Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013"

Transkript

1 Evaluering av Birkebeinerrittet - September 2013

2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere til Birkebeinerrittet Vi sendte ut invitasjon om å delta i undersøkelsen via e-post til 1000 tilfeldig utvalgte deltakere. Totalt har vi svar fra 65 % av respondentene. Både størrelsen på utvalget og den relativt høye svarprosenten er tilstrekkelig til å kunne gi nøyaktige estimater om det undersøkte for den populasjonen som representeres. I undersøkelsens første del har vi evaluert elementer ved arrangementet på en tilfredshetsskala fra 1 til 6. I denne rapporten er denne skalaen omregnet til en skala fra poeng, hvor 100 er best og vil tilsvare 6 (svært tilfreds) i gjennomsnitt. Erfaringsmessig er poeng etablert som en kritisk grense for et tilfredsstillende resultat. Områder som scorer lavere enn dette bør det spesielt fokuseres på i forbedringsarbeidet. Stavanger, september 2013 Markedsføringshuset Bjørn Bruland Partner/Markedsanalytiker Terje Eide Partner/Rådgiver

3 Oppsummering Birkebeinerrittet 1/2 Tilfredshet alt i alt med Birkebeinerrittet - Tilfredsheten med årets arrangement går tilbake syv poeng til 83, men er fortsatt høy - Birkebeinerrittet er et motiverende treningsmål og det er noe spesielt med å delta i Birken - Majoriteten har med seg familie/venner/kjente på Birkebeinerrittet Tilfredshet før start Birkebeinerrittet - Deltakerne er fornøyd med hvordan ting ble håndtert før start - Startnummerutdelingen i Rena går fem poeng tilbake til 87 poeng Tilfredshet under og etter Birkebeinerrittet - Områdene under og etter Birkebeinerrittet holder seg rundt samme nivå som i fjor - De to områdene som skiller seg ut er «Servicestasjonene langs løypa» (fra 88 til 80 poeng), og «Dusjmuligheter» (fra 79 til 68 poeng) Mat- og drikkestasjonene - Innholdet/serveringen har en svak negativ utvikling på alle områder på mellom to til fem poeng, men ligger fortsatt på et tilfredsstillende nivå - Vann og YT er i år som i fjor de produktene som alle er mest fornøyd med. Kjeks scorer lavest med 63 poeng

4 Oppsummering Birkebeinerrittet 2/2 Delta neste år - De aller fleste kommer til å delta i Birkebeinerrittet neste år og de melder seg på via kvotepåmelding (10/9) eller den ordinære påmeldingen (26/9) Traseen - Som i fjor er både lengden, løypen og antall deltakere akkurat passe Programmet - 86 % har lest/bladd igjennom programmet - Positiv utvikling på alle områder. Tilfredsheten alt i alt er på 81 poeng mot 78 poeng i fjor

5 Historisk utvikling av tilfredsheten med Birkebeinerrittet alt i alt Birkebeinerrittet Birkebeinerrittet Birkebeinerrittet Birkebeinerrittet Birkebeinerrittet Birkebeinerrittet Birkebeinerrittet Birkebeinerrittet Årets arrangement alt i alt

6 Diagrammene

7 Fornøyd før start - Deltakerne er fornøyd med hvordan ting ble håndtert før start - Startnummerutdelingen i Rena går fem poeng tilbake, men er fortsatt på et veldig høyt nivå Busstransport til Rena Madrassovernatting Rena Trafikkavvikling Rena Skilting Rena Startnummerutdeling Rena Startnummerutdeling Håkons Hall Sykkelservice før start Toaletter ved start Speakertjenesten ved start Startarena Startordning 0 70 Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet

8 Under og etter rittet - Åtte poeng går servicestasjonene langs løypa tilbake. Fra 88 poeng til 80 poeng - Dusjmulighetene går kraftig tilbake med 11 poeng til 68 poeng Løypetraseen Sikkerheten Løypekulturen Størrelsen på puljene Skilting/merking langs løypa Aktiviteter/stemning langs løypa Drikke- og matstasjonene Servicestasjonene langs løypa Aktiviteter/stemning i målområdet Speakertjenesten i mål Skilting målområdet Bagasjeutlevering Sykkelparkering Dusjmuligheter Kiosk/kafeteriatilbud/utvalget av serveringssteder i målområdet/håkons Aktiviteter/stemning i Håkons Hall Resultatservice og informasjon etter arrangementet Pins, diplomer og premier Trafikkavvikling rundt Håkons Hall Buss fra Lillehammer etter arrangementet 0 70 Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet

9 Drikke- og matstasjoner - Innholdet/serveringen går fra mellom to til fem poeng tilbake, men er fortsatt på et tilfredsstillende nivå - Serveringen i mål får som i fjor lavest score Skramstadsetra Bringbu Kvarstad Rosinbakken Elgåsen Mål Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

10 Produktene på drikke- og matstasjonene - Vann og YT er de to produktene som deltakerne er mest fornøyd med - Kjeks er nytt for året og scorer mye lavere enn resten av produktene Vann Enervit sportsdrikk Kjeks 63 Bananer Rosiner (Rosinbakken) Coca Cola TORO suppe (mål) Maarud potetgull (mål) YT restitusjonsdrikk (mål) Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

11 Farlige situasjoner - Andelen som var innblandet i ulykker/uhell holder seg stabil 73% 74% 22% 22% 3% 1% 2% 3% Ja, nestenulykke/uhell Ja, jeg var alene i en ulykke/uhell Ja, jeg var i en ulykke/uhell sammen med andre Nei Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

12 Skader under rittet - Nesten ingen ble skadet under Birkebeinerrittet 97% 98% 3% 2% Ja Nei Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

13 Måtte til legevakt/sykehus - Andelen som måtte til legevakt/sykehus har økt fra i fjor 84% 72% 28% 16% Ja Nei Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

14 Antall deltakere - En liten økning på to prosentpoeng som mener at antallet deltakere er for mange 70% 72% 17% 17% 11% 9% 2% 2% For mange Akkurat passe antall deltakere For få Vet ikke/ingen mening Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

15 Selve traseen - Traseen er fortsatt akkurat passe krevende 81% 82% 17% 17% 1% 1% 1% 0% For krevende Akkurat passe For lite krevende Vet ikke/ingen mening Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

16 Lengde på traseen - Deltakerne synes i år som i fjor at traseen er akkurat passe lang 95% 95% 3% 3% 1% 1% 2% 1% For lang Akkurat passe lang For kort Vet ikke/ingen mening Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

17 Uhjulpen sponsorkjennskap Birkebeinerrittet Hvilke sponsorer kjenner du til? 58% 54% ** Kjennskapsprosenten er beregnet ut fra brutto deltakere i undersøkelsen. Mao blanke besvarelser (rundt 13 prosent på dette spørsmålet) blir tatt med som ingen uhjulpen kjennskap til noen av sponsorene. Vi må regne med at en andel av disse kjenner til men velger ikke å svare og at den faktiske uhjulpne kjennskapen derfor er noe høyere for samtlige sponsorer. Den relative forholdet av kjennskap til sponsorer vil ikke bli påvirket av dette. 37% 19% 17% 15% 13% 13% 12% 10% VW Enervit Sport 1 YT/Tine Meny Sparebanken 1 Hedmark Statskog VG Toro Maarud 2013

18 Lest programmet - Seks prosentpoengs økning i andelen som har lest/bladd igjennom programmet 46% 36% 40% 44% 20% 13% 1% 1% Ja, det meste Ja, bladde igjennom Nei Vet ikke Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

19 Evaluering programmet - Deltakerne er fornøyd med programavisen - Designet/formatet har forbedret seg mest i løpet av det siste året frem fem poeng Design/format Praktisk info Reportasjer Annonser Alt i alt Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

20 Innom sykkelmessen i Håkons Hall - Litt over halvparten av deltakerne var innom sykkelmessen 52% 48% Ja Nei Birkebeinerrittet 2013

21 Evaluering årets sykkelmesse i Håkons Hall - Messen får en score på 71 poeng og blir av de fleste oppfattet som tilfredsstillende 33% 36% 1% 0% 12% 14% 4% 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke/passer ikke Birkebeinerrittet 2013

22 Hvorfor deltok du? - Birkebeinerrittet er et motiverende treningsmål og det er noe spesielt ved å delta i Birken 82% 82% 61% 58% 40% 42% 9% 9% 27% 23% 34% 31% 22% 24% 25% 20% 17% 16% 10% 10% 7% 4% Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

23 Antall familiemedlemmer, venner og kjente på start, i løypa og/eller i målområdet - Birkebeinerrittet er et arrangement man tar med familien, venner og kjente på 42% 16% 17% 15% 10% Ingen eller flere Birkebeinerrittet 2013

24 Overnattet du som tilreisende på Rena og omegn og/eller Lillehammer og omegn i forbindelse med Birkebeinerrittet? - Flertallet overnattet i forbindelse med Birkebeinerrittet - Like under halvparten overnattet på Rena og omegn 41% 37% 26% Ja, Rena og omegn Ja, Lillehammer og omegn Nei Vet ikke Birkebeinerrittet %

25 Hvor overnattet du på Rena og omegn? - Av de som overnattet på Rena og omegn var det 27 % som benyttet seg av madrassovernattingen i regi Birken. 29 % overnattet på et annet vis på Rena og omegn (se kommentarrapport) 23% 27% 29% 12% 10% Hotell Hytte Privat Madrassovernatting i regi Birken Annet Birkebeinerrittet 2013

26 Hvor overnattet du på Lillehammer og omegn? - 1/3 overnattet på hotell på Lillehammer og omegn 33% 27% 22% 18% Hotell Hytte Privat Annet Birkebeinerrittet 2013

27 Antall overnattinger - Litt over halvparten hadde kun en overnatting - Kun seks prosent overnattet tre netter 54% 40% 6% 1% 1 natt 2 netter 3 netter 4 netter eller mer Birkebeinerrittet 2013

28 Tilfredshet overnatting - Deltakerne er fornøyd med overnattingen de valgte 80 poeng 33% 25% 18% 16% 1% 1% 6% 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke/passer ikke Birkebeinerrittet 2013

29 Benyttet transportmiddel til/fra arrangementet - ¾ bruker bil som transportmiddel - 14 % benytter seg av buss i regi av Birken 76% 15% 11% 14% 3% 2% Bil Buss Lagsbuss Buss i regi Birken Tog Annet Birkebeinerrittet 2013

30 Birkebeinerrittet alt i alt - Tilfredsheten med årets arrangement går tilbake syv poeng - Selv om Birkebeinerrittet går poengmessig mye tilbake er nivået fortsatt veldig høyt Birkebeinerrittet Birkebeinerrittet Årets arrangement alt i alt

31 Årets arrangement alt i alt - Andelen som er «svært fornøyd» går tilbake med 23 prosentpoeng - Men nesten alle er likevel fornøyd med årets Birkebeinerritt 58% 50% 37% 35% 13% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 5% 0% 0% 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke/passer ikke Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

32 Delta igjen - De aller fleste vil delta igjen 65% 72% 27% 24% 1% 1% 8% 4% Ja, helt sikkert Ja, ganske sikkert Nei, helt sikkert ikke Vet ikke Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

33 Melde deg på til Birkebeinerrittet 30. august 2014/FredagsBirken sykkel 29. august og de vil delta neste år 91% 1% 1% 7% Ja, melde meg på til Birkebeinerrittet 30. august 2014 Ja, melde meg på til FredagsBirken sykkel 29. august 2014 Nei, helt sikkert ikke Vet ikke Birkebeinerrittet 2013

34 Når har du planer om å melde deg på Birkebeinerrittet? - Majoriteten kommer til å melde seg på via kvotepåmeldingen eller den ordinære påmeldingen 31% 37% 9% 6% 1% 8% 1% 5% 1% Birkebeinerrittet 2013

35 Har du landeveissykkel? - Over halvparten av deltakerne i Birkebeinerrittet har landeveissykkel 57% 43% Ja Nei Birkebeinerrittet 2013

36 Planlegger du å kjøpe landeveissykkel i fremtiden? - Av de som ikke har landeveissykkel er det 36 % som planlegger å kjøpe landeveissykkel i fremtiden 64% 36% Ja Nei Birkebeinerrittet 2013

37 Hvor mange landeveisritt har du deltatt i? - Av de som har landeveissykkel har 28 % deltatt i flere enn fem landeveisritt 32% 28% 11% 16% 13% Ingen Ett Flere enn 5 Birkebeinerrittet 2013

38 Har du deltatt i noen av følgende landeveisritt? - Styrkeprøven er det landeveisrittet som flest har deltatt i 78% 63% 22% 8% 11% 3% 8% 9% 2% Styrkeprøven Vätternrundan Randsfjorden Rundt Mjøsa Rundt Landegrensen Bergen-Voss Andre ritt i Norge Andre ritt i utlandet Nei Birkebeinerrittet 2013

39 Kunne du tenke deg å delta i LandeveisBirken i fremtiden? - Nesten halvparten av deltakerne i Birkebeinerrittet kan tenke seg å delta i LandeveisBirken i fremtiden 56% 44% Ja Nei Birkebeinerrittet 2013

40 Fylke 22% 21% 2% 2% 5% 7% 0% 0% 10% 10% 2% 3% 5% 6% 1% 2% 3% 2% 7% 7% 18% 16% 3% 4% 1% 1% 9% 8% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 4% 4% 6% 4% Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

41 Kjønn og alder 83% 88% 38% 43% 24% 20% 23% 22% 17% 13% 1% 1% 7% 8% 7% 7% Mann Kvinne Yngre enn 20 år år år år år 60 år eller eldre Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012 Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

42 Høyeste allmennutdannelse og virke 94% 93% 67% 68% 28% 27% 3% 4% 1% 1% 2% 4% 3% 2% 2% 1% Student Yrkesaktiv Pensjonist Annet Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012 Birkebeinerrittet 2013 Birkebeinerrittet 2012

Resultater. Totalt svarte 599 av 1531 respondenter, dette tilsvarer en svarprosent på 39. Lillehammer, juni 2015

Resultater. Totalt svarte 599 av 1531 respondenter, dette tilsvarer en svarprosent på 39. Lillehammer, juni 2015 Resultater Denne rapporten er utarbeidet av Birken AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen ble sendt pr. e-post til alle deltakere som startet i i etterkant av arrangementet.

Detaljer

Markedsundersøkelse UltraBirken sykkel 2013

Markedsundersøkelse UltraBirken sykkel 2013 Markedsundersøkelse UltraBirken sykkel 2013 Applied Analyses 1. Svarlogg 250 200 150 100 50 0 2013/09/ 04 2013/09/ 05 2013/09/ 06 2013/09/ 07 2013/09/ 08 2013/09/ 09 2013/09/ 10 2013/09/ 11 2013/09/ 12

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal, SKJÅK LOM VÅGÅ SEL DOVRE LESJA Omslagfoto: Kristian Nilsen Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal - En kartlegging av aktivitetsnivået

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer