Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer Prosjekteiere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere:"

Transkript

1 Forbruksundersøkelse sommer 2009 Prosjekteiere: Aust Agder Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Undersøkelsen er gjennomført av Camping i Agder og Telemark

2 Forord Prosjektet er gjennomført i perioden juli 2009 til nov med gjennomføring av selve undersøkelsen i juli og august. Prosjektet er initiert av NHO Reiseliv i samarbeid med fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Prosjektet har vært lagt til Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer som har hatt prosjektlederansvar. Kartlegging av campinggjestenes forbruk på sommeren har skjedd gjennom spørreundersøkelser på 8 utvalgte campingplasser i Agder-fylkene og Telemark. I utgangspunktet var det 10 campingplasser som sa seg villig til å delta, men en falt ut pga. sykdom, og en annen leverte ikke svarskjemaer. Dermed er 8 campingplasser med i undersøkelsen. Undersøkelsen gir mange interessante resultater som vil bli brukt til å dokumentere campingnæringens betydning i fylkene og i de forskjellige lokalsamfunn. Dette er resultater som er viktige for politikere, tillitsvalgte i næringsorganisasjoner, finansinstitusjoner og ikke minst for næringen selv. Campingnæringen er en betydelig næring i Agder og Telemark, ikke minst gjennom de overrislingseffekter som næringen gir til andre næringer i lokalsamfunnet. Prosjektet vil bidra til å sette næringen på kartet og gi næringen den oppmerksomhet den fortjener som en vesentlig del av turistnæringen i Agder og Telemark. De metoder som er benyttet i dette prosjektet, er allerede gjennomført i Møre og Romsdal og i Oppland, og vil kunne danne grunnlag for tilsvarende prosesser i andre fylker der campingnæringen er en vesentlig del av reiselivstilbudet.

3 1 Innhold 1. Status for campingnæringen i Agder og Telemark Forbruksundersøkelse Forbruksundersøkelsen sommer Reisefølge Nasjonalitet Type overnatting Pris på overnatting Reisemåte Ferielengde Forbruk på campingplassen Forbruk utenom campingplassen Overrislingseffekter Hovedresultater Hvor fornøyde er gjestene? Noen sammenligninger med andre fylker... 37

4

5 1. Status for campingnæringen i Agder og Telemark Registrerte plasser Ant. registrerte plasser Andel i forhold til hele landet Antall hytter/rom Andel i forhold til hele landet Gj.sn. antall hytter/rom pr. campingplass Aust Agder 29 3,7 % 624 5,2 % 22 Vest Agder 19 2,4 % 606 5,0 % 32 Telemark 48 6,2 % 510 4,2 % 11 Hele landet ,0 % % 15 Telemark har flest campingplasser, men Agder-fylkene har en større andel av hytter/rom og derved et høyere gjennomsnittlig antall hytter/rom pr. campingplass. Antall overnattinger etter overnattingsmåte 2008 I alt Sesongkontrakt Andel (%) Telt/vogn Andel (%) Bobil Andel (%) Aust Agder , , , ,0 Vest Agder , , , ,7 Telemark , , , ,9 Hele landet , , , ,5 Sommersesongen (juni, juli, august 2008) utgjør totalt for alle tre fylkene gjestedøgn (SSB). Dette er 74,2 % av belegg på helårsbasis. Selv om Telemark har flest campingplasser, har de færrest overnattinger i alt. Andelen overnattinger på sesongkontrakter er størst i Telemark. Hytte Andel (%)

6 2 Campingstatistikk Aust-Agder Ant. overnattinger i Aust Agder (1000) Markedsandel for Aust Agder (%) ,95 6,2 6,24 5,25 5, I alt Nordmenn % andel Utlendinger % andel Aust Agder ,3 % ,7 % Kilde: SSB Antall overnattinger på campingplasser i Aust-Agder har variert noe i løpet av siste 5 års periode. De siste 2 årene viser en nedgang i forhold til de foregående. Aust-Agders markedsandel har vist en synkende tendens fra 6,9 % i 2004, og var i 2008 nede på 5,1 %. 75,3 % av belegget i 2008 var nordmenn.

7 3 Vest-Agder Ant. overnattinger i Vest Agder (1000) Markedsandel i Vest Agder (%) ,62 4,74 4,9 5,37 5, I alt Nordmenn % andel Utlendinger % andel Vest Agder ,2 % ,8 % Kilde: SSB Antall overnattinger på campingplasser i Vest-Agder har stort sett økt i hele 5-årsperioden, og med en sterkere vekst de 2 siste årene. Vest-Agders markedsandel viser en økning hvert år de siste 4 årene, og er nå oppe på 5,6 %. 84,2 % av belegget i 2008 var nordmenn.

8 4 Telemark Ant. overnattinger i Telemark (1000) Markedsandel for Telemark (%) ,36 4,85 4,82 4,59 4, I alt Nordmenn % andel Utlendinger % andel Telemark ,7 % ,3 % Kilde: SSB Antall overnattinger i Telemark har variert noe i løpet av de siste 5 år, men viser totalt sett en synkende tendens. Markedsandelen har sunket hvert år fra år 2000, og var i ,1 %. 82,7 % av belegget i 2008 var nordmenn.

9 5 2. Forbruksundersøkelse 2.1. Forbruksundersøkelsen sommer 2009 Antall bedrifter/tidsperiode Opprinnelig målsetting var å få med 14 deltakende bedrifter, der hver bedrift skulle samle inn 35 skjemaer i juli og 16 skjemaer i august for databehandling. Nasjonalitet Utvalget skulle representere; 70 % norske 15 % tyskspråklige 15 % engelskspråklige Overnattingsmåte Det norskspråklige utvalget skulle representere; 30 % som bor i vogner m/sesongkontrakt 30 % som bor i telt/vogn 15 % som bor i bobil 25 % som bor i hytte Tyske og engelske kunne distribueres tilfeldig på kategoriene. Rekruttering av respondenter NHO Reiseliv avd. Camping sendte ut brev til 14 campingplasser i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark med forespørsel om å delta i undersøkelsen. Disse ble så fulgt opp med telefonisk kontakt. 10 campingplasser sa seg villige til å delta i undersøkelsen. Disse fikk tilsendt avtaleskjema, spørreskjemaer og retningslinjer for innsamlingen. En campingplass i Agder falt ut pga. sykdom i bedriften. En campingplass har ikke returnert svarskjemaer.

10 6 Undersøkelsen er gjennomført på følgende 8 campingplasser: Aust Agder Vest Agder Telemark Moysand Familiecamping AS Egenes Ferie og Fritidssenter Beverøya Hytteutleie og Camping Mineralparken Bobilcamp Hamre Familiecamping Tingsaker Familiecamping Sørlandet Familiecamping Neset Camping Svarskjemaer Campingbedriftene har gjort en flott innsats i utlevering og innsamling av spørreskjemaer. Totalt er det kommet inn 325 svar, fordelt på 253 norskspråklige (78 %), 33 tyskspråklige (10 %) og 39 engelskspråklige (12 %). Det er noe lavere enn målsettingen på tysk og engelsk. Dette er etter NTUs vurdering innenfor de fordelinger en stilte krav om før undersøkelsen ble igangsatt, både når det gjelder nasjonalitet, overnattingsmåte og tidsperioder for gjennomføring av undersøkelsen. NTU vurderer det slik at de ubetydelige avvik som har oppstått ikke har noen betydning for resultatene sett opp mot de kriterier som ble stilt.

11 7 2.2 Reisefølge Godt over halvparten (58 %) av de som har svart, er familier med barn, hvorav 5 % er en forelder med barn. I tillegg kommer besteforeldre med barn med 1 %. 34 % er ektepar/samboere. 5 % reiser sammen med venner og 2 % reiser alene. 2 % 34 % 5 % 5 % 1 % 53 % Familie med barn Besteforeldre m/barn Venner En forelder m/barn Ektepar/samboere Alene Antall i reisefølge 34 % reiser to sammen. 21 % av reisefølgene består av 3-4 personer, og vel 11 % er 5-6 personer i reisefølget. 1 % reiser alene. 2 % av reisefølgene er på 7-10 personer, og 1 % er flere enn 10 personer. 231 har svart på spørsmålet (94 har ikke svart). I gjennomsnitt består reisefølget av 3,3 personer. 1 % 2 % 29 % 11 % 2 % 21 % 34 % Alene 2 pers. 3 4 pers. 5 6 pers pers. Flere enn 10 Ektepar/samboere: 96 % er to i reisefølge, de resterende 4 % er 4 pers. Familier med barn: 56 % er 3-4 personer i reisefølge og 39 % er 5-6 pers. 3 % er 7 eller flere. En forelder med barn: 21 % er 2 pers., 72 % er 3-4 pers., 7 % er 5-6 pers. i reisefølge. Venner: 25 % er 2 pers., 25 % er 3-4 pers., 8 % er 5-6 pers., 34 % er 7-10 pers. og 8 % er flere enn 10 personer. Dette dreier seg imidlertid om små tall.

12 8 Reisefølge sett i forhold til nasjonalitet Annen nasj. 22 % 78 % Nederlandsk 33 % 8 % 54 % Familie med barn Besteforeldre m/barn Tysk 43 % 11 % 43 % 3 % Venner Dansk 20 % 60 % 20 % En forelder m/barn Ektepar/samboere Norsk 58 % 2 2 % 4 % 29 % 1 % Alene 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Reisefølget består i hovedsak av familier med barn og ektepar/samboere. Andel ektepar/samboere er mest dominerende blant de utenlandske gjestene, høyest i sekkeposten annen nasjonalitet med 78 %. 60 % blant danskene er ektepar/samboere, og 54 % blant nederlendere. Blant tyskerne er andelen 43 %, og 29 % blant nordmenn. Familier med barn er høyest blant nordmenn, med 58 %. Dernest kommer tyskerne med 43 %, nederlendere med 33 %, andre nasjonalitet 22% og danskene med 20 %. Det er flest dansker som reiser alene (20 %). 3 % av tyskerne reiser også alene. 1 % blant nordmenn. 2 % av nordmenn er besteforeldre med barn, og ingen blant de andre nasjonalitetene. En forelder med barn: 11 % tyskere, 8 % nederlendere, 4 % nordmenn.

13 Nasjonalitet Vel 3/4 (77 %) av de spurte er nordmenn. Dette samsvarer godt med antall nordmenn av totalt antall overnattinger på campingplasser i området. Av utlendinger er fordelingen som følger: 0,3 % svensker 1,5 % dansker 11,4 % tyskere 7,4 % nederlendere 3 % kommer fra Europa for øvrig (Belgia, Sveits, Østerrike, England, Litauen, Finland). Alle har svart på spørsmålet. 2 % 11 % 7 % 3 % Norsk Svensk Dansk 77 % Tysk Nederlandsk Annen nasj Type overnatting Totalt ca. 38 % overnattet i campingvogn, hvorav 11 % overnattet i campingvogn som står på samme campingplass hele sommeren (sesongkontrakt). 25 % overnattet i egen bobil. Ca. 14 % overnattet i hytte, hvorav 9 % i hytte med dusj og wc. 13 % overnattet i telt. 3 % overnattet i leilighet 6 % har svart «annet». 1 % har ikke svart. Ikke svart 1 % Annet 6 % Camp.vogn uten sesongkontrakt Camp.vogn sesongkontrakt 11 % Telt 13 % Bobil Motell 1 % Leilighet 3 % Enkel hytte 5 % Hytte med dusj 9 % 27 % 25 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

14 10 Type overnatting sett i forhold til nasjonalitet Annen nasj. 33 % 11 % Nederlandsk 13 % 4 % 4 % 29 % Tysk 3 % 3 % 3 % 46 % Dansk 20 % 20 % 20 % Norsk 12 % 3 % 3 % 21 % 9 % 14 % 44 % 25 % 27 % 11 % 25 % 3 % 11 % 5 % 40 % 31 % 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hytte m/dusj/wc Enkel hytte Leilighet Motell Egen bobil Telt Camp.vogn sesong Campingvogn Annet 45 % av nordmenn bor i campingvogn, av disse har 14 % sesongkontrakt. 15 % bor i hytte, hvorav 13 % med dusj/wc. 21 % bruker egen bobil. 40 % av danskene bor i campingvogn. 20 % bor i enkel hytte. 20 % bor i egen bobil og 20 % bor i telt. Blant tyskerne er det bobil som er dominerende, med 46 %. 27 % bor i telt, 11 % i campingvogn. 29 % av nederlenderne brukte bobil, 25 % brukte campingvogn og 25 % bodde i telt. 13 % bodde i enkel hytte. 44 % blant andre nasjonaliteter brukte bobil, 33 % bodde i enkel hytte, og 11 % bodde på motell. 11 % bodde i telt. Det var kun en svensk respondent, så svensker er utelatt i denne grafen. Han bodde for øvrig i telt.

15 11 Overnattingstype sett i sammenheng med sammensetning av reisefølge Alene 20 % 40 % 20 % 20 % Hytte m/dusj/wc Ektepar/samboere En forelder m/barn 6 % 4 % 18 % 38 % 12 % 29 % 9 % 13 % 18 % 21 % 24 % 7 % Enkel hytte Leilighet Motell Venner Besteforeldre m/barn 19 % 20 % 6 % 19 % 20 % 31 % 60 % 19 % 6 % Egen bobil Telt Camp.vogn sesong Familie med barn 13 % 4 % 3 % 18 % 13 % 9 % 34 % 7 % Campingvogn Annet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 43 % av barnefamiliene bodde i campingvogn, derav 9 % på sesongkontrakt. 18 % brukte egen bobil. 17 % bodde i hytte, derav 13 % i hytte med dusj/wc. 13 % bodde i telt. Blant en forelder med barn bodde 30 % i hytte (18 % i hytte m/dusj/wc). 29 % bodde i egen bobil, og 24 % i campingvogn på sesongkontrakt, 18 % bodde i telt. Besteforeldre med barn bodde stort sett i campingvogn (80 %), derav 20 % på sesongkontrakt. De resterende 20 % bodde i hytte med dusj/wc. Ektepar/samboere bodde hovedsaklig i bobil (38 %). 34 % bodde i campingvogn, derav 13 % på sesongkontrakt. 9 % bodde i telt, 6 % i enkel hytte, 4 % i leilighet, og 7 % brukte annen overnatting. Hele 31 % i vennesammenheng bodde i telt. Ellers bodde 19 % i campingvogn, 19 % i hytte m/dusj/wc og 19 % i bobil. 6 % bodde i leilighet, og 6 % hadde annen overnatting. De som reiste alene, overnattet hovedsaklig i campingvogn (60 %), derav på sesongkontrakt 40 %. 20 % bodde i telt og 20 % oppga annen overnatting.

16 Pris på overnatting Av de som har svart på spørsmålet (N=244), har 21 % oppgitt at pris for overnatting var fra kr. Videre fordeling er som følger: 34 % kr 23 % kr 37 % % kr 13 % mer enn 1000 kr Over % 6 % % % % Inntil % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Gjennomsnittlig pris på overnatting pr. døgn blant dem som har svart, er kr. 485,59. Pris på sesongkontrakt 36 respondenter har svart at de har campingvogn på sesongkontrakt. 9 av disse har ikke svart på pris. De 27 øvrige har oppgitt følgende priser: Inntil 10000: 4 (14,8 %) : 19 (70,4 %) : 2 (7,4 %) : 2 (7,4 %) I tillegg var det 2 respondenter som hadde egen campinghytte/husvogn på sesongkontrakt til hhv og kr.

17 Reisemåte Ikke svart 0 % Sykkel 1 % Fly 0 % Buss 2 % Motorsykkel 1 % Bobil Bil m/campingvogn Egen bil 26 % 27 % 45 % 72 % reiser med egen bil, av dem 27 % med campingvogn. 26 % reiser med bobil og 6 % med motorsykkel. 2 % reiser med buss. Kun 2 av respondentene reiste med sykkel, og 1 med fly. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 1 har ikke svart. Reisemåte sett i forhold til nasjonalitet Nasjonalitet Egen bil Egen bil m/campingvogn Bobil Motorsykkel Buss Sykkel Norsk 47 % 30 % 21 % - 1 % - Svensk *) 100 % Dansk - 40 % 20 % 20 % 20 % Tysk 38 % 11 % 49 % - 3 % - Nederlandsk 38 % 25 % 29 % 4 % 4 % - Annen nasjonalitet 56 % - 44 % *) Kun 1 pers. Nordmenn: 77 % reiser med egen personbil, herav har 30 % med campingvogn. 21 % bruker bobil. Tyskere: 49 % reiser med egen personbil, herav 11 % med campingvogn. 49 % bruker bobil. Nederlendere: 63 % reiser med egen personbil, herav 25 % med campingvogn. 29 % bruker bobil. Dansker: 40 % reiser ed bil m/campingvogn, 20 % bruker hhv. bobil, motorsykkel og sykkel (små tall). Annen nasjonalitet: 56 % kjører egen bil, 44 % kjører bobil.

18 Ferielengde 73 % har svart at feriens varighet er på 1 uke eller mer, hvorav 17,5 % har svart mer enn 3 uker, 16 % 3 uker, 24 % 2 uker og 15,7 % 1 uke. 24 % har en ferievarighet på mindre enn 1 uke. 318 svarte på spørsmålet. Ikke svart Over 3 uker 3 uker 2 uker 1 uke 6 døgn 5 døgn 4 døgn 3 døgn 2 døgn Feriens varighet 2 % 18 % 16 % 24 % 16 % 3 % 3 % 5 % 5 % 10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Feriens varighet hittil På intervjutidspunktet hadde ferien vart i inntil 5 døgn for 31,9 % av respondentene. For 16,9 % hadde ferien vart i 5-9 døgn. Ca. 10 % hadde vært på ferie i døgn, 5,5 % i døgn og 9,5 % i 20 døgn eller mer. I gjennomsnitt hadde ferien vart i 9,85 døgn på intervjutidspunktet. 240 hadde svart på spørsmålet. Feriens varighet hittil Ikke svart 26 % 20 døgn eller mer 10 % døgn 06 % døgn 10 % 5 9 døgn 17 % 0 4 døgn 32 % 00 % 05 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

19 15 Opphold på campingplassen 15 % kom samme dag som de besvarte skjemaet. 25 % har oppholdt seg på campingplassen i 1 døgn, 21 % i 2 døgn, 13 % i 3 døgn og 24 % i 4 døgn eller mer. 71 % av respondentene som har bodd på campingplassen i 4 døgn eller mer, har svart på hvor lenge de har bodd der. Det viser et gjennomsnitt på 19 dager. Opphold på campingplassen Ikke svart 3 % 4 døgn el. mer 24 % 3 døgn 13 % 2 døgn 21 % 1 døgn 25 % Kom i dag 15 % 8 har ikke besvart spørsmålet. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

20 16 Feriens varighet denne gang sett i forhold til nasjonalitet Annen nasj. Nederlandsk Tysk Dansk Norsk 4 % 4 % 3 % 22 % 35 % 14 % 6 % 6 % 38 % 60 % 22 % 4 % 3 % 18 % 22 % 21 % 49 % 21 % 40 % 11 % 33 % 2 døgn 33 % 14 % 17 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 3 døgn 4 døgn 5 døgn 6 døgn 1 uke 2 uker 3 uker Over 3 uker Blant nordmenn hadde 33 % under en uke med ferie denne gang. Ferien varer i en uke for 18 %, to uker for 21 %, tre uker for 11 % og mer enn tre uker for 17 %. 60 % av danskene hadde ferie i en uke, og 40 % hadde ferie i to uker (små tall). Svensker er ikke tatt med i grafen, da det kun var en respondent. 3 % av tyskerne hadde ferie i en uke, 35 % i to uker, 49 % i tre uker og 14 % i mer enn tre uker. Blant nederlenderne hadde 8 % ferie en uke eller mindre, 38 % ferierte i to uker, 21 % i tre uker og 33 % i mer enn tre uker. Andre nasjonaliteter fordelte seg slik: 22 % i en uke, 22 % i to uker, 22 % i tre uker, og 33 % i mer enn tre uker.

21 Lengden på ferie denne gang sett i sammenheng med sammensetning av reisefølget 17 Alene 25 % 25 % 50 % Ektepar/samboere 5 % 3 % 4 % 3 1 %% 15 % 28 % 15 % 28 % En forelder m/barn 25 % 13 % 13 % 13 % 13 % 6 % 19 % Venner 25 % 19 % 25 % 13 % 19 % Besteforeldre m/barn 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Familie med barn 11 % 6 % 7 % 2 % 4 % 17 % 23 % 19 % 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2 døgn 3 døgn 4 døgn 5 døgn 6 døgn 1 uke 2 uker 3 uker Over 3 uker De som reiser alene, har høyest andel med ferieopphold på mer enn 3 uker (50 %). 25 % har to uker og 25 % har en uke. En forelder med barn har høyest andel med ferieopphold på mindre enn en uke (51 %), hvorav ca. halvparten i to døgn. 13 % har hhv. en uke og to uker. 25 % har tre uker eller mer. Besteforeldre med barn fordeler som følger: 20 % har 2 døgn, 20 % har en uke, 20 % har to uker, 20 % har tre uker og 20 % har mer enn tre uker. Familier med barn: 30 % har mindre enn en uke, 17 % har en uke, 23 % har to uker, 19 % har tre uker og 11 % har mer enn 3 uker. Ektepar/samboere: 16 % har ferieopphold på mindre enn en uke, 15 % ferierer en uke, 28 % i to uker, 15 % i tre uker og 28 % i mer enn tre uker.

22 Forbruk på campingplassen Mat/drikke (servering) 25 % 75 % Kioskvarer/dagligvarer 57 % 43 % Suvenirer 7 % 93 % Dusj/vaskemaskin/tørketrommel 51 % 49 % Leie av båt Andre aktiviteter/opplevelser Annet 7 % 2 % 11 % 93 % 98 % 89 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Har brukt penger på... Har ikke brukt penger på... Det som flest campinggjester bruker penger på, er kiosk-/dagligvarer (57,2 %) og bruk av dusj/ vaskemaskin/tørketrommel (51,1 %). Ca. ¼ av campinggjestene bruker penger på servering på campingplassen. På de neste sidene følger mer detaljer om hvor mye som er brukt av penger siste døgn på de ulike typer forbruksposter. Alle omsetningstall er pr. campingfamilie, altså pr. 3,3 personer. Alle gjennomsnittstall som brukes i fortsettelsen, er gjennomsnitt av totalt antall respondenter.

23 19 Servering på campingplassen Av de ca. 25 % som har svart at de har brukt penger på serveringstilbudet, har nesten halvparten (46 %) brukt inntil kr % har brukt kr, og 16 % har brukt 500 kr og mer. 75 % 1000 og mer % 6 % 10 % Har brukt penger på servering Har ikke brukt penger på serv. Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 82, % % % Kiosk-/dagligvarer på campingplassen Av de 57 % som har svart at de har brukt penger på kiosk-/dagligvarer, har 69 % brukt inntil 200 kr. Ca. 25 % har brukt kr. 6 % har brukt 500 kr eller mer. 43 % har ikke brukt penger på kiosk-/ dagligvarer på campingplassen. Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 92,29 43 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 57 % 1000 og mer 1 % % 10 % 15 % 16 % 23 % 30 % Har brukt penger på kiosk /dagligvarer Ikke forbruk på kiosk /dagl.varer 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

24 20 Leie av båt på campingplassen Kun 7 % av respondentene har brukt penger på båtleie. Vel 1/3 av disse har brukt under 100 kr på båtleie, samme andel har brukt 500 kr eller mer. Her dreier det seg imidlertid om små tall. Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 22,86 93 % 500 og mer % 7 % 18 % 36 % Brukt penger på leie av båt Ikke forbruk på leie av båt % Aktiviteter/opplevelser på campingplassen Av de 11 % som har svart at de har brukt penger på aktiviteter/opplevelser, har 54 % brukt inntil 200 kr. 38 % har brukt kr, og 8 % har brukt 500 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 28,66 89 % 1000 og mer % 10 % 20 % 30 % 40 % 3 % 5 % 11 % Har brukt penger på akt./oppl. Ikke forbruk på akt.oppl % % 27 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

25 21 Dusj/vaskemaskin/tørketrommel 51 % har hatt forbruk på dusj/vaskemaskin/tørketrommel siste døgn. 49 % 51 % Har brukt penger på dusj/ vaskemaskin mv. Ikke forbruk på dusj/ vaskemaskin mv. Av disse har 52 % brukt inntil 50 kr. Nesten 28 % har brukt kr. og ca. 13 % har brukt kr. 7 % har brukt 200 kr eller mer. 400 og mer % 3 % 2 % Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 37, % 28 % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kjøp av suvenirer på campingplassen 7 % av respondentene kjøpte suvenirer på campingplassen. 93 % 7 % Har brukt penger på suvenirer Ikke forbruk på suvenirer Ca. halvparten av disse brukte under 100 kr. 12 % brukte kr. 26 % brukte kr, og 13 % brukte 1000 kr eller mer og mer % 26 % Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 33, % % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

26 22 Annet forbruk på campingplassen 7 respondenter hadde annet forbruk på campingplassen. 2 brukte penger på internett, ellers var det båtplass, handling i boder/telt, strøm mv. Gjennomsnittlig forbruk: kr. 10,12

27 23 Oppsummering av forbruk på campingplassen På campingplassen Type forbruk Totalt antall svar Totalt forbruk Gj.sn. forbruk blant dem som hadde forbruk Pris overnatting ,59 Sesongkontrakt ,44 Gj.sn. forbruk av alle respondenter Andel som hadde forbruk Servering ,82 82,46 25 % Kiosk/dagligvarer ,26 92,29 57 % Suvenirer/gaver ,26 33,70 7 % Leie av båt ,73 22,86 7 % Aktiviteter/opplevelser ,76 28,66 11 % Dusj/vaskemaskin/tørketrommel mv ,36 37,47 51 % Annet ,00 10,12 2 % Sum ,10 Tallene gjelder pr. campingfamilie 3,3 personer. Denne sammenstillingen viser at gjennomsnittlig forbruk til overnatting (utenom sesongkontrakt) ligger på kr 485,59. Øvrige forbruk er fordelt på servering, kiosk/dagligvare, suvenirer/gaver, leie av båt, aktiviteter/ opplevelser og dusj/vaskemaskin/tørketrommel, og de enkelte tall fremgår av tabellen ovenfor. Gjennomsnittforebruk på campingplassen utenom overnatting utgjør totalt kr. 225,10. Dette er i realiteten litt større, da noen av respondentene har misforstått spørsmålet og kun satt kryss for forbruk, uten tall. Når campinggjestene først benytter seg av tilbudet, bruker de til dels en del penger, så utfordringen ligger i å få flere til å benytte tilbudene.

28 Forbruk utenfor campingplassen Kiosk /dagligvarer Servering Bensin/diesel/bilrekvisita Bomavgifter/fergebill. mv. Alkoholh. drikkevarer Aktiviteter/opplevelser Klær/sko mv. Suvenirer/gaveartikler Museer/severdigh./arr. Offentlig transport Fiskeutstyr/sportsutstyr Båtleie Fiskekort Verkstedtjenester Annet 62 % 46 % 34 % 28 % 18 % 17 % 16 % 13 % 10 % 3 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 39 % 54 % 66 % 72 % 82 % 83 % 84 % 87 % 90 % 97 % 97 % 98 % 99 % 99 % 98 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Har brukt penger på.. Ikke forbruk på.. Det er størst andel som har brukt penger siste døgn på kiosk-/dagligvarer (62 %). Deretter kommer servering (46 %), bensin/diesel/bilrekvisita (34 %) og bomavgifter /fergebilletter (28 %). På de neste sidene følger mer detaljer om hvor mye som er brukt av penger siste døgn på de ulike typer forbruksposter. Alle forbrukstall er pr. campingfamilie, altså pr. 3,3 personer.

29 25 Servering utenfor campingplassen Nesten halvparten (46 %) har brukt penger på servering utenfor campingplassen siste døgn. Av de som benyttet serveringstilbudet utenfor campingplassen de bodde på, hadde 25 % et forbruk på kr. 27 % brukte kr, og 23 % brukt kr. 15 % brukte kr, og 11 % 1000 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: kr. 248, og mer % 54 % Forbruk % 15 % 23 % 27 % 25 % Ikke forbruk 00 % 05 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Kiosk-/dagligvarer utenfor campingplassen 62 % av respondentene brukte penger på kiosk-/dagligvarer siste døgn. 39 % 62 % Forbruk Ikke forbruk Ca. halvparten av disse har brukt inntil 400 kr, herav 20 % som har brukt inntil 200 kr. 20 % har brukt kr, 4 % har brukt kr., og hele 13 % har brukt 1000 eller mer og mer % 9 % 4 % Gjennomsnittlig forbruk: kr. 325, % 20 % % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

30 26 Bensin/diesel /bilrekvisita mv. 34 % av respondentene har brukt penger på bensin, diesel eller bilrekvisita i løpet av siste 66 % 34 % Forbruk Ikke forbruk døgn. 31 % har brukt inntil 400 kr. Den største andelen har brukt fra 400 inntil 800 kr. (57 %). 13 % har brukt 800 kr eller mer og mer % 3 % 23 % 34 % Gjennomsnittlig forbruk: kr. 174, % 13 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Alkoholholdige drikkevarer 18 % av respondentene brukte penger på alkoholholdige drikkevarer siste døgn. 45 % har brukt inntil 200 kr. 36 % har brukt kr. 12 % har brukt kr. 6 % har brukt 600 kr eller mer. 82 % 800 og mer 3 % 18 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 49, % % % 45 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

31 27 Aktiviteter og opplevelser 17 % av respondentene hadde forbruk på aktiviteter/opplevelser. 22 % brukte kr, 22 % brukte kr., 9 % brukte kr. Hele 21 % brukte kr, 13 % brukte kr, og 13 % brukte 2000 kr eller mer. 83 % 2000 og mer % 13 % 21 % 17 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 161, % 11 % % % % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Museer/severdigheter/kulturarrangementer 10 % av respondentene hadde forbruk på billetter til museer/severdigheter/kulturarrangementer. 32 % brukte inntil 500 kr, 15 % brukte kr, 27 % brukte kr, og 15 % brukte 1500 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: kr 93, og mer % 10 % 15 % 27 % 15 % 27 % 15 % Forbruk Ikke forbruk 0 % 10 % 20 % 30 %

32 28 Fiskeutstyr/sportsutstyr 10 respondenter hadde forbruk på fiske-/ sportsutstyr. Halvparten av disse brukte inntil 200 kr. 3 % 97 % Forbruk Ikke forbruk 30 % brukte kr, og 20 % 500 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: kr 7, og mer % 30 % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Fiskekort Kun 3 respondenter hadde kjøpt fiskekort siste døgn, på hhv. 50, 125 og 500 kr. Gjennomsnittlig forbruk: kr 2,08 99 % 1 % Forbruk Ikke forbruk Leie av båt Kun 5 respondenter har brukt penger på leie av båt. 3 har svart kr, 1 har brukt 600 kr og 1 pers. har brukt 2000 kr. 98 % 2 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 8,49

33 29 Suvenirer/gaveartikler 13 % brukte penger på suvenirer/gaveartikler siste døgn. 42 % brukte inntil 200 kr, 22 % brukte % 13 % Forbruk Ikke forbruk 399 kr. 12 % brukte kr. 4 % hadde et forbruk på kr, og 20 % brukt 1000 kr eller mer og mer % 20 % Gjennomsnittlig forbruk: kr 57, % 12 % % % Klær/sko mv. 16 % av respondentene handlet klær og sko i løpet av siste døgn. Av disse brukte 40 % under 400 kr, 36 % brukte kr, 20 % brukte kr, og hele 16 % brukte 2000 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: kr 132,70 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 16 % Forbruk 84 % Ikke forbruk 2000 og mer 16 % % % % % % % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

34 30 Verkstedtjenester Kun 4 respondenter brukte penger på verkstedtjenester, og kun til små kostnader (2 betalte ca. 500, og 2 betalte kr. 1 % 99 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 13,69 Bruk av offentlig transport 8 respondenter brukte offentlig transport. Halvparten av disse brukte kr, og de andre 50 % brukt kr. 97 % 3 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 6,46 Bomavgifter/fergebilletter mv. 28 % hadde forbruk på bomavgifter/ fergebilletter siste døgn. 80 % av disse brukte inntil 200 kr. 10 % brukte kr, 4 % brukte kr og 6 % brukte 1000 kr eller mer. 72 % 72 % 1000 og mer 6 % 28 % 28 % Forbruk Forbruk Ikke forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: 58, % 10 % % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

35 31 Annet forbruk 5 respondenter hadde annet forbruk i løpet av siste døgn. Dette var bl.a. byggematerialer, campingutstyr, parkeringsutgifter mv. 4 handlet for mellom 6 og 630 kr, og en handlet for 2000 kr. 2 % 98 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: 9,92

36 Overrislingseffekter Forbruk utenom campingplassen Type forbruk Totalt antall svar Totalt forbruk Gj.sn. forbruk blant dem som hadde forbruk Gj.sn. forbruk av alle respondenter Andel som hadde forbruk Servering ,39 248,02 46 % Kiosk-/dagligvarer ,44 325,81 62 % Bensin/diesel mv ,16 174,24 34 % Drikkevarer (alkoholholdige) ,03 49,98 18 % Aktiviteter/opplevelser ,70 161,78 17 % Museer/severdigheter/kulturarrangementer ,06 93,83 10 % Fiske-/sportsutstyr ,90 7,35 3 % Fiskekort ,00 2,08 1 % Leie av båt ,00 8,49 2 % Offentlig transport ,62 6,46 3 % Suvenirer/gaveartikler ,27 57,69 13 % Klær/sko mv ,61 132,70 16 % Verkstedtjenester ,50 13,69 1 % Bomavgifter/ferger ,60 58,60 28 % Annet ,60 9,92 2 % Overrislingseffektene varierer etter campingplassenes beliggenhet ,64

37 Hovedresultater - forbruk på campingplassene og overrisling til andre næringer Enkeltresultater i undersøkelsen er presentert både som eksakte tall og som gjennomsnittstall, og danner et godt grunnlag for framtidige beslutninger i næringen. Hovedresultatene fra undersøkelsen er presentert som gjennomsnittstall med de svakheter dette medfører. Undersøkelsen sier likevel en god del om hvilke nivåer det dreier seg om når det gjelder gjestenes forbruk. I de videre presentasjoner har vi brukt begrepet campingfamilien, som i denne undersøkelsen består av i gjennomsnitt 3,3 personer. Nedenfor presenteres noen hovedresultater: Campingfamilien består av 3,3 personer Gjennomsnittlig døgnforbruk pr. campingfamilie 2 061,33 Fordeling av døgnforbruk Kr. % andel Forbruk til overnatting 485,59 23,6 Annet forbruk på campingplassen 225,10 10,9 Forbruk utenfor campingplassen 1350,64 65,5 Sum 2 061,33 100,0 Holder vi forbruk til overnatting utenfor, har campingfamilien et døgnforbruk utenfor campingplassen som er 6 ganger høyere enn forbruket på campingplassen. Dette gjelder forbruk til dagligvarer, servering, drikkevarer, suvenirer, bensin, verksted, bompenger, aktiviteter/opplevelser mv.

38 34 Hva brukte «campingfamilien» penger på utenfor campingplassen siste døgn? 62 % brukte penger på kiosk og dagligvarer 46 % brukte penger på servering. 34 % brukte penger på bensin og diesel. 28 % brukte penger på bom og ferger 18 % brukte penger på alkoholholdige drikkevarer 17 % brukte penger på aktiviteter og opplevelser. 16 % brukte penger på klær/sko. 13 % brukte penger på suvenirer og gaveartikler. 10 % brukte penger på museer og severdigheter. Blant de som har forbruk utenfor campingplassen avdekkes et relativt høyt forbruk innenfor de enkelte varegrupper. Basert på gjestedøgnsstatistikk fra SSB for sommer (juni, juli og august) (2008) og de forbrukstall som undersøkelsen har avdekket, er omsetningen som følger: Omsetning Totalt for Aust Agder/Vest Agder/Telemark Kilde: SSB Sommersesong (juni juli aug.) Total omsetning Omsetn. på campingplassene Overrisling til andre næringer Total omsetning Hele året Omsetn. på campingplassene Overrisling til andre næringer 600 mill. 207 mill. 393 mill. 808 mill. 279 mill. 529 mill.

39 35 Det ligger et stort uutnyttet potensial for campingplassene gjennom at svært lave andeler bruker penger på de forskjellige tilbud på campingplassene. De mer detaljerte tall er som følger: 57 % av campinggjestene bruker penger på kiosk-/dagligvarer på campingplassen 51 % av campinggjestene bruker penger på dusj, vask og tørk. 25 % av campinggjestene bruker penger på servering på campingplassen 11 % av campinggjestene bruker penger på kjøp av aktiviteter på campingplassen 7 % av campinggjestene bruker penger på kjøp av suvenirer/gaveartikler på campingplassen 7 % av campinggjestene bruker penger på leie av båt

40 36 3. Hvor fornøyde er gjestene? Hovedmålsettingen med undersøkelsen var å kartlegge campingturistenes forbruk. Det ble i tillegg lagt inn et spørsmål om hvor fornøyde turistene var med campingtilbudet. Resultatet ble som følger: 60 % 58 % 50 % 40 % 39 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 % 1 % Meget fornøyd Fornøyd Ikke fornøyd Ikke svart Av 325 respondenter er det i alt 58 % som er meget fornøyd og 39 % er fornøyd med oppholdet. 2 % er ikke fornøyd og 1 % har ikke svart på spørsmålet.

41 37 4. Noen sammenligninger med andre fylker Det ble i 2006 gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Oppland, og i Møre og Romsdal i Det er avslutningsvis trukket fram noen forskjeller mellom Agderfylkene/Telemark, Oppland og Møre og Romsdal. Reisefølge/nasjonalitet Antall i reisefølge Andel familier m/barn Andel utlendinger Agderfylkene/Telemark 3,3 58 % 23 % Oppland 2,6 37 % 50 % Møre og Romsdal 2,9 29 % 60 % Oppholdstid Under 1 uke 1 uke 2 uker 3 uker Mer enn 3 uker Agderfylkene/Telemark 26 % 16 % 24 % 16 % 18 % Oppland 20 % 18 % 26 % 22 % 12 % Møre og Romsdal 15 % 10 % 18 % 29 % 26 % Type overnatting Hytter Bobil Campingvogn/telt Sesongkontrakt Agderfylkene/Telemark 14 % 26 % 11%/13 % 11 % Oppland 26 % 15 % 20%/18 % 11 % Møre og Romsdal 25 % 37 % 13 %/15 % 3 %

42 38 Forbruk Gjennomsnittlig forbruk pr. campingfamilie Forbruk til overnatting Øvrig forbruk på campingplassen Forbruk utenom campingpl. (overrisling) Agderfylkene/Telemark (2009) Oppland (2006) Møre og Romsdal (2008) Gjennomsnittlig forbruk pr. person Forbruk til overnatting Øvrig forbruk på campingplassen Forbruk utenom campingpl. (overrisling) Agderfylkene/Telemark (2009) 147,30 68,20 409,40 Oppland (2006) 136,90 63,85 365,40 Møre og Romsdal (2008) 112,10 53,40 403,80 Fornøydhet Meget fornøyd Fornøyd Ikke fornøyd Ikke svart Agderfylkene/Telemark 58 % 39 % 2 % 1 % Møre og Romsdal 72 % 25 % 0 % 3 %

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

I REGIONALT PERSPEKTIV

I REGIONALT PERSPEKTIV RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/7 NORDMENNS FERIEVANER I REGIONALT PERSPEKTIV AV HEGE KITTERØD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 987 ISBN 8-57-54-4 ISSN 0-84 EMNEGRUPPE 4 Kulturelle forhold,

Detaljer

Natursøkende turister i LOVEST regionen

Natursøkende turister i LOVEST regionen Natursøkende turister i LOVEST regionen Rapport fra spørreundersøkelsen sommeren 2011 Et delprosjekt av Opplevelser i Nord Kunnskapsbasert Verdiskaping finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom

Detaljer

Markedsinformasjon om naturbaserte turister

Markedsinformasjon om naturbaserte turister Rapport 2004:10 Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu Birgit Abelsen Tittel : Forfattere : Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu og Birgit Abelsen Norut

Detaljer

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 Sammendrag: Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 TØI rapport 1155/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011 66 sider Denne rapporten er basert på datamateriale

Detaljer

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 RAPPORT Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2011 April 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Forord Oslo dannet i perioden 23. februar til 6. mars 2011, rammen

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 Gjenkjøp En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Forfattere Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 ISSN-nummer

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen)

Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker (Sjusjøen) Fritidsboligundersøkelse 2009/2010 i Gausdal,Lillehammer,Øyer ogringsaker(sjusjøen) November/desember2009 Januar2010 Lillehammer,april2010 Norsk Turistutvikling AS Fritidsboligundersøkelse2009/2010 igausdal,lillehammer,øyerogringsaker(sjusjøen)

Detaljer

Notater. Tom Granseth. Formidling av private hytter gjennom hytteformidler. 2001/63 Notater 2001

Notater. Tom Granseth. Formidling av private hytter gjennom hytteformidler. 2001/63 Notater 2001 2001/63 Notater 2001 Tom Granseth Notater Formidling av private hytter gjennom hytteformidler Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk Emnegruppe: 10.11 Innhold 1.

Detaljer

Rapport nummer 04/09. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging.

Rapport nummer 04/09. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging. Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59 12 75 Rapport nummer 04/09 Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging.

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz Arbeidsnotat 2008-005 Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz* Sammendrag Mulighetene

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 TØI-rapport 867/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 59 sider Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer