Visit Sørlandet markedsplan Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet"

Transkript

1 Visit Sørlandet markedsplan Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av. Disse funnene går også igjen i flere undersøkelser utført av Innovasjon Norge (Synovate, 2009/Optima-undersøkelser) Forventningene til en Norgesferie er først og fremst mulighetene til å utforske nye og interessante steder og utvide sin horisont. Turistene har likevel ingen klar og entydig oppfatning av Norge som reisemål. Dette viser en undersøkelse utført av IPSOS på oppdrag fra Innovasjon Norge. Andelen av reisende som har vært i Norge er lav sammenliknet med våre naboland - og dette gjelder også for andelen gjenbesøk. Norge kommer imidlertid høyt opp på listen over vurderte reisemål. Felles for alle ferier uavhengig av nasjonalitet og reisemål er at ferien må være et brudd fra hverdagen, det må være noe nytt og spennende og den må ha en sosial dimensjon. Russerne spesielt ønsker i tillegg å lære noe i ferien sin. Norge leverer i stor grad på alle disse områdene, kanskje med unntak av det sosiale aspektet (da sett i forhold til andre reisemål.) (Kilde: Optimaundersøkelser, 2011, Innovasjon Norge) Det vil derfor være viktig for Sørlandet å delta i profilerende markedsaktiviteter i samarbeid med blant annet Innovasjon Norge og transportørene Fjord Line og Color Line, da vi verken har budsjetter som er store nok eller muligheten til å overvåke markedene på egenhånd. Statistikk, trafikk og potensiale Landsdelen har en relativt beskjeden trafikk fra utlandet samlet sett. I 2011 ble det registrert i underkant av utenlandske gjestedøgn i landsdelen. (SSB: 2011) I perioden jan-august 2012 hadde utenlandske gjestedøgn på Sørlandet en økning på 9,2 % i forhold til samme periode i Utenlandstrafikken, selv om den er relativt beskjeden i tall, representerer viktig trafikk i forhold til sesongforlengelse og når det brytes ned på lokale forhold. For eksempel har Hovden og Sirdal størst andel av den danske trafikken, og her er det vintertrafikken som gjør utslaget. I tillegg utgjør utenlandske turistfiskere (primært tyskere) et betydelig volum for et knippe anlegg langs kysten som i en årrekke har satset mot dette segmentet. Landsdelen, med Kristiansand som første treffpunkt, er en sentral innfallsport for utlendinger som kommer til Norge med egen bil. Gode transportforbindelser fra Danmark og vår geografiske beliggenhet i forhold til Fjord-Norge gjør at Sørlandet for mange er en naturlig innfallsport til Norgesferien. Landsdelen er vel så mye innfallsporten til fjordene eller den norske fjellheimen som et reisemål i seg selv.

2 Vi har en betydelig utfordring i forhold til kjennskap og kunnskap i markedet om landsdelen. Bruken av begrepet Sørlandet i utlandet har sine utfordringer; dette er ikke et stedsnavn som er merket av på kartet og det er i all hovedsak er navn som gir assosiasjoner til kyststripen og i det norske markedet. Geografiske steder som byer, landemerker (eks. Lindesnes Fyr) og områder (eks. Sirdal/ Setesdal) er sterke referansepunkter i landsdelen. Majoriteten av våre utenlandske gjester foretrekker overnatting i såkalte selvhusholdenheter (hytter, leiligheter, feriehus) og camping (telt/vogn/bobil). Færre etterspør hotellovernatting. Dette ser vi tydelig i statistikken fra jan-august 2012 (SSB). Totaløkningen på 9,2 % finner vi hovedsaklig blant gjester på camping/hyttegrender (+16 %), mens hotell har en nedgang på -4,7 % sammenliknet med samme periode i fjor. En ukjent andel av gjestedøgnene innen selvhushold inngår ikke i de offisielle besøkstallene som blir rapportert inn til SSB. Dette fordi overnattingsenheter under en viss størrelse ikke plikter å rapportere inn tall. Utleie av private hytter/feriehus eller utleie via utenlandske turoperatører blir heller ikke rapportert. Det er derfor grunn til å tro at det er en betydelig større andel av utenlandske turister i landsdelen enn det den offisielle statistikken viser. Generelt sett har landsdelen en stor andel overnattinger i såkalte ikke-kommersielle overnattingskategorier; 66 % i Aust-Agder og 61% i Vest-Agder (TØI 867/2006) Uroen i den internasjonale økonomien er utfordrende og uforutsigbar. Økende arbeidsledighet og press på privat økonomi i Norges viktigste utenlandsmarkeder virker inn på folks feriemønstre. Undersøkelser viser at flere i større grad velger å feriere i eget land. Norge er i tillegg et høykostland, så andre rimeligere alternativer blir i mange tilfeller også foretrukket. Kort reiseavstand og god kommunikasjon til store markeder i Tyskland, Danmark og Nederland gjør likevel at landsdelen kan ha et potensiale i forhold til å oppfattes som et lett tilgjengelig (med tanke på avstand, pris og kommunikasjon) reisemål i Norge. Strategiske samarbeidspartnere: Innovasjon Norge: Vi samarbeider med Innovasjon Norge om markedsføringskampanjer i våre hovedssatsingsland, og bruker også Innovasjon Norges markedskunnskap og kompetanse på mange ulike områder. Telemarkreiser AS: Vi skal i større grad å samarbeid med Telemarkreiser når det gjelder utenlandsk markedsføring. Samarbeidet ble etablert i 2012 og videreføres og utvides i Både geografisk, produkt- og infrastrukturmessig ser vi på samarbeidet med Telemark som en positiv konkurransefordel. Color Line: Vi inngår et langsiktig, strategisk samarbeid med Color Line, både når det gjelder produktutvikling og etterhvert markedsføring av reisemål på Sørlandet. Høsten 2012 inngikk Color Line en historisk utviklingsavtale med Bykle kommune i forhold til å utvikle Hovden videre som destinasjon. Color Line har uttalt at kysten også er et potensielt

3 satsingsområde, men foreløpig er mange av produktene langs kysten ikke godt nok tilrettelagt for det danske familiemarkedet. I 2012/2013 vil vi derfor samarbeide med Color Line om tydeliggjøring av danske og tyske turisters behov og krav til tilrettelegging for norske bedrifter som ønsker å satse på det danske markedet. Avinor: Vi vil samarbeide strategisk med Avinor for å utnytte de muligheter det eksisterende flytilbudet til landsdelen gir for innkommende trafikk. Det tas sikte på å opprette et forprosjekt med Avinor, Innovasjon Norge, Visit Sørlandet/Visit KRS og utvalgte reiselivsbedrifter i landsdelen. Stikkord for aktiviteten i 2013 Økt fokus på tiltak som retter seg mot å ta ut markedspotensialet hos våre eksisterende gjester. Det etableres et eget prosjekt som spesielt skal ta utgangspunkt i denne utfordringen. Fortsetter målrettet satsing i Tyskland og Nederland, men nedprioriterer messedeltakelse Fortsetter spissing i budskap i forhold til temasatsing i markedsføringen Fortsetter samarbeidet med Innovasjon Norge i forhold til deltakelse i markedstiltak i våre hovedmarkeder Utvider samarbeidet med Telemarkreiser i forhold til profilerende markedsføring av en samlet landsdel med fokus på Sør-Norge som naturlig innfallsport til Norge og attraktive rundreiser. vil være avsender på felles markedstiltak for landsdelen. Økt fokus på innhold og spissing av budskap på våre internasjonale sider. Økt fokus på kompetanseheving innen internasjonal markedsføring. Partnere i kampanjene får tilbud om gratis kurs. Geografisk avgrensning Med utgangspunkt i dagens gjestestrømmer og infrastruktur/tilgjengelighet fra utlandet til landsdelen, har Visit Sørlandet følgende geografiske prioritering av markedsaktivitetene: 1. Tyskland og Nederland 2. Danmark, Sverige, Russland, Storbritannia, Frankrike (gjennom internasjonale temaprosjekter) Tematiserte målgrupper: Med utgangspunkt i dagens produktsammensetning og eksisterende utenlandske gjestestrømmer til landsdelen, har vi utpekt følgende tematiserte målgrupper som hovedfokus for felles markedsføring: Havfiskeren: Flere av ferieanleggene langs kysten av Sørlandet har gjennom mange års satsing bygd opp et solid og kvalitetsbevisst tilbud for fisketurister. Tysklan men også nye markeder i tidligere østblokkland er i en positiv utvikling.

4 Vandreren: Innen vandresegmentet utpeker Sirdal og Hovden seg som de mest markante reisemålene i landsdelen, men der er også andre områder som har gode vandreprodukt - om enn i noe mindre skala. Rundreiseturisten: Med god fergeforbindelse mellom Hirtshals og Kristiansand fremstår Sørlandet som en attraktiv innfallsport for utenlandske gjester som reiser på Norgesferie med egen bil. Baseferieturisten: Baseferieturisten bor på ett sted - gjerne i feriehus/leilighet/camping - og tar dagsturer/ utflukter i nærområdet fra dette stedet. Baseferieturisten kan også være tematurist, men vil som regel oppleve flere aktiviteter i løpet av ferien. Strategisk markedsføring utland 2013 Vi har valgt å jobbe etter 4 ulike strategier: Strategi 1: Gjenkjøp Visit Sørlandet har en uttalt målsetning om å bli best på gjenkjøp. For å nå dette målet er vi avhengig av at våre eksisterende gjester er så fornøyde med oppholdet sitt i landsdelen at de: 1. Kommer tilbake 2. Anbefaler landsdelen for sine venner og bekjente. Kundestyrte reisenettsteder og aktiv bruk av ulike sosiale medielkanaler Visit Sørlandet vil gjennom prosjektet Arena USUS ha som en av sine viktigste oppgaver å jobbe tett mot næringen og lokale reisemålsorganisasjoner når det gjelder bevisst bruk av CRM og sosiale reisenettsteder i markedsarbeidet. Våre eksisterende gjester skal aktivt oppfordres til å gi sine anbefalinger og tips på Trip Advisor og andre viktige brukergenererte reisenettsteder, og gjennom aktiv bruk av ulike sosiale mediekanaler vil vi oppfordre eksisterende gjester til å dele sine opplevelser fra ferien på Sørlandet. Kurs Internasjonal markedsføring: Det vil bli arrangert et kurs i regi av Innovasjon Norge for de av bedriftene som deltar i utenlandskampanjene til Visit Sørlandet. Kurset vil bli avholdt fra lunsj-lunsj og gir bedriftene økt kunnskap om de viktigste markedsforholdene og de ulike segmenter i det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet og fremme strategisk tenkning og gi praktiske verktøy for en målrettet markedsplanlegging. Mål: øke kompetansen blant bedriftene som satser på et utenlandsk marked, samt gi dem bedre verktøy for å lykkes med sin markedsstrategi.

5 Prosjekt gjenkjøp utland Det ansettes en prosjektleder som får ansvar for å ta ut gjenkjøpsstrategien til Visit Sørlandet i forhold til våre eksisterende utenlandske gjester. Prosjektlederen skal i tillegg jobbe med: innholdsproduksjon på web - og andre nettsteder Visit Sørlandet leverer innhold til etablere en engelsk blogg søkemotoroptimalisering og Google Adwordskampanjer Strategi 2: Posisjon Visit Sørlandet skal jobbe for posisjonering av Sørlandet og Kristiansand som viktigste innfallsport til Norgesferien for reisende. Rundreisekartet Syd-Norge: Det er utarbeidet et eget rundreisekart for landsdelen. Kartet er utarbeidet i samarbeid med Telemarkreiser, og alle partnere i kampanjen får oppføring i kartet. Kartet tar utgangspunkt i attraktive rundreiseforslag, og det vises til konkrete forslag til aktiviteter og opplevelser. Tilbakemeldinger fra brukerne viser at konseptet treffer rundreisemarkedet svært godt, og i 2013 videreutvikler vi konseptet ytterliger. Kartet vil bli distribuert på utvalgte messer i våre hovedsatsingsland, gjennom visitnorway.de og visitnorway.nl, via transportørene Color Line og Fjordline og utvalgte turoperatører og reisebyråer. Kartet blir produsert på 4 språk (engelsk, tysk, nederlandsk og dansk) og vil også ha en bred distribusjon internt i landsdelen. Norgeskampanjen Tyskland: Vi viderefører vår satsing i Tyskland i 2013 ved å aktivt gå inn i hovedkampanjen til Innovasjon Norge, Tyskland. Utover generell profilering og markedsføring av landsdelen som attraktivt reisemål, vil vi også ha et særlig fokus på rundreiser og posisjonering av landsdelen som innfallsport for Norgesferien. Attraktive rundreiser med utgangspunkt/ endepunkt i Kristiansand vil bli fremhevet; Nordsjøvegen, RV9 Setesdal - Suleskarvegen - Lysefjorden, Telemarkvegen, RV9 Setesdal - Hardanger osv. Kampanjen har en bred markedsmix av både analoge og digitale tiltak. Norgeskampanjen Nederland: Visit Sørlandet deltar sammen med Telemarkreiser i Innovasjon Norges hovedkampanje i Nederland. Ved å korrdinere deltakelsen får vi større gjennomslagskarft i markedet og det utløser også muligheten for flere spissede tiltak utover den generelle og profilerende biten av kampanjen. Nederlandske gjester kjennetegnes av at de i stor grad etterspør rundturer. Landsdelen har som ambisjon å være et attraktivt valg for «andregangsbesøkende» og/eller gjester som har 1-3 ukers ferie tilgjengelig. Erfaringen viser at attraktive rundreiser som inkluderer kyst, fjell og fjord, treffer i det nederlandske markedet. Kampanjen har en bred markedsmix av både analoge og digitale tiltak. Norgeskatalogene Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia

6 Norgeskatalogene er Innovasjon Norges offisielle Norgesbrosjyre, og vi har kjøpt en felles profileringsside sammen med Telemarkreiser i 4 utvalgte markeder. Vi fremhever landsdelen samlet som viktigste innfallsport til Norge for reisende med egen bil og fokuserer på Kristiansand, Larvi og Langesund som utgangspunkt for rundreiser i Syd- Norge. Strategi 3: Reisemål med attraksjonskraft I vår markedskommunikasjon skal vi har fokus på reisemål 1 som har reell attraksjonskraft i markedet. Spissing av budskap vil stå sentralt i Vandring: Visit Sørlandet deltar i Innovasjon Norges internasjonale temakampanje. Satsingslandene er Danmark, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Sverige. Hovedfokus vil være Sirdal som vandredestinasjon. (Setesdal deltar på egenhånd i kampanjen.) DNTSør deltar også i vandrekampanjen i Fiske: Visit Sørlandet deltar i Innovasjon Norges internasjonale fiskekampanje. Satsingslandene er Danmark, Nederland, Tyskland, Sverige og Russland. Hovedfokus er markedsføring av turistfiske langs Sørlandskysten i samarbeid med aktuelle bedrifter. Norgeskatalog, Innovasjon Norge: Visit Sørlandet har kjøpt en helsides oppslag i Norgeskatalogene til Innovasjon Norge i følgende land: Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia med hovedfokus på spydspisser/høydepunkter på Sørlandet. (Setesdal deltar med eget oppslag i samme kataloger, og blir derfor ikke fokusert på i dette tiltaket.) Strategi 4: På rett sted til rett tid Vi skal møte gjestene våre dynamisk og aktivt i planleggings- og beslutningsfasen. Facebook Visit Southern Norway Felles engelsk Facebookside for Sørlandet og Telemark. Målsettingen er å kommunisere med våre utenlandske gjester i den uformelle rammen som verdens største nettsamfunn representerer. Vi vil brukes siden til å gi tips, råd og praktisk veilledning for ferierende i Telemark og på Sørlandet gjennom aktiv deling av bilder, filmer og reiseinformasjon fra landsdelen. Vi vil også jobbe tettere med Innovasjon Norge når det gjelder deling av innhold på de ulike Facebooksidene til Visit Norway. Reiseblogg Southern Norway I 2013 vil vi etablere en engelsk blogg etter modell av den norske reisebloggen som Visit Sørlandet har hatt siden Bloggen vil bli tydelig integrert med nettsidene, og her vil vi dele gode opplevelser fra hele Sørlandet. 1 Et geografisk sted blir først et reisemål når det oppfattes som attraktivt av definerte målgrupper i markedet, dvs. at stedet har en reell attraksjonskraft. (Innovasjon Norge - rapport )

7 Visit Sørlandet skal fortløpende jobbe med å lage relevant og interessant innhold på våre utenlandske websider. Mål: skape reiselyst og inspirere til kjøp av feriereise til Sørlandet sørge for at kunden finner den informasjon han/hun til enhver tid trenger i planleggingen av sin ferietur til Sørlandet. hjelpe kunden til valg ved å presentere ulike pakker, reiseruter og rundturer Den offisielle reiseportalen for Norge forventes å ha millioner besøkende i Portalen er responskanal for alle markedsføringstiltak i regi av Innovasjon Norge. Målet for 2013 er å få integrert alle Sørlandets reiselivssider på samme plattform som visitnorway.com. Dette vil gi oss store fordeler både i forhold til tekninsk utvikling, men også i forhold til synlighet via søk. Internasjonalt pressearbeid: Reisereportasjer og reisebilag utgjør en svært verdifull del av markedsføringen av landsdelen. Redaksjonelle artikler rangerer fremdeles høyt hos forbrukerne (selv om dette også utfordres). Målrettet og systematisk pressearbeid er effektivt og kostnadsnytting markedsarbeid i våre utenlandske markeder. Visit Sørlandet skal jobbe proaktivt med presse gjennom det etablerte kontaktnettet vi har tilgang på gjennom Innovasjon Norges utekontorerer. Gjennom deltakelse i ulike kampanjer hos Innovasjon Norge får Visit Sørlandet mange presseturer i løpet av året. I tillegg håndterer Visit Sørlandet direkte henvendelser fra journalsiter i inn- og utland, og bidrar aktivt med bilder, tips til opplevleser og aktivteter, formidling av lokale komntaktpersoner m.m. Visit Sørlandet vil også jobbe mer proaktivt sammen med partnerne i kampanjene for å presentere mulige tema for aktuelle presseturer fra de utenalndske markedene. Visit Sørlandet har utarbeidet egne retningslinjer for presseturer som formidles og organiseres via selskapet. Det er en kontinuerlig vurdering av innkomne forespørsler for å sikre best mulig effekt ut av investert innsats. Visit Sørlandet sender også jevnlig ut pressemeldinger og innspill til nyhetsbrev i vårt internasjonale nettverk. Turoperatører: Visit Sørlandet har pr ikke en egen satsing mot incoming turoperatører. Vi har gjennom vår øvrige aktivitet jevnlig kontakt med ulike operatører som er interessert i Norge og landsdelen. Visit Sørlandet ønsker å være et bindeledd mellom turoperatører og bedrifter på Sørlandet der det faller naturlig. Vi skal følge opp Innovasjon Norges turoperatørsatsing i forhold til de ulike kampanjene vi deltar i og invitere til felles visningsturer for turoperatører der dette er ønskelig fra bedriftenes side. Deltakere i markedspakker får også muligheten til å delta på ulike workshops med turoperatører. (Visit Sørlandet skal ikke fungere som et eget salgsledd opp mot turoperatørene, dette er bedriftenes oppgave.) Mål: få flere Sørlandske bedrifter synlige gjennom turoperatørers porteføljer.

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no Markedsaktiviteter 2013 Telemarkreiser AL www.visittelemark.no 1 Bli mer synlig og selg mer i 2013! Gjennom gode felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og de prioriterte utenlandske markeder,

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 11 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår vandrekampanje

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Segmentering internasjonale markeder - vinter

Segmentering internasjonale markeder - vinter Segmentering internasjonale markeder - vinter Workshop Norsk Opplevelseskonferanse Svolvær - 29.10.15 Agnete Ryeng Bakgrunn - segmentering Mange små aktører som gjør det meste selv Stort sett samme produkt

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 TRONDHEIM, januar 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv september til desember 2015 Kick off Innovasjon Norge Nord- og Sør-Trøndelag og Trøndelag Reiseliv AS inviterte reiselivsaktører i Trøndelag

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS Program 8.november 10:00-10:30 «Destinasjon Norge» - nasjonal reiselivsstrategi, Sørlandet og veien videre? Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet 10:30-11:00 Hva gjør vi for å få flere gjester fra

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Executive Summary Visit Telemark skal samarbeide med reiselivsaktørene i fylket om volum i utvalgte markeder/målgrupper Visit Telemark skal være i front på digitale

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Møtereferat fra markedsutvalgsmøte nr. 1

Møtereferat fra markedsutvalgsmøte nr. 1 Møtereferat fra markedsutvalgsmøte nr. 1 Sted: Bø Hotell Dato: 04.09.12 Tid: kl 10-15 Til stede: Jesper Aagard Vrådal Turistservice Olaf Flåterud Notodden Utvikling Mona B. Rasmussen Telemark Fylkeskommune

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer