Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015"

Transkript

1 Fagdag i feriepenger DFØ Oslo, 16 og 17. april 2015

2 Tildelingsbrev fra FIN Mål for lønnstjenestene (med tilhørende styringsparametere) DFØs tjenester på lønns- og regnskapsområdet leveres korrekt og rettidig DFØs kunder har enkel tilgang til styringsinformasjon fra regnskapet og lønnssystemet DFØ har brukervennlige selvbetjeningsløsninger innen lønnsområdet DFØ har standardiserte lønns- og regnskapstjenester som er dekkende for ulike kundegruppers behov. DFØs lønns- og regnskapstjenesteproduksjon er kostnadseffektiv og minst på linje med andre sammenlignbare tjenestesentre.

3 Omstilling og ny organisering i Lønnsavdelingen

4 Tidligere organisasjon direktør direktørens stab kommunikasjonsenhet administrasjons- og IT-avdelingen regnskapsavdelingen lønnsavdelingen forvaltnings- og analyseavdelingen seksjon for økonomi og styring stab stab seksjon for regelverk og konsernsystemer seksjon for personal og organisasjonsutvikling seksjon Stavanger seksjon Stavanger seksjon for analyse og evaluering seksjon for administrasjon og fellestjenester seksjon Hamar seksjon Hamar seksjon for virksomhetsstyring seksjon for informasjonsteknologi seksjon Drammen seksjon Drammen sikkerhet seksjon Kristiansand seksjon Kristiansand seksjon Tromsø seksjon Tromsø seksjon Trondheim seksjon Trondheim seksjon for applikasjonsforvaltning seksjon for applikasjonsforvaltning seksjon for elektronisk fakturabehandling

5 Ny organisasjon direktør direktørens stab kommunikasjonsenhet administrasjons- og IT-avdelingen regnskapsavdelingen lønnsavdelingen forvaltnings- og analyseavdelingen seksjon for økonomi og styring stab stab seksjon for regelverk seksjon for personal og organisasjonsutvikling kundesenter kundesenter seksjon for statlig styring regnskapsføring og analyse seksjon for administrasjon og fellestjenester fagstøtte firmaforvaltning seksjon for virksomhetsstyring konsernsystemer seksjon for informasjonsteknologi fakturabehandling lønnsdata sikkerhet regnskapsbehandling lønnskjøring elektronisk fakturabehandling e-handel seksjon for applikasjonsforvaltning seksjon for applikasjonsforvaltning

6 Flytting av tjenesteleveransen

7 120 Bemanning LA Stavanger Behov for økt bemanning Rekrutterte Ansatte TOTALT Kundesenter Firmaforvaltning Lønnsdata Lønnskjøring

8 Prosessorganisering LA Direktør Blå bokser: Nye enheter LA Stab Kundesenter Firmaforvaltning Lønnsdata Lønnskjøring LA App Behandle henvendelser Utvikle selvhjelpskanaler Rapportere til kunder Sette opp, sammenslå, splitte og avslutte firma Vedlikeholde org.struktur Administrere brukere Kontrollere arbeidsflyt Håndtere bilag Følge opp portaltransaksjoner Lese inn filer, håndtere filuttrekk, tildele kvoter Utføre kjøringer Utføre offentlige rapporteringer Følge opp refusjoner fra NAV Kontere Forvaltning Utvikling 3. linje brukerstøtte Telle lisenser Vedlikeholde grensesnitt Sette opp ny funksjonalitet Side 8

9 Kundesenter Seksjonen skal være kundens kontaktpunkt mot DFØ. Seksjonens hovedoppgave er å besvare eller følge opp kundens henvendelser til avdelingen. I tillegg skal seksjonen utforme analyser og rapporter om kundenes kontakt med DFØ, både kunderettet (kunderapporter) og til intern bruk (input til prosessledelse, kursvirksomhet og tjenesteutvikling) Direktoratet for økonomistyring Side 9

10 Antall henvendelser pr kanal Side

11 Henvendelsesårsak Side

12 Firmaforvaltning Seksjonens hovedoppgave er sette opp og vedlikeholde organisasjonsstrukturer i SAP, samt oppsett av ny funksjonalitet for kundene. Seksjonen har ansvar for brukeradministrasjon i lønnssystemet. Direktoratet for økonomistyring Side

13 Lønnsdata Seksjonens hovedoppgave er å håndtere innkomne lønnsdata fra bilag, portal og eksterne systemer. Seksjonen har stort fokus på regelverkskompetanse. Direktoratet for økonomistyring Side

14 Lønnskjøring Seksjonens hovedoppgave er å utføre kjøringer og rapporteringer i LAs kjøreplan, samt å følge opp kundens krav på refusjoner fra NAV. Seksjonen har også ansvar for kontering og avstemming. Side 14

15 Seksjon for applikasjonsforvaltning Forvalte og utvikle SAP HR fellesløsning: o Lønnssystem o To selvbetjeningsportaler Hovedoppgave sikre stabil drift, og oppdatere løsningen i tråd med statlig regelverk Løsningen oppdateres med supportpakker to ganger i året Utviklingsprosjekter for digitalisering og effektivisering av prosesser, samt forbedringer av løsninger Ansvar for forvaltnings- og sluttbrukerdokumentasjon

16 Lønnsavdelingens stab Fag og regelverk Prosessledelse Kunder og leverandører Utvikling Administrasjon og økonomi Fagansvarlig Prosessleder Kundeansvarlig Porteføljeforv. Administrasjonsog ledelsesstøtte Regelverk Prosesseier Kundekoordinator Prosjektleder Controller Kursadministrator Salgs/markedsansvarlig Applikasjonsstrategi Sikkerhetskoordinator Leverandøroppfølger Utreder Avtaleforvalter Anskaffer

17 Utvikling av lønnstjenestene

18 Oppgradering av lønnssystem (EHP7) For å sikre stabil drift Forsvarlig drift av vår løsning Gir mulighet for å ta i bruk ny funksjonalitet Travel 4 HR Renewal Planlagt gjennomføring: August

19 Aktivitetsregistrering med prosjektoppfølging Den ansatte registrerer tid i selvbetjeningsportalen Tiden kan registreres på ett eller to nivå K-element 6 (Prosjekt) K-element 5 (Aktivitet/Formål) Overføring av data fra SAP til Agresso Prosjektmodul Overføring av konteringsverdier fra Agresso Overføring av ansattnummer til prosjektmodulen Side 19

20 Aktivitetsregistrering med prosjektoppfølging Rapporter Den ansatte får oversikt over registrerte timer med tilhørende prosjekt i portal Fagbrukere og leder kan ta ut rapport for å kontrollere registrert tid (i SAP eller Leder selvbetjening) Rapportene i Agresso Prosjektmodul nyttes på kostnader Side 20

21 Sykefraværsoppfølging fase 2 Elektronisk sending av plan/skjema til sykemelder Funksjonalitet fra skjermbildet i Leder selvbetjening, der leder fyller ut oppfølgingsplan for den sykemeldte medarbeider Utvikling er avhengig av mottakssiden Planlagt gjennomføring:

22 E-skjema For fagbrukere Hurtigregistrering Faste tillegg Variable tillegg Godtgjørelsesposter Bonustransaksjoner Fratredelse Stillingsendring For ansatte Andre utbetalinger Variabel lønn Permisjonssøknad Ekstra skattetrekk Overføring av feriedager Sidegjøremål Oppsigelse For honorarlønnede Reise- og utgiftsrefusjon Honorar Endring av persondata Lønnsslipp

23 Utvidelse av e-skjemaløsningen Rapport for å ta ut ferieopplysninger, som sendes annen statlig arbeidsgiver (fagbruker/saksbehandler i lønnssystem) Skjema for utbetaling av timer på tidssaldo (ansatt selvbetjening) Skjema for Tilsetting/Gjeninntredelse - for interne og eksterne (fagbruker/saksbehandler i lønnssystem) Må ses i sammenheng med ønske om endring ift massetilsettinger Må også ses i sammenheng med utredning av HR Renewal

24 Mobile løsninger Et supplement til selvbetjenings- portal for ansatt og leder En app med flere funksjoner: Tidregistrering Saldo ferietid/fleksitid Fraværssøknad Reiseregning/utleggsrefusjon Lønnsslipp/reiseslipp/tidsinformasjon Godkjenning av leder E-skjema Responsivt design (tilpasning for pc, nettbrett og mobil) Planlagt gjennomføring:

25 Utredning av HR Renewal Bedre brukergrensesnitt hovedsakelig for fagbruker/saksbehandler, men også ansatt og leder SAP GUI (lønnssystemet slik vi kjenner det per i dag) erstattes med et webgrensesnitt Operasjoner som naturlig hører sammen kan grupperes på en mer forretningsmessig måte Saksganger og vedlikehold av data presenteres på en enklere og mer logisk måte Det må også vurderes hvorvidt funksjonaliteten i HR Renewal kan erstatte LAs egenutviklede e-skjema (avhengig av at det blant annet er funksjonalitet for å sende oppgaver i arbeidsflyt) Planlagt gjennomføring: 2. halvår

26 HR Renewal: Eks. fagbruker

27 HR Renewal: Eks. ansatt selvbetjening

28 28

Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad

Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester. Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad Status og fremtidsutsikter for DFØs tjenester Avdelingsdirektør regnskap Gøril Aune Avdelingsdirektør lønn - Bjørn Sæstad Digitalisert førstevalg Fremdriftsplan - omstilling Side 3 Kundesentre Trondheim

Detaljer

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Oppgradering til Agresso M3

Oppgradering til Agresso M3 Endringer av økonomimodell i forbindelse med overgang til M3 Gjennomgang av grunnstrukturer økonomimodell Oppgradering til Agresso M3 Vest-Agder fylkeskommune Oppgradering til Agresso M3 Endringer av økonomimodell

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir?

Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir? Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir? Elektronisk oppbevaring av bilag for e-skjema, reiser og utgiftsrefusjoner Tove Tung Kundeforum 2014 Elektroniske løsninger i selvbetjeningsportalen Mangler

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Styring og kontroll i Lånekassen

Styring og kontroll i Lånekassen Styring og kontroll i Lånekassen Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren, 23. april 2015. Anne Britt Fagerli, seniorrådgiver Lånekassen gjør utdanning mulig Hovedtall 2014 1 010 800

Detaljer

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi Bruker 2011 27. oktober 28. oktober Uni Eiendom Uni Økonomi Felles 09.00 09.30 Innregistrering/kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2011 Brukerforum arrangeres i

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer