Ustabile markeder krever økt innsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ustabile markeder krever økt innsats"

Transkript

1

2 Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang i noen av Fjord Norges markedssegmenter og økning i andre. Vi står i dag overfor en ny type konkurransesituasjon med betydelig mindre stabilitet i markedene. Med globale trender som bl.a. økt bekymring for sikkerhet, ferie nærmere hjemmet og færre oversjøiske reiser, begynner det å tegne seg et bilde som ikke ligner det vi tradisjonelt har vært kjent med. Fjord Norges utfordring er som alltid å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Med en vekst i internasjonal trafikk til europeiske destinasjoner i 2002 på 2 %, ligger Fjord Norge med en vekst på 1,4 % under Europas vekstrate. Det er derfor viktigere enn noensinne at aktørene i regionen øker innsatsen i det regionale samarbeidet. Det er nå mer utfordrende enn tidligere å øke vårt markedsføringsnivå, men skal vi hevde oss i den internasjonale konkurransen må vi ta til etterretning at ustabile markeder krever økt innsats og overvåking. Fjord Norge AS ønsker å ta ansvar og fokusere på de endrede rammebetingelsene, noe som ikke bare krever styrket innsats innen forbrukermarkedsføring, men også et bredere kundegrunnlag spredt på flere markeder. Målet er at sviktende interesse og kjøpekraft i et marked kompenseres med økt etterspørsel i andre. Fjord Norges overvåkning av hvilke verdensområder som forventer langsiktig økonomisk vekst og økt utreiseaktivitet blir stadig mer viktig. Fjord Norge AS har en langsiktig samarbeidsavtale med Norges Turistråd som sikrer koordinering og tilrettelegging av markedstiltak for næringen i regionen. Vårt mål er å skape bedre langsiktighet og lønnsomhet for næringsaktørene. Det utarbeides egne skreddersydde pakker for næringen i Fjord Norge, og innsalg og fakturering av aktivitetene skjer gjennom Fjord Norge AS. Dialogen mellom den enkelte bedrift og Norges Turistråd er selvfølgelig til stede som vanlig. Fjord Norges Markedsplan 2004 inneholder alle Fjord Norges aktiviteter samt de fleste av Norges Turistråds aktiviteter. Fjord Norge AS har god kunnskap om de ulike markeder og aktiviteter. Benytt vår kompetanse når du skal planlegge dine markedsaktiviteter i år 2004! Husk at ved å koordinere de fire fjordfylkenes markedsføring og satse som et stort team, oppnår vi stordriftsfordeler som hver enkelt destinasjon eller produkt ikke oppnår på egen hånd. Når vi kjøper pakker sammen og opptrer samlet, får vi mye mer igjen i forhold til andre regioner. Resultatet er større slagkraft og større gjennomslag for våre synspunkter i markedsføringen i utlandet. Vær med og utnytt fordelene vi skaper! Velkommen til enda tettere samarbeid med Fjord Norge AS! Med vennlig hilsen Elin Bolann adm. direktør Christopher Rosenkilde markedssjef Forsidefoto: Terje Rakke. Fjord Norge AS Fjord Norway Lodin Leppesgt. 2b, P.O.Box 4108 Tel.: Org.nr.: N-5835 Bergen, Norway Fax:

3 1 VISJON FORRETNINGSIDÉ ORGANISASJON OG LEDELSE MÅLSETNINGER OG HOVEDSTRATEGIER FJORD NORGES MARKEDSSTRATEGIER STRATEGISKE PRODUKTOMRÅDER TRENDER I DEN INTERNASJONALE TRAFIKKUTVIKLINGEN MÅLGRUPPER FJORD NORGE MARKEDSUTVIKLING I FJORD NORGE Markedsutvikling totalt og fordelt på overnattingsform Fjord Norges største markeder Hotell Endringer i antall hotellgjestedøgn i Norge og Fjord Norge Markedsandel hotellovernattinger Utenlandske hotellgjestedøgn Camping Hyttegrender Hytteformidling Vandrerhjem Utvikling i fergetrafikken MARKEDSPRIORITERING MARKEDSTILTAK FJORD NORGE Generelle tiltak - Fjord Norge Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Kart Fjord Norge Produktmanual og Facts & Prices Fjord Norge Merkevareskole Fjord Norge Produktutviklingsskole Fjord Norge Newsletter Fjord Norge Info Fjord Norges Markedsplan 2004 side 1

4 Fjord Norge Fotoservice Fjord Norge Bransjenett Distribusjon turoperatører/søk Pressebearbeidelse Studieturer - turoperatører og reisebyråer Generelle tiltak - Norges Turistråd Norwegian Travel Workshop (NTW) Nordic Overseas Workshop (NOW) Katalogkonseptet Visitnorway.com Temaprosjekt Fiske Temaprosjekt Sykkel Temaprosjekt Vandring Brosjyredistribusjon Tyskland Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Tyskland Nederland Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Nederland Storbritannia Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Storbritannia Nord-Amerika Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Nord-Amerika Frankrike Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Frankrike Italia Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Italia Spania Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Spania Sverige Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Sverige Danmark Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Danmark Japan/Østen Markedsbeskrivelse/Trender Markedstiltak Japan / Østen Fjord Norges Markedsplan 2004 side 2

5 11.13 Russland Markedsbeskrivelse/Trender Markedstiltak Russland Fjord Norge AS tar forbehold om trykkfeil, prisendringer og evt. endringer i oppførte prosjekter. Oppgitte priser er i hovedsak eksklusiv merverdiavgift og utgifter ifm. frakt/toll av brosjyremateriell til de forskjellige tiltakene. Valutaendringer kan føre til prisendringer. Forsidefoto: Terje Rakke. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 3

6 1 Visjon Fjord Norge AS skal være det mest profesjonelle og slagkraftige landsdelsselskapet i Europa og posisjonere Fjord Norge som Europas mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier. 2 Forretningsidé Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester. 3 Organisasjon og ledelse Fjord Norge AS har syv ansatte. Bedriften har pr. august 2002 følgende organisasjon: Elin Bolann Administrerende direktør Christopher Rosenkilde Markedssjef Åse Marie Evjen Produktsjef Cathrine P. Olsen Markedskoordinator Torill Anthun Administrasjonssekretær Beate Myren Produktkoordinator Helen Siverstøl Internettkoordinator Bedriftens medarbeidere har godt sammensatt kompetanse. Av personalet i Fjord Norge AS er en av medarbeiderne utdannet siviløkonom, en er siviløkonom og MBA (Master of Business Administration) utdannet i USA, en er handelsøkonom og de fleste øvrige har annen høyere utdanning innen økonomi og markedsføring. Personalet har mange års arbeidserfaring fra reiselivsnæringen både fra innog utland og behersker engelsk, tysk, spansk og fransk. 4 Målsetninger og hovedstrategier Overordnede målsetninger Fjord Norge AS skal gjennom konsistent, systematisk og strukturert merkevarebygging og posisjonering øke sin slagkraft i utvalgte internasjonale markeder med den hensikt å skape økt trafikk som tilrettelegger for økt lønnsomhet blant reiselivstilknyttede bedrifter i landsdelen. Hovedstrategier Fjord Norge AS kjernevirksomhet skal være koordinering av den internasjonale markedsføringen for regionen. Fjord Norge AS skal velge ut strategiske satsingsmarkeder og satse langsiktig og med kontinuitet i disse markedene. 5 Fjord Norges markedsstrategier Videreutvikle merkevaren Fjord Norge iht. regionens merkevarestrategi. Velge ut strategiske satsingsområder og satse langsiktig og med kontinuitet i disse områdene. Utvelgelse av satsingsmarkeder skal baseres bl.a. på følgende kriterier: o Modningsfase o Forbruk/bidrag til bedriftenes lønnsomhet o Bidrag til sesongforlengelse o Bransjens infrastruktur o Risikospredning Fokusere på behovssegmenter som i den nasjonale merkevarestrategien defineres som: o Aktive naturopplevelser o I ett med natur og kultur o Ro og oppladning i naturen Være proaktiv når det gjelder utvikling av nye markeder. Forsterke satsingen innen forbrukerrettet markedsføring. Arbeide mot turoperatører, reisebyråer og presse. Tematisere markedsføringen iht. behovssegmenter og merkevarestrategi. Gjennom alliansebygging med andre eksportrettede bransjer søke å utløse synergieffekter i markedsarbeidet. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 4

7 6 Strategiske produktområder Kjerneprodukter i Fjord Norge Naturbaserte produkter (hovedprodukt fjord med fjell, isbre og kyst som viktige delprodukter under begrepet fjord ) Kulturbaserte produkter Aktivitetsbaserte produkter Hovedprodukter Rundreiser for grupper (eskorterte turer) og individuelle (egen bil/leiebil) Ligge stille ferie hytteferie/feriehus Temabaserte ferier og aktivitetsferier i naturen Kortferie og byferie ( city breaks ) Cruise 7 Trender i den internasjonale trafikkutviklingen De aller siste internasjonale trender Betydelig mer bekymring for sikkerhet Flere tar ferie i eget hjemland eller nærmere hjemland Færre oversjøiske reiser Færre tradisjonelle flyreiser Flere bil og bussreiser Stadig flere last minute bookings Stadig flere online bookinger Eksplosjon i low cost etterspørsel Global jakt etter verdi for pengene (value for money) Østen, Afrika og Midt-Østen tar markedsandeler internasjonalt på bekostning av Europa og Amerika Eksplosjon i etterspørsel etter utenlandsreiser fra Kina, Sør-Korea og India Generelle internasjonale trender Forholdet mellom pris og kvalitet spiller stadig større rolle Tid en stadig knappere ressurs Nye tider - ny livsstil! Instant relief behov Ferie en menneskerett! Nye verdioppfatninger Familie i fokus Den nye American Dream Down aging de eldre blir yngre! Globale samfunnsborgere Større sammenligningsgrunnlag Betydelig større krav til kvalitet og service Individualisering Flere og kortere ferier Tema- og byferier øker raskest Større etterspørsel etter helhetlige destinasjonstilbud som inkluderer tilbud om opplevelser, aktiviteter og kultur Økt etterspørsel etter selvstell på bekostning av hotell Konkurransen øker 8 Målgrupper Fjord Norge Felles målgrupper for alle marked innenfor behovssegmentene Aktive naturopplevelser, I ett med natur og kultur og Ro og oppladning i naturen : 45 år og eldre - uavhengige av barn, økonomisk overskudd, fleksible, velutdannede og interessert i naturbaserte opplevelser. Turister som prioriterer reiseaktivitet og som gjennomfører reiser flere ganger i året er vår største og viktigste målgruppe år uavhengige av barn, økonomisk overskudd, fleksible, velutdannede, interesserte i naturbaserte opplevelser. De prioriterer reiseaktivitet høyt og reiser flere ganger i året. Livsstils- og spesialinteressegrupper - karakterisert ved høy prioritering av sine spesialinteresser i valget av feriemål. Vær synlig! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norges Markedsplan 2004 side 5

8 9 Markedsutvikling i Fjord Norge 9.1 Markedsutvikling totalt og fordelt på overnattingsform Tabellene nedenfor viser antall gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender, hytteformidling og vandrerhjem i Fjord Norge i 2002 og prosentvise endringer i forhold til Ser vi på all overnatting samlet, så hadde vi en økning på 1,4 prosent i antall gjestedøgn i Fjord Norge i Antall norske overnattinger økte med 1,3 prosent og antall utenlandske overnattinger med 1,5 prosent. I Norge totalt var det en økning på 0,4 prosent. Antall norske gjestedøgn økte med 0,7 prosent, mens utenlandske gjestedøgn ble redusert med 0,3 prosent. Fjord Norge 02 Total overnatting Hotell Camping Hyttegrender Hytteformidling Vandrerhjem I alt Norge Utlandet i alt Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land Kilde: SSB og Norske Vandrerhjem Tall for hytteformidling i Møre og Romsdal inngår ikke i statistikken (ikke tilgjengelig fra SSB). Fjord Norges Markedsplan 2004 side 6

9 Fjord Norge endr Total overnatting Hotell CampingHyttegrenderHytteformidlingVandrerhjem I alt 1,4 % 0,4 % 5,1 % -2,0 % -0,1 % -2,8 % Norge 1,3 % -0,1 % 6,0 % 3,0 % 23,4 % -16,0 % Utlandet i alt 1,5 % 1,4 % 4,1 % -5,2 % -0,6 % 4,1 % Sverige -2,5 % 1,0 % -1,0 % -27,8 % -9,8 % -17,9 % Danmark 6,6 % 8,9 % -2,6 % 21,9 % 36,3 % 4,7 % Finland 6,8 % 3,2 % 7,5 % 7,5 % - 80,1 % Island 11,7 % -14,6 % 94,3 % 233,3 % - 27,7 % Storbritannia 5,5 % 3,8 % 4,3 % 1,9 % 360,4 % 3,4 % Nederland 4,7 % 17,9 % 0,5 % -4,8 % 6,8 % 11,4 % Tyskland 0,7 % 6,7 % 3,1 % -7,1 % -2,7 % 3,8 % Frankrike -5,3 % -7,5 % 1,9 % -16,0 % -15,9 % -9,9 % Spania 15,1 % 14,8 % 25,8 % -13,6 % - 1,7 % Sveits 9,4 % 0,1 % 23,7 % -0,7 % -16,6 % Italia 7,8 % 0,8 % 35,9 % -11,9 % -0,3 % Østerrike 7,4 % -9,3 % 15,4 % 39,0 % 2,6 % Belgia 13,6 % 2,8 % 26,2 % 13,8 % -12,3 % Portugal 8,5 % 23,2 % -48,7 % -46,9 % 17,2 % Hellas 12,7 % 13,1 % 1,9 % 71,4 % 17,4 % Irland 22,0 % 34,0 % 32,8 % -77,2 % 34,5 % Luxembourg 49,1 % 104,1 % -3,1 % -54,8 % 165,5 % Tyrkia 126,6 % 102,2 % 244,6 % 350,0 % 838,5 % Polen 14,3 % -2,1 % 36,4 % -21,7 % 8,3 % Tsjekkia 0,9 % -0,9 % -4,2 % 33,2 % -7,0 % Slovakia -33,9 % -29,7 % -41,9 % 39,3 % -35,1 % Ungarn 18,0 % 33,3 % 11,9 % 0,0 % -24,3 % Europa ellers 14,5 % -1,3 % 51,0 % 42,5 % 174,3 % 12,7 % USA -14,1 % -13,9 % -29,4 % 8,4 % -4,1 % Canada 30,7 % 22,4 % 60,4 % 7,6 % 29,4 % Mexico 9,4 % 0,5 % -78,7 % 12,5 % 147,1 % Latin-Amerika ellers -25,1 % -33,2 % 8,5 % -31,8 % 96,6 % Australia 11,0 % 11,5 % 1,8 % -29,1 % 25,2 % New Zealand -22,8 % -39,2 % 8,5 % -61,8 % -28,0 % Japan -6,9 % -7,1 % 6,4 % -42,2 % 0,7 % Asia ellers -3,0 % -3,6 % -3,5 % 14,7 % 25,5 % Afrika 54,5 % 55,2 % 42,9 % 0,0 % 211,1 % Andre land -1,9 % 2,2 % -8,8 % -1,1 % -94,1 % 97,0 % Kilde: SSB og Norske Vandrerhjem Tall for hytteformidling i Møre og Romsdal inngår ikke i statistikken (ikke tilgjengelig fra SSB). 9.2 Fjord Norges største markeder Figuren på neste side viser Fjord Norges største utenlandske markeder når vi slår sammen hotell, camping, hyttegrender, hytteformidling og vandrerhjem. Vi ser av figuren at Tyskland står for hele 41 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Storbritannia står for 10 prosent, Nederland 9 prosent, USA 5 prosent, mens Sverige, Danmark, Spania og Frankrike alle har 4 prosent. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 7

10 USA 5 % Italia 2 % Spania 4 % Japan 3 % Frankrike 4 % Andre land 14 % Sverige 4 % Danmark 4 % Storbritannia 10 % Nederland 9 % Tyskland 41 % 9.3 Hotell Utvikling hotellstatistikk i Fjord Norge Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall hotellovernattinger i Fjord Norge fordelt på nasjonalitet for utvalgte markeder for perioden I alt Norge Utlandet Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia USA Japan Fjord Norges Markedsplan 2004 side 8

11 9.3.1 Endringer i antall hotellgjestedøgn i Norge og Fjord Norge I 2002 hadde Fjord Norge en bedre utvikling enn i hele Norge totalt. Fjord Norge hadde en økning på 0,4 prosent i antall hotellgjestedøgn totalt sammenlignet med 2001, mens Norge hadde en nedgang på 1,4 prosent. Antall norske gjestedøgn gikk ned med 0,1 prosent i Fjord Norge og ned 1,0 prosent i hele Norge. Antall utenlandske hotellgjestedøgn økte med 1,4 prosent i Fjord Norge og gikk ned med 2,3 % i Norge. Endringer i antall hotellgjestedøgn hele året fra 2001 til ,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % -2,5 % -1,4 % I alt 0,4 % -1,0 % -0,1 % Norske gjestedøgn -2,3 % 1,4 % Utenlandske gjestedøgn Norge Fjord Norge Markedsandel hotellovernattinger Fjord Norge økte i 2002 markedsandelen av utenlandske hotellovernattinger i landet vårt. 26,2 prosent av alle utenlandske overnattinger var i fjor i Fjord Norge. Andelen utenlandske hotellgjestedøgn i perioden mai september gikk opp fra 33,2 % i 2001 til 34,4 % i Ser vi på hele året, overnatter hver fjerde utenlandske gjest i Fjord Norge. Om sommeren er over en tredjedel av alle utenlandske hotellgjestedøgn i regionen vår. Fjord Norges markedsandel utenlandske gjestedøgn hotell hele året 26,5 % 26,0 % 25,5 % 25,0 % 24,5 % 24,0 % 23,5 % 23,0 % 22,5 % 26,2 % 25,7 % 25,0 % 25,2 % 25,2 % 24,6 % 23,8 %23,8 % Kilde: SSB Fjord Norges Markedsplan 2004 side 9

12 34,5 % 34,0 % 33,5 % 33,0 % 32,5 % 32,0 % 31,5 % 31,0 % 30,5 % Fjord Norges markedsandel utenlandske gjestedøgn hotell mai-september 32,1 % 32,6 % 33,4 % 32,9 % 33,1 % 33,2 % 32,4 % 34,4 % Kilde: SSB Utenlandske hotellgjestedøgn Tabellen nedenfor viser endringer i antall utenlandske hotellgjestedøgn hele året i Fjord Norge i perioden 1990 til 2002 År Ant. utenl. gjestedøgn %-vis endring ,8 % ,6 % ,2 % ,4 % ,1 % ,4 % ,7 % ,4 % ,7 % ,5 % ,8 % ,4 % Kilde: SSB 9.5 Hyttegrender Antall overnattinger på hyttegrender i Fjord Norge ble redusert med 2 prosent i 2002 i forhold til Antall norske overnattinger økte med 3 prosent, mens utenlandske overnattinger hadde en nedgang på 5,2 prosent. I hele Norge var det en økning på 5,2 prosent totalt, en økning på 4,5 prosent i antall norske gjestedøgn og en økning på 5,8 prosent i antall utenlandske gjestedøgn. 9.6 Hytteformidling I Fjord Norge (tall for Møre og Romsdal inngår ikke i statistikken) var det en liten tilbakegang i antall overnattinger på hytter som ble formidlet gjennom utleiebyrå. Antall overnattinger totalt i Fjord Norge hadde en nedgang på 0,1 prosent. Antall norske overnattinger økte med hele 23,4 prosent, mens antall utenlandske overnattinger hadde en nedgang på 0,6 prosent. I hele Norge var det en økning på 3,2 prosent totalt, en økning på 11,7 prosent i norske gjestedøgn og en økning på 1,7 prosent i antall utenlandske gjestedøgn. 9.4 Camping Antall overnattinger på campingplasser i Fjord Norge økte med 5,1 prosent i 2002 sammenlignet med Antall norske overnattinger økte med 6,0 prosent og antall utenlandske overnattinger med 4,1 prosent. Tilsvarende tall for hele Norge var en økning på 3,7 prosent totalt, + 4,3 prosent i antall norske overnattinger og +2,3 prosent i antall utenlandske overnattinger. 9.7 Vandrerhjem I Fjord Norge var det en tilbakegang i 2002 på 2,8 prosent i antall overnattinger på vandrerhjem når vi sammenligner med år Antall norske overnattinger hadde en nedgang på hele 16 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 4,1 prosent. I hele Norge var det en nedgang på 1,9 prosent totalt, en nedgang på 6,5 prosent i norske Fjord Norges Markedsplan 2004 side 10

13 overnattinger og en økning på 1,7 prosent i utenlandske overnattinger. 9.8 Utvikling i fergetrafikken Hanstholm Egersund Bergen Fjord Line, som er den eneste fergeforbindelsen fra Danmark direkte til Fjord Norge (Egersund - (Haugesund fra april 2003) og Bergen), har hatt en økning i den utenlandske trafikken på 2,6 % fra i 2001 til i Totalt antall gjester på denne ruten i 2002 var ,6 % reiser på strekningen Hanstholm - Egersund v.v. og 50,4 % reiser på strekningen Hanstholm - Bergen v.v. Vi ser en tendens til økning av reisende til Bergen i forhold til Egersund. I 2002 utgjorde utlendinger ca. 38,7 % av totalt antall gjester. De største utenlandsmarkedene er Tyskland med 26,9 % av totalt antall gjester, Danmark med 10 %, Nederland med 1,6 % og Frankrike 0,2 %. Den største andelen utenlandske gjester er individuelle reisende. Newcastle Stavanger Haugesund Bergen Fjord Lines rute fra England til Norge hadde i 2002 totalt gjester. Dette tilsvarer en økning på ca 3,4 % fra Briter utgjorde ca 37,9 % av totalt antall gjester som er en økning på 1,5 % fra Nordmenn utgjorde Ca 62 % av totalt antall gjester. De resterende (0,1 %) er hovedsakelig danske, tyske og amerikanske gjester. På havner fordeler trafikken seg som følger: 75 % på strekningen Newcastle Bergen v.v. 17 % på strekningen Newcastle Stavanger v.v. 9 % på strekningen Newcastle Haugesund v.v. Den største andelen utenlandske gjester er individuelle reisende. Color Line Color Line hadde en økning på gjester fra 2001 til Totalt hadde de 4,2 millioner gjester i Disse fordelte seg med 74 % Nordmenn, 12 % fra Tyskland, 8 % fra Danmark, 2 % fra Sverige og andre med 4 %. markeder skal imidlertid overvåkes og vurderes nøye. Hovedkriterier som ligger til grunn for Fjord Norges prioriteringer av geografiske satsningsområder er: Norges Turistråds tilstedeværelse i markedet Volum totale gjestedøgn og sesongforlengelse Vekstpotensial langsiktig og kortsiktig Forbruk per døgn og totalt/bidrag til bedriftenes/regionens lønnsomhet Risikospredning (blir stadig mer viktig) I tillegg til de generelle markedstiltak som gjelder alle relevante utenlandsmarkeder, planlegger Fjord Norge i 2004 konkrete markedsaktiviteter på følgende markeder: Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA/Nord- Amerika, Frankrike, Italia, Spania, Sverige, Danmark, Japan, Kina og Korea. Utnytt synergieffektene! Bli lisenstaker Fjord Norges Profilprogram I 2001 var fordelingen 73 % fra Norge, 12 % fra Tyskland, 12 % fra nordiske land og 3 % fra andre land. 10 Markedsprioritering Fjord Norge AS skal innta både proaktiv og reaktiv rolle; dvs. både ha en proaktiv rolle som veiviser og døråpner for nye markeder og investere i tidlig markedsmessig modningsfase og ha en reaktiv rolle som vedlikeholder for næringsaktørene på eksisterende markeder og investere i mer eller mindre modne markeder. Eventuelle overmodne Fjord Norges Markedsplan 2004 side 11

14 11 Markedstiltak Fjord Norge Generelle tiltak - Fjord Norge 2004 Målgr. Dato: Påmelding: Pris: Fjord Norge Reiseguide 2004 F Hele året NOK ,- 1/1-side farge/profil NOK ,- 1/2-side farge/profil NOK ,- 1/1-side gul faktaside NOK ,- 1/2-side gul faktaside NOK 7.250,- 1/6-side gul faktaside NOK 4.150,- Modul A gul faktaside NOK 2.450,- Modul B gul faktaside NOK 8.600,- Kupong* Fjord Norge Kart F Hele året Etter avtale NOK 7.500,- enkeltmodul NOK ,- dobbeltmodul Fjord Norway Product Manual Facts & Prices (F&P) 2003, 2004 B Hele året Etter avtale NOK ,- 1 side inkl. 3 oppføringer i F & P NOK ,- ½ side inkl 2 oppføringer i F & P NOK ,- 1/3 side inkl. 1 oppføring i F & P Priser for 2003 nye priser ikke klar ved trykking Fjord Norge Merkevareskole B 2 samlinger Fortløpende Etter avtale Fjord Norge Produktutviklingsskole B 2 samlinger Fortløpende Etter avtale Fjord Norge Newsletter B Hele året Fortløpende - informasjon gratis (bilag: pris på forespørsel) med bilagsmulighet Fjord Norge Info B Hele året Fortløpende - informasjon gratis - stillingsannonse, be om pris Fjord Norge Fotoservice B Hele året Fortløpende Etter avtale Fjordnorway.com (internett) F/B Hele året Fortløpende Fra NOK 2.300,- til ,- Fjordnorway.com (bransjenett) B Hele året Fortløpende Etter avtale Distribusjon turoperatører/søk B Hele året Fortløpende Etter avtale Pressebearbeidelse P Hele året Fortløpende Etter avtale Studieturer turoperatører B Hele året Fortløpende Etter avtale * gratis ved kjøp over NOK , Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er planleggingsverktøy nummer én for turister før og under reisen. Brosjyren inneholder blant annet turforslag, attraksjoner, transport- og overnattingsmuligheter. Opplaget er på eksemplarer og brosjyren er med på alle Fjord Norges markedstiltak. Fjord Norges viktigste salgsmedium rettet mot turister finnes på norsk, engelsk, tysk, fransk spansk og italiensk. I tillegg er brosjyren tilgjengelig på i alle språkversjoner. Brosjyren danner basis i vår forbrukerrettede markedsføring. Se også egen innsalgsbrosjyre Fjord Norge Kart 2004 Alle turister ønsker gode kart, både til planlegging av reisen og for bruk underveis. På grunn av stor etterspørsel etter kart på messer, fra turistinformasjoner og turoperatører, vil vi for 2004 lage et eget Fjord Norge kart på engelsk. På forsiden vil det være kart over Norge syd for Trondheim og på baksiden vil det være detaljerte turforslag som skal gjøre det enkelt for turistene å dra til Fjord Norge. Sørg for at din bedrift er godt synlig på kartet ved å kjøpe modulannonser (enkel eller dobbel) på forsiden av kartet! Fjord Norge Produktmanual og Facts & Prices 2004 Dette er katalogen som turoperatørene venter på! Den toårige produktmanualen gir turoperatører og beslutningstakere kunnskap om de enkelte destinasjonene med kart, attraksjoner, rundturforslag, overnattings- og transportbedrifter. Årlig informerer faktaheftene om endringer samt viktige og ferske produktnyheter. Produktmanualen er med i alle Fjord Norges aktiviteter rettet mot reisebransjen, blant annet gjennom ca årlige salgssamtaler. Den sendes automatisk til alle våre registrerte turoperatører og reisebyråer. Opplaget er på eksemplarer. Invitasjon til deltakelse i neste utgave sendes mai Det er mulig å sende ut eget materiell som bilag med hovedutsendelsen av manualen til alle våre registrerte turoperatører og reisearrangører. Dersom din bedrift ønsker å annonsere i Facts & Prices 2004 ber vi deg ta kontakt snarest. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 12

15 Fjord Norge Merkevareskole Profesjonell markedsføring av Norge og Fjord Norge innebærer merkevarebygging, og Fjord Norge AS etablerte i 2001 derfor en egen Merkevareskole for næringen. Skolen drives i samarbeid med Leif Hem Prosjektbistand i tilknytning til SNF/Norges Handelshøyskole. Leif Hem er en av Norges fremste og mest etterspurte merkevareeksperter, og leder i dag en rekke merkevareskoler for flere av Norges fremste bedrifter. I tillegg er Hem leder for NHHs Executive MBA branding program. Fjord Norges Merkevareskole er spesialtilpasset reiselivsnæringens behov. Skolen, som har scoret høyt i tilfredshet blant tidligere deltakere, tilbys to ganger årlig og er bygget opp basert på moduler. Merkevareskolen gir meget god kompetanseheving innen profesjonell merkevarebygging. Nye og reviderte moduler er p.t. under bearbeidelse og invitasjon til deltakelse vil bli tilsendt næringsaktørene Fjord Norge Produktutviklingsskole Merkevarebygging er basert på noen strategiske valg. Ett av disse valgene er å finne en kjerneverdi, emosjonelle verdier og noen positive assosiasjoner som næringen samler seg bak. Dette har Fjord Norge nå utarbeidet og er kommet frem til en merkevarestrategi som støtter og bygger opp under den nasjonale strategien. Reiselivnæringen i Fjord Norge har ikke hatt noen felles retningslinjer for hvordan produktutviklingen skal drives. Fjord Norges merkestrategi endrer på dette og legger klare føringer for hvordan regionen ved hjelp av tydeligere linjer for produktutvikling kan få store konkurransefortrinn. Fjord Norge Produktutviklingskole drives i samarbeid med siv.øk. Mette Fagerli som har lang praktisk erfaring med merkevarebygging. Skolen veileder, gir mange kreative ideer, innspill og retningslinjer til hvordan de forskjellige aktører kan få synergier av vår nye posisjon. Skolen bidrar til en profesjonalisering av produktutviklingen. Dette vil igjen gi Fjord Norge og det enkelte produkt en tydeligere profil, og gjenkjennelseseffekten av merkevaren Fjord Norge vil øke. Skolen, som har scoret høyt i tilfredshet blant tidligere deltakere, tilbys to ganger årlig og er, som Merkevareskolen, modulbasert Nye og reviderte moduler er p.t. under bearbeidelse og invitasjon til deltakelse vil bli tilsendt næringsaktørene Fjord Norge Newsletter Nyhetsskriv om produkter samt annen informasjon i Fjord Norge som produseres 4 ganger i året. Fjord Norge Newsletter distribueres elektronisk til ca turoperatører, utvalgte reisebyråer samt utenlandsk presse. Egne produktinformasjoner og spesialtilbud kan sendes ut som bilag. Fjord Norge Newsletter er også tilgjengelig på Fjord Norge Info Informasjonsskriv med nyheter fra Fjord Norge som distribueres elektronisk 6 ganger i året til aksjonærer, samarbeidspartnere og andre utvalgte forbindelser. Fjord Norge Info er i tillegg tilgjengelig på NYHET: Stillingsannonse i Fjord Norge Info ta kontakt for priser og muligheter Fjord Norge Fotoservice Hver dag får Fjord Norge ca. 2-3 bildebestillinger fra turoperatører og presse. Fra laster de ned bilder av førsteklasses kvalitet, gratis, enkelt og automatisk. Legg dine bilder inn i Fjord Norges Fotoservice og gjør din bedrift og destinasjon mer synlig for turoperatører og presse verden over. Hvem passer tilbudet for: Målet er å tilby alle bildekategorier som målgruppene for bildetjenesten etterspør, det innbefatter: steder, attraksjoner, stemninger, aktiviteter, transportprodukter, hoteller, hytter, museer og annet. Deltakelse i tjenesten kan selges som pakker til bedrifter, reiselivslag og destinasjonsselskaper, som så kan videreselge tjenesten til virksomheter, kommuner og andre. Pris: For målgruppene turoperatører, presse, osv. er ikkekommersiell bruk av bilder fra fotoservicen gratis. Destinasjoner og reiselivslag kan kjøpe et av våre pakketilbud for deltakelse i databasen: Deltakelse med enkeltbilder, pris per år: Første bilde kr 750, bilder kr 550,- per stk. Pakke A (10 bilder) Pakke B (25 bilder) Pakke C (75 bilder) kr 5.000,-/år kr 7.500,-/år kr ,-/år Engangskostnad uansett løsning: kr 450,- per bilde for innscanning og tilrettelegging. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 13

16 For ytterligere informasjon om Fjord Norges Fotoservice, ta kontakt med oss Fjord Norges internettsider ble lansert i I 2002 fikk ny design og nye tekniske løsninger i tråd med merkevarebyggingsprosessen som Fjord Norge AS har vært gjennom. Internettsidene markedsfører Fjord Norge på norsk, engelsk, tysk, spansk og japansk. Sidene består av en profildel og en faktadel. Profilsidene gir informasjon om bl.a. destinasjoner og turforslag. I faktadelen kan en søke i den regionale databasen etter overnatting, aktiviteter, attraksjoner, transporttilbud, turistinformasjon m.m. Fra internettsiden kan man også laste ned Fjord Norge Reiseguide, eller bestille den trykte utgaven av brosjyren. Fjord Norge AS tilbyr pakkeløsninger sammen med våre samarbeidspartnere på internett. Ved deltakelse i en slik pakke, vil produktet bli synlig på sidene til Norges Turistråd (www.visitnorway.com), Fjord Norge (www.fjordnorway.com) og sidene til ditt lokale destinasjonsselskap / reiselivslag. Ta kontakt med Fjord Norge AS for å få informasjon om hvem som er vår samarbeidspartner i din region! tillegg til tradisjonelle program. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk Studieturer - turoperatører og reisebyråer Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter. Varighet 3-4 dager. Direkte salgsforhandlinger med den enkelte tilbyder. Miniworkshops kan arrangeres lokalt. Du må delta for å kunne vinne! Fjord Norges Explorepriser Fjord Norge Bransjenett På finner reiselivsnæringen og media nyttig informasjon om markedene, aktiviteter, merkevarebygging, markedsundersøkelser, pressemeldinger og statistikk. Man kan lese om Dette brenner jeg for og Fjord Norge Profilen skrevet av noen av regionens dyktige ressurspersoner. I tillegg kan man laste ned Fjord Norge Produktmanual, Facts & Prices, Fjord Norge Info, Fjord Norge Newsletter og Fjord Norge Markedsplan Distribusjon turoperatører/søk Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud kan sendes til Fjord Norges registrerte turoperatører i utlandet og i Norge. Fjord Norge AS dataregister inneholder adresser og detaljinformasjon om vel turoperatører. Det er også mulig å søke fram til aktuelle turoperatører for videre bearbeidelse og salgsframstøt Pressebearbeidelse Pressearbeidet er et av Fjord Norges viktigste elementer i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides temabaserte program tilpasset pressebesøk i Fjord Norges Markedsplan 2004 side 14

17 11.2 Generelle tiltak - Norges Turistråd 2004 Norwegian Travel Workshop 2004, Ålesund Nordic Overseas Workshop 2004, Reykjavik, Island Målgr.: Dato: Påmelding: Pris: B NOK ,- - 1/2 stand, 1 deltaker NOK ,- - 1/1 stand, 1 deltaker NOK ,- - 1/1 stand, 2 deltakere Introtilbud til nye detakere spør om pris B Begynnelse av Priser vil foreligge i september - oktober Mai 2004 Avvik i pris kan forekomme ved eventuelle valutaendringer. NTR Katalogkonsept 2004 F Hele året Se prosjektbeskrivelse (sendes ut ultimo august) Visitnorway.com (internet) F Hele året Fortløpende Basisdeltagelse: Abonnement pr. år: 1500,- Innmeldingsavgift: 800,- Tilleggsprodukter utover tre: 200,- Banner: Lite banner (192 x 80 pixels): 1500,- per mnd. Stort banner (468 x 60 pixels): 2500,- per mnd. Minimum bestilling er tre mnd. Forside artikkel : 5.000,- for 2 mnd. Turforslag: 7.500,- per år Hovedattraksjon (liten art.): 5.000,- per år Hovedattraksjon (stor art.): 7.500,- per år Last minute : 1000,- per mnd. Temaprosjekt Fiske F/B/P Hele året NOK ,- Pakke 1 NOK ,- Pakke 2 NOK ,- 2/1-sides annonse * NOK ,- 1/1-sides annonse * NOK ,- ½ - sides annonse NOK ,- ¼ - sides annonse * Mulighet for rabatt for destinasjoner som har med småskala- eller landbruksbaserte produkteiere (kr i rabatt iht. bestemte kriterier) Temaprosjekt Sykkel F/B/P Hele året NOK ,- for sykkelruter NOK ,- for destinasjoner * * Destinasjoner som har med småskala- eller landbruksbaserte produkteiere vil få en rabatt på NOK ,- Temaprosjekt Vandring F/B/P Hele året NOK 4.800,- enkeltbedrifter med landbrukstilknytning NOK 9.000,- enkeltbedrifter uten landbrukstilknytning NOK ,-* destinasjoner og produktområder *Destinasjoner som har med småskala- eller landbruksbaserte produkteiere vil få en rabatt på NOK ,-. Forutsetningen for dette er at produkteierne forplikter seg til å rapportere trafikkutviklingen til prosjektet. Småskala- eller landbruksbaserte produkter må ha en sentral plass i presentasjonen. Brosjyredistribusjon F Hele året Fortløpende Se prosjektbeskrivelse Fjord Norges Markedsplan 2004 side 15

18 Norwegian Travel Workshop (NTW) 2004 Årlig salgskonferanse der utenlandske og norske turoperatører inviteres for å forhandle om priser og betingelser for neste års sesong. 10 % av operatørene er nye potensielle norgesoperatører.. Fjord Norge AS deltar og koordinerer stands for våre samarbeidspartnere i Fjord Norge-regionen under en felles profil. I tillegg koordinerer Fjord Norge AS studieturer som arrangeres for turoperatørene, før og etter konferansen dato: april 2004 sted: Ålesund antall besøkende: ca. 350 fra 20 land antall utstillere: ca Nordic Overseas Workshop (NOW) 2004 Årlig salgskonferanse rettet mot det oversjøiske turoperatørmarkedet etter ønske om en felles nordisk markedsplass. Workshopen arrangeres årlig og de nordiske samarbeidsland ambulerer i vertskapsrollen. Pga. SARS ble NOW i 2003 utsatt til Island er derfor fortsatt vertskapsland. Representanter fra ca. 150 utvalgte turoperatører fra USA/Canada og Asia deltar. Fjord Norge koordinerer studieturer før og etter konferansen som arrangeres for turoperatørene. dato: primo mai 2004 sted: Reykjavik, Island antall besøkende: ca. 100 antall utstillere: ca Katalogkonseptet 2004 Katalogkonseptet har for 2004 to hoveddeler: Temakataloger. Faktakataloger/Aktive natur- og kulturopplevelser Katalogene distribueres som ett av flere elementer i sommerkampanjene i de markeder som har egne kampanjer. I andre markeder blir den distribuert som en egen aktivitet, fulgt opp bl.a. av aktivt arbeid mot pressen. Temakataloger: Enkelte markeder vil ha egne temabrosjyrer for spesielle tematiske segmenter. For Tyskland og Nederland blir det laget en egen fiskebrosjyre. Se nærmere beskrivelse under Region Sentral-Europa. For andre temaer, se under temaprosjekter. Faktakataloger/Aktive natur- og kulturopplevelser: For 2004 skal det produseres en omfattende og detaljrik faktakatalog. Denne distribueres til turister som allerede har bestemt seg, eller er i ferd med å bestemme seg for å reise på ferie til Norge. Den skal være turistens viktigste planleggingsverktøy. Faktakatalogen er ikke profilerende, men presenterer ren faktainformasjon fra ulike landsdeler, destinasjoner og bedrifter, samt generell norgesinformasjon. Her kan du bestille annonseplass og presentere deg målrettet direkte til mennesker du vet kommer til Norge. Katalogen har samme funksjon i alle markeder, men er forskjellig oppbygget og har ulike navn. Det er derfor viktig at du velger katalog etter hvilke markeder du vil satse på. Rene faktakataloger distribueres i markedene Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Frankrike, Spania og Italia. For Norden har faktakatalogen en litt annen utforming enn i de andre markedene. I Danmark og Sverige kalles den "Aktive natur- og kulturopplevelser" og vil bygge på konseptet fra 2003 med regional oppdeling og med regionale og tematiserte moduler for mindre aktivitetstilbydere. Faktakatalogene distribueres bredt i de ulike markedene, og søker å nå turister som ønsker mer informasjon for å planlegge sin reise. Distribusjonen vil være ulik i markedene, men aktuelle kanaler er: respons på mediakampanjer, messer, bensinstasjoner, turoperatører, reisebyråer og transportselskaper, DM-utsendelser, husstandsdistribusjon, gjennom samarbeidspartnere, ved div. forespørsler fra forbrukere og bransje og via Merkevaren Norge: Alle kataloger vil ta utgangspunkt i de produkter og verdier som er valgt for Sommer-Norge og vil bygge opp under Merkevaren Norge. (Se beskrivelse under Sommerkampanjene for 2004) katalogene vil i tillegg få et noe utvidet fokus på skuldersesongene vår/høst. Katalogene vil få et felles uttrykk, men ansvaret for katalogenes redaksjonelle innhold vil, som tidligere, fordeles på de respektive markedene. Dette for å sikre lokalkunnskap og markedstilpassede kataloger. Nytt for 2004: Nytt Norgeskart med innplotting av våre mest besøkte severdigheter. Økt fokus på skuldersesongene. Gode og gjennomarbeidede rundreiseforslag der bl.a. Nasjonale Turistveier er integrert. Her kan enkeltbedrifter innenfor overnatting og bespisning markere seg ved kjøp av modulannonse som henviser til geografisk beliggenhet og kontaktadresser (web, telefon, fax mm.). Fjord Norges Markedsplan 2004 side 16

19 Katalogkonseptet 2004 har hovedfokus på følgende: Å være et planleggingsverktøy for turister som skal til Norge og trygge deres kjøp. Frembringe bestillinger av annonsørenes eget brosjyrematerell gjennom informasjonspakkesystemet. Være en link fra informasjonsinnhenting til booking av reisen. Fungere som salgsstøtte og informasjonsmedium for lokale turoperatører og reisebyråer. Stimulere til helårs trafikk. Tidspunkt: 1. desember 2003 Påmeldingsfrist: 1. oktober 2003 Materiellfrist: 15. oktober 2003 Fakturatidspkt.: 50 % faktureres ved bestilling og 50 % ved levering Norden Feriekatalog/Aktive natur/kulturopplevelser Opplag Pris 1/1-s. Pris ½ s. Pris ¼ s. Pris 1/8 s. / Modul Sverige / Danmark Sentral-Europa Faktakatalog Opplag Pris 1/1-s. Pris ½ s. Pris ¼ s. Pris 1/8 s. / Modul Tyskland / Nederland N/A Storbritannia/USA Faktakatalog Opplag Pris 1/1-s. Pris ½ s. Pris ¼ s. Pris 1/8 s. / Modul Storbritannia N/A USA N/A Syd-Europa Faktakatalog Opplag Pris 1/1-s. Pris ½ s. Pris ¼ s. Pris 1/8 s. / Modul Frankrike N/A Italia N/A Spania N/A Pakkepris Sør-Europa N/A Pakkepris alle markeder Annonse m/internettadresse, alle markeder Bilde m/internett adresse : Rundreise modul, alle markeder + synlighet på visitnorway.com Ved å kjøpe pakke for alle markedene sparer en henholdsvis (1/1 side), (1/2 side) og (1/4 side). Alle prisene er oppgitt i NOK og er eks. mva. Sverige og Danmark selges kun som felles pakker. Det samme gjelder annonser i faktakatalogen for Tyskland og Nederland. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 17

20 Visitnorway.com visitnorway.com er en viktig distribusjonskanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt. Internett blir stadig mer brukt og er viktig både i valg av reisemål, og spesielt i planleggingen av et ferieopphold. Med internettportalen visitnorway.com blir veien fra turisten til din reiselivsbedrift kortere enn noen gang. Du har nå en unik mulighet til å markedsføre ditt reiselivsprodukt direkte og effektivt til mennesker over hele verden. Potensielle norgesturister ledes videre inn på din hjemmeside, hvor du kan informere om hvilke opplevelser du kan tilby under et norgesopphold. Gjennom ulike tilbud kan du synliggjøre deg og ditt produkt eller tjeneste i portalen. Deltagelse i søkesenteret (abonnement) Du blir funnet gjennom søk på geografi, samt gjennom kategori- og fritekstsøk. Alle som er med får en egen side hvor de kan beskrive seg selv og de produkter som tilbys. Du kan presentere opp til tre produkter med kartvisning, bilde, samt lenke til egen hjemmeside og bookingside. Bannerannonsering Stort banner (400x60 pixler) som plasseres over toppmenyen. Lite banner (192x78 pixler) som plasseres under menyene, enten på den venstre eller høyre siden. Forsideartikkel Artikkelen blir liggende på en forside i to måneder. Artikkelen skal ha en lengde på max 1500 tegn. Tilbudet inkluderer opptil to bilder. (Format 175 x 285 pixels). Turforslag En artikkel som presenterer et turforslag eller en rundtur i et år. Artikkelen skal ha en lengde på max 1500 tegn. Tilbudet inkluderer opptil tre bilder. (Format 175 x 285 pixels). Hovedattraksjoner En artikkel som presenterer kjente attraksjoner i Norge i et år. Kort presentasjon. Artikkelen skal ha en lengde på max 500 tegn. Tilbudet inkluderer ett bilde og lenke til hjemmeside. Stor presentasjon. Artikkelen skal ha en lengde på max 1500 tegn. Tilbudet inkluderer opptil to bilder og lenke til egen hjemmeside Temaprosjekt Fiske Antall fisketurister fra bl.a. Tyskland og Nederland har økt sterkt de siste årene. Målgruppen sportsfiskere har blitt en viktig del av den utenlandske turisttrafikken til Norge. Det har i stor grad vært satset på sjøfiske, som utgjør den største delen av denne målgruppen. Både fiskejournalister og turoperatører mener det er et stort marked for elve- og innenlandsfiske dersom tilbudet blir markedstilpasset. Det vil derfor bli satset sterkere for å nå frem til denne delen av målgruppen i Totalt har Norge årlig besøk av rundt tyske og nederlandske fisketurister. Sentral-europeisk Fiskereiseprosjekt 2004: Norges Turistråd har gjennom de siste årene bearbeidet sports- og fritidsfiskemarkedet i Tyskland og Nederland. Også for 2004 kan vi tilby aktuelle leverandører av turistfiskeprodukter deltagelse i fiskereiseprosjektet. Aktiviteter som inngår i prosjektet: En viktig del av markedsaktivitetene vil være produksjon av en målrettet brosjyre for både sjø- og innenlandsfiske. For å få brosjyren optimalt tilpasset målgruppen som skal bearbeides, vil den bli produsert av et tysk sportsfiskemagasin. Den vil bli heftet inn i magasiner i Tyskland og Nederland. I tillegg til brosjyren, vil internett være et viktig redskap for prosjektet. Foruten å delta i brosjyren, har større aktører muligheten til å kjøpe aktivitetspakker som blant annet inneholder presseog bransjeaktiviteter. Deltakelse Pakke 1: Fem siders presentasjon av produkter og områder i nasjonal fiskereisebrosjyre, to pressereiser, link og banner på lokale sider av Turoperatørsøk og visningsturer for operatører etter nærmere avtaler med aktuelle prosjektdeltagere. Deltakelse Pakke 2: Tre siders presentasjon av produkter og områder i nasjonal fiskereisebrosjyre, en pressereise, link på lokale sider av Turoperatørsøk og visningsturer for operatører etter nærmere avtale med aktuelle prosjektdeltagere. Annonseprisene inkluderer produktpresentasjon eller annonseplass i nasjonal fiskereisebrosjyre. Bannerannonsering og link på internett, samt pressearbeid og bransjearbeid inngår i prosjektet for deltagere fra basispakke 1 og 2. Prisen inkluderer ikke: Utforming og tilpasning av annonse til katalog. Last minute" - Spesialtilbud i en måned En kort salgsfremmende tekst med lenke til egen hjemmeside. Teksten skal inneholde max 275 tegn. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 18

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no

Markedsaktiviteter 2013. Telemarkreiser AL www.visittelemark.no Markedsaktiviteter 2013 Telemarkreiser AL www.visittelemark.no 1 Bli mer synlig og selg mer i 2013! Gjennom gode felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og de prioriterte utenlandske markeder,

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Balestrand 05. februar 2010

Balestrand 05. februar 2010 Balestrand 05. februar 2010 En teori En ny type turist begynner å oppdage Norge Ikke lengre de Med turstøvler og rykksekk 70 år gamle i buss Som reiser med bil flere hundre kilometer per dag De nye turistene

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer