Videreutvikling på lønnsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutvikling på lønnsområdet"

Transkript

1 Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum Senter for statlig økonomistyring Side 1

2 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter Andre prioriteringsområder 2011 Side 2

3 Statens fellestjeneste for lønns- og personaladministrasjon Senter for statlig økonomistyring Side 3

4 SSØ forvalter statens fellestjenester innenfor lønns- og personaladministrasjon Hva innebærer valg av standardsystem for en fellesløsning? SSØs konsept Tjenestene bygger på en fellesløsning for statlige virksomheter Løsningen ivaretar det generelle statlige regelverket Standardiserte rutiner og system Kjerneprosessene er like Beskrive hva fellesløsningen innebærer SAP standard Tilpasninger innenfor standarden Tilpasninger for flest mulig kunder Avvik fra standard konsekvenser Side 4

5 Videreutvikling av statens fellestjeneste for lønns- og personaladministrasjon SSØs tjenesteutvikling bygger på en standard fellesløsning for staten Større utviklingsprosjekter Oppgradering av kjernesystem og portal (2010) Refusjoner fra NAV Effektivisering av manuelle arbeidsprosesser (Elektronisk datafangst) Ny integrasjonsløsning (SAP PI) Regelverksendringer Systemvedlikehold Endringsønsker fra kundene Side 5

6 Kundeinvolvering Senter for statlig økonomistyring Side 6

7 Kundeinvolvering i tjenesteutviklingen Dagens arenaer for kundeinvolvering Årlig kundemøte Kundeforum Kundeundersøkelsen Piloter Forprosjekter Endringsønsker Side 7

8 Kundeinvolvering i tjenesteutviklingen SSØs strategi for kundeinvolvering vil være at: Vi har en kanal for å motta endringsønsker Vi videreutvikler våre rutiner for behandling og kvalitetssikring av ønskene som kommer inn Vi gir tydelige tilbakemeldinger til kundene om våre prioriteringer Side 8

9 Endringsønsker Senter for statlig økonomistyring Side 9

10 Håndtering av endringsønsker (1) Kunden melder inn problemstillinger i lønnssystemet gjennom brukerstøttesystemet Solution Manager (SOLMAN) SSØ går gjennom alle innkommende problemstillinger og vurderer om det er en feil i løsningen eller om det er et reelt endringsønske Problemstillinger som klassifiseres som feil i løsningen løses som løpende vedlikehold Godkjent/klassifisert endringsønske betyr kun at SSØ ikke anser dette som en feil Side 10

11 Håndtering av endringsønsker (2) SSØ prioriterer endringsønskene med bakgrunn i blant annet følgende kriterier: Innenfor SSØs strategi Endrer/endrer ikke SAP standard Gjelder mange eller få kunder Ressurstilgang Utviklingskostnader Side 11

12 Håndtering av endringsønsker (3) Endringsønskene har veldig ulik karakter og dette kan ha betydning for prioriteringen Basert på ressurser og utviklingskostnader vil vi stå overfor noen valg og vurderinger med hensyn til endringsønskenes kompleksitet Mange små/enkle endringsønsker Få store/komplekse endringsønsker Kan løses ved interne ressurser Krever ekstern kompetanse må kjøpes Side 12

13 Endringsønsker (1) Oppgradering av kjernesystemet (ERP 6.0) og portal i startet ny prosess Endringsønsker per Totalt 373 endringsønsker Beslutning blant annet basert på endringssignaler Prosjekt styringsinformasjon Prosjekt bedre brukergrensesnitt i portal Side 13

14 Endringsønsker (2) Informasjon om de prioriteringene som er gjort vil bli sendt kundene Opp mot 10 % av endringsønskene forventes realisert i 2011 Side 14

15 Utviklingsprosjekter Senter for statlig økonomistyring Side 15

16 Utviklingsprosjekter Styringsinformasjon Bedre brukergrensesnitt i portal Elektronisk datafangst Refusjoner fra NAV Elektroniske lønnsslipper eksterne Elektronisk lønns- og trekkoppgave Side 16

17 Styringsinformasjon Senter for statlig økonomistyring Side 17

18 Styringsinformasjon Det er viktig at styringsinformasjon som hentes ut fra lønnssystemet er korrekt, rettidig og nyttig fordi: Det er statens fellestjeneste for lønns- og personaladministrasjon 78,5 % av statlige virksomheter har et kundeforhold til SSØ Uttak av styringsinformasjon fra lønnssystemet gir derfor mulighet for standardisert rapportering og sammenligninger Side 18

19 Prosjekt styringsinformasjon Prosjektet tar for seg: rapportområder som er identifisert for standardisering gjennom et forprosjekt enkelte eksisterende rapporter vil bli forbedret som følge av innmeldte endringsønsker Side 19

20 Bedre brukergrensesnitt i portal Senter for statlig økonomistyring Side 20

21 Prosjekt bedre brukergrensesnitt i portal Prosjektet har planlagt oppstart høsten 2011 Prosjektet skal prioritere endringsønsker knyttet til brukergrensesnitt i portalen Prosjektet vurderer også endringsønsker innmeldt etter oppgraderingen til portal våren 2010 Formålet er bedre brukervennlighet i portalen innenfor SAP standard Side 21

22 Refusjoner fra NAV Senter for statlig økonomistyring Side 22

23 Refusjoner fra NAV Automatisert løsning integrert i lønnssystemet Løsningen gjelder refusjon av forskuddsbetalte sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger Systemløsningen vil være lik for alle tjenestemodeller Basis- og delservicekunder tilbys systemtilgang og systemstøtte Side 23

24 Refusjoner fra NAV - status Utført: Automatisert innlesing av K27-rapporten fra NAV Automatisert innlesing av betalingsfil fra bank Innlesing til regnskapsprogram Gjenstående: Beregningsprogrammet fungerer bra med unntak av ansatte med gradert sykemelding og delvis foreldrepermisjon Ny avstemmingsrapport i lønnssystemet utvikles av leverandør Side 24

25 Elektronisk datafangst Senter for statlig økonomistyring Side 25

26 Elektronisk datafangst Bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyse som fundament Midler besluttet høsten 2009 Avgrenset til lønnsprosesser To brukergrupper Ansatte hos SSØs kunder Eksterne hos SSØs kunder Betydelige effekter Ressursbruk Prosesseffektivitet Kvalitet Side 26

27 Registrering av lønnsdata dagens løsning For det meste papirblanketter og manuelt arbeid Dobbeltregistrering først hos kunde og deretter hos SSØ Mye tid benyttes på korrigering av feil Kunde SSØ Ansatt Saksbehandler Kundebehandler Krav Blankett Manuell registrering Lønnssystem Side 27

28 Ønsket situasjon Ansatt Elektronisk skjema Kontroll Elektronisk skjema Arbeidsflyt Lønnssystem Saksbehandler Data registreres kun èn gang E-skjema kan gå i arbeidsflyt som vil gi raskere prosess Mindre tid brukes på registrering og kontroll Kvaliteten øker Side 28

29 Elektroniske lønnsslipper for eksterne m fl Senter for statlig økonomistyring Side 29

30 Elektronisk lønnsslipp for eksterne m fl Forprosjekt gjennomført i 2010 Hovedmål: Å tilby elektronisk lønnsslipp utenfor portalen, som alternativ til utsending per post Aktuelle målgrupper: Innleide konsulenter, kandidater etter intervju, meddommere, intervjuere, fratrådte, permisjoner Prosjekt 2012 Side 30

31 Elektronisk lønnsslipp for eksterne m fl Dagens situasjon SSØ Produsere fil Kontroll Trykking, produksjon og utsendelse Sortere og poste Mottaker Ønsket situasjon SSØ Produsere fil Kontroll Godkjenne og sende til elektronisk løsning Mottaker Side 31

32 Elektronisk lønnsslipp for eksterne m fl Moderne og miljøvennlig løsning for staten Raskere og bedre tilgjengelighet til lønns- og reiseslipper samt elektronisk lagring Kostnadsbesparende for kunden og staten totalt allerede fra år 0 (implementeringstidspunktet) Side 32

33 Elektronisk lønns- og trekkoppgave for ansatte med portal Senter for statlig økonomistyring Side 33

34 Lønns- og trekkoppgave for ansatte med portal Dagens situasjon SSØ Produsere fil Kontroll Trykking, produksjon og utsendelse Sortere og fordele Ønsket situasjon SSØ Produsere fil Kontroll Godkjenne og sende til elektronisk løsning Side 34

35 Lønns- og trekkoppgave for ansatte med portal Tilby en innovativ og moderne løsning for LTO En miljøvennlig løsning ved reduksjon av mengde produsert papir Bidrag til visjonen Effektiv ressursbruk i Staten Side 35

36 Andre prioriteringsområder Senter for statlig økonomistyring Side 36

37 Myndighetsrapportering - status SST Oppdatert løsning fra leverandør til innrapportering i mars i år. Noen feil må rettes før rapportering i oktober. SPK Oppdatert løsning fra leverandør. SSØ har testet for alle feil. Arbeidsavklaringspenger vil bli innarbeidet. Side 37

38 Takk for oppmerksomheten! Senter for statlig økonomistyring Side 38

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer