Ustabile markeder krever økt innsats

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ustabile markeder krever økt innsats"

Transkript

1

2 Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang i noen av Fjord Norges markedssegmenter og økning i andre. Vi står i dag overfor en ny type konkurransesituasjon med betydelig mindre stabilitet i markedene. Med globale trender som bl.a. økt bekymring for sikkerhet, ferie nærmere hjemmet og færre oversjøiske reiser, begynner det å tegne seg et bilde som ikke ligner det vi tradisjonelt har vært kjent med. Fjord Norges utfordring er som alltid å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Med en vekst i internasjonal trafikk til europeiske destinasjoner i 2002 på 2 %, ligger Fjord Norge med en vekst på 1,4 % under Europas vekstrate. Det er derfor viktigere enn noensinne at aktørene i regionen øker innsatsen i det regionale samarbeidet. Det er nå mer utfordrende enn tidligere å øke vårt markedsføringsnivå, men skal vi hevde oss i den internasjonale konkurransen må vi ta til etterretning at ustabile markeder krever økt innsats og overvåking. Fjord Norge AS ønsker å ta ansvar og fokusere på de endrede rammebetingelsene, noe som ikke bare krever styrket innsats innen forbrukermarkedsføring, men også et bredere kundegrunnlag spredt på flere markeder. Målet er at sviktende interesse og kjøpekraft i et marked kompenseres med økt etterspørsel i andre. Fjord Norges overvåkning av hvilke verdensområder som forventer langsiktig økonomisk vekst og økt utreiseaktivitet blir stadig mer viktig. Fjord Norge AS har en langsiktig samarbeidsavtale med Norges Turistråd som sikrer koordinering og tilrettelegging av markedstiltak for næringen i regionen. Vårt mål er å skape bedre langsiktighet og lønnsomhet for næringsaktørene. Det utarbeides egne skreddersydde pakker for næringen i Fjord Norge, og innsalg og fakturering av aktivitetene skjer gjennom Fjord Norge AS. Dialogen mellom den enkelte bedrift og Norges Turistråd er selvfølgelig til stede som vanlig. Fjord Norges Markedsplan 2004 inneholder alle Fjord Norges aktiviteter samt de fleste av Norges Turistråds aktiviteter. Fjord Norge AS har god kunnskap om de ulike markeder og aktiviteter. Benytt vår kompetanse når du skal planlegge dine markedsaktiviteter i år 2004! Husk at ved å koordinere de fire fjordfylkenes markedsføring og satse som et stort team, oppnår vi stordriftsfordeler som hver enkelt destinasjon eller produkt ikke oppnår på egen hånd. Når vi kjøper pakker sammen og opptrer samlet, får vi mye mer igjen i forhold til andre regioner. Resultatet er større slagkraft og større gjennomslag for våre synspunkter i markedsføringen i utlandet. Vær med og utnytt fordelene vi skaper! Velkommen til enda tettere samarbeid med Fjord Norge AS! Med vennlig hilsen Elin Bolann adm. direktør Christopher Rosenkilde markedssjef Forsidefoto: Terje Rakke. Fjord Norge AS Fjord Norway Lodin Leppesgt. 2b, P.O.Box 4108 Tel.: Org.nr.: N-5835 Bergen, Norway Fax:

3 1 VISJON FORRETNINGSIDÉ ORGANISASJON OG LEDELSE MÅLSETNINGER OG HOVEDSTRATEGIER FJORD NORGES MARKEDSSTRATEGIER STRATEGISKE PRODUKTOMRÅDER TRENDER I DEN INTERNASJONALE TRAFIKKUTVIKLINGEN MÅLGRUPPER FJORD NORGE MARKEDSUTVIKLING I FJORD NORGE Markedsutvikling totalt og fordelt på overnattingsform Fjord Norges største markeder Hotell Endringer i antall hotellgjestedøgn i Norge og Fjord Norge Markedsandel hotellovernattinger Utenlandske hotellgjestedøgn Camping Hyttegrender Hytteformidling Vandrerhjem Utvikling i fergetrafikken MARKEDSPRIORITERING MARKEDSTILTAK FJORD NORGE Generelle tiltak - Fjord Norge Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Kart Fjord Norge Produktmanual og Facts & Prices Fjord Norge Merkevareskole Fjord Norge Produktutviklingsskole Fjord Norge Newsletter Fjord Norge Info Fjord Norges Markedsplan 2004 side 1

4 Fjord Norge Fotoservice Fjord Norge Bransjenett Distribusjon turoperatører/søk Pressebearbeidelse Studieturer - turoperatører og reisebyråer Generelle tiltak - Norges Turistråd Norwegian Travel Workshop (NTW) Nordic Overseas Workshop (NOW) Katalogkonseptet Visitnorway.com Temaprosjekt Fiske Temaprosjekt Sykkel Temaprosjekt Vandring Brosjyredistribusjon Tyskland Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Tyskland Nederland Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Nederland Storbritannia Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Storbritannia Nord-Amerika Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Nord-Amerika Frankrike Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Frankrike Italia Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Italia Spania Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Spania Sverige Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Sverige Danmark Markedsbeskrivelse og trender Markedstiltak Danmark Japan/Østen Markedsbeskrivelse/Trender Markedstiltak Japan / Østen Fjord Norges Markedsplan 2004 side 2

5 11.13 Russland Markedsbeskrivelse/Trender Markedstiltak Russland Fjord Norge AS tar forbehold om trykkfeil, prisendringer og evt. endringer i oppførte prosjekter. Oppgitte priser er i hovedsak eksklusiv merverdiavgift og utgifter ifm. frakt/toll av brosjyremateriell til de forskjellige tiltakene. Valutaendringer kan føre til prisendringer. Forsidefoto: Terje Rakke. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 3

6 1 Visjon Fjord Norge AS skal være det mest profesjonelle og slagkraftige landsdelsselskapet i Europa og posisjonere Fjord Norge som Europas mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier. 2 Forretningsidé Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester. 3 Organisasjon og ledelse Fjord Norge AS har syv ansatte. Bedriften har pr. august 2002 følgende organisasjon: Elin Bolann Administrerende direktør Christopher Rosenkilde Markedssjef Åse Marie Evjen Produktsjef Cathrine P. Olsen Markedskoordinator Torill Anthun Administrasjonssekretær Beate Myren Produktkoordinator Helen Siverstøl Internettkoordinator Bedriftens medarbeidere har godt sammensatt kompetanse. Av personalet i Fjord Norge AS er en av medarbeiderne utdannet siviløkonom, en er siviløkonom og MBA (Master of Business Administration) utdannet i USA, en er handelsøkonom og de fleste øvrige har annen høyere utdanning innen økonomi og markedsføring. Personalet har mange års arbeidserfaring fra reiselivsnæringen både fra innog utland og behersker engelsk, tysk, spansk og fransk. 4 Målsetninger og hovedstrategier Overordnede målsetninger Fjord Norge AS skal gjennom konsistent, systematisk og strukturert merkevarebygging og posisjonering øke sin slagkraft i utvalgte internasjonale markeder med den hensikt å skape økt trafikk som tilrettelegger for økt lønnsomhet blant reiselivstilknyttede bedrifter i landsdelen. Hovedstrategier Fjord Norge AS kjernevirksomhet skal være koordinering av den internasjonale markedsføringen for regionen. Fjord Norge AS skal velge ut strategiske satsingsmarkeder og satse langsiktig og med kontinuitet i disse markedene. 5 Fjord Norges markedsstrategier Videreutvikle merkevaren Fjord Norge iht. regionens merkevarestrategi. Velge ut strategiske satsingsområder og satse langsiktig og med kontinuitet i disse områdene. Utvelgelse av satsingsmarkeder skal baseres bl.a. på følgende kriterier: o Modningsfase o Forbruk/bidrag til bedriftenes lønnsomhet o Bidrag til sesongforlengelse o Bransjens infrastruktur o Risikospredning Fokusere på behovssegmenter som i den nasjonale merkevarestrategien defineres som: o Aktive naturopplevelser o I ett med natur og kultur o Ro og oppladning i naturen Være proaktiv når det gjelder utvikling av nye markeder. Forsterke satsingen innen forbrukerrettet markedsføring. Arbeide mot turoperatører, reisebyråer og presse. Tematisere markedsføringen iht. behovssegmenter og merkevarestrategi. Gjennom alliansebygging med andre eksportrettede bransjer søke å utløse synergieffekter i markedsarbeidet. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 4

7 6 Strategiske produktområder Kjerneprodukter i Fjord Norge Naturbaserte produkter (hovedprodukt fjord med fjell, isbre og kyst som viktige delprodukter under begrepet fjord ) Kulturbaserte produkter Aktivitetsbaserte produkter Hovedprodukter Rundreiser for grupper (eskorterte turer) og individuelle (egen bil/leiebil) Ligge stille ferie hytteferie/feriehus Temabaserte ferier og aktivitetsferier i naturen Kortferie og byferie ( city breaks ) Cruise 7 Trender i den internasjonale trafikkutviklingen De aller siste internasjonale trender Betydelig mer bekymring for sikkerhet Flere tar ferie i eget hjemland eller nærmere hjemland Færre oversjøiske reiser Færre tradisjonelle flyreiser Flere bil og bussreiser Stadig flere last minute bookings Stadig flere online bookinger Eksplosjon i low cost etterspørsel Global jakt etter verdi for pengene (value for money) Østen, Afrika og Midt-Østen tar markedsandeler internasjonalt på bekostning av Europa og Amerika Eksplosjon i etterspørsel etter utenlandsreiser fra Kina, Sør-Korea og India Generelle internasjonale trender Forholdet mellom pris og kvalitet spiller stadig større rolle Tid en stadig knappere ressurs Nye tider - ny livsstil! Instant relief behov Ferie en menneskerett! Nye verdioppfatninger Familie i fokus Den nye American Dream Down aging de eldre blir yngre! Globale samfunnsborgere Større sammenligningsgrunnlag Betydelig større krav til kvalitet og service Individualisering Flere og kortere ferier Tema- og byferier øker raskest Større etterspørsel etter helhetlige destinasjonstilbud som inkluderer tilbud om opplevelser, aktiviteter og kultur Økt etterspørsel etter selvstell på bekostning av hotell Konkurransen øker 8 Målgrupper Fjord Norge Felles målgrupper for alle marked innenfor behovssegmentene Aktive naturopplevelser, I ett med natur og kultur og Ro og oppladning i naturen : 45 år og eldre - uavhengige av barn, økonomisk overskudd, fleksible, velutdannede og interessert i naturbaserte opplevelser. Turister som prioriterer reiseaktivitet og som gjennomfører reiser flere ganger i året er vår største og viktigste målgruppe år uavhengige av barn, økonomisk overskudd, fleksible, velutdannede, interesserte i naturbaserte opplevelser. De prioriterer reiseaktivitet høyt og reiser flere ganger i året. Livsstils- og spesialinteressegrupper - karakterisert ved høy prioritering av sine spesialinteresser i valget av feriemål. Vær synlig! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norges Markedsplan 2004 side 5

8 9 Markedsutvikling i Fjord Norge 9.1 Markedsutvikling totalt og fordelt på overnattingsform Tabellene nedenfor viser antall gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender, hytteformidling og vandrerhjem i Fjord Norge i 2002 og prosentvise endringer i forhold til Ser vi på all overnatting samlet, så hadde vi en økning på 1,4 prosent i antall gjestedøgn i Fjord Norge i Antall norske overnattinger økte med 1,3 prosent og antall utenlandske overnattinger med 1,5 prosent. I Norge totalt var det en økning på 0,4 prosent. Antall norske gjestedøgn økte med 0,7 prosent, mens utenlandske gjestedøgn ble redusert med 0,3 prosent. Fjord Norge 02 Total overnatting Hotell Camping Hyttegrender Hytteformidling Vandrerhjem I alt Norge Utlandet i alt Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia Østerrike Belgia Portugal Hellas Irland Luxembourg Tyrkia Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Europa ellers USA Canada Mexico Latin-Amerika ellers Australia New Zealand Japan Asia ellers Afrika Andre land Kilde: SSB og Norske Vandrerhjem Tall for hytteformidling i Møre og Romsdal inngår ikke i statistikken (ikke tilgjengelig fra SSB). Fjord Norges Markedsplan 2004 side 6

9 Fjord Norge endr Total overnatting Hotell CampingHyttegrenderHytteformidlingVandrerhjem I alt 1,4 % 0,4 % 5,1 % -2,0 % -0,1 % -2,8 % Norge 1,3 % -0,1 % 6,0 % 3,0 % 23,4 % -16,0 % Utlandet i alt 1,5 % 1,4 % 4,1 % -5,2 % -0,6 % 4,1 % Sverige -2,5 % 1,0 % -1,0 % -27,8 % -9,8 % -17,9 % Danmark 6,6 % 8,9 % -2,6 % 21,9 % 36,3 % 4,7 % Finland 6,8 % 3,2 % 7,5 % 7,5 % - 80,1 % Island 11,7 % -14,6 % 94,3 % 233,3 % - 27,7 % Storbritannia 5,5 % 3,8 % 4,3 % 1,9 % 360,4 % 3,4 % Nederland 4,7 % 17,9 % 0,5 % -4,8 % 6,8 % 11,4 % Tyskland 0,7 % 6,7 % 3,1 % -7,1 % -2,7 % 3,8 % Frankrike -5,3 % -7,5 % 1,9 % -16,0 % -15,9 % -9,9 % Spania 15,1 % 14,8 % 25,8 % -13,6 % - 1,7 % Sveits 9,4 % 0,1 % 23,7 % -0,7 % -16,6 % Italia 7,8 % 0,8 % 35,9 % -11,9 % -0,3 % Østerrike 7,4 % -9,3 % 15,4 % 39,0 % 2,6 % Belgia 13,6 % 2,8 % 26,2 % 13,8 % -12,3 % Portugal 8,5 % 23,2 % -48,7 % -46,9 % 17,2 % Hellas 12,7 % 13,1 % 1,9 % 71,4 % 17,4 % Irland 22,0 % 34,0 % 32,8 % -77,2 % 34,5 % Luxembourg 49,1 % 104,1 % -3,1 % -54,8 % 165,5 % Tyrkia 126,6 % 102,2 % 244,6 % 350,0 % 838,5 % Polen 14,3 % -2,1 % 36,4 % -21,7 % 8,3 % Tsjekkia 0,9 % -0,9 % -4,2 % 33,2 % -7,0 % Slovakia -33,9 % -29,7 % -41,9 % 39,3 % -35,1 % Ungarn 18,0 % 33,3 % 11,9 % 0,0 % -24,3 % Europa ellers 14,5 % -1,3 % 51,0 % 42,5 % 174,3 % 12,7 % USA -14,1 % -13,9 % -29,4 % 8,4 % -4,1 % Canada 30,7 % 22,4 % 60,4 % 7,6 % 29,4 % Mexico 9,4 % 0,5 % -78,7 % 12,5 % 147,1 % Latin-Amerika ellers -25,1 % -33,2 % 8,5 % -31,8 % 96,6 % Australia 11,0 % 11,5 % 1,8 % -29,1 % 25,2 % New Zealand -22,8 % -39,2 % 8,5 % -61,8 % -28,0 % Japan -6,9 % -7,1 % 6,4 % -42,2 % 0,7 % Asia ellers -3,0 % -3,6 % -3,5 % 14,7 % 25,5 % Afrika 54,5 % 55,2 % 42,9 % 0,0 % 211,1 % Andre land -1,9 % 2,2 % -8,8 % -1,1 % -94,1 % 97,0 % Kilde: SSB og Norske Vandrerhjem Tall for hytteformidling i Møre og Romsdal inngår ikke i statistikken (ikke tilgjengelig fra SSB). 9.2 Fjord Norges største markeder Figuren på neste side viser Fjord Norges største utenlandske markeder når vi slår sammen hotell, camping, hyttegrender, hytteformidling og vandrerhjem. Vi ser av figuren at Tyskland står for hele 41 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Storbritannia står for 10 prosent, Nederland 9 prosent, USA 5 prosent, mens Sverige, Danmark, Spania og Frankrike alle har 4 prosent. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 7

10 USA 5 % Italia 2 % Spania 4 % Japan 3 % Frankrike 4 % Andre land 14 % Sverige 4 % Danmark 4 % Storbritannia 10 % Nederland 9 % Tyskland 41 % 9.3 Hotell Utvikling hotellstatistikk i Fjord Norge Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall hotellovernattinger i Fjord Norge fordelt på nasjonalitet for utvalgte markeder for perioden I alt Norge Utlandet Sverige Danmark Finland Island Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Spania Sveits Italia USA Japan Fjord Norges Markedsplan 2004 side 8

11 9.3.1 Endringer i antall hotellgjestedøgn i Norge og Fjord Norge I 2002 hadde Fjord Norge en bedre utvikling enn i hele Norge totalt. Fjord Norge hadde en økning på 0,4 prosent i antall hotellgjestedøgn totalt sammenlignet med 2001, mens Norge hadde en nedgang på 1,4 prosent. Antall norske gjestedøgn gikk ned med 0,1 prosent i Fjord Norge og ned 1,0 prosent i hele Norge. Antall utenlandske hotellgjestedøgn økte med 1,4 prosent i Fjord Norge og gikk ned med 2,3 % i Norge. Endringer i antall hotellgjestedøgn hele året fra 2001 til ,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % -2,5 % -1,4 % I alt 0,4 % -1,0 % -0,1 % Norske gjestedøgn -2,3 % 1,4 % Utenlandske gjestedøgn Norge Fjord Norge Markedsandel hotellovernattinger Fjord Norge økte i 2002 markedsandelen av utenlandske hotellovernattinger i landet vårt. 26,2 prosent av alle utenlandske overnattinger var i fjor i Fjord Norge. Andelen utenlandske hotellgjestedøgn i perioden mai september gikk opp fra 33,2 % i 2001 til 34,4 % i Ser vi på hele året, overnatter hver fjerde utenlandske gjest i Fjord Norge. Om sommeren er over en tredjedel av alle utenlandske hotellgjestedøgn i regionen vår. Fjord Norges markedsandel utenlandske gjestedøgn hotell hele året 26,5 % 26,0 % 25,5 % 25,0 % 24,5 % 24,0 % 23,5 % 23,0 % 22,5 % 26,2 % 25,7 % 25,0 % 25,2 % 25,2 % 24,6 % 23,8 %23,8 % Kilde: SSB Fjord Norges Markedsplan 2004 side 9

12 34,5 % 34,0 % 33,5 % 33,0 % 32,5 % 32,0 % 31,5 % 31,0 % 30,5 % Fjord Norges markedsandel utenlandske gjestedøgn hotell mai-september 32,1 % 32,6 % 33,4 % 32,9 % 33,1 % 33,2 % 32,4 % 34,4 % Kilde: SSB Utenlandske hotellgjestedøgn Tabellen nedenfor viser endringer i antall utenlandske hotellgjestedøgn hele året i Fjord Norge i perioden 1990 til 2002 År Ant. utenl. gjestedøgn %-vis endring ,8 % ,6 % ,2 % ,4 % ,1 % ,4 % ,7 % ,4 % ,7 % ,5 % ,8 % ,4 % Kilde: SSB 9.5 Hyttegrender Antall overnattinger på hyttegrender i Fjord Norge ble redusert med 2 prosent i 2002 i forhold til Antall norske overnattinger økte med 3 prosent, mens utenlandske overnattinger hadde en nedgang på 5,2 prosent. I hele Norge var det en økning på 5,2 prosent totalt, en økning på 4,5 prosent i antall norske gjestedøgn og en økning på 5,8 prosent i antall utenlandske gjestedøgn. 9.6 Hytteformidling I Fjord Norge (tall for Møre og Romsdal inngår ikke i statistikken) var det en liten tilbakegang i antall overnattinger på hytter som ble formidlet gjennom utleiebyrå. Antall overnattinger totalt i Fjord Norge hadde en nedgang på 0,1 prosent. Antall norske overnattinger økte med hele 23,4 prosent, mens antall utenlandske overnattinger hadde en nedgang på 0,6 prosent. I hele Norge var det en økning på 3,2 prosent totalt, en økning på 11,7 prosent i norske gjestedøgn og en økning på 1,7 prosent i antall utenlandske gjestedøgn. 9.4 Camping Antall overnattinger på campingplasser i Fjord Norge økte med 5,1 prosent i 2002 sammenlignet med Antall norske overnattinger økte med 6,0 prosent og antall utenlandske overnattinger med 4,1 prosent. Tilsvarende tall for hele Norge var en økning på 3,7 prosent totalt, + 4,3 prosent i antall norske overnattinger og +2,3 prosent i antall utenlandske overnattinger. 9.7 Vandrerhjem I Fjord Norge var det en tilbakegang i 2002 på 2,8 prosent i antall overnattinger på vandrerhjem når vi sammenligner med år Antall norske overnattinger hadde en nedgang på hele 16 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 4,1 prosent. I hele Norge var det en nedgang på 1,9 prosent totalt, en nedgang på 6,5 prosent i norske Fjord Norges Markedsplan 2004 side 10

13 overnattinger og en økning på 1,7 prosent i utenlandske overnattinger. 9.8 Utvikling i fergetrafikken Hanstholm Egersund Bergen Fjord Line, som er den eneste fergeforbindelsen fra Danmark direkte til Fjord Norge (Egersund - (Haugesund fra april 2003) og Bergen), har hatt en økning i den utenlandske trafikken på 2,6 % fra i 2001 til i Totalt antall gjester på denne ruten i 2002 var ,6 % reiser på strekningen Hanstholm - Egersund v.v. og 50,4 % reiser på strekningen Hanstholm - Bergen v.v. Vi ser en tendens til økning av reisende til Bergen i forhold til Egersund. I 2002 utgjorde utlendinger ca. 38,7 % av totalt antall gjester. De største utenlandsmarkedene er Tyskland med 26,9 % av totalt antall gjester, Danmark med 10 %, Nederland med 1,6 % og Frankrike 0,2 %. Den største andelen utenlandske gjester er individuelle reisende. Newcastle Stavanger Haugesund Bergen Fjord Lines rute fra England til Norge hadde i 2002 totalt gjester. Dette tilsvarer en økning på ca 3,4 % fra Briter utgjorde ca 37,9 % av totalt antall gjester som er en økning på 1,5 % fra Nordmenn utgjorde Ca 62 % av totalt antall gjester. De resterende (0,1 %) er hovedsakelig danske, tyske og amerikanske gjester. På havner fordeler trafikken seg som følger: 75 % på strekningen Newcastle Bergen v.v. 17 % på strekningen Newcastle Stavanger v.v. 9 % på strekningen Newcastle Haugesund v.v. Den største andelen utenlandske gjester er individuelle reisende. Color Line Color Line hadde en økning på gjester fra 2001 til Totalt hadde de 4,2 millioner gjester i Disse fordelte seg med 74 % Nordmenn, 12 % fra Tyskland, 8 % fra Danmark, 2 % fra Sverige og andre med 4 %. markeder skal imidlertid overvåkes og vurderes nøye. Hovedkriterier som ligger til grunn for Fjord Norges prioriteringer av geografiske satsningsområder er: Norges Turistråds tilstedeværelse i markedet Volum totale gjestedøgn og sesongforlengelse Vekstpotensial langsiktig og kortsiktig Forbruk per døgn og totalt/bidrag til bedriftenes/regionens lønnsomhet Risikospredning (blir stadig mer viktig) I tillegg til de generelle markedstiltak som gjelder alle relevante utenlandsmarkeder, planlegger Fjord Norge i 2004 konkrete markedsaktiviteter på følgende markeder: Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA/Nord- Amerika, Frankrike, Italia, Spania, Sverige, Danmark, Japan, Kina og Korea. Utnytt synergieffektene! Bli lisenstaker Fjord Norges Profilprogram I 2001 var fordelingen 73 % fra Norge, 12 % fra Tyskland, 12 % fra nordiske land og 3 % fra andre land. 10 Markedsprioritering Fjord Norge AS skal innta både proaktiv og reaktiv rolle; dvs. både ha en proaktiv rolle som veiviser og døråpner for nye markeder og investere i tidlig markedsmessig modningsfase og ha en reaktiv rolle som vedlikeholder for næringsaktørene på eksisterende markeder og investere i mer eller mindre modne markeder. Eventuelle overmodne Fjord Norges Markedsplan 2004 side 11

14 11 Markedstiltak Fjord Norge Generelle tiltak - Fjord Norge 2004 Målgr. Dato: Påmelding: Pris: Fjord Norge Reiseguide 2004 F Hele året NOK ,- 1/1-side farge/profil NOK ,- 1/2-side farge/profil NOK ,- 1/1-side gul faktaside NOK ,- 1/2-side gul faktaside NOK 7.250,- 1/6-side gul faktaside NOK 4.150,- Modul A gul faktaside NOK 2.450,- Modul B gul faktaside NOK 8.600,- Kupong* Fjord Norge Kart F Hele året Etter avtale NOK 7.500,- enkeltmodul NOK ,- dobbeltmodul Fjord Norway Product Manual Facts & Prices (F&P) 2003, 2004 B Hele året Etter avtale NOK ,- 1 side inkl. 3 oppføringer i F & P NOK ,- ½ side inkl 2 oppføringer i F & P NOK ,- 1/3 side inkl. 1 oppføring i F & P Priser for 2003 nye priser ikke klar ved trykking Fjord Norge Merkevareskole B 2 samlinger Fortløpende Etter avtale Fjord Norge Produktutviklingsskole B 2 samlinger Fortløpende Etter avtale Fjord Norge Newsletter B Hele året Fortløpende - informasjon gratis (bilag: pris på forespørsel) med bilagsmulighet Fjord Norge Info B Hele året Fortløpende - informasjon gratis - stillingsannonse, be om pris Fjord Norge Fotoservice B Hele året Fortløpende Etter avtale Fjordnorway.com (internett) F/B Hele året Fortløpende Fra NOK 2.300,- til ,- Fjordnorway.com (bransjenett) B Hele året Fortløpende Etter avtale Distribusjon turoperatører/søk B Hele året Fortløpende Etter avtale Pressebearbeidelse P Hele året Fortløpende Etter avtale Studieturer turoperatører B Hele året Fortløpende Etter avtale * gratis ved kjøp over NOK , Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er planleggingsverktøy nummer én for turister før og under reisen. Brosjyren inneholder blant annet turforslag, attraksjoner, transport- og overnattingsmuligheter. Opplaget er på eksemplarer og brosjyren er med på alle Fjord Norges markedstiltak. Fjord Norges viktigste salgsmedium rettet mot turister finnes på norsk, engelsk, tysk, fransk spansk og italiensk. I tillegg er brosjyren tilgjengelig på i alle språkversjoner. Brosjyren danner basis i vår forbrukerrettede markedsføring. Se også egen innsalgsbrosjyre Fjord Norge Kart 2004 Alle turister ønsker gode kart, både til planlegging av reisen og for bruk underveis. På grunn av stor etterspørsel etter kart på messer, fra turistinformasjoner og turoperatører, vil vi for 2004 lage et eget Fjord Norge kart på engelsk. På forsiden vil det være kart over Norge syd for Trondheim og på baksiden vil det være detaljerte turforslag som skal gjøre det enkelt for turistene å dra til Fjord Norge. Sørg for at din bedrift er godt synlig på kartet ved å kjøpe modulannonser (enkel eller dobbel) på forsiden av kartet! Fjord Norge Produktmanual og Facts & Prices 2004 Dette er katalogen som turoperatørene venter på! Den toårige produktmanualen gir turoperatører og beslutningstakere kunnskap om de enkelte destinasjonene med kart, attraksjoner, rundturforslag, overnattings- og transportbedrifter. Årlig informerer faktaheftene om endringer samt viktige og ferske produktnyheter. Produktmanualen er med i alle Fjord Norges aktiviteter rettet mot reisebransjen, blant annet gjennom ca årlige salgssamtaler. Den sendes automatisk til alle våre registrerte turoperatører og reisebyråer. Opplaget er på eksemplarer. Invitasjon til deltakelse i neste utgave sendes mai Det er mulig å sende ut eget materiell som bilag med hovedutsendelsen av manualen til alle våre registrerte turoperatører og reisearrangører. Dersom din bedrift ønsker å annonsere i Facts & Prices 2004 ber vi deg ta kontakt snarest. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 12

15 Fjord Norge Merkevareskole Profesjonell markedsføring av Norge og Fjord Norge innebærer merkevarebygging, og Fjord Norge AS etablerte i 2001 derfor en egen Merkevareskole for næringen. Skolen drives i samarbeid med Leif Hem Prosjektbistand i tilknytning til SNF/Norges Handelshøyskole. Leif Hem er en av Norges fremste og mest etterspurte merkevareeksperter, og leder i dag en rekke merkevareskoler for flere av Norges fremste bedrifter. I tillegg er Hem leder for NHHs Executive MBA branding program. Fjord Norges Merkevareskole er spesialtilpasset reiselivsnæringens behov. Skolen, som har scoret høyt i tilfredshet blant tidligere deltakere, tilbys to ganger årlig og er bygget opp basert på moduler. Merkevareskolen gir meget god kompetanseheving innen profesjonell merkevarebygging. Nye og reviderte moduler er p.t. under bearbeidelse og invitasjon til deltakelse vil bli tilsendt næringsaktørene Fjord Norge Produktutviklingsskole Merkevarebygging er basert på noen strategiske valg. Ett av disse valgene er å finne en kjerneverdi, emosjonelle verdier og noen positive assosiasjoner som næringen samler seg bak. Dette har Fjord Norge nå utarbeidet og er kommet frem til en merkevarestrategi som støtter og bygger opp under den nasjonale strategien. Reiselivnæringen i Fjord Norge har ikke hatt noen felles retningslinjer for hvordan produktutviklingen skal drives. Fjord Norges merkestrategi endrer på dette og legger klare føringer for hvordan regionen ved hjelp av tydeligere linjer for produktutvikling kan få store konkurransefortrinn. Fjord Norge Produktutviklingskole drives i samarbeid med siv.øk. Mette Fagerli som har lang praktisk erfaring med merkevarebygging. Skolen veileder, gir mange kreative ideer, innspill og retningslinjer til hvordan de forskjellige aktører kan få synergier av vår nye posisjon. Skolen bidrar til en profesjonalisering av produktutviklingen. Dette vil igjen gi Fjord Norge og det enkelte produkt en tydeligere profil, og gjenkjennelseseffekten av merkevaren Fjord Norge vil øke. Skolen, som har scoret høyt i tilfredshet blant tidligere deltakere, tilbys to ganger årlig og er, som Merkevareskolen, modulbasert Nye og reviderte moduler er p.t. under bearbeidelse og invitasjon til deltakelse vil bli tilsendt næringsaktørene Fjord Norge Newsletter Nyhetsskriv om produkter samt annen informasjon i Fjord Norge som produseres 4 ganger i året. Fjord Norge Newsletter distribueres elektronisk til ca turoperatører, utvalgte reisebyråer samt utenlandsk presse. Egne produktinformasjoner og spesialtilbud kan sendes ut som bilag. Fjord Norge Newsletter er også tilgjengelig på Fjord Norge Info Informasjonsskriv med nyheter fra Fjord Norge som distribueres elektronisk 6 ganger i året til aksjonærer, samarbeidspartnere og andre utvalgte forbindelser. Fjord Norge Info er i tillegg tilgjengelig på NYHET: Stillingsannonse i Fjord Norge Info ta kontakt for priser og muligheter Fjord Norge Fotoservice Hver dag får Fjord Norge ca. 2-3 bildebestillinger fra turoperatører og presse. Fra laster de ned bilder av førsteklasses kvalitet, gratis, enkelt og automatisk. Legg dine bilder inn i Fjord Norges Fotoservice og gjør din bedrift og destinasjon mer synlig for turoperatører og presse verden over. Hvem passer tilbudet for: Målet er å tilby alle bildekategorier som målgruppene for bildetjenesten etterspør, det innbefatter: steder, attraksjoner, stemninger, aktiviteter, transportprodukter, hoteller, hytter, museer og annet. Deltakelse i tjenesten kan selges som pakker til bedrifter, reiselivslag og destinasjonsselskaper, som så kan videreselge tjenesten til virksomheter, kommuner og andre. Pris: For målgruppene turoperatører, presse, osv. er ikkekommersiell bruk av bilder fra fotoservicen gratis. Destinasjoner og reiselivslag kan kjøpe et av våre pakketilbud for deltakelse i databasen: Deltakelse med enkeltbilder, pris per år: Første bilde kr 750, bilder kr 550,- per stk. Pakke A (10 bilder) Pakke B (25 bilder) Pakke C (75 bilder) kr 5.000,-/år kr 7.500,-/år kr ,-/år Engangskostnad uansett løsning: kr 450,- per bilde for innscanning og tilrettelegging. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 13

16 For ytterligere informasjon om Fjord Norges Fotoservice, ta kontakt med oss Fjord Norges internettsider ble lansert i I 2002 fikk ny design og nye tekniske løsninger i tråd med merkevarebyggingsprosessen som Fjord Norge AS har vært gjennom. Internettsidene markedsfører Fjord Norge på norsk, engelsk, tysk, spansk og japansk. Sidene består av en profildel og en faktadel. Profilsidene gir informasjon om bl.a. destinasjoner og turforslag. I faktadelen kan en søke i den regionale databasen etter overnatting, aktiviteter, attraksjoner, transporttilbud, turistinformasjon m.m. Fra internettsiden kan man også laste ned Fjord Norge Reiseguide, eller bestille den trykte utgaven av brosjyren. Fjord Norge AS tilbyr pakkeløsninger sammen med våre samarbeidspartnere på internett. Ved deltakelse i en slik pakke, vil produktet bli synlig på sidene til Norges Turistråd (www.visitnorway.com), Fjord Norge (www.fjordnorway.com) og sidene til ditt lokale destinasjonsselskap / reiselivslag. Ta kontakt med Fjord Norge AS for å få informasjon om hvem som er vår samarbeidspartner i din region! tillegg til tradisjonelle program. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk Studieturer - turoperatører og reisebyråer Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter. Varighet 3-4 dager. Direkte salgsforhandlinger med den enkelte tilbyder. Miniworkshops kan arrangeres lokalt. Du må delta for å kunne vinne! Fjord Norges Explorepriser Fjord Norge Bransjenett På finner reiselivsnæringen og media nyttig informasjon om markedene, aktiviteter, merkevarebygging, markedsundersøkelser, pressemeldinger og statistikk. Man kan lese om Dette brenner jeg for og Fjord Norge Profilen skrevet av noen av regionens dyktige ressurspersoner. I tillegg kan man laste ned Fjord Norge Produktmanual, Facts & Prices, Fjord Norge Info, Fjord Norge Newsletter og Fjord Norge Markedsplan Distribusjon turoperatører/søk Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud kan sendes til Fjord Norges registrerte turoperatører i utlandet og i Norge. Fjord Norge AS dataregister inneholder adresser og detaljinformasjon om vel turoperatører. Det er også mulig å søke fram til aktuelle turoperatører for videre bearbeidelse og salgsframstøt Pressebearbeidelse Pressearbeidet er et av Fjord Norges viktigste elementer i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides temabaserte program tilpasset pressebesøk i Fjord Norges Markedsplan 2004 side 14

17 11.2 Generelle tiltak - Norges Turistråd 2004 Norwegian Travel Workshop 2004, Ålesund Nordic Overseas Workshop 2004, Reykjavik, Island Målgr.: Dato: Påmelding: Pris: B NOK ,- - 1/2 stand, 1 deltaker NOK ,- - 1/1 stand, 1 deltaker NOK ,- - 1/1 stand, 2 deltakere Introtilbud til nye detakere spør om pris B Begynnelse av Priser vil foreligge i september - oktober Mai 2004 Avvik i pris kan forekomme ved eventuelle valutaendringer. NTR Katalogkonsept 2004 F Hele året Se prosjektbeskrivelse (sendes ut ultimo august) Visitnorway.com (internet) F Hele året Fortløpende Basisdeltagelse: Abonnement pr. år: 1500,- Innmeldingsavgift: 800,- Tilleggsprodukter utover tre: 200,- Banner: Lite banner (192 x 80 pixels): 1500,- per mnd. Stort banner (468 x 60 pixels): 2500,- per mnd. Minimum bestilling er tre mnd. Forside artikkel : 5.000,- for 2 mnd. Turforslag: 7.500,- per år Hovedattraksjon (liten art.): 5.000,- per år Hovedattraksjon (stor art.): 7.500,- per år Last minute : 1000,- per mnd. Temaprosjekt Fiske F/B/P Hele året NOK ,- Pakke 1 NOK ,- Pakke 2 NOK ,- 2/1-sides annonse * NOK ,- 1/1-sides annonse * NOK ,- ½ - sides annonse NOK ,- ¼ - sides annonse * Mulighet for rabatt for destinasjoner som har med småskala- eller landbruksbaserte produkteiere (kr i rabatt iht. bestemte kriterier) Temaprosjekt Sykkel F/B/P Hele året NOK ,- for sykkelruter NOK ,- for destinasjoner * * Destinasjoner som har med småskala- eller landbruksbaserte produkteiere vil få en rabatt på NOK ,- Temaprosjekt Vandring F/B/P Hele året NOK 4.800,- enkeltbedrifter med landbrukstilknytning NOK 9.000,- enkeltbedrifter uten landbrukstilknytning NOK ,-* destinasjoner og produktområder *Destinasjoner som har med småskala- eller landbruksbaserte produkteiere vil få en rabatt på NOK ,-. Forutsetningen for dette er at produkteierne forplikter seg til å rapportere trafikkutviklingen til prosjektet. Småskala- eller landbruksbaserte produkter må ha en sentral plass i presentasjonen. Brosjyredistribusjon F Hele året Fortløpende Se prosjektbeskrivelse Fjord Norges Markedsplan 2004 side 15

18 Norwegian Travel Workshop (NTW) 2004 Årlig salgskonferanse der utenlandske og norske turoperatører inviteres for å forhandle om priser og betingelser for neste års sesong. 10 % av operatørene er nye potensielle norgesoperatører.. Fjord Norge AS deltar og koordinerer stands for våre samarbeidspartnere i Fjord Norge-regionen under en felles profil. I tillegg koordinerer Fjord Norge AS studieturer som arrangeres for turoperatørene, før og etter konferansen dato: april 2004 sted: Ålesund antall besøkende: ca. 350 fra 20 land antall utstillere: ca Nordic Overseas Workshop (NOW) 2004 Årlig salgskonferanse rettet mot det oversjøiske turoperatørmarkedet etter ønske om en felles nordisk markedsplass. Workshopen arrangeres årlig og de nordiske samarbeidsland ambulerer i vertskapsrollen. Pga. SARS ble NOW i 2003 utsatt til Island er derfor fortsatt vertskapsland. Representanter fra ca. 150 utvalgte turoperatører fra USA/Canada og Asia deltar. Fjord Norge koordinerer studieturer før og etter konferansen som arrangeres for turoperatørene. dato: primo mai 2004 sted: Reykjavik, Island antall besøkende: ca. 100 antall utstillere: ca Katalogkonseptet 2004 Katalogkonseptet har for 2004 to hoveddeler: Temakataloger. Faktakataloger/Aktive natur- og kulturopplevelser Katalogene distribueres som ett av flere elementer i sommerkampanjene i de markeder som har egne kampanjer. I andre markeder blir den distribuert som en egen aktivitet, fulgt opp bl.a. av aktivt arbeid mot pressen. Temakataloger: Enkelte markeder vil ha egne temabrosjyrer for spesielle tematiske segmenter. For Tyskland og Nederland blir det laget en egen fiskebrosjyre. Se nærmere beskrivelse under Region Sentral-Europa. For andre temaer, se under temaprosjekter. Faktakataloger/Aktive natur- og kulturopplevelser: For 2004 skal det produseres en omfattende og detaljrik faktakatalog. Denne distribueres til turister som allerede har bestemt seg, eller er i ferd med å bestemme seg for å reise på ferie til Norge. Den skal være turistens viktigste planleggingsverktøy. Faktakatalogen er ikke profilerende, men presenterer ren faktainformasjon fra ulike landsdeler, destinasjoner og bedrifter, samt generell norgesinformasjon. Her kan du bestille annonseplass og presentere deg målrettet direkte til mennesker du vet kommer til Norge. Katalogen har samme funksjon i alle markeder, men er forskjellig oppbygget og har ulike navn. Det er derfor viktig at du velger katalog etter hvilke markeder du vil satse på. Rene faktakataloger distribueres i markedene Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Frankrike, Spania og Italia. For Norden har faktakatalogen en litt annen utforming enn i de andre markedene. I Danmark og Sverige kalles den "Aktive natur- og kulturopplevelser" og vil bygge på konseptet fra 2003 med regional oppdeling og med regionale og tematiserte moduler for mindre aktivitetstilbydere. Faktakatalogene distribueres bredt i de ulike markedene, og søker å nå turister som ønsker mer informasjon for å planlegge sin reise. Distribusjonen vil være ulik i markedene, men aktuelle kanaler er: respons på mediakampanjer, messer, bensinstasjoner, turoperatører, reisebyråer og transportselskaper, DM-utsendelser, husstandsdistribusjon, gjennom samarbeidspartnere, ved div. forespørsler fra forbrukere og bransje og via Merkevaren Norge: Alle kataloger vil ta utgangspunkt i de produkter og verdier som er valgt for Sommer-Norge og vil bygge opp under Merkevaren Norge. (Se beskrivelse under Sommerkampanjene for 2004) katalogene vil i tillegg få et noe utvidet fokus på skuldersesongene vår/høst. Katalogene vil få et felles uttrykk, men ansvaret for katalogenes redaksjonelle innhold vil, som tidligere, fordeles på de respektive markedene. Dette for å sikre lokalkunnskap og markedstilpassede kataloger. Nytt for 2004: Nytt Norgeskart med innplotting av våre mest besøkte severdigheter. Økt fokus på skuldersesongene. Gode og gjennomarbeidede rundreiseforslag der bl.a. Nasjonale Turistveier er integrert. Her kan enkeltbedrifter innenfor overnatting og bespisning markere seg ved kjøp av modulannonse som henviser til geografisk beliggenhet og kontaktadresser (web, telefon, fax mm.). Fjord Norges Markedsplan 2004 side 16

19 Katalogkonseptet 2004 har hovedfokus på følgende: Å være et planleggingsverktøy for turister som skal til Norge og trygge deres kjøp. Frembringe bestillinger av annonsørenes eget brosjyrematerell gjennom informasjonspakkesystemet. Være en link fra informasjonsinnhenting til booking av reisen. Fungere som salgsstøtte og informasjonsmedium for lokale turoperatører og reisebyråer. Stimulere til helårs trafikk. Tidspunkt: 1. desember 2003 Påmeldingsfrist: 1. oktober 2003 Materiellfrist: 15. oktober 2003 Fakturatidspkt.: 50 % faktureres ved bestilling og 50 % ved levering Norden Feriekatalog/Aktive natur/kulturopplevelser Opplag Pris 1/1-s. Pris ½ s. Pris ¼ s. Pris 1/8 s. / Modul Sverige / Danmark Sentral-Europa Faktakatalog Opplag Pris 1/1-s. Pris ½ s. Pris ¼ s. Pris 1/8 s. / Modul Tyskland / Nederland N/A Storbritannia/USA Faktakatalog Opplag Pris 1/1-s. Pris ½ s. Pris ¼ s. Pris 1/8 s. / Modul Storbritannia N/A USA N/A Syd-Europa Faktakatalog Opplag Pris 1/1-s. Pris ½ s. Pris ¼ s. Pris 1/8 s. / Modul Frankrike N/A Italia N/A Spania N/A Pakkepris Sør-Europa N/A Pakkepris alle markeder Annonse m/internettadresse, alle markeder Bilde m/internett adresse : Rundreise modul, alle markeder + synlighet på visitnorway.com Ved å kjøpe pakke for alle markedene sparer en henholdsvis (1/1 side), (1/2 side) og (1/4 side). Alle prisene er oppgitt i NOK og er eks. mva. Sverige og Danmark selges kun som felles pakker. Det samme gjelder annonser i faktakatalogen for Tyskland og Nederland. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 17

20 Visitnorway.com visitnorway.com er en viktig distribusjonskanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt. Internett blir stadig mer brukt og er viktig både i valg av reisemål, og spesielt i planleggingen av et ferieopphold. Med internettportalen visitnorway.com blir veien fra turisten til din reiselivsbedrift kortere enn noen gang. Du har nå en unik mulighet til å markedsføre ditt reiselivsprodukt direkte og effektivt til mennesker over hele verden. Potensielle norgesturister ledes videre inn på din hjemmeside, hvor du kan informere om hvilke opplevelser du kan tilby under et norgesopphold. Gjennom ulike tilbud kan du synliggjøre deg og ditt produkt eller tjeneste i portalen. Deltagelse i søkesenteret (abonnement) Du blir funnet gjennom søk på geografi, samt gjennom kategori- og fritekstsøk. Alle som er med får en egen side hvor de kan beskrive seg selv og de produkter som tilbys. Du kan presentere opp til tre produkter med kartvisning, bilde, samt lenke til egen hjemmeside og bookingside. Bannerannonsering Stort banner (400x60 pixler) som plasseres over toppmenyen. Lite banner (192x78 pixler) som plasseres under menyene, enten på den venstre eller høyre siden. Forsideartikkel Artikkelen blir liggende på en forside i to måneder. Artikkelen skal ha en lengde på max 1500 tegn. Tilbudet inkluderer opptil to bilder. (Format 175 x 285 pixels). Turforslag En artikkel som presenterer et turforslag eller en rundtur i et år. Artikkelen skal ha en lengde på max 1500 tegn. Tilbudet inkluderer opptil tre bilder. (Format 175 x 285 pixels). Hovedattraksjoner En artikkel som presenterer kjente attraksjoner i Norge i et år. Kort presentasjon. Artikkelen skal ha en lengde på max 500 tegn. Tilbudet inkluderer ett bilde og lenke til hjemmeside. Stor presentasjon. Artikkelen skal ha en lengde på max 1500 tegn. Tilbudet inkluderer opptil to bilder og lenke til egen hjemmeside Temaprosjekt Fiske Antall fisketurister fra bl.a. Tyskland og Nederland har økt sterkt de siste årene. Målgruppen sportsfiskere har blitt en viktig del av den utenlandske turisttrafikken til Norge. Det har i stor grad vært satset på sjøfiske, som utgjør den største delen av denne målgruppen. Både fiskejournalister og turoperatører mener det er et stort marked for elve- og innenlandsfiske dersom tilbudet blir markedstilpasset. Det vil derfor bli satset sterkere for å nå frem til denne delen av målgruppen i Totalt har Norge årlig besøk av rundt tyske og nederlandske fisketurister. Sentral-europeisk Fiskereiseprosjekt 2004: Norges Turistråd har gjennom de siste årene bearbeidet sports- og fritidsfiskemarkedet i Tyskland og Nederland. Også for 2004 kan vi tilby aktuelle leverandører av turistfiskeprodukter deltagelse i fiskereiseprosjektet. Aktiviteter som inngår i prosjektet: En viktig del av markedsaktivitetene vil være produksjon av en målrettet brosjyre for både sjø- og innenlandsfiske. For å få brosjyren optimalt tilpasset målgruppen som skal bearbeides, vil den bli produsert av et tysk sportsfiskemagasin. Den vil bli heftet inn i magasiner i Tyskland og Nederland. I tillegg til brosjyren, vil internett være et viktig redskap for prosjektet. Foruten å delta i brosjyren, har større aktører muligheten til å kjøpe aktivitetspakker som blant annet inneholder presseog bransjeaktiviteter. Deltakelse Pakke 1: Fem siders presentasjon av produkter og områder i nasjonal fiskereisebrosjyre, to pressereiser, link og banner på lokale sider av Turoperatørsøk og visningsturer for operatører etter nærmere avtaler med aktuelle prosjektdeltagere. Deltakelse Pakke 2: Tre siders presentasjon av produkter og områder i nasjonal fiskereisebrosjyre, en pressereise, link på lokale sider av Turoperatørsøk og visningsturer for operatører etter nærmere avtale med aktuelle prosjektdeltagere. Annonseprisene inkluderer produktpresentasjon eller annonseplass i nasjonal fiskereisebrosjyre. Bannerannonsering og link på internett, samt pressearbeid og bransjearbeid inngår i prosjektet for deltagere fra basispakke 1 og 2. Prisen inkluderer ikke: Utforming og tilpasning av annonse til katalog. Last minute" - Spesialtilbud i en måned En kort salgsfremmende tekst med lenke til egen hjemmeside. Teksten skal inneholde max 275 tegn. Fjord Norges Markedsplan 2004 side 18

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser Forslag til strategi Forord Denne rapporten er utarbeidet av selskapet Kaizen AS på oppdrag fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/2013 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 85 Prosjekt nr: 1372:

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer