Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011"

Transkript

1 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

2 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer konkurransetilsynet.no. I februar 2007 reviderte Konkurransetilsynet sine nettsider med nye tjenester, struktur og layout. Dette er nå tre år siden og utviklingen innen bruk av nettløsninger har endret seg på ulike måter. En brukerundersøkelse via nettsiden vil derfor gi oss verdifull informasjon om brukernes bruksmønster og ønsker om nye tjenester. 2. Mål Målet er å forbedre brukervennligheten på konkurransetilsynet.no og å gjøre nettsiden til et bedre verktøy for de ansatte i Konkurransetilsynet. 3. Effekt Mer fornøyde og engasjerte brukere. 4. Praktisk om undersøkelsen Vi har kjøpt inn verktøyet SurveyXact gjennom selskapet Rambøl Management. SurveyXact er brukt i denne undersøkelsen som en pop-in som dukket opp hver gang brukerne gikk inn på konkurransetilsynet.no. Undersøkelsen lå ute i to uker, fra 11. mars til 25. mars. Vi mottok svar, noe vi er svært fornøyde med. Ansatte i tilsynet kunne også svare. 5. Viktig å huske Denne typen undersøkelse gir ikke representative svar slik at en kan trekke slutninger om en hel populasjon. Den var utformet svært enkelt og tok kort tid å svare på. Med denne metoden håpte vi å få flest mulig svar, noe vi lyktes med. Den gir oss altså et innblikk i hva befolkningen er fornøyd og misfornøyd med på Konkurransetilsynet.no, og vi vil i vår totale evaluering bruke den sammen med besøksstatistikk på konkurransetilsynet.no og annen kunnskap om utforming og krav til offentlige nettsider.

3 6. Resultat 6.1 Hvor ofte besøker du våre nettsider? Hvor ofte besøker du våre nettsider? mars mars 2011 Som vi ser svarer 45,8 prosent at dette er første gangen de besøker konkurransetilsynet.no (kt.no). Den store andelen førstegangsbesøkende skyldes trolig Den store byttedagen i regi av Nrk FBI, som foregikk i slutten av perioden som undersøkelsen varte. Dersom vi utelukker respondenter som deltok i undersøkelsen fra og med byttedagen 16. mars ser vi at andelen som svarer Dette er første gangen reduseres fra 45,8 prosent til 27,8.

4 6.2 Hvilken beskrivelse passer best på deg her og nå? Hvilken beskrivelse passer best på deg her og nå? Respondenter Prosent Journalist 15 0,8% Student 147 8,1% Jobbsøker 47 2,6% Ansatt i Konkurransetilsynet 24 1,3% Advokat/jurist 64 3,5% Privatperson ,6% Leder i privat sektor 116 6,4% Leder i offentlig sektor 56 3,1% Politiker 7 0,4% Forsker 21 1,2% Annet, vennligst spesifiser ,2% I alt ,0% Privatpersoner utgjør den største andelen som besøker våre nettsider. Mange av dem som svarer Annet inngår egentlig i svargruppen privatperson. Deretter kommer studenter (8,1 prosent) og ledere i privat sektor (6,4 prosent). Dersom vi ser på de 5 prosentene som besøker nettsidene så å si hver dag hver dag (ref pkt 6.1) finner vi blant annet at 18 prosent er privatpersoner, 15 prosent er advokat/jurist, 13 prosent er ansatt i Konkurransetilsynet.

5 6.3 Hva slags utstyr bruker du når du besøker nettstedet vårt? Hva slags utstyr bruker du når du besøker nettstedet vårt? Velg gjerne flere alternativer. Her kunne respondenten velge flere alternativer, så derfor overstiger samlet prosent 100. Som vi ser oppgir 98,4 prosent av respondentene at de bruker PC eller MAC når de besøker konkurransetilsynet.no. 2,8 prosent bruker mobiltelefon. Dersom vi ser nærmere på de som bruker mobiltelefon er dette helst representert av menn i alderen 0-49 år. De få som svarer at de bruker nettbrett er personer mellom 30 og 50 år:

6 6.4 Hvorfor besøker du denne nettsiden i dag? Hvorfor besøker du denne nettsiden i dag? Velg gjerne flere alternativer Resultatene fra dette spørsmålet stemmer godt overens med vår egen statistikk for besøk på konkurransetilsynet.no. Ikke uventet svarer 76,5 prosent av respondentene at de besøker nettsiden for å sjekke kraftpriser. Deretter kommer nyheter, informasjon om tilsynet og vedtak og uttalelser. Dersom vi kobler hvilken informasjon respondentene leiter etter med yrke ser vi blant annet at kategorien Advokater/jurister ser mest etter vedtak og uttalelser, nyheter og sjekker fusjoner og oppkjøp. Journalistene ser mest etter kraftpriser, nyheter og vedtak og uttalelser. Flere av de som svarer Annet på informasjon de leiter etter svarer at de leiter etter banktjenester og priser, telefonpriser og økonomiske råd.

7 6.5 Alt i alt, hvor tilfreds er du med våre nettsider? Alt i alt, hvor tilfreds er du med våre nettsider? På dette spørsmålet ser vi at flesteparten av respondentene er tilfreds med nettsidene. Dersom vi ser nærmere på denne gruppen viser de størst tilfredshet med at informasjonen på konkurransetilsynet.no er relevant, oppdatert og lett å finne. Dersom vi ser nærmere på de som svarer at de er utilfreds eller meget utilfreds ser vi at de fleste er mellom 0-19 år eller og viser misnøye både med relevans, utseende og navigasjon (ref de neste spørsmålene). De fleste av disse svarer at de besøker konkurransetilsynet.no ukentlig.

8 6.6 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om våre nettsider: - Nettsiden har et godt utseende - Det er lett å finne den informasjonen jeg søker

9 - Det er enkelt å navigere mellom sidene - Informasjonen er oppdatert

10 - Informasjonen er relevant - Nettsidene er raske å laste ned

11 - Søkeresultatet blir presentert på en god måte - Skjemaene er enkle å fylle ut I svarene fra alle disse påstandene ser vi at veldig mange svarer Vet ikke/ingen formening. Også dette har trolig sammenheng med den store byttedagen i regi av Nrk FBI i undersøkelsesperioden. Likevel er det nesten 40 prosent som svarer at de er enige i at sidene er raske å laste ned, lett å navigere mellom og at informasjonen er relevant og oppdatert. Vi har høyest andel uenige i påstandene om at nettsidene har et godt utseende (10,3 prosent) og at søkeresultatet blir presentert på en god måte (7,8 prosent).

12 6.6 Er det innhold eller tjenester du savner på våre nettsider? Dette er et åpent spørsmål hvor respondentene kan velge å føre inn sine kommentarer. En stor andel svarer Nei eller Vet ikke, siden dette er første gangen jeg besøker siden, men mange kommenterer kraftprisoversikten. Eksempler: - Saknar grafene som var under Kraftpriser tidlegare, der du kunne samanlikna prisane til dei forskjellige selskapa over lengre tid. - Kraftprisenen fra NordPool må være mer oversiktlige. - En enklere måte å vise kraftprisene på. - Savner sammenligning mellom kraftselskap over tid. Den nye kraftprisoversikten mangler noen av funksjonene som eksisterte før. - Dere hadde en grafisk fremstilling av kraftprisene, som er borte. Den savnes. - Savner å kunne sammenligne priser over tid. - Bedre beskrivelse av totalpris ved valg av spotpris. - Kraftprisoversikten er for ingeniører. Vanlige folk kan ikke bruke dette. Søke på spotpris, og fikk en liste der den billigste kostet 1 øre per kwh. Søkte deretter på Standard variabel, og de kostet 69 øre per kwh. Dette er jo helt absurd! Vis meg hva det koster i per måned i hele kroner. Dvs mitt strømforbruk ganget med strømprisen. Det kan jeg forstå!! Øre per kwh sier ikke oss vanlige forbrukere noen ting. - En "bar" på forsiden hvor man uten å klikke videre kan se de 3 beste strømleverandørene til enhver tid Grafisk fremstilling av kraftprisene over tid kommer i ny løsning for kraftprisoversikten våren En del respondenter som kommenterer også at de kunne tenke seg bedre oversikt over melding om vedtak, avgjørelser og fusjoner fra Konkurransetilsynet. Eksempler: - Sortering mellom Vedtak og Avgjørelser. Sortering av sakstyper fordelt på markedsområdet - En søkefunksjon der en kan søke ved hjelp av stikkord, særlig i tilsynets vedtak. - Mulighet til å sortere historiske meldinger om fusjoner/oppkjøp etter bransjetilhørighet - Klager og vedtak listes opp kun oppdelt i året det er vedtatt. Det burde vært mulig å sortere det seksjonsvis, etter Konkurransetilsynets seksjoner som vist på organisasjonskartet. - Fullstendig oversikt over tidligere vedtak og avgjørelser - Eldre vedtak

13 - En søkemotor der en kan søke i vedtak på stikkord og dato. - Muligheten til å søke i vedtak/avgjørelser bør gjøres bedre. - Eldre vedtak og avgjørelser. Fant ikke sak fra 2003 om margarin - Oversikt over godkjente fusjoner - Statusoppdateringer på pågående saker Ellers er det noen kommentarer som er verdt å ta med seg arbeidet med å videreutvikle konkurransetilsynet.no: - synes siden muligens er noe ensformig og kjedelig - Enkle indikatorer som beskriver konkurransesituasjonen i ulike markeder. - Nettstedet nullstilles hver gang en går tilbake, - det er tungvindt. - Mer dybde/temainformasjon - Større skrift for svaksynte og dyslektikkere. - Jeg savner en høyere grad av brukervennlighet. - Enkel tilgang til forbrukertester og priskaltulatorer/ linker til priskalkulatorer telefon, bank og forsikring. Egen forbrukerside med tips til sparing. Link til gode artikler / andre forbrukertjenester. - Mer informasjon på engelsk

14 6.7 Forventer du å møte oss i sosiale medier som Facebook og Twitter? Informasjonsstaben vurderer kontinuerlig å ta bli synlig på sosiale medier som Facebook og Twitter. Som vist i grafen under svarer 59 prosent at de ikke forventer å møte oss på slike arena. 21,8 prosent er usikker, mens 19,2 svarer at de forventer å møte tilsynet der. Det er tydelig en sammenheng mellom alder og forventning. Jo yngre respondentene er, jo flere forventer å møte oss i sosiale medier. Forventer du å møte oss i sosiale medier som Facebook og Twitter? Krysset med: Din alder 0-19 år Over I alt år år år år år 70 år Ja 31,2% 29,7% 24,4% 19,3% 15,6% 7,6% 5,3% 19,2% Nei 37,5% 56,3% 60,4% 61,6% 55,4% 61,6% 60,0% 59,0% Vet ikke 31,2% 14,0% 15,2% 19,0% 28,9% 30,8% 34,7% 21,8% I alt Kjønn og alder Menn i alderen år utgjør den største andelen av respondentene i antall.

15 Din alder, krysset med: Kjønn Kvinne Mann I alt 0-19 år 1,2% 1,1% 1,1% år 25,9% 14,0% 18,5% år 25,9% 22,7% 23,9% år 20,5% 19,6% 19,9% år 15,8% 18,5% 17,5% år 9,7% 18,9% 15,4% Over 70 år 1,2% 5,3% 3,7% I alt

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-28-07 Webprosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer