E-SKJEMA. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-SKJEMA. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)"

Transkript

1 E-SKJEMA For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

2 E-skjema flytter lønnsregistreringer fra manuelle prosesser til digital selvbetjening

3 E-skjemaløsningen Ansatt selvbetjening Andre utbetalinger Variabel lønn Permisjonssøknad Overføring av feriedager Ekstra skattetrekk Sidegjøremål Oppsigelse Overføring/utbetaling av timer fra reise-/overtidssaldo Ekstern selvbetjening Betaling for oppdrag (honorar) Reise- og utleggsrefusjon Kjernesystem (for fagbrukere) Fratredelse Stillingsendring Hurtigregistrering

4 E-skjema for ansatte Ansatt selvbetjening

5 Hvor finner du E-skjema? Ansatt

6 Tilgjengelige e-skjema Ansatt

7 Andre utbetalinger Ansatt Utgifter den ansatte har hatt som arbeidsgiver skal dekke, og som skal lønnsinnberettes Eksempler: Ek-tjenester Fri avis Refusjon av treningsavgift Med få unntak oppgis utbetalingen med beløp Registering: Velg lønnart,registrer beløp og eventuelt korriger dato Trykk overfør (flere poster kan registreres per skjema) Legg til eventuelle vedlegg (PDF) eller merknader

8 Variabel lønn Ansatt Benyttes for utbetalinger som oppgis med antall Eksempler: Pensjonistavlønning Brutto timelønn Diverse vakttillegg Registrering: Samme måte som skjema for Andre utbetalinger

9 Ekstra skattetrekk Ansatt Ansatte kan legge inn ekstra skattetrekk for inntil ett kalenderår av gangen. Skjemaet går direkte til oppdatering i lønnssystemet (ingen godkjenning) Registrering: Legg inn startmåned, sluttmåned og beløp Du kan gjøre endringer (sende nytt skjema) Du kan fjerne framtidig trekk (legge inn blanke felt)

10 Permisjonssøknad Ansatt Benyttes ved søknad om lengre permisjoner beskrevet i Statens personalhåndbok For eksempel fødselspermisjon omsorgspermisjon utdanningspermisjon Registering: Velg periode Velg eventuell fraværsprosent Velg permisjonstype dersom man kjenner denne. Aktuelle permisjonstyper er listet opp. Beskriv permisjonen og last opp eventuell dokumentasjon

11 Overføring av feriedager Ansatt Søknad om overføring av feriedager til nytt år. Skjemaet viser antall dager den ansatte har til gode. Registrering: Legg inn antall feriedager som ønskes overført

12 Overføring/utbetaling fra tidssaldo Ansatt Søknad om å overføre opptjente timer på reise-/overtidssaldoen til fleksitidssaldoen, eller søke om å få opptjente timer på reise-/overtidssaldoen til utbetaling. Skjemaet viser overtids-/reisesaldo Registrering: Legg inn antall feriedager som ønskes overført

13 Oppsigelse Ansatt Den ansatte kan selv registrere sin oppsigelse Det anbefales at leder er orientert på forhånd Registrering: Legg inn eventuelle tilleggsopplysninger Ved overgang til ny statlig virksomhet kan denne oppgis (for overføring av feriepengegrunnlag)

14 Sidegjøremål Ansatt Med e-skjema Sidegjøremål kan arbeidsgiver få oversikt over ansattes sidegjøremål, verv og eierinteresser. Kan eksempelvis benyttes som meldeverktøy/kontroll av arbeidstakeres Habilitet Bruk av arbeidsgivers ressurser Man kan registrere tilbake i tid (etterregistrering) eller fram i tid (forhåndsvarsling).

15 Kontering hos sluttbruker Ansatt Avvikende kontering er mulig i følgende e-skjemaer: Andre utbetalinger (ansatte) Variabel lønn (ansatte) Betaling for oppdrag (eksterne) Overføring/utbetaling av timer fra reise-/overtidsaldo (ansatte) Standardverdier for kontering hentes fra IT27. Det er disse verdiene som blir benyttet dersom brukeren ikke krysser av for «Avvikende kontering». Konteringsverdiene vil gjelde for hele skjemaet. Ved behov for ulike konteringer må det eventuelt sendes inn flere skjemaer, ett for hver kontering.

16 Rapport: Liste over alle skjema Viser status for alle skjema den ansatte har sendt Ansatt

17 Brukerveiledning Ansatt Hjelp til valg av lønnart De aktuelle lønnartene er nærmere beskrevet i e-skjemaene

18 Brukerveiledning Ansatt Hjelpesenter Alltid tilgjengelig i høyre del av skjermbildene Gir veiledning om det aktuelle skjemaet man er inne i

19 Ansatte kan selv skanne og laste opp vedlegg Ansatt Skattedirektoratets forskriftsendring av åpner for at digital underlagsdokumentasjon er tilstrekkelig, uavhengig av om ansattes originalbilag er på papir eller i digitalt format. Godkjenner 1 og Godkjenner 2 har også mulighet til å laste opp vedlegg. Lønnssystemet lagrer sikkerhetskopi hver natt. Se kundenotat 58/2014 på DFØs kundenett for nærmere beskrivelse

20 E-skjema i retur Ansatt E-skjema den ansatte får i retur for korrigering, kommer i innkurven i portalen. Den ansatte varsles automatisk per e-post Skjemaet åpnes i innkurven, behandles og sendes på nytt til godkjenning (eller eventuelt slettes)

21 E-skjema for honorarmottakere Selvbetjeningsportal for mottaker av honorar (eksterne)

22 Innlogging i Selvbetjeningsportal for mottaker av honorar Ekstern Portalen finner du her: Innlogging skjer via ID-porten: MinID BankID Buypass Commfides BankID på mobil

23 Selvbetjeningsportal for mottaker av honorar Ekstern

24 Reise- og utgiftsrefusjon Ekstern Forenklet skjema for dagsreiser innenlands. Øvrige reiseskjemaer er også tilgjengelig: Innenlandsreise Utenlandsreise Utgiftsrefusjon

25 Honorar Ekstern Honorarskjema for eksterne

26 Informasjonsside på dfo.no Informasjon til den eksterne Informasjon til saksbehandlere/ledere Veiledninger i tekst og video Ekstern

27 Brukerstøtte Ekstern DFØs kundesenter gir førstelinje brukerstøtte til den eksterne i bruk av portalen E-post: Telefon: Spørsmål om selve oppdraget eller valg av lønnarter må rettes til oppdragsgiver

28 E-skjema for fagbrukere i lønnssystemet SAP kjernesystem

29 Begrepsavklaringer Lønnart Forteller lønnssystemet hvordan den enkelte utbetaling (evt. trekk) skal behandles Kontering Spesifisering av en post i virksomhetens regnskap Transaksjonskode Er en adresse som benyttes for å hente opp menyer, oppslag og rapporter. Består av bokstaver eller av både bokstaver og tall for eksempel: «PA20 - Vis personalstamdata» Infotype Er det samme som et skjermbilde. Nummereres fra 0000 til 9999 Forkortes ofte til IT + nummer, for eksempel. «IT0002 Personaldata» Saksgang Går gjennom flere infotyper som naturlig hører sammen. Gir historikk i IT0000 Saksbehandling. Eks. ved registrering av stillingsendring, permisjoner mm.

30 E-skjema som transaksjonskoder YHR_HURTIGREG - Hurtigregistrering E-skjema Faste tillegg (Infotype 0014) Variable tillegg (Infotype 0015) Godtgjørelsesposter (Infotype 2010) Bonustransaksjoner (Infotype 0267) YHR_FRATREDELSE - Fratredelse YHR_STILLINGSENDRING - Endring stilling/lønn YWF_VIS_SKJEMA - Sjekke skjema i arbeidsflyten

31 Transaksjonskodene i SAP-kjernesystemet

32 YHR_HURTIGREG YHR_HURTIGREG Hurtigregistrering E-skjema I dette e-skjemaet kan du registrere nye poster, men ikke endre poster som allerede ligger i lønnssystemet endringer og avgrensinger må meldes DFØ Sett inn firmakode og hak av for aktuelt e-skjema

33 YHR_HURTIGREG IT0014 Faste tillegg Oppgi periode for en periode fra-til og beløp Utbetales på hovedlønn IT0015 Variable tillegg Oppgi med beløp med dato for opptjeningstidspunkt Utbetales på hovedlønn IT2010 Godtgjørelsesposter Oppgi med antall med dato for opptjeningstidspunkt Utbetales til hovedlønn IT0267 Var.till.- eks.ord.lønnavr. Oppgis med beløp og/eller antall og utbetalingsdato Utbetales på bonuskjøring

34 YHR_HURTIGREG Bruk ENTER fra og med felt for ansattnr - til og med felt for BELØP deretter TAB Registreringsbildene for de ulike registreringstypene er tilnærmet identiske Send til godkjenning til GK2

35 YHR_HURTIGREG Når du er ferdig med å registrere, klikker du på knappen Send til godkjenning De linjene som blir sendt til oppdatering får et grønt lys i feltet foran ansattnummeret Linjer som merkes med gul trekant, kan sendes på nytt dersom meldingsteksten som kommer opp bare er et varsel og posten ikke må endres Under skjemaet kommer følgende melding Linjer som ikke sendes til oppdatering fordi systemet finner feil, får rødt lys i feltet foran ansattnummeret Under skjemaet kommer følgende melding

36 Tekst Tekstfeltet finnes for IT0014 faste tillegg, IT0015 variable tillegg og IT0267 variable tillegg ekstraordinær avlønning, ikke for IT2010 godtgjørelsesposter Fritekst på inntil 20 karakterer. Dokumentasjon og kontroll Tekst på lønnart for lønnsslippen Dersom du ikke fyller ut tekstfeltet er det navnet på lønnarten som blir skrevet ut på lønnsslippen

37 Konteringsfeltene I konteringsfeltene vises kostnadsfordelingen i IT0027 Kostnadsfordeling, deltype 01 Lønn Hvis konteringsfeltene ikke skal endres kan du navigere forbi til ønsket felt eller linje ved bruk av «tab». Alternativt kan du flytte skrivemerket direkte til ønsket felt

38 YHR_STILLINGSENDRING Transaksjonskode YHR_STILLINGSENDRING Endring i stilling/lønn Endring av stilling, organisasjonsenhet, stillingskode og/eller lønnstrinn Endring av stillingsprosent Endring av kostnadsfordeling Fungering Sender til godkjenning til leder (Godkjenner 2), som godkjenner i Innkurv

39 YHR_STILLINGSENDRING Endring av stilling, organisasjonsenhet, stillingskode og/eller lønnstrinn

40 YHR_STILLINGSENDRING Endring av stillingsprosent NB! Dersom endringen i stillingsprosent er varig, regnes dette som om vedkommende fratrer deler av stillingen. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker fra deler av en stilling. Da skal det foretas et sluttoppgjør svarende til den prosentdelen av stillingen som vedkommende slutter i.

41 YHR_STILLINGSENDRING Endring av kostnadsfordeling ( oppdateres i IT 00027) Her kan du registrere avvikende kontering på den enkelte ansatte for hovedlønn og reise. Konteringen på hver enkelt ansatt hentes fra organisasjonsenheten hvor stillingen til den ansatte tilhører. Hvis det er endring av kontering for hele organisasjonsenheten må det sendes inn bestilling i Solman til DFØ. Hvis den ansatte skal lønnes 100% fra en annen organisasjonsenhet bør vedkommende flyttes ved bruk av Endring av stilling, org.enhet, SKO og/eller ltr.

42 YHR_STILLINGSENDRING Fungering Her må både startdato og sluttdato fylles inn. Velg riktig saksbehandlingsårsak. Saksbehandlingsårsak Fungering mer enn 2 år gir medregning i Statens pensjonskasse, SPK. Saksbehandlingsårsak Endre periode fungering, benyttes når det allerede er registrert en fungeringsperiode, som så skal endres.

43 YHR_STILLINGSENDRING I noen tilfeller sendes e-skjemaet til kontroll i DFØ etter godkjenning av Godkjenner 2, men før oppdatering av kjernesystemet Dette gjelder ved følgende valg: Kontrollør i DFØ kan sende oppgavene tilbake til saksbehandler

44 YHR_FRATREDELSE Feltene ansattnummer, siste dag med lønn (pensjonister første dag uten lønn), sluttårsak og evt. ny statlig arbeidsgivers navn og adresse. Merknader kan fylles ut.

45 YHR_FRATREDELSE Ansattnummeret kan registreres direkte i feltet og deretter trykke Enter, eller søkes opp ved å åpne valgboksen i enden av feltet Velg riktig sluttårsak Det er plass til å skrive en merknad til fratredelsen, inntil 1000 posisjoner Deretter,- Send til godkjenning

46 YHR_FRATREDELSE Viktig etterarbeid Vær oppmerksom på at en fratredelse via e-skjema kun ivaretar selve fratredelsen med stopp av lønn fra lønnssystemet. Det sendes en melding til saksbehandler, som en påminnelse om at sluttoppgjør må foretas (manuelt). Sluttoppgjør og utbetaling av reisetid (IT 00015/2010) legges inn via Hurtigregistrering. DFØ plukker opp disse skjemaene og ser på eventuelle merknader der det skal være registrert redusering av feriekvoter, reisetid etc. Altså, kunden legger inn selve utbetalingen selv, men avgrensninger av kvotene gjøres av DFØ etter merknad på skjema. Er ikke informasjonen klar enda, så sendes denne inn i ettertid. Det er virksomhetens ansvar å kontrollere det som er utestående, og ta kontakt med DFØ for eventuell bistand.

47 Arbeidsflyt og godkjenning i SAP

48 Arbeidsflyt SAP kjernesystem Fratredelse Stillingsendring Hurtigregistrering GK2 GK2 GK2 Ansatt selvbetjening Andre utbetalinger GK1 GK2 Variabel lønn GK1 GK2 Permisjonssøknad GK1 GK2 Overføring av feriedager GK1 GK2 Oppsigelse GK1 GK2 Sidegjøremål Ekstra skattetrekk Overføring/utbetaling av timer fra reise-/overtidssaldo GK2 Direkte til SAP GK2 Ekstern selvbetjening Betaling for oppdrag (honorar) GK1 GK2 Reise- og utleggsrefusjon GK1 GK2

49 Godkjenning Godkjennere E-skjema fra ansatte og eksterne følger vanlig arbeidsflyt og godkjenningsrutiner. Nye skjema kommer i innkurven, og varsles med e-post. E-skjema går i arbeidsflyt til Godkjenner 1 (saksbehandler), som: Kontrollerer skjemaet Kan endre konteringsdata Kan skanne og laste opp bilag (dersom den ansatte ikke har gjort det selv) Kan returnere skjemaet til ansatt Deretter går skjemaet til endelig godkjenning hos Godkjenner 2 (leder med budsjettdisponeringsmyndighet)

50 Innkurv Godkjennere Mulighet til å vise kun e-skjema eller kun reiser

51 Eksempel: Godkjenne Andre utbetalinger Godkjennere Du kan legge inn en kort beskrivelse på inntil 15 tegn, som kommer på lønnsslippen til den ansatte i stedet for navnet på lønnarten Dersom du skal overstyre konteringen, haker du av for dette. En ny boks åpner seg.

52 Eksempel: Godkjenne Permisjonssøknad Godkjennere Godkjenner 1 kontrollerer: permisjonstype periode om nødvendig dokumentasjon er vedlagt evt. avgrense poster Godkjenner får varsel ved konflikt med andre typer fravær

53 Eksempel: Godkjenne Overføring av feriedager Godkjennere Skjemaet er en søknad, og endrer ikke kvotene i SAP. Leder blir informert om ansattes forespørsler og kan vurdere om restferien skal avvikles eller overføres. Kan sendes til og med januar i året etter.

54 Eksempel: Godkjenne Oppsigelse Godkjennere Godkjenner 1 legger til Siste dag med lønn Sluttårsak Når godkjenner 2 godkjenner skjemaet, startes saksgang for fratredelse (stopp av lønn og avgrensing av aktuelle infotyper).

55 Skjemaer kan sendes i retur til ansatt Godkjennere e-skjema som ikke er i orden skal sendes i retur til ansatt - kommer i den ansattes innkurv ansatt korrigerer selv sender e-skjema i ny flyt til godkjenning ansatt kan eventuelt slette e-skjema selv merknad er obligatorisk ved retur Spesielt for permisjonssøknad Godkjenner 2 kan sende dette skjemaet i retur til både ansatt og Godkjenner 1.

56 Oppfølging av e-skjema i arbeidsflyt Godkjennere Egen rapport for oppfølging av e-skjema sendt fra selvbetjeningsportalen: YWF_VIS_SKJEMA Benyttes ved faste kontrollrutiner. Oversikt over registrerte sidegjøremål finnes i egen rapport: YHR_SIDEGJOEREMAAL Samt i Leder selvbetjening.

57 Eksempel på rapporten YWF_VIS_SKJEMA Fagbruker

58 Kontroll av e-skjema i arbeidsflyt Se SAP-biblioteket Arbeidsflyt -> Rapporter -> Vis E-skjema i arbeidsflyt Fagbruker Rapport YWF_VIS_SKJEMA Her kan man også få lagret en kopi av e-skjema

59 YWF_VIS_SKJEMA Fagbruker E-skjema som er sendt via hurtigregistrering kan inneholde poster for flere ansatte, dette splittes opp for godkjenning av ulike ledere og det kan derfor være vanskelig å søke på ansatt nr. da dette ikke kommer fram i rapporten. (har du sekvensnr. søk på dette)

60 Fagbruker Når skjema (fra yhr_hurtigreg) splittes opp får hver post et «undersekvensnr.» Dette finner du hvis du åpner skjemaet. For å se loggen for posteringen kan man søke opp undersekvensnr. Velg skjematype HR003_POST

61 E-skjema hvor går dataene i lønnssystemet Fagbruker Andre utbetalinger PA20, IT0015 Variable tillegg Variabel lønn PA20, IT2010 Godtgjørelsesposter Ekstra skattetrekk PA20, IT0014 Faste tillegg/trekk Permisjonssøknad PA20, IT2001 Fravær Overføring av feriedager Søknad uten direkte oppdatering i SAP Oppsigelse Når skjema sendes til postering startes saksgang for fratredelse Sidegjøremål PA20, IT9030 Sidegjøremål

62 Lønnarter i E-skjemaløsningen Fagbruker Rapporten YHR_LAOVERSIKT viser hvilke lønnarter som er tilgjengelig i E-skjema for ansatte og eksterne

63

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema For ansatte og honorarmottakere (eksterne) E-skjema flytter lønnsregistreringer fra manuelle prosesser til digital selvbetjening Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk i staten Raskere håndtering

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere Innhold Innledning... 2 Hva er selvbetjening for eksterne?... 2 Hvem er ekstern?... 2 Hvem har tilgang

Detaljer

Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen Selvbetjeningsportalen Når du skal bruke Selvbetjeningsportalen for første gang Når du har mottatt e-post om at du har nye oppgaver i din innkurv i SAP-portalen 7Slik korrigerer du reise-/utgiftsrefusjon

Detaljer

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt: 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 01.09.14 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

Hjelp til Andre utbetalinger

Hjelp til Andre utbetalinger Hjelp til Andre utbetalinger Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for andre utbetalinger Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

Hjelp til Godtgjørelser

Hjelp til Godtgjørelser Hjelp til Godtgjørelser Sist oppdatert 18.12.17 Skjema for godtgjørelser Registreringsbildet Utfylling Formål Beskrivelse Dato Lønnart Beløp/Antall Legg til linje Kvittering Endre en linje Slette en linje

Detaljer

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt: 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 31.03.16 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

Godkjenner 1: Kontrollerer at innholdet i en arbeidsflytoppgave er korrekt, for eksempel i reiseregninger. Skal alltid etterfølges av Godkjenner 2.

Godkjenner 1: Kontrollerer at innholdet i en arbeidsflytoppgave er korrekt, for eksempel i reiseregninger. Skal alltid etterfølges av Godkjenner 2. 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 03.07.17 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015

Fagdag i feriepenger DFØ. Oslo, 16 og 17. april 2015 Fagdag i feriepenger DFØ Oslo, 16 og 17. april 2015 Tildelingsbrev fra FIN Mål for lønnstjenestene (med tilhørende styringsparametere) DFØs tjenester på lønns- og regnskapsområdet leveres korrekt og rettidig

Detaljer

Årshjul ferie. Omfatter aktiviteter som er knyttet opp til håndtering av feriedata

Årshjul ferie. Omfatter aktiviteter som er knyttet opp til håndtering av feriedata ÅRSHJUL FERIE Årshjul ferie Omfatter aktiviteter som er knyttet opp til håndtering av feriedata Viser i dag en kortversjon av årshjul ferie med spesiell fokus på årets ferieoppgjør i juni Dagens fagsesjoner

Detaljer

Portal og arbeidsflyt

Portal og arbeidsflyt Portal og arbeidsflyt Kundeforum Tromsø 24. mai 2011 Ørjan Normann Jacobsen 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Status for portal Brukeradministrasjon Arbeidsflyt og godkjenning

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Agenda Oppdateringer i SAP Endringer i SAP-biblioteket Hvordan abonnere på kundenotat Sentrale infotyper Ferie Ofte stilte spørsmål Hvordan forholder

Detaljer

Fagdag årsavslutningen i SAP

Fagdag årsavslutningen i SAP Fagdag årsavslutningen i SAP DFØ Omstilling og utvikling Én visjon Effektiv ressursbruk i staten To hovedmål Hensiktsmessige fellesløsninger i staten God styring i statlige virksomheter Tre delmål DFØs

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet Alkymistens laboratorium Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt

Detaljer

Elektroniske løsninger fra DFØ. DFØ tilrettelegger for digitalt førstevalg

Elektroniske løsninger fra DFØ. DFØ tilrettelegger for digitalt førstevalg Elektroniske løsninger fra DFØ DFØ tilrettelegger for digitalt førstevalg Effektiv bruk av offentlige ressurser Regjeringens ambisjon er at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital

Detaljer

A-ordningen konsekvenser for DFØs kunder

A-ordningen konsekvenser for DFØs kunder A-ordningen konsekvenser for DFØs kunder Nils Rydland 10. og 11.11.2014 - Fagdag årsavslutning Direktoratet for økonomistyring Innhold A-ordningens betydning for DFØs kunder Om A-ordningen generelt Arbeidsdeling

Detaljer

Variabel lønn og Reiseregninger

Variabel lønn og Reiseregninger Lønnsprosessen : Variabel lønn og Reiseregninger Nettverksmøte. 11. april 2011 Anne Opsal Slupphaug, Lønnstjenesten Agenda 11.04.2011 Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten PagaWeb registreringsdetaljer

Detaljer

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme Innhold 1. PÅLOGGING... 2 2. FRAVÆR... 6 3. REISEREGNING... 9 4. E-SKJEMA... 17 5. LOGGE AV VPN-KLIENTEN... 23 Versjon 4.3 Oppdatert 21.05.2013

Detaljer

Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12

Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12 Hjelp til Rapporter Sist oppdatert: 19.11.12 Rapportresultat Organisasjonsrapporter Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Stillingsrapporter Bemanningsplan Personalrapporter

Detaljer

Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir?

Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir? Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir? Elektronisk oppbevaring av bilag for e-skjema, reiser og utgiftsrefusjoner Tove Tung Kundeforum 2014 Elektroniske løsninger i selvbetjeningsportalen Mangler

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 18.02.16 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag

Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag Betaling for oppdrag Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Antall Legg til linje Kvittering Endre en registrering Slette en registrering Tøm skjema Avvikende

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Fagdag ferie del- og basiskunder 2012

Fagdag ferie del- og basiskunder 2012 Fagdag ferie del- og basiskunder 2012 Program for dagen Ferie Regelverk Feriefritid Rett til ferie Feriekvoter med mer Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for

Detaljer

Fagdag ferie. Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør

Fagdag ferie. Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør side 1 Fagdag ferie 2013 Dagens agenda Ferie Regelverk Feriefritid Rett til ferie Feriekvoter med mer Lunsj 12:00 til 13:00 Spørretime Feriepenger Med og uten lønn Dagsats Sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV FERIEOPPGJØR I JUNI

KVALITETSSIKRING AV FERIEOPPGJØR I JUNI KVALITETSSIKRING AV FERIEOPPGJØR I JUNI Kvalitetssikring av ferieoppgjør i juni Hent opp «Sjekkliste for kvalitetssikring av ferieoppgjør» Formålet med sjekklisten er å sikre korrekt ferieoppgjør i juni

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV FERIEOPPGJØR I JUNI

KVALITETSSIKRING AV FERIEOPPGJØR I JUNI KVALITETSSIKRING AV FERIEOPPGJØR I JUNI Kvalitetssikring av ferieoppgjør Sjekkliste for «Kvalitetssikring av ferieoppgjør i juni» Formålet med sjekklisten er å sikre korrekt ferieoppgjør i juni Merk at

Detaljer

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning. Visma Timelønn Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Startside, hvordan se eleven og foresattes informasjon, faner med ulik elevinformasjon. Visma Flyt Skole har en egen foresattpålogging vi kaller Hjemmeweb. Foresatte

Detaljer

Fortløpende: Kontroll/Korrigering. Forbruk/Nedtelling Sluttoppgjør Ferieomregning. Restferie. Nye feriekvoter. Feriepengeoppgjør. Kontroll/Korrigering

Fortløpende: Kontroll/Korrigering. Forbruk/Nedtelling Sluttoppgjør Ferieomregning. Restferie. Nye feriekvoter. Feriepengeoppgjør. Kontroll/Korrigering FERIEOMREGNING 1 November/Desember Restferie Fortløpende: Kontroll/Korrigering Forbruk/Nedtelling Sluttoppgjør Ferieomregning 5 Juni Feriepengeoppgjør 2 Desember Nye feriekvoter 4 3 Mai/juni Kontroll/Korrigering

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Årshjul for håndtering av feriedata

Årshjul for håndtering av feriedata ÅRSHJUL FERIE - LA Årshjul ferie Ved årsavslutning gjennomføres aktiviteter i årshjulet som sikrer korrekt status på ferierettigheter/plikter for år 2017 og korrekt start på år 2018 (November januar) Fortløpende:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

TRANSAKSJONSKODE: PPOSE

TRANSAKSJONSKODE: PPOSE 1 BRUKERVEILEDNING I VIS ORGANISASJON OG BEMAING TRANSAKSJONSKODE: PPOSE Legg inn transaksjonskoden i transaksjonskode feltet Trykk grønn hake eller enter Du vil her kunne se blant annet hele UiO sin organisasjon

Detaljer

Reise- og møtegodtgjørelse Kompetansedagene april Nasjonalparkforvalter Stein Grevrusten

Reise- og møtegodtgjørelse Kompetansedagene april Nasjonalparkforvalter Stein Grevrusten Reise- og møtegodtgjørelse Kompetansedagene 7. 8. april 2016 Nasjonalparkforvalter Stein Grevrusten Retningslinjer for møtegodtgjøring i verneområde- og nasjonalparkstyrer Utgangspunktet er at møter kan

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Generelt om delvis permisjoner

Generelt om delvis permisjoner DELVIS PERMISJON Agenda for timen Problemstillinger ved delvis permisjoner Delvis permisjon og tidregistrering Delvis permisjon og ferietrekk YHR_sjekk_ferie Delvis permisjon og sykefraværsrapport - YHR_SYKEFRAVRAP

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Sist oppdatert: 02.07.15 Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hva kan man gjøre under Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner? Arkfanen

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Elektronisk innsending av reiseregning og honorar

Elektronisk innsending av reiseregning og honorar Elektronisk innsending av reiseregning og honorar Lenker og annen informasjon Selvbetjeningsportalen for mottakere av honorar Pålogging: https://registrering.dfo.no Brukerveiledninger: http://www.dfo.no/no/kundesider/lonnstjenester/selvbetjening/selvbetjeningspo

Detaljer

Fagdag ag f erie i 2014

Fagdag ag f erie i 2014 Fagdag ferie 2014 Dagens agenda DFØ oppdatering Hva skjer? Prosjekter EKOM Regelverk Lunsj 12:00 til 13:00 Feriepengeoppgjøret fra A til Å Feriefritid Feriepenger Spørretime Side 2 Hva skjer? Reisesøknad

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet

Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet Innhold Innlogging... 1 Registrering i rapporteringsskjemaet... 2 Innsending av rapporteringsskjema til fylkesmannen...

Detaljer

NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING. Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum

NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING. Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum Agenda Digitalisering i og rundt DFØ DFØs selvbetjeningsløsninger Elektroniske skjema Ny teknologi

Detaljer

Erfaringsforum Lønn Kundeforum 2015. 26.10.15 Kundeforum Gunn Elisabeth Lending Lønnsavdelingen

Erfaringsforum Lønn Kundeforum 2015. 26.10.15 Kundeforum Gunn Elisabeth Lending Lønnsavdelingen Erfaringsforum Lønn Kundeforum 2015 26.10.15 Kundeforum Gunn Elisabeth Lending Lønnsavdelingen Agenda Konfliktrådenes erfaring med elektroniske skjema for eksterne ved Ove Lillekroken. Status for løsning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Registrere reiseregninger i Portalen. Stavanger bispedømme

Registrere reiseregninger i Portalen. Stavanger bispedømme Registrere reiseregninger i Portalen Stavanger bispedømme Versjon 2.0 Oppdatert 31.10.13 1. Logg på Portalen (Se egen brukerveiledning) 2. Trykk på linken «Reise- og utgiftsrefusjon» Du vil nå se dette

Detaljer

Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb)

Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb) Brukerveiledning for registrering i lønns- og personalsystemet (PagaWeb) Registrering i PagaWeb for ansatte... 2 Systemkrav... 2 Skjema som skal tas i bruk... 2 Roller... 2 Saksgang... 2 Brukerstøtte...

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Personalia... 2 Pårørende... 3 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 3 Personalskjema...

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN

EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN 1.0 Saksbehandling... 1 2.0 Overordnet om rapporter... 2 3.0 Oversikt over restferie... 2 4.0 Oversikt over arbeidstiden (gjelder ledere med TA-tilsatte)...

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017 Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll Mai 2017 Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Innlogging og krav til nettleser 3 2. Fakturakontroll 4 Navigering 4 Definere regler/profiler 4 Profil-

Detaljer

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Dok.id.: Versjon: 1 Prosedyre 1.1.2012 Godkjent av: HR-direktør Side 1 av 7 Formål og omfang Prosedyren regulerer fraværsføring i SAP. Fraværsføring beskrives

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Leder selvbetjening rapporter

Leder selvbetjening rapporter Leder selvbetjening rapporter Sist oppdatert: 04.02.16 RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Bemanningsplan Personal Medarbeideroversikt Kommunikasjonsliste Informasjon

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

Timeregistrering Brukermanual

Timeregistrering Brukermanual Timeregistrering Brukermanual 31.08.2016 Introduksjon Informasjonen som gis i denne presentasjonen er en steg for steg gjennomgang av timeregistrerings-prosessen i vårt HR system. Informasjonen blir presentert

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Hjelp til Generell informasjon

Hjelp til Generell informasjon Hjelp til Generell informasjon Sist oppdatert: 26.03.12 Hovedbilde Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Hvordan finne riktig ansatt? Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Persondata Ansiennitet

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer