Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it."

Transkript

1 Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it.

2 Terje Nesthus/Fjord Norway 2

3 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger og hovedstrategier 7 Overordnede føringer for Fjord Norges markedsstrategi 7 Strategiske produktområder 7 Fjord Norges markedsstrategier 9 Strategi for videre vekst og utvikling av FjordNorge regionen 9 Fjord Norges merkevare- og kommunikasjonsstrategi 10 Fjord Norges målgrupper 11 Fjord Norges markedsprioriteringer 11 Generelle tiltak Fjord Norge 13 Fjord Norge Reiseguide- ditt viktigste salgsmedium mot turistene 13 Fjord Norge Produktmanual med årlige faktahefter Fjord Norge Newsletter 14 Fjord Norge Info 14 Fjord Norge Fotoservice 14 Fjord Norge Bransjenett 14 Distribusjon 14 Studieturer for turoperatører og reisebyråer 14 Fjord Norge Salgsreiser 14 Pressebearbeidelse 14 Fjord Norge Markedsmøte 14 SALGS-OG MARKEDSAKTIVITETER PER MARKED 17 Beskrivelse av markedsaktivitetene 18 Presentasjon av markedsaktiviteter per marked 19 Tyskland 19 Nederland 20 Storbritannia 21 Sverige 22 Danmark 23 USA 24 Spania 25 Frankrike 26 Italia 27 Russland 28 Polen 29 Asia store og krevende markeder 30 Kina - stor reiselyst i verdens mest folkerike land 31 Japan 32 Sør-Korea 33 Temasatsingene i Fjord Norge 35 Ski Fjord Norway 36 Temasatsingene Fiske og Vandring 38 Generelle tiltak Innovasjon Norge Norgeskatalogen Visit Norway 41 Aktivitetskaldender 42 Administrasjon 43 Fjord Norge AS Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN Norway t: f: facebook.com/fjordnorway twitter.com/fjordnorway fjordnorway.com Layout: Kuva AS Art Direction: MK Grafisk produksjon: Kuva AS Trykk: Molvik Foto forside: Per Eide/Fjord Norge AS Fjord Norge tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer i oppførte prosjekter. Oppgitte priser er i hovedsak eksklusiv merverdiavgift og utgifter i forbindelse med frakt/toll av brosjyremateriell til de forskjellige tiltakene. Valutaendringer kan føre til prisendringer. 3

4 Maciej Ducxynski/Fjord Norge AS 4

5 Felles markedsføring og salg gir resultater Fra og med 2011 besluttet de fire fylkeskommunene seg for å løfte sine tilskudd til Fjord Norge fra 5,6 millioner pr. år til hele 16 millioner kroner pr. år i en fireårsperiode gjennom prosjektet Explore Fjord Norway. I tillegg har næringen økt sine investeringer betydelig. Totalt har det betydd at Fjord Norge har markedsført regionen for 30 millioner kroner pr. år i 2011 og Disse midlene er igjen blitt matchet med Innovasjon Norge og andre viktige samarbeidspartnere internasjonalt. Totalt har vi markedsført regionen for 50 millioner kroner i året de siste to årene, noe vi nå ser gir omfattende resultater ble et svært godt år for Fjord Norge-regionen hva gjelder utviklingen av internasjonale gjestedøgn, internasjonal oppmerksomhet og internasjonal annerkjennelse. Ja, ikke siden 1973 har Fjord Norge regionen hatt en høyere markedsandel hva gjelder den internasjonale turismen til Norge. Hele 32,3 % av de internasjonale gjestedøgn i Norge i 2011 ble lagt igjen i Fjord Norge. Fjord Norge-regionen opplevde en vekst i internasjonale gjestedøgn i 2011 på 4,6 %. Realøkningen var på internasjonale gjestedøgn. Til sammenlikning gikk landet for øvrig tilbake med -3,1 % eller internasjonale gjestedøgn. Utenom Fjord Norge var det kun Nord-Norge som gikk frem i 2011 med 7,7 % eller internasjonale gjestedøgn. Det var da også i realiteten kun Fjord Norge og Nord-Norge som investerer tungt i internasjonal markedsføring, både på egen hånd og sammen med Innovasjon Norge. Konklusjonen er etter hvert entydig. Der det satses på internasjonal markedsføring er resultatene betydelig bedre enn der det ikke satses. Med andre ord; INTERNASJONAL MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER! utenlandske markedene i regionen er med på å investere midler gjennom Fjord Norge. For 2013 har vi som mål å forsterke dette arbeidet ved å øke bidragene fra destinasjonene og næringsaktørene enda litt til. Dette i tillegg til de økte midlene vi allerede har fått fra fylkene gjennom prosjektet Explore Fjord Norway. Økt markedsføring er den viktigste forutsetningen for å klare å møte den internasjonale konkurransen og sikre økt vekst og verdiskapning til reiselivet i regionen. Når konkurransen øker ute, må vi øke vår konkurranseevne. Dette krever at alle bedrifter investerer gjennom sine destinasjoner og Fjord Norge. Dette krever at alle satser enda litt mer! Å lykkes handler ikke bare om å satse, men også om å satse riktig. I 2013 vil derfor Fjord Norge opprettholde fokuset på våre nærmarkeder som Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sverige og Danmark. Her henter vi de fleste gjestene fra og det er her vi har størst mulighet til å sikre vekst gjennom offensiv markedsføring. I tillegg satser vi videre på viktige oversjøiske markeder som USA, Kina, Japan og Sør-Korea, hvor vi sammen med Innovasjon Norge tar en viktig posisjon i forhold til fremtidig vekst fra disse markedene. Videre kommer vi til å fortsette vårt fokus innen opplevelsesturisme (tematurisme) fremtidens kunder. Spesielt vil vi fokusere på vandring, outdoor-aktiviteter, kultur og ski. Dette er de fire satsningsområdene til NCE Tourism-Fjord Norway. Som prosjekteier til NCE Tourism er Fjord Norge svært bevisst på å knytte prosjektets arbeid tett inn i våre strategier og markedstiltak. Vi skal sikre et fortsatt sterkt fokus på å konvertere interesse til salg. Vi kommer til å fortsette samarbeidet med utvalgte, store og tunge turoperatører. Samarbeidet med store operatører de siste årene har vist oss at slaget om kundene står hos salgsleddene, ikke bare gjennom profilkampanjene. Fjord Norges oppgave er blant annet å sikre at kundene lett finner informasjon om konkrete produkttilbud, både hos turoperatører og hos lokale reisebyråer. Dette betyr at vi fortsetter å investerer våre markedsmidler i mer salgsfremmende aktiviteter, hvor vi vil synliggjøre salgbare produkter på den enkelte destinasjon, i tillegg til at vi sikrer salgbare produkter gjennom turoperatørene. Sist, men ikke minst, vil målinger stå i fokus i 2013 og i tiden fremover. Gjennom samarbeid med kommersielle partnere får vi tilgang til informasjon om salg som er resultat av kampanjer vi gjennomfører. En mer systematisk rapportering fra kommersielle partnere vil danne grunnlaget for bedre måleparametere for våre tiltak og for en bedre evaluering av hvilke tiltak vi gjennomfører. Denne markedsplanen med reiselivsaktiviteter for 2013 gir deg en oversikt over Fjord Norges strategier og planer, samt flere av Innovasjon Norges markedstiltak. Markedsplanen skal bidra til å gi klare råd om hvilke prioriteringer den enkelte aktør bør foreta i Vi håper at den brukes flittig! Vi ønsker å bidra til at vi får flere og mer lønnsomme internasjonale gjester til Fjord Norge, til din destinasjon og til din bedrift. Velkommen til et fortsatt tett og godt samarbeid med Fjord Norge AS! Det å satse lønner seg. Det å satse sammen lønner seg enda bedre. Vi er derfor glade for at alle destinasjonsselskaper som arbeider overfor de Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør BRITT DALLAND Salgs- og markedsdirektør 5

6 Svein ulvund/fjord Norge AS 6

7 FJORD NORGE AS Visjon Fjord Norge AS skal være det mest profesjonelle og slagkraftige destinasjonsselskapet i Europa og skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier. Forretningsidé Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal salg og markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester. Selskapets primære formål er å drive internasjonal markedsføring og tilrettelegging for salg for reiselivet i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Selskapet har også anledning til å drive nasjonal markedsføring. Målsetninger og hovedstrategier Overordnede målsetninger Fjord Norge AS skal gjennom konsistent og systematisk salg, merkevarebygging og posisjonering av regionen øke sin slagkraft i utvalgte internasjonale markeder. Formålet er å skape økt trafikk som tilrettelegger for økt lønnsomhet blant reiselivstilknyttede bedrifter i Fjord Norge regionen. Hovedstrategier Fjord Norge AS kjernevirksomhet skal være å lede og koordinere den internasjonale markedsføringen for regionen. Fjord Norge AS skal velge ut strategiske satsingsmarkeder og satse langsiktig og med kontinuitet i disse markedene. Overordnede føringer for Fjord Norges markedsstrategi Videreutvikle merkevaren FjordNorge iht. regionens merkevarestrategi. Velge ut strategiske satsingsområder og jobbe langsiktig og med kontinuitet i disse områdene. Utvelgelse av satsingsmarkeder skal baseres bl.a. på følgende kriterier: - Modningsfase - Forbruk/bidrag til bedriftenes lønnsomhet - Bidrag til sesongforlengelse - Bransjens infrastruktur - Risikospredning Være proaktiv når det gjelder utvikling av nye markeder og følge Innovasjon Norge sin prioritering av markeder. Forsterke satsingen innen forbrukerrettet og interaktiv markedsføring Arbeide aktivt mot turoperatører, reisebyråer og presse. Være et aktivt bindeledd mellom markedet og produkttilbyderne i regionen. Jobbe aktivt med å integrere og ta ut i salgs- og markedsaktivitetene de konsepter som utvikles gjennom NCE Tourism Fjord Norway. Øke fokus på salgsutløsende aktiviteter. Strategiske produktområder Kjerneprodukter i FjordNorge Naturbaserte produkter (hovedprodukt fjord med fjell, isbre og kyst som viktige delprodukter under begrepet fjord ) Kulturbaserte produkter Aktivitetsbaserte produkter Hovedkonsepter Rundreiser for grupper (eskorterte turer) og individuelle (egen bil/leiebil) Baseferie hytteferie/feriehus Temabaserte ferier og aktivitetsferier i naturen Kortferie og byferie ( city breaks ) 7

8 Terje Rakke/Nordic Life AS/ Fjordnorge as 8

9 Fjord Norges markedsstrategier Fjord Norges internasjonale salgs-og markedsarbeid styres etter de felles strategier og retningslinjer som vi har utarbeidet sammen med destinasjoner og partnere. Disse strategiene er langsiktige og en forankring av de både hos destinasjoner og næringen er viktig for at vi lykkes sammen. Strategi for videre vekst og utvikling av FjordNorge regionen Dette er langsiktige strategier som Fjord Norge i samarbeid med destinasjoner og partnere har arbeidet målrettet etter siden øke markedstilskuddet fra regionale bedrifter, destinasjonsselskaper og kommersielle prosjekter. Fjord Norge jobber videre med å øke investeringsrammen fra partnere i regionen, med fokus på regionale bedrifter og destinasjonsselskaper. Gjennom et sterkere fokus på salgsutløsende aktiviteter ønsker vi å kunne trekke med oss flere bedrifter, som kan få direkte uttelling av sine investeringer i felleskapet. 2. Fjord Norge i fokus Fjord Norge jobber for å sikre en optimal forvaltning av regionens markedsføringsmidler og har et ansvar for å bygge merkevaren Fjord Norge i våre utvalgte markeder. Fjord Norge investerer i felleskampanjene med Innovasjon Norge, men vil ha et kontinuerlig fokus på at regionen er tydelig presentert og egne Fjord Norge aktiviteter vil være en målsetning når budsjettrammene er stor nok for dette. Fjord Norge regionens nye merkevareplattform blir et viktig verktøy i arbeidet med å styrke regionens posisjon som et attraktivt reisemål i våre utvalgte markeder og sikre at vi er en tydelig avsender i all markedskommunikasjonen. 3. øke omfanget av Fjord Norge aktiviteter styrt av regionen med flere samarbeidspartnere Fjord Norge ønsker å være mer proaktiv og ta større kontroll over de aktivitetene vi investerer regionens markedsmidler i. Derfor vil vi invitere Innovasjon Norge til å delta i kampanjer med større fokus på Fjord Norge. Vi vil inngå strategisk samarbeid med viktige turoperatører og strategiske partnere i våre nøkkelmarkeder. Vi ønsker at de markedsføringsprosjektene som rettes mot et internasjonalt marked skal bruke regionens felles merkevare Fjord Norge og forsterke den innsatsen som gjøres i fellesskapet. 4. større fokus på markedsføring av konsepter og salg av opplevelsesturisme NCE Tourism Fjord Norway skal utvikle konsepter innen ski, vandring, kultur og outdoor adventure. Dette arbeidet blir implementert direkte i Fjord Norge sitt markedsarbeid, og vi vil være en pådriver for å utvikle disse temakonseptene til gode marketingkonsepter. Ski Fjord Norway er et godt eksempel på en temasatsing som blir tatt ut som et markedsføringsprosjekt og som gir konkrete resultater i økt antall overnattinger i regionen. 5. markedsarbeid som har fokus på turistens planleggingsprosess Fjord Norge vil i sitt markedsarbeid ha turistens planleggingsprosess i fokus. Når vi har dette som utgangspunkt er det lettere å vurdere virkemiddel opp mot de ulike fasene og vi vil ha et større markedsfokus. Det er viktig å sikre at Fjord Norge blir en del av vurderingen når en forbruker ser på sine ulike feriealternativer. Hvordan skal vi skape nok kjennskap og kunnskap om regionen som reisemål for å sikre at den bli vurdert som et interessant reisemål? I denne prosessen vil det være en rekke virkemidler som vi må ta i bruk, fra pressearbeid, produktplasseringer, film og bilder, sosiale medier til mer tradisjonelle markedsføringskampanjer. For Fjord Norge er det viktig i hvert marked å sette sammen en marketing mix som involverer flere kanaler som og som er med på å optimalisere markedsarbeidet vårt. 6. Helårsturisme som driver for lønnsomhet Helårsturisme er et viktig bidrag for å sikre lønnsomme reiselivsbedrifter i regionen. Fjord Norge vil ha fokus på helårturisme i vårt arbeid, hvor vi vil jobbe mot tematiske segmenter og ulike markeder som kan ha interesse for regionen utenom hovedsesongen. Ski Fjord Norway er et eksempel på en temasatsing som bidrar til helårsturisme. 9

10 Fjord Norges merkevareog kommunikasjonsstrategi YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT Fjord Norges merkevareløfte og kommunikasjonsplattform I samarbeid med destinasjonsselskapene i Fjord Norge er det nylig blitt utviklet et felles merkevareløfte og en felles kommunikasjonsplattform for regionen. Målet er å sikre et tydelig fokus på regionens mest unike og relevante fordel FJORDENE, der vi gjennom vår kommunikasjon skaper forventning om at det å oppleve fjordene gir inspirasjon og ny energi. Plattformen beskriver de opplevelser og attraksjoner som i størst grad representerer reasons to go to FjordNorway, og som igjen har sitt utgangspunkt i fjordene. Målet er å sikre en kommunikasjon der de viktigste salgsargumenter brukes for å skape reiselyst til regionen, for deretter å presentere mangfoldet i regionen når turistene har bestemt seg for å reise til FjordNorge. Fjord Norges kommunikasjonskonsept Hensikten med kommunikasjonskonseptet er å gi vårt kommunikasjonsarbeid en gjennomgående måte å fortelle FjordNorge-historien på. Fjordene og kulturlandskapet er ubeskrivelig vakkert. Utsiktpunkter gir en følelse av utilstrekkelighet og mye av naturen folk ser og bruker i regionen er det vanskelig å sette ord på. Utfordringen i Fjord Norges kommunikasjon er derfor å forsøke å formidle den enestående opplevelsen det er å være en del av dette vakre landskapet. I vårt kommunikasjonskonsept erkjenner vi at det ikke er mulig å beskrive fullt ut hvordan det er å stå på kanten av Preikestolen, eller hvilken følelse det gir å seile igjennom Nærøyfjorden. Selv om vår kommunikasjon løfter frem opplevelsen på en spektakulær måte, vil det aldri være det samme som å oppleve FjordNorge-regionen selv. Derfor erkjenner vi i vår kommunikasjonsplattform, at uansett hvor flotte våre bilder er, eller hvor gode våre tekster er, så må du oppleve FjordNorge-regionen for å tro det. Vårt kreative kommunikasjonskonsept er derfor - Du må oppleve det for å tro det, eller på engelsk: YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT Fjord Norges visuelle indentitet I forlengelsen av arbeidet med kommunikasjonsplattform og kommunikasjonskonsept, ble også den visuelle profilen modernisert. Utgangspunktet for arbeidet var ikke å lage noe helt nytt, men bygge på logoene fra 1993 og 2001 for å sikre gjenkjennelighet. Endringene beskrives derfor som en evolusjon, og ikke en revolusjon. Målet med endringen var å sikre en logo, eller en signatur, som i større grad kommuniserer det som er essensen i hva FjordNorge regionen handler om i form av unike og relevante fordeler, nemlig FJORD. I tillegg var det viktig med en modernisering for å sikre at logoen i større grad kan brukes i nye medier og på digitale flater i fremtiden. Fjord Norge-logoen representerer et samlende merke for hele regionen, selv om den forvaltes av Fjord Norge AS. Den måtte derfor i større grad forenkles slik at destinasjoner, bedrifter, offentlige organ og internasjonale turoperatører lettere kan bruke logoen aktivt i sitt markedsarbeid. En gjennomgående bruk av emblemet hos alle aktører i FjordNorge-regionen vil sikre en sterk merkevare som igjen kan bidra til å knytte turistenes opplevelser og assosiasjoner sammen til fordel for alle. GRUNNELEMENTER GRUNNELEMENTER / LOGO EVOLUTION / LOGO EVOLUTION

11 Sverre Hjornevik / Fjord Norge Fjord Norges målgrupper God kunnskap om våre målgrupper er viktig av flere grunner. For det første er det viktig å ha kunnskap om hvilket behov vi dekker med vårt produkt. I tillegg er det viktig å vite hvem vi snakker til og hva som er deres hoveddrivere for feriebeslutningene. Målgrupper kan vi definere ut fra demografi (alder, kjønn, utdannelse), geografi, sosiografi og ikke minst roller. Roller kan være viktig å ta hensyn til når man snakker om ferieturer, for ulike roller fører til helt ulike beslutninger og motivasjonsfaktorer for samme forbruker. Fjord Norge jobber tett med Innovasjon Norge i alle våre utenlandsmarkeder, derfor er det naturlig å se til det arbeidet IN gjør på vegne av fellesskapet når det gjelder markedsanalyser. I løpet av Optima-prosessene, som har vært gjennomført i flere ulike markeder, har det vært jobbet aktivt med å finne driverne for feriebeslutningene og for å få mer informasjon om motivene for naturbaserte ferier. Naturbaserte ferieopplevelser ligger til grunn for merkevaren Norge og danner også fundamentet for Fjord Norge sin merkevarestrategi. De siste Optima-undersøkelsene viste at Norge har en mulighet til å ta en sterk posisjon i målgruppen Naturelskende utforskere i våre nærmarkeder. Dette er arbeid som pågår og som ikke er konkludert, men et første bilde av denne målgruppen naturelskende utforskere gir følgende innblikk i hvem de er. Noen er nysgjerrige utforskere, andre er aktive utforskere Geografisk lokalisert i Skandinavia og Europa Ønsker å utforske nye områder og få nye energi Samtidig ønsker de å utvide horisonten og føle seg beriket Fellestrekk: Høyere utdanning, erfarne reisende, uten barn/empty nesters og på nett. I tillegg til disse målgruppene har Fjord Norge et sterkt fokus på aktivitets-/interessebaserte målgrupper. Vi jobber med de temasatsingene som blir valgt gjennom NCE Tourism Fjord Norway. Fokus er på vandring, ski, outdoor adventure og kultur. Disse målgruppene karakteriseres av at de gjerne velger aktivitet før destinasjon, og dermed vil deres søke- og valgprosess skille seg fra øvrige målgrupper. Når vi jobber med den målgruppen som velger aktivitet før destinasjon, så må vi være mye tydeligere og mer målrettet i vårt budskap i nisje-medier, hvor denne målgruppen vil søke informasjon. Fjord Norges markeds prioriteringer Fjord Norge arbeider med et geografisk fokus i våre store markedskampanjer. Vi jobber mot ulike sesonger og ferieformer med hovedfokus på hovedferie, sesongutvidelse og eventuelt kortferie. Imidlertid dreies også fokuset mot satsinger på målgrupper på tvers av geografiske markeder når vi jobber med våre temasatsinger. Eksempler er Ski Fjord Norway, Hike Fjord Norway og andre tematiske kampanjer. Vi jobber etter følgende markedsinndeling: Hovedmarkeder Hovedmarkedene er de markedene som vi anser modne og hvor vi investerer i forbrukermarkedsføring. Fjord Norge følger i stor grad Innovasjon Norges vurdering av hvilke markeder man vurderer moden for forbrukermarkedsføring. Nærmarkedene: Tyskland Storbritannia Nederland Sverige Danmark Nærmarkedene stod i 2011 for 54 % av totale gjestedøgn i Fjord Norge regionen. Disse markedene representerer en stor andel av Fjord Norges investeringer i markedsføring. Til tross for at disse markedene har stor markedsandel bland turistene i Norge, så representerer Norge som reisemål fortsatt mindre enn en 1 % av feriereisene i de fleste av disse markedene. Derfor ser vi fortsatt et potensial for å øke antall gjester fra disse markedene og fortsetter investeringene. Øvrige hovedmarkeder Frankrike Spania Italia Russland USA Japan Øvrige hovedmarkeder utgjorde 21% av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Totalt utgjorde hovedmarkedene 75 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i ØVRIGE MARKEDER Øvrige markeder representerer de markedene som fortsatt anses som umodne og hvor vi er aktiv i stor grad gjennom bransjebearbeidelse og kun i begrenset grad gjennom forbrukermarkedsføring. Kina Sør Korea India Polen Brasil Disse markedene utgjorde i underkant av 5 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i

12 Terje Rakke/Nordic Life/Region Stavanger 12

13 Generelle tiltak Fjord Norge Fjord Norge har et utvalg av verktøy og aktiviteter som er sentrale i vårt internasjonale salgs-og markedsarbeid. Vi har langt og god erfaring med både nettsidene, brosjyrene, nyhetsbrev og øvrige aktiviteter. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å utvikle disse til å møte nye behov fra markedene og til stadig å gi bedre uttelling til våre partnere i form av økt salg. Bedrifter og destinasjoner inviteres til å være synlig gjennom de ulike Fjord Norge tiltakene, for å styrke synligheten i det internasjonale markedet. Fjord Norge Reiseguide - ditt viktigste salgsmedium mot turistene Formålet med Fjord Norge Reiseguide er å få flest mulig turister til å reise til Fjord Norge, og dermed skape flere gode inntektskilder for din bedrift. Fjord Norge Reiseguide gir turister fra bl.a. Norge, Europa, Asia og USA et utall gode grunner for å velge Fjord Norge som sitt neste feriemål og fungerer i tillegg som deres viktigste guide og oppslagsverk når de kommer hit. Med ca. 126 sider med profil- og faktainformasjon om attraksjoner, severdigheter m.m. er brosjyren både selgende og informativ i sin form. Brosjyrens fargesider gir en visuelt lekker presentasjon av de beste attraksjonene, severdighetene, turforslag og andre høydepunkter, mens de gule faktasidene gir mer detaljrik informasjon om attraksjoner, begivenheter, transport, overnatting og mye mer. Som annonsør er dette en unik mulighet for å presentere din bedrift og ditt produkt slik at turistene velger dere. Reiseguiden utgis i eksemplarer og på 9 språk (norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, japansk og russisk) og distribueres i alle de store turistmarkedene. På den måten når man alle markedene på en meget enkel måte. I tillegg gjennomføres det store kampanjer i Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Sverige og Danmark koblet opp mot Reiseguiden og innholdet i den. Reiseguiden er godt innarbeidet (kommer ut for 19. gang) og etterspørres av både turister og turoperatører. Reiseguiden sendes ut allerede i desember Dette gir deg som annonsør et forsprang på konkurrentene. Markedsundersøkelse: 93 % synes at innholdet i brosjyren gir reiselyst! Før lesning hadde 35 % av leserne allerede bestemt seg for å reise til Norge samme år, etter lesning var tallet økt til hele 48 %. I tillegg hadde 31 % besluttet å reise til Fjord Norge året etter eller senere. 43 % svarte at de la opp ruten etter å ha lest Reiseguiden. 19 % av de som allerede hadde bestemt seg for å reise endret på sine opprinnelige planer som følge av innholdet og annonsene i brosjyren. 26 % oppga at deres opphold i Fjord Norge var blitt lenger enn opprinnelig planlagt. 96 % tar med seg Reiseguiden på turen 36 % bruker Reiseguiden til å bestille overnatting underveis 42 % bruker Reiseguiden som oppslagsverk for å finne restauranter og kafeer 60 % bruker Reiseguiden for å finne åpningstider på attraksjoner og museer, mens hele 65 % bruker den som oppslagsverk for ferge-, buss- og togruter. Sørg for at turistene velger din bedrift gjennom å vise frem hva dere kan tilby dem i brosjyren de bruker som oppslagsverk både før og under turen! Betaling: Forfall 50 % 1. september 2012 Forfall 50 % 1. februar 2013 Hjelp til annonseutforming: 24. august 2012 Ferdig digitalt materiell: 24. august 2012 Invitasjon til Fjord Norge Reiseguide 2013 og Fjord Norway Product Manual ble sendt ut i juni For nærmere informasjon om muligheter for annonsering, se eller kontakt: Åse Marie Evjen, Fjord Norge Produktmanual med årlige faktahefter. Vær til stede der turoperatørene orienterer seg! Produktmanualen og faktaheftene er viktige verktøy for turoperatørene når de planlegger sine turer til Fjord Norge. Gjennom å være til stede med annonse i Produktmanualen blir din bedrift synlig.innholdsmessig gir Produktmanualen oversikt over den enkelte destinasjon med kart, attraksjoner, rundturer, overnattings- og transportbedrifter, mens Faktaheftet inneholder priser, ruteinformasjon og annen dynamisk informasjon som ofte endres fra år til år. Produktmanualen distribueres direkte til viktige beslutningstakere hos turoperatørene og kontakter i reiselivsbransjen i inn- og utland. Den sendes også ut til reisebyråer, Innovasjon Norges utenlandskontorer og ambassader i ulike markeder. Vi i Fjord Norge bruker også Produktmanualen svært aktivt i våre møter med turoperatørene. Gjennom annonse i Produktmanualen er du dermed sikret distribusjon av ditt budskap på alle fagmessene, våre workshops og i de over 800 salgssamtalene vi årlig gjennomfører med turoperatører. På denne måten får din bedrift også bedre gjennomslag for og høyere oppmerksomhet rundt deres budskap pga. den posisjonen Fjord Norge har opparbeidet seg. Destinasjonsselskaper som bestiller minimum en side i Produktmanualen får mulighet til å legge ut sine egne produktmanualer på vårt bransjenett. De er dermed tilgjengelig for nedlasting sammen med selve Produktmanualen og Faktaheftet. Inkludert i prisen når man bestiller minimum en side er også listing av alle hoteller, de største attraksjonene og aktivitetbesbedriftene i destinasjonsselskapet sitt område i Facts and Prices. Produktmanualen trykkes i et opplag på ca eksemplarer (Faktaheftet ca. 2 x 6000 eksemplarer) i engelsk språkform. Manualen er ca. 100 sider i fullt fargetrykk (Faktaheftet ca. 76 sider) for å gi leserne et best mulig visuelt inntrykk av hva Fjord Norge kan tilby. * 474 respondenter i mai

14 Miguel Diaz/Fjord Norge AS Markedsundersøkelse* 24 % av turoperatørene benytter Produktmanualen/ Faktaheftet hver eneste uke 49 % av turoperatørene har brukt turforslagene. Tilbakemeldingene er for øvrig at kvaliteten på informasjonen er veldig god og at bildene skaper en økt positivitet til Fjord Norge som reisemål. Produktmanualen brukes både som planleggingsverktøy og som et oppslagsverk. Oversiktlig- og brukervennligheten skaper en fordel foran andre reisedestinasjoner og øker antallet bookinger som en konsekvens. Product Manual og Facts and Prices 2013 blir trykket i februar Facts and Prices 2014 vil bli trykket januar/februar Produktmanualen er toårig og oppdatering av informasjon til faktaheftet er inkludert i prisen. Betaling: Forfall 50 % 1. september 2012 Forfall 50 % 1. februar 2013 Hjelp til annonseutforming: 24. august 2012 Ferdig digitalt materiell: 24. august 2012 For nærmere informasjon om muligheter for annonsering, se eller kontakt: Åse Marie Faktaannonse Fjord Norge AS tilbyr pakkeløsninger sammen med våre samarbeidspartnere på internett. Ved deltakelse i en slik pakke, vil produktet bli synlig på sidene til Innovasjon Norge (www.visitnorway.com), Fjord Norge (www.fjordnorway.com) og sidene til ditt lokale destinasjonsselskap / reiselivslag. Ta kontakt med ditt lokale reiselivslag eller Fjord Norge AS for å få informasjon om hvem som er vår samarbeidspartner i din region! Annonsering på fjordnorway.com På våre internettsider kan din bedrift få ekstra synlighet. Fjordnorway.com får besøk av flere hundretusener potensielle turister hvert år. De bruker mye tid på nettsidene for å få ideer om overnatting, transport, attraksjoner og aktiviteter. Er din bedrift synlig på fjordnorway.com treffer du kjøpeklare reiselivskunder, som planlegger en ferie i vår region. Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi annonse i forhold til dine behov! Vi tilbyr ulike annonseformater slik at du kan velge det som passer best for deg og din bedrift: Toppbanner, 775x100 pixler Netboard, 512x250 pixler Skyskaper sticky, 175x500 pixler Fastknapp, 175x150 pixler Sponset Produktpresentasjon, 172x70 pixler, tekst 160 tegn. Hovedside og to valgfrie primærkategorier. For mer informasjon om annonseformat og priser, besøk eller kontakt Åse Marie Evjen, Fjord Norge Newsletter Nyhetsskriv om produkter samt annen informasjon i Fjord Norge som sendes ut kontinuerlig. Fjord Norge Newsletter distribueres elektronisk til ca kontakter, deriblant ca turoperatører, utvalgte reisebyråer samt utenlandsk presse. Egne produktinformasjoner og spesialtilbud kan sendes ut som vedlegg. Fjord Norge Newsletter er også tilgjengelig på Ny og oppdatert layout har ført til at mange flere leser nyhetsbrevet og det er positivt mottatt at vi har øket frekvensen. Nytt av året er tematisering av nyhetsbrevet, hvor en del av utgavene har ulike tema. Send nyheter fra din region til: Siv Hege Normann, Fjord Norge Info Informasjonsskriv med nyheter fra Fjord Norgeregionen som distribueres elektronisk til aksjonærer, samarbeidspartnere og andre utvalgte forbindelser på norsk. Fjord Norge Info er i tillegg tilgjengelig på Stillingsannonse i Fjord Norge Info ta kontakt for priser og muligheter. Send nyheter fra din region til: Siv Hege Normann, Fjord Norge Fotoservice Fra kan man enkelt laste ned bilder av førsteklasses kvalitet. Legg dine bilder inn i Fjord Norges Fotoservice og gjør din bedrift og destinasjon mer synlig for turoperatører og presse i Norge og utlandet. 14 * 71 respondenter i mai 2008

15 I 2010 ble det lastet ned bilder fra fotoservicen til Fjord Norge. Året før ble det lastet ned bilder. For nærmere informasjon om vår fotoservice kontakt: Beate Myren, Fjord Norge Bransjenett På finner reiselivsnæringen og media nyttig informasjon om markedene, aktiviteter, merkevarebygging, markedsundersøkelser, pressemeldinger og statistikk. I tillegg kan man laste ned Fjord Norway Product Manual, Facts & Prices, Fjord Norge Info, Fjord Norge Newsletter og Fjord Norge Markedsplan. Distribusjon Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud kan sendes til Fjord Norges registrerte turoperatører i utlandet og i Norge. Fjord Norge AS sitt dataregister inneholder adresser og kontaktinformasjon om ca turoperatører. Det er også mulig å søke fram til aktuelle turoperatører for videre bearbeidelse og salgsframstøt. Kontakt Beate Myren for mer informasjon; Studieturer for turoperatører og reisebyråer Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter. Varighet 3-4 dager. Direkte salgsforhandlinger med den enkelte tilbyder. Miniworkshops kan arrangeres lokalt. Kontaktperson: Helen Siverstøl, Fjord Norge Salgsreiser Fjord Norge AS har gode erfaringer med å gjennomføre oppsøkende salgsvirksomhet på flere forskjellige markeder. Formålet med prosjektet er å presentere nye produkter og produktpakker overfor både nye og kjente turoperatører samt å påvirke operatørene til å ta produktene inn i sine programmer. Gjennomføring av prosjektet er avhengig av deltakelse fra næringen. Tidspunkt og områder bestemmes av eventuelle deltakere i prosjektet. Pris avtales i forhold til marked og tidsbruk fra Fjord Norge sin side. Kontaktperson: Helen Siverstøl, eller markedsansvarlig for de respektive markedene. Pressebearbeidelse Pressearbeidet er et av Fjord Norges viktigste elementer i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides temabaserte program tilpasset pressebesøk, i tillegg til tradisjonelle program. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk, men vær oppmerksom på at det kan ta tid før en artikkel blir publisert. Fjord Norge sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Kontaktperson: Helen Siverstøl, Fjord Norge Markedsmøte Fjord Norge AS gjennomfører årlig et markedsmøte hvor næringsaktørene i regionen blir presentert for kommende års markedsaktiviteter og markedsprioriteringer. Markedsmøtet er ment å gi verdifull faglig påfyll til næringen og er et forum for diskusjon og kompetanseheving. Møtet har også en viktig funksjon i forhold til å samle regionens aktører og samarbeidspartnere. I 2013 blir markedsmøtet holdt i tidsrommet September 2013, i samarbeid med NCE Fjord Norway konferansen og Sogn-og Fjordane sin Reiselivskonferanse. Program finner du på Kontaktperson: Andreas Skogseth, 15

16 Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS 16

17 SALGS-OG MARKEDSAKTIVITETER PER MARKED Fjord Norge sine planer for markedsaktiviteter for 2013 gjenspeiler en målsetning om en langsiktig satsing på å bygge kjennskap til og kunnskap om FjordNorge som reisemål i våre prioriterte markeder. Samtidig skal våre aktiviteter ha fokus på å være salgsutløsende og konvertere interesse til faktisk kjøp. Våre aktiviteter skal skape økt omsetning for våre partnere og bidra til økt lønnsomhet i næringen Vi presenterer hvert marked med de ulike aktivitetene en bedrift kan delta på og gir en presentasjon av hva Fjord Norge planlegger å gjøre i de respektive markedene. Presentasjonene er ikke fullstendige hva gjelder de generelle marketingaktivitetene og vi ber interesserte partnere, destinasjoner og reiselivsbedrifter om å ta kontakt for en presentasjon av markedsaktivitetene og ulike muligheter for kampanjedeltakelse på de respektive markedene. 17

18 Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Beskrivelse av markedsaktivitetene Norgeskampanjen gjennom Innovasjon Norge Norgeskampanjen er hovedkampanjen i forbrukermarkedene og kampanjene vil i all hovedsak ha med elementer av profilannonsering, produktannonsering, online annonsering, brosjyredistribusjon, distribusjon av nyhetsbrev til bransje, presse og forbruker, presseturer og visningsturer for turoperatører. Hovedfokus er på sommersesongen og hovedferien. Fjord Norge regionen går inn samlet i Innovasjon Norges hovedkampanjer og presenterer FjordNorge som en region for å gi større gjennomslagskraft i de internasjonale markedene. Fjord Norge viderefører vårt fokus på konvertering til salg. Derfor vil vi i 2013 kampanjene sette av plass til produktannonser i egne bilag og annonser. Dette vil gi produkttilbydere en større mulighet til å være synlig i Fjord Norge sine aktiviteter og dermed ta ut en direkte salgsgevinst. Kontaktperson hos Fjord Norge: Britt Dalland, eller kontakt markedsansvarlig for de respektive markedene. Sesongutvidelse kortferie Å øke trafikken i skuldersesongen er et viktig arbeidsområde for Fjord Norge. Fjord Norge ser ikke på det som et mål at turistene er her på et kort opphold og vi ser kortferiesatsingene som et middel for å øke trafikken i skuldersesongene. Vi har større fokus på temasatsingen og ferier med et aktivitetsfokus som for eksempel vandring, dykking eller kultur gir grunnlag for reiser utenom hovedsesong. Når vi jobber med temasatsingene vil vi jobbe mer segmentert mot utvalgte målgrupper enn det vi gjør i våre større kampanjer. Kontaktperson: Britt Dalland, Vinterkampanjen Temaprosjektet Ski FjordNorway er Fjord Norge sitt vinterprosjekt. Et samarbeid med Innovasjon Norge er grunnlaget for markedsarbeidet i de fleste av markedene, men vi har også valgt å ha fokus på transportører, turoperatører og andre strategiske partnere. Ski Fjord Norway-kampanjen er sterkt knyttet til distribusjonsleddene og det jobbes aktivt med innsalg mot de viktigste skioperatørene i våre nøkkelmarkeder. Pressearbeidet er helt sentralt for å lykkes med Ski FjordNorway og vi har sett stor interesse fra internasjonal presse de siste årene. Kontaktperson: Andreas Skogseth, Vandrekampanjen Fjord Norge er aktiv i Innovasjon Norges vandrekampanje. Et viktig kampanjeelement er Vandrekatalogen, hvor destinasjoner og bedrifter blir presentert under en felles Fjord Norge presentasjon. Bilaget blir distribuert på vandremesser i de aktuelle kampanjemarkedene, samt som vedlegg i vandremagasiner. Vandring er et av temasatsingene i NCE og en videre satsing på dette temaet blir derfor viktig også i markedsarbeidet. Et online-magasin er utviklet av NCE og vil bli et viktig kampanjeelement for 2013, hvor vi kan gå mer målrettet mot utvalgte Fiskekampanjen Temasatsingen Fiske har det vært jobbet aktiv med i flere år gjennom Innovasjon Norge. Fjord Norge jobber aktivt med dette segmentet vegne av destinasjoner og bedrifter i regionen. En Fiskekatalog er et viktig element i denne satsingen og her blir regionen og partnerbedrifter presentert. Kontaktperson: Andreas Skogseth, Samarbeid med strategiske partnere Samarbeid med strategiske partnere er viktig for å sikre en bredere presentasjon av Fjord Norge regionen hos turoperatører og transportører. Vi ønsker også at regionen blir presentert konsistent i ulike aktiviteter og kampanjer hos våre partnere. Tilgjengelighet til regionen er viktig for å både å opprettholde og utvikle turiststrømmene til regionen vår. Et strategisk samarbeid med både fergeselskaper, flyselskaper og Avinor er viktig for å sikre et fokus på regionen hos disse. Turoperatørsamarbeid har vært viktig for å sikre et større fokus på FjordNorge regionen i salgskanalene. Vi ønsker å jobbe for å få utvidet produktspekteret i deres kataloger og online, slik at vi kan presentere turisten med flere alternativ fra vår region. Samtidig utvikler vi salgs-og markedsføringssamarbeid, for å sikre en bedre salgseffekt av våre markedsføringstiltak. Kontaktperson: Britt Dalland, Messedeltakelse Fjord Norge deltar med eget personell og/eller med partnere fra våre destinasjoner på bransje- og forbrukermesser i våre viktigste markeder. Messene er fortsatt viktige møteplasser for reiselivsbransjen og her treffer vi viktige turoperatører og presse. I tillegg til de internasjonale bransjemessene ITB-Berlin og WTM-London er bransje- og forbrukermessene i våre hovedmarkeder viktige for oss. Fjord Norge inviterer destinasjonene til å delta på messene sammen med Fjord Norge, for å kunne møte turoperatører og forbruker. Kontaktperson i Fjord Norge avhenger av markeder, se oversikt i aktivitetsoversikten på side 42 for mer informasjon. Workshops Workshops i regi av Innovasjon Norge er vår viktigste kanal for å bearbeide bransjen. Workshops er en viktig møteplass for turoperatører, destinasjoner og reise-livsbedrifter i regionen. Fjord Norge koordinerer påmelding og deltakelse for våre bedrifter, samt at vi selv deltar på nesten alle workshops. Vi gir gjerne råd og informasjon om workshops, dersom man er usikker på deltakelse. Kontaktperson i Fjord Norge avhenger av markeder, se oversikt i aktivitetsoversikten på side 42 for mer informasjon.informasjon. 18

19 Presentasjon av markedsaktiviteter per marked Messer Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS Tyskland Tyskland er Fjord Norges største marked i volum og representerer 24 % av alle kommersielle gjestedøgn i regionen. Tyskland representerer 38 % av alle kommersielle gjestedøgn på camping/hytte/ vandrehjem og er det ukronede feriehus og campingmarkedet hos oss. Til tross for dette er Tyskland også sammen med Storbritannia vårt største hotellmarked, med 13 % markedsandel. Selv om Tyskland står for en så stor andel av kommersielle gjestedøgn i Fjord Norge regionen, så representerer Norge under 1% av tyske utreiser og vi har enda et stort potensial i dette markedet. I følge den anerkjente tyske reiseundersøkelsen Die Reiseanalyse 2011 er Skandinavia en av de regioner som har størst vekstpotensial på det tyske turistmarkedet. Fjord Norges markedsaktiviteter Fjord Norge vil i det tyske markedet videreføre investeringene i de to hovedkampanjene gjennom Innovasjon Norge; Rundreise- og Feriehuskampanjen. Hovedfokus for regionen er på Rundreisegjesten, men vi ser et større potensial for at Feriehusgjestene kan forbruke mer aktiviteter under sitt opphold. Samtidig som Fjord Norge på vegne av regionen investerer i felleskampanjene, vil en viktig del av aktivitetene i Tyskland være egne Fjord Norge aktiviteter, i samarbeid med Innovasjon Norge eller med utvalgte strategiske partnere. Disse aktivitetene vil ha et klart salgsfokus og det vil være mulig for enkeltbedrifter å få god synlighet. Fjord Norge vil også fortsette det gode samarbeidet som er etablert med de to store operatørene i markedet, TUI Wolters og DerTour. Ta kontakt med ditt lokale destinasjonsselskap/ reisemålsselskap om du er interessert i å delta i de markedsaktivitetene som Fjord Norge gjennomfører i Tyskland. Workshop I 2013 arrangerer Innovasjon Norge igjen Workshop i Hamburg. Her har dere mulighet til å møte tyske turoperatører og transportselskaper. Arrangementet gir norske reiselivsaktører muligheten til å komme ut på markedet og møte turoperatører og transportselskaper på en kostnadseffektiv måte. Deltakelse vil også hjelpe deltakerne med å få en bedre innsikt og forståelse av det tyske markedet. Tidspunkt: 23. mai 2013 Påmelding: Januar 2013 Pris: Kontaktperson: Siv Hege Normann, ITB Berlin ITB (Internationale Tourismus Börse) er verdens største reiselivsmesse med over besøkende (derav nesten fagbesøkende) i løpet av fem dager. Messen er en viktig møteplass for de viktigste turoperatørene fra Tyskland og mange internasjonale aktører. Tidspunkt: Påmelding: Pris: Aktiv deltakelse: euro 4900,- pr. firma, egen disk, eget bord. Euro 3200,- pr. firma, egen disk. Euro 3.000,- pr. firma, eget bord. Euro 700,- for én ekstra person. Passiv deltakelse: euro 525,- pr. firma for distribusjon av opptil 500 eksemplarer av en brosjyretittel. deltakelse faktureres i euro pluss 19 % merverdiavgift i henhold til tysk lovgivning. Det tas forbehold om eventuelle kursendringer. Pris inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til og eventuelt fra messen, samt grafiske kostnader for tavlen bak disken Fjord Norge vil delta aktivt på ITB Berlin på vegne av regionen. Kontaktperson: Siv Hege Normann, CMT Stuttgart CMT (Camping, Motor, Touristik) er Tysklands største publikumsmesse. Det er årets første publikumsmesse og dermed et trendbarometer for reiselivsbransjen. Tidspunkt: Påmelding: Pris: Aktiv deltakelse: EUR Passiv deltakelse pr. messe: eur deltakelse faktureres i EURO pluss 19 % mva. i henhold til tysk lovgivning. NB: Prisen inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til/fra messen og gjeldende mva. Ønskes logo på disken, må deltaker selv dekke produksjonskostnaden. Fjord Norge vil delta aktivt på CMT Stuttgart på vegne av regionen. Kontaktperson: Siv Hege Normann, 19

20 Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS NEDERLAND Nederland er vårt nest største marked i volum og representerer 11 % av alle kommersielle gjestedøgn i Fjord Norge regionen. Nederland er et sterkt camping- og hytte marked og representerer 18 % av alle kommersielle gjestedøgn på camping/hytte/ vandrehjem i FjordNorge. Dette er er ikke et sterkt hotellmarked, med 6 % markedsandel for hotellovernattinger. I 2011 hadde vi totalt sett en nedgang fra dette markedet, men en interessant vekst på hotellovernattinger. I Nederland representerer Norge like under 1% av nederlandske ferieutreiser, og vi har enda et stort potensial i dette markedet. Rundreise er den mest vanlige ferieformen og mer enn 75% kommer til Norge med egen bil. Dette betyr at Nederlenderne i stor grad benytter reiselivstilbudene i distrikts-norge. De er svært aktive og storforbrukere av aktivitetstilbud under ferien. Fjord Norges markedsaktiviteter Fjord Norge vil delta i Innovasjon Norges Norgeskampanje og noen utvalgte nisje-aktiviteter. I tillegg vil vi jobbe med Innovasjon Norge med egne Fjord Norge aktiviteter. Fjord Norge aktivitetene gir mulighet for synlighet for enkeltbedrifter, med et klart salgsfokus. Nederland er et marked hvor mange turister reiser på egenhånd. Samtidig ser vi at arbeidet med turoperatørene er viktig for å skaffe nye kunder, gjerne de som har mindre kjennskap til Norge og Skandinavia. Samarbeidet med Buro Scandinavia vil bli videreført i 2012 og vi jobber med både OAD Reizen og Pharos Reisen for å etablere et samarbeid for Ta kontakt med ditt lokale destinasjonsselskap/ reisemålsselskap om du er interessert i å delta i de markedsaktivitetene som Fjord Norge gjennomfører i Nederland. Messer: Vakantiebeurs Vakantiebeurs er den største forbruker- og bransjemessen for turisme i Nederland og en viktig møteplass for reiselivsbransjen. Besøkstall for 2012 var besøkende. Innovasjon Norge organiserer en Norgesstand med 15 disker og utstillere fra hele Norge samt to turoperatører fra Nederland. Vakantiebeurs har en fagdag med gode muligheter for å opprette og pleie verdifulle bransje- og pressekontakter. De påfølgende fem dagene er messen åpen for forbrukerne. Tidspunkt: Januar 2013 Påmelding: 1. Oktober 2012 Pris: Aktiv deltakelse: Euro 2.450,- Passiv deltakelse: Euro 580,- Deltakelsen faktureres i euro pluss 19% mva i henhold til nederlandsk lovgivning. NB: Prisen inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til/fra messen, ellereventuelle kostnader for lagring av brosjyrer hos CEVA. Kostnader for grafikk på tavlen er ikke inkludert. Fjord Norge vil delta aktivt på Vakantiebeurs på vegne av regionen. Kontaktperson: Siv Hege Normann, 20

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 Våre fremtidige segmenter 2 1. Rundreise turisten bil, buss, off. transport 2. Baseferie feriehus, hotell eller camping 3. Skiferie med vinteropplevelser 4. Vandring knyttet

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre

årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre Hva skjer i løpet av et år da egentlig? da var ett år gått på gjensyn! STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Markedsaktiviteter 2013

Markedsaktiviteter 2013 Markedsaktiviteter 2013. Trøndelag Reiseliv AS Kirsten Schultz / September 2012 1 Trondheim, September 2012 Kjære samarbeidspartnere. 2012 har igjen vært et år preget av økonomisk usikkerhet og negative

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no Markedsaktiviteter 2013 Telemarkreiser AL www.visittelemark.no 1 Bli mer synlig og selg mer i 2013! Gjennom gode felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og de prioriterte utenlandske markeder,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer