Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft"

Transkript

1 Handlingsprogram 2013

2 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram (anleggsplan) med sti- og løypeplan, profilprogram og sikring av friluftsområder. Fremskaffe kunnskaper. Kartlegging og verdivurderinger til nasjonale og regionale databaser. Se ellers Rapport nr Folkehelsearbeid i kommunene: Handlingsplan for folkehelse i Troms har vektlagt fem hovedstrategier: 1. Folkehelse skal være et regionalpolitisk utviklingsområde for Troms 2. Alle kommunene i Troms skal inngå i folkehelsesamarbeidet i løpet av perioden 3. Regionale folkehelseaktører skal knyttes nærmere folkehelsesamarbeidet 4. Et systematisk og tydelig folkehelsearbeid i alle videregående skoler i Troms 5. Etablere et folkehelseforum med representanter fra statlige, regionale og lokale aktører Med utgangspunkt i dette skal kommunene utarbeide en egen plan for folkehelsearbeid. Noen har allerede hatt slike planer, noen har begynt dette arbeidet nå. Her vil det være naturlig av friluftsrådet er en aktuell samarbeidspartner for kommunene i gjennomføringen av sine målsetninger innen friluftsområdet. I 2013 ønsker vi å starte et nettverksarbeid med frisklivssentraler/folkehelsekoordinatorer i våde medlemskommuner, og vi har søkt om midler til dette via FL. Ordførerturer - Ordførerne i hver kommune velger seg ut enten et spesielt friluftsområde de vil ha fokus på/vise til kommunens innbyggere. - Ordførerne velger seg ut en spesiell målgruppe som de inviterer med på tur, kommunale arbeidere, skoleklasser, barnehager, minoritetsgrupper o.l. - Turene kan variere mellom store arrangementer for mange, vandringer i fjæra, turer til skogs og til fjells, eller en rusletur i sentrum. - Her får ordførerne anledning til å fremme interesse for friluftsliv, samt å vise frem sine perler. Læring i friluft - Forankring i Kunnskapsløftet/ skolenes målsetning innenfor området - Utvikle et pilotprosjekt hvor hver kommune får velge ut en skoleklasse til å delta i prosjektet. o Målsetting: Mer og bedre uteaktivitet i skolen o Delmål: Bedre undervisning Bedre tilrettelegging for aktivitet i og omkring skolen Økt trivsel, bedre miljø Bedre læringsmiljø o Resultatmål: Erfaringsutveksling/nettverksbygging Kompetanseheving Holdningsendring Ressurskobling og ressursutveksling Resultatet vises i (ute)klasserommet 2

3 Forslag prosjektplan 2013: 1. I møtet med kommunene bli enige om hvilken skole, klassetrinn og lærere som skal delta i prosjektet. 2. Avholde en nettverkssamling på våren for alle kommunene med to ansatte fra hver kommune/skole. a. Her skal nettverket velge ut fag/temaer (matematikk, naturfag etc) b. Jobbe frem en handlingsplan for høsten/våren 2013/2014 c. Velge ut kurs som er aktuelle for nettverket d. Lage plan for gjennomføring av aktiviteter i egen kommune/skole e. Lage en plan for implementering av til skolen. Vi har laget en egen prosjektbeskrivelse til Læring i Friluft, blir tilgjengelig på årsmøtet. Statlige sikra friluftsområder - I samarbeid med kommunene utarbeid en plan for områder som bør sikres til frilufts formål - Avklare med kommunene om hvem som skal stå for sikringsarbeidet - Bistå i arbeid med å lage forvaltningsplaner. Universell utforming - Det er foretatt en kartlegging i alle kommunene i samarbeid med Norges Blindeforbund, samt Norges handikapforbund av friluftsområder som med noe tilrettelegging kan gjøres tilgjengelige for funksjonshemmede. Denne planen skal tidligere være tilsendt kommunene. - Om noen av kommunene ønsker det, kan vi velge ut ett eller flere av områdene og lage et prosjekt av dette, samt søke om eksterne midler. Turmålsatsing Friluftsrådet viderefører prosjektet med 250 klassiske turer, nå i 2013 er det arbeidet med grunneieravtaler og bistand til de frivillige lagene og organisasjonene i kommunene som vil stå i fokus. Vi vil arrangere kurs i merking og sikring, samt få til et samarbeidsmøte i forbindelse med en egen kampanje på digital portal. Naturlos Naturlosturene er organiserte vandringer ute i naturen under ledelse av en naturlos som gir informasjon om ett eller flere temaer underveis. Turene er åpne for alle og gratis/ til selvkost. På turen skal deltakerne oppleve et sosialt fellesskap og få dele naturopplevelsene med andre. Arrangøren må sørge for at alle deltakere kan ferdes trygt og finne fram på turen. Bålet og måltidet bør være et samlingspunkt undervegs. Registrering av turer på kalenderen foregår på hjemmesiden vår, og vi vil fortsette samarbeidet med Universitetet og Tromsø museum i Kartlegging- og verdivurderingsprosjektet Prosjektet skal være ferdigstilt i slutten av Kyststiene på Vannøya Det gjenstår noe arbeid for å få fullført prosjektet, noe skilting inn og ut av Skipsfjorden, samt noen retningsskilt over Skarbruna. 3

4 Andre prosjekter I noen av kommunene har vi også egne prosjekter som vi jobber videre med. Enkelte ferdigstilles i Skibotn Singletrack Turkartpakke Balsfjord Malangen Kaldslettstien Finansieringsordninger Friluftrådenes landsforbund Spillemidler Egne midler Natursekken Extrastiftelsen mm. Fylkeskommunale midler: FYSAK (lavterskel fysisk aktivitet) RUP (Regionale utviklingsmidler) RDA Adminstrasjonstilskudd: Friluftsrådenes landsforbund Fylkeskommunen Driftstilskudd fra kommunene Forslag budsjett 2013 Beløp Driftsutgifter Fastlønn inkl sos.utgifter Styrehonorar Engasjement inkl. sos.utgifter Variabel lønn Kontormateriell/forbruksmateriell Abonnement/aviser Bevertning (inkl årsmøtet) Porto Abonnement/tellerskritt Annonse/informasjon/brosjyrer Kurs/konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse/reiseutgifter Husleie Faste avgifter/gebyrer Kontigenter (FL)

5 Inventar/utstyr Totale driftsutgifter Prosjekter (egne utgifter) Ordførerturer Digital portal Kyststiene Naturlos Frisklivsarbeid Læring i Friluft Turmålsatsing Totale utgifter Inntekter: Tilskudd kommunene Adm tilskudd FL Adm tilskudd fylkeskomm Bruk av fond TOTALT

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET

ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET ÅRSMELDING 2011 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg er det avholdt årsmøte. Det har vært 1 møte i arbeidsutvalget. Daglig leder har hatt utviklingssamtaler med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar.

ÅRSMELDING 2013. Ole Goderstad og Geir Henning Waagsnes deltok på felles ledersamling på Gardermoen i februar. ÅRSMELDING 2013 MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 31 saker. Det har vært ett møte i arbeidsgruppen for utredning av organisering, lokalisering og vedtekter for Friluftsrådet Sør.

Detaljer

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Målgruppe... 3 4. Lokalisering og utforming... 4 5. Bemanning og finansiering...

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 Handlingsplan for 2012 er skrevet i tråd med Strategi for folkehelsearbeidet i Nord- Trøndelag 2011-2014, og med utgangspunkt i de satsningsområdene som

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2007 1 1. Innledning

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Pilot i Trondheim kommune 2007-2010 Rapport 2 SAMMENDRAG Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har i samarbeid med andre idretts- og

Detaljer

Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015

Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015 - 0,333-0,-Rs Samarbeidsavtale med gdai kommune 2012-2015 x7, //./or Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med utgangspunkt i hovedsatsningsområdene i Regionplan Agder og etter dialog og samarbeid knyttet

Detaljer

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Hedmark er styrt av Høgskolen i Hedmark avdeling LUNA, allmennlærerutdanningen på Hamar. Nettverksleder har vært

Detaljer