Evaluering av samkjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av samkjøring"

Transkript

1 Bergen, 27. og 28. mai 2014 Evaluering av samkjøring Foreløpige resultater Lone-Eirin Lervåg og Solveig Meland, SINTEF Teknologi for et bedre samfunn 1

2 Evalueringens hovedspørsmål: Har samkjøring potensiale som etterspørselsstyrende og trafikkdempende tiltak i Norge? Foto: Bergens Tidende Teknologi for et bedre samfunn 2

3 Evalueringens omfang Litteraturstudie Spørreundersøkelse Intervju Driftsstatistikk Tema for spørreundersøkelse Reisevaner Erfaring med samkjøring Motivasjon Årsaker til å slutte med samkjøring Betalingsvilje Forhold til personvern Problemforståelse og aksept for transporttiltak Teknologierfaring Bakgrunn Teknologi for et bedre samfunn 3

4 Utvalg og deltakelse Teknologi for et bedre samfunn 4

5 Spørreundersøkelsen Målgruppe: Ansatte i åtte deltakerbedrifter på Kokstad/Sandsli Gjennomført på web i januar 2014, med totalt 1170 deltakere God oppslutning og begrenset frafall, selv om undersøkelsen er ganske omfattende. Deltakerne er delt inn i seks hovedkategorier: 1. Nei, har ikke fått tilbud om å delta i samkjøring til/fra arbeid 2. Ja, har fått tilbud om å delta, men ikke meldt meg på 3. Ja, har meldt meg på, men ikke kommet så langt at jeg har prøvd det ut 4. Ja, har prøvd ut samkjøring en eller to ganger, men ikke fortsatt med det 5. Ja, har benyttet meg av samkjøring flere ganger, men har sluttet med det 6. Ja, har benyttet meg av samkjøring flere ganger, og holder fortsatt jevnlig på med det Teknologi for et bedre samfunn 5

6 Utvalget Fått tilbud om samkjøring? Påmeldt samkjøring? Prøvd samkjøring? Fortsatt med samkjøring? Prøvd samkjøring 7 % Fortsatt 2 % Sluttet 5 % Hele utvalget 100 % Fått tilbud om å delta Ikke fått tilbud om å delta 37 % 63 % Påmeldt Ikke påmeldt 11 % 26 % Ikke prøvd 4 % Til tross for aktiv og omfattende promotering er det en stor gruppe som ikke har fått med seg tilbudet overhodet. 2 % av de som har svart på undersøkelsen er "faste samkjørere", 5 % har prøvd samkjøring, men sluttet. Teknologi for et bedre samfunn 6

7 Grunnlag for vurdering av markedspotensiale Hele utvalget Samkjører Sluttet Ikke prøvd Ikke påmeldt Ikke fått med seg tilbudet 2 % 5 % 4 % 26 % 63 % Kun de som har fått med seg tilbudet Samkjører Sluttet Ikke prøvd Ikke påmeldt 6 % 12 % 13 % 69 % Teknologi for et bedre samfunn 7

8 Alder og kjønn 66 % menn og 34 % kvinner har deltatt i undersøkelsen Deltakernes alder varierer fra 18 til 75 år Karakteristika Ikke prøvd samkjøring Utvalg Prøvd, men sluttet Samkjører fortsatt Antall % 5 % 2 % Alder Gjennomsnitt 44 år 38 år 39 år Kjønn Mann 94 % 4 % 1 % Kvinne 92 % 5 % 3 % Gjennomsnittsalderen for de som samkjører er noe lavere enn for de som ikke har prøvd samkjøring. Det er flere kvinner enn menn som samkjører. Teknologi for et bedre samfunn 8

9 Motivasjon Teknologi for et bedre samfunn 9

10 Faktorer som påvirker samkjøring Tidsbesparelse og å kjenne noen å samkjøre med er viktige faktorer for samkjøring. For de faste samkjørerne rangeres også miljøhensynet høyt. Teknologi for et bedre samfunn 10

11 Motivasjon Teknologi for et bedre samfunn 11

12 Brukeropplevelse De faste samkjørerne rapporterer signifikant bedre brukeropplevelse enn de som har sluttet med samkjøring. Teknologi for et bedre samfunn 12

13 Teknologi og brukergrensesnitt Faktorer knyttet til teknologien får generelt lav score fra brukerne. Samkjørerne er gjennomgående mer positiv enn de som har sluttet. Teknologi for et bedre samfunn 13

14 Årsaker til at trafikantene slutter å samkjøre Analyser på gruppe 4 og 5: de som har prøvd samkjøring, men sluttet (totalt 48 personer) Teknologi for et bedre samfunn 14

15 Opplevde problemer Deltakerne rapporterer om problemer knyttet til teknologi og for lite fleksibilitet i hverdagen. Teknologi for et bedre samfunn 15

16 Årsaker til å slutte med samkjøring Viktigste årsak til å slutte med samkjøring er at det gir for lite fleksibilitet i hverdagen i tillegg til utfordringer med teknologi/applikasjon. Teknologi for et bedre samfunn 16

17 Årsaker til å slutte med samkjøring Sammenligning mellom "fører" og "passasjer". Passasjerene ser ut til å trives dårligere med samkjøring enn førerne, og er også noe mer bekymret for personvern ( men merk at tallmaterialet er lite). Teknologi for et bedre samfunn 17

18 Villighet til å samkjøre Teknologi for et bedre samfunn 18

19 Villighet til samkjøring til/fra arbeid Kokstad/Sandsli vs. Ytrebygda, RVU Bergen 2013 Den generelle befolkningen med arbeidsplass i Ytrebygda er mer velvillig innstilt til samkjøring til/fra arbeid, enn deltakerne i bedriftene på Kokstad/Sandsli. Teknologi for et bedre samfunn 19

20 Sitte på? De som meldte seg på samkjøring er signifikant mer villig til å sitte på med kolleger, enn de som ikke meldte seg på. Og de som har prøvd samkjøring, er signifikant mer villig til å sitte på med kolleger, enn de som har meldt seg på, men ikke prøvd samkjøring. Teknologi for et bedre samfunn 20

21 Reisevaner Teknologi for et bedre samfunn 21

22 Reisemiddelbruk til/fra arbeid Kokstad/Sandsli vs. Ytrebygda, RVU Bergen 2013 Deltakerne i bedriftene på Kokstad/Sandsli reiser til/fra arbeid på omtrent samme måte som den generelle befolkningen med arbeidsplass i Ytrebygda: tre av fire benytter bil. Men blant disse bilbrukerne er andel passasjerer nær tre ganger så høy i bedriftene som i den generelle befolkningen. Teknologi for et bedre samfunn 22

23 Reisemiddelfordeling Andel bilbrukere er omtrent den samme for alle grupper av deltakere, uavhengig av hvilket forhold de har til samkjøring. Men de aktive samkjørerne er oftere bilpassasjer enn de øvrige gruppene. Teknologi for et bedre samfunn 23

24 Antall turer, reisemiddelfordelt Ettersom de aktive samkjørerne utgjør en liten andel av deltakerne, ut gjør deres arbeidsreiser en tilsvarende liten andel av totalen. Teknologi for et bedre samfunn 24

25 Teknologi for et bedre samfunn 25

26 Potensialet for samkjøring hvem kan rekrutteres? Eksempel fra forskningsprosjekt ved University of California (Deakin et al (2010): Utgangspunkt: ansatte studenter % Bilførere som kjører alene: % Positiv til samkjøring og bor i egnet område: Potensielle brukere (simulert matching)*: Utenfor typisk G/S eller koll.område: % 2 % 1 % * 60 % treff og max 10 min ventetid Teknologi for et bedre samfunn 26

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Refordeling av plikter (og aktiviteter) i familien når en av de voksne får endret transporttilbud til arbeid

Refordeling av plikter (og aktiviteter) i familien når en av de voksne får endret transporttilbud til arbeid Refordeling av plikter (og aktiviteter) i familien når en av de voksne får endret transporttilbud til arbeid Av Trude Tørset, SINTEF Veg- og transportplanlegging En spørreundersøkelse fra et arbeidssted

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd Av Christin Berg, Gunnar Thesen Utkast som ikke må siteres IRIS (International Research Institute of Stavanger) P.O. Box 806 068 Stavanger Tlf. +7 187000

Detaljer

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer