markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen"

Transkript

1 markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

2 MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder. Denne planen omhandler profilering og markedsføring av Sørlandet. Strategien operasjonaliseres gjennom Sørlandet Reiseliv. Det utarbeides et årlig handlingsprogram for Sørlandet Reiseliv, hvorav denne markedsplanen utgjør en viktig del. Profilering av landsdelen (strategi 3 i reiselivsstrategien) Overordnet målsetting er å bidra til økt kjennskap og kunnskap om hele Sørlandet som reisemål. Gode resultater avhenger av langsiktig innsats og våre viktigste arbeidsområder er reiselivsportalen visitsorlandet.com, felles profilprogram for Sørlandet, deltakelse i ulike tiltak i samarbeid med Innovasjon Norge (faktakataloger, visitnorway.com, visningsturer, temakampanjer etc.) samt egne tiltak (trykksaker, annonsering, messedeltakelse etc.). Produktmarkedsføring (strategi 4 i reiselivsstrategien) Produktmarkedsføring inkluderer delprosjekter, kampanjer og tiltak som involverer næringen mer direkte. Markedsgruppen Samarbeidet med den lokale reiselivssnæringen på Sørlandet gjøres via markedsgruppen. 6 personer er invitert til å representere hver sin del av Sørlandet, og de fleste har fått et dedikert ansvar på vegne av hele landsdelen. Markedsgruppen opptrer som rådgivende organ for Sørlandet Reiseliv sitt markedsarbeid og består av Frode Buen (Valle turistkontor), Dag Runar Pedersen (Skattejakt AS), Heidi Sørvig/Hildegunn S. Teinum (Turistkontoret for Region Mandal), Anne Grete Løland (Lyngdal turistkontor), Eirik Mykland (Arendal turistkontor), Johan Jørgen Fossli (Inspirasjon Sørlandet). I tillegg deltar Anne-Britt Bjørdal fra Innovasjon Norge som observatør. Siv Hemsett /Berit Egeli (Sørlandet Reiseliv) er leder i markedsgruppen og koordinerer tiltakene i markedsplanen. Sørlandet Reiseliv og Skattejakt Sørlandet Reiseliv har via Sørlandsreiser AS fått et direkte eierskap i Skattejakt AS. Sørlandsreiser AS og Kristiansand Dyrepark ASA eier hver 50 % av aksjene i selskapet. Motivet for aksjekjøpet var de to fylkeskommunenes ønske om å bidra til en videreutvikling av Skattejakt sin tekniske bookingløsning. Dette betyr igjen at Sørlandet Reiseliv prioriterer Skattejakt som samarbeidspartner med hensyn til salg og distribusjon. Skattejakt har i tillegg ansvar for å nasjonal kampanje for Sørlandet. 2

3 Sørlandet Reiseliv og Innovasjon Norge Sørlandet Reiseliv er Innovasjon Norge sin hovedsamarbeidspartner hva angår markedsføring av landsdelen. Det er viktig med et tett samarbeid opp mot merkevaren Norge, Norgeskampanjer, Norgeskataloger og visitnorway.com. Sørlandet Reiseliv satser mer målrettet i 2008 Vi satser der lokale produkter og reisemål selv ønsker å satse. Dette betyr i praksis at lokale reisemål (i regi av representanter fra markedsgruppen) initierer markedstiltak samt planlegger, sørger for lokal delfinansiering, og har ansvar for at tiltakene og kampanjene gjennomføres i henhold til planer. Ulike representanter i markedsgruppen har ansvar for fremdrift på ulike markeder. Posisjonering av Sørlandet som reisemål. Sørlandet Reiseliv ønsker å ta eierskap til utvikling av merkevaren Sørlandet og vil arbeide for å styrke og vedlikeholde en definert posisjon på utvalgte og sentrale markeder. Det dreier seg også om å ivareta og utvikle begrepet Sørlandet som et geografisk avgrenset reisemål (Agder) samt ta ansvar for å sikre et entydig bruk av navnet. Målgrupper for markedsarbeidet Markedsarbeidet i 2008 konsentrerer seg om Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og delvis Storbritannia (men dette markedet prioriteres ikke like høyt som før i 2008). Det er utelukkende forbrukermarkedet vi henvender oss til og segmentet ferie- og fritid. Dansk markedskampanje 2008: Heidi Sørvig/Hildegunn S. Teinum Tysk og Nederlandsk markedskampanje: Frode Buen Norsk markedskampanje: Dag Runar Pedersen/Anne Grethe Andersen Budsjettramme: Markedsplan -08 har et totalbudsjett kr ,- Finansiering: Aust- og Vest-Agder fylkeskommunene fullfinansierer tiltakene under strategi 3 (landsdelsprofilering) samt at det gis økonomisk tilskudd i forbindelse med strategi 4 produktmarkedsføring. 3

4 Foto:

5 FAKTA FRA DE ULIKE MARKEDENE (Kilde Innovasjon Norge og SSB) DANMARK Etter år med vekst fra Danmark (5,4 mill innbyggere), ble den positive trenden snudd i Antallet danske gjestedøgn til Norge gikk ned med 4 %, og endte opp på Til tross for nedgangen, er Danmark Norges nest største utenlandsmarked med en markedsandel på 13 %. Nedgangen fordelte seg både på sommer- og vintersesongen, men spesielt utslagsgivende var nedgangen fra Danmark i vintersesongen (1 %). For Sørlandet ser vi en nedgang på ca. 8 % i løpet av årets 9 første måneder sett i forhold til i fjor, fra til gjestedøgn. TYSKLAND Tyskland med 82,4 mill innbyggere, er Norges viktigste utenlandsmarked både i forhold til antall gjestedøgn og omsetning. Den gjennomsnittlige tyske norgesferien var i 2006 på nesten ti dager. Med hele 52,5 millioner feriereiser til utlandet i 2006 er tyskerne det folket i Europa som reiser mest på utenlandsferier, selv om antall reiser gikk ned med 3 % i forhold til Antall ferieturer som ble lagt til Norge, gikk ned med fire prosent i 2006, men med ferie- og fritidsankomster var Tyskland vårt nest største utenlandsmarked, kun slått av Sverige. Det meste av nedgangen skyldes en nedgang innen rundtursegmentet. Tall fra TØI viser at det kom færre utenlandske bobiler og biler med campingvogn i 2006 sammenlignet med tidligere år. Sørlandet hadde en økning på over 9 % i forhold til samme periode i fjor på antall gjestedøgn, fra til gjestedøgn. NEDERLAND I 2006 var det for første gang flere nederlandske turister som valgte å komme til Norge med fly fremfor bil. I motsetning til tidligere år, hvor gjenbesøket har vært høyt fra Nederland, var hele 48 % av nederlenderne som ferierte her i 2006, i Norge for første gang. Dette kan tyde på at vi i 2006 mistet mange av de trofaste nederlenderne som pleier å legge bilferien til Norge, og at vi hadde en del nyrekruttering av nye typer nederlendere, som valgte fly fremfor bil. Det er camping og leie av hytte som er mest populært blant nederlendere. Det som karakteriserer 2006, er en enda større vridning over til leid hytte. Hotell gikk ned med 6 % og leid hytte økte med 7 % fra 2005 til Nederland er det landet i Europa med den største befolkningstettheten, så faktorer som god plass, fred og ro er viktige når feriedestinasjonen velges. Nederlenderne er storforbrukere av naturbaserte aktiviteter, spesielt aktivitetsferier som vandring, sykling, fiske, rafting og aktiviteter i snøen. Sørlandet hadde en økning fra til gjestedøgn til og med september i fjor/år, noe som utgjør 26,5 %. 5

6 STORBRITANNIA Med britiske kommersielle gjestedøgn i 2006 var Storbritannia Norges femte største utenlandsmarkedet, med en markedsandel på ti prosent. Storbritannia tar markedsandeler sammenlignet med 2005, og dette skyldes en jevn vekst i hele Med en økning innen kommersielle gjestedøgn på 8 % og 19 % flere ferie- og fritidsankomster i 2006, er Storbritannia det av Norges prioriterte markeder som hadde en vekst i Sørlandet har derimot hatt en foreløpig nedgang i antall gjestedøgn på nærmere 30 % i løpet av årets 9 første måneder i forhold til i fjord. (Fra til gjestedøgn). NORGE Nordmenn hadde i 2006 ca. 55 millioner ferie- og fritidsgjestedøgn. Nesten 60 % forsvant til utlandet. Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom kunnskap om Norge og hvor attraktivt man synes det er å feriere her. Svært mange av dem som har god kunnskap om hvilke feriemuligheter som finnes i Norge synes det er svært attraktivt å feriere her. De med mindre god kunnskap synes i mindre grad at Norge er et attraktivt ferieland. Det er med andre ord viktig å jobbe aktivt og målrettet for å øke kunnskapsnivået blant nordmenn. Norge har hatt en nedgang på 1,2 % i årets ni første måneder hva angår gjestedøgn sett i fjorhold til i fjor. (Fra til ). Flere detaljer rundt gjestedøgnsstatistikken finnes på FELLES PROFIL FOR SØRLANDET Et felles profilprogram for Sørlandet og reisemålene på Sørlandet ble utarbeidet i 2004 for Sørlandsreiser AS av Destino. Det er Sørlandet Reiseliv som forvalter profilen. Programmet er beregnet på både egne produksjoner så vel som lokale og består av ulike elementer (logo, farger, grafikk, typografi etc.). Den viktigste konsekvensen av felles profil er gjenkjennelseseffekten vi ønsker å oppnå i markedet. Programmet finnes tilgjengelig og til fri bruk på bransjenettet, for de reisemål som ønsker å bruke det. All nødvendig informasjon som profilelementer, originalfiler samt retningslinjer er nå samlet på ett sted. (www.visitsorlandet.com/bransje). 6

7 Foto: Johan Wildhagen/IN

8 Foto: P. Austrud

9 MARKEDSTILTAK OG KONKRETE PLANER 1. PORTALEN Visitsorlandet.com er politisk og administrativt vedtatt å være internettportal for reiselivsinformasjon for hele landsdelen, og den er nå langt på vei generelt anerkjent blant reiselivsaktører i landsdelen. Domene eies av Sørlandsreiser AS, men forvaltes av Sørlandet Reiseliv. Målsetting er å skape reiselyst og portalen skal være en innfallsport til Sørlandet. Vi skal fokusere på opplevelser året rundt med hovedfokus på de grønne årstider. visualisere opplevelsene (billedbruk). henvende oss til Sørlandet Reiseliv sine 5 utvalgte markeder/språk. være relativt statisk, med unntak av forsiden. tilby online booking: Det skal være mulig å bestille overnatting direkte og online. tilby søkbar produktinformasjon fra de ulike reisemål på Sørlandet. Statistikk: Portalen hadde pr over unike besøkende, og samme dato er det over 100 nettsted som peker inn til domenet. Struktur og hierarki: Både struktur og innhold baserer seg på at vi lenker videre til lokale nettsted på Sørlandet. De to nivåer i hierarkiet dekker ulike behov hos brukeren, og er ment å utfylle hverandre. Direkte bedriftslenking har alltid et opplevelsesperspektiv og henger sammen med de ulike markedskampanjene. Synlighet: Det arbeides kontinuerlig med å bedre synligheten til portalen. Tiltak 2008 Strategier og webstruktur (navigering) skal ha en grundig gjennomgang. Integrering av kundedialog blogg, newsfeed etc. (brukergenerelt innhold). Videre arbeid med integrering av Tellus søk basert på lokal produktinformasjon. Videre integrering online booking, bedrifter som får synlighet på portalen må ligge i tilbyderbasen til Skattejakt AS. Årlig kvalitetskontroll Nettest -i regi av BIT reiseliv. Fokus på optimalisering / synlighet. 2. DELTAKELSE I NORGESKATALOGENE (INNOVASJON NORGE) For 2008 skal det produseres en omfattende og detaljrik Norgeskatalog. Totalopplag vil være kataloger fordelt på 12 ulike markeder. Katalogene distribueres til turister som allerede har bestemt seg, eller er i ferd med å bestemme seg for å reise på ferie til Norge. Den skal være turistens viktigste planleggingsverktøy og en pådriver i beslutningsprosessen. 9

10 Norgeskatalogen blir med det nye designprogrammet mer profilerende enn tidligere, men presenterer også mye ren faktainformasjon. Norgeskatalogene skal skape reiselyst og være en effektiv og helhetlig inngangsport til de internasjonale markedene. Katalogene skal gi turisten en smakebit på hva Norge har å tilby samt fremheve det særegne ved landet og ved hver enkelt region. Samtidig skal de være en effektiv pådriver i arbeidet med å profilere Norge som internasjonalt reisemål og til å øke kunnskapen om og kjennskapen til Norge generelt. Nytt for 2008: Alle Norgeskatalogene for 2008 vil fremstå i helt ny design. Det vil også bli en omfattende virtuell elektronisk versjon av alle utgaver med mulighet for å legge inn video, popups, bilderullering og lydeffekter. Distribusjon: Messer, turoperatører, reisebyråer og transportselskaper, DM, husstandsdistribusjon, samarbeidspartnere, forespørsler fra forbrukere og bransje og via visitnorway. com. Alle kataloger vil også være tilgjengelige i nedlastbare pdf-versjoner på visitnorway.com Sørlandet Reiseliv kjøper 1 helside i samtlige språkversjoner i VISITNORWAY.COM (INNOVASJON NORGE) Visitnorway.com er Innovasjon Norges viktigste distribusjonskanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt. Portalen skal videreutvikles til å bli en enda mer brukervennlig og attraktiv portal for turisten. Gjennom Visitnorway.com skal turistene få attraktive smakebiter på hva Norge har å tilby, og gi god og dekkende informasjon om Norge og reiselivsnæringens tilbud. Slik skal det bli enkelt for turistene å utforske Norge som reisemål, søke etter produkter tilpasset egne behov samt planlegge, bestille og forberede feriereiser til Norge. Sammenheng mellom Norgeskatalogene og Det vil fra 2008 være tettere bånd mellom katalogkonseptet og nettportalen visitnorway.com. Dette betyr en samordning av det redaksjonelle innholdet både mht. tekst og bilder, slik at det blir et element av gjenkjennelse i budskapet vi formidler. Katalogene vil også i størst mulig grad søke å lede leseren inn på nettportalen for å søke ytterligere informasjon om Norge og reisen hit. Det er derfor viktig at de som deltar i katalogene også har utfyllende informasjon og er lett tilgjengelige også på nett. 10

11 Foto: Morten Hemsett

12 Visitnorway.com har hatt jevn økning i antall besøkende siden oppstart i 2001 og står foran en betydelig og omfattende relansering høsten 2007, da den vil fremstå med helt ny design og struktur. Antall unike brukere ligger pr dato på i uken, noe som er likt med både visitdenmark.com og visitsweden. com og andre sammenlignbare reiselivskanaler på internett. Sørlandet Reiseliv og visitsorlandet. com har inngått avtale om synlighet på visitnorway.com. Vi skal ha banner på forsiden i februar, mars og april 08. I tillegg har vi inngått partneravtale / produktpresentasjon. 4. DIVERSE EGNE TILTAK 4.1 Trykksaker Hovedtrykksak/Sørlandskartet: Vi fortsetter å bruke Sørlandskartet produsert i 2007 så lenge disse finnes på lager. Samtidig lar vi denne posten stå åpen og vurderer behovet fortløpende. De ulike markeder/ delplaner spiller fortløpende inn behov, slik at eventuelle nye trykksaker kan planlegges ut ifra dette. Profilbrosjyre: Sørlandet Reiseliv vurderer å bidra til at landsdelen får en profilbrosjyre/bok på engelsk i løpet av Denne skal ha høy kvalitet og må kunne fungere som en vertskapsgave i ulike sammenhenger. samtlige registrert overnattingssteder i landsdelen. Denne revideres ved behov. Ligger også som nedlastbar fil på visitsorlandet.com. 4.2 Vertskap visningsturer (presse primært og bransje sekundært) En av våre viktigste oppgaver vil alltid være vertskapsrollen for landsdelen. Når Sørlandet deltar i Innovasjon Norge sine kampanjer får vi bl.a. mulighet til å være vertskap for kvalitetssikret presseog / eller bransjebesøk. Visningsturer resulterer ofte i redaksjonell omtale som er en meget kostnadseffektiv måte å bidra til å skape økt kjennskap til og kunnskap om landsdelen. Programforslag utarbeides og kvalitetssikres av Sørlandet Reiseliv, i samarbeid med lokale turistkontor/reisemålsselskaper. Fordeling av kostnader: Transport til/ fra Norge samt på Sørlandet dekkes som hovedregel av Sørlandet Reiseliv. (Som regel dekker Innovasjon Norge transport til/fra Norge). Nytt 2008: Alle andre kostnader i forbindelse med visningsturer dekkes 50/50 av Sørlandet Reiseliv og næringen (bedriften som får pressebesøk eller det aktuelle turistkontor). Kontrakter inngås skriftlig i forkant av visningsturen. 4.3 Trykte annonser Vi har inngått avtale med Fjord Norge, Nordsjøvegen og Horn Forlag/Venture Norway om kjøp av trykte annonser i Overnattingsguide: Sørlandet Reiseliv har produsert en enkelt oversikt over 12

13 4.4 Markedsmateriell I forbindelse med visningsturer, messedeltakelser, bransjetreff m.m. vil det være nyttig og nødvendig å produsere dertil egnet markedsmateriell og give-aways. Herunder kommer også et eventuelt fotoprosjekt eller innkjøp av nødvendig fotomateriale. 5. NORSK KAMPANJE Posisjon og budskap Sørlandet = Norges største opplevelsespark året rundt Hensikt: Å skaffe flere turister til Sørlandet i hovedsesongen (sommer/ Juli) og i skuldersesongen (mai-juni og august-september). Målgrupper: Sommer; familier med barn. Skulder: Kortferier (alle typer opplevelser/produkter). Primært familier med barn, men også venneturer og firmaturer. 6. UTENLANDSKE KAMPANJER 6.1 DANMARK Posisjon og budskap: Overordnet vinkling av tiltakene vil være kort reiseavstand: Sørlandet ditt nærmeste Norge Kortere reisetid gir mer ferie Følgende stikkord er sentrale i fokuseringen: - Naturopplevelser og soft adventure aktiviteter - Miniferie på Sørlandet Målgrupper: Demografisk: a) Familier med barn b) Voksne par uten barn Geografisk: Midt- og Nord Jylland Mediestrategi: Koordinering av tiltak med markedskampanjer til Color Line, Master Ferries og Innovasjon Norge. Spesielt fokus på miniferie. Mediestrategi: Det utarbeides en mediestrategi basert på at 90% av budsjettet skal brukes på nett og nettannonsering. Kampanjemålsetting: Kampanjen skal drive turistene til Sørlandet og få dem til å bestille overnatting og aktiviteter på nett. Videre skal kampanjen bygges slik at den både støtter volum-tilgang og muligheter for taktisk markedsføring lokalt. Kampanjen skal bidra til økt belegg i de kommersielle overnattingsstedene og den skal bidra til økt besøk på attraksjonene også utenfor hovedsesong. Kampanjemålsetting Mål om å skape økt kjennskap og kunnskap om Sørlandet som attraktivt reisemål i Norge for miniferier og kortere rundturreiser. Skape økt trafikk fra det danske markedet til Sørlandet i vår-, sommerog høstsesongen gjennom fremheving av landsdelens fortrinn mht. rei seavstand, opplevelser og aktiviteter. Samarbeidspartnere: Kampanjen i Danmark er et samarbeid mellom Region Arendal, Region Kristiansand, Setesdal og Region Mandal. Arbeidet ledes av Turistkontoret for Region Mandal. 13

14 Foto: 13

15 Budsjett: Kampanjen har et totalbudsjett på kr ,-. Kampanjen Kampanjen vil bestå av en kombinasjon av DM, annonsering, events/messedeltakelse og web. Kampanjeelement/budskap vil bli utviklet i tett samarbeid med dansk byrå for å sikre en målrettet kommunikasjon med definerte målgrupper. Kampanjesite: Danske sider på skal gjenspeile budskap i kampanjen. Det skal være enkelt å booke miniferiepakker på com, samt finne informasjon om aktiviteter og opplevelser som kan kombineres med et besøk i landsdelen for de definerte målgrupper. 6.2 NEDERLAND (INKLUDERT BELGIA OG LUXENBURG) Målgrupper: Nederland er Europas tettest befolkede land og hele landet er innenfor rekkevidde. Interesser er i tråd med Norgesprofilen god plass, flott natur og mulighet for aktiviteter. Da kunnskapen om Norge er begrenset er det viktig å være til stede i den generelle Norgesprofilering som skjer. Deltakelse på messekonseptet til Innovasjon Norge har den store fordel at vi når frem til personer som alt er oppmerksomme på Norge som potensielt ferieland. Samarbeidspartnere: Markedstiltak på Nederland gjøres som et samarbeid mellom Turistkontoret for Region Mandal, Setesdalssamarbeidet og Innovasjon Norge. I tillegg har vi et samarbeid med NHO Reiseliv (campingguiden). Det er Valle turistkontor som leder arbeidet. Budsjett: Tiltakene har et totalbudsjett på kr ,- Kampanjen: Kampanjen vil bestå av en kombinasjon av messedeltakelse, deltakelse i temakampanjer til Innovasjon Norge (havfiske, innlandsfiske, vandring og sykkel) internettannonsering, og web. Vi deltar på følgende messer: Vakantiebeurs ( januar) Caravana, Leeuwarden ( januar) Antwerpen ( januar) Internett: Nederland har en internettpenetrasjon på 74 % (Kilde Innovasjon Norge). En tilstedeværelse på nett anses som viktig for det nederlandske marked. Google Ad-words samkjøres med DK. Begrep som Zuid Noorwegen og temakombinasjoner prioriteres. En bør prøve å få økt synlighet på visitnorway.nl 15

16 6.3 TYSKLAND Målgrupper: Det er naturgrunnlaget vårt som er avgjørende for at tyske gjester velger å legge ferien til Norge. Rundreise er en dominerende reiseform selv om det finnes sterke segmenter innen aktivitetsbasert stedbunden trafikk som for eksempel havfiske. Demografisk er det ofte snakk om voksne uten barn i følge (ca 50 %). Som for Nederland er det nødvendig å henvende seg til dem som allerede har hørt om Norge. Deltakelse i temakampanjene til Innovasjon Norge oppleves derfor som viktig. Samarbeidspartnere: Markedstiltak på Tyskland gjøres som et samarbeid mellom Turistkontoret for Region Mandal, Setesdalssamarbeidet og Innovasjon Norge. I tillegg har vi et samarbeid med NHO Reiseliv (campingguiden). Det er Valle turistkontor som leder arbeidet. Kampanjen: Kampanjen vil bestå av en kombinasjon av messedeltakelse, deltakelse i temakampanjer til Innovasjon Norge (havfiske, innlandsfiske, vandring og sykkel) internettannonsering, og web. Temaprosjektene underbygges med bookbare produkter på visitsorlandet. com. Samarbeidspartnere: Kampanjen gjøres i samarbeid med turistkontorene og reiselivsnæringen på Sørlandet. Det er Skattejakt AS som leder arbeidet. Budsjett: Budsjettet for hele 2008 ligger på kr Kampanjen: Hva er det Sørlandet har mer av enn andre landsdeler? Svar: Sørlendingen. Sørlendingen er viktig som både ambassadør, som ferierende i egen landsdel og som vertskap for mange tilreisende (2/3 av alle fritidsreisende til Sørlandet bor privat) Kampanjesite: Visitsorlandet.com Enda større fokus på opplevelser og attraksjoner Gjøre websiden synlig i søkemotorene Lage domenestrategi for å sikre synlighet i utenlandske markeder Vi deltar på følgende messer Reisen ( februar) Indirekte deltakelser (via Olav Neset) på reiselivsmesser i Stuttgart og Munchen. Budsjett og finansiering: Tiltakene har et totalbudsjett på ca kr. For mer info fra om tiltakene, se 16

17 Foto:

18 FØLGENDE PERSONER ER INVOLVERT I MARKEDSPLANEN TIL SØRLANDET REISELIV: Siv Hemsett Vest-Agder fylkeskommune Leder og koordinator for markedsgruppen (t.o.m ) Berit S. Egeli Vest-Agder fylkeskommune Leder og koordinator for markedsgruppen (f.o.m ) Dag Runar Pedersen Skattejakt AS Norsk kampanje, deltaker i markedsgruppen. Frode Buen Valle Turistkontor/Setesdalssamarbeidet Tysk og nederlandsk kampanje, Deltaker i markedsgruppen. Anne Grete Løland Lyngdal turistkontor Deltaker i markedsgruppen Heidi Sørvig Turistkontoret for Region Mandal Leder dansk kampanje og deltaker i markedsgruppen (t.o.m ) Hildegunn Skage Teinum Turistkontoret for Region Mandal Leder dansk kampanje og deltaker i markedsgruppen (f.o.m ) Eirik Mykland Arendal turistkontor Deltaker markedsgruppen Johan Jørgen Fossli Inspirasjon Sørlandet Deltaker i markedsgruppen 18

19 BUDSJETT 1 VISITSORLANDET.COM NORGESKATALOGENE VISITNORWAY.COM DIVERSE EGNE TILTAK NORSK KAMPANJE UTENLANDSKE KAMPANJER FRIE MIDLER SUM:

20 Layout og trykk:

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018?

VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018? VIL DU VÆRE MED OG FÅ FLERE GJESTER TIL SØRLANDET I 2018? Daglig benytter vi digitale og sosiale plattformer for å bygge opp og spre historien om Sørlandet. VÅRE MÅLSETNINGER: Med godt og unikt innhold

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Executive Summary Visit Telemark skal samarbeide med reiselivsaktørene i fylket om volum i utvalgte markeder/målgrupper Visit Telemark skal være i front på digitale

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Saknr. 2411/08 Løpenr.13934/08 Ark.nr. 223 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HANDLINGSPLAN HEDMARK REISELIV FINANSIERING

Saknr. 2411/08 Løpenr.13934/08 Ark.nr. 223 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HANDLINGSPLAN HEDMARK REISELIV FINANSIERING Saknr. 2411/08 Løpenr.13934/08 Ark.nr. 223 U64. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim HANDLINGSPLAN HEDMARK REISELIV 2008 - FINANSIERING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no Markedsaktiviteter 2013 Telemarkreiser AL www.visittelemark.no 1 Bli mer synlig og selg mer i 2013! Gjennom gode felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og de prioriterte utenlandske markeder,

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Saknr. 12/6310-31 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Saknr. 14/9223-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at prosjektet Flyturisme fra

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Markedsutvalget kom frem til følgende råd for budsjettfordeling på markeder/kampanjer i 2015:

Markedsutvalget kom frem til følgende råd for budsjettfordeling på markeder/kampanjer i 2015: Møtereferat, Markedsutvalgsmøte nr. 1 for 2015, 09.09.2014 Til stede: Invitert (men kunne ikke) Navn Bedrift Navn Bedrift Mona Birgitte Rasmussen Telemark Anne Midjås Visit Dalen Fylkeskommune Karin Rø

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS Program 8.november 10:00-10:30 «Destinasjon Norge» - nasjonal reiselivsstrategi, Sørlandet og veien videre? Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet 10:30-11:00 Hva gjør vi for å få flere gjester fra

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer