Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer Prosjekteiere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere:"

Transkript

1 Forbruksundersøkelse sommer 2009 Prosjekteiere: Aust Agder Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Undersøkelsen er gjennomført av Camping i Agder og Telemark

2 Forord Prosjektet er gjennomført i perioden juli 2009 til nov med gjennomføring av selve undersøkelsen i juli og august. Prosjektet er initiert av NHO Reiseliv i samarbeid med fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Prosjektet har vært lagt til Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer som har hatt prosjektlederansvar. Kartlegging av campinggjestenes forbruk på sommeren har skjedd gjennom spørreundersøkelser på 8 utvalgte campingplasser i Agder-fylkene og Telemark. I utgangspunktet var det 10 campingplasser som sa seg villig til å delta, men en falt ut pga. sykdom, og en annen leverte ikke svarskjemaer. Dermed er 8 campingplasser med i undersøkelsen. Undersøkelsen gir mange interessante resultater som vil bli brukt til å dokumentere campingnæringens betydning i fylkene og i de forskjellige lokalsamfunn. Dette er resultater som er viktige for politikere, tillitsvalgte i næringsorganisasjoner, finansinstitusjoner og ikke minst for næringen selv. Campingnæringen er en betydelig næring i Agder og Telemark, ikke minst gjennom de overrislingseffekter som næringen gir til andre næringer i lokalsamfunnet. Prosjektet vil bidra til å sette næringen på kartet og gi næringen den oppmerksomhet den fortjener som en vesentlig del av turistnæringen i Agder og Telemark. De metoder som er benyttet i dette prosjektet, er allerede gjennomført i Møre og Romsdal og i Oppland, og vil kunne danne grunnlag for tilsvarende prosesser i andre fylker der campingnæringen er en vesentlig del av reiselivstilbudet.

3 1 Innhold 1. Status for campingnæringen i Agder og Telemark Forbruksundersøkelse Forbruksundersøkelsen sommer Reisefølge Nasjonalitet Type overnatting Pris på overnatting Reisemåte Ferielengde Forbruk på campingplassen Forbruk utenom campingplassen Overrislingseffekter Hovedresultater Hvor fornøyde er gjestene? Noen sammenligninger med andre fylker... 37

4

5 1. Status for campingnæringen i Agder og Telemark Registrerte plasser Ant. registrerte plasser Andel i forhold til hele landet Antall hytter/rom Andel i forhold til hele landet Gj.sn. antall hytter/rom pr. campingplass Aust Agder 29 3,7 % 624 5,2 % 22 Vest Agder 19 2,4 % 606 5,0 % 32 Telemark 48 6,2 % 510 4,2 % 11 Hele landet ,0 % % 15 Telemark har flest campingplasser, men Agder-fylkene har en større andel av hytter/rom og derved et høyere gjennomsnittlig antall hytter/rom pr. campingplass. Antall overnattinger etter overnattingsmåte 2008 I alt Sesongkontrakt Andel (%) Telt/vogn Andel (%) Bobil Andel (%) Aust Agder , , , ,0 Vest Agder , , , ,7 Telemark , , , ,9 Hele landet , , , ,5 Sommersesongen (juni, juli, august 2008) utgjør totalt for alle tre fylkene gjestedøgn (SSB). Dette er 74,2 % av belegg på helårsbasis. Selv om Telemark har flest campingplasser, har de færrest overnattinger i alt. Andelen overnattinger på sesongkontrakter er størst i Telemark. Hytte Andel (%)

6 2 Campingstatistikk Aust-Agder Ant. overnattinger i Aust Agder (1000) Markedsandel for Aust Agder (%) ,95 6,2 6,24 5,25 5, I alt Nordmenn % andel Utlendinger % andel Aust Agder ,3 % ,7 % Kilde: SSB Antall overnattinger på campingplasser i Aust-Agder har variert noe i løpet av siste 5 års periode. De siste 2 årene viser en nedgang i forhold til de foregående. Aust-Agders markedsandel har vist en synkende tendens fra 6,9 % i 2004, og var i 2008 nede på 5,1 %. 75,3 % av belegget i 2008 var nordmenn.

7 3 Vest-Agder Ant. overnattinger i Vest Agder (1000) Markedsandel i Vest Agder (%) ,62 4,74 4,9 5,37 5, I alt Nordmenn % andel Utlendinger % andel Vest Agder ,2 % ,8 % Kilde: SSB Antall overnattinger på campingplasser i Vest-Agder har stort sett økt i hele 5-årsperioden, og med en sterkere vekst de 2 siste årene. Vest-Agders markedsandel viser en økning hvert år de siste 4 årene, og er nå oppe på 5,6 %. 84,2 % av belegget i 2008 var nordmenn.

8 4 Telemark Ant. overnattinger i Telemark (1000) Markedsandel for Telemark (%) ,36 4,85 4,82 4,59 4, I alt Nordmenn % andel Utlendinger % andel Telemark ,7 % ,3 % Kilde: SSB Antall overnattinger i Telemark har variert noe i løpet av de siste 5 år, men viser totalt sett en synkende tendens. Markedsandelen har sunket hvert år fra år 2000, og var i ,1 %. 82,7 % av belegget i 2008 var nordmenn.

9 5 2. Forbruksundersøkelse 2.1. Forbruksundersøkelsen sommer 2009 Antall bedrifter/tidsperiode Opprinnelig målsetting var å få med 14 deltakende bedrifter, der hver bedrift skulle samle inn 35 skjemaer i juli og 16 skjemaer i august for databehandling. Nasjonalitet Utvalget skulle representere; 70 % norske 15 % tyskspråklige 15 % engelskspråklige Overnattingsmåte Det norskspråklige utvalget skulle representere; 30 % som bor i vogner m/sesongkontrakt 30 % som bor i telt/vogn 15 % som bor i bobil 25 % som bor i hytte Tyske og engelske kunne distribueres tilfeldig på kategoriene. Rekruttering av respondenter NHO Reiseliv avd. Camping sendte ut brev til 14 campingplasser i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark med forespørsel om å delta i undersøkelsen. Disse ble så fulgt opp med telefonisk kontakt. 10 campingplasser sa seg villige til å delta i undersøkelsen. Disse fikk tilsendt avtaleskjema, spørreskjemaer og retningslinjer for innsamlingen. En campingplass i Agder falt ut pga. sykdom i bedriften. En campingplass har ikke returnert svarskjemaer.

10 6 Undersøkelsen er gjennomført på følgende 8 campingplasser: Aust Agder Vest Agder Telemark Moysand Familiecamping AS Egenes Ferie og Fritidssenter Beverøya Hytteutleie og Camping Mineralparken Bobilcamp Hamre Familiecamping Tingsaker Familiecamping Sørlandet Familiecamping Neset Camping Svarskjemaer Campingbedriftene har gjort en flott innsats i utlevering og innsamling av spørreskjemaer. Totalt er det kommet inn 325 svar, fordelt på 253 norskspråklige (78 %), 33 tyskspråklige (10 %) og 39 engelskspråklige (12 %). Det er noe lavere enn målsettingen på tysk og engelsk. Dette er etter NTUs vurdering innenfor de fordelinger en stilte krav om før undersøkelsen ble igangsatt, både når det gjelder nasjonalitet, overnattingsmåte og tidsperioder for gjennomføring av undersøkelsen. NTU vurderer det slik at de ubetydelige avvik som har oppstått ikke har noen betydning for resultatene sett opp mot de kriterier som ble stilt.

11 7 2.2 Reisefølge Godt over halvparten (58 %) av de som har svart, er familier med barn, hvorav 5 % er en forelder med barn. I tillegg kommer besteforeldre med barn med 1 %. 34 % er ektepar/samboere. 5 % reiser sammen med venner og 2 % reiser alene. 2 % 34 % 5 % 5 % 1 % 53 % Familie med barn Besteforeldre m/barn Venner En forelder m/barn Ektepar/samboere Alene Antall i reisefølge 34 % reiser to sammen. 21 % av reisefølgene består av 3-4 personer, og vel 11 % er 5-6 personer i reisefølget. 1 % reiser alene. 2 % av reisefølgene er på 7-10 personer, og 1 % er flere enn 10 personer. 231 har svart på spørsmålet (94 har ikke svart). I gjennomsnitt består reisefølget av 3,3 personer. 1 % 2 % 29 % 11 % 2 % 21 % 34 % Alene 2 pers. 3 4 pers. 5 6 pers pers. Flere enn 10 Ektepar/samboere: 96 % er to i reisefølge, de resterende 4 % er 4 pers. Familier med barn: 56 % er 3-4 personer i reisefølge og 39 % er 5-6 pers. 3 % er 7 eller flere. En forelder med barn: 21 % er 2 pers., 72 % er 3-4 pers., 7 % er 5-6 pers. i reisefølge. Venner: 25 % er 2 pers., 25 % er 3-4 pers., 8 % er 5-6 pers., 34 % er 7-10 pers. og 8 % er flere enn 10 personer. Dette dreier seg imidlertid om små tall.

12 8 Reisefølge sett i forhold til nasjonalitet Annen nasj. 22 % 78 % Nederlandsk 33 % 8 % 54 % Familie med barn Besteforeldre m/barn Tysk 43 % 11 % 43 % 3 % Venner Dansk 20 % 60 % 20 % En forelder m/barn Ektepar/samboere Norsk 58 % 2 2 % 4 % 29 % 1 % Alene 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Reisefølget består i hovedsak av familier med barn og ektepar/samboere. Andel ektepar/samboere er mest dominerende blant de utenlandske gjestene, høyest i sekkeposten annen nasjonalitet med 78 %. 60 % blant danskene er ektepar/samboere, og 54 % blant nederlendere. Blant tyskerne er andelen 43 %, og 29 % blant nordmenn. Familier med barn er høyest blant nordmenn, med 58 %. Dernest kommer tyskerne med 43 %, nederlendere med 33 %, andre nasjonalitet 22% og danskene med 20 %. Det er flest dansker som reiser alene (20 %). 3 % av tyskerne reiser også alene. 1 % blant nordmenn. 2 % av nordmenn er besteforeldre med barn, og ingen blant de andre nasjonalitetene. En forelder med barn: 11 % tyskere, 8 % nederlendere, 4 % nordmenn.

13 Nasjonalitet Vel 3/4 (77 %) av de spurte er nordmenn. Dette samsvarer godt med antall nordmenn av totalt antall overnattinger på campingplasser i området. Av utlendinger er fordelingen som følger: 0,3 % svensker 1,5 % dansker 11,4 % tyskere 7,4 % nederlendere 3 % kommer fra Europa for øvrig (Belgia, Sveits, Østerrike, England, Litauen, Finland). Alle har svart på spørsmålet. 2 % 11 % 7 % 3 % Norsk Svensk Dansk 77 % Tysk Nederlandsk Annen nasj Type overnatting Totalt ca. 38 % overnattet i campingvogn, hvorav 11 % overnattet i campingvogn som står på samme campingplass hele sommeren (sesongkontrakt). 25 % overnattet i egen bobil. Ca. 14 % overnattet i hytte, hvorav 9 % i hytte med dusj og wc. 13 % overnattet i telt. 3 % overnattet i leilighet 6 % har svart «annet». 1 % har ikke svart. Ikke svart 1 % Annet 6 % Camp.vogn uten sesongkontrakt Camp.vogn sesongkontrakt 11 % Telt 13 % Bobil Motell 1 % Leilighet 3 % Enkel hytte 5 % Hytte med dusj 9 % 27 % 25 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

14 10 Type overnatting sett i forhold til nasjonalitet Annen nasj. 33 % 11 % Nederlandsk 13 % 4 % 4 % 29 % Tysk 3 % 3 % 3 % 46 % Dansk 20 % 20 % 20 % Norsk 12 % 3 % 3 % 21 % 9 % 14 % 44 % 25 % 27 % 11 % 25 % 3 % 11 % 5 % 40 % 31 % 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hytte m/dusj/wc Enkel hytte Leilighet Motell Egen bobil Telt Camp.vogn sesong Campingvogn Annet 45 % av nordmenn bor i campingvogn, av disse har 14 % sesongkontrakt. 15 % bor i hytte, hvorav 13 % med dusj/wc. 21 % bruker egen bobil. 40 % av danskene bor i campingvogn. 20 % bor i enkel hytte. 20 % bor i egen bobil og 20 % bor i telt. Blant tyskerne er det bobil som er dominerende, med 46 %. 27 % bor i telt, 11 % i campingvogn. 29 % av nederlenderne brukte bobil, 25 % brukte campingvogn og 25 % bodde i telt. 13 % bodde i enkel hytte. 44 % blant andre nasjonaliteter brukte bobil, 33 % bodde i enkel hytte, og 11 % bodde på motell. 11 % bodde i telt. Det var kun en svensk respondent, så svensker er utelatt i denne grafen. Han bodde for øvrig i telt.

15 11 Overnattingstype sett i sammenheng med sammensetning av reisefølge Alene 20 % 40 % 20 % 20 % Hytte m/dusj/wc Ektepar/samboere En forelder m/barn 6 % 4 % 18 % 38 % 12 % 29 % 9 % 13 % 18 % 21 % 24 % 7 % Enkel hytte Leilighet Motell Venner Besteforeldre m/barn 19 % 20 % 6 % 19 % 20 % 31 % 60 % 19 % 6 % Egen bobil Telt Camp.vogn sesong Familie med barn 13 % 4 % 3 % 18 % 13 % 9 % 34 % 7 % Campingvogn Annet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 43 % av barnefamiliene bodde i campingvogn, derav 9 % på sesongkontrakt. 18 % brukte egen bobil. 17 % bodde i hytte, derav 13 % i hytte med dusj/wc. 13 % bodde i telt. Blant en forelder med barn bodde 30 % i hytte (18 % i hytte m/dusj/wc). 29 % bodde i egen bobil, og 24 % i campingvogn på sesongkontrakt, 18 % bodde i telt. Besteforeldre med barn bodde stort sett i campingvogn (80 %), derav 20 % på sesongkontrakt. De resterende 20 % bodde i hytte med dusj/wc. Ektepar/samboere bodde hovedsaklig i bobil (38 %). 34 % bodde i campingvogn, derav 13 % på sesongkontrakt. 9 % bodde i telt, 6 % i enkel hytte, 4 % i leilighet, og 7 % brukte annen overnatting. Hele 31 % i vennesammenheng bodde i telt. Ellers bodde 19 % i campingvogn, 19 % i hytte m/dusj/wc og 19 % i bobil. 6 % bodde i leilighet, og 6 % hadde annen overnatting. De som reiste alene, overnattet hovedsaklig i campingvogn (60 %), derav på sesongkontrakt 40 %. 20 % bodde i telt og 20 % oppga annen overnatting.

16 Pris på overnatting Av de som har svart på spørsmålet (N=244), har 21 % oppgitt at pris for overnatting var fra kr. Videre fordeling er som følger: 34 % kr 23 % kr 37 % % kr 13 % mer enn 1000 kr Over % 6 % % % % Inntil % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Gjennomsnittlig pris på overnatting pr. døgn blant dem som har svart, er kr. 485,59. Pris på sesongkontrakt 36 respondenter har svart at de har campingvogn på sesongkontrakt. 9 av disse har ikke svart på pris. De 27 øvrige har oppgitt følgende priser: Inntil 10000: 4 (14,8 %) : 19 (70,4 %) : 2 (7,4 %) : 2 (7,4 %) I tillegg var det 2 respondenter som hadde egen campinghytte/husvogn på sesongkontrakt til hhv og kr.

17 Reisemåte Ikke svart 0 % Sykkel 1 % Fly 0 % Buss 2 % Motorsykkel 1 % Bobil Bil m/campingvogn Egen bil 26 % 27 % 45 % 72 % reiser med egen bil, av dem 27 % med campingvogn. 26 % reiser med bobil og 6 % med motorsykkel. 2 % reiser med buss. Kun 2 av respondentene reiste med sykkel, og 1 med fly. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 1 har ikke svart. Reisemåte sett i forhold til nasjonalitet Nasjonalitet Egen bil Egen bil m/campingvogn Bobil Motorsykkel Buss Sykkel Norsk 47 % 30 % 21 % - 1 % - Svensk *) 100 % Dansk - 40 % 20 % 20 % 20 % Tysk 38 % 11 % 49 % - 3 % - Nederlandsk 38 % 25 % 29 % 4 % 4 % - Annen nasjonalitet 56 % - 44 % *) Kun 1 pers. Nordmenn: 77 % reiser med egen personbil, herav har 30 % med campingvogn. 21 % bruker bobil. Tyskere: 49 % reiser med egen personbil, herav 11 % med campingvogn. 49 % bruker bobil. Nederlendere: 63 % reiser med egen personbil, herav 25 % med campingvogn. 29 % bruker bobil. Dansker: 40 % reiser ed bil m/campingvogn, 20 % bruker hhv. bobil, motorsykkel og sykkel (små tall). Annen nasjonalitet: 56 % kjører egen bil, 44 % kjører bobil.

18 Ferielengde 73 % har svart at feriens varighet er på 1 uke eller mer, hvorav 17,5 % har svart mer enn 3 uker, 16 % 3 uker, 24 % 2 uker og 15,7 % 1 uke. 24 % har en ferievarighet på mindre enn 1 uke. 318 svarte på spørsmålet. Ikke svart Over 3 uker 3 uker 2 uker 1 uke 6 døgn 5 døgn 4 døgn 3 døgn 2 døgn Feriens varighet 2 % 18 % 16 % 24 % 16 % 3 % 3 % 5 % 5 % 10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Feriens varighet hittil På intervjutidspunktet hadde ferien vart i inntil 5 døgn for 31,9 % av respondentene. For 16,9 % hadde ferien vart i 5-9 døgn. Ca. 10 % hadde vært på ferie i døgn, 5,5 % i døgn og 9,5 % i 20 døgn eller mer. I gjennomsnitt hadde ferien vart i 9,85 døgn på intervjutidspunktet. 240 hadde svart på spørsmålet. Feriens varighet hittil Ikke svart 26 % 20 døgn eller mer 10 % døgn 06 % døgn 10 % 5 9 døgn 17 % 0 4 døgn 32 % 00 % 05 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

19 15 Opphold på campingplassen 15 % kom samme dag som de besvarte skjemaet. 25 % har oppholdt seg på campingplassen i 1 døgn, 21 % i 2 døgn, 13 % i 3 døgn og 24 % i 4 døgn eller mer. 71 % av respondentene som har bodd på campingplassen i 4 døgn eller mer, har svart på hvor lenge de har bodd der. Det viser et gjennomsnitt på 19 dager. Opphold på campingplassen Ikke svart 3 % 4 døgn el. mer 24 % 3 døgn 13 % 2 døgn 21 % 1 døgn 25 % Kom i dag 15 % 8 har ikke besvart spørsmålet. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

20 16 Feriens varighet denne gang sett i forhold til nasjonalitet Annen nasj. Nederlandsk Tysk Dansk Norsk 4 % 4 % 3 % 22 % 35 % 14 % 6 % 6 % 38 % 60 % 22 % 4 % 3 % 18 % 22 % 21 % 49 % 21 % 40 % 11 % 33 % 2 døgn 33 % 14 % 17 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 3 døgn 4 døgn 5 døgn 6 døgn 1 uke 2 uker 3 uker Over 3 uker Blant nordmenn hadde 33 % under en uke med ferie denne gang. Ferien varer i en uke for 18 %, to uker for 21 %, tre uker for 11 % og mer enn tre uker for 17 %. 60 % av danskene hadde ferie i en uke, og 40 % hadde ferie i to uker (små tall). Svensker er ikke tatt med i grafen, da det kun var en respondent. 3 % av tyskerne hadde ferie i en uke, 35 % i to uker, 49 % i tre uker og 14 % i mer enn tre uker. Blant nederlenderne hadde 8 % ferie en uke eller mindre, 38 % ferierte i to uker, 21 % i tre uker og 33 % i mer enn tre uker. Andre nasjonaliteter fordelte seg slik: 22 % i en uke, 22 % i to uker, 22 % i tre uker, og 33 % i mer enn tre uker.

21 Lengden på ferie denne gang sett i sammenheng med sammensetning av reisefølget 17 Alene 25 % 25 % 50 % Ektepar/samboere 5 % 3 % 4 % 3 1 %% 15 % 28 % 15 % 28 % En forelder m/barn 25 % 13 % 13 % 13 % 13 % 6 % 19 % Venner 25 % 19 % 25 % 13 % 19 % Besteforeldre m/barn 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Familie med barn 11 % 6 % 7 % 2 % 4 % 17 % 23 % 19 % 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2 døgn 3 døgn 4 døgn 5 døgn 6 døgn 1 uke 2 uker 3 uker Over 3 uker De som reiser alene, har høyest andel med ferieopphold på mer enn 3 uker (50 %). 25 % har to uker og 25 % har en uke. En forelder med barn har høyest andel med ferieopphold på mindre enn en uke (51 %), hvorav ca. halvparten i to døgn. 13 % har hhv. en uke og to uker. 25 % har tre uker eller mer. Besteforeldre med barn fordeler som følger: 20 % har 2 døgn, 20 % har en uke, 20 % har to uker, 20 % har tre uker og 20 % har mer enn tre uker. Familier med barn: 30 % har mindre enn en uke, 17 % har en uke, 23 % har to uker, 19 % har tre uker og 11 % har mer enn 3 uker. Ektepar/samboere: 16 % har ferieopphold på mindre enn en uke, 15 % ferierer en uke, 28 % i to uker, 15 % i tre uker og 28 % i mer enn tre uker.

22 Forbruk på campingplassen Mat/drikke (servering) 25 % 75 % Kioskvarer/dagligvarer 57 % 43 % Suvenirer 7 % 93 % Dusj/vaskemaskin/tørketrommel 51 % 49 % Leie av båt Andre aktiviteter/opplevelser Annet 7 % 2 % 11 % 93 % 98 % 89 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Har brukt penger på... Har ikke brukt penger på... Det som flest campinggjester bruker penger på, er kiosk-/dagligvarer (57,2 %) og bruk av dusj/ vaskemaskin/tørketrommel (51,1 %). Ca. ¼ av campinggjestene bruker penger på servering på campingplassen. På de neste sidene følger mer detaljer om hvor mye som er brukt av penger siste døgn på de ulike typer forbruksposter. Alle omsetningstall er pr. campingfamilie, altså pr. 3,3 personer. Alle gjennomsnittstall som brukes i fortsettelsen, er gjennomsnitt av totalt antall respondenter.

23 19 Servering på campingplassen Av de ca. 25 % som har svart at de har brukt penger på serveringstilbudet, har nesten halvparten (46 %) brukt inntil kr % har brukt kr, og 16 % har brukt 500 kr og mer. 75 % 1000 og mer % 6 % 10 % Har brukt penger på servering Har ikke brukt penger på serv. Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 82, % % % Kiosk-/dagligvarer på campingplassen Av de 57 % som har svart at de har brukt penger på kiosk-/dagligvarer, har 69 % brukt inntil 200 kr. Ca. 25 % har brukt kr. 6 % har brukt 500 kr eller mer. 43 % har ikke brukt penger på kiosk-/ dagligvarer på campingplassen. Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 92,29 43 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 57 % 1000 og mer 1 % % 10 % 15 % 16 % 23 % 30 % Har brukt penger på kiosk /dagligvarer Ikke forbruk på kiosk /dagl.varer 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

24 20 Leie av båt på campingplassen Kun 7 % av respondentene har brukt penger på båtleie. Vel 1/3 av disse har brukt under 100 kr på båtleie, samme andel har brukt 500 kr eller mer. Her dreier det seg imidlertid om små tall. Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 22,86 93 % 500 og mer % 7 % 18 % 36 % Brukt penger på leie av båt Ikke forbruk på leie av båt % Aktiviteter/opplevelser på campingplassen Av de 11 % som har svart at de har brukt penger på aktiviteter/opplevelser, har 54 % brukt inntil 200 kr. 38 % har brukt kr, og 8 % har brukt 500 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 28,66 89 % 1000 og mer % 10 % 20 % 30 % 40 % 3 % 5 % 11 % Har brukt penger på akt./oppl. Ikke forbruk på akt.oppl % % 27 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

25 21 Dusj/vaskemaskin/tørketrommel 51 % har hatt forbruk på dusj/vaskemaskin/tørketrommel siste døgn. 49 % 51 % Har brukt penger på dusj/ vaskemaskin mv. Ikke forbruk på dusj/ vaskemaskin mv. Av disse har 52 % brukt inntil 50 kr. Nesten 28 % har brukt kr. og ca. 13 % har brukt kr. 7 % har brukt 200 kr eller mer. 400 og mer % 3 % 2 % Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 37, % 28 % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kjøp av suvenirer på campingplassen 7 % av respondentene kjøpte suvenirer på campingplassen. 93 % 7 % Har brukt penger på suvenirer Ikke forbruk på suvenirer Ca. halvparten av disse brukte under 100 kr. 12 % brukte kr. 26 % brukte kr, og 13 % brukte 1000 kr eller mer og mer % 26 % Gjennomsnittlig forbruk: Kr. 33, % % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

26 22 Annet forbruk på campingplassen 7 respondenter hadde annet forbruk på campingplassen. 2 brukte penger på internett, ellers var det båtplass, handling i boder/telt, strøm mv. Gjennomsnittlig forbruk: kr. 10,12

27 23 Oppsummering av forbruk på campingplassen På campingplassen Type forbruk Totalt antall svar Totalt forbruk Gj.sn. forbruk blant dem som hadde forbruk Pris overnatting ,59 Sesongkontrakt ,44 Gj.sn. forbruk av alle respondenter Andel som hadde forbruk Servering ,82 82,46 25 % Kiosk/dagligvarer ,26 92,29 57 % Suvenirer/gaver ,26 33,70 7 % Leie av båt ,73 22,86 7 % Aktiviteter/opplevelser ,76 28,66 11 % Dusj/vaskemaskin/tørketrommel mv ,36 37,47 51 % Annet ,00 10,12 2 % Sum ,10 Tallene gjelder pr. campingfamilie 3,3 personer. Denne sammenstillingen viser at gjennomsnittlig forbruk til overnatting (utenom sesongkontrakt) ligger på kr 485,59. Øvrige forbruk er fordelt på servering, kiosk/dagligvare, suvenirer/gaver, leie av båt, aktiviteter/ opplevelser og dusj/vaskemaskin/tørketrommel, og de enkelte tall fremgår av tabellen ovenfor. Gjennomsnittforebruk på campingplassen utenom overnatting utgjør totalt kr. 225,10. Dette er i realiteten litt større, da noen av respondentene har misforstått spørsmålet og kun satt kryss for forbruk, uten tall. Når campinggjestene først benytter seg av tilbudet, bruker de til dels en del penger, så utfordringen ligger i å få flere til å benytte tilbudene.

28 Forbruk utenfor campingplassen Kiosk /dagligvarer Servering Bensin/diesel/bilrekvisita Bomavgifter/fergebill. mv. Alkoholh. drikkevarer Aktiviteter/opplevelser Klær/sko mv. Suvenirer/gaveartikler Museer/severdigh./arr. Offentlig transport Fiskeutstyr/sportsutstyr Båtleie Fiskekort Verkstedtjenester Annet 62 % 46 % 34 % 28 % 18 % 17 % 16 % 13 % 10 % 3 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 39 % 54 % 66 % 72 % 82 % 83 % 84 % 87 % 90 % 97 % 97 % 98 % 99 % 99 % 98 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Har brukt penger på.. Ikke forbruk på.. Det er størst andel som har brukt penger siste døgn på kiosk-/dagligvarer (62 %). Deretter kommer servering (46 %), bensin/diesel/bilrekvisita (34 %) og bomavgifter /fergebilletter (28 %). På de neste sidene følger mer detaljer om hvor mye som er brukt av penger siste døgn på de ulike typer forbruksposter. Alle forbrukstall er pr. campingfamilie, altså pr. 3,3 personer.

29 25 Servering utenfor campingplassen Nesten halvparten (46 %) har brukt penger på servering utenfor campingplassen siste døgn. Av de som benyttet serveringstilbudet utenfor campingplassen de bodde på, hadde 25 % et forbruk på kr. 27 % brukte kr, og 23 % brukt kr. 15 % brukte kr, og 11 % 1000 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: kr. 248, og mer % 54 % Forbruk % 15 % 23 % 27 % 25 % Ikke forbruk 00 % 05 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Kiosk-/dagligvarer utenfor campingplassen 62 % av respondentene brukte penger på kiosk-/dagligvarer siste døgn. 39 % 62 % Forbruk Ikke forbruk Ca. halvparten av disse har brukt inntil 400 kr, herav 20 % som har brukt inntil 200 kr. 20 % har brukt kr, 4 % har brukt kr., og hele 13 % har brukt 1000 eller mer og mer % 9 % 4 % Gjennomsnittlig forbruk: kr. 325, % 20 % % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

30 26 Bensin/diesel /bilrekvisita mv. 34 % av respondentene har brukt penger på bensin, diesel eller bilrekvisita i løpet av siste 66 % 34 % Forbruk Ikke forbruk døgn. 31 % har brukt inntil 400 kr. Den største andelen har brukt fra 400 inntil 800 kr. (57 %). 13 % har brukt 800 kr eller mer og mer % 3 % 23 % 34 % Gjennomsnittlig forbruk: kr. 174, % 13 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Alkoholholdige drikkevarer 18 % av respondentene brukte penger på alkoholholdige drikkevarer siste døgn. 45 % har brukt inntil 200 kr. 36 % har brukt kr. 12 % har brukt kr. 6 % har brukt 600 kr eller mer. 82 % 800 og mer 3 % 18 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 49, % % % 45 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

31 27 Aktiviteter og opplevelser 17 % av respondentene hadde forbruk på aktiviteter/opplevelser. 22 % brukte kr, 22 % brukte kr., 9 % brukte kr. Hele 21 % brukte kr, 13 % brukte kr, og 13 % brukte 2000 kr eller mer. 83 % 2000 og mer % 13 % 21 % 17 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 161, % 11 % % % % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Museer/severdigheter/kulturarrangementer 10 % av respondentene hadde forbruk på billetter til museer/severdigheter/kulturarrangementer. 32 % brukte inntil 500 kr, 15 % brukte kr, 27 % brukte kr, og 15 % brukte 1500 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: kr 93, og mer % 10 % 15 % 27 % 15 % 27 % 15 % Forbruk Ikke forbruk 0 % 10 % 20 % 30 %

32 28 Fiskeutstyr/sportsutstyr 10 respondenter hadde forbruk på fiske-/ sportsutstyr. Halvparten av disse brukte inntil 200 kr. 3 % 97 % Forbruk Ikke forbruk 30 % brukte kr, og 20 % 500 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: kr 7, og mer % 30 % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Fiskekort Kun 3 respondenter hadde kjøpt fiskekort siste døgn, på hhv. 50, 125 og 500 kr. Gjennomsnittlig forbruk: kr 2,08 99 % 1 % Forbruk Ikke forbruk Leie av båt Kun 5 respondenter har brukt penger på leie av båt. 3 har svart kr, 1 har brukt 600 kr og 1 pers. har brukt 2000 kr. 98 % 2 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 8,49

33 29 Suvenirer/gaveartikler 13 % brukte penger på suvenirer/gaveartikler siste døgn. 42 % brukte inntil 200 kr, 22 % brukte % 13 % Forbruk Ikke forbruk 399 kr. 12 % brukte kr. 4 % hadde et forbruk på kr, og 20 % brukt 1000 kr eller mer og mer % 20 % Gjennomsnittlig forbruk: kr 57, % 12 % % % Klær/sko mv. 16 % av respondentene handlet klær og sko i løpet av siste døgn. Av disse brukte 40 % under 400 kr, 36 % brukte kr, 20 % brukte kr, og hele 16 % brukte 2000 kr eller mer. Gjennomsnittlig forbruk: kr 132,70 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 16 % Forbruk 84 % Ikke forbruk 2000 og mer 16 % % % % % % % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

34 30 Verkstedtjenester Kun 4 respondenter brukte penger på verkstedtjenester, og kun til små kostnader (2 betalte ca. 500, og 2 betalte kr. 1 % 99 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 13,69 Bruk av offentlig transport 8 respondenter brukte offentlig transport. Halvparten av disse brukte kr, og de andre 50 % brukt kr. 97 % 3 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: kr 6,46 Bomavgifter/fergebilletter mv. 28 % hadde forbruk på bomavgifter/ fergebilletter siste døgn. 80 % av disse brukte inntil 200 kr. 10 % brukte kr, 4 % brukte kr og 6 % brukte 1000 kr eller mer. 72 % 72 % 1000 og mer 6 % 28 % 28 % Forbruk Forbruk Ikke forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: 58, % 10 % % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

35 31 Annet forbruk 5 respondenter hadde annet forbruk i løpet av siste døgn. Dette var bl.a. byggematerialer, campingutstyr, parkeringsutgifter mv. 4 handlet for mellom 6 og 630 kr, og en handlet for 2000 kr. 2 % 98 % Forbruk Ikke forbruk Gjennomsnittlig forbruk: 9,92

36 Overrislingseffekter Forbruk utenom campingplassen Type forbruk Totalt antall svar Totalt forbruk Gj.sn. forbruk blant dem som hadde forbruk Gj.sn. forbruk av alle respondenter Andel som hadde forbruk Servering ,39 248,02 46 % Kiosk-/dagligvarer ,44 325,81 62 % Bensin/diesel mv ,16 174,24 34 % Drikkevarer (alkoholholdige) ,03 49,98 18 % Aktiviteter/opplevelser ,70 161,78 17 % Museer/severdigheter/kulturarrangementer ,06 93,83 10 % Fiske-/sportsutstyr ,90 7,35 3 % Fiskekort ,00 2,08 1 % Leie av båt ,00 8,49 2 % Offentlig transport ,62 6,46 3 % Suvenirer/gaveartikler ,27 57,69 13 % Klær/sko mv ,61 132,70 16 % Verkstedtjenester ,50 13,69 1 % Bomavgifter/ferger ,60 58,60 28 % Annet ,60 9,92 2 % Overrislingseffektene varierer etter campingplassenes beliggenhet ,64

37 Hovedresultater - forbruk på campingplassene og overrisling til andre næringer Enkeltresultater i undersøkelsen er presentert både som eksakte tall og som gjennomsnittstall, og danner et godt grunnlag for framtidige beslutninger i næringen. Hovedresultatene fra undersøkelsen er presentert som gjennomsnittstall med de svakheter dette medfører. Undersøkelsen sier likevel en god del om hvilke nivåer det dreier seg om når det gjelder gjestenes forbruk. I de videre presentasjoner har vi brukt begrepet campingfamilien, som i denne undersøkelsen består av i gjennomsnitt 3,3 personer. Nedenfor presenteres noen hovedresultater: Campingfamilien består av 3,3 personer Gjennomsnittlig døgnforbruk pr. campingfamilie 2 061,33 Fordeling av døgnforbruk Kr. % andel Forbruk til overnatting 485,59 23,6 Annet forbruk på campingplassen 225,10 10,9 Forbruk utenfor campingplassen 1350,64 65,5 Sum 2 061,33 100,0 Holder vi forbruk til overnatting utenfor, har campingfamilien et døgnforbruk utenfor campingplassen som er 6 ganger høyere enn forbruket på campingplassen. Dette gjelder forbruk til dagligvarer, servering, drikkevarer, suvenirer, bensin, verksted, bompenger, aktiviteter/opplevelser mv.

38 34 Hva brukte «campingfamilien» penger på utenfor campingplassen siste døgn? 62 % brukte penger på kiosk og dagligvarer 46 % brukte penger på servering. 34 % brukte penger på bensin og diesel. 28 % brukte penger på bom og ferger 18 % brukte penger på alkoholholdige drikkevarer 17 % brukte penger på aktiviteter og opplevelser. 16 % brukte penger på klær/sko. 13 % brukte penger på suvenirer og gaveartikler. 10 % brukte penger på museer og severdigheter. Blant de som har forbruk utenfor campingplassen avdekkes et relativt høyt forbruk innenfor de enkelte varegrupper. Basert på gjestedøgnsstatistikk fra SSB for sommer (juni, juli og august) (2008) og de forbrukstall som undersøkelsen har avdekket, er omsetningen som følger: Omsetning Totalt for Aust Agder/Vest Agder/Telemark Kilde: SSB Sommersesong (juni juli aug.) Total omsetning Omsetn. på campingplassene Overrisling til andre næringer Total omsetning Hele året Omsetn. på campingplassene Overrisling til andre næringer 600 mill. 207 mill. 393 mill. 808 mill. 279 mill. 529 mill.

39 35 Det ligger et stort uutnyttet potensial for campingplassene gjennom at svært lave andeler bruker penger på de forskjellige tilbud på campingplassene. De mer detaljerte tall er som følger: 57 % av campinggjestene bruker penger på kiosk-/dagligvarer på campingplassen 51 % av campinggjestene bruker penger på dusj, vask og tørk. 25 % av campinggjestene bruker penger på servering på campingplassen 11 % av campinggjestene bruker penger på kjøp av aktiviteter på campingplassen 7 % av campinggjestene bruker penger på kjøp av suvenirer/gaveartikler på campingplassen 7 % av campinggjestene bruker penger på leie av båt

40 36 3. Hvor fornøyde er gjestene? Hovedmålsettingen med undersøkelsen var å kartlegge campingturistenes forbruk. Det ble i tillegg lagt inn et spørsmål om hvor fornøyde turistene var med campingtilbudet. Resultatet ble som følger: 60 % 58 % 50 % 40 % 39 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 % 1 % Meget fornøyd Fornøyd Ikke fornøyd Ikke svart Av 325 respondenter er det i alt 58 % som er meget fornøyd og 39 % er fornøyd med oppholdet. 2 % er ikke fornøyd og 1 % har ikke svart på spørsmålet.

41 37 4. Noen sammenligninger med andre fylker Det ble i 2006 gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Oppland, og i Møre og Romsdal i Det er avslutningsvis trukket fram noen forskjeller mellom Agderfylkene/Telemark, Oppland og Møre og Romsdal. Reisefølge/nasjonalitet Antall i reisefølge Andel familier m/barn Andel utlendinger Agderfylkene/Telemark 3,3 58 % 23 % Oppland 2,6 37 % 50 % Møre og Romsdal 2,9 29 % 60 % Oppholdstid Under 1 uke 1 uke 2 uker 3 uker Mer enn 3 uker Agderfylkene/Telemark 26 % 16 % 24 % 16 % 18 % Oppland 20 % 18 % 26 % 22 % 12 % Møre og Romsdal 15 % 10 % 18 % 29 % 26 % Type overnatting Hytter Bobil Campingvogn/telt Sesongkontrakt Agderfylkene/Telemark 14 % 26 % 11%/13 % 11 % Oppland 26 % 15 % 20%/18 % 11 % Møre og Romsdal 25 % 37 % 13 %/15 % 3 %

42 38 Forbruk Gjennomsnittlig forbruk pr. campingfamilie Forbruk til overnatting Øvrig forbruk på campingplassen Forbruk utenom campingpl. (overrisling) Agderfylkene/Telemark (2009) Oppland (2006) Møre og Romsdal (2008) Gjennomsnittlig forbruk pr. person Forbruk til overnatting Øvrig forbruk på campingplassen Forbruk utenom campingpl. (overrisling) Agderfylkene/Telemark (2009) 147,30 68,20 409,40 Oppland (2006) 136,90 63,85 365,40 Møre og Romsdal (2008) 112,10 53,40 403,80 Fornøydhet Meget fornøyd Fornøyd Ikke fornøyd Ikke svart Agderfylkene/Telemark 58 % 39 % 2 % 1 % Møre og Romsdal 72 % 25 % 0 % 3 %

Forbruksundersøkelse sommer 2008

Forbruksundersøkelse sommer 2008 Camping i Møre og Romsdal Forbruksundersøkelse sommer 2008 Undersøkelsen er gjennomført av Forord 1 Prosjektet er gjennomført i perioden juni 2008 til september 2008 med gjennomføring av selve undersøkelsen

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Status og framtid. Campingnæringen i Oppland. Campingnæringen i Oppland 2006 - status og framtid. Prosjekteiere: Prosjektansvarlig:

Status og framtid. Campingnæringen i Oppland. Campingnæringen i Oppland 2006 - status og framtid. Prosjekteiere: Prosjektansvarlig: Campingnæringen i Oppland 2006 Prosjekteiere: Prosjektansvarlig: Status og framtid Norsk Turistutvikling AS Forord Dette er en sammendragsrapport fra prosjektet: «Analyse av campingnæringen i Oppland».

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2009 Forord Sommeren 2009 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fem destinasjonene i Hordaland fylke som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007. Arbeidet er

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 FotoKnoff Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS INNOVASJON NORGE 2015 CH - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD gunnarkopperud/foap/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Detaljer

Tyske feriereisende i Norge

Tyske feriereisende i Norge Tyske feriereisende i Norge Sommersesongen 2013-2015 Innovasjon Norges Turistundersøkelse Innhold 1. Innledning 2. Volumet av de tyske feriereisende 3. De tyske feriereisendes aktiviteter 4. De tyske feriereisende

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Presentasjon workshop Rauma. 24. April 2013

Presentasjon workshop Rauma. 24. April 2013 Presentasjon workshop Rauma 24. April 2013 Agenda Hvor er vi i prosessen? Presentasjon av nåsituasjon 1. Økonomiske nøkkeltall for Møre og Romsdal 2. Økonomiske nøkkeltall for Rauma 3. Gjestedøgn 4. Ringvirkningsanalyse

Detaljer

«Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017

«Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017 «Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017 Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Buskerud 2015 Eivind Farstad Petter Dybedal Transportøkonomisk institutt Ringvirkninger av reiseliv

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN

SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN INNOVASJON NORGE 2013-2016 Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Mattias Fredriksson Photography

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015

Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Spørreundersøkelse «hyttedøgn» Roan hytteforening mai 2015 Roan hytteforening, november 2014 1 Innledning Hyttedøgn er en spørreundersøkelse utført av Roan hytteforening blant våre medlemmer sommeren 2014.

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE C.H. - Visitnorway.com. Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway.

SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE C.H. - Visitnorway.com. Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway. SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 C.H. - Visitnorway.com Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Gaute Bruvik - visitnorway.com Håvard Myklebust - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv?

Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv? Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv? Eksempel: Nasjonalparkriket i Nord-Gudbrandsdal Seminar NMBU 20.10 2015 Petter Dybedal Transportøkonomisk institutt 21.10.2015 Side

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Sjøfisketurisme i Norge. Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk. Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø

Sjøfisketurisme i Norge. Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk. Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø Sjøfisketurisme i Norge Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø 1998 KARTLEGGING KOMPETANSEBEHOV 1999 - NISJEMARKEDSFØRING Magic North behov for

Detaljer

Havfisketurisme i Norge en ung uorganisert næring i uplanlagt vekst

Havfisketurisme i Norge en ung uorganisert næring i uplanlagt vekst Havfisketurisme i Norge en ung uorganisert næring i uplanlagt vekst Økning i internasjonal reisevirksomhet Interesse for fritidsfiske i Europa men nedgang i muligheter for fiske Norges Turistråd s Fiskereiseprosjekt

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 Sammendrag: Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 TØI rapport 1155/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011 66 sider Denne rapporten er basert på datamateriale

Detaljer

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) [mailto:ken.roger@ytf.no] Sendt: 12. mars 2015 11:09 Til: Stueflaten Bodil; Finsland Ingrid Kopi: Svein Furoy (YTF) Emne: Høringssvar - gods Høringssvar utkast til forskrift

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Birkebeinerløpet 2016 Markedsundersøkelse

Birkebeinerløpet 2016 Markedsundersøkelse 2016 Markedsundersøkelse Bakgrunnsdata på respondentene Mens det kun var 10 % kvinnelige deltagere på Birkebeinerrennet, var det hele 42% på løpet. Personinntekten ligger rundt landsgjennomsnittet. Antall

Detaljer

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Sammendrag: Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 TØI-rapport 863/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 74 sider I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NORD-NORGE TURISTENE Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

FAKTA. DA FRICAMPING BLE REGULERT I SJODALEN OMFANGET av fricamping, dvs.

FAKTA. DA FRICAMPING BLE REGULERT I SJODALEN OMFANGET av fricamping, dvs. 15/95 Sjodalen 10-07-95 10:29 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har

Detaljer

Ferieplaner høsten 2015

Ferieplaner høsten 2015 Ferieplaner høsten 2015 Prosjektbekrivelse Prosjekttype Syndikert Formål Kartlegge befolkningens ferieplaner for høsten 2014 Datainnsamlingsmetode Webintervjuer Antall intervjuer 1071 Datainnsamling Uke

Detaljer

VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.

VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway. VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 Mattias Fredriksson/visitnorway.com Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side

Detaljer