REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett."

Transkript

1 Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen, SSØ, Tone Thorstensen, SSØ, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild Halsetrønning, UNINETT FAS Forfall: Øyvind Akselsen, SSØ Sted: SSØ, Oslo Møtedato: Referent: Arild Halsetrønning Dato: Neste møte: Avtales senere Referat distribuert til: Geir Knudsen, SSØ, Tone Thorstensen, SSØ, Tore Bjørn Hatleskog UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild Halsetrønning, UNINETT FAS, SAP HR prioriteringsråd Saksliste 1. Presentasjonsrunde 2. Status på samarbeidsklimaet og hensikten med møtene 3. Referat fra forrige møte 4. Hva skjer i SSØ? 5. Informasjon fra UNINETT FAS/sektoren 6. Endringskoordinering 7. Eventuelt Sak Presentasjonsrunde Ansvarlig Frist 1 På bakgrunn av varierende deltakelse spesielt fra SSØ i disse faste møtene ble det gjennomført en presentasjonsrunde. Sak Status på samarbeidsklimaet og hensikten på møtene. 2 Sektoren mener at møtene hittil har vært av svært varierende kvalitet både når det gjelder deltakelse og forarbeid fra SSØ sin side. Det samme gjelder oppfølging av aksjonspunkter i etterkant av møtene. Selv om utbyttet derfor ikke vært som forventet hittil er begge parter enig om å fortsette disse møtene i tråd med målsettingen som ble satt i et felles notat i januar 2008, nemlig: - Gjensidig informasjonsutveksling, for eksempel status og planer for videreutvikling fra SSØ og tilsvarende når det gjelder ønsker og prioritering fra sektoren. - Gjennomgang av aktuelle endringsønsker i ulike faser, dvs. klassifiserte, forspurte og bestilte. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien.

2 Sak Referat fra forrige møte. 3 Det mangler fremdeles tilbakemelding fra SSØ angående behovet for diskusjon på forhånd med sektoren når det gjøres endringer i bruk av datafelter eller dataunderlag for rapporter. Her ble det informert om at SSØ Drammen som tjenesteeier Personal og Lønn (ref. agendapunkt 4) utreder dette. Aksjon: Problembeskrivelse/mandat og om mulig tidplan for denne uredningen sendes UNINETT FAS. Når det gjelder Solman har nå en raskere måte å få tilgang til gamle saker blitt prøvd internt i to måneder. SSØ Kristiansand har bedt om at denne blir gjort tilgjengelig for to brukere i sektoren. Aksjon: Informere om konklusjon på forespørselen. 1. april asap Sak 4 Hva skjer i SSØ? Ny strategi. SSØ har gjennomført en strategiprosess og med resultat at de nå primært vil fokusere på tjenester innenfor lønn og regnskap med hovedmål felles og effektiv økonomisk styring i staten. Beslutningen om å ikke tilby e-rekruttering som del av SAP HR er delvis en konsekvens av en slik strategi. Kompetansestyring og oppfølging med utgangspunkt i en kompetansekatalog etablert i SAP HR ligger i utgangspunktet utenfor en slik strategi. Men en endelig beslutning om dette skal tilbys er ennå ikke tatt. Tjenesteeierskap. Som et ledd i en kundeorientering har SSØ etablert noen tjenester der eierskapet er lagt til de desentrale enhetene som følger: Kristiansand: Helhetlig styringsinformasjon Drammen: Personal og Lønn Trondheim: Budsjett og regnskap Tromsø: Rådgivingstjenester Stavanger: Markedsansvar

3 Hamar: Elektronisk fakturabehandling Kundeundersøkelser. SSØ har siden 2004 hatt en positiv utvikling når det gjelder hvor fornøyd kundene totalt sett er med tjenestene som leveres. Når det gjelder lønn- og personalområdet spesielt har SSØ Kristiansand vesentlig dårligere resultat enn de øvrige. På bakgrunn av det har de gjennomført en egen undersøkelse mot sine kunder som et tillegg for å finne ut hva som er årsaken og hvilke forbedringer som kan gjøres. Endring i organiseringen av brukerstøtten. Som en direkte konsekvens av resultatet fra den utvidete kundeundersøkelsen har SSØ Kristiansand besluttet å gjøre endringer i organiseringen av brukerstøtten. Dette gjelder den støtten som gjøres via telefon og skjer ved at det etableres en Servicedesk som et første mottak av alle henvendelser. De henvendelsene som ikke løses her sendes videre til en av fire faggrupper som også er tilgjengelig kontinuerlig via egne vaktlister. Workshops. Det vil ikke bli arrangert temadager i 2010 men i stedet satses det på workshops. Disse kan arrangeres enten for enkeltkunder eller flere kunder samtidig. Det oppfordres til å ta kontakt med kundeansvarlig ved behov (f.eks. avstemming, omorganisering etc.). Oppgradering til erp 6.0. Dette vil skje i henhold til revidert plan og gjennomføres for portalen 20 april. Det vil ikke bli gjennomført et vanlig endringsløp fra 1. april og det vil være minimalt med ressurser til slikt endringsarbeid i Når det gjelder hvor stor mulighetene er for å få gjennomført betalbare endringsønsker er det p.t. uklart. Aksjon: Avklare muligheten for å få tilbud, bestille og gjennomføre betalbare endringsønsker i Kunderåd. Det er ingen konkrete planer for etablering av et slikt 1. mai

4 råd slik det kunne oppfattes i siste statusmøte. Imidlertid er det under arbeid en strategi for hvordan kundene kan involveres og som skal være ferdig innen Sykepengerefusjon. Tidsplan her er: - applikasjonsløsning er ferdigstilt - det pågår pilotarbeid frem til løsningen lanseres utrullingsplan vil bli laget over sommeren - utrulling vil skje i 2010 Sak Informasjon fra UNINETT/sektoren 5 Rapport fra arbeidsgruppen om kontrollerbar registrering av tid/overtid. Hovedresultatene fra denne rapporten ble gjennomgått. Det som gjenstår er å finne ut hvordan dette kan løses i ESS (og evt. hva som blir vanskelig eller ikke lar seg løse) og hvilke endringsønsker dette skaper behov for. Hvis sektoren beslutter å videreføre dette arbeidet er SSØ positiv til å stille med nødvendige ressurser sammen med en arbeidsgruppe fra sektoren. Feide pålogging på ESS/MSS. Løsningen er ferdigstilt og UiA planlegger en snarlig overgang forutsatt at nødvendig endring av passordregime blir besluttet hos dem. Sak Endringskoordinering. 6 Nye endringsønsker. Det er meldt in 9 nye endringsønsker i siste periode. Av disse er en avslått, 4 kan tilbys som betalbar tilpasning og 4 må vurderes som del av FSI. Fra behandlingen i møtet: Finansieringskilde må utredes videre av SSØ på bakgrunn av svarene som er kommet fra sektoren

5 på de spørsmålene som er stilt Slipper fra reiseoppgjør bør sjekkes i forhold til muligheter i erp Inkassotrekk er satt som betalbar tilpasning men bør revurderes i forhold til en mulig FSI implementering. Gjennomgang av tilbud. Sektoren har ingen tilbud for vurdering men forventer at et tilbud på endringsønske 52079, knytte fagområder til stilling, kommer om kort tid. Når det gjelder 86880, rapport av sykefravær til DBH forventes det et tilbud etter at arbeidet med oppgradering er ferdig. Status bestilte. Det er ingen i bestilling. Sak Eventuelt 7 Ingen saker

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

REFERAT. Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger

REFERAT. Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger Møtetype: SAP HR prioriteringsråd/prosjektmøte alternative løsninger Til stede: Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Elisabeth Boye Okkenhaug, HiNT, Wenche Fjørtoft, HiSF, Laila Torp UNINETT FAS/HiST, Arild Halsetrønning,

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Opprettelse av servicetorg

Opprettelse av servicetorg Fosen Kommunerevisjon Roan kommune Forvaltningsrevisjon 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING/BAKGRUNN... 2 2 PROBLEMSTILLING... 2 3 VURDERINGSKRITERIER... 2 3.1 BAKGRUNN FOR VALG AV VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

BIBSYS Styremøte 2011-10-26

BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sakliste Oppdatert: 2011-10-14 BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: 2011-10-26 Møtetid: 09.00 15.00 Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL 25. september 2008 HØRINGSNOTAT FRA b2bconnect-gruppen AGFA vurdering og anbefalinger om elektronisk faktura i staten. INNLEDNING Vi vil med dette oversende vårt høringssvar fra b2bconnect-gruppen. B2bConnect

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer