Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport INNOVASJON NORGE 2014"

Transkript

1 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse

2 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet med å styrke Norges posisjon som feriedestinasjon og samarbeidspartner for utenlandske reiselivsdistributører. For å øke kjennskapen til Norge i utlandet benytter vi profesjonelle salgs- og profileringsaktiviteter. Ingen land og målgrupper er like, og en viktig del av arbeidet vårt er derfor å sørge for at aktivitetene er spisset mot markedene i de ulike landene. De bransjeansvarlige i Innovasjon Norge kjenner de lokale forholdene godt, og jobber målrettet for å etablere relasjoner til relevante reiselivsaktører, blant annet gjennom visningsreiser, nettverksarrangementer og workshops. I tillegg arbeides det med å utdanne og inspirere de lokale aktørene til å gjøre Norge mer attraktivt, samt skape møtearenaer for norske leverandører og internasjonale reiselivsaktører. FELLES PLATTFORM til internasjonal markedskunnskap og et NORGE UTMERKER SEG I utarbeidet vi en ny internasjonal bredt kontaktnettverk i våre markeder. var året da Norge utmerket seg strategi med en felles plattform for markedsføringen av Norge. Målet er å få SLIK SKAPER VI SUKSESS som reisemål hos noen av verdens viktigste internasjonale medier, blant større slagkraft i våre 13 prioriterte markeder Vi legger stor vekt på å være representert annet CNN, Lonely Planet og National verden over. Aktivitetene gjennomføres av i de markedene der vi opererer. Dette gir Geographic. Likevel gjenstår den Innovasjon Norges lokale prosjektledere, og oss muligheten til å levere verdifull innsikt viktigste delen av jobben, nemlig å omfatter blant annet nettverksbygging og og kunnskap til norsk reiselivsnæring. leve opp til det som loves i alle de arrangementer som seminarer, salgsbesøk Gjennom god markedskunnskap, lang fantastiske kåringene. og deltakelse på messer. Arbeidet omfatter erfaring og et bredt kontaktnettverk også oppdatering av relevante databaser skaper vi markedstilpassede aktiviteter Norge er et komplisert reisemål, og kontaktlister, utsending av nyhetsbrev som gir gode resultater for våre kunder. og i enkelte markeder er salg av og produktinformasjon, i tillegg til utvikling Alle representanter for Innovasjon Norges pakketilbud gjennom turoperatører av utdanningsverktøy som for eksempel prioriterte markeder jobber mot de samme den eneste muligheten til å plassere Norway Expert. overordene målene. et norsk produkt. Norge er også komplekst for bransjesegmentet, Innovasjon Norge tilbyr lokaltilpassede, OG SLIK MÅLER VI DEN derfor har vi en viktig rolle Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com salgsutløsende «business to business»- aktiviteter der norske reiselivsbedrifter som er klare for internasjonal vekst, kan delta. Dette kan være workshops, messer, salgsbesøk, visningsturer, tilpassede nyhetsbrevutsendelser eller seminarer. Som deltaker i Innovasjon Norges bransjeaktiviteter får man en unik mulighet til å treffe og arbeide direkte med potensielle kjøpere i relevante land. Slik får man tilgang Innovasjon Norge måler suksessen basert på tre kriterier. Hvor mange nye turoperatører som har Norge i sin produktportefølje, hvor mange turoperatører som har inkludert flere eller nye, norske reiselivsprodukter i sin produktportefølje og hvor mange turoperatører som selger Norge i de ulike markedene totalt sett. I tillegg lages det egne mål for de lokale, operative aktivitetene som rapporteres direkte til dem som har deltatt. som rådgivere for den norske reiselivsnæringen. Vi jobber med å innhente kunnskap som kan bidra til relevant og salgseffektiv produktutvikling, og som svarer til etterspørsel og behov i markedene. Hver av våre prosjektledere innenfor bransjebearbeidelse sitter på unik kunnskap om den lokale bransjens utvikling, trender og behov.

3 4 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE HVA HAR VI OPPNÅDD I? Truffet reiseaktører Gjennomført 117 B2B-operative tiltak, som webinarer, I var det totalt 38 nye turoperatører som solgte Norge som reisemål for første gang, og totalt tilbyr nå turoperatører Norge som reisemål. De gode resultatene skyldes Innovasjon Norges målrettede bearbeidelse av internasjonale reiselivsaktører og samarbeid med norske næringslivspartnere. Vi har truffet mer enn aktører, deriblant turoperatører, reisebyråer, reiseselgere og -agenter. I tillegg har vi gjennomført 117 «business to business»- operative tiltak som webinarer, seminarer, messer, workshops, salgsmøter, visningsturer og norgesarrangementer. 25 turoperatører har valgt å inkludere flere eller nye norske reiselivsprodukter i sin portefølje. seminarer, messer, workshops, salgsmøter, visningsturer og norgesarrangementer. 38 nye turoperatører har Norge i sin produktportefølje. 25 turoperatører inkluderer flere/nye norske reiselivsprodukter i sin produktportefølje turoperatører selger Norge Danmark Sverige Tyskland Nederland/ Belgia Frankrike Italia Spania Russland Storbritannia Antall turoperatører som selger Norge som reisemål Antall turoperatører registrert i sine respektive markeder Danmark Sverige Tyskland Benelux Storbritannia Frankrike 2 Spania Italia Spania Russland Italia Frankrike Nederland/Belgia Tyskland Sverige Storbritannia Danmark 0 Russland Aktiviteter Resultat av aktiviterer (antall personer truffet) Antall nye turoperatører som tidligere aldri har hatt Norge i sin portefølje

4 6 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 7 SPANIA ITALIA RUSSLAND DE GODE EKSEMPLENE AGENT-WEBINAR MED GOD REKKEVIDDE I gjennomførte Innovasjon Norge to agent-webinarer (nettoverførte seminarer) i Spania. Webinaret ga oss muligheten til å nå mange deltakere uten store kostnader, SKANDINAVISK SUKSESS I var Norge, sammen med Sverige og Danmark, tilstede under Italias viktigste bransjemesse, TTG Incontri. Ved å tilby reiselivsmarkedene produkter fra alle de skandinaviske landene under samme FORTSATT RUSSISK MARKEDSPOTENSIAL I satte Innovasjon Norge, i samarbeid med storbyene Moskva og St. Petersburg, spesielt fokus på det gode markedspotensialet i utvalgte russiske samtidig som vi beholdt den personlige fane, gjorde vi det mer attraktivt for dem regioner. I mars arrangerte vi regionale FRA ITALIENSKE REISELIVSMESSER til tyske prestisjearrangementer og svenske reality-kjendiser. ble et år fylt med gode eksempler på hvorfor bransjebearbeidelse er viktig for turistnasjonen Norge. Her følger et utdrag av aktiviteter vi har gjennomført i. kontakten. Under arrangementet kunne deltakerne stille spørsmål direkte via en chat-funksjon, noe som ble godt mottatt og flittig brukt. Tilsammen stilte 464 agenter opp via nettbrett, smart-telefoner og datamaskiner. å besøke oss på messen. Vi hadde totalt 15 utstillere, og møtte tilsammen 125 spennende bransjeaktører som Innovasjon Norges kunder kunne arbeide videre med etter messen. workshops i to russiske millionbyer, Jekaterinburg og Kazan, hvor vi hadde med oss åtte russiske turoperatører, hovedsakelig fra Moskva. Målet var å øke kunnskapen om, og interessen for, de varierte og unike tilbudene Norge har å by på som reiselivsdestinasjon. Vi møtte omtrent 140 turoperatører og reisebyråer fra de to byene. TYSKLAND DANMARK FRANKRIKE STORBRITANNIA SVERIGE TYSK REISELIVSGIGANT TIL NORGE Dertour Academy er et av de største opp- NORDLYSTURISMEN PÅ VEI OPP I København ble det arrangert nordlys- «DEN BESTE WORKSHOPEN NOENSINNE» VISNINGSTUR SKAPTE ØKT INTERESSE FOR NORGE HOLDER KONTAKTEN VIA FACEBOOK NETTVERKSSUKSESS I STOCKHOLM lærings- og promoteringsarrangementene seminar for reiselivsbransjen i forbindelse I arrangerte vi, sammen med de andre I holdt Innovasjon Norge visningstur På Visit Norways Facebook-side, Travel I arrangerte Innovasjon Norge et for reisebyrå-ansatte i Tyskland og med vitenskapsfestivalen «Science in the nordiske landene, «den beste workshopen for amerikanske turoperatører der hoved- Trade, kan norske og britiske reiselivs- nettverks-arrangement med fokus på mat- Østerrike. I desember var det Fjord City.» Det er økende interesse for nord- noensinne» ifølge deltakere på messen. fokuset var på opplevelser og opplevel- aktører fortsette kontakten, også etter og kulturopplevelser. I samarbeid med Norge AS og Nordnorsk Reiseliv AS, lysturisme i reiselivsmarkedet, og semi- Workshopen fant sted i Paris i Frankrike, sesprodukter. Målet var å markedsføre avskjeden ved flyplassen eller når dørene prosjektet «Mat langs nasjonale turistve- sammen med Innovasjon Norge, som naret resulterte i at to nye bransjeaktører og skapte god synlighet for Norge, både flere turer til Norge på det amerikanske til et arrangement lukkes. Siden er gratis ger» og «Norsk sjømatsråd i Stockholm» ønsket velkommen. Deltakerne fikk være nå tilbyr nordlysreiser i 2015/2016. Det er i bransjemagasiner og nyhetsbrev til den markedet. Tilbakemeldingene fra delta- å bruke og benyttes blant annet til å dele inviterte vi 20 reisearrangører i Stockholm med på utflukter, seminarer, workshops og viktig for Innovasjon Norge å finne temaer franske reiselivsbransjen. Workshopen kerne viser at visningsturen var en suksess. bilder og erfaringer. Den oppdateres også på workshop. Disse ble ledet av vinneren faglige diskusjoner. I tillegg ble det gjen- og arrangementer som lokker de store hadde tilsammen 48 relevante deltakere. Presentasjoner fra de lokale turistrådene jevnlig med nyhetsartikler, konkurranser og av svenske Masterchef fra. Mer enn nomført 36 visningsturer over hele landet, publikummene. Seminaret i Danmark ble ble satt stor pris på. 86 prosent sier de vil opplæringsmuligheter. Siden er relativt ny 90 prosent av gjestene oppga at de følte med hovedvekt på fjorder og Nord-Norge. nettopp et slikt arrangement hvor kombi- inkludere noen av destinasjonene, samt og har for øyeblikket 104 følgere. seg inspirert til å selge Norge, og at de Vertsnasjoner for Dertour Academy opple- nasjonen av vitenskap og reiseliv førte til et noen av aktivitetene i sine norgesprogram- hadde lyst til å lære mer om hva Norge har ver en markant økning i antall tyske turister formidabelt besøkstall. mer. 86 prosent vil også anbefale noen av å by på av reiselivsprodukter innenfor mat året etter arrangementet. hotellene de fikk se og prøve ut. og kultur.

5 8 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 9 VI HJELPER DEG INN PÅ DET INTERNASJONALE REISELIVSMARKEDET NORGE HAR FLERE GODE og internasjonalt modne produkter som tilbys reiselivsnæringen, men det er plass til, og behov for flere. Innovasjon Norge har i flere år jobbet aktivt mot prioriterte reiselivsmarkeder over hele verden. Hvert marked har en person med ansvar for bransjearbeidet. De jobber aktivt med reiselivsegmentene i hvert land for å øke den generelle kunnskapen om Norge og norske produkter. Er du klar for internasjonal vekst kan vi å hjelpe deg opp og frem i våre markeder. På neste side finner du en oversikt over våre bransjeansvarlige. Kontakt oss gjerne dersom du har tips eller spørsmål vedrørende bransjearbeid, eller du trenger mer informasjon om den lokale reiselivsbransjen i et av våre markeder. NY APP SKAL SKAPE NORGESEKSPERTER I 2015 Som en del av vårt videre arbeid med å øke kunnskapen om Norge som reisemål, lanserer vi i 2015 den nye opplærings-appen, Norway Expert. Gjennom filmer og artikler får aktørene fakta og informasjon om ulike destinasjoner, aktiviteter, sesonger og produkter knyttet til Norge. De kan delta i konkurranser med premier som reiser til Norge, eller norskproduserte varer som ryggsekker, turklær og annet turutstyr. Appen lanseres på syv språk og blir tilgjengelig på App Store, itunes og Google Play. I tillegg lages det en nettbasert løsning. Flaten er en del av et større strategisk samarbeid på tvers av Innovasjon Norges markeder. Målet er å oppnå langsiktig og kontinuerlig produktutvikling, samt å øke kunnskapen blant internasjonale turoperatører. Foto: Yngve Ask Visitnorway.com

6 10 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 11 VÅRE BRANSJEANSVARLIGE BENELUX ANDREA PFEIFFER HEGE BARNES DANMARK BIRGITTE ELLYTON FRANKRIKE ANNE LISBETH TOLLÅNES ITALIA MARCO BERTOLINI RUSSLAND OLGA PHILIPPENKO NORGE SIRI TALLAKSEN (permisjon til november 2015) SVERIGE SANDRA OLSSON SPANIA LUCA BOCCI STORBRITANNIA CATHRINE FOSTER Foto: CH Visitnorway.com TYSKLAND ULRIKE KATRIN PETERS ASIA PER HOLTE FOR MER INFORMASJON: INNOVASJONNORGE.NO/REISELIV

7 Foto forside: Gaute Bruvik - visitnorway.com / Foto bakside: CH/Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: , Faks: innovasjonnorge.no

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål 1 Markedsføring av Trøndelag som reisemål 2014 Perioden 1.juli 2013 30. juni 2014 RAPPORT VEDRØRENDE GJENNOMFØRTE PROSJEKTER OG MARKEDSFØRING AV TRØNDELAG SOM REISEMÅL Gjennomførte aktiviteter er gjennomgått

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15. Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim,

Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15. Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim, Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim, Det er ingen hemmelighet at året har begynt litt tøft for bransjen. Det er stor

Detaljer

Årsrapport Frankrike 2012

Årsrapport Frankrike 2012 Årsrapport Frankrike 2012 Markedet For det franske markedet er det Insentive turer og seminarer som i hovedsak legges til utlandet. Kurs, konferanser og kongresser legges mye nasjonalt. Standard reisen

Detaljer