Bruk kreftene riktig!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk kreftene riktig!"

Transkript

1 Bruk kreftene riktig!

2 Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom tilrettelegging og tjenester innen økonomistyring. Vi forvalter det statlige økonomiregelverket og er rådgiver for sentrale myndigheter innen statlig økonomistyring. Vi tilbyr kompetansetiltak til alle statlige virksomheter. I tillegg leverer vi frivillige økonomitjenester til en stor andel av disse. Statlig økonomistyring Statlig økonomistyring omfatter styring av statens ressurser. Mål- og resultatstyring Risikostyring og intern kontroll Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Personal og lønn Konsernsystemene (statsregnskapet og statens konsernkontoordning) Tilskuddsforvaltning

3 Virksomhetsområder SSØ har to virksomhetsområder. 1) Forvaltningsvirksomhet Sentralenheten har ansvar for det statlige økonomiregelverket og kompetansetiltak i tilknytning til dette. Sentralenheten har også ansvar for konsernsystemene (statsregnskapet og statens konsernkontoordning). I sentralenheten utvikles og forvaltes også IKT og applikasjoner som benyttes i store deler av våre tjenesteleveranser. Effektiv ressursbruk? Vår visjon er effektiv ressursbruk i staten. Vi bidrar til det gjennom regelverksforvaltning, ved å tilrettelegge for god økonomistyring og levere tjenester innenfor økonomistyring. Vi vil at statlige virksomheter skal få enda bedre resultater! 2) Kundevirksomhet SSØs regionkontorer har ansvar for å levere økonomitjenester til statlige virksomheter. Økonomitjenestene omfatter leveranser innen lønn/personal og budsjett/regnskap. I tillegg til verktøy tilbyr regionkontorene rådgivning og veiledning innen disse områdene. Alle økonomitjenester som leveres fra regionene ivaretar kravene i de statlige regelverkene.

4 SSØs tjenester Alle statlige virksomheter kan velge å benytte SSØs tjenester. Vi ser at det oppnås besparelser og bedre kvalitet ved at SSØ tilbyr felles tiltak og tjenester for statlige virksomheter. SSØ tilbyr metoder, kurs og andre kompetansetiltak som gir læring på tvers i staten og et godt grunnlag for utnyttelse av beste praksis innenfor økonomistyring. Våre økonomitjenester er fleksible ved at vi tilbyr ulike tjenestemodeller for ulike behov. Kundene velger tjenestemodell ut fra størrelse og egen kompetanse. Gjennom våre fellestjenester slipper de forvaltning av egne systemer. Regelverket SSØ har et fagmiljø med solid kompetanse på det statlige økonomiregelverket. Vi arbeider både med tolkning og utvikling av regelverket, og med oppbygging og formidling av kunnskap knyttet til problemstillinger i regelverket. Departementene kan søke om unntak fra regelverket på vegne av sine underliggende virksomheter og disse søknadene blir behandlet av SSØ.

5 Økonomitjenester Kompetanseoverføring Vi leverer tjenester og systemer innenfor budsjett/regnskap og lønn/personal i statlig sektor. Vi har flere tjenestemodeller innenfor hvert av områdene. De fleste statlige virksomheter bruker våre økonomitjenester. Lønns- og personaltjenester basert på bruk av SAP HR SSØ har utviklet en fellesstatlig løsning som sikrer ivaretakelse av det statlige regelverket på lønn- og personalområdet. Budsjett- og regnskapstjenester basert på bruk av Agresso og elektronisk fakturabehandling (EFB) På budsjett- og regnskapsområdet blir alle tjenester og rutiner kvalitetssikret mot økonomiregelverket. EFB sikrer elektronisk arbeidsflyt for godkjenning av fakturaer. Kurs, veiledning og rådgivning SSØ tilbyr kompetansetiltak i effektiv bruk av applikasjoner og uthenting av god styringsinformasjon. I tillegg holder vi ulike kundesamlinger innenfor fagområdene. Vi tilbyr alle statlige virksomheter: Veiledere og sjekklister Vi har veiledere innen fagområdene mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer, tilskudd, budsjettering og regnskap. Alle veiledere finnes på våre nettsider Kurs og seminarer Vi tilbyr kurs innenfor alle våre fagområder, også virksomhetstilpassede kurs. Rådgivning Vår rådgivning er først og fremst basert på hjelp til selvhjelp. Det er likevel stor variasjon i størrelsen på rådgivningsoppdragene alt fra en kort gjennomgang av SSØs metoder til bistand inn i omfattende prosjekter. Faglige nettverk Vi har medlemsdrevne nettverk innen flere fagområder hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer fra eget fagfelt i sin virksomhet. Ordsøk Vi har et nettbasert oppslagsverk som forklarer begreper innenfor økonomi- og regnskapsarbeid og virksomhetsstyring i staten. Studieprogram i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Høyskolen i Oslo Vi tilbyr, i samarbeid med høyskoler, studieprogram i økonomistyring og regnskap for ansatte i statlig sektor.

6 Analyse og evaluering Gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Vi bidrar med rådgivning knyttet til gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. I tillegg deltar vi også i den praktiske gjennomføringen av ulike enkeltprosjekter. Bruk kreftene riktig! Ved å bruke SSØ og våre tjenester får statlige virksomheter hjelp til god økonomistyring - og dermed mer ressurser til å arbeide med sitt egentlige formål! Utviklingsprosjekter I våre utviklingsprosjekter kartlegger vi status og analyserer problemstillinger innenfor regelverket for økonomistyring i staten. Disse prosjektene er viktige for at vi skal kunne spre erfaringer og kunnskap gjennom bedre metoder, oppdaterte veiledere, kurs og rådgivning innenfor fagområdet. Vi gjennomfører også analyser og utgir rapporter innenfor utvalgte tema i statlig økonomistyring for å spre erfaringer og kunnskap. Konsernsystemene SSØ har ansvaret for forvaltning og drift av konsernsystemene (statsregnskapet og statens konsernkontoordning). Statlige virksomheter har plikt til å sende regnskapsrapporter til statsregnskapet etter fastsatte krav. Vi leverer månedlig avstemt statsregnskap med rapportering. Vi gir veiledning og oppfølging av henvendelser til statsregnskapet. Vi sikrer at statlige virksomheter har god tilgang til betalingstjenester gjennom rammeavtaler med private banker. Vi gir råd og veiledning om statlig betalingsformidling.

7 Hvorfor bruke SSØ? Du får mer tid til det du egentlig skal gjøre Vi kan det statlige regelverket Våre applikasjoner er skreddersydd for staten Du kan velge tjenester og tjenestemodell tilpasset dine behov Du bidrar til stordriftsfordeler for staten Du blir mindre sårbar ved å få ta del i SSØs store fagmiljø Du får god oppfølging Bruk av SSØs tjenester og kompetanse gir kunder og brukere mulighet til å fokusere på de viktigste oppgavene innenfor egen virksomhet og å løse disse på best mulig måte. SSØ har solid kompetanse om statlig økonomistyring SSØ tilbyr enkel tilgang til relevant styringsinformasjon SSØ leverer tjenester med høy kvalitet SSØs tjenester gir kostnadsbesparelse for den enkelte virksomhet og for staten samlet sett Vår verdiskaping er å hjelpe deg til å ta de riktige valgene og utføre oppgavene på best mulig måte.

8 Hvordan komme i kontakt med oss? Tromsø Vadsø SSØ er organisert med en sentralenhet i Oslo og har regionkontorer i Stavanger, Kristiansand, Drammen, Hamar, Trondheim og Tromsø. Tromsø har også et avdelingskontor i Vadsø. Sentralenheten betjener alle statlige virksomheter i forhold til det statlige økonomiregelverket og kompetansetiltak i tilknytning til dette. Sentralenheten har også ansvar for konsernsystemene (statsregnskapet og konsernkontoordningen). Stavanger: Barne- og likestillingsdepartementet, Helse - og omsorgsdepartementet, velferdspolitiske virksomheter i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Drammen: Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet Regionkontorene tilbyr økonomitjenester og betjener statlige virksomheter etter hvilket departement virksomheten rapporterer til, og kan derfor bidra med sektorkompetanse til sine departementsområder. Trondheim Hamar: Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av velferdspolitiske virksomheter, Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet Trondheim: Justis- og politidepartementet Tromsø: Kultur- og kirkedepartementet Stavanger Kristiansand Hamar Drammen Oslo (Sentralenheten) Kristiansand: Kunnskapsdepartementet Kontakt oss: telefon eller

9 Senter for statlig økonomistyring telefon:

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Besøk av Finansministeren 9. januar 2007 Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Organisasjonskart Sentralenheten Senter for statlig økonomistyring Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter Riksrevisjonens administrative rapport nr. 1 2015 Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN PROSJEKT OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN DELRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN TJENESTEMODELLER Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Arbeidsmetode... 4 1.3

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner 17. september 2013 1 Innledning Dette dokumentet inneholder forslag til noen prinsipper og en hovedstruktur

Detaljer