Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it."

Transkript

1 Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it.

2 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway

3 Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger og hovedstrategier 7 Overordnede føringer for Fjord Norges markedsstrategi 7 Strategiske produktområder 7 Fjord Norges markedsstrategier 9 Fjord Norges merkevare- og kommunikasjonsstrategi 10 Fjord Norges målgrupper 11 Fjord Norges markedsprioriteringer 11 Generelle tiltak Fjord Norge 13 Fjord Norge Reiseguide- ditt viktigste salgsmedium mot turistene 13 Fjord Norge Produktmanual med årlige faktahefter Annonsering på fjordnorway.com 14 Sosiale medier 14 Fjord Norge Online-magasiner 14 Fjord Norge Newsletter 14 Fjord Norge Info 15 Fjord Norge Fotoservice 15 Fjord Norge Bransjenett 15 Distribusjon 15 Studieturer for turoperatører og reisebyråer 15 Fjord Norge Salgsreiser 15 Pressebearbeidelse 15 Fjord Norge Markedsmøte 15 SALGS-OG MARKEDSAKTIVITETER PER MARKED 17 Beskrivelse av markedsaktivitetene 18 Presentasjon av markedsaktiviteter per marked 19 Tyskland 19 Nederland 20 Storbritannia 21 Sverige 22 Danmark 23 USA 24 Spania 25 Frankrike 26 Italia 27 Russland 28 Polen 29 Asia store og krevende markeder 30 Kina - stor reiselyst i verdens mest folkerike land 31 Japan 32 Sør-Korea 33 Brasil 33 Temasatsingene i Fjord Norge 35 Ski Fjord Norway 35 Temasatsingene Vandring, Fiske og Sykkel 37 Generelle tiltak Innovasjon Norge Norgeskatalogen Visit Norway 41 Aktivitetskaldender 42 Administrasjon 43 Fjord Norge AS Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN Norway t: f: facebook.com/fjordnorway twitter.com/fjordnorway fjordnorway.com Layout: Kuva AS Art Direction: MK Grafisk produksjon: Kuva AS Trykk: Molvik Foto forside: Sverre Hjørnevik Fjord Norge tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer i oppførte prosjekter. Oppgitte priser er i hovedsak eksklusiv merverdiavgift og utgifter i forbindelse med frakt/toll av brosjyremateriell til de forskjellige tiltakene. Valutaendringer kan føre til prisendringer. 3

4 Terje Borud - VISITNORWAY.COM 4

5 Felles innsats gir resultater FjordNorge-regionen opprettholdt i 2012 gjestedøgnsvolumet fra rekordåret Veksten uteble imidlertid på grunn av den vanskelige situasjonen i Eurosonen. Vi opplevde tilbakegang fra viktige volummarkeder som Tyskland, Nederland og Spania. Den økonomiske situasjonen i flere av disse markedene, sammen med en rekordsterk norsk krone, har gjort det vanskelig å bli et førstevalg når europeerne skal velge ferieland. Vi ser også en stadig sterkere konkurranse fra cruise, som tilbyr et enkelt alternativ til en rimelig penge, når en turist vurderer Norge som ferieland. God utvikling og vekst fra Asia er med på å løfte volumet og vi ser nå resultatet av en langsiktig satsing fra Fjord Norge i de asiatiske markedene. FjordNorge-regionen er også tidlig ute i nye markeder som Brasil og Mexico og vi ser med glede at Brasil nå blir et prosjektmarked hos Innovasjon Norge. Selv om vi ikke ser direkte effekt av vår markedsføringsinnsats i form av vekst i gjestedøgn fra Eurosonen, så vet vi fra undersøkelser at vi klarer å vekke reiselyst med våre markedsføringsaktiviteter. Optima og flere internasjonale undersøkelser viser at Norge ligger høyt oppe blant destinasjonene man ønsker å besøke de neste tre til fem årene. De norske fjordene er en av hovedgrunnene til at man ønsker å reise til Norge. Turoperatørene ser at interessen for produkter fra vår region er større enn for andre land, men konverteringen til salg er langt lavere. Vi har sett de siste par årene at vi sliter med å få konvertering til landbaserte ferier og vi jobber aktivt med å ta tak i denne utfordringen. Vi vet hvor viktig der er å satse på markedsføring og salg i vanskelige tider og nå er det enda viktigere at vi satser sammen for å skape økt vekst og lønnsomhet i regionen. Vi er derfor glade for at alle destinasjonsselskapene i regionen som arbeider i de utenlandske markedene er med på å investere midler gjennom Fjord Norge. Dette i tillegg til de økte midlene vi allerede har fått fra fylkene gjennom prosjektet Explore Fjord Norway gir oss et godt utgangspunkt for å lykkes. Når konkurransen øker ute, må vi øke vår konkurranseevne. Dette krever at alle bedrifter investerer gjennom sine destinasjonsselskaper og Fjord Norge. Det krever at alle satser enda litt mer! Å lykkes handler ikke bare om å satse, men også om å satse riktig. Fra 2014 vil derfor Fjord Norge jobbe med 6 utvalgte segmenter som hovedsatsingsområder. De seks segmentene er rundreise, baseferie, skiferie med vinteropplevelse, vandring, utendørs aktivitetsferie og kortferie. Basert på disse segmentene vil vi ha et tydelig fokus på målgruppene og de ulike segmentene vil være bestemmende for hvilke markeder som vil være i fokus. I en moderne mediehverdag ser vi at de geografiske markedene utviskes og man vil nå interessegrupper på tvers av landegrensene. Vi vil også i vårt arbeid flytte fokuset fra betalte medier til å legge mer av våre ressurser inn mot våre eide kanaler som våre nettsider og egne sider på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Et svært viktig område for oss er den fortjente omtale vi kan få gjennom pressearbeid og sosiale medier. Den største påvirkningen for reisebeslutningen er råd fra venner og familie og anbefalinger fra en uavhengig part har alltid størst troverdighet. Derfor er det viktig for oss når en journalist, blogger eller fornøyd turist forteller andre om sine opplevelser i regionen vår, for vi vet at det gir stor effekt. Rundreise er det største volumsegmentet og her vil vi opprettholde fokuset på våre nærmarkeder som Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sverige og Danmark. Her henter vi de fleste gjestene fra og det er her vi har størst mulighet til å sikre vekst gjennom offensiv markedsføring. Vi må imidlertid i disse markedene ha enda større fokus på å konvertere interesse til salg og jobbe enda bedre med hvert steg i turistens planleggingsprosess. Vi ser også at det er et behov for en større nasjonal satsing, for å være synlig i disse markedene. Derfor vil vi sammen med Innovasjon Norge og de store partnerne i Tyskland og Nederland jobbe med en større Norges-kampanje hvor man vil ta frem ikoner som fjordene og midnattssolen for å skape oppmerksomhet. Samtidig vil Fjord Norge videreføre vårt turoperatørsamarbeid innenfor denne Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør kampanjen, fordi vår oppgave er blant annet å sikre at kundene lett finner informasjon om konkrete produkttilbud, både hos turoperatører og hos lokale reisebyråer. Dette betyr at vi fortsetter å investere våre markedsmidler i mer salgsfremmende aktiviteter, hvor vi vil synliggjøre salgbare produkter på den enkelte destinasjon, i tillegg til at vi sikrer salgbare produkter gjennom turoperatørene. Vi satser videre på viktige oversjøiske markeder som USA, Kina, Japan og Sør-Korea, hvor vi sammen med Innovasjon Norge tar en viktig posisjon i forhold til fremtidig vekst fra disse markedene. Skiferie med vinteropplevelse, vandring, utendørs aktivitetsferie vil inkludere temasatsingene i NCE-Tourism. Som prosjekteier til NCE-Tourism er Fjord Norge svært bevisst på å knytte prosjektets arbeid tett inn i våre strategier og markedstiltak. Sist, men ikke minst, vil målinger stå i fokus i 2014 og i tiden fremover. Gjennom samarbeid med kommersielle partnere får vi tilgang til informasjon om salg som er resultat av kampanjer vi gjennomfører. En mer systematisk rapportering fra kommersielle partnere vil danne grunnlaget for bedre måleparametere for våre tiltak og for en bedre evaluering av hvilke tiltak vi gjennomfører. Denne markedsplanen med reiselivsaktiviteter for 2014 gir deg en oversikt over Fjord Norges strategier og planer, samt flere av Innovasjon Norges markedstiltak. Markedsplanen skal bidra til å gi klare råd om hvilke prioriteringer den enkelte aktør bør foreta i Vi håper at den brukes flittig! Vi ønsker å bidra til at vi får flere og mer lønnsomme internasjonale gjester til FjordNorge, til din destinasjon og til din bedrift. Velkommen til et fortsatt tett og godt samarbeid med Fjord Norge AS! BRITT DALLAND Salgs- og markedsdirektør 5

6 Åsmund Bakke/Fjord Norge AS 6

7 FJORD NORGE Visjon Fjord Norge skal være det mest profesjonelle og slagkraftige destinasjonsselskapet i Europa og skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier. Forretningsidé Fjord Norge skal gjennom målrettet internasjonal salg og markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester. Selskapets primære formål er å drive internasjonal markedsføring og tilrettelegging for salg for reiselivet i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Selskapet har også anledning til å drive nasjonal markedsføring. Målsetninger og hovedstrategier Overordnede målsetninger Fjord Norge skal gjennom konsistent og systematisk salg, merkevarebygging og posisjonering av regionen øke sin slagkraft i utvalgte internasjonale markeder. Formålet er å skape økt trafikk som tilrettelegger for økt lønnsomhet blant reiselivstilknyttede bedrifter i Fjord Norge regionen. Hovedstrategier Fjord Norge kjernevirksomhet skal være å lede og koordinere den internasjonale markedsføringen for regionen. skal velge ut strategiske satsingsmarkeder og satse langsiktig og med kontinuitet i disse markedene. Overordnede føringer for Fjord Norges markedsstrategi videreutvikle merkevaren FjordNorge iht. regionens merkevarestrategi. velge ut strategiske satsingsområder og jobbe langsiktig og med kontinuitet i disse områdene. Utvelgelse av satsingsmarkeder skal baseres bl.a. på følgende kriterier: - Modningsfase - Forbruk/bidrag til bedriftenes lønnsomhet - Bidrag til sesongforlengelse - Bransjens infrastruktur - Risikospredning være proaktiv når det gjelder utvikling av nye markeder og følge Innovasjon Norge sin prioritering av markeder. Forsterke satsingen innen forbrukerrettet og interaktiv markedsføring arbeide aktivt mot turoperatører, reisebyråer og presse. være et aktivt bindeledd mellom markedet og produkttilbyderne i regionen. jobbe aktivt med å integrere og ta ut i salgs- og markedsaktivitetene de konsepter som utvikles gjennom NCE Tourism - Fjord Norway. øke fokus på salgsutløsende aktiviteter. Strategiske produktområder Kjerneprodukter i FjordNorge naturbaserte produkter (hovedprodukt fjord med fjell, isbre og kyst som viktige delprodukter under begrepet fjord ) Kulturbaserte produkter Aktivitetsbaserte produkter Hovedsegmenter Rundreise bil, buss eller offentlig transport Baseferie feriehus, vandrerhjem, hotell eller camping Skiferie med vinteropplevelser vandring knyttet til verdiskapning (hotell, hytte, aktiviteter) Utendørs aktivitetsferie å være aktiv i naturen kortferie utgangspunkt i byene, men fjordene skal være en del av totalopplevelsen 7

8 Benjamin Hjort/Fjord Norway 8

9 Fjord Norges markedsstrategier Fjord Norges internasjonale salgs- og markedsarbeid styres etter de felles strategier og retningslinjer som vi har utarbeidet sammen med destinasjonene og partnere. Disse strategiene er langsiktige og en forankring hos destinasjonene og næringen er viktig for at vi lykkes sammen. 1. Øke markedstilskuddet fra regionale bedrifter, destinasjonsselskaper og kommersielle prosjekter. Fjord Norge jobber videre med å øke investeringsrammen fra partnere i regionen, med fokus på regionale bedrifter og destinasjonsselskaper. Gjennom et sterkere fokus på salgsutløsende aktiviteter ønsker vi å kunne trekke med oss flere bedrifter, som kan få direkte uttelling av sine investeringer i felleskapet. I tillegg vil Fjord Norge jobbe med å forlenge den økte investeringen fra de 4 Vestlandsfylkene i Prosjekt Explore Fjord Norway, utover Fjord Norge i fokus og fokus på reason to go Fjord Norge jobber for å sikre en optimal forvaltning av regionens markedsføringsmidler og har et ansvar for å bygge merkevaren FjordNorge i våre utvalgte markeder. FjordNorge-regionens merkevareplattform er et viktig verktøy i arbeidet med å styrke regionens posisjon som et attraktivt reisemål i våre utvalgte markeder og sikre at vi er en tydelig avsender i all markedskommunikasjon. Merkevareplattformen er utarbeidet i samarbeid med destinasjonene. Den representerer de viktigste drivere for å velge regionen som reisemål, som Fjord Norge skal ha fokus på i markedsføringsarbeidet. 3. Øke omfanget av Fjord Norge-aktiviteter styrt av regionen med flere samarbeidspartnere Fjord Norge ønsker å være mer proaktiv og ta større kontroll over de aktivitetene vi investerer regionens markedsmidler i. Fjord Norge investerer i felleskampanjene med Innovasjon Norge, og vil i dette arbeidet ha et kontinuerlig fokus på en tydelig presentasjon av regionen. Egne FjordNorge-aktiviteter vil være en målsetning i dette samarbeidet, når budsjettrammene er store nok for å gjennomføre slike tiltak. Vi vil inngå strategisk samarbeid med viktige turoperatører og strategiske partnere i våre nøkkelmarkeder. Vi ønsker at alle markedsføringsprosjektene som rettes mot et internasjonalt marked skal bruke regionens felles merkevare FjordNorge og forsterke den innsatsen som gjøres i fellesskapet. 4. større fokus på markedsføring av konsepter og salg av opplevelsesturisme (segmentering) NCE Tourism Fjord Norway skal utvikle konsepter innen ski & vinteraktiviteter, vandring, fiske, sykkel, padling & elvesport og arkitektur. Dette arbeidet blir implementert direkte i Fjord Norge sitt markedsarbeid, og vi vil være en pådriver for å utvikle disse temakonseptene til gode marketingkonsepter. Ski FjordNorway er et godt eksempel på en temasatsing som blir tatt ut som et markedsføringsprosjekt og som gir konkrete resultater i økt antall overnattinger i regionen. 5. markedsarbeid som har fokus på turistens planleggingsprosess Fjord Norge vil i sitt markedsarbeid ha turistens planleggingsprosess i fokus. Med dette som utgangspunkt er det lettere å vurdere virkemiddel opp mot de ulike fasene og vi vil ha et større markedsfokus. Det er viktig å sikre at FjordNorge blir en del av vurderingen når en forbruker ser på sine ulike feriealternativer. Hvordan skal vi skape nok kjennskap til og kunnskap om regionen som reisemål for å sikre at den bli vurdert som et interessant reisemål? I denne prosessen vil det være en rekke virkemidler som vi må ta i bruk. Vi vil i vårt arbeid bevege oss bort fra et fokus på kjøpt omtale, som forbruker i mindre grad forholder seg til. I stedet vil vi skifte fokuset til våre egne kanaler som vår internettside, våre egne kanaler på sosiale medier, online-magasinene og blogg, hvor vi kan jobbe med innhold som vekker interesse og som gjerne blir delt. I tillegg vil vi også jobbe mer målrettet med fortjent omtale, som presse, bloggere og ikke minst den positive omtalen som turister og folk flest vil dele om oss. Folk stoler mer på informasjon fra tredjepart og derfor blir dette et viktig, men arbeidskrevende felt for oss. En god miks av kjøpt, eiet og fortjent omtale vil kunne gi oss de beste resultatene i vårt markedsarbeid. 6. Helårsturisme som driver for lønnsomhet Helårsturisme er et viktig bidrag for å sikre lønnsomme reiselivsbedrifter i regionen. Fjord Norge vil ha fokus på helårsturisme i vårt arbeid og hvor vi jobber mot tematiske segmenter og ulike markeder som kan ha interesse for regionen utenfor hovedsesongen. Ski Fjord Norway er et eksempel på en temasatsing som bidrar til helårsturisme. 9

10 You have to be here to believe it Fjord Norges merkevare- og kommunikasjonsstrategi Fjord Norges merkevareløfte og kommunikasjonsplattform I samarbeid med destinasjonsselskapene i Fjord Norge er det nylig blitt utviklet et felles merkevareløfte og en felles kommunikasjonsplattform for regionen. Målet er å sikre et tydelig fokus på regionens mest unike og relevante fordel FJORDENE, der vi gjennom vår kommunikasjon skaper forventning om at det å oppleve fjordene gir inspirasjon og ny energi. Plattformen beskriver de opplevelser og attraksjoner som i størst grad representerer reasons to go to Fjord Norway, og som igjen har sitt utgangspunkt i fjordene. Målet er å sikre en kommunikasjon der de viktigste salgsargumenter brukes for å skape reiselyst til regionen, for deretter å presentere mangfoldet i regionen når turistene har bestemt seg for å reise til Fjord Norge. Fjord Norges kommunikasjonskonsept Hensikten med kommunikasjonskonseptet er å gi vårt kommunikasjonsarbeid en gjennomgående måte å fortelle Fjord Norge-historien på. Fjordene og kulturlandskapet er ubeskrivelig vakkert. Utsiktpunkter gir en følelse av utilstrekkelighet og mye av naturen folk ser og bruker i regionen er det vanskelig å sette ord på. Utfordringen i Fjord Norges kommunikasjon er derfor å forsøke å formidle den enestående opplevelsen det er å være en del av dette vakre landskapet. I vårt komunikasjonskonsept erkjenner vi at det ikke er mulig å beskrive fullt ut hvordan det er å stå på kanten av Preikestolen, eller hvilken følelse det gir å seile igjennom Nærøyfjorden. Selv om vår kommunikasjon løfter frem opplevelsen på en spektakulær måte, vil det aldri være det samme som å oppleve Fjord Norge-regionen selv. Derfor erkjenner vår kommunikasjon, at uansett hvor flotte våre bilder er, eller hvor gode våre tekster er, så må du oppleve Fjord Norge-regionen for å tro det. Vårt kreative kommunikasjonskonsept er derfor - Du må oppleve det for å tro det, eller på engelsk: YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT Fjord Norges visuelle indentitet Fjord Norge-logoen representerer et samlende merke for hele regionen, selv om den forvaltes av Fjord Norge AS. En gjennomgående bruk av emblemet hos alle aktører i Fjord Norge-regionen vil sikre en sterk merkevare som igjen kan bidra til å knytte turistenes opplevelser og assosasjoner sammen til fordel for alle. PREIKESTOLEN FJORD SPECTACULAR YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT BERGEN WORLD HERITAGE CITY FJORD CITY YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT HOMELAND OF THE VIKINGS FJORD LIFE YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT STRANDA POWDER PARADISE FJORD TOUCH YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT Photo: Krystkowiak Photo: Terje Rakke/Nordic Life AS/Region Stavanger Photo: Robin Strand/Bergen Tourist Board Photo: Mattias Fredriksson

11 CH/VISITNORWAY.COM Fjord Norges målgrupper God kunnskap om våre målgrupper er viktig av flere grunner. For det første er det viktig å ha kunnskap om hvilket behov vi dekker med vårt produkt. I tillegg er det viktig å vite hvem vi snakker til og hva som er deres hoveddrivere for feriebeslutningene. Målgrupper og segmenter kan vi definere ut fra demografi (alder, kjønn, utdannelse), geografi, psykografiske kriterier og ikke minst roller. Roller kan være viktig å ta hensyn til når man snakker om ferieturer, for ulike roller fører til helt ulike beslutninger og motivasjonsfaktorer for samme forbruker. Fjord Norge har valgt ut seks segmenter som representerer våre hovedmålgrupper. De seks segmentene er: Rundreise, baseferie, skiferie med vinteropplevelser, vandring, utendørs aktivitetsferie og kortferie. Disse segmentene vil vi bearbeide på tvers av geografiske markeder og innenfor disse segmentene vil det defineres mer spesifikke målgrupper. Fjord Norges markedsprioriteringer Fjord Norge vil til tross for en markedstilnærming som er basert på de 6 utvalgte segmentene følge Innovasjon Norges prioritering av hvilke geografiske markeder vi arbeider aktivt mot, både når det gjelder markedsføring og salg. Vi jobber etter følgende geografiske markedsinndeling: Nærmarkedene: Tyskland Storbritannia Nederland Sverige Danmark Nærmarkedene stod i 2012 for 53 % av totalt antall gjestedøgn i Fjord Norge-regionen. Disse markedene representerer en stor andel av Fjord Norges investeringer i markedsføring. Til tross for at disse markedene har stor markedsandel blant turistene i Norge, så representerer Norge som reisemål fortsatt mindre enn 1 % av feriereisene i de fleste av disse markedene. Derfor ser vi fortsatt et potensial for å øke antall gjester fra disse markedene og fortsetter investeringene. Øvrige hovedmarkeder Frankrike Spania Italia Russland USA Japan Øvrige hovedmarkeder utgjorde 19 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Totalt utgjorde hovedmarkedene 72 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Vekstmarkeder Vekstmarkeder representerer de markedene som fortsatt anses som umodne og hvor vi er aktiv i stor grad gjennom bransjebearbeidelse og kun i begrenset grad gjennom forbrukermarkedsføring. Kina Sør-Korea India Polen Disse markedene utgjorde i underkant av 7 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Hovedmarkeder Hovedmarkedene er de markedene som vi anser modne og hvor vi investerer i forbrukermarkedsføring. Fjord Norge følger i stor grad Innovasjon Norges vurdering av hvilke markeder man vurderer som moden for forbrukermarkedsføring. 11

12 PER Nybø/visitbergen.com 12

13 Generelle tiltak Fjord Norge Fjord Norge har et utvalg av verktøy og aktiviteter som er sentrale i vårt internasjonale salgs- og markedsarbeid. Vi har langt og god erfaring med både nettsider, sosiale medier, brosjyrer, nyhetsbrev og øvrige aktiviteter. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å forbedre disse verktøyene og vi utvikler nye for å møte nye behov fra markedene og til stadig å gi bedre uttelling til våre partnere i form av økt salg. Bedrifter og destinasjoner inviteres til å være synlig gjennom de ulike Fjord Norge-tiltakene, for å styrke synligheten i det internasjonale markedet. Fjord Norge Reiseguide - ditt viktigste salgsmedium mot turistene Formålet med Fjord Norge Reiseguide er å få flest mulig turister til å reise til Fjord Norge, og dermed skape flere gode inntektskilder for din bedrift. Fjord Norge Reiseguide gir turister fra bl.a. Norge, Europa, Asia og USA et utall gode grunner for å velge Fjord Norge som sitt neste feriemål og fungerer i tillegg som deres viktigste guide og oppslagsverk når de kommer hit. Med ca. 126 sider med profil- og faktainformasjon om attraksjoner, severdigheter m.m. er brosjyren både selgende og informativ i sin form. Brosjyrens fargesider gir en visuelt lekker presentasjon av de beste attraksjonene, severdighetene, turforslag og andre høydepunkter, mens de gule faktasidene gir mer detaljrik informasjon om attraksjoner, begivenheter, transport, overnatting og mye mer. Som annonsør er dette en unik mulighet for å presentere din bedrift og ditt produkt slik at turistene velger dere. Reiseguiden utgis i eksemplarer og på 9 språk (norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, japansk og russisk) og distribueres i alle de store turistmarkedene. På den måten når man alle markedene på en meget enkel måte. I tillegg gjennomføres det store kampanjer i Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Sverige og Danmark koblet opp mot Reiseguiden og innholdet i den. Reiseguiden er godt innarbeidet (kommer ut for 20. gang) og etterspørres av både turister og turoperatører. Reiseguiden sendes ut allerede i november Dette gir deg som annonsør et forsprang på konkurrentene. Sørg for at turistene velger din bedrift gjennom å vise frem hva dere kan tilby dem i brosjyren de bruker som oppslagsverk både før og under turen! Betaling: Forfall 50 % 1. september 2013 Forfall 50 % 1. februar 2014 Hjelp til annonseutforming: 23. august 2013 Ferdig digitalt materiell: 23. august 2013 Invitasjon til Fjord Norge Reiseguide 2014 ble sendt ut i juni Invitasjon til Fjord Norge Reiseguide vil bli sendt ut i mai/juni For nærmere informasjon om muligheter for annonsering, se eller kontakt: Åse Marie Evjen, Fjord Norge Produktmanual med årlige faktahefter Vær til stede der turoperatørene orienterer seg! Produktmanualen og faktaheftene er viktige verktøy for turoperatørene når de planlegger sine turer til Fjord Norge. Gjennom å være til stede med annonse i Produktmanualen blir din bedrift synlig. Innholdsmessig gir Produktmanualen oversikt over den enkelte destinasjon med kart, attraksjoner, rundturer, overnattings- og transportbedrifter, mens Faktaheftet inneholder priser, ruteinformasjon og annen dynamisk informasjon som endres fra år til år. Produktmanualen distribueres direkte til viktige beslutningstakere hos turoperatørene og kontakter i reiselivsbransjen i inn- og utland. Den sendes også ut til reisebyråer, Innovasjon Norges utenlandskontorer og ambassader i ulike markeder. Vi i Fjord Norge bruker også Produktmanualen svært aktivt i våre møter med turoperatørene. Gjennom annonse i Produktmanualen er du dermed sikret distribusjon av ditt budskap på alle fagmessene, på workshops og i de over salgssamtalene vi årlig gjennomfører med turoperatører. Destinasjonsselskaper som bestiller minimum én side i Produktmanualen får mulighet til å legge ut sine egne produktmanualer på vårt bransjenett. De er dermed tilgjengelige for nedlasting sammen med Produktmanualen og Faktaheftet. Inkludert i prisen når man bestiller minimum én side, er også listing av alle hoteller, de største attraksjonene og aktivitetsbedriftene på destinasjonsselskapet sitt område i Facts and Prices. Produktmanualen er skrevet på engelsk og trykkes i et opplag på eksemplarer (Faktaheftet ca. 2 x eksemplarer). Produktmanualen er på 100 sider og Faktaheftet på ca. 76 sider. Brosjyrene prøver å gi leserne et best mulig visuelt inntrykk av hva Fjord Norge kan tilby som reisemål. Produktmanualen brukes både som planleggingsverktøy og som oppslagsverk. Product Manual og Facts and Prices 2013 ble trykket i februar Facts and Prices 2014 blir trykket i februar Invitasjon til Fjord Norway Product Manual ble sendt ut i mai/juni Produktmanualen er toårig og oppdatering av informasjon til faktaheftet er inkludert i prisen. Invitasjon til Fjord Norge Reiseguide 2015 og Fjord Norway Product Manual vil bli sendt ut i mai/juni For nærmere informasjon om muligheter for annonsering, se eller kontakt: Åse Marie Evjen Websidene våre er den viktigste kommunikasjonskanalen ut mot turisten. På nettsiden vår skal turisten få en komplett oversikt over alle produktene som finnes i regionen innenfor de forskjellige kategoriene, god generell informasjon om destinasjonen og hva han kan oppleve her, samt konkrete turforslag som 13

14 CH/Visitnorway.com gjør det lettere å planlegge ferien. Produktpresentasjon på nettsidene våre får du gjennom ditt lokale reiselivslag (forutsetter vanligvis medlemsskap). Det er dessuten mulig å kjøpe annonseplass på nettsiden. Annonsering på fjordnorway.com Selg ditt produkt til årets turister! På våre internettsider er det mulig å få ekstra synlighet. Vi tilbyr ulike annonseformater slik at du kan velge det som passer best for deg og din bedrift. Fjordnorway.com får besøk av flere hundretusener hvert år som planlegger en reise til Fjord Norge. De som besøker oss bruker mye tid på nettsidene for å få ideer om overnatting, transport og aktiviter de kan gjøre mens de er her. Ønsker du at de skal velge din bedrift, er fjordnorway.com stedet du treffer de mest kjøpeklare reiselivskundene i vår region. Ta kontakt med oss, så skreddesyr vi annonse i forhold til dine behov! Begrenset antall plasser! Prisene gjelder annonsering i Se eget bestillingsskjema på bransje eller kontakt Åse Marie Evjen for mer informasjon, Toppbanner, 775x100 pixler Netboard, 512x250 pixler Skyskaper sticky, 175x500 pixler Fastknapp, 175x150 pixler Sponset Produktpresentasjon, 172x70 pixler, tekst 160 tegn. Hovedside og to valgfrie primærkategorier. Sosiale medier Fjord Norge satser på sosiale medier. Du kan følge oss på Facebook, Twitter, Instagram og Youtube (brukernavn Fjord Norway/fjordnorway). Facebook og Instagram spesielt er viktige medier både for å inspirere til reise men også for å få folk til å dele sine opplevelser. Vi bruker også Facebook til å informere om saker som skjer i regionen og som er av interesse for turisten. Husk å bruke #fjordnorway, som er vår offiselle hashtag, på Instagram og Facebook! I 2013 lanseres dessuten en blog, hvor vi vil publisere innhold som ikke nødvendigvis er naturlig å publisere på den offisielle nettsiden. En blog er dessuten et egnet medie for å løfte fram andre bloggere som skriver om FjordNorge. Bloggen vil også være viktig for å drive trafikk inn til sidene våre. Kontakt Hanne Frotvedt for mer informasjon, Fjord Norge Online-magasiner I 2012 lanserte Fjord Norge i samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway en samling online-magasiner: magazines.fjordnorway.com. Magasinene skal være en inspirasjonskilde for turisten. De har fokus på det visuelle med store bilder, men skal samtidig vise konkrete produkter for hvert av de ulike temaene. Produktene som vises her skal være et utvalg av noe av det ypperste Fjord Norge har å by på. Magasinene vil brukes aktivt i kampanjer internasjonalt, og er tilpasset både desktop, nettbrett og mobil (responsive design). Kontakt Britt Dalland for mer informasjon, Fjord Norge Newsletter Nyhetsbrev om produkter og annen informasjon fra Fjord Norge. Fjord Norge Newsletter distribueres elektronisk til ca kontakter, deriblant ca turoperatører, utvalgte reisebyråer samt utenlandsk presse. Egne produktinformasjoner og spesialtilbud kan sendes ut som vedlegg. Fjord Norge Newsletter er også tilgjengelig på Vi viderefører tematiseringen av nyhetsbrevet, hvor en del av utgavene har ulike tema. Send nyheter fra din region til: 14

15 Siv Hege Normann, Fjord Norge Info Informasjonsskriv med nyheter fra Fjord Norgeregionen som distribueres elektronisk til aksjonærer, samarbeidspartnere og andre utvalgte forbindelser på norsk. Fjord Norge Info er i tillegg tilgjengelig på Stillingsannonse i Fjord Norge Info ta kontakt for priser og muligheter. Send nyheter fra din region til: Siv Hege Normann, Fjord Norge Fotoservice Fra kan man enkelt laste ned bilder av førsteklasses kvalitet. Legg dine bilder inn i Fjord Norges Fotoservice og gjør din bedrift og destinasjon mer synlig for turoperatører og presse i Norge og utlandet. I 2012 ble det lastet ned bilder fra fotoservicen til Fjord Norge. Året før ble det lastet ned bilder. For nærmere informasjon om vår fotoservice kontakt: Åse Marie Evjen, Fjord Norge Bransjenett På finner reiselivsnæringen og media nyttig informasjon om markedene, aktiviteter, merkevarebygging, markedsundersøkelser, pressemeldinger og statistikk. I tillegg kan man laste ned Fjord Norway Product Manual, Facts & Prices, Fjord Norge Info, Fjord Norge Newsletter og Fjord Norge Markedsplan. Kontakt Annette Tveit for mer informasjon; e-post: Distribusjon Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud kan sendes til Fjord Norges registrerte turoperatører i utlandet og i Norge. Fjord Norge AS sitt dataregister inneholder adresser og kontaktinformasjon om ca turoperatører. Det er også mulig å søke fram til aktuelle turoperatører for videre bearbeidelse og salgsframstøt. Kontakt Annette Tveit for mer informasjon; e-post: Studieturer for turoperatører og reisebyråer Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter. Varighet 3-4 dager. Direkte salgsforhandlinger med den enkelte tilbyder. Miniworkshops kan arrangeres lokalt. Helen Siverstøl, e-post: Fjord Norge Salgsreiser Fjord Norge har gode erfaringer med å gjennomføre oppsøkende salgsvirksomhet på flere forskjellige markeder. Formålet med prosjektet er å presentere nye produkter og produktpakker overfor både nye og kjente turoperatører samt å påvirke operatørene til å ta produktene inn i sine programmer. Gjennomføring av prosjektet er avhengig av deltakelse fra næringen. Tidspunkt og områder bestemmes av eventuelle deltakere i prosjektet. Pris avtales i forhold til marked og tidsbruk fra Fjord Norge sin side. Helen Siverstøl, eller segmentansvarlig for de respektive segmentene. Pressebearbeidelse Pressearbeidet er et av Fjord Norges viktigste elementer i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides temabaserte program tilpasset pressebesøk, i tillegg til tradisjonelle program. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk, men vær oppmerksom på at det kan ta tid før en artikkel blir publisert. Fjord Norge sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Siv Hege Normann Fjord Norge Markedsmøte Fjord Norge AS gjennomfører årlig et markedsmøte hvor næringsaktørene i regionen blir presentert for kommende års markedsaktiviteter og markedsprioriteringer. Markedsmøtet er ment å gi verdifull faglig påfyll til næringen og er et forum for diskusjon og kompetanseheving. Møtet har også en viktig funksjon i forhold til å samle regionens aktører og samarbeidspartnere. I 2014 blir markedsmøtet holdt i november i Møre og Romsdal Program finner du på Annette Tveit, e-post: 15

16 Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS 16

17 SALGS-OG MARKEDSAKTIVITETER PER MARKED Fjord Norge sine planer for 2014 gjenspeiler en målsetning om en langsiktig satsing på å bygge kjennskap til og kunnskap om FjordNorge som reisemål innen våre prioriterte segmenter og markeder. Samtidig skal våre aktiviteter ha fokus på å være salgsutløsende og konvertere interesse til faktisk kjøp. Våre aktiviteter skal skape økt omsetning for våre partnere og bidra til økt lønnsomhet i næringen. Vi presenterer hvert marked med de ulike aktivitetene en bedrift kan delta på og gir en presentasjon av hva Fjord Norge planlegger å gjøre i de respektive markedene. Presentasjonene er ikke fullstendige hva gjelder de generelle markedsførings aktivitetene og vi ber interesserte partnere, destinasjoner og reiselivsbedrifter om å ta kontakt for en presentasjon av markedsaktivitetene og ulike muligheter for kampanjedeltakelse. 17

18 Magnus Jonas fjell Beskrivelse av markedsaktivitetene Norgeskampanjen gjennom Innovasjon Norge Norgeskampanjen er hovedkampanjen i forbrukermarkedene og kampanjene vil i all hovedsak ha med elementer av profilannonsering, produktannonsering, online annonsering, brosjyredistribusjon, distribusjon av nyhetsbrev til bransje, presse og forbruker, presseturer og visningsturer for turoperatører. Hovedfokus er på sommersesongen og hovedferien. Fjord Norge regionen går inn samlet i Innovasjon Norges hovedkampanjer og presenterer FjordNorge som en region for å gi større gjennomslagskraft i de internasjonale markedene. Fjord Norge viderefører vårt fokus på konvertering til salg. Derfor vil vi i 2014 kampanjene sette av plass til produktannonser i de aktivitetene hvor det er mulig. Dette vil gi produkttilbydere en større mulighet til å være synlig i Fjord Norge sine aktiviteter og dermed ta ut en direkte salgsgevinst. Kontaktperson hos Fjord Norge: Britt Dalland, Sesongutvidelse kortferie Å øke trafikken i skuldersesongen er et viktig arbeidsområde for Fjord Norge. Fjord Norge ser det ikke som et mål at turistene har et kort opphold i regionen og vi ser på kortferiesatsingene som et middel for å øke trafikken i skuldersesongene. Vi har større fokus på temasatsingen og ferier med et aktivitetsfokus som for eksempel vandring, dykking eller kultur gir grunnlag for reiser utenom hovedsesong. Når vi jobber med temasatsingene vil vi jobbe mer segmentert mot utvalgte målgrupper enn det vi gjør i våre større kampanjer. Britt Dalland, Vinterkampanjen Temaprosjektet Ski FjordNorway er Fjord Norge sitt vinterprosjekt. Et samarbeid med Innovasjon Norge er grunnlaget for markedsarbeidet i de fleste av markedene, men vi har også valgt å ha fokus på transportører, turoperatører og andre strategiske partnere. Ski FjordNorway-kampanjen er sterkt knyttet til distribusjonsleddene og det jobbes aktivt med innsalg mot de viktigste skioperatørene i våre nøkkelmarkeder. Pressearbeidet er helt sentralt for å lykkes med Ski FjordNorway og vi har sett stor interesse fra internasjonal presse de siste årene. Asgeir Blindheim, Vandrekampanjen Vandring er et viktig segment for FjordNorge-regionen og vi er aktiv i Innovasjon Norges vandrekampanje. Et viktig kampanjeelement er Vandrekatalogen, hvor destinasjoner og bedrifter blir presentert under en felles Fjord Norge presentasjon. Bilaget blir distribuert på vandremesser i de aktuelle kampanjemarkedene, samt som vedlegg i vandremagasiner. Et online-magasin er utviklet i samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway og vil bli et viktig kampanjeelement i Asgeir Blindheim, Fiskekampanjen Temasatsingen Fiske har det vært jobbet aktiv med i flere år gjennom Innovasjon Norge. Fjord Norge jobber aktivt med dette segmentet på vegne av destinasjoner og bedrifter i regionen. Det arbeides både med kystfiske og innenlandsfiske og sesongutvidelse er en viktig del av dette arbeidet. En Fiskekatalog er et viktig element i fiskeprosjektet og her blir regionen og partnerbedrifter presentert. Asgeir Blindheim, Samarbeid med strategiske partnere Fjord Norge jobber med strategiske partnere for å sikre en presentasjon av Fjord Norge regionen hos turoperatører og transportører. Vi ønsker at regionen blir presentert konsistent på tvers av ulike aktiviteter og kampanjer for å sikre best effekt. Tilgjengelighet er viktig for både å opprettholde og utvikle turiststrømmene til regionen vår. Et strategisk samarbeid med både fergeselskaper, flyselskaper og Avinor er viktig for å sikre et fokus på FjordNorgeregionen hos disse. Turoperatørsamarbeid har vært viktig for å sikre et større fokus på FjordNorge-regionen i salgskanalene. Vi ønsker å jobbe for å få utvidet produktspekteret i deres kataloger og online, for å gi turisten flere mulige reisealternativer fra vår region. Salgs-og markedsføringssamarbeidet er viktig for å sikre en bedre salgseffekt av våre markedsføringstiltak. Britt Dalland, Messedeltakelse Fjord Norge deltar med eget personell og/eller med partnere fra våre destinasjoner på bransje- og forbrukermesser i våre vik tigste markeder. Messene er fortsatt viktige møteplasser for reiselivsbransjen og her treffer vi viktige turoperatører og presse. I tillegg til de internasjonale bransjemessene ITB-Berlin og WTM-London er Fjord Norge aktiv på noen bransjeog forbrukermesser i våre hovedmarkeder. Fjord Norge inviterer destinasjonene til å delta på messene sammen med Fjord Norge, for å kunne møte turoperatører og forbrukere. Kontaktperson i Fjord Norge avhenger av de ulike markedene. Se side 42 i aktivitetsoversikten for kontaktperson for de aktuelle messene. Workshops Workshops i regi av Innovasjon Norge er vår viktigste kanal for å bearbeide bransjen. Workshops er en viktig møteplass for turoperatører, destinasjoner og reiselivsbedrifter i regionen. Fjord Norge koordinerer påmelding og deltakelse for våre bedrifter, samt at vi selv deltar på svært mange workshopene. Vi gir gjerne råd og informasjon om eventuell deltakelse på disse. Helen Siverstøl, com 18

19 Oslo Larvik Kristiansand Hirtshals Kiel Region Stavanger Preikestolen, Rogaland. Terje Rakke/Nordic Life AS/Region Stavanger Presentasjon av markedsaktiviteter per marked Messer Terje Rakke/Nordic life 2011 Tyskland Tyskland er FjordNorge-regionens største marked i volum og representerer 22 % av alle kommersielle gjestedøgn i regionen. Tyskland er det ukronede feriehus- og campingmarkedet i regionen, likevel er Tyskland vårt neststørste hotellmarked. Selv om Tyskland står for en så stor andel av de kommersielle gjestedøgnene i Fjord Norge regionen, representerer Norge under 1% av tyske utreiser og vi har fortsatt et stort potensial. FjordNorge-regionen har de siste årene opplevd en stor nedgang på kommersielle overnattinger fra det tyske markedet, samtidig som Tyskland har økt kraftig som cruisemarked. Fjord Norges markedsaktiviteter Sammen med Innovasjon Norge og viktige partnere i både Norge og Tyskland jobber vi med å vinne tilbake sommeren i det tyske markedet. Derfor planlegges det for 2014 en stor overordnet profilkampanje på det tyske marked. Det er behov for å trekke frem våre fremste ikon, som fjordene og midnattsolen og gi et tydeligere bilde av hva Norge kan tilby. For å lykkes vil det ikke være nok med bare oppmerksomheten fra profilkampanjen, men turoperatørene og reisebyråene må være klar til å møte en etterspørsel og konvertere denne til landbaserte rundreiser eller baseferie. DerTour Academy, som i 2014 vil bli gjennomført i FjordNorge og Nord Norge, er en viktig aktivitet for å øke kjennskapen til Norge blant Tysklands reisebyråer. Dette er et stor opplæringsarrangement i regi av turoperatøren DerTour for nesten 700 reisebyråagenter fra Tyskland, Nederland og Sveits. I tillegg til selve arrangementet vil det være pre-og postturer hvor de reisebyråansatte får lære mer om destinasjonen. Arrangementet vil finne sted i begynnelsen av desember Fjord Norge vil fortsette samarbeidet som er etablert med de to store operatørene i markedet, TUI Wolters og DerTour. Turoperatøraktivitetene vil i 2014 være tett koblet til storsatsingen sammen med Innovasjon Norge. Ta kontakt med ditt lokale destinasjonsselskap/ reisemålsselskap om du er interessert i å delta i de markedsaktivitetene som Fjord Norge gjennomfører i Tyskland. Foto: Frithjof Fure, Nærøyfjord ERLEBEN SIE FJORD-NORWEGEN. COLOR LINE BRINGT SIE HIN. Kiel-Oslo Hirtshals - Kristiansand* Hirtshals - Larvik * Fjord-Norwegen 70,- * 2 Personen + 1 Pkw schon ab Unser Tipp: Geld sparen mit dem Fjord-Pass Bis zu 50% Rabatt für Hotels, Aktivitäten und Mietwagen. Jetzt buchen colorline.de/fjordnorwegen Tel.: WOLKENKRATZER IN FJORD NORWEGEN Hei Herr Neie, manche Gegenden dieser Erde sind so frisch und unberührt wie vor tausenden von Jahren FjordNorwegen zum Beispiel. Natürlich muss man vor Ort sein, um diese Ursprünglichkeit selbst am eigenen Leib spüren zu können, aber einen kleinen Vorgeschmack auf die atemberaubende Schönheit dieser einzigartigen Landschaft möchten wir Ihnen schon jetzt geben: Klicken Sie sich einfach durch unser interaktives Online-Magazin und entdecken Sie die Faszination FjordNorwegen Workshop Workshop i Hamburg arrangeres av Innovasjon Norge i mai Her har deltakerne mulighet til å møte tyske turoperatører og transportselskaper. Deltakelse vil også hjelpe deltakerne med å få en bedre innsikt i og forståelse av det tyske markedet.. Tidspunkt: mai 2014 Påmelding: januar 2014 Pris: eur 650,- per person, eur 150,- for en ekstra person. Siv Hege Normann, Geirangerfjord. Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Klick zum Fjord PKW-Rundreise Fjordgiganten ab p. P. im DZ Preikestolen ITB Berlin Internationale Tourismus Börse (ITB) er verdens største reiselivsmesse, med mer enn besøkende (derav nesten fagbesøkende), over fem dager. Messen er en svært viktig møteplass for reiselivsbransjen og de viktigste turoperatørene i Tyskland. Tidspunkt: mars 2014 Påmelding: 31. oktober 2013 Pris: aktiv deltakelse: euro 4.900,- pr. firma, egen disk, eget bord. euro 3.200,- pr. firma, egen disk. euro 3.000,- pr. firma, eget bord. euro 700,- for én ekstra person. Passiv deltakelse: euro 525,- pr. firma for distribusjon av opptil 500 eksemplarer av en brosjyretittel. Deltakelse faktureres i euro pluss 19 % merverdiavgift i henhold til tysk lovgivning. Det tas forbehold om eventuelle kursendringer. Pris inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til og eventuelt fra messen, samt grafiske kostnader for tavlen bak disken. Fjord Norge vil delta aktivt på ITB-Berlin på vegne av regionen. Siv Hege Normann, CMT Stuttgart På publikumsmessen CMT i Stuttgart får du muligheten til å kommunisere direkte med tyske turister og dermed få en verdifull innsikt i hva som rører seg i markedet. Du vil også få en oversikt over hva konkurrenter og andre destinasjoner fokuserer på. Tidspunkt: 11. januar januar 2014 Påmelding: 30. september 2013 Pris: Aktiv deltakelse: eur 2.935,- Passiv deltakelse pr. messe: eur 625,- 825,- Deltakelse faktureres i EURO pluss 19 % mva. i henhold til tysk lovgivning. NB: Prisen inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til/fra messen og gjeldende mva. Ønskes logo på disken, må deltaker selv dekke produksjonskostnadene. Fjord Norge vil delta på CMT Stuttgart på vegne av regionen. Siv Hege Normann, 19

20 Flathearth Adventure NEDERLAND Nederland er vårt nest største marked i volum og representerte10 % av alle kommersielle gjestedøgn i FjordNorge i Nederland er et sterkt campingog hytte marked, men selv om den nederlandske turisten sparer på overnatting er de aktive og er en storforbruker av aktiviteter. I Nederland representerer Norge like under 1% av nederlandske ferieutreiser, og vi har enda et stort potensial i dette markedet. Rundreise er den mest vanlige ferieformen og mer enn 75% kommer til Norge med egen bil. Dette betyr at Nederlenderne i stor grad benytter reiselivstilbudene i distrikts-norge. Fjord Norges markedsaktiviteter Det Nederlandske markedet har vært i tilbakegang de siste par årene. Den økonomiske situasjonen i landet har vært spesielt vanskelig for barnefamiliene, men også den mer etablerte delen av befolkningen har spart opp mot usikre tider. Nederland vil også være en del av snuoperasjonen for det tyske markedet og et felles løft vil bli gjort sammen med Innovasjon Norge, samt norske og nederlandske partnere for å snu den negative trenden. Nederland er et marked hvor mange turister reiser på egenhånd. Samtidig ser vi at arbeidet med turoperatørene er viktig for å skaffe nye kunder, gjerne de som har mindre kjennskap til Norge og Skandinavia. Videreføring av samarbeidet med Buro Scanbrit, OAD Reizen og Pharos vil bli vurdert i Ta kontakt med ditt lokale destinasjonsselskap/ reisemålsselskap om du er interessert i å delta i de markedsaktivitetene som Fjord Norge gjennomfører i Nederland. EEn onvergetelijk avontuur Messer: Vakantiebeurs Vakantiebeurs er den største forbruker- og bransjemessen for turisme i Nederland og en viktig møteplass for reiselivsbransjen. Besøkstall for 2012 var besøkende. Innovasjon Norge organiserer en Norgesstand med 15 disker og utstillere fra hele Norge samt to turoperatører fra Nederland. Vakantiebeurs har en fagdag med gode muligheter for å opprette og pleie verdifulle bransje- og pressekontakter. De påfølgende fem dagene er messen åpen for forbrukerne. Tidspunkt: januar 2014 (14. januar er fagdag) Påmelding: 1. oktober 2013 Pris: Aktiv deltakelse: euro 2.450,- per firma for to personer Passiv deltakelse: euro 580,- Deltakelsen faktureres i euro pluss 19% mva i henhold til nederlandsk lovgivning. NB: Prisen inkluderer ikke frakt og fortolling av brosjyrer til/fra messen og gjeldende mva. Fjord Norge vil delta aktivt på Vakantiebeurs på vegne av regionen. Siv Hege Normann, 20

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 Våre fremtidige segmenter 2 1. Rundreise turisten bil, buss, off. transport 2. Baseferie feriehus, hotell eller camping 3. Skiferie med vinteropplevelser 4. Vandring knyttet

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET NCE TOURISM FJORD NORWAY Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET Fjordlandskapet vakker natur «Norway in a nutshell» - suksesshistorie Men er dette nok? Visjon Fjord

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Markedsaktiviteter og prisliste annonsering 2017 FJORD NORGE GIR DIN BEDRIFT MARKEDSMULIGHETER I HELE VERDEN

Markedsaktiviteter og prisliste annonsering 2017 FJORD NORGE GIR DIN BEDRIFT MARKEDSMULIGHETER I HELE VERDEN NYHET! Nå får du rimelig digital annonsering på TripAdvisor, verdens største reiseportal Få turistene til å kjøpe dine produkter før de kommer til fjordene FJORD NORGE GIR DIN BEDRIFT MARKEDSMULIGHETER

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS Program 8.november 10:00-10:30 «Destinasjon Norge» - nasjonal reiselivsstrategi, Sørlandet og veien videre? Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet 10:30-11:00 Hva gjør vi for å få flere gjester fra

Detaljer

årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre

årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre Hva skjer i løpet av et år da egentlig? da var ett år gått på gjensyn! STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en medlemsorganisasjon

Detaljer