Utkast Dato: /MHJ Sist revidert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:"

Transkript

1 Utkast Dato: /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og kommunikasjon. «Fysisk merking» har dreiet seg om å kartlegge behov for fysisk merking av steder, stier, veier, brygger og severdigheter randsonen for at reiselivsbedriftene skal kunne informere sine kunder bedre og utvikle et bedre produkt og bredere tilbud til kundene. «Kommunikasjon» har handlet om å finne mulige løsninger for å samle all informasjon om tilbudene i randsonen i selve parken og gjøre dette lett tilgjengelig for reiselivet og for besøkende. Arbeidsgruppen har bestått av Sam Aasland, Vrengen Marina, Kari Lie, Engø Gård, Helen Wedberg, Nøtterøy Kommune, Irene Haugen Wilhelmsen, Tønsberg Kommune og Mie Heireth Jørgensen, Tjøme Kommune. Gruppen har lagt vekt på at reiselivet har behov for å få samlet all informasjon ett sted og at dette holdes oppdatert. I dag er det for mange ulike kanaler og et utall reklamefinansierte brosjyrer. Reiselivsbedriftene opplever det vanskelig å velge mellom tilbudene om annonser og synes også at brosjyrene gir et ufullstendig bilde av tilbudet i randsonen og parken Hvem skal vi merke for og kommunisere til og hva vil de legge vekt på? Man må spesielt ivareta de målgruppene som er de viktige for økt verdiskaping i randsonen godt. Trolig vil behovet til de ulike målgruppene variere, slik det er indikert på tabellen nedenfor. Opplevelser knyttet til natur, mat og kultur antas å være viktig for alle gruppene. Dermed er også god informasjon om dette viktig. For tilreisende kan gode transportløsninger og informasjon om dette være avgjørende. Innovative og unike opplevelser antas å være viktigst for konferanse og arrangement markedet. Disse stiller også høye krav til kvalitet. Her vil det i stor grad være snakk om å sette sammen skreddersydde pakker basert på det som finnes av tilbud og ressurser i regionen. Informasjonsbehovet vil handle mer om å belyse muligheter og potensialet for unike opplevelser. Noen suksesskriterier: Språk: må være internasjonale Helårsopplevelser Få arrangørene til å lage pakker sammen Top fem attraksjoner fungerer godt.

2 Generelt: Fokus på målgrupper som næringslivet i randsonen kan tjene penger på Målgruppe/ Behov Fastboende Tilreisende fra regionen Tilreisende Oslofjordområdet Tilreisende Norge forøvrig Opplevelser knyttet til natur, mat og kultur Fasiliteter som Toalettanlegg Parkering Hyttefolk Firmaer/konfe ranser Arrangører utenfor regionen Gode transportløsningertil randsonen, til og i parken Ferdige pakker som er lett å kjøpe og benytte Innovative opplevelser Kvalitetssikrede og innovative pakker Sterke /unike naturopplevelser Tydelig USP avgjørende JA JA JA 3. Hva har vi av kommunikasjons- materiell og kanaler og hva trenger vi? 3.1 Dagens situasjon. Det er mange ulike kanaler og et brosjyrevelde i dag. Kanaler som gir informasjon om parkens og randsonens tilbud er blant annet: Fylkesmannens web side; Færder nasjonalpark.no og facebook. Kommunenes web sider Visit Vestfold Næringsaktørenes egne web sider Mange gode kart o Flere turkart, men for noen områder mangler det( eks Tjøme Nord) 3.2 Behov fremover. Det er et klart behov for samlet informasjon som er oppdatert, holder over tid og er lett tilgjengelig. Den bør være digitalt orientert. En felles database ( web side) som gir oversikt, både for besøkende og for næringsaktørene. Nyttig for aktørene som grunnlag for å utvikle egen, skreddersydd informasjon, print og digitalt, og også som grunnlag sy sammen pakketilbud. Her må det ligge både statisk og aktuell informasjon og det bør også inkludere ideer til hva man kan gjøre i området. 2

3 Løsningen som benyttes for alle nasjonalparkene i Danmark er god. Den er tydelig på parkens tilbud, også de kommersielle og har bookingmuligheter. Det er en sømløs overgang til visit. jylland. Miljødirektoratet vurder nå som et ledd i sitt merkevare og besøksforvaltningsprosjekt å utvikle noe lignende for de norske parkene. Dette ville være en god løsning for Færder nasjonalpark. Det vil være avgjørende at informasjonen holdes oppdatert, og at den også kommer ut på engelsk og tysk. Det vil være naturlig at dette arbeidet tillegges Færder Nasjonalparksenter. Domenet Færder nasjonalpark eies av Tjøme Kommune. 3

4 I tillegg er det behov for gode kart med praktisk info til de som ferdes i Nasjonalparken og guider, i form av brosjyrer og mennesker. Det er ønskelig med kart som gir oversikt over muligheter i nasjonalparkområdet. De nåværende kart beskriver nøye restriksjoner og forbud i de forskjellige soner. Et kart som gir oversikt over muligheter i stedet for begrensninger er ønskelig. Treningsprogrammet for nasjonalparkguider er positivt og bør følges opp Innhold web/database Gruppen ønsker en database som inneholder mest mulig informasjon om alt som kan være av interesse for besøkende og for næringen som skal sy sammen produkter til markedet. Næringen må selv ta en delansvar for å holde informasjonen aktuell. Aktuelle temaer: A) Severdigheter De historiske ( obs her sitter vel Fylkeskommunen på mye info) verd å se / mest fotograferte ( Oslofjordens Friluftsråd sitter med info her?) Kirker Fugleområder Kulturarenaer Fiskemottak Museer Annet? B) Infrastruktur Omrdåer/steder (Verdens Ende, Sandøysund, Bolærne etc) Transport Brygger Sykkelstier Turstier Toaletter 4

5 Badeplasser Fiskeplasser Teltplasser Grillplasser Ferskvann Steder med spesiell universell utforming C)Idrettsmuligheter/plasser D)Spisesteder E)Butikker merke de med lokalmat F)Overnattingssteder Hoteller, hytteutleie, camping kystledhytter G)Opplevelsesmuligheter og aktiviteter Omtales i generelle vendinger ellers er det opp de enkelte kommersielle aktørene å informere om dette Vedlagte excel ark gir en ganske detaljert oversikt over temaer som bør dekkes. 3.4 Samarbeidsløsninger Flere nasjonalparker har satset på samarbeid med næringslivet og gitt tillatelser til bruk av nasjonalparkens logo. Visse krav må oppfylles for at bedrifter skal kunne bruke logen og i en del tilfeller må bedriften betale for dette. De store bedriftene på Geilo er nærmest pålagt å benytte nasjonalparklogo. Gruppen synes dette er en ide også for Færder Nasjonalpark. 3.5 Straks tiltak. I påvente av en permanent løsning foreslår gruppen at det sørges for å få informasjon om parkens tilbud inn på visittønsberg, visitvestfold, visitnorway etc. Dette medfører en kostnad for å legge data inn og eventuelt en TellUs lisens hvis man ikke kan benytte lisensen til et av vist selskapene i Vestfold. Alternativt kan man etablere en egen nettside for Færder Nasjonalpark under paraplyen til visitvestfold. Dette krever mer utviklingsressurser, egen TellUs lisens, mer stoff og ressurser til å oppdatere stoffet. Løsningen bør diskuteres med styringsgruppen for utvikling av ny reiselivsstrategi for Vestfold og det reiselivsselskapet som er under etablering. Her arbeides det for å samle ressursene og koordinere innsatsen i fylket best mulig. Det er også viktig at nettsiden som fylkesmannen drifter holdes oppdatert videre fremover til noe nytt eventuelt er etablert. Nasjonalparkkommunene må få nasjonalparklogoen inn på sine hjemmesider og facebook. Det må også planlegges en innsats for markedsføring før sesongen Dette haster! 3.6 Videre oppfølging. Gode databaser og effektive kommunikasjonskanaler ansees som svært viktig for reiselivsnæringens mulighet til å lykkes med økt verdiskaping. Her bør næringen og det offentlige samarbeid om en god løsning. Et tettere samarbeid i TNT om kommunikasjon vil være naturlig. 5

6 4. Fysisk merking behov og ambisjoner Gruppen er av den oppfatning at det ikke må gjennomføres for mye fysisk merking. God kommunikasjon ( ref avsnittene over), gode kart og tilbud om guider bør gjøre veldig omfattende merking unødvendig. I den grad det skal merkes bør det vurderes å benytte QR koder, apper og lignende teknologi i størst mulig grad. Følgende fysisk merking mener gruppen er nødvendig: - Veiskilt Skilt ved innkjøring til alle tre TNT kommunene med info om nasjonalparken. Må ivareta både skilting og synliggjøring av attraksjoner. Skilter på veien som markerer at man er i nærheten av parken, viser vei til parken og at man er i parken og Skilter på de viktigste utfartsstedene Skilt ved hver inngangsport ( eksempelvis ved bryggen når du ankommer Østre Bolæren; her er du og her kan du se). Kyststier og sykkelstier Gruppen understreker betydningen av at det blir satt i gang noe som resultat av arbeidet og at ansvar for oppfølging fordeles og følges opp. Tjøme/

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier Rapport Leka Kommune Markedsføring på nett og sosiale medier Alexander Henningsen Maria Oxum Hanna Øverbø Markedsføring og Ledelse av turismeopplevelser Denne fag/bachelor/tverrfaglige/arbeidskravet er

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1 Det lokale og særegne - hva har vi som ingen andre har? Hva er vi gode på? Hva kan vi få til i fellesskap med andre? Hvordan utvikle et sterkt, levedyktig og attraktivt reiseliv med særpreg i Halsa, som

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer