markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge"

Transkript

1 markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

2 MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder, bl.a. profilering og markedsføring av Sørlandet. Strategien operasjonaliseres gjennom Sørlandet Reiseliv. Det utarbeides et årlig handlingsprogram for Sørlandet Reiseliv, hvorav denne markedsplanen utgjør en viktig del. Vi har et utstrakt samarbeid med Innovasjon Norge. Med hensyn til markedsføring er Sørlandet Reiseliv deres hovedsamarbeidspartner i landsdelen. Sørlandet Reiseliv har valgt en direkte involvering for profilering av landsdelen, og en indirekte involvering hva angår produktmarkedsføring. Profilering av landsdelen. Strategien handler om å skape kjennskap til og øke kunnskap om hele Sørlandet som reisemål. Gode resultater avhenger av langsiktig innsats. Fylkeskommunene, gjennom Sørlandet Reiseliv, er i dag den aktør med størst mulighet til å sikre et slikt langsiktig arbeid. Profilering av landsdelen deles inn på følgende måte: A) Merkevaren Sørlandet; B) Profil; C) Reiselivsportalen; og D) Profiltiltak. Produktmarkedsføring er markedsføring som inkluderer kommersielle produkter. Prosjekter under denne strategien skal være målrettet, salgsutløsende og involvere næringen. Tiltak presenteres under punkt E) på side 14. Sørlandet Reiseliv er organisert som prosjekt, med Aust- og Vest-Agder fylkeskommune som eiere. Styret består av regionalsjef Kjell Abildsnes i Vest-Agder fylkeskommuner (styreleder), regionalsjef Kirsten Borge i Aust-Agder fylkeskommune og adm.dir Erling L. Hellum i Innovasjon Norge, Agder. Prosjektet har også en arbeidsgruppe som består av Anne Britt Bjørdal i Innovasjon Norge og administrasjonen i Sørlandet Reiseliv. Administrasjonen består av Gunnar E. Knudsen, Aust-Agder fylkeskommune og Siv Hemsett, Vest-Agder fylkeskommune. Førstnevnte er prosjektleder, med spesielt ansvar for strategi 1 (samarbeid og organisasjon), 2 (kompetanse) og 5 (produkt- og reisemålsutvikling) i reiselivsstrategien. Siv Hemsett har ansvar for strategi 3 og 4 i reiselivsstrategien (markedsplanen). Markedsgruppen i Sørlandet Reiseliv. Samarbeidet med den lokale reiselivsnæringen gjøres via de lokale reisemålsselskap som er invitert til å delta i markedsgruppen vår. Deltakere har plikt til å involvere seg til fellesskapets beste. Disse miljøene representerer avgrensede og definerte geografiske områder på 2

3 Agder. Markedsgruppen opptrer som rådgivende gruppe for Sørlandet Reiseliv sitt markedsarbeid. Gjennomføring av markedsarbeidet. Sørlandet Reiseliv innhenter noe ekstern hjelp til gjennomføring av avgrensede oppgaver. Det er da stort sett representanter fra de ulike reisemålsselskap som gjør en jobb på vegne av hele Sørlandet. På denne måten får vi tilgang til lokal reiselivskompetanse samt at lokale turistkontorer får en sterkere eierskapsfølelse til fylkeskommunenes reiselivssatsing. Arbeidsgruppen består av: Hildegunn S. Teinum (Turistkontoret for Region Mandal), Ann Kristin R. Jørgensen (Arendal turistkontor), Jan A. Haagensen (Nedre Setesdal Reisetrafikklag), Anne- Grete Løland (Lyngdal turistkontor) og Berit Egeli (Vest-Agder fylkeskommune). Budsjett. Markedsplan 2007 har et budsjett omtrent på nivå med i fjor, kr I år vektes profildelen noe tyngre enn produktmarkedsføringen. Finansiering. Fylkeskommunene fullfinansierer tiltakene under A), B), C) og D), og gir økonomisk tilskudd til tiltakene under punkt E). Markedsmessig. I markedspresentasjoner deler Sørlandet Reiseliv inn landsdelen i følgende fem områder: Region Lister, Region Mandal, Region Kristiansand, Setesdal og Region Arendal. Dette betyr i praksis at Sirdal og Grimstad presenteres som en del av h.h.v. Region Lister og Region Arendal. Det samme gjelder for Hovden, som presenteres som en del av Setesdal. Unntaket er vintermarkedsføring hvor Sirdal, Hovden, Åseral og Brokke presenteres som egne reisemål. DELMÅL FOR 2007 Gjestedøgn. Fra januar til og med september 2006 har Sørlandet hatt en økning sett i forhold til samme periode i 2005 på 7,5 % nordmenn ( gjestedøgn) og 9,3 % fra utlandet ( gjestedøgn). Vårt mål for 2007 er en fortsatt økning: 5 % økning for nordmenn og 7 % økning fra utlandet. Besøk på visitsorlandet.com. Til og med september i fjor hadde visitsorlandet.com unike brukere som i snitt slo opp på 10 ulike sider. Vårt mål for samme periode i 2007 er å doble antall unike brukere pr. måned og for samme periode, samt øke antall sidevisninger pr. unike bruker med 2. Peking inn til portalen. Pr. 1. november 2006 var det 21 andre nettsted som peker inn til visitsorlandet.com. Vår målsetting er å doble dette antallet. Intern markedsføring. Vi ønsker at tiltakene i denne planen skal gjøres mer kjent på Agder, og ønsker derfor å delta på ulike arenaer for å treffe næringen. Turistkontorene/reisemålsselskapene er en av flere naturlige arenaer. Vi vil også følge opp pressen på Agder der dette er naturlig. 3

4 Foto: Sørlandsinfo/Arendal turistkontor

5 A) MERKEVAREN SØRLANDET Merkevarebygging av Sørlandet handler om arbeidet med å gi reisemålet en helhetlig og entydig identitet når vi kommuniserer med markedet, herunder å ivareta og utvikle merkenavnet Sørlandet som et geografisk avgrenset reisemål (Agder) samt ta ansvar for å sikre et entydig bruk av begrepet Sørlandet. Målsetting. Sørlandet Reiseliv skal arbeide for å definere, styrke og vedlikeholde en ønsket posisjon for reisemålet Sørlandet på utvalgte markeder. Målgrupper. Markedsarbeidet i 2007 konsentrerer seg om: Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Det er utelukkende segmentet ferie- og fritid vi arbeider med i denne markedsplanen. For mer info om markedene, se sorlandet-reiseliv.no. B) PROFIL Profilprogrammet ble utarbeidet i 2004 for Sørlandsreiser AS av Destino i Sandnes. Det er Sørlandet Reiseliv som forvalter profilen. Programmet er beregnet på både egne produksjoner så vel som lokale produksjoner i landsdelen og består av ulike elementer (logo, farger, grafikk, typografi etc.). Den viktigste konsekvensen av felles profil er gjenkjennelseseffekten vi ønsker å oppnå i markedet. Programmet finnes tilgjengelig og til fri bruk på nett, for de reisemål som ønsker å bruke det. All nødvendig informasjon som profilelementer, originalfiler samt retningslinjer er nå samlet på ett sted. Posisjonering. For å få uttelling på tiltakene som gjøres på det internasjonale markedet må vi 1) følge opp den markedsstrategi som Innovasjon Norge velger for merkevaren Norge og 2) posisjonere oss slik at vi vekker interesse i markedet. I det norske markedet er vår samarbeidspartner Skattejakt AS med kampanjen Skattejakt på Sørlandet. 5

6 C) PORTALEN VISITSORLANDET.COM Visitsorlandet.com er politisk og administrativt vedtatt å være internettportal for reiselivsinformasjon for hele landsdelen, og vi arbeider for at den skal blir generelt anerkjent blant reiselivsaktører i landsdelen. Domene og portalen eies av Sørlandsreiser AS, men forvaltes av Sørlandet Reiseliv. Prosjektleder marked i Sørlandet Reiseliv er ansvarlig redaktør med ansvar for målsettinger, strategi, struktur, organisering og synlighet. Sørlandet Reiseliv leier inn ressurser til gjennomføring av generell oppfølging, drift og iverksetting av delmål. Statistikk. Visitsorlandet.com hadde i 2006 totalt registrerte sidevisninger og unike besøkende. Pr var det 21 nettsted som pekte inn til visitsorlandet.com. Vi har en økning på 400 % i januar og februar i år i forhold til i fjor, sannsynligvis pga online annonsekampanje i Storbritannia som peker inn til portalen. Struktur og hierarki. Både struktur og innhold baserer seg på at vi lenker videre til lokale nettsted på Sørlandet. De to nivåer i hierarkiet dekker ulike behov hos brukeren, og er ment å utfylle hverandre. Direkte bedriftslenking har alltid et opplevelsesperspektiv. Synlighet. Det arbeides nå kontinuerlig med å bedre synligheten. Tiltak 2007 Oppgradering av publiseringsverktøy Forbedre designet Integrering av databaseløsning Gjennomgang av webstruktur Integrering online booking Kvalitetskontroll Nettest Optimalisering / synlighet Hovedmålsetting for visitsorlandet.com er å skape reiselyst. Portalen skal være en innfallsport til Sørlandet. Fokusering og visualisering av opplevelser (billedbruk) står sentralt. Portalen henvender seg til Sørlandet Reiseliv sine 5 utvalgte markeder på de respektive språk: Norsk, dansk, nederlandsk, engelsk og tysk. Vi skal informere og selge alle årstider, men med hovedfokus på den grønne. Portalen skal være relativt statisk, med unntak av forsiden. 6

7 Foto: Johan Wildhagen/IN

8 Foto: P. Austrud

9 D) PROFILTILTAK De fleste profiltiltakene gjøres i nært samarbeid med Innovasjon Norge og deres ulike kontorer og representanter i de aktuelle markedene. 1. Faktakatalog for Norge i regi av Innovasjon Norge. For 2007 produserer Innovasjon Norge en omfattende og detaljrik faktakatalog for Norge. Totalopplag er kataloger fordelt på 11 ulike markeder. Katalogene distribueres til turister som allerede har bestemt seg, eller er i ferd med å bestemme seg for å reise på ferie til Norge. Den skal være turistens viktigste planleggingsverktøy og en pådriver i beslutningsprosessen. Faktakatalogen er ikke spesielt profilerende, men presenterer mest ren faktainformasjon fra ulike landsdeler, destinasjoner og bedrifter, samt generell Norgesinformasjon. Katalogen har samme funksjon i alle markeder, men kan være forskjellig oppbygget og ha litt varierende tilpasset innhold. Nytt for 2007 er en elektronisk webversjon av alle katalogene med bla-funksjon der alle annonsører også blir presentert med en helside uansett størrelsen på katalogannonsen. Distribusjon: Messer, turoperatører, reisebyråer og transportselskaper, DM, husstandsdistribusjon, samarbeidspartnere, forespørsler fra forbrukere og bransje og via visitnorway.com. Alle kataloger vil også være tilgjengelige i nedlastbare pdfversjoner på visitnorway.com Sørlandet Reiseliv blir presentert med 1 helside i samtlige språkversjoner i Internasjonale sommerkampanjer i regi av Innovasjon Norge De internasjonale kampanjene tar utgangspunkt i merkevaren Norge og skal gi et attraktivt bilde av Norge som sommerferieland i forbrukeren bevissthet. Kampanjene er bygget opp slik at det er en profilerende del og en salgsutløsende del. Som deltaker får vi mulighet for å bli med på de salgsfremmende aktivitetene, og Sørlandet får, ved å delta, glede av fellesaktivitetene for markedsføringen av Norge som reisemål. Rapport fra 2006: Sommerkampanjene 2006 hadde til sammen et totalbudsjett på 43 mill. kr og ble gjennomført i Tyskland, Danmark, Storbritannia, Sverige, Nederland og USA. I tillegg ble det allokert 6 mill. offentlige midler som ble distribuert på markedene til sesongforlengende aktiviteter. Aktivitetsbeskrivelse 2007: De verdier og løfter som merkevaren Norge er basert på er grunnlaget for alle kampanjeaktivitetene rettet mot forbrukere i de prioriterte markedene. Dette gjelder aktivitetene på alle de 9

10 ulike nivåer vi bearbeider forbrukerne. Vi må fortsatt styrke kjennskapen til og kunnskapen om Norge som attraktivt reisemål, og få etablert Norge i forbrukerens bevissthet. Aktivitetene gjennomføres i hovedsak i perioden desember til og med juli. Målgruppe: Norge konkurrerer i første rekke med de destinasjonene som inngår i den samme produktkategorien som Norge nordiske og alpine naturopplevelser. Sørlandet Reiseliv deltar i den danske, nederlandske og britiske sommerkampanjen. 3. Temakampanjer i regi av Innovasjon Norge Innovasjon Norge gjennomfører markedskampanjer med et spesielt fokus på ulike tema. Sørlandet Reiseliv har solgt inn annonsemoduler, og samtlige reiselivsbedrifter på Sørlandet har blitt gitt lik mulighet for å annonsere. Sørlandet Reiseliv deltar i følgende kampanjer: Sjøfiske, innlandsfisk, sykkel og vandring. Hva inkluderer vår deltakelse: Presentasjon i katalog distribuert som ilegg til aktuelle magasiner, på aktuelle publikumsmesser og bestilling vis visitnorway.com. E-katalog på visitnorway.com i Tyskland, Nederland, Frankrike og UK Profiltiltak Aktiv kartlegging av aktuelle turoperatører Presentasjon i produktmanual Visningsturer for presse og turoperatører Artikler i newsletters samt link/ artikkel visitnorway.com Oppføring på Norges kartet som heftes inn i midten av katalogen Annonsører: Troll Aktiv, Bie Appartement, Grimstad Hotell, Strand Hotell Fevik, Scandic Hotell, Lista Fyr, Ljosland Fjellstove, Bortelidseter Hotell, Heddan Gard, Neset Camping, Rysstad Feriesenter, Færsnes Gjestetård, Røyland Gard, Pan Garden, Hamresanden Resort, Tregde Feriesenter og Trysnes Marina. 4. Trykksaker Sørlandskartet 2007: Sørlandet Reiseliv kjører samme konsept som de i 2006 og Formåler er å gi kunden smakebiter på opplevelser fra Sørlandet satt inn i en struktur som gjør det fristende og enkelt å lete videre. Tydelige henvisninger til portalen, og tydelige henvisninger til lokale turistkontor og faktainformasjon. Distribusjon: Lokale turistkontor på Sørlandet, Color Line, MasterFerries, Kjevik, NSB, brosjyrebestilling på 10

11 visitnorway.com og visitsorlandet.com samt passiv deltakelse messer. Opplag: språk: norsk, engelsk og tysk. Profilbrosjyre: Sørlandet Reiseliv ønsker å bidra til at landsdelen får en profilbrosjyre/bok på engelsk i løpet av Denne skal ha høy kvalitet og fungere som vertskapsgave i ulike sammenhenger. Overnattingsguide: Sørlandet Reiseliv har produsert en enkelt oversikt over samtlige overnattingssteder i landsdelen. Denne ligger også som nedlastbar fil på visitsorlandet.com. Opplag: Distribusjon: på forespørsel, via passiv deltakelse på messer og via lokale turistkontor. Språk: norsk/engelsk samlet. 5. Vertskap visningsturer (presse primært og bransje sekundært) Når Sørlandet deltar i Innovasjon Norge sine kampanjer (se punkt 2 og 3), får vi bl.a. mulighet til å være vertskap for kvalitetssikret presse- og/eller bransjebesøk. Visningsturer resulterer ofte i redaksjonell omtale som er en meget kostnadseffektiv måte å bidra til å skape økt kjennskap til og kunnskap om landsdelen. Programforslag utarbeides og kvalitetssikres av Sørlandet Reiseliv, i samarbeid med lokale turistkontor/reisemålsselskaper. Fordeling av kostnader: Transport til/fra Norge, samt på Sørlandet dekkes som hovedregel av Sørlandet Reiseliv. (Som regel dekker Innovasjon Norge transport til/fra Norge). Alle andre kostnader i forbindelse med dette punktet dekkes inn av lokale reisemål. Avtaler mellom bidragsytere og Sørlandet Reiseliv gjøres alltid skiftlig i forkant av besøket. 6. Forbrukermesser og Norwegian Travel Workshop (NTW) Forbrukermesser: Sørlandet Reiseliv deltar kun passivt på aktuelle publikumsmesser i (Vakantiebeurs i Utrecht, Ferie for Alle i Herning og Reisen i Hamburg). Bransjetreff: Sørlandet Reiseliv sitt profileringsarbeid inkluderer ikke bearbeiding av bransjen. Denne type arbeid er ressurskrevende og krever langsiktig og kontinuerlig oppfølging. Vi velger likevel å delta på Norwegian Travel Workshop, både fordi det er en viktig arena for å vise frem landsdelen og fordi workshopen denne gangen holdes i Kristiansand. 11

12 7. Deltakelse Visitnorway.com Visitnorway.com er Innovasjon Norges viktigste distribusjonskanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt. Visitnorway.com planlegger å videreutvikle portalen til å bli en enda mer brukervennlig og attraktiv for turisten. Gjennom visitnorway.com skal turisten få attraktive smakebiter på hva Norge har å by på, og gi god og dekkende informasjon om Norge og reiselivsnæringens tilbud. Det skal være enkelt for turistene å utforske Norge som reisemål, søke etter produkter tilpasset egne behov, samt planlegge, bestille og forberede feriereiser til Norge. Sørlandet Reiseliv mener det er viktig å være synlig Visitnorway.com, og setter av nødvendige ressurser til dette. Vår deltakelse i Innovasjon Norge sine kampanjer (punkt 2 og 3) gir automatisk synlighet, men vi vurderer fortløpende hvordan vi skal få bedre synlighet på Norges offisielle reiselivsportal. 12

13 Foto: P. Austrud 13

14 E) PRODUKTMARKEDSFØRING Sørlandet Reiseliv planlegger å bidra med finansiering i følgende kampanjer/tiltak i Skattejakt på Sørlandet Lokal aktør: Skattejakt AS Målsetting: Få flere til å komme til Sørlandet, få de til å bli lenger og få Sørlendinger til å bruke tid i egen landsdel i ferien. Målgruppe: Norske barnefamilier Budsjett: Ca. 11 millioner kr. Tilskudd: 1 million kroner. 2. DM i Jyllandsposten Lokal aktør: Inspirasjon Sørlandet Målsetting: Selge 1000 ekstra gjestedøgn. Målgruppe: Dansker bosatt på Nord- Jylland som ønsker å oppleve norsk natur og kultur. Budsjett: Ca. kr ,- Tilskudd: kr ,- 3. Profilartikler til Norwegian Travel Workshop Lokal aktør: Inspirasjon Sørlandet Målsetting: Profilere Sørlandet under arrangementet april -07 i Kristiansand. Målgruppe: Deltakere på NTW, det vil si profesjonelle kjøper av reiselivsprodukter fra hele verden. Budsjett: Ca. kr ,-. Tilskudd: kr ,- 4. Utvikling av booking i engelsk versjon Lokal aktør: Skattejakt AS i samarbeid med Sørlandet Reiseliv Målsetting: Vi ønsker å tilby online booking for våre utenlandske tilreisende på visitsorlandet.com. Målgruppe: Alle som bruker internett for å planlegge sin ferie og som ønsker å bestille overnatting via internett. Budsjett: Ca kr. Under planlegging: Ca. kr ,- 5. Utvikling av system for innhenting og distribusjon av reiselivsinformasjon Lokal aktør: Lokale turistkontorer/ reisemålsselskaper. Målsetting: Synliggjøre, strukturere og legge til rette for samling og distribusjon av opplevelses-tilbudet på hele Sørlandet. Målgruppe: Alle som bruker internett for å planlegge sin ferie og som ønsker å søke informasjon om opplevelser på Sørlandet. Under planlegging: Kr ,- 14

15 BUDSJETT A) MERKEVAREBYGGING B) PROFIL C) PORTALEN - VISITSORLANDET.COM D) PROFILTILTAK DIVERSE Faktakatalog for Norge Nasjonale kampanjer Temakampanjer Trykksaker Vertskap visningsturer Deltakelse forbrukermesser/ntw Deltakelse Visitnorway E) PRODUKTMARKEDSFØRING Skattejakt på Sørlandet Inspirasjon Sørlandet/DM Jylland Inspirasjon Sørlandet/NTW profilartikler Utvikling online booking, engelsk Databaseløsning for Sørlandet SUM

16 Layout og trykk:

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018?

VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018? VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018? Daglig benytter vi digitale og sosiale plattformer for å bygge opp og spre historien om Sørlandet. VÅRE MÅLSETNINGER: Med godt og unikt innhold

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Reiselivsstrategi 2014 2020

Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi for Innovasjon Norge 2014 2020 Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling. Vårt formål er å

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Executive Summary Visit Telemark skal samarbeide med reiselivsaktørene i fylket om volum i utvalgte markeder/målgrupper Visit Telemark skal være i front på digitale

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Markedsplan - Barnevandring

Markedsplan - Barnevandring Markedsplan - Barnevandring De to forprosjektene Barnevandrerstien og Barnevandrersenteret på Konsmo utarbeider felles markedsplan. Kostnadene belastes i stor grad sistnevnte prosjekt. Var oppmerksom på

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no Markedsaktiviteter 2013 Telemarkreiser AL www.visittelemark.no 1 Bli mer synlig og selg mer i 2013! Gjennom gode felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og de prioriterte utenlandske markeder,

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Markedsføring og profilering

Markedsføring og profilering Markedsføring og profilering Foto: Per Eide/Innovasjon Norge 62 markedsføring og profilering 7 Regjeringens mål er å styrke kunnskapen om Norge som reisemål. 7.1 Norges omdømme Et godt nasjonalt omdømme

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

REISELIVSSTRATEGI Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fra 2006

REISELIVSSTRATEGI Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fra 2006 REISELIVSSTRATEGI Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fra 2006 Forord ved fylkesordførerne Reiselivsnæringen har for lengst inntatt en plass blant de aller viktigste næringene

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Saknr. 2411/08 Løpenr.13934/08 Ark.nr. 223 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HANDLINGSPLAN HEDMARK REISELIV FINANSIERING

Saknr. 2411/08 Løpenr.13934/08 Ark.nr. 223 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HANDLINGSPLAN HEDMARK REISELIV FINANSIERING Saknr. 2411/08 Løpenr.13934/08 Ark.nr. 223 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HANDLINGSPLAN HEDMARK REISELIV 2008 - FINANSIERING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Saknr. 12/6310-31 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Markedsaktiviteter 2013

Markedsaktiviteter 2013 Markedsaktiviteter 2013. Trøndelag Reiseliv AS Kirsten Schultz / September 2012 1 Trondheim, September 2012 Kjære samarbeidspartnere. 2012 har igjen vært et år preget av økonomisk usikkerhet og negative

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Visitnorway.com. Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge. Kjell Reenskaug, Making Waves

Visitnorway.com. Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge. Kjell Reenskaug, Making Waves Visitnorway.com Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge Kjell Reenskaug, Making Waves Norges offisielle reiseportal 12 utgaver (språk) Nytt nettsted med ny grafisk profil lansert i 2008 Operasjonaliserer den

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Styrke profilen av Norge og norsk reiseliv internasjonalt

Styrke profilen av Norge og norsk reiseliv internasjonalt Styrke profilen av Norge og norsk reiseliv internasjonalt 2. Norge som reisemål Mål for arbeidsområdet Innovasjon Norge skal bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen og økte markedsandeler i utlandet.

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP Kari Anne Schwach Prosjektleder Hvorfor arrangers NTW? Norwegian Travel Workshop (NTW) skal legge til rette for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører og regnes som

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på bedrift] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør. 1. OM REISELIV SOM NÆRING

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

MARKEDSAKTIVITER 2014 - NASJONALT OG INTERNASJONALT. ved Trøndelag Reiseliv AS - september 2013

MARKEDSAKTIVITER 2014 - NASJONALT OG INTERNASJONALT. ved Trøndelag Reiseliv AS - september 2013 MARKEDSAKTIVITER 2014 - NASJONALT OG INTERNASJONALT ved Trøndelag Reiseliv AS - september 2013 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Trøndelag var reiselivsvinneren i 2012! Med en økning på 6,6 % norske gjestedøgn

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer