Innhold. Forord... 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 15"

Transkript

1 Forord Kapittel 1 Forskning og utvikling på egen undervisningspraksis i barnehagelærerutdanning Av Anna R. Moxnes, Terese Wilhelmsen, Steinar Øvreås, Marianne Olsen Santana og Teresa K. Aslanian Sammendrag Hva kan forskning og utviklingsarbeid i barnehagelærerutdanningen være Hvorfor FoU og forskningsbasert utdanning en historisk gjennomgang Hvorfor FoU i barnehagelærerutdanningen F og U Hva kan FoU i barnehagelærerutdanningen være? Kapittel 2 «Men jeg har jo ikke peiling på hva du snakker om!» Et kritisk perspektiv på studenters forskningsdeltakelse i barnehagelærerutdanningen Av Ingunn Sælid Sell Sammendrag Introduksjon Kritisk tilnærming til utdanningsforskning Diskurs Makt

2 6 «Eventalization» Utvalg, tilnærming og analyse Etiske perspektiver på studien Resultater fra gruppesamtalene Diskurs 1: «Barnehagelærerstudenter er forskningsdeltakere, ikke forskere» Diskurs 2: «Barnehagelærerstudenter engasjerer seg i liten grad i forskning» Kritisk blikk på diskurser og makt i utdanningen Hva er «sant» og «lovlig» i forskningsdiskursen? Den vitenskapelige diskursens språk og makt Å åpne forskningsdiskursen for studentene Oppsummerende betraktninger Kapittel 3 FOU-arbeid i fysisk fostring utvikling og implementering av en læringsapp om bevegelseslek Av Synnøve Eikeland og Tuula H. Skarstein Sammendrag Innledning Teoretisk ramme Bevegelseslek Mobil læring Utvikling av appen Implementering av appen i undervisning Studentundersøkelse Studentens bruk av appen Studentenes opplevde læringsutbytte Motivasjon for å lære Nytteverdien av appen Appens potensial i undervisning Forslag til forbedringer av appen Diskusjon Avslutning... 57

3 7 Kapittel 4 Omvendt klasserom i undervisningen om barnehagematematikk Av Signe Marie Hanssen og Oliver Thiel Sammendrag Introduksjon Omvendt undervisning Implementeringen Vitenskapsteoretisk og analytisk tilnærming Analyse og funn Bruker studentene filmene, og når ser de på dem? Råd om hvordan få flere til å ta i bruk filmene Høres omvendt klasserom ut som en god ide Råd for å forbedre filmene Drøfting Bruker studentene filmene? Når ser studentene, og hvordan bruker studentene filmene? Hva kan vi gjøre for å øke bruken av filmene? Hva kan vi gjøre for å forbedre filmene? Perspektiver på videre arbeid Kapittel 5 Et undervisningseksperiment Av Ole Henrik Hansen Eksperimentets kontekst Mine tanker med eksperimentet Educational moments Undervisningsformer Undervisningsindholdet Menneskesynet bag Eksperimentet Lerhyttebyggeri Strukturen i lerhyttebyggeriet Dogmer Analysetemaer Analytisk pointe De studerendes evaluering Diskussion af undervisningsformen... 85

4 8 Kapittel 6 Hvordan erfarer barnehagelærerstudenter at praksisoppgaven skaper sammenheng mellom undervisning og praksis? Av Hilde Dehnæs Hogsnes, Kristin Rydjord Tholin og Hilde Løvig-Larsen Sammendrag Innledende betraktninger Forskning om sammenheng mellom undervisning og praksis Teoretisk referanseramme Metode Praksisoppgavens innhold Analyse Funn Potensial i observasjonsoppgaven Å delta i og lede det daglige arbeidet med barna Å lede det planlagte pedagogiske arbeidet Kunnskap om de yngste barna Diskusjon Økt akademisering mindre vekt på dagliglivet? Strukturelle og begrepsmessige sammenhenger Betydningen av spenninger og motsetninger Småbarnspedagogikkens betydning Oppsummerende betraktninger og implikasjoner for barnehagelærerutdanningen Kapittel 7 Overgangsutfordringar for studentar i første semester av barnehagelærarutdanninga Av Torhild Erika Høydalsvik og Hilde Gry Leer-Salvesen Samandrag Introduksjon Metodologiske val Meiningsanalyse Etiske utfordringar Studiens funn Overgangsutfordringar Krisetid og digital undervisning Drøfting Dei erfarte overgangsutfordringane

5 9 Studenten som meistrar krisetider Oppsummering Kapittel 8 Akademisk skriving i barnehagelærerutdanningen Av Mailin Alsø, Ingunn Sælid Sell og Terese Wilhelmsen Sammendrag Innledning Tidligere forskning på akademisk skriving Teoretiske perspektiver Lærerrollen i akademisk skriveopplæring Progresjon, samstemthet og interfaglighet i skriveopplæringen Metodologisk tilnærming i aksjonsforskningsprosjektet Prosessen i aksjonsforskningsprosjektet Overordnet tematikk for aksjonene Delprosjektene og deltakerne Etiske hensyn Analyseprosessen Funn fra delprosjektene Utfordringer knyttet til studentenes forkunnskaper og usikkerhet Tilpassing, gjentakelse og variasjon Lærerrollen, emneplanforankring og ressurser Diskusjon og implikasjoner av funn fra delprosjektene Studentenes forkunnskaper og behov for oppfølging Forankring Aksjonsforskende, progresjonsbasert og interfaglig tilnærming Konklusjon Kapittel 9 Til lags åt alle kan ingen gjera et kritisk blikk på studentevaluering Av Henriette Oseth-Andersen Sammendrag Introduksjon Studentevaluering Refleksiv praksisforskning som metode Metodologiske utfordringer Min evalueringserfaring

6 10 Evalueringsanalyse Rammer for evaluering av undervisning Emosjonell innstilling Konklusjon Kapittel 10 Profesjonsveilederens rolle i møte med studenten en «sokratisk klegg» Av Berit O. Sletten og Lise Juritsen Sammendrag Innledning Et teoretisk blikk på profesjonsveiledning Dialogen en «sokratisk klegg» Veiledning som bidrag til profesjonsdanning Trygghet og anerkjennelse i profesjonsveiledning Metode Forskningsetiske betraktninger Analyse og funn Profesjonsveileder som trygghetsanker Faglig profesjonsveiledning Profesjonsveiledning som lite hensiktsmessig Nye perspektiver til profesjonsveilederrollen Trygghetsanker Den sokratiske kleggens bidrag til profesjonsutvikling Oppsummering Kapittel 11 Å holde liv i gløden eksamens tekster som utgangspunkt for videreutvikling av veilederutdanning Av Heidi Østland Vala, Liv Torunn Eik og Anna R. Moxnes Sammendrag Innledning Forankring i styringsdokumenter og tidligere forskning Profesjonskvalifisering i utdanningen teoretisk tilfang Metode Oppgaveteksten til eksamen Analyseprosessen Forskningsetiske vurderinger

7 11 På spor av læringsprosesser Drøfting Studentenes framskriving av egen læring Forskende blikk Videreutvikling av veilederutdanningene Kapittel 12 Bruk av «mixed methods»-design som forskningstilnærming erfaringer fra en studie av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Av Nils Rune Birkeland, David Lansing Cameron og Turid Skarre Aasebø Sammendrag Innledning ABLU-studiet som møteplass mellom teori og praksis Å forske på kunnskapsdeling i praksis «Mixed methods»-design i praksis Den kvantitative fasen Den kvalitative fasen Kritiske refleksjoner og etiske utfordringer knyttet til FoU-arbeid i ABLU «Mixed methods» i fremtidig FoU-arbeid i ABLU. Nytte og muligheter Kapittel 13 Å dvele ved og dele med kollektiv selvstudie i barnehagelærerutdanningen Av Jostein Paulgård Østmoen og Terese Wilhelmsen Sammendrag Innledning Kollektiv selvstudie Praksisfellesskapets muligheter og utfordringer Utvikling av profesjonsidentitet i en «skjult profesjon» Metode Gjennomføring av selvstudien Tematisk analyse Troverdighet Funn og drøfting Utforskning og utvikling av individuell profesjonsidentitet

8 12 Utforsking og utvikling av praksisfellesskap Utforsking og utvikling av egen undervisningspraksis Oppsummerende kommentarer Kapittel 14 Hvordan tenke framtiden en annen enn det som er nå Av Anne B. Reinertsen, Ann Sofi Larsen og Bente Ulla Sammendrag Vi foreslår at vi prøver Språkets gjenfødelse: minoritære orienteringer i prosess Kunnskapsmegling gjennom global politikk og poteter på kok Kan vi nulle ut, kan vi ta heisen tilbake? Handlingsbasert gjestfrihet i uendelighetens lys Kapittel 15 Å utfordre refleksjonsbegrepet filosofisk motstand i strømlinjeformede praksiser Av Tove Lafton, Anna R. Moxnes og Kari Søndenå Sammendrag Innledning Forskningsstrategi Kraftfull refleksjon Forståelsen av subjektet En bevegelse fra refleksjon til diffraksjon Transcendens og immanens i flere forståelser Demokratisk deltagelse i refleksjonsprosesser Avslutning Kapittel 16 De ufortalte fortellingene etiske spenninger i å forske på egen praksis Av Terese Wilhelmsen, Jostein Paulgård Østmoen, Marianne Olsen Santana og Teresa K. Aslanian Sammendrag Introduksjon Den formaliserte og den levde etikken Samarbeidende autoetnografi og bekjennelsesfortellinger Når deltager blir til data

9 13 Josteins fortelling når møter med studenter blir data Tereses fortelling når studentenes bidrag ikke passer inn Dobbeltrolle og ujevnt maktforhold Når små varsler ikke blir registrert Mariannes fortelling selvsensurering og sårbarhet Avsluttende betraktninger Litteratur Om forfatterne Stikkord

Introduksjon Bokens oppbygning DEL I AKSJONSFORSKNING SOM LEDELSESSTRATEGI

Introduksjon Bokens oppbygning DEL I AKSJONSFORSKNING SOM LEDELSESSTRATEGI Innhold 5 Innhold Forord... 9 Introduksjon... 11 Bokens oppbygning... 14 DEL I AKSJONSFORSKNING SOM LEDELSESSTRATEGI Kapittel 1 Aksjonsforskning som ledelses strategi for endring og utvikling... 19 Aksjonsforsker

Detaljer

Innhold. innledning kapittel 1 praksis som læringsarena kapittel 2 barnehagelæreren en (ut-)forskende tilnærming til praksis...

Innhold. innledning kapittel 1 praksis som læringsarena kapittel 2 barnehagelæreren en (ut-)forskende tilnærming til praksis... Innhold innledning... 11 Eli Kari Høihilder og Hanne Lund-Kristensen En sektor i endring... 11 Mellom intensjoner og realiteter... 13 Bokas innhold... 15 kapittel 1 praksis som læringsarena... 19 Birte

Detaljer

Innhold. Forord Innledning... 13

Innhold. Forord Innledning... 13 Forord... 11 Innledning... 13 Kapittel 1 Sosialpedagogikk i lys av endrede historiske og kulturelle vilkår tid for fornyelse... 16 Mira Aurora Marlow & Kari Søndenå Innledning... 16 Barndomshistorie og

Detaljer

Innhold DEL 1 TO SØYLER I FREMTIDENS SKOLE Forord Kapittel 1 Teknologi og læringsmiljø... 19

Innhold DEL 1 TO SØYLER I FREMTIDENS SKOLE Forord Kapittel 1 Teknologi og læringsmiljø... 19 Forord... 15 DEL 1 TO SØYLER I FREMTIDENS SKOLE... 17 Kapittel 1 Teknologi og læringsmiljø... 19 Mirjam Harkestad Olsen og Trond Lekang Lærerrollen i endring... 22 Elevrollen i endring... 23 Implementering

Detaljer

Innhold 5. Innhold. Forord... 9

Innhold 5. Innhold. Forord... 9 Innhold 5 Innhold Forord... 9 Kapittel 1 Bacheloroppgave FoU i barnehage og utdanning... 11 Bacheloroppgaver sjanger og tradisjon... 12 Å komme i gang... 13 Bacheloroppgaven... 14 Sjekkliste... 17 Veiledning...

Detaljer

Innhold. Forord Bokas oppbygging... 13

Innhold. Forord Bokas oppbygging... 13 Innhold 7 Innhold Forord... 5 Bokas oppbygging... 13 Kapittel 1 Inkludering... 19 Perspektiver på inkludering i barnehagefaglige praksiser Anne-Lise Arnesen Inkluderingsbegrepet perspektiver... 19 Inkludering

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Tilpasset opplæring forskning og praksis

Tilpasset opplæring forskning og praksis Mette Bunting Tilpasset opplæring forskning og praksis 104449 GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og 140101.indd 3 10.06.14 10:16 Forord «Anvendbar kunnskap» og «kunnskapsbasert praksis» er begreper

Detaljer

Innhold. Forord Del 1 TEORETISKE PERSPEKTIVER OG TILNÆRMINGER VED PEDAGOGISK SYSTEMARBEID... 13

Innhold. Forord Del 1 TEORETISKE PERSPEKTIVER OG TILNÆRMINGER VED PEDAGOGISK SYSTEMARBEID... 13 Innhold Forord... 5 Del 1 TEORETISKE PERSPEKTIVER OG TILNÆRMINGER VED PEDAGOGISK SYSTEMARBEID... 13 Kapittel 1 Introduksjon... 15 og Paul R. Sundar Pedagogisk systemarbeid en god opplæring for alle elever...

Detaljer

Innhold. Forord Innledning... 13

Innhold. Forord Innledning... 13 5 Forord... 11 Innledning... 13 Kapittel 1 Eittfagleg, fleirfagleg, tverrfagleg... 17 Nils Tore Gram Økland Frå fag til kunnskapsområde i barnehagelærarutdanninga.. 17 Ein modell for organisering... 20

Detaljer

Nye innsikter om likeverdig samarbeid

Nye innsikter om likeverdig samarbeid Nye innsikter om likeverdig samarbeid Førstelektor Anne Furu Førstelektor Karen Marie Eid Kaarby Førsteamanuensis Inger Marie Lindboe Førsteamanuensis Tove Lafton Hvordan skape og opprettholde likeverdige

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 Innhold 5 Innhold Forord... 13 Innledning... 15 Profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med ekstra utfordringer i barnehage og skole Heidi Omdal og Ragnar Thygesen Kapasitetsbygging og samarbeid i barnehage

Detaljer

TEMA 1 TEORETISKE PERSPEKTIVER FOR Å BELYSE PRAKSIS... 23

TEMA 1 TEORETISKE PERSPEKTIVER FOR Å BELYSE PRAKSIS... 23 7 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Studienes plassering i det barnehagevitenskapelige feltet... 15 Eva Marianne Johansson og Anita Berge Tema 1) Teoretiske perspektiver for å belyse praksis... 17 Tema 2)

Detaljer

Innhold. Forord til 2. utgave Forord til 1. utgave... 13

Innhold. Forord til 2. utgave Forord til 1. utgave... 13 Innhold Forord til 2. utgave............................................. 11 Forord til 1. utgave............................................. 13 Kapittel 1 Utforskende arbeidsmåter en oversikt............................

Detaljer

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per 11.08.2016 Semester Fag/temauker Profesjonstemaer/ Praksis 10 Masteroppgave 30 stp Skolen som system - i endring og utvikling Den forskende grunnskolelæreren Lokalt

Detaljer

Avsluttende kommentarer... 55 Referanser... 56

Avsluttende kommentarer... 55 Referanser... 56 Innhold 1 Perspektiver på veiledningspraksiser i bevegelse... 11 Anna-Lena Østern og Gunnar Engvik, NTNU Omtale av artiklene i antologien «Veiledningspraksiser i bevegelse»... 13 Oppsummerende om antologiens

Detaljer

Innledning May Britt Postholm og koordineringsgruppen/medredaktørene ved PLU/NTNU

Innledning May Britt Postholm og koordineringsgruppen/medredaktørene ved PLU/NTNU 5 Innhold Forord............................................ 13 Innledning... 15 May Britt Postholm og koordineringsgruppen/medredaktørene ved PLU/NTNU Fortelling 1 Utviklingspartnere i møte med ulike

Detaljer

2MPEL PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer

2MPEL PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer 2MPEL5101-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer Emnekode: 2MPEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Emner 2MPEL5101-1 PEL 1, emne 1 og 2MPEL5101-2 PEL 1, emne 2 eller tilsvarende,

Detaljer

Forslag til studieår GLU 5-10 per

Forslag til studieår GLU 5-10 per Forslag til 1.-5. studieår GLU 5-10 per 11.08.2016 Semester Fag/temauke Profesjonstemaer/Praksis Grunnleggende ferdigheter FOU Digital kompetanse Estetiske arbeidsformer 10. Masteroppgave 30 Skolen som

Detaljer

Innhold. Forord Rune Johan Krumsvik. Introduksjon Digital innovasjon i skole og lærerutdanning? Rune Johan Krumsvik

Innhold. Forord Rune Johan Krumsvik. Introduksjon Digital innovasjon i skole og lærerutdanning? Rune Johan Krumsvik Innhold 5 Innhold Forord... 11 Rune Johan Krumsvik Introduksjon Digital innovasjon i skole og lærerutdanning?... 17 Rune Johan Krumsvik Kapittel 1 En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Vurdering av innlevert sluttrapport og muntlig eksamen. Dato: 11. desember Eventuelt:

SENSORVEILEDNING. Vurdering av innlevert sluttrapport og muntlig eksamen. Dato: 11. desember Eventuelt: SENSORVEILEDNING Emnekode: ITF30717 Emnenavn: Fordypningsemne Eksamensform: Vurdering av innlevert sluttrapport og muntlig eksamen Dato: 11. desember 2018 Emneansvarlig: Jan Høiberg Eventuelt: Læringsutbytte

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 5 Innhold Forord..................................................... 11 Kapittel 1 Utforskende arbeidsmåter en oversikt... 13 erik knain og stein dankert kolstø 1.1 Innledning... 13 1.2 Utforskende arbeidsmåter

Detaljer

NTNU KOMPiS. Studieplan for. YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019

NTNU KOMPiS. Studieplan for. YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019 [Versjon 02/18] NTNU KOMPiS Studieplan for YR6008 Vurdering for læring i yrkesfagene (Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV»)) Studieåret 2018/2019 Profesjons- og yrkesmål Studiet henvender

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå. Studiet er samlingsbasert med

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Innledning Hva dreier boken seg om, og hvem er den for? Hvordan er innholdet organisert?... 14

Innledning Hva dreier boken seg om, og hvem er den for? Hvordan er innholdet organisert?... 14 7 Forord.................................................... 5 Innledning... 13 Hva dreier boken seg om, og hvem er den for?... 13 Hvordan er innholdet organisert?... 14 Kapittel 1 Kunnskapsområder, fagområder

Detaljer

Barnehagelærernes profesjonelle identitet i en vev av fortellinger... 67 Geir Aaserud

Barnehagelærernes profesjonelle identitet i en vev av fortellinger... 67 Geir Aaserud Innhold Prolog flere fortellinger til Louise... 17 Kapittel 1 Studier av narrative praksiserfaringer... 21 og Magli Sofie Økland Introduksjon... 21 Profesjonalitet og vitenskapeliggjøring av barnehagekunnskap...

Detaljer

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per

Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per Forslag til 1.-5 studieår GLU 1-7 per 28.08.2016 Semester Fag/temauker Profesjonstemaer/ Praksis 10 Masteroppgave 30 stp Skolen som system - i endring og utvikling Den forskende grunnskolelæreren Lokalt

Detaljer

Innhold. Forord Innledning Presentasjon av bidragsyterne og kapitlene... 17

Innhold. Forord Innledning Presentasjon av bidragsyterne og kapitlene... 17 Innhold Forord... 11 Innledning... 13 Presentasjon av bidragsyterne og kapitlene... 17 Kapittel 1 Familien i eksil om å finne fotfeste i et nytt land... 23 Kirsten Lauritsen og Berit Berg Innledning...

Detaljer

Forord Kapittel 1 Rehabiliteringsprosesser som narrativ omsorg

Forord Kapittel 1 Rehabiliteringsprosesser som narrativ omsorg Innhold Forord... 11 Litteratur... 16 Kapittel 1 Rehabiliteringsprosesser som narrativ omsorg... 17 Introduksjon... 17 Metode... 22 Resultater... 24 Etiske utfordringer og dilemmaer i rehabiliteringsprosesser...

Detaljer

Informasjon om emnet Praksisforum 19BLU, Beate Lund & Kjartan Belseth

Informasjon om emnet Praksisforum 19BLU, Beate Lund & Kjartan Belseth Informasjon om emnet Praksisforum 19BLU, 05.09.19 Beate Lund & Kjartan Belseth Beate Lund & Kjartan Belseth 05.09.2019 Merete Ellen Lunde pedagogikk emneansvarlig Kjartan Belseth pedagogikk Beate Lund

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Forord Kapittel 1 Prosjektbeskrivelsen Kapittel 2 Bruk av metaforer for å illustrere oppgaveskriving... 16

Forord Kapittel 1 Prosjektbeskrivelsen Kapittel 2 Bruk av metaforer for å illustrere oppgaveskriving... 16 Innhold 5 Forord... 9 Kapittel 1 Prosjektbeskrivelsen.... 11 Kapittel 2 Bruk av metaforer for å illustrere oppgaveskriving... 16 Kapittel 3 Hensikten med å skrive en bacheloroppgave.... 20 Kapittel 4 Råd

Detaljer

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt ET INNOVASJONSPROSJEKT VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, STØTTET AV FINNUT-PROGRAMMET,

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Lærerstudenter i FOU-arbeid

Lærerstudenter i FOU-arbeid Lærerstudenter i FOU-arbeid Utvikling i og av skolen gjennom forskningsbaserte verktøy Tine Arntzen Hestbek Program for lærerutdanning/ NTNU 1 Ingen enkeltfaktor er mer avgjørende for kvaliteten i skolen

Detaljer

Innhold. Forord fra departementet Foreword The Development of Critical Reflection Jan Fook

Innhold. Forord fra departementet Foreword The Development of Critical Reflection Jan Fook Innhold 5 Innhold Forord fra departementet... 11 Foreword The Development of Critical Reflection... 13 Jan Fook Innleiingskapittel... 17 Ulike omgrep ulik tyding... 18 Oppbygginga av boka............................................

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Innhold. virksomhet og møtested Solveig Østrem

Innhold. virksomhet og møtested Solveig Østrem Innhold kapittel 1 Barnehagen som velferdsordning, pedagogisk virksomhet og møtested.... 11 Solveig Østrem Ambisjoner for barnehagen... 12 Utydelig eller mangfoldig?.... 14 Barnehagen som velferdsordning....

Detaljer

Innhold. Innledning Av: Bjørg Oddrun Hallås og Gunnar Karlsen

Innhold. Innledning Av: Bjørg Oddrun Hallås og Gunnar Karlsen Innhold Innledning... 13 Av: Bjørg Oddrun Hallås og Gunnar Karlsen Natur og danning... 13 Natur og danning i lærerutdanning og profesjonsutøvelse... 14 Nærhet til natur og danning... 15 Bidragene... 16

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Integrert karriereveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Valgfritt emne på master i karriereveiledning/ Videreutdanningsemne i karriereveiledning på masternivå. Emnet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Forslag til studieår GLU 5-10 per

Forslag til studieår GLU 5-10 per Forslag til 1.-5. studieår GLU 5-10 per 28.08.2016 Semester Fag/temauke Profesjonstemaer/Praksis Grunnleggende ferdigheter FOU Digital kompetanse Estetiske arbeidsformer 10. Masteroppgave 30 Skolen som

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert og tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er

Detaljer

Kapittel 1 Introduksjon Sårbarhet og mestring Levd liv Ambivalente følelser Bokas oppbygging... 17

Kapittel 1 Introduksjon Sårbarhet og mestring Levd liv Ambivalente følelser Bokas oppbygging... 17 Innhold 5 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Introduksjon... 13 Sårbarhet og mestring... 14 Levd liv... 15 Ambivalente følelser... 16 Bokas oppbygging... 17 Kapittel 2 Forståelser av begrepet sårbarhet i

Detaljer

Fra student til leder Fokus på ledelse i barnehagelærerutdanningen

Fra student til leder Fokus på ledelse i barnehagelærerutdanningen Fra student til leder Fokus på ledelse i barnehagelærerutdanningen Lise Juristen og Jostein Paulgård Østmoen Institutt for pedagogikk 04.02.2019 1 Ledelse??? Det har vi IKKE hatt.!! 04.02.2019 2 Fra nasjonale

Detaljer

Veiledning i praksis. Praksisforum 9.desember 2016

Veiledning i praksis. Praksisforum 9.desember 2016 Veiledning i praksis Praksisforum 9.desember 2016 Ulike typer veiledning i barnehagelærerutdanningen Oppgavefaglig veiledning Profesjonsgruppeveiledning Studieveiledning Praksisveiledning Veiledning første

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Aksjonsforskning som arbeidsmåte i barnehagen

Aksjonsforskning som arbeidsmåte i barnehagen Aksjonsforskning som arbeidsmåte i barnehagen Gunn Aardal, styrer Hundsund barnehage Mette Rustad, styrer Høvik barnehage Anne Furu, førstelektor i pedagogikk ved OsloMet Aksjonsforskningsliknende utviklingsarbeid

Detaljer

Master i spesialpedagogikk

Master i spesialpedagogikk STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved ILP 15. desember 2018. Gyldig fra og med oppstart høst 2019 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte

Detaljer

Innledning May Britt Postholm og koordineringsgruppen/medredaktørene ved PLU/NTNU

Innledning May Britt Postholm og koordineringsgruppen/medredaktørene ved PLU/NTNU 5 Innhold Forord............................................ 13 Innledning... 15 May Britt Postholm og koordineringsgruppen/medredaktørene ved PLU/NTNU Fortelling 1 Å være en leselærer... 33 Inger-Kristin

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN 2016 Ansvarlig: Nina Emne 3.1: Forskningsmetode, vitenskapsteori og forskningsetikk I (15 sp) Hensikten er at studenten tilegner seg

Detaljer

Innhold. Redaktørenes forord Forord av John Lundstøl... 13

Innhold. Redaktørenes forord Forord av John Lundstøl... 13 Innhold Redaktørenes forord... 11 Forord av John Lundstøl... 13 Engasjement i praksis... 17 Engasjert i kunnskap og filosofi?... 18 Bokens innhold... 21 Del 1 FENOMENER... 25 Om de sansende subjekter Kapittel

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Bakgrunn for studiet Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta... 13 1.1 Beskrivelse, forklaring og prediksjon... 14 1.2 Hvorfor metode?... 15 1.3 Gyldighet og troverdighet... 16 1.4 Bokens oppbygging...

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Læringsmiljø og gruppeledelse ( 2017-18) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Gjennom tilbudet skal studentene tilegne seg teoretisk og forskningsbasert kunnskap om gruppeledelse og

Detaljer

og inspirasjon i Studenter som ressurs barnehagens faglige utvikling

og inspirasjon i Studenter som ressurs barnehagens faglige utvikling Studenter som ressurs og inspirasjon i barnehagens faglige utvikling Unn Tonje Mostad, styrer Lønnås barnehage Caroline Samuelsen, praksislærer Brobekk barnehage Inger Marie Lindboe, førsteamanuensis OsloMet

Detaljer

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar?

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? 1 Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? En sektor med styringsutfordringer kunnskap for ledelse May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Internasjonale studier

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2 Universitetet i Sørøst-Norge Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 2018/2019 RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Del 2 CAMPUS PORSGRUNN Side 1 av 17 Forord Dette er

Detaljer

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving Språkløyper et løft for språk, lesing og skriving Mål for Språkløyper Alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter skal bli styrket Delmål Språkmiljøet i barnehagen styrkes Sammenheng mellom

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold 2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold Emnekode: 2MPEL171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Ved bestått emne har kandidaten

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Forord Bokas struktur og presentasjon av forfatterne Referanser... 14

Forord Bokas struktur og presentasjon av forfatterne Referanser... 14 Forord Bokas struktur og presentasjon av forfatterne... 11 Referanser... 14 Kapittel 1 Et intra-agerende prosjekt om dybde//læring... 15 Tone Pernille Østern, Thomas Dahl, Alex Strømme, Jesper Aagaard

Detaljer

MEG SELV I MØTE MED BARNS LEK OG UNDRING

MEG SELV I MØTE MED BARNS LEK OG UNDRING RAMMER OG KRAV FOR PRAKSIS BLPRA 1 HØSTSEMESTER 2018 MEG SELV I MØTE MED BARNS LEK OG UNDRING 1. FAGLIG INNHOLD I PERIODEN I følge profesjonsprogresjon i undervisning og praksis er selvinnsikt og selvrefleksjon

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Om boka Om kommunikasjon Et utvidet relasjonsperspektiv... 23

Kapittel 1 Innledning Om boka Om kommunikasjon Et utvidet relasjonsperspektiv... 23 Forord... 9 Forord til 2. utgave... 11 Del 1 Kommunikasjon... 13 Kapittel 1 Innledning... 15 Om boka... 17 Om kommunikasjon... 18 Et utvidet relasjonsperspektiv... 23 Kapittel 2 Gregory Bateson og hans

Detaljer

Ny GIV og andre satsningsområder i skolen. Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes

Ny GIV og andre satsningsområder i skolen. Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes Ny GIV og andre satsningsområder i skolen Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes Hva visste vi om god opplæring før Ny GIV? Ulike kjennetegn på god opplæring fra - Motivasjonspsykologi - Klasseledelsesteori

Detaljer

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasertutdanning en ny studiemodell? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,kd 2007-2011

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

Forord... 1 Sted nye teorier i en norsk kontekst... Marit Aure, Nina Gunnerud Berg, Jørn Cruickshank og Britt Dale

Forord... 1 Sted nye teorier i en norsk kontekst... Marit Aure, Nina Gunnerud Berg, Jørn Cruickshank og Britt Dale Forord... 1 Sted nye teorier i en norsk kontekst... Marit Aure, Nina Gunnerud Berg, Jørn Cruickshank og Britt Dale Hva er steder, hvordan kan steder forstås, og hvordan skapes steder?... På sporet av teorier,

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Innspill til høringsutkast ny Rammeplan

Innspill til høringsutkast ny Rammeplan Sendt inn fra: Innspill til høringsutkast ny Rammeplan Hilde Dehnæs Hogsnes, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, HSN Reidun Larsen, Høgskolelektor, Institutt for pedagogikk, HSN Susan C. Lyden

Detaljer

Barns utvikling, lek og læring 2. Tema for praksis: Profesjon

Barns utvikling, lek og læring 2. Tema for praksis: Profesjon Barns utvikling, lek og læring 2 Tema for praksis: Profesjon Temaer i BULL 2 høsten 2016 Inkludering og likestilling Læring Lek Profesjon og profesjonsetikk Mangfold Medvirkning Danning Et profesjonstriangel

Detaljer

Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid. Thomas Nordahl

Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid. Thomas Nordahl Tilnærminger til og erfaringer fra forsknings- og utviklingsarbeid 20.03.09 Forsknings- og utviklingsarbeid Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) kan forstås som: Systematisk arbeid som anvender eksisterende

Detaljer

Veiledning som redskap i profesjonell utvikling

Veiledning som redskap i profesjonell utvikling Veiledning som redskap i profesjonell utvikling Sissel Østrem Veiledning som redskap i profesjonell utvikling Om yrkesfaglig veiledning for lærere Forord Å skrive en bok er ikke bare en ensom affære. Jeg

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

Last ned Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Last ned

Last ned Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Last ned Last ned Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis Last ned ISBN: 9788205499003 Antall sider: 266 Format: PDF Filstørrelse:23.45 Mb Humanistisk forskning handler om fundamentale etiske

Detaljer

Last ned Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Last ned

Last ned Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Last ned Last ned Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis Last ned ISBN: 9788205499003 Antall sider: 266 Format: PDF Filstørrelse: 11.66 Mb Humanistisk forskning handler om fundamentale etiske

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Styrernettverk som ressurs i utvikling av barnehagens innhold. Erfaringer fra Sletta, Bjerkedalen og Brobekk barnehager i bydel Bjerke, Oslo.

Styrernettverk som ressurs i utvikling av barnehagens innhold. Erfaringer fra Sletta, Bjerkedalen og Brobekk barnehager i bydel Bjerke, Oslo. Styrernettverk som ressurs i utvikling av barnehagens innhold Erfaringer fra Sletta, Bjerkedalen og Brobekk barnehager i bydel Bjerke, Oslo. Bakgrunn og utgangspunkt 3 barnehager i bydel Bjerke fikk muligheten

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

Innhold. Del 1 KUNNSKAPSLØFTET: PRINSIPPER, INNHOLD OG STYRING 21. Forord 11. Kapittel 1 Opptakten 13

Innhold. Del 1 KUNNSKAPSLØFTET: PRINSIPPER, INNHOLD OG STYRING 21. Forord 11. Kapittel 1 Opptakten 13 Innhold Forord 11 Kapittel 1 Opptakten 13 Berit Karseth, Jorunn Møller og Petter Aasen Innledning 13 Forskningsbasert evaluering av reformen Kunnskapsløftet 14 Bokas innhold og struktur 15 Referanser 20

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage,

Detaljer