbare produkter for internasjonale gjester og er interessert i disse markedene. Målgrupper: Forbruker, bransje (turoperatør/reisebyrå), presse/media Pris: Trøndelag Reiseliv koordinerer samlet deltakelse for Trøndelag. Ta kontakt med oss for å diskutere muligheter ut fra ønsket investeringsnivå. Påmeldingsfrist: 15. November 2014 Fakturering: April 2015 Kontakt: Tina Hustad, Tel: Marked Sverige Danmark Nederland UK US Innhold Avisbilag, kundeavis, digitalt bilag i nettaviser, FB, presse Digital Ipad-brosjyre eller bilag, FB, bannerannonsering, aktiviteter for å styrke direkte fly CPH-TRD, presse Avisbilag, advetorials, bannerannonsering, FB, aktiviteter for å styrke direkte fly AMS-TRD, presse Avisbilag, bannerannonsering, FB, aktiviteter for å styrke direkte fly LGW- TRD, presse Regional digital markedsføring knyttet til DY flyruter 32

33 Kompetansekurs i SAMARBEID MED INNOVASJON NORGE Trøndelag Reiseliv vil fortsette satsingen på målrettede kurs i samarbeid med Innovasjon Norge. Følgende kurs er under planlegging, og skal gjennomføres i løpet av Bli en bærekraftig bedrift Skap en lønnsom opplevelse Pakking, salg og distribusjon Bli god på nett + videregående kurs Trøndelag Reiseliv samarbeider med Innovasjon Norge om utvikling av et videregående kurs som en oppfølger til kurset «bli god på nett». Pilotkurs vil gjennomføres i Trøndelag i januar Det planlegges en kursserie for utvalgte bedrifter i løpet av Henvendelse vedr. kurs- og kompetansehevende tiltak: Line R. Samuelsen, Tel: