Kundetilfredshet 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundetilfredshet 2016"

Transkript

1 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge Dag Andersen

2 OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016 MÅLGRUPPE Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år GJENNOMFØRING Gjennomført i uke 9 til UTVALG N= 896 Respondenter per år 2015 (n=869) 2014 (n=1026) (n=892) (n=814) (n=806) 2010 (n=817) (n=752) (n=800) 2

3 Oppsummering Det er flere yngre som har besvart undersøkelsen i 2016 enn tidligere Markedet EiendomsMegler 1 og DNB Eiendom er fortsatt de to største eiendomsmeglerforetakene med høyest andel, etterfulgt av PrivatMegleren Markedet ser ut til å være bra ettersom 7 av 10 fikk solgt innen en uke etter siste visning all time high, og 6 av 10 oppgir at de kun hadde én visningsrunde før de fikk solgt Stadig flere får solgt til mer enn prisantydning, og 55 % oppgir dette. 28 % oppgir at de fikk under prisantydning. Prisantydning er svært viktig for om de er fornøyd eller misfornøyd med megleren. Har kunden fått over prisantydning er de mer fornøyd enn hvis de har fått under prisantydning. De aller fleste annonserer på internett, og papiravis går tilbake Tidligere erfaring og venner/bekjente er viktigste kilder til informasjon om meglerforetak Fire av 10 innhenter tilbud fra kun et foretak før de tar beslutning om valg av meglerselskap

4 Oppsummering Prosess før visning Tilfredshet med prosess før visning går noe frem fra i fjor. Generelt er kunden godt fornøyd med prosessen før visning, men skårer noe lavere på rådgivning tilknyttet valg av prisantydning, og meglers bidrag når det gjelder råd om justering av boligen før visning (styling). De to områdene har gått litt frem fra i fjor, men ligger stadig litt lavt. Viktigste område for kunden i denne prosessen er meglere rådgivning tilknyttet valg av prisantydning. Selve visningen Tilfredsheten med visningen går frem fra i fjor, og mest fornøyd er de med meglerne evne til å komme tidsnok, ha en god fremtoning og evner å skape tillit. Noe mindre fornøyd er de med evne til å få mange på liste. Viktigste område for kunden i denne prosessen er evnen til å få mange på liste. Prosess etter visning Tilfredshet med prosess etter visning går frem fra i fjor, og er på høyeste nivå siden vi startet å måle. Det er imidlertid fortsatt rom for å bli bedre. Potensialet for å bli bedre er spesielt høyt på evnen til å få i gang budrunden, og håndtering av oppgjøret. Viktigste område for kunden i denne prosessen er evnen til å få i gang budrunden. Pris på tjenesten Tilfredsheten med prisen har gått frem fra i fjor. Minst fornøyd er de med prisen på honoraret. Viktigste område for kunden i denne prosessen er prisen på honoraret. Alt i alt tilfredshet Kundetilfredsheten har gått litt frem fra i fjor, og 2 av 3 oppgir at de er fornøyd med eiendomsmeglerforetaket. Det er fortsatt muligheter for å bli bedre, og mest å hente på å bli bedre på prosessen etter visning.

5 Konklusjoner Kundetilfredsheten i bransjen går litt frem, men har forbedringspotensialer. Mest å hente på å bli bedre i prosessen etter visning. Det handler om mennesker og relasjoner Viktigst for hvem man velger er tidligere erfaringer og venner/kjente Måten meglere opptrer på er meget viktig i alle salg/kjøps situasjoner under prisanty dning 28 % Til prisanty dning 25 % De aller fleste variabler er avhengig av om kundene fikk over eller under prisantydning. Forventningsavklaring er viktig Mer enn prisanty dning 47 % Rådgivning har forbedrings potensiale og er viktig for kundene 5

6 Markedsandeler Informasjonskilder Innhenting av data

7 Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom som får høyest markedsandel, begge går tilbake fra i fjor. Tredjeplassen har Privatmegleren Spørsmål: Hvilket eiendomsmeglerforetak benyttet du/dere? Om benyttet flere, ta utgangspunkt i foretaket du benyttet ved siste salg. EiendomsMegler 1 DNB Eiendom PrivatMegleren Aktiv Eiendomsmegling Krogsveen Eie eiendomsmegling Base: Alle 7

8 Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom som får høyest markedsandel, begge går tilbake fra i fjor. Tredjeplassen har Privatmegleren Spørsmål: Hvilket eiendomsmeglerforetak benyttet du/dere? Om benyttet flere, ta utgangspunkt i foretaket du benyttet ved siste salg EiendomsMegler 1 DNB Eiendom PrivatMegleren Krogsveen Aktiv Eiendomsmegling Eie eiendomsmegling 2010 Base: Alle

9 Markedssituasjonen er stabilt for de minste meglerforetakene Spørsmål: Hvilket eiendomsmeglerforetak benyttet du/dere? Om benyttet flere, ta utgangspunkt i foretaket du benyttet ved siste salg. Proaktiv Eiendomsmegling 3 OBOS Eiendomsmegler Vest Nordvik & Partners Garanti Eiendomsmegling Annet, spesifiser Vet ikke/ husker ikke Base: Alle 9

10 Tidligere erfaring og venner/bekjente er viktigste kilder til informasjon om meglerforetak Spørsmål: Informasjon om eiendomsmeglerforetak kan man få fra flere steder. Fra hvilke kilder har du fått informasjon? Gjennom tidligere erfaring Gjennom venner og bekjente 33 Via internett 29 I forbindelse med kjøp Reklame generelt Via arbeidsplassen min Gjennom media (TV, avis etc) Base: Alle

11 Over halvparten mottok tilbud fra to eller flere eiendomsmeglere 4 av 10 innhenter bare tilbud fra et foretak! Spørsmål: Da du/dere valgte eiendomsmeglerforetak, fikk dere tilbud også fra flere ulike foretak? Ja vi/jeg fikk tilbud fra et annet foretak Ja vi/jeg fikk tilbud fra flere andre foretak Nei vi/jeg fikk bare tilbud fra den ene vi valgte Vet ikke Base: Alle 11

12 Alt i alt tilfredshet Innfridde forventninger Sannsynlighet for gjenkjøp Anbefaling til andre

13 2 av 3 er fornøyd med eiendomsmeglerforetaket de benyttet Spørsmål: Basert på erfaringene dine, alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med eiendomsmeglerforetaket du benyttet totalt sett? Vil du si du er % 15% 27% 3 Topp 2 65 % % 25% 3 63 % % 7% 34% 31% 65 % 1% 17% 31% 30% 61 % 4% 17% 26% 27% 53 % 5% 7% 22% 30% 25% 55 % % 16% 27% 2 55 % 5% 20% 31% 20% 51 % 3% 6% 16% 1 34% 24% 58 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vet ikke Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Base: Alle 13

14 2 av 3 er fornøyd med eiendomsmeglerforetaket de benyttet Spørsmål: Basert på erfaringene dine, alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med eiendomsmeglerforetaket du benyttet totalt sett? Vil du si du er.. Topp % 55% 55% 53% 61% 65% 63% 65% Spørsmålene om tilfredshet blir omgjort til 100 punkt, og under er inndelingen som viser hvorvidt resultatet er bra eller dårlig. FREMRAGENDE RESULTAT 80 poeng og over GODT RESULTAT poeng MIDDELS GODT RESULTAT poeng SVAKT RESULTAT poeng 68 poeng totalt for bransjeaktørene Over prisantydning 75 poeng Under prisantydning 58 poeng DÅRLIG RESULTAT Under 40 poeng 14

15 28 % mener foretaket har levert bedre enn forventningene, og andelen har økt de siste årene Spørsmål: Tatt i betraktning de forventingene du har til et eiendomsmeglerforetak. Vil du si foretaket du valgte er Bedre enn forventet Som forventet Dårligere enn forventet Vet ikke Base: Alle 15

16 Tilfredshet: Det er positiv utvikling på alle hovedparameter, og spesielt hyggelig er det at prosessen etter visning går mest frem Spørsmål: Basert på erfaringene dine, alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med eiendomsmeglerforetaket du benyttet totalt sett? Vil du si du er.. Topp Samlet tilfredshet 1% 15% 27% 3 65 % 63 % 65 % 61 % Før visning 2% 1% 25% 42% 67 % 65 % 66 % 66 % Visning 1% 3% 22% 46% 68 % 64 % 68 % 64 % Etter visning 3% 1% 22% 45% 67 % 61 % 64 % 62 % Pris 1% 2% 2 31% 17% 48 % 43 % 46 % 46 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke aktuelt Vet ikke Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Base: Alle 16

17 6 av 10 oppgir at de sannsynligvis vil benytte samme foretak når de skal selge i fremtiden fremgang fra 2015 Spørsmål: Basert på erfaringene dine så langt med den eiendomsmegleren du benyttet, hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du også vil benytte samme foretak når du eventuelt skal selge i framtiden? Vil du si det er % 24% 37% Topp 2 61 % % 15% 15% 22% 33% 55 % % 15% 30% 30% 60 % 5% 15% 15% 27% 2 55 % 7% 24% 22% 25% 47 % 16% 16% 24% 26% 50 % % 22% 21% 2 49 % 17% 17% 27% 20% 47 % 5% 16% 2 25% 53 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ubsevart/vet ikke Svært lite sannsynlig Ganske lite sannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Base: Alle 17

18 6 av 10 vil sannsynligvis anbefale eiendomsmeglerforetaket til venner og bekjente - fremgang fra 2015 Spørsmål: Basert på erfaringene dine så langt med eiendomsmeglerforetaket du benyttet, hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du vil anbefale venner og bekjente å benytte samme selskap? Vil du si det er: Topp % 25% 3 63 % % 15% 16% 24% 34% 58 % % 17% 31% 30% 61 % 3% 16% % 6% 23% 16% 23% 26% 49 % 6% 15% 1 24% 27% 51 % % 21% 15% 23% 2 51 % 7% 16% % 3% 20% 25% 2 53 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ubsevart/vet ikke Svært lite sannsynlig Ganske lite sannsynlig Verken eller Ganske sannsynlig Svært sannsynlig Base: Alle 18

19 Tilfredshet med de ulike prosessene: Tilfredshet med prosess før visning

20 Majoriteten er fortsatt godt fornøyd med sitt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prosess før visning Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prosessen før visningene? % 1% 25% 42% Topp 2 67 % % 1% 24% 41% 65 % % 7% 31% 35% 66 % 1% 30% 36% 66 % 3% 2% 27% 31% 58 % 3% 2% 6% 15% 2 32% 61 % % 2% 26% 32% 58 % 3% 3% 35% 27% 62 % 2% 2% 7% 34% 30% 62 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke aktuelt Vet ikke Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Base: Alle 20

21 Kundene er fornøyd med prosessen før visning, men noe lavt på rådgivning om prisantydning, og justering av salgsobjekt Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold når det gjelder ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prosessen før visningene: Topp Tiden det tok fra du kom med din forespørsel til du fikk tilbud 1% 5% 4% 2 53% 81 % 80 % 79 % 78 % Befaringen som ble gjennomført av megler 1% 3% 5% 30% 4 79 % 75 % 75 % 71 % Meglers tilgjengelighet i forkant av visninger 1% 2% 5% 5% 23% 53% 76 % 72 % 70 % 73 % Meglers kompetanse om nærområdet til boligen 1% 0% 4% 5% 26% 52% 78 % 75 % 76 % 72 % Kvalitet på selve prospektet 1% 2% 3% 5% 30% 50% 80 % 74 % 73 % 77 % Kvalitet på fotografen 1% 3% 4% 6% 27% 50% 77 % 72 % 71 % 73 % Meglers bidrag til å lage salgsannonser 1% 4% 6% 5% 27% 46% 73 % 66 % 67 % 71 % Meglers oppfølging i forkant av visninger 1% 2% 7% 7% 2 43% 72 % 65 % 68 % 69 % Meglers rådgivning tilknyttet valg av prisantydning 1% 7% Meglers bidrag når det gjelder råd om justeringer av boligen før visning 1% 6% 6% 6% (styling) 21% 2 23% 3 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vet ikke Ikke aktuelt Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd 68 % 63 % 63 % 65 % 60 % 58 % 59 % 60 % Base: Alle 21

22 Tilfredsheten før visning går fra meget fornøyd med tilbudsfasen til mindre fornøyd med råd om justering av bolig og prisantydning Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prosessen før visningene? Topp % Tiden fra forespørsel til tilbud Kvalitet på prospekt Befaring Tilgjengelighet før visning Lokal kompetanse Kvalitet på fotograf Meglers bidrag til å lage salgsannonser Oppfølgning i forkant av visning Rådgivning tilknyttet valg av prisantydning Råd om justering av bolig/styling 22

23 Driveranalyse: Prosess før visning Her ser vi de tre viktigste driverne for Prosess før visning. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser viktighet opp mot dyktighet. Prosess før visning 67 % Viktigst 2, 3 og 4 er like viktig Meglers rådgivning tilknyttet valg av prisantydning 68 % Meglers tilgjengelighet i Forkant av visninger 76 % Meglers bidrag når det gjelder råd om justeringer av boligen før visning 60 % Meglers oppfølgning i forkant av visninger 72 % Driver/Regresjonsanalyse er en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. 23

24 Tilfredshet med de ulike prosessene: Tilfredshet med visningen

25 På 8 av 10 visninger er det megler som viser boligen Kun 6 % viser boligen selv Spørsmål: Var det megler som viste ditt/deres bolig eller var det en visningsassistent? Megler Visningsassistent Kombinasjon av megler/ visningsassistent Jeg/ vi viste leiligheten selv Annet 2% 3% 4% 5% 6% 6% 6% 7% 6% 7% 6% 2% 3% 4% 5% 3% 74% 81% 77% 66% 6 70% Vet ikke 1% 2% 4% 6% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 De fleste er fornøyd med visningene Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder selve visningen? Topp % 3% 22% 46% 68 % % 5% 5% 1 46% 65 % % 3% % 1% 4% 27% 37% 64 % 1% 4% 23% 35% 58 % 1% 4% 1 25% 36% 61 % % 5% 23% 35% 58 % 1% 3% 15% 32% 2 61 % 1% 3% 17% 2 34% 62 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke aktuelt Vet ikke Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd 26

27 Meglerne kommer tidsnok, har en god fremtoning og evner å skape tillit. Noe mindre fornøyd med evne til å få mange på liste Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold når det gjelder visningene: Topp 2 Meglers/visningsassistents evne til å komme tidsnok til visningene 1% 3% 3% 3% 7% 21% 62% % 74 % 77 % 75 % Meglers/visningsassistents framtoning 1% 4% 3% 2% 20% 61% 81 % 75 % 77 % 75 % Meglers/visningsassistents evne til å skape tillit 1% 5% 4% 4% 21% 5 79 % 72 % 72 % 71 % Meglers/visningsassistents evne til å oppdatere seg på informasjon om boligen 1% 3% 5% 5% 26% 4 74 % 65 % 69 % 70 % Meglers/visningsassistents evne til å følge opp boligen 1% 3% 4% 6% 22% 53% 73 % 66 % 69 % 70 % Meglers/visningsassistents evne til å "selge" boligen 1% 4% 6% 7% 21% 53% 74 % 67 % 68 % 67 % Meglers/visningsassistents evne til å få mange på liste 2% 4% 6% 23% 42% 65 % 61 % 60 % 62 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke aktuelt Vet ikke Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd 27

28 Meglerne kommer tidsnok, har en god fremtoning og evner å skape tillit. Noe mindre fornøyd med evne til å få mange på liste Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder selve visningen? Komme tidsnok til visningene Meglers framtoning Evne til å skape tillitt Evne til å oppdatere seg om boligen Evne til å selge bolig Evne til å følge opp boligen Evne til å få mange på liste 28

29 Driveranalyse: Selve visningen Her ser vi de to viktigste driverne for selve visningen. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser viktighet opp mot dyktighet. Selve visningen 68 % Viktigst 2. viktigst Meglers/visningsassistents evne til å få mange på liste 65 % Meglers/visningsassistents evne til å selge boligen 74 % Driver/Regresjonsanalyse er en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. 29

30 Tilfredshet med de ulike prosessene: Tilfredshet med prosess etter visning

31 Tilfredshet med prosess etter visning går frem og er på høyeste nivå siden vi startet å måle, men kan fortsatt bli bedre Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prosessen etter visningene? Topp % 1% 22% 45% 67 % % 2% 20% 41% 61 % % 2% 27% 37% 64 % 2% 2% 25% 37% 62 % 4% 4% 15% 20% 30% 50 % 3% 5% 15% 26% 31% 57 % % 3% 16% 20% 33% 53 % 5% 5% 15% 26% 26% 52 % 3% 4% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke aktuelt Vet ikke Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd 31

32 Meglerne er ryddige på tilbakemeldingene om bud, men må bli bedre på å håndtere oppgjøret OG få igang budrunden Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold når det gjelder prosessen etter visningene? Topp Ryddighet i tilbakemeldinger omkring eventuelle bud 3% 1% 4% 3% 24% 56% 80 % 72 % 72 % 73 % Gjennomføring av kontraktsmøte 5% 4% 4% 3% 23% 52% 75 % 68 % 70 % 73 % Meglers evne til å få solgt eiendommen innen rimelig tid 3% 1% 6% 1 56% 74 % 66 % 65 % 69 % Håndtering av oppgjøret 4% 3% 1 45% 64 % 58 % 67 % 70 % Meglers evne til å få i gang budrunde 5% 2% 7% 15% 20% 42% 62 % 57 % 58 % 61 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke aktuelt Vet ikke Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd 32

33 Tilfredshet med prosess etter visning går frem og er på høyeste nivå siden vi startet å måle, men kan fortsatt bli bedre Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prosessen etter visningene? % Ryddighet i tilbakemeldinger omkring eventuelle bud Gjennomføring av kontraktsmøte Evne til å få solgt boligen innen rimelig tid Håndtering av oppgjør Evne til å få i gang budrunde 33

34 Driveranalyse: Prosess etter visning Her ser vi de fire viktigste driverne for Prosessen etter visning. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser viktighet opp mot dyktighet. Prosess etter visning 67 % Viktigst 2 og 3 viktigst 4. viktigst Meglers evne til å få i gang budrunde 62 % Håndtering av oppgjøret 64 % Gjennomføring av kontraktsmøte 75 % Meglers evne til å få solgt eiendommen innen rimelig tid 74 % Driver/Regresjonsanalyse er en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. 34

35 Tilfredshet med de ulike prosessene: Tilfredshet med pris

36 Tilfredshet med prisen på tjenesten har gått frem Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prisen på tjenesten? % 2 31% 17% Topp 2 48 % % 1% 16% 26% 26% 17% 43 % % 16% 2 33% 46 % 2% 2% 17% 27% 30% 16% 46 % 4% 2% 16% 25% 26% 40 % 4% 3% 15% 26% 30% 44 % % 2% 15% 17% 24% 26% 15% 41 % 4% 4% 1 24% 31% 40 % 2% 2% 1 26% 2 15% 43 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vet ikke Ikke aktuelt Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd 36

37 En positiv tendens når det gjelder tilfredshet med prisene man betaler for de ulike tjenestene Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold når det gjelder prisen du betalte som meglerhonorar: Topp Pris på takst/boligsalgsrapport 2% 1% 7% 2 36% 16% 52 % 44 % 41 % 48 % Pris på fotograf 4% 3% 5% 2 34% 15% 49 % 43 % 39 % 45 % Pris på prospekt 4% 5% 5% 32% 31% 16% 47 % 44 % 39 % 44 % Pris på honorarer 0% 2% 15% 2 32% 46 % 42 % 40 % 41 % Annonsering 4% 4% 6% 30% 31% 1 49 % 40 % 39 % 44 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke aktuelt Vet ikke Svært misfornøyd Ganske misfornøyd 37

38 Tilfredshet med prisen på tjenesten har gått frem, og positiv utvikling på alle områder Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prisen på tjenesten? Pris på takst/boligsalgsrapport 2015 Annonsering Pris på prospekt Pris på fotograf Pris for honorarer 38

39 Driveranalyse: Pris Her ser vi de tre viktigste driverne for Pris. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser viktighet opp mot dyktighet. Pris 48 % Viktigst Pris på honorarer 46 % Pris på annonsering 49 % Driver/Regresjonsanalyse er en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. 39

40 Andelen som mener de får god verdi for pengene er ganske stabil Spørsmål: I hvilken grad opplevde du at du fikk verdi igjen for pengene ved å benytte den eiendomsmegleren du benyttet? Vil du si det er: Topp % 1 27% 31% 58 % % 17% % % 20% 37% 21% 58 % 4% 20% 32% 23% 55 % 1 16% 25% 1 44 % 22% 2 17% 46 % % 15% 16% 17% % 25% 2 41 % 21% 32% 1 51 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vet ikke I svært liten grad I ganske liten grad Verken eller I ganske stor grad I svært stor grad 40

41 Det er flere leiligheter som er solgt, og mindre eneboliger Spørsmål: Har du/dere solgt eller forsøkt solgt enebolig/tomannsbolig, rekkehus, leilighet eller annet innenfor eiendom ved bruk av et eiendomsmeglerforetak i løpet av det siste året? 60% 50% 40% 30% 47% 40% 43% 42% 44% 41% 43% 42% 43% 40% 46% 41% 42% 45% 42% 51% 36% Enebolig/tomannsbolig Leilighet 20% Rekkehus Annet 0% 4% 7% 7% 5% % 5% 7% 6% % 41

42 7 av 10 fikk solgt innen en uke etter siste visning all time high Spørsmål: Ble boligen du hadde til salgs solgt? Ja, innen en uke etter siste visning Ja, innen 14 dager etter siste visning Ja, innen en måned etter siste visning Ja, innen tre måneder etter siste visning Ja, men det tok mer enn tre måneder etter siste visning Nei, ikke solgt Vet ikke 15% 4% 7% 6% 6% 5% 5% 7% 3% 5% 6% 7% 1% 2% 2% 3% 7% 4% 7% % 52% 3 41% % 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Flere og flere boliger selges etter første visning Spørsmål: Hvor mange visningsrunder hadde du/dere på boligen? 1 runde (dvs for eksempel en helg+1dg) 2 runder Mer enn 2 runder Vet ikke 16% 20% 22% 1 20% 21% 1 21% 23% 1 22% 27% 2 2% 4% 5% 5% 7% 65% 5 52% 55% 4 44% 43% % 20% 40% 60% 80% 100% 43

44 Stadig flere får solgt til mer enn prisantydning Spørsmål: Ble objektet du hadde til salgs solgt til prisantydning eller over/under? Ja til prisantydning 17% 25% 24% 22% 25% 2 24% Ja mer enn prisantydning 47% 43% 47% 41% 41% 54% 53% 2010 Ja under prisantydning % 25% 2 31% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 44

45 Flere kjøper før de selger bolig, og andelen har økt siste året Spørsmål: Har du også kjøpt et bolig nå i forbindelse med salg i tilfelle ja solgte du eller kjøpte du først? Ja kjøpte først 37% 53% 47% 4 46% 47% 43% Ja men kjøpte etter salg 17% 1 20% 17% 21% 22% 2010 Nei ikke kjøpt 32% 34% 32% 33% 35% 34% 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45

46 De aller fleste annonserer på internett, og vanlig papiravis går tilbake Spørsmål: Hvordan ble boligen annonsert? På internett I vanlig papiravis (ikke kundeavis) I kundeavis Privat 16% 1 22% 1 24% 22% 22% 35% 41% 42% 3 45% 45% 4 92% 87% 87% 85% 83% 81% 87% Annet 6% 7% 5% 4% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 46

47 Omtalen av eiendomsmeglerbransjen i media blir oppfattet positivt og stabilt Spørsmål: Hvordan opplever du at eiendomsmeglerbransjen blir omtalt i media generelt. Vil du si du at den blir omtalt % 3% 17% 42% 26% 5% Topp 2 31 % % 2% 17% 43% 26% 4% 30 % % 1% 20% 41% 2 4% 32 % 6% 2% 20% 40% 2 3% 32 % 6% 5% 22% 41% 20% 6% 26 % 3% 22% 42% 22% 4% 26 % % 6% 31% 36% 1 3% 22 % 6% 6% 32% 37% 16% 3% 19 % 3% 6% 3 31% 1 4% 22 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vet ikke Svært negativt Ganske negativt Verken eller Ganske positivt Svært positivt 47

48 Driveranalyse

49 Driveranalyse Driveranalysen er utført ved å benytte en regresjonsmodell, hvor viktighet måles som statistiske sammenhenger i datamaterialet. En regresjonsanalyse tester om det er en sammenheng mellom avhengig og uavhengige variabler, styrken på sammenhengen og formen på sammenhengen. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser altså viktighet opp mot dyktighet. Adferd Lojalitet 61 % Anbefale 63 % Holdninger Alt i alt tilfredshet 65 % Erfaringer Prosess før visning 67 % Visning 68 % Prosess etter visning 67 % Pris 48 % Driveranalysen viser at det viktigste for kunden er prosessen etter visning. Man får mest igjen for å sette i gang tiltak her.

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

Ikke solgte boliger / frist gått ut

Ikke solgte boliger / frist gått ut Ikke solgte boliger / frist gått ut Boliger ved Sandnes-kontoret: Ref. 020-01-055/14 Ståle Kyllingtadvei 6C 4-roms leil. i 1 etg. Bra ca. 106 kvm. Prisantydning kr 2 850 000,-. Andel gjeld pr. 31.12.2013

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Konfliktnivået ved bolighandel

Konfliktnivået ved bolighandel Konfliktnivået ved bolighandel Nr. 6 2016 Oktober 2016 Innledning Norge er blant landene i Europa hvor det er mest vanlig å eie sin egen bolig og 84 prosent av befolkningen her til lands eier boligen sin

Detaljer

VELKOMMEN. Velkommen til en hyggelig bolighandel!

VELKOMMEN. Velkommen til en hyggelig bolighandel! leilighet hus hytte VELKOMMEN Boligen er den største investeringen for de aller fleste nordmenn. Derfor er det viktig at kjøp og salg av bolig foregår på en trygg og forutsigbar måte. Vi er med deg hele

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

bilag 1 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

bilag 1 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon I. Det er en forutsetning for inngåelse av denne rammeavtalen at selskapet som står som tilbyder, og de personer som tilbys for å utføre oppdragene, har nødvendige

Detaljer

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra og med 1. mars 2015 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg Vår ref.: Dato: 11/1823-16- 06.07.2012 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg Sakens bakgrunn En eiendom ble lagt ut for salg i september 2011. X og familien var på visning der

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014 Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer og opplevelser i forbindelse

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Kundetilfredsheten Bemanningsbransjen & revisjons- og regnskapsbransjen. Juni 2016

Kundetilfredsheten Bemanningsbransjen & revisjons- og regnskapsbransjen. Juni 2016 Kundetilfredsheten Bemanningsbransjen & revisjons- og regnskapsbransjen Juni 2016 Indeks verdi Bemanningsbransjen Kundetilfredsheten i bemanningsbransjen har steget fra i fjor og ligger nå på sitt høyeste

Detaljer

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra og med 01.07.2017 Aktiv Eiendomsmegling Hamar

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

November, 2015. Rapport om kupping av boliger

November, 2015. Rapport om kupping av boliger November, 2015 Rapport om kupping av boliger Selgere taper på å selge før visning hver tredje bolig forsøkt kuppet Eieren av ettroms-leiligheten på Majorstua holdt hodet kaldt og takket nei da hun fikk

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Boligkjøp med full fart og bind for øynene?

Boligkjøp med full fart og bind for øynene? Boligkjøp med full fart og bind for øynene? Torgeir Øines, Forbrukerrådet SINTEF Byggforsk-seminar: Boligkjøp risikosport uten sikkerhetsnett? 10.03.2011 Full fart? Full fart? Full fart? Likvid marked

Detaljer

Brukerundersøkelse Helse Nord IKT. November 2016

Brukerundersøkelse Helse Nord IKT. November 2016 Brukerundersøkelse Helse Nord IKT November 2016 Innhold Innledning Resultat for hele Helse Nord IKT 2016 Historisk utvikling Viktighetsanalyse Resultater per helseforetak Innledning Bakgrunn og faktagrunnlaget

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Selger Kjøper GEM/1/ Marius Bergan Ingvar Tjøstheim Januar, 2 Megler Markedsføringsportal NR-notat/NR Note Tittel/Title: Undersøkelse om markedsføring

Detaljer

Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig

Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig I henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1410-5 05.11.2009 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig Forbrukerombudet

Detaljer

HANDLER IKKE OM FLAKS

HANDLER IKKE OM FLAKS www.stavlund.no ET GODT SALG HANDLER IKKE OM FLAKS Når drømmen er til salgs bør alle få vite om det. Veien til et vellykket salg består av gjennomtenkte og stødige skritt. Selger du boligen gjennom oss

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS Den norske boligbørs AS v/borgar Lorvik Postboks 204 1322 HØVIK Deres referanse Vår referanse Dato 2006/115 200800707-3/NIG 15.07.2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS Det

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

DEL 2. Kravspesifikasjon og tildelingskriterier

DEL 2. Kravspesifikasjon og tildelingskriterier DEL 2 Kravspesifikasjon og tildelingskriterier Rammeavtale Eiendomsmeglertjenester Saksnr. 2015/33326 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG OMFANG... 3 2. KRAV TIL TILBYDER... 3 2.1. TJENESTEN... 4 2.2. UTFØRER

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Hovedresultater fra EPSI sin studie av bankene i Norge presenteres under. Analysen av den norske bankbransjen baserer seg på over 30 dybdeintervjuer per telefon

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Ditt livs kundeopplevelse

Ditt livs kundeopplevelse Ditt livs kundeopplevelse PrivatMegleren består av engasjerte og kompetanserike meglere som i tillegg benytter seg av bransjens mest kraftfulle verktøy innen markedsføring. Når du velger PrivatMegleren,

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

Annonsetest for Saltenposten

Annonsetest for Saltenposten Annonsetest for Saltenposten Hilde Dypaune, markedssjef i Saltenposten Annonsetest for Saltenposten TNS November 2014 Om Saltenposten Annonsetest for Saltenposten *www.saltenposten.no TNS November 2014

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Rapport 2013 «NRK sitt omdømme i Norges befolkning er stabilt sterkt» Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I EIENDOMSMEGLINGSLOVEN

INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I EIENDOMSMEGLINGSLOVEN Finansdepartementet Akersgt. 40 Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Saksbehandler: Torgeir Øines Vår dato: 02.09.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I

Detaljer

KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER

KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER KRISTIAN ENGER EVP ITERA/ADM.DIR. CICERO CONSULTING FINANSNÆRINGENS DIGITALISERINGSKONFERANSE 2015 09.06.2015 / 2 Begrepsforståelse Teknologi er kunnskap

Detaljer

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling

Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling Rundskriv Oversikt over opphørte og gjeldende rundskriv for eiendomsmegling RUNDSKRIV: 13/2010 DATO: 21.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING VEDLEGG 1 Egenhandelsforbudet Ved lovendring 13. desember 2002 nr. 76 ble det i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling (emgll.) vedtatt

Detaljer

Offentlig journal 26.10.2015-26.10.2015

Offentlig journal 26.10.2015-26.10.2015 Statens kartverk 02.11.2015 Offentlig journal 26.10.2015-26.10.2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): sdivisjon llensvang Alle Ja Nei Side1 Statens kartverk 02.11.2015 1676301

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Sentrumsnært byggeområde mellom elvene.

Sentrumsnært byggeområde mellom elvene. Oppdragsnummer: 1010442 Sentrumsnært byggeområde mellom elvene. Tomteområdet "Prestetangen", Sokna. Et fint område mellom Verkenselva og Sogna Adresse: Hallingdalsveien 2 Tomt: ca. 18 000 kvm, eiet tomt

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN www.promenade-immo.fr er en fransk, statsautorisert eiendomsmegler-forretning. Våre kontorer er i Nice men vårt fokusområde innenfor salg av eiendom ligger mellom Provence

Detaljer