Kurskatalog. høsten Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd"

Transkript

1 Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

2 SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til god virksomhets- og økonomistyring i staten. For mer informasjon, se Vi deler ut SSØ-prisen! Bruker din virksomhet kreftene riktig? Har dere en suksesshistorie å dele med andre? Se siste side for mer informasjon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

3 Forord SSØ øker kompetansen Senter for statlig økonomistyring er et ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. En viktig del av vår forvaltningsoppgave for regelverket på området, er å tilby kompetansetiltak i form av kurs, seminarer og faglige nettverk og møteplasser. Disse er åpne for alle ansatte i departementene og statlige virksomheter. Katalogen inneholder tilbudet av felleskurs og frokostseminarer for høsten Kursene bygger på veiledere og metodedokumenter utgitt av Finansdepartementet og SSØ. Kursene bidrar på denne måten til å formidle veilederne og belyse metoder og verktøy i disse ved hjelp av eksempler fra offentlig sektor. Jeg vil også nevne at SSØ samarbeider henholdsvis med Handelshøyskolen BI om et studieprogram innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og med Høgskolen i Oslo om et program innenfor regnskap. Tilbudene er rettet mot medarbeidere i staten og mer informasjon vil du finne på våre hjemmesider ved kommende studieopptak. SSØ arbeider kontinuerlig med å videreutvikle tilbudet av kompetansetiltak, blant annet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakere og andre brukere i statsforvaltningen. Ta gjerne kontakt dersom du har ønsker om nye eller tilpassede kurs, for eksempel ved en e-post til Kompetansetiltakene i regi av SSØ omfatter i tillegg til det som fremgår av denne katalogen faglige nettverk med statlige virksomheter og seminarer tilpasset enkeltvirksomheters ønsker og behov. Mer informasjon om disse delene av tilbudet finner du på under Økonomistyring. På SSØs hjemmesider finner du også oppdatert informasjon om kurstilbudet (se under Kurs og studier). Vi håper at SSØs tilbud vil bidra til å dekke kompetansebehovet innenfor fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring hos virksomheter og medarbeidere i staten! Oslo, juli 2007 Anders Myhren, avdelingsdirektør SSØ Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

4 Praktisk info Praktisk informasjon om kursene Denne kurskatalogen gjelder for høsten Oppdatert informasjon om SSØs tilbud av kurs og seminarer finner du på våre hjemmesider, Kurssted Sentralenheten i Senter for statlig økonomistyring holder til i St. Olavs gate 25, og alle kurs holdes her i 9. etasje med mindre annet oppgis. Påmelding og tildeling av plass Påmelding gjøres på internett under menypunktet Kurs og studier, velg Kursoversikt og Påmelding. Pass på at alle felter i påmeldingsskjemaet blir fylt inn. Feltet Merknad, notat kan brukes til meldinger om særskilte behov eller ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer. Dekning av utgifter Utgifter til faglig opplegg og praktisk gjennomføring av kursene dekkes av SSØ. Det er derfor ingen kursavgift for deltakerne i Virksomheter som sender medarbeidere til kursene, må selv dekke eventuelle utgifter til reise og overnatting. Spørsmål om kursene Dersom du har spørsmål om kompetansetiltakene kan du ta kontakt enten ved e-post til eller direkte til dem som er oppgitt som kontaktpersoner under omtalen av det enkelte kurset. Bekreftelse på tildeling av plass skjer direkte til e-postadressen som den enkelte påmeldte oppgir. Dersom antall påmeldte blir større enn kurskapasiteten høsten 2007, vil SSØ prioritere deltakerne. Påmeldte som eventuelt ikke skulle få plass, vil bli tilbudt plass ved et senere kurs. Alle påmeldinger er bindende, men dersom en person som er tildelt plass ikke kan delta, kan virksomheten sende en annen i stedet. Kurstilbudet våren 2008 SSØ arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kurstilbudet, blant annet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakere og andre brukere i statsforvaltningen. Vi kommer i desember tilbake med informasjon om kurstilbudet for våren Informasjonen vil bli distribuert til departementer og statlige virksomheter, og vil bli å finne på våre hjemmesider på internett, Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

5 Kursoversikt Kursoversikt høsten 2007 Kurs og frokostseminar som SSØ tilbyr høsten 2007, er samlet i oversikten nedenfor. Nærmere beskrivelse, påmeldingsfrister og kontaktinformasjon finner du under det enkelte kurs og seminar. Frokostseminar - Bruk av samfunnsøkonomisk analyse i virksomhets- og økonomistyringen i staten... 6 Frokostseminar - Planlegging av evaluering... 7 Kurs A1: Innføring i regelverket om økonomistyring i staten... 8 Kurs B1: Budsjettarbeid i statlige virksomheter... 9 Kurs B2: Budsjettarbeid i statlige virksomheter oversiktskurs for ledere og sentrale økonomimedarbeidere...10 Kurs C1: Regnskapsføring i statlige virksomheter Kurs E1: Utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger Kurs E2: Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger Kurs E3: Evaluering av tilskuddsordninger planlegging og gjennomføring Kurs J1: Innføring i resultatmåling Kurs J2: Måling av kvalitet og effekter Kurs J3: Måling av produktivitet Kurs K2: Risikostyring i staten håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Kurs K3: Risikostyring på departementsnivå håndtering av risiko internt i departementet og i etatstyringen (Nytt) Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

6 Frokostseminar - Bruk av samfunnsøkonomisk analyse i virksomhets- og økonomistyringen i staten Seminaret inngår i en rekke av frokostseminarer som tar for seg viktige temaer innenfor virksomhets- og økonomistyring i staten. Mål for seminaret Deltakerne får en oversikt over hvordan samfunnsøkonomiske analyser kan gjennomføres på en god måte i statlige virksomheter. Analyser bidrar til effektiv ressursbruk i virksomheten og samfunnet for øvrig. De kan gjennomføres med bruk av lite ressurser og samtidig være avgjørende for å sikre uttak av gevinster. Seminaret gir praktisk rettet informasjon. n er både ledere og ansatte i statlige virksomheter som ønsker kunnskap om metode for samfunnsøkonomisk analyse og hvordan gjøre bruk av analyse i virksomhets- og økonomistyring. Seminarinnhold Velkomst og frokost Motivasjon for og bruk av samfunnsøkonomiske analyser Innleder: Marianne Andreassen, direktør, SSØ God praksis for bruk av samfunnsøkonomiske analyser i statlige virksomheter. Hvordan følge opp analysen i implementering og evaluering av prosjekter? Innleder: Espen Frøyland, seksjonssjef, Seksjon for analyse og evaluering, SSØ Felles diskusjon Dato Tid Sted Frist for påmelding 14. september Kl Oslo, St. Olavs gate september Espen Frøyland, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

7 Frokostseminar - Planlegging av evaluering Seminaret inngår i en rekke av frokostseminarer som tar for seg viktige temaer innenfor virksomhets- og økonomistyring i staten. Mål for seminaret Evalueringer er nødvendig for å sikre god styring og læring i statlige virksomheter. Deltakerne får en praktisk innføring i hvordan evalueringer kan planlegges på en god måte. Seminaret gir også god anledning til nettverksbygging og utveksling av erfaringer mellom statlige virksomheter. Miniveilederen fra SSØ publiseres tidlig høst n er både ledere og ansatte i statlige virksomheter som ønsker kunnskap om bruk og anvendelse av evalueringer i staten. Seminarinnhold : Velkomst og frokost : Gjennomgang av en miniveileder for planlegging av evalueringer. Innleder: John-Olav Sæter, seniorrådgiver, Seksjon for analyse og evaluering, SSØ Designmatrisen et konkret verktøy for å bidra til en god planlegging av evalueringer. Innleder fra Riksrevisjonen Fallgruver man bør unngå og gode tips i planleggingen av evalueringer Innleder fra Innovasjon Norge/Forskningsrådet Felles diskusjon Dato Tid Sted Frist for påmelding 26. oktober Kl Oslo, St. Olavs gate oktober John-Olav Sæter, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

8 Kurs A1: Innføring i regelverket om økonomistyring i staten Kurset går over 1 dag A1 Mål for kurset Deltakerne får en innføring i regelverket med en oversikt over bestemmelser om virksomhetenes interne styring herunder fullmakter og transaksjonskontroller, og krav til regnskapsføring. Kurset er rettet mot nytilsatte og andre medarbeidere i statlige virksomheter som ønsker en bred oversikt over regelverket om økonomistyring i staten. Kursinnhold Utviklingstrekk, helhetlig styring og reformer innen økonomistyring i staten Gjennomgang av bestemmelser om økonomistyring i staten: - departementenes styring av underliggende virksomheter - virksomhetens interne styring - fullmakter og transaksjonskontroller - felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling i staten Bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Etablering og forvaltning av tilskuddsordninger Dato Tid Sted Frist for påmelding 16. oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

9 Kurs B1: Budsjettarbeid i statlige virksomheter Kurset går over 2 dager B1 Mål for kurset Deltakerne får en gjennomgang av budsjettets funksjon i virksomhetsstyringen. Kurset legger vekt på hva som bør være klarlagt før budsjettprosessen starter og tips til hvordan budsjettprosessen kan gjennomføres. I tillegg gis det en oversikt og kort innføring i Stortingets bevilgningsreglement og sammenhengen mellom dette og regelverket om økonomistyring i staten. Kursinnhold Regelverk om budsjettering i staten: Aktører, roller, formål, virkeområde og hovedprinsipper Planlegging av budsjettprosessen Utarbeiding av budsjett Oppfølging av budsjett Case Kurset er rettet mot de som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen internt i virksomheten. For medarbeidere i departementene som primært arbeider med budsjettprosessen mellom fagdepartementet og Finansdepartementet, regjeringen og Stortinget, anbefales eget kurs i Budsjettarbeid i departementene (neste kurs holdes våren 2008). Datoer Tid Sted Frist for påmelding september kl Oslo, St. Olavs gate september november kl Oslo, St. Olavs gate november Bjørnar Stifossmoen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

10 Kurs B2: Budsjettarbeid i statlige virksomheter oversiktskurs for ledere og sentrale økonomimedarbeidere Kurset går over 1 dag B2 Mål for kurset Deltakerne får en gjennomgang av hvordan budsjettet kan brukes aktivt i virksomhetsstyringen. Kurset legger vekt på oppsett av økonomimodell for å koble ressursbruk opp mot planlagte aktiviteter og mål i strategiplan og virksomhetsplan. Kurset er delvis bygget opp etter malen for kurset som går over 2 dager, men vil i større grad ha fokus på koblingen mellom planlegging, budsjettering, regnskapsføring og oppfølging. Kursinnhold Statlig styring og utviklingstrekk koblet mot budsjettprosessen Kort om regelverket vedrørende budsjettering i staten Oppsett av økonomimodell Planlegging av virksomhetsstyringen opp mot budsjett Utarbeiding av budsjett Kort om oppfølging av budsjett Kurset er rettet mot ledere og andre som sitter sentralt i budsjetteringsprosessen i statlige virksomheter. For medarbeidere i departementene som primært arbeider med budsjettprosessen mellom fagdepartementet og Finansdepartementet, regjeringen og Stortinget, anbefales eget kurs i Budsjettarbeid i departementene (neste kurs holdes våren 2008). Dato Tid Sted Frist for påmelding 15. november kl Oslo, St. Olavs gate november Bjørnar Stifossmoen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

11 Kurs C1: Regnskapsføring i statlige virksomheter Kurset går over 2 dager C1 Mål for kurset Deltakerne får en oversikt over prinsipper og standarder som gjelder for statlig regnskapsføring. Det blir gitt en gjennomgang av krav til virksomhetsregnskapet med regnskapsrapportering, bokføringen, dokumentasjon av regnskapsopplysninger, oppbevaring av regnskapsmateriale og års- og periodeavslutning. I kurset gis det også en oversikt av krav til transaksjonskontroller (attestasjon og budsjettdisponeringsmyndighet) og hva disse innebærer. Kurset tar ikke for seg grunnleggende bokføring. Kursinnhold Bevilgningsreglementet og regelverk om økonomistyring i staten Hva er virksomhetsregnskapet? Hva er transaksjonskontroller? Hvorfor bokføring? Hva skal dokumenteres av regnskapsopplysninger? Oppbevaring av regnskapsmateriale Avstemming, periodeavslutning og årsavslutning Pliktig regnskapsrapportering Kurset er primært for de som har oppgaver og ansvar for regnskapsføring og oppfølging av regnskap i virksomheten. Dato Tid Sted Frist for påmelding oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

12 Kurs E1: Utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger Kurset går over 1 dag E1 Mål for kurset Deltakerne får en samlet oversikt over og innføring i bestemmelsene om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i regelverket om økonomistyring i staten. Kurset bygger blant annet på Finansdepartementets veileder (2004) om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten. De som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Kurset passer også for andre som ønsker en oversikt over viktige sider ved statlige tilskuddsordninger. Kursinnhold Omfang og kjennetegn ved tilskudd, ulike tilskuddsformer Oversikt over aktører, prosesser og felles regelverk Hovedelementene i en ordning Regelverk for en tilskuddsordning Forvaltningsorganisasjon Gjennomgang av ulike forvaltningsoppgaver Oppfølging og kontroll Dato Tid Sted Frist for påmelding 17. oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

13 Kurs E2: Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger Kurset går over 1 dag E2 Mål for kurset Kurset gir en fordypning i temaet oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger med utgangspunkt i metodikken i SSØs dokument om risikostyring i staten (utgitt desember 2005). De som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Deltakerne bør ha grunnleggende kjennskap til regelverket om økonomistyring i staten og erfaring fra arbeid med utforming og/eller forvaltning av tilskuddsordninger. Kursinnhold Hva påvirker statens behov for oppfølging og kontroll? Metodikk for risikostyring - med anvendelse på tilskuddsforvaltningen Kritiske faktorer og risikoer i ulike faser av tilskuddsforvaltningen Tiltak og kontrollaktiviteter Kurset kan tas i sammenheng med oversiktskurset om statlige tilskuddsordninger (se kurs E 1) og evaluering av tilskuddsordninger (se kurs E3). Dato Tid Sted Frist for påmelding 7. november kl Oslo, St. Olavs gate oktober Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

14 Kurs E3: Evaluering av tilskuddsordninger planlegging og gjennomføring Kurset går over 1 dag E3 Mål for kurset Tilskudd er en vesentlig del av statsbudsjettet. Evaluering av tilskudd er avgjørende for å ha styring og kontroll av midlene, og for å få innsikt i hvordan man eventuelt kan forbedre tilskuddsordningene. Vi viser god praksis for å planlegge og gjennomføre evalueringer av tilskuddsordninger. Det blir lagt vekt på evaluering av effekter og måloppnåelse, og evaluering av forvaltningen av tilskuddsordninger. Kurset bygger på SSØs nye veileder om evaluering av tilskuddsordninger (publiseres tidlig høst 2007). Kurset er praktisk rettet, med utstrakt bruk av eksempler fra statlige virksomheter. Kursinnhold Tilskuddsordningers oppbygging. Hva bør stå sentralt i en tilskuddsevaluering? Evaluering av måloppnåelse og effekter Evaluering av tilskuddsordningers utforming Evaluering av tilskuddsordningers forvaltning Sjekkliste for planlegging og gjennomføring av tilskuddsevaluering Eksempler på praktisk gjennomføring Kurset er rettet mot ledere og ansatte i departementer og statlige virksomheter som planlegger og/eller gjennomfører evalueringer av tilskuddsordninger. Dato Tid Sted Frist for påmelding 8. november kl Oslo, St. Olavs gate november Rolf Korneliussen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

15 J1 Kurs J1: Innføring i resultatmåling Kurset går over 1 dag J1 Mål for kurset Mål- og resultatstyring forutsetter at overordnede mål konkretiseres gjennom styringsparametere slik at resultatene kan måles, vurderes og følges opp gjennom nødvendige utviklings- og forbedringstiltak. Målet for kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om hvilke resultater som kan måles, hvordan de kan måles og hvordan informasjon om resultater kan brukes i den interne styringen av statlige virksomheter. Kurset tar utgangspunkt i SSØs veileder i resultatmåling i staten (utgitt desember 2006). Kursinnhold Hva er mål- og resultatstyring? Risikovurdering integrert i mål- og resultatstyringen Resultatkjeden som verktøy i planleggings- og styringsprosessene Overordnede mål og strategi som utgangspunkt for resultatmåling Utforming av styringsparametere og valg av ambisjonsnivå Måling og vurdering av ulike typer resultater Bruk av resultatene i utviklings- og forbedringsarbeidet Eksempler n er ledere på ulike nivåer i statlige virksomheter som ønsker en innføring i resultatmåling og medarbeidere som bistår lederne i å tilrettelegge resultatmålingen. For de som ønsker en mer detaljert innføring i målemetoder anbefales kursene måling av kvalitet og effekter (kurs J2) og måling av produktivitet (kurs J3). Datoer Tid Sted Frist for påmelding 19. september kl Oslo, St. Olavs gate september 6. november kl Oslo, St. Olavs gate oktober Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

16 J2 Kurs J2: Måling av kvalitet og effekter Kurset går over 1 dag J2 Mål for kurset På kurset gis det en innføring i hva kvalitet og effekter er, hvordan det kan måles og hvordan resultatene av målingene kan vurderes. Kurset tar utgangspunkt i SSØs veileder i resultatmåling i staten (utgitt desember 2006). n er medarbeidere i statlige virksomheter som arbeider med mål- og resultatstyring og måling av resultater, og som ønsker en innføring i måling av kvalitet og effekter. Kursinnhold Hva er kvalitet og hvorfor er det viktig å måle? Metode for måling av kvalitet Produksjonsorientert og opplevd kvalitet Vurdering av kvalitet Hva er en effekt og hvorfor er det viktig å måle? Metode for måling av effekter Vurdering av effekter Eksempler Det vises også til kurs som gir en generell innføring i resultatmåling (kurs J1) og kurs som gir en innføring i måling av produktivitet (kurs J3). Datoer Tid Sted Frist for påmelding 23. oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

17 J3 Kurs J3: Måling av produktivitet Kurset går over 1 dag J3 Mål for kurset På kurset vil det bli gitt en innføring i hva produktivitet er, hvorfor det er viktig å måle, hvordan det kan måles og hvordan resultatene av målingene kan vurderes. Kurset tar utgangspunkt i SSØs veileder i resultatmåling i staten (utgitt desember 2006). n er ansatte i statlige virksomheter som arbeider med målog resultatstyring og måling av resultater og som ønsker en innføring i hvordan man kan måle produktivitet. Kursinnhold Hva er produktivitet og hvorfor er det viktig å måle? Metode for måling av produktivitet Måling av direkte og indirekte kostnader i tjenesteproduksjonen Vurdering av produktivitet Kostnadsanalyser - herunder eksempel på gebyrbelagte tjenester Det vises også til innføringskurs i resultatmåling (kurs J1) og innføringskurs i måling av kvalitet og effekter (J2). Dato Tid Sted Frist for påmelding 25. september kl Oslo, St. Olavs gate september Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

18 Kurs K2: Risikostyring i staten håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Kurset går over 1 dag K2 Mål for kurset En god mål- og resultatstyring forutsetter at virksomhetsledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringer eller usikkerheter som kan påvirke måloppnåelse negativt. Målet for kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan virksomhetene på en strukturert måte kan benytte risikostyring som et verktøy for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten oppnår sine målsettinger. Deltakerne skal etter kurset ha et grunnlag for å arbeide med innføring og forbedring av risikostyringsprosessen i egen virksomhet. Kurset tar utgangspunkt i SSØs metodedokument om risikostyring i staten (utgitt desember 2005). Kursinnhold Bakgrunn og forankring i regelverk Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Hovedelementer og sentrale begreper i metoden Hvordan få en god start og videreutvikle prosessene for risikostyring Case og gruppediskusjoner Eksempler fra statlige virksomheter som har implementert risikostyring Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere som bistår ledere i tilrettelegging av risikostyring som en del av styring og kontroll i statlige virksomheter. Datoer Tid Sted Frist for påmelding 18. september kl Oslo, St. Olavs gate september 18. oktober kl Oslo, St. Olavs gate oktober Kontaktpersoner i SSØ: Hans Petter Eide, e-post eller telefon Hallfrid Nagell-Erichsen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

19 Kurs K3 (Nytt): Risikostyring på departementsnivå håndtering av risiko internt i departementet og i etatstyringen Kurset går over en 1 dag K3 Mål for kurset En god mål- og resultatstyring forutsetter at ledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringer eller usikkerheter som kan påvirke måloppnåelse negativt. Målet for kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan departementene kan sikre at underliggende virksomheter har etablert god risikostyring og intern kontroll, og hvordan risikostyring kan brukes i den interne styringen i departementene. Kurset tar utgangspunkt i SSØs metodedokument om risikostyring i staten fra desember 2005 og tilbys i samarbeid med Finansdepartementet. Kursinnhold Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen - hovedelementer og sentrale begreper i metoden Risikostyring i etatsstyringen - styringsdialog og krav til underliggende virksomhet Hvordan innarbeide risikovurdering i departementets interne planlegging - tilnærming og metode Eksempler fra noen departementer Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementene, med ansvar for tilrettelegging av risikostyring som en del av etatstyringen og den interne styringen av departementet. Dato Tid Sted Frist for påmelding 1. november kl Oslo, St. Olavs gate 25. oktober Kontaktperson i FIN: Astri Tverstøl, e-post eller telefon Hallfrid Nagell-Erichsen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

20 Om SSØ Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er et forvaltningsorgan underlagt Finansdepartementet og har om lag 300 ansatte fordelt på en sentralenhet i Oslo og seks regionkontorer. SSØ har som oppgave å bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, veiledning og utvikling av metoder og verktøy for økonomistyring, samt gjennom å gi statlige virksomheter tilgang til oppdaterte systemløsninger og økonomitjenester. SSØ har ansvar for forvaltningen av regelverket om økonomistyring i staten, herunder fortolkninger og behandling av unntakssøknader. SSØ gir videre råd og veiledning innenfor økonomistyring, og har ansvar for analyser, metoder og kompetansetiltak innenfor hele bredden av statlig økonomistyring. Drammen Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet SSØ har ansvar for to konsernsystemer i staten: Statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Innenfor statsregnskapet omfatter dette drift, rapportering, rådgivning og utviklingstiltak. Innenfor statens konsernkontoordning omfatter ansvaret forvaltning av de statlige virksomhetenes oppgjørskonti i Norges Bank, samt rammeavtaler med bankene om betalingstjenester og kontohold for virksomhetene. SSØ tilbyr økonomitjenester til statlige virksomheter. Disse tjenestene er frivillige for statlige virksomheter og omfatter blant annet tjenester og systemer innenfor budsjett og regnskap, lønn og personal samt rådgivning, veiledning og kompetansetiltak innenfor økonomistyring. Økonomitjenestekundene betjenes fra SSØs regionkontorer etter følgende fordeling: Kristiansand Kunnskapsdepartementet Stavanger Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, velferdspolitiske virksomheter i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Trondheim Justis- og politidepartementet Tromsø Kultur- og kirkedepartementet Hamar Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av velferdspolitiske virksomheter, Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet 20 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

21 Om Forvaltnings- og analyseavdelingen i SSØ Forvaltnings- og analyseavdelingen er organisert i tre seksjoner som har ansvar for å formidle metoder og erfaringer knyttet til god økonomistyring i staten. Seksjon for regelverksforvaltning ivaretar forvaltning av regelverket for økonomistyring i staten med utgangspunkt i delegert myndighet fra Finansdepartementet til SSØ. Oppgavene omfatter blant annet fortolkning og behandling av unntakssøknader fra regelverket og rådgivning om god tilpasning til regelverket. Seksjonen ivaretar herunder fagområdene budsjettering, regnskap og tilskuddsforvaltning, og forvalter oppslagsverket Ordsøk der begreper innenfor økonomiog regnskapsarbeid i staten er forklart (se Ta kontakt med avdelingsdirektør Anders Myhren, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Du kan også gjerne benytte fellesadressen som er opprettet for området, Seksjon for analyse og evaluering gjennomfører kompetansetiltak og rådgivning innenfor samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer bidrar til effektiv ressursbruk i staten og samfunnet for øvrig samt gode beslutningsprosesser i virksomheter. Seksjonen kan bistå statlige virksomheter med å lage sektorvise veiledere og å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. Ta kontakt med seksjonssjef Espen Frøyland, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Seksjon for virksomhetsstyring gjennomfører kompetansetiltak og rådgivning innenfor mål- og resultatstyring og risikostyring, som skal underbygge effektiv ressursbruk i staten. Dette innebærer fokus på hvordan statlige virksomheter skal formulere gode overordnede mål, fastsette styringsparametere og ambisjonsnivå og foreta måling og oppfølging av resultater, hvor også risiko håndteres. Seksjonen arbeider også med å forbedre bruken av periodisert regnskapsinformasjon i styringen. Ta kontakt med seksjonssjef Marie Viken, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Seksjonene kan bistå statlige virksomheter i deres interne seminarer innenfor de nevnte fagområdene. Seminarene viser hvordan metodikken kan benyttes med utgangspunkt i praktiske eksempler i virksomhetene. Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten

22 Kursoversikt høsten 2007 (kronologisk rekkefølge) Dato Kurs Se side september Budsjettarbeid i statlige virksomheter september Frokostseminar - Bruk av samfunnsøkonomisk analyse i virksomhets- og økonomistyringen i staten september Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen september Innføring i resultatmåling september Måling av produktivitet oktober Innføring i regelverket om økonomistyring i staten oktober Utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger oktober Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen oktober Måling av kvalitet og effekter oktober Regnskapsføring i statlige virksomheter oktober Frokostseminar - Planlegging og evaluering 7 1. november Risikostyring på departementsnivå - håndtering av risiko internt i departementet og i etatstyringen november Innføring i resultatmåling november Oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger november Evaluering av tilskuddsordninger - planlegging og gjennomføring november Budsjettarbeid i statlige virksomheter - oversiktskurs for ledere og sentrale økonomimedarbeidere november Budsjettarbeid i statlige virksomheter 9 22 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog høsten 2007

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1

Besøk av Finansministeren 9. januar 2007. Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Besøk av Finansministeren 9. januar 2007 Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Organisasjonskart Sentralenheten Senter for statlig økonomistyring Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008

Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 Måling av effektivitet og stordriftsfordeler for staten av SSØs tjenester Senter for statlig økonomistyring, 27. mars 2008 RAPPORT 4/2008 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat, avgrensning og

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer