markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen"

Transkript

1 markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

2 MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder. Denne planen omhandler profilering og markedsføring av Sørlandet. Strategien operasjonaliseres gjennom Sørlandet Reiseliv. Det utarbeides et årlig handlingsprogram for Sørlandet Reiseliv, hvorav denne markedsplanen utgjør en viktig del. Profilering av landsdelen (strategi 3 i reiselivsstrategien) Overordnet målsetting er å bidra til økt kjennskap og kunnskap om hele Sørlandet som reisemål. Gode resultater avhenger av langsiktig innsats og våre viktigste arbeidsområder er reiselivsportalen visitsorlandet.com, felles profilprogram for Sørlandet, deltakelse i ulike tiltak i samarbeid med Innovasjon Norge (faktakataloger, visitnorway.com, visningsturer, temakampanjer etc.) samt egne tiltak (trykksaker, annonsering, messedeltakelse etc.). Produktmarkedsføring (strategi 4 i reiselivsstrategien) Produktmarkedsføring inkluderer delprosjekter, kampanjer og tiltak som involverer næringen mer direkte. Markedsgruppen Samarbeidet med den lokale reiselivssnæringen på Sørlandet gjøres via markedsgruppen. 6 personer er invitert til å representere hver sin del av Sørlandet, og de fleste har fått et dedikert ansvar på vegne av hele landsdelen. Markedsgruppen opptrer som rådgivende organ for Sørlandet Reiseliv sitt markedsarbeid og består av Frode Buen (Valle turistkontor), Dag Runar Pedersen (Skattejakt AS), Heidi Sørvig/Hildegunn S. Teinum (Turistkontoret for Region Mandal), Anne Grete Løland (Lyngdal turistkontor), Eirik Mykland (Arendal turistkontor), Johan Jørgen Fossli (Inspirasjon Sørlandet). I tillegg deltar Anne-Britt Bjørdal fra Innovasjon Norge som observatør. Siv Hemsett /Berit Egeli (Sørlandet Reiseliv) er leder i markedsgruppen og koordinerer tiltakene i markedsplanen. Sørlandet Reiseliv og Skattejakt Sørlandet Reiseliv har via Sørlandsreiser AS fått et direkte eierskap i Skattejakt AS. Sørlandsreiser AS og Kristiansand Dyrepark ASA eier hver 50 % av aksjene i selskapet. Motivet for aksjekjøpet var de to fylkeskommunenes ønske om å bidra til en videreutvikling av Skattejakt sin tekniske bookingløsning. Dette betyr igjen at Sørlandet Reiseliv prioriterer Skattejakt som samarbeidspartner med hensyn til salg og distribusjon. Skattejakt har i tillegg ansvar for å nasjonal kampanje for Sørlandet. 2

3 Sørlandet Reiseliv og Innovasjon Norge Sørlandet Reiseliv er Innovasjon Norge sin hovedsamarbeidspartner hva angår markedsføring av landsdelen. Det er viktig med et tett samarbeid opp mot merkevaren Norge, Norgeskampanjer, Norgeskataloger og visitnorway.com. Sørlandet Reiseliv satser mer målrettet i 2008 Vi satser der lokale produkter og reisemål selv ønsker å satse. Dette betyr i praksis at lokale reisemål (i regi av representanter fra markedsgruppen) initierer markedstiltak samt planlegger, sørger for lokal delfinansiering, og har ansvar for at tiltakene og kampanjene gjennomføres i henhold til planer. Ulike representanter i markedsgruppen har ansvar for fremdrift på ulike markeder. Posisjonering av Sørlandet som reisemål. Sørlandet Reiseliv ønsker å ta eierskap til utvikling av merkevaren Sørlandet og vil arbeide for å styrke og vedlikeholde en definert posisjon på utvalgte og sentrale markeder. Det dreier seg også om å ivareta og utvikle begrepet Sørlandet som et geografisk avgrenset reisemål (Agder) samt ta ansvar for å sikre et entydig bruk av navnet. Målgrupper for markedsarbeidet Markedsarbeidet i 2008 konsentrerer seg om Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og delvis Storbritannia (men dette markedet prioriteres ikke like høyt som før i 2008). Det er utelukkende forbrukermarkedet vi henvender oss til og segmentet ferie- og fritid. Dansk markedskampanje 2008: Heidi Sørvig/Hildegunn S. Teinum Tysk og Nederlandsk markedskampanje: Frode Buen Norsk markedskampanje: Dag Runar Pedersen/Anne Grethe Andersen Budsjettramme: Markedsplan -08 har et totalbudsjett kr ,- Finansiering: Aust- og Vest-Agder fylkeskommunene fullfinansierer tiltakene under strategi 3 (landsdelsprofilering) samt at det gis økonomisk tilskudd i forbindelse med strategi 4 produktmarkedsføring. 3

4 Foto:

5 FAKTA FRA DE ULIKE MARKEDENE (Kilde Innovasjon Norge og SSB) DANMARK Etter år med vekst fra Danmark (5,4 mill innbyggere), ble den positive trenden snudd i Antallet danske gjestedøgn til Norge gikk ned med 4 %, og endte opp på Til tross for nedgangen, er Danmark Norges nest største utenlandsmarked med en markedsandel på 13 %. Nedgangen fordelte seg både på sommer- og vintersesongen, men spesielt utslagsgivende var nedgangen fra Danmark i vintersesongen (1 %). For Sørlandet ser vi en nedgang på ca. 8 % i løpet av årets 9 første måneder sett i forhold til i fjor, fra til gjestedøgn. TYSKLAND Tyskland med 82,4 mill innbyggere, er Norges viktigste utenlandsmarked både i forhold til antall gjestedøgn og omsetning. Den gjennomsnittlige tyske norgesferien var i 2006 på nesten ti dager. Med hele 52,5 millioner feriereiser til utlandet i 2006 er tyskerne det folket i Europa som reiser mest på utenlandsferier, selv om antall reiser gikk ned med 3 % i forhold til Antall ferieturer som ble lagt til Norge, gikk ned med fire prosent i 2006, men med ferie- og fritidsankomster var Tyskland vårt nest største utenlandsmarked, kun slått av Sverige. Det meste av nedgangen skyldes en nedgang innen rundtursegmentet. Tall fra TØI viser at det kom færre utenlandske bobiler og biler med campingvogn i 2006 sammenlignet med tidligere år. Sørlandet hadde en økning på over 9 % i forhold til samme periode i fjor på antall gjestedøgn, fra til gjestedøgn. NEDERLAND I 2006 var det for første gang flere nederlandske turister som valgte å komme til Norge med fly fremfor bil. I motsetning til tidligere år, hvor gjenbesøket har vært høyt fra Nederland, var hele 48 % av nederlenderne som ferierte her i 2006, i Norge for første gang. Dette kan tyde på at vi i 2006 mistet mange av de trofaste nederlenderne som pleier å legge bilferien til Norge, og at vi hadde en del nyrekruttering av nye typer nederlendere, som valgte fly fremfor bil. Det er camping og leie av hytte som er mest populært blant nederlendere. Det som karakteriserer 2006, er en enda større vridning over til leid hytte. Hotell gikk ned med 6 % og leid hytte økte med 7 % fra 2005 til Nederland er det landet i Europa med den største befolkningstettheten, så faktorer som god plass, fred og ro er viktige når feriedestinasjonen velges. Nederlenderne er storforbrukere av naturbaserte aktiviteter, spesielt aktivitetsferier som vandring, sykling, fiske, rafting og aktiviteter i snøen. Sørlandet hadde en økning fra til gjestedøgn til og med september i fjor/år, noe som utgjør 26,5 %. 5

6 STORBRITANNIA Med britiske kommersielle gjestedøgn i 2006 var Storbritannia Norges femte største utenlandsmarkedet, med en markedsandel på ti prosent. Storbritannia tar markedsandeler sammenlignet med 2005, og dette skyldes en jevn vekst i hele Med en økning innen kommersielle gjestedøgn på 8 % og 19 % flere ferie- og fritidsankomster i 2006, er Storbritannia det av Norges prioriterte markeder som hadde en vekst i Sørlandet har derimot hatt en foreløpig nedgang i antall gjestedøgn på nærmere 30 % i løpet av årets 9 første måneder i forhold til i fjord. (Fra til gjestedøgn). NORGE Nordmenn hadde i 2006 ca. 55 millioner ferie- og fritidsgjestedøgn. Nesten 60 % forsvant til utlandet. Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom kunnskap om Norge og hvor attraktivt man synes det er å feriere her. Svært mange av dem som har god kunnskap om hvilke feriemuligheter som finnes i Norge synes det er svært attraktivt å feriere her. De med mindre god kunnskap synes i mindre grad at Norge er et attraktivt ferieland. Det er med andre ord viktig å jobbe aktivt og målrettet for å øke kunnskapsnivået blant nordmenn. Norge har hatt en nedgang på 1,2 % i årets ni første måneder hva angår gjestedøgn sett i fjorhold til i fjor. (Fra til ). Flere detaljer rundt gjestedøgnsstatistikken finnes på FELLES PROFIL FOR SØRLANDET Et felles profilprogram for Sørlandet og reisemålene på Sørlandet ble utarbeidet i 2004 for Sørlandsreiser AS av Destino. Det er Sørlandet Reiseliv som forvalter profilen. Programmet er beregnet på både egne produksjoner så vel som lokale og består av ulike elementer (logo, farger, grafikk, typografi etc.). Den viktigste konsekvensen av felles profil er gjenkjennelseseffekten vi ønsker å oppnå i markedet. Programmet finnes tilgjengelig og til fri bruk på bransjenettet, for de reisemål som ønsker å bruke det. All nødvendig informasjon som profilelementer, originalfiler samt retningslinjer er nå samlet på ett sted. (www.visitsorlandet.com/bransje). 6

7 Foto: Johan Wildhagen/IN

8 Foto: P. Austrud

9 MARKEDSTILTAK OG KONKRETE PLANER 1. PORTALEN Visitsorlandet.com er politisk og administrativt vedtatt å være internettportal for reiselivsinformasjon for hele landsdelen, og den er nå langt på vei generelt anerkjent blant reiselivsaktører i landsdelen. Domene eies av Sørlandsreiser AS, men forvaltes av Sørlandet Reiseliv. Målsetting er å skape reiselyst og portalen skal være en innfallsport til Sørlandet. Vi skal fokusere på opplevelser året rundt med hovedfokus på de grønne årstider. visualisere opplevelsene (billedbruk). henvende oss til Sørlandet Reiseliv sine 5 utvalgte markeder/språk. være relativt statisk, med unntak av forsiden. tilby online booking: Det skal være mulig å bestille overnatting direkte og online. tilby søkbar produktinformasjon fra de ulike reisemål på Sørlandet. Statistikk: Portalen hadde pr over unike besøkende, og samme dato er det over 100 nettsted som peker inn til domenet. Struktur og hierarki: Både struktur og innhold baserer seg på at vi lenker videre til lokale nettsted på Sørlandet. De to nivåer i hierarkiet dekker ulike behov hos brukeren, og er ment å utfylle hverandre. Direkte bedriftslenking har alltid et opplevelsesperspektiv og henger sammen med de ulike markedskampanjene. Synlighet: Det arbeides kontinuerlig med å bedre synligheten til portalen. Tiltak 2008 Strategier og webstruktur (navigering) skal ha en grundig gjennomgang. Integrering av kundedialog blogg, newsfeed etc. (brukergenerelt innhold). Videre arbeid med integrering av Tellus søk basert på lokal produktinformasjon. Videre integrering online booking, bedrifter som får synlighet på portalen må ligge i tilbyderbasen til Skattejakt AS. Årlig kvalitetskontroll Nettest -i regi av BIT reiseliv. Fokus på optimalisering / synlighet. 2. DELTAKELSE I NORGESKATALOGENE (INNOVASJON NORGE) For 2008 skal det produseres en omfattende og detaljrik Norgeskatalog. Totalopplag vil være kataloger fordelt på 12 ulike markeder. Katalogene distribueres til turister som allerede har bestemt seg, eller er i ferd med å bestemme seg for å reise på ferie til Norge. Den skal være turistens viktigste planleggingsverktøy og en pådriver i beslutningsprosessen. 9

10 Norgeskatalogen blir med det nye designprogrammet mer profilerende enn tidligere, men presenterer også mye ren faktainformasjon. Norgeskatalogene skal skape reiselyst og være en effektiv og helhetlig inngangsport til de internasjonale markedene. Katalogene skal gi turisten en smakebit på hva Norge har å tilby samt fremheve det særegne ved landet og ved hver enkelt region. Samtidig skal de være en effektiv pådriver i arbeidet med å profilere Norge som internasjonalt reisemål og til å øke kunnskapen om og kjennskapen til Norge generelt. Nytt for 2008: Alle Norgeskatalogene for 2008 vil fremstå i helt ny design. Det vil også bli en omfattende virtuell elektronisk versjon av alle utgaver med mulighet for å legge inn video, popups, bilderullering og lydeffekter. Distribusjon: Messer, turoperatører, reisebyråer og transportselskaper, DM, husstandsdistribusjon, samarbeidspartnere, forespørsler fra forbrukere og bransje og via visitnorway. com. Alle kataloger vil også være tilgjengelige i nedlastbare pdf-versjoner på visitnorway.com Sørlandet Reiseliv kjøper 1 helside i samtlige språkversjoner i VISITNORWAY.COM (INNOVASJON NORGE) Visitnorway.com er Innovasjon Norges viktigste distribusjonskanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt. Portalen skal videreutvikles til å bli en enda mer brukervennlig og attraktiv portal for turisten. Gjennom Visitnorway.com skal turistene få attraktive smakebiter på hva Norge har å tilby, og gi god og dekkende informasjon om Norge og reiselivsnæringens tilbud. Slik skal det bli enkelt for turistene å utforske Norge som reisemål, søke etter produkter tilpasset egne behov samt planlegge, bestille og forberede feriereiser til Norge. Sammenheng mellom Norgeskatalogene og Det vil fra 2008 være tettere bånd mellom katalogkonseptet og nettportalen visitnorway.com. Dette betyr en samordning av det redaksjonelle innholdet både mht. tekst og bilder, slik at det blir et element av gjenkjennelse i budskapet vi formidler. Katalogene vil også i størst mulig grad søke å lede leseren inn på nettportalen for å søke ytterligere informasjon om Norge og reisen hit. Det er derfor viktig at de som deltar i katalogene også har utfyllende informasjon og er lett tilgjengelige også på nett. 10

11 Foto: Morten Hemsett

12 Visitnorway.com har hatt jevn økning i antall besøkende siden oppstart i 2001 og står foran en betydelig og omfattende relansering høsten 2007, da den vil fremstå med helt ny design og struktur. Antall unike brukere ligger pr dato på i uken, noe som er likt med både visitdenmark.com og visitsweden. com og andre sammenlignbare reiselivskanaler på internett. Sørlandet Reiseliv og visitsorlandet. com har inngått avtale om synlighet på visitnorway.com. Vi skal ha banner på forsiden i februar, mars og april 08. I tillegg har vi inngått partneravtale / produktpresentasjon. 4. DIVERSE EGNE TILTAK 4.1 Trykksaker Hovedtrykksak/Sørlandskartet: Vi fortsetter å bruke Sørlandskartet produsert i 2007 så lenge disse finnes på lager. Samtidig lar vi denne posten stå åpen og vurderer behovet fortløpende. De ulike markeder/ delplaner spiller fortløpende inn behov, slik at eventuelle nye trykksaker kan planlegges ut ifra dette. Profilbrosjyre: Sørlandet Reiseliv vurderer å bidra til at landsdelen får en profilbrosjyre/bok på engelsk i løpet av Denne skal ha høy kvalitet og må kunne fungere som en vertskapsgave i ulike sammenhenger. samtlige registrert overnattingssteder i landsdelen. Denne revideres ved behov. Ligger også som nedlastbar fil på visitsorlandet.com. 4.2 Vertskap visningsturer (presse primært og bransje sekundært) En av våre viktigste oppgaver vil alltid være vertskapsrollen for landsdelen. Når Sørlandet deltar i Innovasjon Norge sine kampanjer får vi bl.a. mulighet til å være vertskap for kvalitetssikret presseog / eller bransjebesøk. Visningsturer resulterer ofte i redaksjonell omtale som er en meget kostnadseffektiv måte å bidra til å skape økt kjennskap til og kunnskap om landsdelen. Programforslag utarbeides og kvalitetssikres av Sørlandet Reiseliv, i samarbeid med lokale turistkontor/reisemålsselskaper. Fordeling av kostnader: Transport til/ fra Norge samt på Sørlandet dekkes som hovedregel av Sørlandet Reiseliv. (Som regel dekker Innovasjon Norge transport til/fra Norge). Nytt 2008: Alle andre kostnader i forbindelse med visningsturer dekkes 50/50 av Sørlandet Reiseliv og næringen (bedriften som får pressebesøk eller det aktuelle turistkontor). Kontrakter inngås skriftlig i forkant av visningsturen. 4.3 Trykte annonser Vi har inngått avtale med Fjord Norge, Nordsjøvegen og Horn Forlag/Venture Norway om kjøp av trykte annonser i Overnattingsguide: Sørlandet Reiseliv har produsert en enkelt oversikt over 12

13 4.4 Markedsmateriell I forbindelse med visningsturer, messedeltakelser, bransjetreff m.m. vil det være nyttig og nødvendig å produsere dertil egnet markedsmateriell og give-aways. Herunder kommer også et eventuelt fotoprosjekt eller innkjøp av nødvendig fotomateriale. 5. NORSK KAMPANJE Posisjon og budskap Sørlandet = Norges største opplevelsespark året rundt Hensikt: Å skaffe flere turister til Sørlandet i hovedsesongen (sommer/ Juli) og i skuldersesongen (mai-juni og august-september). Målgrupper: Sommer; familier med barn. Skulder: Kortferier (alle typer opplevelser/produkter). Primært familier med barn, men også venneturer og firmaturer. 6. UTENLANDSKE KAMPANJER 6.1 DANMARK Posisjon og budskap: Overordnet vinkling av tiltakene vil være kort reiseavstand: Sørlandet ditt nærmeste Norge Kortere reisetid gir mer ferie Følgende stikkord er sentrale i fokuseringen: - Naturopplevelser og soft adventure aktiviteter - Miniferie på Sørlandet Målgrupper: Demografisk: a) Familier med barn b) Voksne par uten barn Geografisk: Midt- og Nord Jylland Mediestrategi: Koordinering av tiltak med markedskampanjer til Color Line, Master Ferries og Innovasjon Norge. Spesielt fokus på miniferie. Mediestrategi: Det utarbeides en mediestrategi basert på at 90% av budsjettet skal brukes på nett og nettannonsering. Kampanjemålsetting: Kampanjen skal drive turistene til Sørlandet og få dem til å bestille overnatting og aktiviteter på nett. Videre skal kampanjen bygges slik at den både støtter volum-tilgang og muligheter for taktisk markedsføring lokalt. Kampanjen skal bidra til økt belegg i de kommersielle overnattingsstedene og den skal bidra til økt besøk på attraksjonene også utenfor hovedsesong. Kampanjemålsetting Mål om å skape økt kjennskap og kunnskap om Sørlandet som attraktivt reisemål i Norge for miniferier og kortere rundturreiser. Skape økt trafikk fra det danske markedet til Sørlandet i vår-, sommerog høstsesongen gjennom fremheving av landsdelens fortrinn mht. rei seavstand, opplevelser og aktiviteter. Samarbeidspartnere: Kampanjen i Danmark er et samarbeid mellom Region Arendal, Region Kristiansand, Setesdal og Region Mandal. Arbeidet ledes av Turistkontoret for Region Mandal. 13

14 Foto: 13

15 Budsjett: Kampanjen har et totalbudsjett på kr ,-. Kampanjen Kampanjen vil bestå av en kombinasjon av DM, annonsering, events/messedeltakelse og web. Kampanjeelement/budskap vil bli utviklet i tett samarbeid med dansk byrå for å sikre en målrettet kommunikasjon med definerte målgrupper. Kampanjesite: Danske sider på skal gjenspeile budskap i kampanjen. Det skal være enkelt å booke miniferiepakker på com, samt finne informasjon om aktiviteter og opplevelser som kan kombineres med et besøk i landsdelen for de definerte målgrupper. 6.2 NEDERLAND (INKLUDERT BELGIA OG LUXENBURG) Målgrupper: Nederland er Europas tettest befolkede land og hele landet er innenfor rekkevidde. Interesser er i tråd med Norgesprofilen god plass, flott natur og mulighet for aktiviteter. Da kunnskapen om Norge er begrenset er det viktig å være til stede i den generelle Norgesprofilering som skjer. Deltakelse på messekonseptet til Innovasjon Norge har den store fordel at vi når frem til personer som alt er oppmerksomme på Norge som potensielt ferieland. Samarbeidspartnere: Markedstiltak på Nederland gjøres som et samarbeid mellom Turistkontoret for Region Mandal, Setesdalssamarbeidet og Innovasjon Norge. I tillegg har vi et samarbeid med NHO Reiseliv (campingguiden). Det er Valle turistkontor som leder arbeidet. Budsjett: Tiltakene har et totalbudsjett på kr ,- Kampanjen: Kampanjen vil bestå av en kombinasjon av messedeltakelse, deltakelse i temakampanjer til Innovasjon Norge (havfiske, innlandsfiske, vandring og sykkel) internettannonsering, og web. Vi deltar på følgende messer: Vakantiebeurs ( januar) Caravana, Leeuwarden ( januar) Antwerpen ( januar) Internett: Nederland har en internettpenetrasjon på 74 % (Kilde Innovasjon Norge). En tilstedeværelse på nett anses som viktig for det nederlandske marked. Google Ad-words samkjøres med DK. Begrep som Zuid Noorwegen og temakombinasjoner prioriteres. En bør prøve å få økt synlighet på visitnorway.nl 15

16 6.3 TYSKLAND Målgrupper: Det er naturgrunnlaget vårt som er avgjørende for at tyske gjester velger å legge ferien til Norge. Rundreise er en dominerende reiseform selv om det finnes sterke segmenter innen aktivitetsbasert stedbunden trafikk som for eksempel havfiske. Demografisk er det ofte snakk om voksne uten barn i følge (ca 50 %). Som for Nederland er det nødvendig å henvende seg til dem som allerede har hørt om Norge. Deltakelse i temakampanjene til Innovasjon Norge oppleves derfor som viktig. Samarbeidspartnere: Markedstiltak på Tyskland gjøres som et samarbeid mellom Turistkontoret for Region Mandal, Setesdalssamarbeidet og Innovasjon Norge. I tillegg har vi et samarbeid med NHO Reiseliv (campingguiden). Det er Valle turistkontor som leder arbeidet. Kampanjen: Kampanjen vil bestå av en kombinasjon av messedeltakelse, deltakelse i temakampanjer til Innovasjon Norge (havfiske, innlandsfiske, vandring og sykkel) internettannonsering, og web. Temaprosjektene underbygges med bookbare produkter på visitsorlandet. com. Samarbeidspartnere: Kampanjen gjøres i samarbeid med turistkontorene og reiselivsnæringen på Sørlandet. Det er Skattejakt AS som leder arbeidet. Budsjett: Budsjettet for hele 2008 ligger på kr Kampanjen: Hva er det Sørlandet har mer av enn andre landsdeler? Svar: Sørlendingen. Sørlendingen er viktig som både ambassadør, som ferierende i egen landsdel og som vertskap for mange tilreisende (2/3 av alle fritidsreisende til Sørlandet bor privat) Kampanjesite: Visitsorlandet.com Enda større fokus på opplevelser og attraksjoner Gjøre websiden synlig i søkemotorene Lage domenestrategi for å sikre synlighet i utenlandske markeder Vi deltar på følgende messer Reisen ( februar) Indirekte deltakelser (via Olav Neset) på reiselivsmesser i Stuttgart og Munchen. Budsjett og finansiering: Tiltakene har et totalbudsjett på ca kr. For mer info fra om tiltakene, se 16

17 Foto:

18 FØLGENDE PERSONER ER INVOLVERT I MARKEDSPLANEN TIL SØRLANDET REISELIV: Siv Hemsett Vest-Agder fylkeskommune Leder og koordinator for markedsgruppen (t.o.m ) Berit S. Egeli Vest-Agder fylkeskommune Leder og koordinator for markedsgruppen (f.o.m ) Dag Runar Pedersen Skattejakt AS Norsk kampanje, deltaker i markedsgruppen. Frode Buen Valle Turistkontor/Setesdalssamarbeidet Tysk og nederlandsk kampanje, Deltaker i markedsgruppen. Anne Grete Løland Lyngdal turistkontor Deltaker i markedsgruppen Heidi Sørvig Turistkontoret for Region Mandal Leder dansk kampanje og deltaker i markedsgruppen (t.o.m ) Hildegunn Skage Teinum Turistkontoret for Region Mandal Leder dansk kampanje og deltaker i markedsgruppen (f.o.m ) Eirik Mykland Arendal turistkontor Deltaker markedsgruppen Johan Jørgen Fossli Inspirasjon Sørlandet Deltaker i markedsgruppen 18

19 BUDSJETT 1 VISITSORLANDET.COM NORGESKATALOGENE VISITNORWAY.COM DIVERSE EGNE TILTAK NORSK KAMPANJE UTENLANDSKE KAMPANJER FRIE MIDLER SUM:

20 Layout og trykk: