Kurskatalog. høsten Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd"

Transkript

1 Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

2 SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til god virksomhets- og økonomistyring i staten. For mer informasjon, se Vi deler ut SSØ-prisen! Bruker din virksomhet kreftene riktig? Har dere en suksesshistorie å dele med andre? Se siste side for mer informasjon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

3 Forord SSØ øker kompetansen Senter for statlig økonomistyring er et ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. En viktig del av vår forvaltningsoppgave for regelverket på området, er å tilby kompetansetiltak i form av kurs, seminarer og faglige nettverk og møteplasser. Disse er åpne for alle ansatte i departementene og statlige virksomheter. Katalogen inneholder tilbudet av felleskurs og frokostseminarer for høsten Kursene bygger på veiledere og metodedokumenter utgitt av Finansdepartementet og SSØ. Kursene bidrar på denne måten til å formidle veilederne og belyse metoder og verktøy i disse ved hjelp av eksempler fra offentlig sektor. Jeg vil også nevne at SSØ samarbeider henholdsvis med Handelshøyskolen BI om et studieprogram innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og med Høgskolen i Oslo om et program innenfor regnskap. Tilbudene er rettet mot medarbeidere i staten og mer informasjon vil du finne på våre hjemmesider ved kommende studieopptak. SSØ arbeider kontinuerlig med å videreutvikle tilbudet av kompetansetiltak, blant annet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakere og andre brukere i statsforvaltningen. Ta gjerne kontakt dersom du har ønsker om nye eller tilpassede kurs, for eksempel ved en e-post til Kompetansetiltakene i regi av SSØ omfatter i tillegg til det som fremgår av denne katalogen faglige nettverk med statlige virksomheter og seminarer tilpasset enkeltvirksomheters ønsker og behov. Mer informasjon om disse delene av tilbudet finner du på under Økonomistyring. På SSØs hjemmesider finner du også oppdatert informasjon om kurstilbudet (se under Kurs og studier). Vi håper at SSØs tilbud vil bidra til å dekke kompetansebehovet innenfor fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring hos virksomheter og medarbeidere i staten! Oslo, juli 2007 Anders Myhren, avdelingsdirektør SSØ Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

4 Praktisk info Praktisk informasjon om kursene Denne kurskatalogen gjelder for høsten Oppdatert informasjon om SSØs tilbud av kurs og seminarer finner du på våre hjemmesider, Kurssted Sentralenheten i Senter for statlig økonomistyring holder til i St. Olavs gate 25, og alle kurs holdes her i 9. etasje med mindre annet oppgis. Påmelding og tildeling av plass Påmelding gjøres på internett under menypunktet Kurs og studier, velg Kursoversikt og Påmelding. Pass på at alle felter i påmeldingsskjemaet blir fylt inn. Feltet Merknad, notat kan brukes til meldinger om særskilte behov eller ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer. Dekning av utgifter Utgifter til faglig opplegg og praktisk gjennomføring av kursene dekkes av SSØ. Det er derfor ingen kursavgift for deltakerne i Virksomheter som sender medarbeidere til kursene, må selv dekke eventuelle utgifter til reise og overnatting. Spørsmål om kursene Dersom du har spørsmål om kompetansetiltakene kan du ta kontakt enten ved e-post til eller direkte til dem som er oppgitt som kontaktpersoner under omtalen av det enkelte kurset. Bekreftelse på tildeling av plass skjer direkte til e-postadressen som den enkelte påmeldte oppgir. Dersom antall påmeldte blir større enn kurskapasiteten høsten 2007, vil SSØ prioritere deltakerne. Påmeldte som eventuelt ikke skulle få plass, vil bli tilbudt plass ved et senere kurs. Alle påmeldinger er bindende, men dersom en person som er tildelt plass ikke kan delta, kan virksomheten sende en annen i stedet. Kurstilbudet våren 2008 SSØ arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kurstilbudet, blant annet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakere og andre brukere i statsforvaltningen. Vi kommer i desember tilbake med informasjon om kurstilbudet for våren Informasjonen vil bli distribuert til departementer og statlige virksomheter, og vil bli å finne på våre hjemmesider på internett, Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

5 Kursoversikt Kursoversikt høsten 2007 Kurs og frokostseminar som SSØ tilbyr høsten 2007, er samlet i oversikten nedenfor. Nærmere beskrivelse, påmeldingsfrister og kontaktinformasjon finner du under det enkelte kurs og seminar. Frokostseminar - Bruk av samfunnsøkonomisk analyse i virksomhets- og økonomistyringen i staten... 6 Frokostseminar - Planlegging av evaluering... 7 Kurs A1: Innføring i regelverket om økonomistyring i staten... 8 Kurs B1: Budsjettarbeid i statlige virksomheter... 9 Kurs B2: Budsjettarbeid i statlige virksomheter oversiktskurs for ledere og sentrale økonomimedarbeidere...10 Kurs C1: Regnskapsføring i statlige virksomheter Kurs E1: Utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger Kurs E2: Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger Kurs E3: Evaluering av tilskuddsordninger planlegging og gjennomføring Kurs J1: Innføring i resultatmåling Kurs J2: Måling av kvalitet og effekter Kurs J3: Måling av produktivitet Kurs K2: Risikostyring i staten håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Kurs K3: Risikostyring på departementsnivå håndtering av risiko internt i departementet og i etatstyringen (Nytt) Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

6 Frokostseminar - Bruk av samfunnsøkonomisk analyse i virksomhets- og økonomistyringen i staten Seminaret inngår i en rekke av frokostseminarer som tar for seg viktige temaer innenfor virksomhets- og økonomistyring i staten. Mål for seminaret Deltakerne får en oversikt over hvordan samfunnsøkonomiske analyser kan gjennomføres på en god måte i statlige virksomheter. Analyser bidrar til effektiv ressursbruk i virksomheten og samfunnet for øvrig. De kan gjennomføres med bruk av lite ressurser og samtidig være avgjørende for å sikre uttak av gevinster. Seminaret gir praktisk rettet informasjon. n er både ledere og ansatte i statlige virksomheter som ønsker kunnskap om metode for samfunnsøkonomisk analyse og hvordan gjøre bruk av analyse i virksomhets- og økonomistyring. Seminarinnhold Velkomst og frokost Motivasjon for og bruk av samfunnsøkonomiske analyser Innleder: Marianne Andreassen, direktør, SSØ God praksis for bruk av samfunnsøkonomiske analyser i statlige virksomheter. Hvordan følge opp analysen i implementering og evaluering av prosjekter? Innleder: Espen Frøyland, seksjonssjef, Seksjon for analyse og evaluering, SSØ Felles diskusjon Dato Tid Sted Frist for påmelding 14. september Kl Oslo, St. Olavs gate september Espen Frøyland, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

7 Frokostseminar - Planlegging av evaluering Seminaret inngår i en rekke av frokostseminarer som tar for seg viktige temaer innenfor virksomhets- og økonomistyring i staten. Mål for seminaret Evalueringer er nødvendig for å sikre god styring og læring i statlige virksomheter. Deltakerne får en praktisk innføring i hvordan evalueringer kan planlegges på en god måte. Seminaret gir også god anledning til nettverksbygging og utveksling av erfaringer mellom statlige virksomheter. Miniveilederen fra SSØ publiseres tidlig høst n er både ledere og ansatte i statlige virksomheter som ønsker kunnskap om bruk og anvendelse av evalueringer i staten. Seminarinnhold : Velkomst og frokost : Gjennomgang av en miniveileder for planlegging av evalueringer. Innleder: John-Olav Sæter, seniorrådgiver, Seksjon for analyse og evaluering, SSØ Designmatrisen et konkret verktøy for å bidra til en god planlegging av evalueringer. Innleder fra Riksrevisjonen Fallgruver man bør unngå og gode tips i planleggingen av evalueringer Innleder fra Innovasjon Norge/Forskningsrådet Felles diskusjon Dato Tid Sted Frist for påmelding 26. oktober Kl Oslo, St. Olavs gate oktober John-Olav Sæter, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

8 Kurs A1: Innføring i regelverket om økonomistyring i staten Kurset går over 1 dag A1 Mål for kurset Deltakerne får en innføring i regelverket med en oversikt over bestemmelser om virksomhetenes interne styring herunder fullmakter og transaksjonskontroller, og krav til regnskapsføring. Kurset er rettet mot nytilsatte og andre medarbeidere i statlige virksomheter som ønsker en bred oversikt over regelverket om økonomistyring i staten. Kursinnhold Utviklingstrekk, helhetlig styring og reformer innen økonomistyring i staten Gjennomgang av bestemmelser om økonomistyring i staten: - departementenes styring av underliggende virksomheter - virksomhetens interne styring - fullmakter og transaksjonskontroller - felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling i staten Bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Etablering og forvaltning av tilskuddsordninger Dato Tid Sted Frist for påmelding 16. oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

9 Kurs B1: Budsjettarbeid i statlige virksomheter Kurset går over 2 dager B1 Mål for kurset Deltakerne får en gjennomgang av budsjettets funksjon i virksomhetsstyringen. Kurset legger vekt på hva som bør være klarlagt før budsjettprosessen starter og tips til hvordan budsjettprosessen kan gjennomføres. I tillegg gis det en oversikt og kort innføring i Stortingets bevilgningsreglement og sammenhengen mellom dette og regelverket om økonomistyring i staten. Kursinnhold Regelverk om budsjettering i staten: Aktører, roller, formål, virkeområde og hovedprinsipper Planlegging av budsjettprosessen Utarbeiding av budsjett Oppfølging av budsjett Case Kurset er rettet mot de som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen internt i virksomheten. For medarbeidere i departementene som primært arbeider med budsjettprosessen mellom fagdepartementet og Finansdepartementet, regjeringen og Stortinget, anbefales eget kurs i Budsjettarbeid i departementene (neste kurs holdes våren 2008). Datoer Tid Sted Frist for påmelding september kl Oslo, St. Olavs gate september november kl Oslo, St. Olavs gate november Bjørnar Stifossmoen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

10 Kurs B2: Budsjettarbeid i statlige virksomheter oversiktskurs for ledere og sentrale økonomimedarbeidere Kurset går over 1 dag B2 Mål for kurset Deltakerne får en gjennomgang av hvordan budsjettet kan brukes aktivt i virksomhetsstyringen. Kurset legger vekt på oppsett av økonomimodell for å koble ressursbruk opp mot planlagte aktiviteter og mål i strategiplan og virksomhetsplan. Kurset er delvis bygget opp etter malen for kurset som går over 2 dager, men vil i større grad ha fokus på koblingen mellom planlegging, budsjettering, regnskapsføring og oppfølging. Kursinnhold Statlig styring og utviklingstrekk koblet mot budsjettprosessen Kort om regelverket vedrørende budsjettering i staten Oppsett av økonomimodell Planlegging av virksomhetsstyringen opp mot budsjett Utarbeiding av budsjett Kort om oppfølging av budsjett Kurset er rettet mot ledere og andre som sitter sentralt i budsjetteringsprosessen i statlige virksomheter. For medarbeidere i departementene som primært arbeider med budsjettprosessen mellom fagdepartementet og Finansdepartementet, regjeringen og Stortinget, anbefales eget kurs i Budsjettarbeid i departementene (neste kurs holdes våren 2008). Dato Tid Sted Frist for påmelding 15. november kl Oslo, St. Olavs gate november Bjørnar Stifossmoen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

11 Kurs C1: Regnskapsføring i statlige virksomheter Kurset går over 2 dager C1 Mål for kurset Deltakerne får en oversikt over prinsipper og standarder som gjelder for statlig regnskapsføring. Det blir gitt en gjennomgang av krav til virksomhetsregnskapet med regnskapsrapportering, bokføringen, dokumentasjon av regnskapsopplysninger, oppbevaring av regnskapsmateriale og års- og periodeavslutning. I kurset gis det også en oversikt av krav til transaksjonskontroller (attestasjon og budsjettdisponeringsmyndighet) og hva disse innebærer. Kurset tar ikke for seg grunnleggende bokføring. Kursinnhold Bevilgningsreglementet og regelverk om økonomistyring i staten Hva er virksomhetsregnskapet? Hva er transaksjonskontroller? Hvorfor bokføring? Hva skal dokumenteres av regnskapsopplysninger? Oppbevaring av regnskapsmateriale Avstemming, periodeavslutning og årsavslutning Pliktig regnskapsrapportering Kurset er primært for de som har oppgaver og ansvar for regnskapsføring og oppfølging av regnskap i virksomheten. Dato Tid Sted Frist for påmelding oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

12 Kurs E1: Utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger Kurset går over 1 dag E1 Mål for kurset Deltakerne får en samlet oversikt over og innføring i bestemmelsene om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i regelverket om økonomistyring i staten. Kurset bygger blant annet på Finansdepartementets veileder (2004) om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten. De som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Kurset passer også for andre som ønsker en oversikt over viktige sider ved statlige tilskuddsordninger. Kursinnhold Omfang og kjennetegn ved tilskudd, ulike tilskuddsformer Oversikt over aktører, prosesser og felles regelverk Hovedelementene i en ordning Regelverk for en tilskuddsordning Forvaltningsorganisasjon Gjennomgang av ulike forvaltningsoppgaver Oppfølging og kontroll Dato Tid Sted Frist for påmelding 17. oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

13 Kurs E2: Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger Kurset går over 1 dag E2 Mål for kurset Kurset gir en fordypning i temaet oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger med utgangspunkt i metodikken i SSØs dokument om risikostyring i staten (utgitt desember 2005). De som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Deltakerne bør ha grunnleggende kjennskap til regelverket om økonomistyring i staten og erfaring fra arbeid med utforming og/eller forvaltning av tilskuddsordninger. Kursinnhold Hva påvirker statens behov for oppfølging og kontroll? Metodikk for risikostyring - med anvendelse på tilskuddsforvaltningen Kritiske faktorer og risikoer i ulike faser av tilskuddsforvaltningen Tiltak og kontrollaktiviteter Kurset kan tas i sammenheng med oversiktskurset om statlige tilskuddsordninger (se kurs E 1) og evaluering av tilskuddsordninger (se kurs E3). Dato Tid Sted Frist for påmelding 7. november kl Oslo, St. Olavs gate oktober Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

14 Kurs E3: Evaluering av tilskuddsordninger planlegging og gjennomføring Kurset går over 1 dag E3 Mål for kurset Tilskudd er en vesentlig del av statsbudsjettet. Evaluering av tilskudd er avgjørende for å ha styring og kontroll av midlene, og for å få innsikt i hvordan man eventuelt kan forbedre tilskuddsordningene. Vi viser god praksis for å planlegge og gjennomføre evalueringer av tilskuddsordninger. Det blir lagt vekt på evaluering av effekter og måloppnåelse, og evaluering av forvaltningen av tilskuddsordninger. Kurset bygger på SSØs nye veileder om evaluering av tilskuddsordninger (publiseres tidlig høst 2007). Kurset er praktisk rettet, med utstrakt bruk av eksempler fra statlige virksomheter. Kursinnhold Tilskuddsordningers oppbygging. Hva bør stå sentralt i en tilskuddsevaluering? Evaluering av måloppnåelse og effekter Evaluering av tilskuddsordningers utforming Evaluering av tilskuddsordningers forvaltning Sjekkliste for planlegging og gjennomføring av tilskuddsevaluering Eksempler på praktisk gjennomføring Kurset er rettet mot ledere og ansatte i departementer og statlige virksomheter som planlegger og/eller gjennomfører evalueringer av tilskuddsordninger. Dato Tid Sted Frist for påmelding 8. november kl Oslo, St. Olavs gate november Rolf Korneliussen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

15 J1 Kurs J1: Innføring i resultatmåling Kurset går over 1 dag J1 Mål for kurset Mål- og resultatstyring forutsetter at overordnede mål konkretiseres gjennom styringsparametere slik at resultatene kan måles, vurderes og følges opp gjennom nødvendige utviklings- og forbedringstiltak. Målet for kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om hvilke resultater som kan måles, hvordan de kan måles og hvordan informasjon om resultater kan brukes i den interne styringen av statlige virksomheter. Kurset tar utgangspunkt i SSØs veileder i resultatmåling i staten (utgitt desember 2006). Kursinnhold Hva er mål- og resultatstyring? Risikovurdering integrert i mål- og resultatstyringen Resultatkjeden som verktøy i planleggings- og styringsprosessene Overordnede mål og strategi som utgangspunkt for resultatmåling Utforming av styringsparametere og valg av ambisjonsnivå Måling og vurdering av ulike typer resultater Bruk av resultatene i utviklings- og forbedringsarbeidet Eksempler n er ledere på ulike nivåer i statlige virksomheter som ønsker en innføring i resultatmåling og medarbeidere som bistår lederne i å tilrettelegge resultatmålingen. For de som ønsker en mer detaljert innføring i målemetoder anbefales kursene måling av kvalitet og effekter (kurs J2) og måling av produktivitet (kurs J3). Datoer Tid Sted Frist for påmelding 19. september kl Oslo, St. Olavs gate september 6. november kl Oslo, St. Olavs gate oktober Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

16 J2 Kurs J2: Måling av kvalitet og effekter Kurset går over 1 dag J2 Mål for kurset På kurset gis det en innføring i hva kvalitet og effekter er, hvordan det kan måles og hvordan resultatene av målingene kan vurderes. Kurset tar utgangspunkt i SSØs veileder i resultatmåling i staten (utgitt desember 2006). n er medarbeidere i statlige virksomheter som arbeider med mål- og resultatstyring og måling av resultater, og som ønsker en innføring i måling av kvalitet og effekter. Kursinnhold Hva er kvalitet og hvorfor er det viktig å måle? Metode for måling av kvalitet Produksjonsorientert og opplevd kvalitet Vurdering av kvalitet Hva er en effekt og hvorfor er det viktig å måle? Metode for måling av effekter Vurdering av effekter Eksempler Det vises også til kurs som gir en generell innføring i resultatmåling (kurs J1) og kurs som gir en innføring i måling av produktivitet (kurs J3). Datoer Tid Sted Frist for påmelding 23. oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

17 J3 Kurs J3: Måling av produktivitet Kurset går over 1 dag J3 Mål for kurset På kurset vil det bli gitt en innføring i hva produktivitet er, hvorfor det er viktig å måle, hvordan det kan måles og hvordan resultatene av målingene kan vurderes. Kurset tar utgangspunkt i SSØs veileder i resultatmåling i staten (utgitt desember 2006). n er ansatte i statlige virksomheter som arbeider med målog resultatstyring og måling av resultater og som ønsker en innføring i hvordan man kan måle produktivitet. Kursinnhold Hva er produktivitet og hvorfor er det viktig å måle? Metode for måling av produktivitet Måling av direkte og indirekte kostnader i tjenesteproduksjonen Vurdering av produktivitet Kostnadsanalyser - herunder eksempel på gebyrbelagte tjenester Det vises også til innføringskurs i resultatmåling (kurs J1) og innføringskurs i måling av kvalitet og effekter (J2). Dato Tid Sted Frist for påmelding 25. september kl Oslo, St. Olavs gate september Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

18 Kurs K2: Risikostyring i staten håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Kurset går over 1 dag K2 Mål for kurset En god mål- og resultatstyring forutsetter at virksomhetsledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringer eller usikkerheter som kan påvirke måloppnåelse negativt. Målet for kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan virksomhetene på en strukturert måte kan benytte risikostyring som et verktøy for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten oppnår sine målsettinger. Deltakerne skal etter kurset ha et grunnlag for å arbeide med innføring og forbedring av risikostyringsprosessen i egen virksomhet. Kurset tar utgangspunkt i SSØs metodedokument om risikostyring i staten (utgitt desember 2005). Kursinnhold Bakgrunn og forankring i regelverk Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Hovedelementer og sentrale begreper i metoden Hvordan få en god start og videreutvikle prosessene for risikostyring Case og gruppediskusjoner Eksempler fra statlige virksomheter som har implementert risikostyring Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere som bistår ledere i tilrettelegging av risikostyring som en del av styring og kontroll i statlige virksomheter. Datoer Tid Sted Frist for påmelding 18. september kl Oslo, St. Olavs gate september 18. oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Kontaktpersoner i SSØ: Hans Petter Eide, e-post eller telefon Hallfrid Nagell-Erichsen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

19 Kurs K3 (Nytt): Risikostyring på departementsnivå håndtering av risiko internt i departementet og i etatstyringen Kurset går over en 1 dag K3 Mål for kurset En god mål- og resultatstyring forutsetter at ledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringer eller usikkerheter som kan påvirke måloppnåelse negativt. Målet for kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan departementene kan sikre at underliggende virksomheter har etablert god risikostyring og intern kontroll, og hvordan risikostyring kan brukes i den interne styringen i departementene. Kurset tar utgangspunkt i SSØs metodedokument om risikostyring i staten fra desember 2005 og tilbys i samarbeid med Finansdepartementet. Kursinnhold Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen - hovedelementer og sentrale begreper i metoden Risikostyring i etatsstyringen - styringsdialog og krav til underliggende virksomhet Hvordan innarbeide risikovurdering i departementets interne planlegging - tilnærming og metode Eksempler fra noen departementer Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementene, med ansvar for tilrettelegging av risikostyring som en del av etatstyringen og den interne styringen av departementet. Dato Tid Sted Frist for påmelding 1. november kl Oslo, St. Olavs gate 25. oktober Kontaktperson i FIN: Astri Tverstøl, e-post eller telefon Hallfrid Nagell-Erichsen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

20 Om SSØ Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er et forvaltningsorgan underlagt Finansdepartementet og har om lag 300 ansatte fordelt på en sentralenhet i Oslo og seks regionkontorer. SSØ har som oppgave å bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, veiledning og utvikling av metoder og verktøy for økonomistyring, samt gjennom å gi statlige virksomheter tilgang til oppdaterte systemløsninger og økonomitjenester. SSØ har ansvar for forvaltningen av regelverket om økonomistyring i staten, herunder fortolkninger og behandling av unntakssøknader. SSØ gir videre råd og veiledning innenfor økonomistyring, og har ansvar for analyser, metoder og kompetansetiltak innenfor hele bredden av statlig økonomistyring. Drammen Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet SSØ har ansvar for to konsernsystemer i staten: Statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Innenfor statsregnskapet omfatter dette drift, rapportering, rådgivning og utviklingstiltak. Innenfor statens konsernkontoordning omfatter ansvaret forvaltning av de statlige virksomhetenes oppgjørskonti i Norges Bank, samt rammeavtaler med bankene om betalingstjenester og kontohold for virksomhetene. SSØ tilbyr økonomitjenester til statlige virksomheter. Disse tjenestene er frivillige for statlige virksomheter og omfatter blant annet tjenester og systemer innenfor budsjett og regnskap, lønn og personal samt rådgivning, veiledning og kompetansetiltak innenfor økonomistyring. Økonomitjenestekundene betjenes fra SSØs regionkontorer etter følgende fordeling: Kristiansand Kunnskapsdepartementet Stavanger Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, velferdspolitiske virksomheter i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Trondheim Justis- og politidepartementet Tromsø Kultur- og kirkedepartementet Hamar Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av velferdspolitiske virksomheter, Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet 20 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

21 Om Forvaltnings- og analyseavdelingen i SSØ Forvaltnings- og analyseavdelingen er organisert i tre seksjoner som har ansvar for å formidle metoder og erfaringer knyttet til god økonomistyring i staten. Seksjon for regelverksforvaltning ivaretar forvaltning av regelverket for økonomistyring i staten med utgangspunkt i delegert myndighet fra Finansdepartementet til SSØ. Oppgavene omfatter blant annet fortolkning og behandling av unntakssøknader fra regelverket og rådgivning om god tilpasning til regelverket. Seksjonen ivaretar herunder fagområdene budsjettering, regnskap og tilskuddsforvaltning, og forvalter oppslagsverket Ordsøk der begreper innenfor økonomiog regnskapsarbeid i staten er forklart (se Ta kontakt med avdelingsdirektør Anders Myhren, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Du kan også gjerne benytte fellesadressen som er opprettet for området, Seksjon for analyse og evaluering gjennomfører kompetansetiltak og rådgivning innenfor samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer bidrar til effektiv ressursbruk i staten og samfunnet for øvrig samt gode beslutningsprosesser i virksomheter. Seksjonen kan bistå statlige virksomheter med å lage sektorvise veiledere og å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. Ta kontakt med seksjonssjef Espen Frøyland, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Seksjon for virksomhetsstyring gjennomfører kompetansetiltak og rådgivning innenfor mål- og resultatstyring og risikostyring, som skal underbygge effektiv ressursbruk i staten. Dette innebærer fokus på hvordan statlige virksomheter skal formulere gode overordnede mål, fastsette styringsparametere og ambisjonsnivå og foreta måling og oppfølging av resultater, hvor også risiko håndteres. Seksjonen arbeider også med å forbedre bruken av periodisert regnskapsinformasjon i styringen. Ta kontakt med seksjonssjef Marie Viken, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Seksjonene kan bistå statlige virksomheter i deres interne seminarer innenfor de nevnte fagområdene. Seminarene viser hvordan metodikken kan benyttes med utgangspunkt i praktiske eksempler i virksomhetene. Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

22 Kursoversikt høsten 2007 (kronologisk rekkefølge) Dato Kurs Se side september Budsjettarbeid i statlige virksomheter september Frokostseminar - Bruk av samfunnsøkonomisk analyse i virksomhets- og økonomistyringen i staten september Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen september Innføring i resultatmåling september Måling av produktivitet oktober Innføring i regelverket om økonomistyring i staten oktober Utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger oktober Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen oktober Måling av kvalitet og effekter oktober Regnskapsføring i statlige virksomheter oktober Frokostseminar - Planlegging og evaluering 7 1. november Risikostyring på departementsnivå - håndtering av risiko internt i departementet og i etatstyringen november Innføring i resultatmåling november Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger november Evaluering av tilskuddsordninger - planlegging og gjennomføring november Budsjettarbeid i statlige virksomheter - oversiktskurs for ledere og sentrale økonomimedarbeidere november Budsjettarbeid i statlige virksomheter 9 22 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog våren 2008 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Opptak til studieprogram i virksomhets- og økonomistyring i staten et samarbeid

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Vi er fagidioter. Heldigvis

Vi er fagidioter. Heldigvis Vi er fagidioter. Heldigvis - Bruk kreftene riktig! Vår verdiskaping er å gi deg tid til det du egentlig skal gjøre Du har styringen Økonomistyring er mer enn budsjett og regnskap. God økonomistyring

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog våren 2011 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd 2 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011 Forord

Detaljer

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på.

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. SSØ mål og strategi Gjeldende fra 1. januar 2010 Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal SSØ, med utgangspunkt

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Evalueringskapasitet i staten

Evalueringskapasitet i staten Evalueringskapasitet i staten EVA-seminar 4. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØ er statens ekspertorgan for

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring

Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Program for dagen 09:00-09:15 Velkommen og innledning Direktør Marianne Andreassen,

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Direktør Marianne Andreassen Nettverksmøte 15. september 2011 19.09.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Verdier og

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ Kundeforum 2012 Marianne Andreassen, direktør DFØ Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten. DFØs unike

Detaljer

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september 2010 Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september Velkommen Innledning v/ssøs direktør Marianne Andreassen Presentasjon av sjekklisten v/ssø v/maria

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring

Senter for statlig økonomistyring Årsrapport 2007 Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) arbeider for å effektivisere ressursbruken i staten. Vi har bred kompetanse på virksomhets- og økonomistyring

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 SSØ kårer det tiltaket som best har bidratt til

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Lanseringsseminar 20. oktober 2010

Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Marianne Andreassen, direktør i SSØ 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé: Som statens ekspertorgan

Detaljer

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Litt om SSØ Senter

Detaljer

Ståsted - fremtidsplaner

Ståsted - fremtidsplaner Ståsted - fremtidsplaner Kundeseminar Drammen 18. mars 2008 Direktør Marianne Andreassen 07.04.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Omgivelsene til staten økt forventingsgap Økte forventinger

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige)

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) EDOK 13. november 2008 Direktør Marianne Andreassen 03.03.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Felles utfordringer i

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008

SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008 SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008 RAPPORT 3/2008 Innledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Unntakssøknader og henvendelser... 3 2.1 Behandlede

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy.

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Agresso Brukerkonferanse 08 Direktør Marianne Andreassen 22.09.2008 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016)

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) DFØ mål og strategi 2 Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring God styring i staten FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 28.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under Finansdepartementet

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Forsvaret 27. mars 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Utfordringer og utviklingstrekk

Detaljer

DFØs mål og samhandling med brukerne

DFØs mål og samhandling med brukerne DFØs mål og samhandling med brukerne Partnerforum 14. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nasjonal- og statsbudsjettet for 2012 Utgifter (forslag

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2008 Senter for statlig økonomistyring, 20. februar 2009

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2008 Senter for statlig økonomistyring, 20. februar 2009 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 28 Senter for statlig økonomistyring, 2. februar 29 Rapport 3/29 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode... 3 1.3 Informasjon om respondentene... 4 1.4

Detaljer

Mål- og resultatstyring i Norge

Mål- og resultatstyring i Norge Mål- og resultatstyring i Norge Seminar på Færøyene, 28.05.09 ved Ellisiv Taraldset og Hallfrid Nagell-Erichsen 29.05.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon Om SSØ Generelt om statlig

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene?

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? 14. desember 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat

Detaljer

Fra etablering til drift og utvikling

Fra etablering til drift og utvikling Årsrapport 2005 Fra etablering til drift og utvikling har begrenset med ressurser, men har likevel den fremste kompetansen i Norge på fortolkning, veiledning og rådgivning på god statlig økonomistyring.

Detaljer

Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd

Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd VG 18.4.2012 ved direktør Marianne Andreassen spesialrådgiver Anders Myhren Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Helsedirektoratet 25. april 2012 Direktør Marianne Andreassen 26.04.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger 24.11.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Tilskudd og Evaluering er to

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger

Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er en virksomhet underlagt Finansdepartementet med bred kompetanse på

Detaljer

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet København, 24. februar 2011 25.02.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé:

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen Bedre og billigere virksomhetsstyring Direktør Marianne Andreassen Innhold Utfordringer IKT/E-forvaltning og gevinstrealisering Resultatmålinger Risikostyring Avslutning Utfordringer Nordisk velferdsmodell

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØs målgrupper

Detaljer

Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek

Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek Kort om DFØs rolle Forvaltning av Økonomiregelverket for staten Fortolkning av Økonomiregelverket

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk

Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) 21. oktober 2010 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge

Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge Nordisk møte Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge Direktør Marianne Andreassen 28.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Kort sikt - mer penger. Lang sikt

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2006 04/1147 C TS/SBP 21.02.2006 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Kundeforum 2011 SSØs utviklingsarbeid - dialog Direktør Marianne Andreassen 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Styringsutfordringer i staten Mindre detaljstyring på aktiviteter og tøffere

Detaljer

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Årsrapport fra virksomhet til departement Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Dagsorden 1. Nye krav til årsrapport fra virksomhetene Målene for for endringene i økonomiregelverket 2. Kartlegging

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Møte med organisasjonene 11. april 2007

Møte med organisasjonene 11. april 2007 Virksomhetsstyring med periodisert regnskap i statsforvaltningen Møte med organisasjonene 11. april 2007 Innledning v/ Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen

God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger. Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen God mål- og resultatstyring for offentlige bevilgninger Fagerberg-utvalget 7. april 2010 Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidè: Som statens ekspertorgan skal SSØ, med

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 97/17 Videreføring av samarbeid internrevisjonen og innspill til revisjonsplan 2018 Saksnr: 15/06999-9 Saksansvarlig: Rolf Jegervatn leder

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014

Avslutning på konferansen Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring, 24. september 2014 Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014 v/statssekretær Paal Bjørnestad Takk for invitasjonen. Jeg er spesielt glad for å bli invitert til

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Revisjon av virksomhetsstyring Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Virksomhetsstyring Ledelsens viktigste redskap for å sikre god måloppnåelse. Omfatter krav

Detaljer

Mål- og resultatstyring i staten

Mål- og resultatstyring i staten Mål- og resultatstyring i staten NTL-konferanse 5. februar 2013 Direktør Øystein Børmer 06.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Praktisk mål- og resultatstyring (MRS) Visjon: NTL skal bli de

Detaljer

14/ / Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe

14/ / Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3305 13/3438-17.10.2014 Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe Vi viser til brev fra Finansdepartementet

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten BI 2. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 17.11.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under Finansdepartementet Virksomhetsidè:

Detaljer

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Nye krav til internrevisjon i staten Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Bakgrunn 2. Nye krav til vurdering og innretning 3. Veiledning for vurdering

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

JJE. Høring - Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter - IMDis kommentarer

JJE. Høring - Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter - IMDis kommentarer IDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 Dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugata 20 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet V/Plan- og administrasjonsavdelingen

Detaljer

Svar på henvendelse om årsregnskap for Forsvarsmateriell

Svar på henvendelse om årsregnskap for Forsvarsmateriell Saksbehandler Deres dato Vår dato Anders Ivar Myhren 29.04.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 710 2015/3892-6/FD III 4/MRI 15/894-7 Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Svar

Detaljer

Om tildelingsbrev. Nettverk virksomhetsstyring Ellisiv Taraldset Senter for statlig økonomistyring

Om tildelingsbrev. Nettverk virksomhetsstyring Ellisiv Taraldset Senter for statlig økonomistyring Om tildelingsbrev Nettverk virksomhetsstyring 02.03.2011 Ellisiv Taraldset 28.03.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Instruks og tildelingsbrev SSØ ønsker å oppnå: Økt faglig fellesskap i staten

Detaljer