Arbeidsprogram for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram for 2015"

Transkript

1 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til arbeidsprogram. Først og fremst til bruk for styret og samarbeidsgruppa. 1. Samarbeid og kontakt med medlemskommunene Sørge for tett og god kontakt med medlemskommunene. Skal Friluftsrådet fungere og oppnå allsidige resultater til beste for medlems- kommunene, organisasjonene og innbyggerne, er det viktig at informasjon og samarbeid prioriteres. Gjennomføre kontaktmøter med medlemskommunene. Sette opp møteplan og ha regelmessige møter i samarbeidsgruppa og styret. Regelmessig sende ut nyhetsbrev via nettsiden til politikere, ansatte, organisasjoner og media. Ha jevnlig/løpende kontakt med medlemmene i samarbeidsgruppa/medlems- kommunene. 2. Nettside og Facebook Friluftsrådet har som mål og være synlig og prioritere arbeidet med informasjon. Det jobbes med å få på plass en nettside som kan presentere Friluftsrådet på en god måte. Friluftsrådet tar også i bruk en egen side på Facebook. Regelmessig legge ut informasjon på nettsiden og Facebook. 3. Skilting og merking av turløyper Oppnå tilskudd og få til skilting og merking i kommunene

2 Skilting og merking av turløyper er en nasjonal satsning som også Troms fylkeskommune er med på. Det fordeles cirka 2 millioner kroner årlig til prosjekt i Troms. Friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner kan søke om tilskudd. Neste søknadsfrist er 15. januar Beskrivelse: Skaffe oversikt over hvilke turer som bør skiltes/merkes i kommunene. Avklare hva som er realistisk å få til i løpet av Kan kommunene velge ut 15 turmål som ønskes skiltet/merket i 2015? Kommunene setter opp liste som viser hvilke turer som bør skiltes og som det bør søkes tilskudd til i Det er naturlig at flest mulig av turene i turkassetrimmen Ut i NORD skiltes. Friluftsrådet gjør ferdig felles søknad til Troms fylkeskommune innen fristen 15. januar Friluftsrådet innhenter tilbud fra skiltprodusenter. Kommunene inngår samarbeid med organisasjoner/privatpersoner som tar ansvar for montering av skiltene. Disse bør være på plass innen 1. juni Turkassetrimmen Ut i NORD Starte opp en turkassetrim med cirka 60 allsidige turer fordelt i alle kommunene. Det eksisterer allerede en tradisjon med turkasser på mange forskjellige turmål/- fjelltopper. Flere andre regioner/friluftsråd har suksess med en slik satsning (bla. Stikk UT! i Nordmøre og Romsdal). Folkehelse er et fokusert område, og for mange i regionen er naturlig å drive friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs. Turkassetrimmen vil føre til synlige resultater som når mange og som profilerer Friluftsrådet og samarbeidet i Nord- Troms på en god måte. Beskrivelse: Hver kommune velger seg ut (cirka) 15 turer. Dette skal være turer med ulik vanskelighetsgrad og som er plassert rundt om i hele kommune. Turpakken skal gjøre det fristende for lokalbefolkningen og tilreisende å dra på tur i egen kommune og i nabokommunene. Turkassetrimmen skal være en flott markedsføring av regionen og få fram mange flotte turer.

3 Turkassetrimmen gis et eget navn, som kanskje også blir navnet på Friluftsrådets nettside. Turkassetrimmen presenteres/markedsføres med en egen brosjyre inkl. kart over regionen. Bruk av nettside, Facebook, presse og media prioriteres også. Kommunene samarbeider med privatpersoner og lag/foreninger som tar seg av arbeidet med å få på plass turkasser, besøksbok og eventuell skilting. På Friluftsrådets nettside finnes turbeskrivelser og all annen relevant informasjon. Sesongen for turkassetrimmen tenkes å vare fra 1. mai til 15. oktober. Friluftslivets egenverdi med natur- /turopplevelser er viktig. I tillegg vil folkehelse være et viktig argument for å satse på turkassetrimmen. Det etableres en premieordning som gjør at deltakerne får noe å strekke seg etter. Sesongen avsluttes med et sosialt arrangement i hver kommune med utdeling av premier, underholdning og bespisning. For å oppnå fornyelse skifter hver kommune ut 3-4 turmål fra år til år. Friluftsrådet koordinerer helheten med turkassetrimmen og samarbeider med kontaktpersonene i medlemskommunene. Medlemskommunene etablerer kontakt med aktuelle personer/organisasjoner som bidrar med lokal gjennomføring. En arbeidsgruppe for turkassetrimmen i hver kommune kan være aktuelt. 5. Spillemidler og friluftsliv Arbeide fram søknader om spillemidler til anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv i samtlige medlemskommuner. Det er mulig å søke spillemidler til friluftsliv, men bare en svært liten andel (1-3 %) brukes til slike anlegg og tilrettelegginger i Troms. Friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs scorer høyt på undersøkelser over hva folk ønsker å gjøre i fritiden for å komme i bedre form. Forholdene for et allsidig friluftsliv til alle årstider, også i nærmiljøene, er svært gode i Nord- Troms. Få til prosesser i samtlige medlemskommuner for å få kartlagt behovet, og som i neste omgang kan resultere i søknader om spillemidler. Målet bør være å få ferdig minst én søknad fra hver medlemskommune i løpet av Friluftslivets år 2015.

4 6. Friluftslivets år 2015 Nord-Troms friluftsråd Få til en god markering av Friluftslivets år i hele Nord- Troms. Dette i samarbeid med medlemskommunene og organisasjonene. Det er bestemt av Stortinget at 2015 skal være Friluftslivets år. Barn, ungdom og barnefamilier skal prioriteres. Friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner skal også prioriteres. Det er bevilget 15 millioner kroner til nasjonale friluftslivsorganisasjoner. Lokale organisasjoner i fylker og kommuner kan dra nytte av disse midlene. Friluftsrådet og medlemskommunene lager et arbeidsplan som viser hvordan Friluftslivets år ønskes markert/gjennomført i Nord- Troms. 7. På tur med ordføreren Gjennomføre På tur med ordføreren i samtlige fire medlemskommuner i løpet av året. Skjervøy og Kåfjord var med og gjennomførte tur i Det samarbeides med lokale lag og foreninger. Turen/arrangementet gjennomføres med lavterskel- profil slik at flest mulig skal kunne delta. Kommunene, med ordføreren i spissen, bestemmer turmål og hvem det skal samarbeides med. Friluftsrådet koordinerer og markedsfører for å oppnå mest mulig oppmerksomhet i media og ellers. 8. Læring i friluft samarbeid med skoler og barnehager Få til samarbeid mellom skoler og barnehager der målet er mer og bedre uteaktivitet i skoler og barnehager. Læring i friluft er et viktig arbeidsområde for mange av landets friluftsråd.

5 Informere skolene/barnehagene om Friluftsrådet og målet om å samarbeide om Læring i friluft. Oppfordre skolene til å velge sine kontaktperson for Læring i friluft som er skolens kontakt mot Friluftsrådet. Etablere lærende nettverk der målet er å få alle skoler representert. Nettverket møtes regelmessig i løpet av skoleåret til felles samlinger der målet er ny kunnskap og erfaringsutveksling. Etablere tilsvarende nettverk for barnehagene. Være tilstede på skoler for å gjennomføre fagsamlinger/aktivitetsdager. Dette med forbehold om tilstrekkelig tid/kapasitet. 9. Friluftsliv og folkehelse Oppnå fokus på friluftslivets muligheter og betydning for en bedre folkehelse. Folkehelse er et tema som får mye fokus for tiden. Flere kommuner har stillinger som folkehelsekoordinator, etablert frisklivsentral eller tilsvarende. Forholdene ligger godt til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs i Nord- Troms. Oppnå samarbeide med de som jobber med folkehelse i kommunene, og prøve å få til felles aktiviteter og prosjekt. La friluftsliv inngå som en viktig del av kommunenes folkehelsearbeid. Etablere turkassetrimmen Ut i NORD som en viktig folkehelseaktivitet. Gjennomføre kurset Klart det går i samsvar med mottatte tilskudd. 10. Friluftsliv i skoleferiene Mål Få til ferietilbud for barn og ungdom i skoleferiene Flere Friluftsråd prioriterer arbeidet med å få til aktiviteter i skoleferiene, og har gode erfaringer med dette. Tidligere var camp mest vanlig, dvs. aktiviteter over flere dager med overnatting. Nå er friluftsskole det som prioriteres. Dette er dagtilbud over flere dager, men uten overnatting. Både Friluftsrådene og DNT har fått prosjektmidler til friluftsskoler som en del av Friluftslivets år 2015.

6 Prøve å få til friluftsskoler i alle medlemskommuner i løpet av Dette i samarbeid med lag og foreninger. Målet er å oppnå prosjektmidler til dette. Undersøke om det er mulig å gjennomføre aktiviteter også i vinter- og høstferien, og ikke bare i sommerferien. Prøve å få til minst én overnattingscamp i løpet av året med deltakere fra alle medlemskommuner.

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Stort kart Nordmøre og Romsdal

Stort kart Nordmøre og Romsdal Informasjon Stort kart Nordmøre og Romsdal 2015 171 turer Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Surnadal Tingvoll et felles løft! 171 Stikk UT! turmål

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST»

«SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» RAPPORT NR. 1505 Guri K. Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven og Kari Bachmann «SULTEN OG TØRST, MEN STIKK UT! FØRST» En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT! 2 TITTEL «Sulten og tørst, men Stikk

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

INNLEDNING. - 4. Annet. Visjon: «Få flest mulig til å sykle, hele året!» Hovedmål: «Flere velger sykkel på sine reiser i Alta»

INNLEDNING. - 4. Annet. Visjon: «Få flest mulig til å sykle, hele året!» Hovedmål: «Flere velger sykkel på sine reiser i Alta» INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig.... 3 Strategi 1.1:... 3 Tiltak 1-1: Sykle til skolen / jobb kampanje... 3 Tiltak 1-2: «5 - i form»... 3 Tiltak 1-3: EL-sykkel

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer